Hälsan. i Kalmar län. Barn och ungdom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsan. i Kalmar län. Barn och ungdom"

Transkript

1 Hälsan i Kalmar län Barn & ungdom - Lennart Hellström Folkhälsocentrum i Oskarshamn Hälsan i Kalmar län Barn ungdom En sammanställning av hälsoindikatorer för uppföljning av den Folkhälsopolitiska planen Befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor Lennart Hellström Folkhälsocentrum i Oskarshamn September 2006

2 Hälsan i Kalmar län Barn & ungdom - Lennart Hellström Folkhälsocentrum i Oskarshamn Sammanfattning Länets index ligger högre än rikets detta gäller för såväl bestämningsindex på samhälls/individnivå som utfallsindex för bägge könen. Det viktiga är ej att jämföra sig med riket utan att följa data över tid i länet. I länet hade drygt var fjärde ensamstående med barn under 18 en disponibel inkomst som låg under 60 % av medianinkomsten. För perioden var det drygt 2 % flera rökare bland blivande mammor i länet jämfört med riket. Drygt 80 % av alla barn ammades helt eller delvis vid 4 månaders ålder i länet riket. Nästan 96 % av alla barn MPR vaccineras vilket ligger 3 % över riksgenomsnittet. Andelen arbetslös ungdom har under den studerade perioden legat 1,6 % för män 2,1 % för kvinnor över riksgenomsnittet. Andelen ungdomar som är behöriga till gymnasiet har under den studerade perioden för både pojkar flickor legat 1,5 % över riksgenomsnittet. Rökning alkohol är de enskilda livsstilsfaktorn som kan orsaka den största ohälsan hos barn ungdom. Andelen överviktiga skolbarn ökar allt fler skolbarn ungdomar har psykiska psykosomatiska symtom. Andelen som angav att de rökte dagligen i åk 2 gymnasiet var 16 % bland flickor 6 % bland pojkar medan motsvarande andel dagligsnusare var 25 respektive 2 % andelen tobaksanvändare låg högre än i riket. Andelen med fetma (16-24 ) ligger runt 4 % för bägge könen medan andelen med övervikt låg på ca 15 %. Andelen i åk 2 gymnasiet som angav att det drack sig berusade varje gång de drack alkohol var 16 % bland pojkar 8 % bland flickor. Drygt var tredje pojke nästan var tredje flicka i åk 2 i gymnasiet angav att det drack alkohol 2-3 ggr i månaden eller oftare. Antalet födda med låg födelsevikt låg 7 % över riksgenomsnittet under den studerade perioden. Andelen unga kvinnor med sömnbesvär låg över riksgenomsnittet medan andelen unga män kvinnor som kände sig ganska eller väldigt mycket stressade låg under riksgenomsnittet. Antalet tonsaborter ligger drygt 10 % under riksgenomsnittet även andelen unga kvinnor med psykiskt nedsatt välbefinnande låg under riksgenomsnittet. Antalet döda på grund av skador, förgiftningar självmord låg för åldern 0-24 för en lika med riksgenomsnittet. 2

3 Hälsan i Kalmar län Barn & ungdom - Lennart Hellström Folkhälsocentrum i Oskarshamn Bakgrund: Befolkningens hälsa är en betydelsefull resurs ett grundläggande villkor för en positiv samhällsutveckling: niskors hälsa påverkas av en rad bestämningsfaktorer. En Bakgrund individrelaterade beaktas. Därtill bör nuvarande del faktorer som det biologiska arvet allmänna miljöfaktorer är mycket sva att göra Befolkningens hälsa är en betydelsefull resurs hälsoutfall utifrån olika hälsovariabler beskrivas. något åt men faktorer som sammanhänger med ett samhälles organisation, utbud, miljö ett grundläggande villkor för en positiv samhällsutveckling: niskors hälsa påverkas av en rad Hälsoindex för barn ungdom är konstruerat arbetsförhållande kan påverkas av kollektiva beslut. Andra bestämningsfaktorer som kan hänföras till människors levnadsvanor som kost, motion, rökning användning av olika bestämningsfaktorer. En del faktorer som det av indikatorerna för uppföljning av den Folkhälsopolitiska planen. droger kan påverkas av såväl den enskilde som samhället. biologiska arvet allmänna miljöfaktorer är För att beskriva folkhälsan i ett samhälle bör såväl bestämningsfaktorer utifrån mycket sva att göra något åt men faktorer som Mål 3: Förbättra den fysiska psykiska hälsan samhällsstruktur som individrelaterade beaktas. Därtill bör nuvarande hälsoutfall utifrån olika sammanhänger med ett samhälles organisation, med 25 procent för barn ungdomar till hälsovariabler beskrivas. utbud, miljö arbetsförhållande kan påverkas 200. av kollektiva beslut. Andra bestämningsfaktorer Barnhälsoindex är tänkt att ge en samlad bild av Hälsoindex för barn ungdom är konstruerat av indikatorerna för uppföljning av den som kan hänföras till människors levnadsvanor såväl bestämningsfaktorer för utfallet av hälsa. Folkhälsopolitiska planen (Mål 3) är tänkt att ge en samlad bild av såväl som kost, motion, rökning användning av För att underlätta för beslutsfattare andra så bestämningsfaktorer för utfallet av hälsa. För att underlätta för beslutsfattare andra så olika droger kan påverkas av såväl den enskilde innehåller denna presentation även redovisning av innehåller denna presentation även redovisning av de faktorer inom varje målområde som det som finns samhället. anledning att försöka påverka. de faktorer inom varje målområde som det finns För att beskriva folkhälsan i ett samhälle bör såväl anledning att försöka påverka. bestämningsfaktorer utifrån samhällsstruktur som Kalmar län 1. Hälsoindex Mål 3 Kalmar län. Hälsoindex Mål 3 Bestämningsindex Bestämningsindex Samhällsnivå Samhällsnivå Hälsobestämningsindex-samhällsnivå Hälsobestämningsindex-samhällsnivå En En sammanslagning sammanslagning av de av bestämningsindikatorerna på samhällsnivå som framtagits för uppfölj- de bestämningsindikatorerna på samhällsnivå som framtagits för uppföljning av mål 3 i den folkhälsopolitiska planen har gett ett bestämningsindex. Alla indikatorerna har här fått samma vikt på en skala där 100 är bästa tänkbara värde. ning av mål 3 i den folkhälsopolitiska planen har SCB:s officiella statistik , SoS Medicinska födelseregister , gett ett bestämningsindex. Alla indikatorerna har Smittskyddsinstitutet , Arbetsmarknadsstyrelsen 2003-, Skolverket här fått samma vikt på en skala 0-00 där 00 är bästa tänkbara värde. SCB:s officiella statistik , SoS Medicinska födelseregister , Smittskyddsinstitutet , Arbetsmarknadsstyrelsen 2003-, Skolverket Tabell 1.1 Hälsobestämningsindex efter bestämningsindikator kön. Låg inkomst Rökande mödrar Amning MPR vacc Arbetslöshet Behöriga gymn Hbindex s Alla Kalmar län 82,6 86,6 83,2 95,9 88,7 91,0 88,0 82,1 88,8 83,0 92,8 90,6 89,5 87,8 Pojkar Kalmar län 82,6 86,6 83,2 95,9 87,6 89,7 87,6 82,1 88,8 83,0 92,8 89,2 88,2 87,3 Flickor Kalmar län 82,6 86,6 83,2 95,9 89,9 92,4 88,4 82,1 88,8 83,0 92,8 92,0 90,9 88,3 Länets index ligger något högre än rikets men det finns en större andel rökande blivande Länets mammor index ligger en något högre högre andel än arbetslösa rikets men ungdomar. I länet hade drygt var fjärde ensamstående månaders ålder i länet riket. Nästan 96 % av med barn under 18 en disponibel inkomst som låg under 60 % av medianinkomsten. För det finns en större andel rökande blivande mammor en högre andel arbetslösa ungdomar. riksgenomsnittet. alla barn MPR vaccineras vilket ligger 3 % över perioden var det drygt 2 % flera rökare bland blivande mammor i länet jämfört med riket. Drygt 80 % av alla barn ammades helt eller delvis vid 4 månaders ålder i länet I länet hade drygt var fjärde ensamstående med Andelen arbetslös ungdom har under den studerade perioden legat,6 % för män 2, % för riket. Nästan 96 % av alla barn MPR vaccineras vilket ligger 3 % över riksgenomsnittet. barn under 8 en disponibel inkomst som låg under 60 % av medianinkomsten. För perioden kvinnor över riksgenomsnittet. Andelen ungdomar var det drygt 2 % flera rökare bland som är behöriga till gymnasiet har under den studerade perioden för både pojkar flickor 3legat 80 % av alla barn ammades helt eller delvis vid 4,5 % över blivande mammor i länet jämfört med riket. Drygt riksgenomsnittet. 3

4 Hälsan i Kalmar län Barn & ungdom - Andelen arbetslös ungdom har under den Lennart studerade Hellström perioden Folkhälsocentrum legat 1,6 % i Oskarshamn för män 2,1 % för kvinnor över riksgenomsnittet. Andelen ungdomar som är behöriga till gymnasiet har under den studerade perioden för både pojkar flickor legat 1,5 % över riksgenomsnittet. Individnivå här fått samma vikt på en skala 0-00 där 00 är Hälsobestämningsindex-individnivå Individnivå bästa tänkbara värde. En sammanslagning Hälsobestämningsindex-individnivå av bestämningsindikatorerna på individnivå En sammanslagning som framtagits av de för bestämningsindikatorerna uppfölj- Skolenkäten, Befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor, på individnivå CAN som framtagits för ning av mål uppföljning 3 i den folkhälsopolitiska av mål 3 i den planen folkhälsopolitiska har planen har gett ett bestämningsindex. Alla gett ett bestämningsindex. indikatorerna har Alla här indikatorerna fått samma har vikt på en skala där 100 är bästa tänkbara värde. Befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor, Skolenkäten, CAN Tabell 1.2 Hälsobestämningsindex efter olika bestämningsindikator kön. Övervikt Berusningsdrickande Rökning Snusning Hbindex i Alla Kalmar län 84,9 88,0 89,0 86,5 87,1 83,9 83,5 89,5 87,5 86,1 Pojkar Kalmar län 85,9 84,0 94,0 75,0 84,7 81,6 81,0 94,0 79,0 83,9 Flickor Kalmar län 83,8 92,0 84,0 98,0 89,5 86,1 86,0 85,0 96,0 88,3 Länets index ligger högre än rikets, dock med en större andel ungdomar som nyttjar tobak. Andelen som angav att de rökte dagligen i åk 2 gymnasiet var 16 % bland flickor 6 % Länets index ligger högre än rikets, dock med en bland pojkar medan motsvarande andel dagligsnusare Utfallsindex var 25 respektive 2 %. Andelen med större andel ungdomar som nyttjar tobak. Andelen fetma (16-24 ) ligger runt 4 % för bägge En könen sammanslagning medan andelen av utfallsindikatorerna med övervikt låg på som ca 15 %. Kommentarer som angav att de rökte dagligen i åk 2 gymnasiet var 6 i Kalmar % bland flickor 6 % bland pojkar Andelen i åk 2 gymnasiet som angav att det framtagits drack sig för berusade uppföljning varje av gång mål 3 de i den drack folkhälsopolitiska planen har gett ett utfallsindex. Alla alkohol Hälsan var 16 % län bland pojkar 8 % bland flickor. Barn medan motsvarande ungdom andel dagligsnusare var 25 indikatorerna har här fått samma vikt på en skala respektive 2 %. Andelen med fetma (6-24 ) Utfallsindex 0-00 där 00 är bästa tänkbara värde. ligger runt 4 % för bägge könen medan andelen En sammanslagning av utfallsindikatorerna som framtagits för uppföljning av mål 3 i den med 1. övervikt Första låg på ca 5 %. Andelen i åk 2 gymnasiet som angav att det drack sig berusade varje ningsenkäten, SoS officiella abortstatistik , folkhälsopolitiska sidan: Underlaget planen är hälsoindikatorerna har gett ett utfallsindex. varför SoS Alla befolkningsenkäten Medicinska födelseregistret indikatorerna har Hälsa , här fått på Befolk- samma vikt lika på villkor en skala ej skall stå där med 100 större är bästa bokstäver tänkbara utan värde. som i min ursprungsversion. gång de drack alkohol var 6 % bland pojkar SoS dödsorsaksregister Under bakgrund SoS Medicinska andra stycket födelseregistret, sista meningen Befolkningsenkäten skall vara För att, underlätta SoS officiella för 8 % bland beslutsfattare flickor. abortstatistik, SoS andra dödsorsaksregister innehåller denna presentation även redovisning av de faktorer inom målområdet som det finns anledning att försöka påverka. Tabell 3. Tabell 1.3 Tabell Utfallsindex är något Utfallsindex efter felaktig kön. efter skalla kön. ersättas med följande tabell. Födv<2500g Födv<2500g Sömnbesvär Sömnbesvär Stress Stress Aborter Aborter Psyk Psyk nedsättning Alla Alla Dödl sjv/skdhälsoutfallsindex Kalmar län Kalmar län 95,5 95,5 95,2 95,2 84,75 84,75 97,9 97,9 80,5 98,5 92,1 92,1 95,8 95,8 95,6 95,6 82,15 82,15 97,6 97,6 78,2 98,6 91,3 91,3 Kalmar län Kalmar län 95,5 95,5 96,6 96,6 90,6 90,6 85,6 97,6 97,6 93,2 93,2 95,8 95,8 96,0 96,0 88,2 88,2 85,5 98,0 98,0 92,7 92,7 Kalmar län 95,5 95,2 78,9 97,9 75,4 99,4 90,4 Kalmar län 95,5 93,7 78,9 97,9 75,4 99,4 90,1 95,8 95,6 76,1 97,6 70,8 99,2 89,2 95,8 95,2 76,1 97,6 70,8 99,2 89,1 4. Tabell Länets 1.4 index blir då ligger något högre annorlunda än rikets skall detta se ut gäller som både följer för pojkar flickor. Antalet födda Länets index med ligger låg högre födelsevikt än Hälsobestämningsindex rikets låg 7 % detta över riksgenomsnittet låg under under riksgenomsnittet. den studerade Barn Antalet perioden. tonsaborter Andelen gäller både unga för pojkar kvinnor med Samhällsnivå flickor. sömnbesvär Antalet födda låg över Individnivå riksgenomsnittet ligger drygt Hälsoutfallsindex 0 % medan under andelen riksgenomsnittet Hälsoindex unga män även med Alla låg födelsevikt kvinnor som låg 7 kände % över sig riksgenomsnittet under Kalmar den länstuderade perioden. Andelen unga 88,0 finnande 87,1 låg under riksgenomsnittet. 92,1 89,0 Antalet döda ganska eller väldigt andelen mycket unga stressade kvinnor låg med under psykiskt riksgenomsnittet. nedsatt välbe- kvinnor med sömnbesvär låg över riksgenomsnittet medan 87,8 på 86,1 grund av skador, 91,3 förgiftningar 88,4 självmord andelen unga män kvinnor som låg för åldern 0-24 för en lika med 4 Kalmar län 87,6 84,7 93,2 88,5 kände sig ganska eller väldigt mycket stressade riksgenomsnittet. 87,3 83,9 92,7 88,0 Kalmar län 88,4 89,5 90,1 89,3 88,3 88,3 89,1 88,6 4

5 beslutsfattare andra innehåller denna presentation även redovisning av de faktorer inom målområdet som det finns anledning att försöka påverka. 3. Tabell 1.3 är något felaktig skalla ersättas med följande tabell. Antalet tonsaborter Födv<2500g ligger Sömnbesvär drygt 10 Stress % under Aborter riksgenomsnittet Psyk nedsättning även Dödl andelen sjv/skd unga Hälsoutfalls Hälsan i Kalmar län Barn & ungdom - Lennart Hellström Folkhälsocentrum i Oskarshamn kvinnor Alla med psykiskt nedsatt välbefinnande låg under riksgenomsnittet. Antalet döda på Kalmar län 95,5 95,2 84,75 97,9 80,5 98,5 92,1 grund av skador, förgiftningar självmord låg för åldern 0-24 för en lika 95,8 95,6 82,15 97,6 78,2 98,6 91,3 med riksgenomsnittet. Barn Kalmar län ungdomshälsoindex 95,5 96,6 90,6 85,6 97,6 93,2 95,8 96,0 88,2 85,5 98,0 92,7 En sammanslagning Barn ungdomshälsoindex av bestämnings- utfallsindex har gjorts En för Kalmar sammanslagning att skapa län ett hälsoindex 95,5av bestämnings- utifrån 93,7 mål 3. 78,9 utfallsindex 97,9har gjorts för att 75,4skapa ett 99,4 hälsoindex 90,1 utifrån mål 3. 95,8 95,2 76,1 97,6 70,8 99,2 89,1 Tabell 4. Tabell 1.4 Barnhälsoindex 1.4 blir då något efter annorlunda bestämnings- skall se utfallsindex som följer kön Hälsobestämningsindex Barn Samhällsnivå Individnivå Hälsoutfallsindex Hälsoindex Alla Kalmar län 88,0 87,1 92,1 89,0 87,8 86,1 91,3 88,4 Kalmar län 87,6 84,7 93,2 88,5 87,3 83,9 92,7 88,0 Kalmar län 88,4 89,5 90,4 90,1 89,4 89,3 88,3 88,3 89,2 89,1 88,6 Länets 5. Bilaga index Tabell ligger 1.1 högre i huvudet än rikets skall stå detta efter gäller civilstånd för såväl bestämningsindex -istället för enbart på. Länets samhälls/individnivå 6. index Tabell ligger 1.2 högre skall än stå som rikets 5-s utfallsindex medelvärden -istället detta gäller för bägge för såväl könen. för medelvärde. bestämningsindex 7. I tabell 1.7 på skall samhälls/individnivå endast> vara understruket-ej som utfallsindex 25 för respektive 30. bägge 8. könen. Varför är ramen runt riket fetare i vissa tabeller i bilagan? Lennart Hellström 5 5

6 Hälsan i Kalmar län Barn & ungdom - Lennart Hellström Folkhälsocentrum i Oskarshamn Bilaga Mål 3 Bilaga Mål 3 Bilaga Mål 3 1.Bestämningsindikatorer: Bilaga Mål Bilaga 1.Bestämningsindikatorer: Mål 3 Samhällsnivå Samhällsnivå 1.Bestämningsindikatorer: 1.1 Andel 1.Bestämningsindikatorer: Samhällsnivå barnfamiljer med låga inkomster SCB:s officiella statistik 1.1 Samhällsnivå Andel barnfamiljer med låga inkomster Samhällsnivå 1.1 Andel SCB:s barnfamiljer officiella statistik med låga inkomster Tabell I 1.1 tabell Andel Andelen barnfamiljer redovisas (%) andelen av med barnfamiljer låga (%) av inkomster barnfamiljer med hemmavarande med hemmavarande barn under barn 18 under med disponibel 18 med inkomst 1.1 låg I tabell Andel inkomst 1.1. under barnfamiljer redovisas en procent andelen med av medianinkomsten låga (%) av inkomster barnfamiljer efter med hemmavarande barn under 18 med låg inkomst SCB:s Ensamstående en officiella statistik med Övriga familjer med Tabell SCB:s 1.1 Andelen hemmavarande officiella (%) statistik av barnfamiljer under 18 med hemmavarande barn barn under under med disponibel inkomst Tabell 1.1 under 2001 Andelen 60 procent (%) av av 2002 barnfamiljer medianinkomsten hemmavarande efter 2002 barn under med disponibel Kalmar län Ensamstående 25,1 med 28,4 28,6 Övriga familjer 7,5 med 7,6 7,5 inkomst under 60 procent av medianinkomsten efter hemmavarande 25,1 barn 27,3under 18 28,3 hemmavarande 8,9 barn 9,0under 18 9,0 Ensamstående med Övriga familjer med hemmavarande barn under 18 hemmavarande barn under Kalmar Andel län rökande 25, blivande 28, mödrar28,6 7,5 7,6 7, Uppgifterna Kalmar län avser 25,1 25,1 endast graviditeter 27,3 28,4 som 28,3 28,6 lett till 8,9 7,5 förlossning. 9,0 9,0 7,6 7,5 1.2 Andel rökande SoS Medicinska blivande 25,1 födelseregistret mödrar 27,3 28,3 8,9 9,0 9,0 Uppgifterna Tabell 1.2 Andel 1.2 avser Andel rökande endast rökare blivande graviditeter (%) mödrar gravida som lett vid till förlossning. inskrivningen till mödravdscentral. Medelvärde I SoS tabell Medicinska 1.2. redovisas födelseregistret för Uppgifterna 1.2perioden Andel rökande avser endast blivande andel graviditeter rökare mödrar (%) som av lett gravida till förlossning. vid inskrivningen till mödravdscentral. Uppgifterna I tabell SoS Medicinska redovisas avser endast andel födelseregistret graviditeter rökare (%) som av gravida lett till förlossning. vid inskrivningen till mödravdscentral. Tabell Uppgifterna Kalmar SoS 1.2 län Andel Medicinska avser 14,2 rökare endast födelseregistret (%) graviditeter 13,6 gravida 13,4 som vid lett inskrivningen till förlossning. till mödravdscentral. Medelvärde för Tabell perioden SoS 1.2 Andel Medicinska ,7 rökare födelseregistret (%) 11,9 av gravida 11,2 vid inskrivningen till mödravdscentral. Medelvärde för Tabell perioden Andel rökare (%) av gravida vid inskrivningen till mödravdscentral. Medelvärde 1.3. Kalmar för perioden Amningsfrekvens län , hos 13,6 barn vid 413,4 månaders ålder Kalmar SoS län 14,2 13,6 13, Medicinska 12, födelseregistret. 11,9 11, Tabell 12,7 11,9 11,2 Kalmar 1.3 länamningsfrekvensen 14,2 13,6(%) hos 13,4 barn födda 2001, 2002 respektive 2003 Andel av dessa 1.3. Amningsfrekvens som helt eller 12,7delvis hos ammades 11,9 barn vid vid 411,2 månaders 4 månaders ålder ålder efter Amningsfrekvens SoS Medicinska 2001 födelseregistret. hos barn 2002vid 4 månaders 2003 ålder 1.3. Tabell I Amningsfrekvens tabell 1.3. redovisas hos amningsfrekvensen barn vid 4 månaders (%) ålder 1.3. Kalmar Amningsfrekvens län Amningsfrekvensen 83,1 hos barn 83,4 (%) vid hos 4 månaders barn 83,2 födda hos barn ålder 2001, födda , respektive 2002 respektive 2003 Andel 2003 av dessa Andel SoS Medicinska av dessa födelseregistret. I tabell som 1.3. helt redovisas eller som 83,1 delvis helt amningsfrekvensen eller ammades 83,3 delvis ammades vid 82,7 4 (%) månaders hos vid 4 barn månaders ålder födda efter 2001, ålder respektive 2003 Andel SoS av dessa Medicinska 2001 som helt födelseregistret eller delvis ammades vid 4 månaders ålder Tabell Kalmar Andel SoS 1.3 län Amningsfrekvensen MPR Medicinska vaccinerade 83,1 83,4 födelseregistret. barn (%) hos födda barn 83,2000, födda 2001, respektive 2003 Andel av dessa Tabell som Smittskyddsinstitutet. 83,1 83,3 82,7 1.3 Amningsfrekvensen helt eller delvis ammades (%) hos vid barn 4 månaders födda 2001, ålder 2002 efter. respektive 2003 Andel av Tabell dessa som 1.4. helt Andel eller (%) 2001 delvis barn ammades födda , vid 2001, månaders 2002 som ålder fått efter en MPR. vaccination före januari Kalmar Andel respektive län MPR 2004 vaccinerade 83,1 83,4 barn födda 83,22000, 2001, efter Smittskyddsinstitutet. 83,1 83,3 82,7 Kalmar län , , ,2 Tabell 1.4. Andel (%) 83,1 barn födda 83,32000, , 82, som fått en MPR vaccination före januari Kalmar Andel respektive län MPR 2004 vaccinerade 94,5 96,1 barn efter födda. 97,02000, 2001, 2002 I 1.4. tabell Andel 1.4. MPR redovisas ,5 vaccinerade andel MPR ,5 barn vaccinerade ,5 födda 2000, (%) 2001, bland 2002 barn födda 2000, 2001 respektive I Andel tabell MPR 1.4. redovisas vaccinerade andel barn MPR födda vaccinerade 2000, 2001, (%) 2002 bland barn födda 2000, 2001 respektive Kalmar län 94,5 96,1 97, Andel Smittskyddsinstitutet. arbetslös ungdom ,5 93,5 94,5 Tabell Arbetsmarknadsstyrelsen Smittskyddsinstitutet Andel (%) barn födda 2000, 2001, 2002 som fått en MPR vaccination före januari Tabell 2003 Tabell respektive Andel Andel 2004 (%) (%) arbetslös barn födda ungdom efter 2000, Andel arbetslös 2001, 2002 efter som kön fått en MPR vaccination före januari 2003 respektive ungdom efter okt okt okt 01 okt 2003 okt 2004 okt Tabell Kalmar 1.5 län Andel (%) 10,6 94,5 arbetslös 12,5 96,1 ungdom ,2 97,0 efter 8,5kön 10,1 11, ,1 90,5 93, ,4 94,5 7,2 8,3 8,5 Kalmar län 94,5 96,1 97,0 okt 2003 okt 2004 okt okt 2003 okt 2004 okt 90,5 93,5 94,5 Kalmar län 10,6 12,5 14,2 8,5 10,1 11,8 1.5 Andel arbetslös ungdom , ,4 7,2 8,3 8,5 I 1.5 tabell Andel 1.5 arbetslös redovisas ungdom andelen arbetslös ungdom för en I tabell 1.5 redovisas andelen arbetslös ungdom för en

7 Hälsan i Kalmar län Barn & ungdom - Lennart Hellström Folkhälsocentrum i Oskarshamn kt 11,8 8,5 1.5 Andel arbetslös ungdom Tabell 1.5 Andel (%) arbetslös ungdom efter kön Tabell 1.5 Andel (%) okt 2003 arbetslös okt ungdom 2004 okt efter okt 2003 kön okt 2004 okt Kalmar län 10,6 12,5 14,2 8,5 10,1 11,8 okt ,1 okt 2004 okt 11 11,4 okt 2003 okt 7,22004 okt 8,3 8,5 Kalmar län 10,6 12,5 14,2 8,5 10,1 11,8 Tabell Andel Andel Tabell (%) elever 1.5 arbetslös Andel 10,1 i åk ungdom (%) 9 som arbetslös 11är behöriga ungdom 11,4 efter till kön gymnasieskolan 7,2 efter 8,3 kön 8,5 I tabell 1.4 redovisas andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan för en okt 1.6 Andel 1.6elever Andel 2003 i åk elever Skolverket okt 9 som i 2004 åk är okt 2003okt 9 behöriga som är behöriga okt 2004okt till gymnasieskolan 2003 till okt okt gymnasieskolan 2004 okt 2003okt okt 2004 okt Kalmar län Skolverket Kalmar 10,6 län 12,5 10,6 14,2 12,5 8,5 14,2 10,1 8,5 11,8 10,1 11,8 I tabell Tabell redovisas Andel andelen (%) elever elever i åk som 9 som är är behöriga till till gymnasieskolan för efter en kön , ,1 11,4 11 7,2 11,4 8,3 7,2 8,5 8,3 8,5 Skolverket ven 2002 ven 2003 ven 2004 pojkar flickor pojkar flickor pojkar flickor 1.6 Tabell 1.6 Andel (%) elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolan efter kön Andel 1.6 elever Kalmar Andel 1.6län Andel i åk elever 9 som elever i åk är 90,8 i 9 behöriga åk som 9 som är behöriga till 90,9 är gymnasieskolan behöriga till 90,4 till gymnasieskolan ven 2002 ven ,1 ven ,0 I tabell 1.4 redovisas I tabell Skolverket andelen 1.4 redovisas 87,9 elever pojkar flickor andelen som 90,9 är pojkar elever behöriga 88,6 som till flickor är gymnasieskolan behöriga 90,8 till gymnasieskolan 88 för pojkar flickor en 90, för en Skolverket Kalmar Tabell län 1.6 Andel Skolverket (%) elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolan efter kön 90,8 90,9 90,4 93, ,0 Tabell 1.6 Individnivå Andel Tabell (%) 1.6 elever ven Andel 87,9i 2002 åk (%) 9 som 90,9 elever är behöriga i åk ven 88,6 9 som 2003 till är gymnasieskolan behöriga 90,8 till ven 88 gymnasieskolan 2004 efter kön 90,8 efter kön ven 2002 pojkar ven 2002 flickor ven 2003pojkar ven 2003 flickor ven 2004pojkar ven 2004 flickor Kalmar län pojkar Individnivå 1.7 Andel flickor90,8 överviktiga pojkar pojkar barn flickor 90,9 flickor i åldern pojkar 90,4 pojkar flickor 93,1 flickor pojkar 88 flickor 93,0 Kalmar län Kalmar 90,8 län 87,9 90,9 90,8 90,9 90,4 90,9 88,6 93,1 90,4 90, ,1 93, ,893,0 I tabell 1.7. redovisas andel (%) överviktiga 16-24, 87,9 90,9 87,9 88,6 90,9 90,8 88, ,8 90, ,8 Individnivå 1.7 Andel Individnivå överviktiga Befolkningsenkäten barn i åldern Individnivå Andel I tabell överviktiga Tabell redovisas barn Andel i åldern (%) andel överviktiga (%) överviktiga ungdomar ,, efter kön. Individnivå Befolkningsenkäten 1.7 Andel Befolkningsenkäten Andel med överviktiga BMI>25 barn i åldern Andel med fetma BMI>30 Tabell 1.7 Andel (%) överviktiga ungdomar , efter kön. Andel överviktiga 1.7Befolkningsenkäten Andel barn Andel med övervikt överviktiga i BMI>25 åldern barn Andel i åldern med fetma BMI>30 I tabell 1.7. Tabell Kalmar redovisas I tabell 1.7 Andel län 1.7. andel redovisas 14,1 (%) överviktiga andel 16,2 (%) ungdomar överviktiga 4,1, , 3,9, efter kön. Befolkningsenkäten Andel med Befolkningsenkäten övervikt 18,4 BMI>25 13, Andel med fetma BMI>30 4,1 4,8 Tabell Kalmar 1.7 Andel län Tabell (%) 1.7 överviktiga 14,1 Andel (%) 16,2 ungdomar överviktiga 4, ungdomar, 3, efter, kön. efter kön. Andel med övervikt Andel BMI>25 med barn 18,4 övervikt Andel i 6 BMI>25 13,9 med 12 s fetma åldern 4,1 Andel BMI>30 med med karies 4,8 fetma BMI>30 Kalmar län I 14,1 16,2 4,1 3,9 tabell 1.8. redovisas andel barn ungdom (6,12 ) med lagningar för en ,4 13,9 4,1 4, Kalmar 1.8 Andel barn Tandvdsförvaltningen i 6 12 s åldern med karies län Kalmar 14,1 län 16,2 14,1 4,1 16,2 3,9 4,1 3,9 I tabell Tabell Andel ,4 redovisas barn Andel i 13,9 6 andel (%) 18,4 barn 12 s 4,1 åldern 13,9 ungdom med 4,8 (6,12 4,1 karies ) ) med 4,8 lagningar för för en efter kön oc. Tandvdsförvaltningen 1.8 Andel Tabell barn 1.8. i 6 Andel 126 (%) s åldern barn med ungdom karies(6,12 ) med lagningar för en efter kön Andel Tabell barn 1.8i 1.8. Andel 6 Andel 12 barn s (%) i åldern Tandvdsförvaltningen barn 12 med s ungdom åldern (6,12 med ) karies med lagningar för en efter kön oc 2004 I tabell redovisas I tabell 1.8. andel redovisas 6 pojkar barn andel flickor ungdom barn (6,12 pojkar ungdom ) med flickor (6,12 lagningar ) 12 pojkar med för en lagningar flickor för pojkar en flickor 6 12 Tandvdsförvaltningen Kalmar län Tandvdsförvaltningen Tabell Andel Tabell (%) 1.8. barn pojkar Andel pojkar ungdom (%) flickor barn (6,12 flickor pojkar ungdom ) med pojkar flickor (6,12 lagningar ) flickor pojkar med för en pojkar lagningar flickorför en flickor pojkar efter kön pojkar flickor efter kö flickor. Kalmar Kalmar län. län Andel elever 6 i åk 2 gymnasiet med berusningsdrickande I tabell redovisas andel elever 2004 i åk 2 med berusningsdrickande 2004 efter kön. pojkar flickor pojkar pojkar flickor flickor pojkar pojkar flickor flickor pojkar pojkar flickor flickor pojkar flicko Kalmar Andel CAN, elever Skolenkäten i åk 2 gymnasiet med län Kalmar Andel 28 län elever i åk gymnasiet 25 26med 25 berusningsdrickande I tabell Tabell 1.9. CAN, 1.9 redovisas Andel Skolenkäten (%) andel elever i åk i åk 2 gymnasiet 2 med berusningsdrickande med berusningsdrickande efter kön. efter kön. Tabell CAN, 1.9 Skolenkäten Andel åk 2 (%) gymnasiet elever i åk 2 gymnasiet med berusningsdrickande efter kön. Tabell 1.9 Andel (%) åk 2 elever 1. i åk 2 gymnasiet med berusningsdrickande efter kön. 9. Andel elever Andel i åk 2 gymnasiet elever med åk 2 gymnasiet pojkari åk 2 berusningsdrickande flickor gymnasiet med berusningsdrickande I tabell 1.9. Kalmar redovisas I tabell län 1.9. andel redovisas elever 16 i andel åk 2 med elever 8 berusningsdrickande i åk 2 med berusningsdrickande efter kön. efter kön. pojkar flickor CAN, Skolenkäten Kalmar CAN, län pojkar Skolenkäten flickor 14 8 Tabell Kalmar 1.9 Andel län Tabell (%) 1.9 elever Andel 16i åk 2 19 (%) gymnasiet elever 8 med 14 i åk 2 gymnasiet berusningsdrickande med berusningsdrickande efter kön. efter kön åk Andel 2 gymnasiet elever 19 åk i 2 åk gymnasiet 2 gymnasiet 14 som röker dagligen I tabell Andel elever redovisas i åk andel 2 gymnasiet elever i åk som 2 som röker röker dagligen dagligen pojkar Andel flickor elever i åk pojkar flickor Skolenkäten. 2 gymnasiet som röker dagligen Kalmar län Kalmar 16 län I tabell redovisas andel elever i åk 2 som röker dagligen Tabell Andel (%) 14 elever 19 som är 14daglig rökare efter kön. Skolenkäten. kolan för en lan efter kön ickor 93,0 90,8 n. ar för en en efter kön flickor pojkar flickor efter kön. nde efter kön.

8 Tabell 1.8. Andel (%) barn ungdom (6,12 ) med lagningar för en efter kön pojkar flickor pojkar flickor pojkar flickor pojkar flickor Hälsan i Kalmar län Barn & ungdom - Lennart Hellström Folkhälsocentrum i Oskarshamn Kalmar län Andel Andel elever elever i åk 2 i gymnasiet åk 2 gymnasiet med berusningsdrickande med berusningsdrickande CAN, I tabell Skolenkäten 1.9. redovisas andel elever i åk 2 med berusningsdrickande efter kön. CAN, Skolenkäten Tabell 1.9 Andel (%) elever i åk 2 gymnasiet med berusningsdrickande efter kön. åk 2 gymnasiet pojkar flickor Kalmar län Andel elever i åk 2 gymnasiet som röker dagligen I tabell redovisas andel elever i åk 2 som röker dagligen Andel elever Skolenkäten i åk 2. gymnasiet som röker dagligen Skolenkäten. Tabell 1.10 Andel (%) elever som är daglig rökare efter kön. åk 2 gymnasiet 7 Tabell Andel (%) (%) elever som som är är daglig rökare efter efter kön. kön. åk åk 2 pojkar gymnasiet gymnasiet flickor Kalmar län 6 16 pojkar pojkar 6 flickor flickor 15 Kalmar Kalmar län län Andel elever i åk 6 2 gymnasiet som snusar dagligen I tabell redovisas andel elever i åk 2 som snusar dagligen Andel elever Andel Skolenkäten i åk 2 gymnasiet elever. i i åk åk som 2 gymnasiet snusar som dagligen som snusar dagligen Skolenkäten Tabell I I tabell Andel redovisas (%) elever andel som elever snusar i i åk åk 2 dagligen som som snusar dagligen efter. kön. Skolenkäten åk 2 gymnasiet. Tabell Andel (%) (%) elever som som snusar dagligen efter efter kön. kön. åk åk 2 pojkar gymnasiet gymnasiet flickor Kalmar län Andel elever 25 2 pojkar pojkar i åk 2 gymnasiet 21 flickor flickor som snusar dagligen 4 Kalmar Kalmar Skolenkäten län län Tabell 1.10 Andel (%) 21 21elever som 4snusar dagligen efter kön. 2. Utfallsindikatorer: åk 2 gymnasiet Andel Utfallsindikatorer: födda med pojkar födelsevikt flickor<2500 g. 2. Utfallsindikationer I tabell Kalmar 2.1. län redovisas antal 25 födda 2av alla födda barn med en födelsevikt <2500 g Andel födda med med 21 födelsevikt 4 <2500 g. g. 2.1 Andel födda med födelsevikt <2500 g. Tabell I I tabell Antal redovisas per 1000 antal födda födda med av av en alla alla födelsevikt födda barn barn <2500 med med en en g, födelsevikt <2500 g 2. Utfallsindikatorer: Kalmar Tabell län Antal per per 50, födda 46,9med med en en 38,3 födelsevikt <2500 g, g, , , ,2 Kalmar Kalmar Andel län länfödda med 50,5 50,5 födelsevikt 46,9 46,9< ,3 38,3 g. Tabell Antal per Andel i åldern ,6 44, födda med 42,8 42,8 med en födelsevikt sömnbesvär 39,2 39,2 <2500 g, I tabell Kalmar 2.2. län redovisas 50,5 andel i åldern 46, ,3 med sva sömnbesvär Andel Befolkningsenkäten i i åldern med med sömnbesvär 44,6 42,8 39,2 2.2 Andel i Tabell I I tabell åldern Andel redovisas med (%) sömnbesvär i andel åldern i i åldern med sva med med sömnbesvär sva sömnbesvär efter kön Befolkningsenkäten Befolkningsenkäten 2.2 Andel i åldern med sömnbesvär Tabell Andel (%) (%) i i åldern med med sva sömnbesvär efter efter kön kön Befolkningsenkäten Kalmar län 3,4 Tabell 2.2 Andel 6, (%) i åldern med sva sömnbesvär efter kön 4 4,8 Kalmar Kalmar län län 3,4 3,4 6,3 6, Andel i åldern ,8 4,8 Kalmar län 3,4 6,3 som känner sig stressade I tabell 2.3. redovisas 4 andel i 4,8 åldern som känner sig ganska eller mycket stressad Andel Befolkningsenkäten i i åldern som som känner sig sig stressade Tabell I I tabell Andel redovisas i åldern andel i i åldern som känner som som sig känner ganska sig sig eller ganska mycket eller eller stressad mycket efter stressad 2.3 Andel i åldern som känner sig stressade kön 8 Befolkningsenkäten Befolkningsenkäten Tabell 2.3 Andel i åldern som känner sig ganska eller mycket stressad efter kön

9 2.2 Andel i åldern med sömnbesvär Befolkningsenkäten Tabell 2.2 Andel (%) i åldern med sva sömnbesvär efter kön Hälsan i Kalmar län Barn & ungdom - Lennart Hellström Folkhälsocentrum i Oskarshamn Kalmar län 3,4 6,3 4 4,8 2.3 Andel i åldern som känner sig stressade 2.3 Befolkningsenkäten Andel i åldern som känner sig stressade Befolkningsenkäten Tabell 2.3 Andel i åldern som känner sig ganska eller mycket stressad efter kön Kalmar län 9,4 21,1 11,8 23,9 2.4 Antalet tonsaborter 2.4 Antalet SoS tonsaborter officiella statistik Tabell SoS officiella 2.4 statistik Antalet aborter upp t.o.m.19 per 1000, Kalmar län 18,9 21,8 21,7 20,0 Tabell 2.4 Antalet aborter -19 per 1000, ,5 25,1 24,4 23, Kalmar län 18,9 21,8 21,7 20,0 22,5 25,1 24,4 23,9 2.5 Andel 19 ingar med >3 kariesangrepp Folktandvden 2.5 Andel Tabell 2.5 Andel ingar 19 Andelen ingar (%) med >3 med 19 kariesangrepp >3 ingar kariesangrepp med >3 lagningar i kontaktytorna efter kön I Folktandvden tabell 2.5. redovisas andelen 19 ingar med >3 lagningar i kontakytorna. pojkar flickor pojkar flickor pojkar flickor Folktandvden Kalmar län Tabell 2.5. Andelen (%) 19 ingar med >3 lagningar i kontaktytorna efter kön pojkar flickor pojkar flickor pojkar flickor Kalmar län Andel 2.6. Andel i åldern i åldern med nedsatt med nedsatt psykiskt psykiskt välbefinnande I Befolkningsenkäten tabell Andel 2.6. i redovisas åldern andel med i åldern nedsatt psykiskt med välbefinnande nedsatt psykiskt välbefinnande Befolkningsenkäten Tabell 2.6 Andel (%) i åldern med nedsatt psykiskt välbefinnande efter kön 2.6. Andel i åldern med nedsatt psykiskt välbefinnande Befolkningsenkäten Tabell Kalmar 2.6 län Andel 14,4 (%) i åldern 24, med nedsatt psykiskt välbefinnande efter kön 14,5 29, Kalmar län 14,4 24, Dödlighet i skador förgiftningar ,5 29, Dödlighet I tabell SoS 2.7. i officiella skador redovisas statistik dödlighet förgiftningar över i skador dödsorsaker 0-14 förgiftningar 0-14 per , Tabell SoS officiella 2.7 statistik Dödlighet över dödsorsaker i skador förgiftningar (ålderstandardiserat) 0-14 per Dödlighet SoS officiella i skador statistik förgiftningar över dödsorsaker , efter kön. Tabell SoS 2.6 officiella Dödlighet statistik i skador över dödsorsaker förgiftningar (ålderstandardiserat) 0-14 per Tabell , 2.7 Dödlighet Flickor Pojkar i skador efter kön. Flickor förgiftningar Pojkar (ålderstandardiserat) 0-14 per , Kalmar län ,8 efter kön. 7, ,7 4, Flickor 4,3 Pojkar 4, Flickor 2,5 Pojkar 4,2 Kalmar länflickor 5,8Pojkar 7,2Flickor 4,7Pojkar 4,3 Kalmar län 5, Dödlighet i skador, 4,3 7,2 förgiftningar 4,9 4,7 2,5 4,3 självmord 4, ,3 4,9 2,5 4,2 SoS officiella statistik över dödsorsaker Tabell 2.8. Dödlighet 2.8 Dödlighet i skador, i skador, förgiftningar förgiftningar självmord självmord (ålderstandardiserat) per I tabell Dödlighet , redovisas i skador, dödlighet förgiftningar efter i skador, kön. förgiftningar självmord självmord per , SoS officiella Skador statistik över dödsorsaker förgiftningar Självmord Tabell 2.8 SoS Dödlighet officiella statistik i skador, över förgiftningar dödsorsaker självmord (ålderstandardiserat) per 100 Tabell , Flickor Dödlighet Pojkar i skador, förgiftningar efter Flickor kön. Pojkar självmord Flickor (ålderstandardiserat) Pojkar Flickor Pojkar per Skador förgiftningar Självmord 9

10 2.7. Dödlighet i skador förgiftningar 0-14 SoS officiella statistik över dödsorsaker Tabell 2.7 Dödlighet i skador förgiftningar (ålderstandardiserat) 0-14 per , efter kön. Hälsan i Kalmar län Barn & ungdom - Lennart Hellström Folkhälsocentrum i Oskarshamn Flickor Pojkar Flickor Pojkar Kalmar län 5,8 7,2 4,7 4,3 4,3 4,9 2,5 4, Dödlighet i skador, förgiftningar självmord SoS Dödlighet officiella statistik i skador, över dödsorsaker förgiftningar självmord SoS officiella statistik över dödsorsaker Tabell 2.8 Dödlighet i skador, förgiftningar självmord (ålderstandardiserat) per , efter kön. Skador förgiftningar Självmord Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Kalmar län 9,2 41,8 7,8 50,8 1,4 15,2 4,3 18,1 14,4 42,2 14,7 42,3 5,0 12,7 5,4 12,9 9 0

Hälsan. i Kalmar län. 16-84 år

Hälsan. i Kalmar län. 16-84 år Hälsan i 16-84 år - Lennart Hellström Folkhälsocentrum i Oskarshamn Hälsan i 16-84 år En sammanställning av hälsoindikatorer uppföljning av den Folkhälsopolitiska planen Befolkningsenkäten 2005 Hälsa på

Läs mer

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Faktablad 2008 MUNKEDAL Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Folkmängd 31 december 2007 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 5 028 90-94 5 228 776 735 90-94 770 563 4 619 006 90-94

Läs mer

21 601 1 055 390 90-94 1 036 083 4 756 021 90-94 4 726 834 80-84 80-84 70-74 70-74 60-64 50-54 60-64 50-54 50-54 40-44 40-44 40-44 30-34 30-34 20-24

21 601 1 055 390 90-94 1 036 083 4 756 021 90-94 4 726 834 80-84 80-84 70-74 70-74 60-64 50-54 60-64 50-54 50-54 40-44 40-44 40-44 30-34 30-34 20-24 Bakgrundsfakta Folkmängd 31 december 211 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 21 727 9-94 21 61 1 55 39 9-94 1 36 83 4 756 21 9-94 4 726 834 8-84 8-84 8-84 7-74 7-74 7-74 6-64 6-64 6-64

Läs mer

17 683 801 494 90-94 798 953 4 789 988 90-94 4 765 905 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

17 683 801 494 90-94 798 953 4 789 988 90-94 4 765 905 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 212 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 17 54 9-94 17 683 81 494 9-94 798 953 4 789 988 9-94 4 765 95 8-84 7-74 6-64 5-54 4-44 3-34 2-24 1-14

Läs mer

12 852 136 912 90-94 136 903 4 830 507 90-94 4 814 357 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

12 852 136 912 90-94 136 903 4 830 507 90-94 4 814 357 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 213 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 12 965 9-94 12 852 136 912 9-94 136 93 4 83 57 9-94 4 814 357 8-84 7-74 6-64 5-54 4-44 3-34 2-24 1-14

Läs mer

Delaktighet och inflytande i samhället

Delaktighet och inflytande i samhället Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 213 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 16 844 9-94 16 99 88 48 9-94 86 676 4 83 57 9-94 4 814 357 8-84 7-74 6-64 5-54 4-44 3-34 2-24 1-14

Läs mer

38 172 122 513 90-94 126 923 4 830 507 90-94 4 814 357 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

38 172 122 513 90-94 126 923 4 830 507 90-94 4 814 357 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 213 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 37 211 9-94 38 172 122 513 9-94 126 923 4 83 57 9-94 4 814 357 8-84 7-74 6-64 5-54 4-44 3-34 2-24

Läs mer

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Faktablad 2010 vår SKELLEFTEÅ Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Folkmängd 31 december 2009 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 35 805 90-94 35 965 128 743 90-94 129 805 4 691 668

Läs mer

Hä Bakgrundsfakta Folkmängd 31 december 211 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 17 344 9-94 17 5 796 624 9-94 793 98 4 756 21 9-94 4 726 834 8-84 8-84 8-84 7-74 7-74 7-74 6-64 6-64 6-64

Läs mer

Gä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 49 804 90-94 49 073 140 281 90-94 141 534 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 14 180 90-94 14 682 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Fa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 519 90-94 6 767 131 710 90-94 132 566 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Da Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 16 576 90-94 15 845 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

En Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 20 753 90-94 21 140 177 483 90-94 176 681 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ha Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 48 801 90-94 48 151 157 523 90-94 157 261 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Va Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 3 757 90-94 3 650 221 348 90-94 224 313 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 45 948 90-94 47 254 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Bro Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 172 90-94 6 341 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Ös Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 31 260 90-94 29 806 63 191 90-94 64 185 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 15 814 90-94 16 032 76 780 90-94 79 473 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Mö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 446 90-94 6 611 117 265 90-94 118 333 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Su Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 48 845 90-94 48 788 121 243 90-94 122 654 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lu Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 58 748 90-94 58 086 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sto Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 468 339 90-94 455 177 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Lill Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 346 90-94 6 832 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ör Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 73 162 90-94 71 038 145 593 90-94 145 419 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ma Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 16 911 90-94 16 995 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ma Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 163 619 90-94 158 955 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Lid Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 23 812 90-94 22 490 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

La Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 22 029 90-94 21 932 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lin Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 75 516 90-94 77 450 221 348 90-94 224 313 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lin Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 11 621 90-94 11 941 145 593 90-94 145 419 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Vä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 20 336 90-94 20 771 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Vä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 72 786 90-94 72 432 131 710 90-94 132 566 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Va Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 30 534 90-94 30 496 157 523 90-94 157 261 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Vä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 18 014 90-94 18 035 118 074 90-94 119 605 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 12 776 90-94 13 009 140 281 90-94 141 534 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

So Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 9 815 90-94 9 968 121 243 90-94 122 654 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

So Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 1 177 90-94 1 339 130 448 90-94 132 930 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 45 948 90-94 47 254 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Sö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 8 491 90-94 8 669 76 780 90-94 79 473 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

So Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 38 229 90-94 37 929 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Le Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 7 637 90-94 7 689 139 317 90-94 141 711 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Ös Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 31 260 90-94 29 806 63 191 90-94 64 185 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 45 332 90-94 43 913 137 654 90-94 138 250 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 31 964 90-94 33 416 76 780 90-94 79 473 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 33 231 90-94 32 473 118 074 90-94 119 605 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 15 188 90-94 15 095 145 593 90-94 145 419 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Gr Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 4 447 90-94 4 498 137 654 90-94 138 250 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

He Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 69 916 90-94 67 993 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Hö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 12 969 90-94 12 641 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Es Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 51 093 90-94 50 972 141 883 90-94 141 829 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Mo Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 9 968 90-94 10 133 139 317 90-94 141 711 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ali Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 19 913 90-94 19 689 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ve Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 13 191 90-94 13 682 172 834 90-94 175 003 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Su Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 48 845 90-94 48 788 121 243 90-94 122 654 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lu Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 37 512 90-94 38 576 122 298 90-94 127 435 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lu Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 58 748 90-94 58 086 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Hu Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 18 529 90-94 18 446 140 281 90-94 141 534 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sto Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 2 931 90-94 3 012 130 448 90-94 132 930 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lju Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 9 404 90-94 9 623 140 281 90-94 141 534 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ulr Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 11 592 90-94 11 902 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Hälsan och dess förutsättningar i Västerbottens län år 2006

Hälsan och dess förutsättningar i Västerbottens län år 2006 Hälsan och dess förutsättningar i Västerbottens län år 26 Underlag för folkhälsonämnderna FoUU-staben januari 26 U Janlert Innehållsförteckning Sidan Förklaringar 3 Spindeldiagram utan könsuppdelning 4

Läs mer

Tillsammans för en god och jämlik hälsa

Tillsammans för en god och jämlik hälsa Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Tillsammans för en god och jämlik hälsa Hälsa brukar för den enskilda människan vara en av de mest värdefulla sakerna i livet. Det finns ett nära samband

Läs mer

Till ytan är Västernorrland landets 6:e största län, till befolkning landets 6:e minsta län.

Till ytan är Västernorrland landets 6:e största län, till befolkning landets 6:e minsta län. För att beskriva hur barn och unga i Västernorrland mår har vi som arbetar med folkhälsa i länets 7 kommuner, i landstinget och på länsstyrelsen, sammanställt data från olika statistiska källor och undersökningar.

Läs mer

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Goda levnadsvanor

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Goda levnadsvanor Välfärdsbokslut 211 Utdrag: Goda levnadsvanor Innehåll Inledning Sammanfattning 1 Förutsättningar för god hälsa på lika villkor 1.1 Ekonomiska och sociala förutsättningar 1.1.1 Utbildning 1.1.2 Inkomst

Läs mer

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar Luleåbornas hälsa Fakta, trender, utmaningar Inledning Den här foldern beskriver de viktigaste resultaten från två stora hälsoenkäter där många luleåbor deltagit. Hälsa på lika villkor? är en nationell

Läs mer

FOLKHÄLSORAPPORT Örkelljunga kommun 2012 1

FOLKHÄLSORAPPORT Örkelljunga kommun 2012 1 FOLKHÄLSORAPPORT Örkelljunga kommun 2012 1 SAMMANFATTNING Detta är Örkelljunga kommuns första sammanställda rapport över folkhälsoläget i kommunen. För att få en övergripande bild över folkhälsoläget i

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad! Folkhälsorapport Blekinge 2014

Tillsammans kan vi göra skillnad! Folkhälsorapport Blekinge 2014 Tillsammans kan vi göra skillnad! 1 Folkhälsorapport Blekinge 2014 Hälsans bestämningsfaktorer 2 3 Hälsoundersökningen Hälsa på lika villkor Genomförs årligen i åldersgruppen 16-84 år Syftar till att visa

Läs mer

EN GOD OCH TRYGG UPPVÄXT för barn och unga

EN GOD OCH TRYGG UPPVÄXT för barn och unga EN GOD OCH TRYGG UPPVÄXT för barn och unga - Identifiera barnens behov en grund för målsättningar Katrin Boström, hälso- och sjukvårdsstrateg, Örebro Staffan Carlsson, nämndstjänsteman för Varbergsoch

Läs mer

Öppna jämförelser folkhälsa 2009 med fokus på Norrbotten i förhållande till andra landssting/regioner

Öppna jämförelser folkhälsa 2009 med fokus på Norrbotten i förhållande till andra landssting/regioner Öppna jämförelser folkhälsa 2009 med fokus på Norrbotten i förhållande till andra landssting/regioner Kriterier för val av variabler: Indikatorn (variabeln) ska omfatta ett vanligt förekommande folkhälsoproblem.

Läs mer

Rapport. Hälsan i Luleå. Statistik från befolkningsundersökningar

Rapport. Hälsan i Luleå. Statistik från befolkningsundersökningar Rapport Hälsan i Luleå Statistik från befolkningsundersökningar 2014 1 Sammanfattning Folkhälsan i Luleå har en positiv utveckling inom de flesta indikatorer som finns i Öppna jämförelser folkhälsa 2014.

Läs mer

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Sofie Lagercrantz 2013-11-06 KS 2013/0267 50163 Kommunfullmäktige Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer

BILAGA l BUDGET MED VERKSAMHETSPLAN 2016 FLERÅRSPLAN Hälsotal i Jönköpings län

BILAGA l BUDGET MED VERKSAMHETSPLAN 2016 FLERÅRSPLAN Hälsotal i Jönköpings län BILAGA l BUDGET MED VERKSAMHETSPLAN 0 FLERÅRSPLAN 0 0 Hälsotal i Jönköpings län Innehållsansvarig för hälsotalen: Marit Eriksson, Folkhälsa och sjukvård, Regionledningskontoret. Kontakt: marit.eriksson@rjl.se

Läs mer

Tjänsteställe Ert datum Er beteckning Folkhälsosamordnare Börje Norén

Tjänsteställe Ert datum Er beteckning Folkhälsosamordnare Börje Norén KLIPPANS KOMMUN Datum Beteckning 2006-04-04 Lokalt välfärdsbokslut 2005 Tjänsteställe Ert datum Er beteckning Folkhälsosamordnare Börje Norén Lokalt välfärdsbokslut 2005 Till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Läs mer

Hälsan i Sala kommun 2014

Hälsan i Sala kommun 2014 Bilaga RS 2014/247/1 l (7) 20 14-11-14 INFORMATION KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Perskog Kommunstyrelsen Ink. 2014-12- O B Hälsan i kommun 2014 Kompetenscentrum för Hälsa drivs av Landstinget med uppdrag

Läs mer

Nordanstig: Hälsoläge och bestämningsfaktorer

Nordanstig: Hälsoläge och bestämningsfaktorer Nordanstig: Hälsoläge och bestämningsfaktorer Denna beskrivning av hälsoläget och bestämningsfaktorer för hälsan baseras på ett flertal registeroch enkätuppgifter. Beskrivningen uppdateras årligen av Samhällsmedicin,

Läs mer

Delaktighet och inflytande i samhället

Delaktighet och inflytande i samhället Täby Täby Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 34 046 90-94 33 288 1 105 440 90-94 1 092 604 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64

Läs mer

30 469 815 812 90-94 816 200 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

30 469 815 812 90-94 816 200 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Majorna-Linné, Göteborg Majorna-Linné, Göteborg Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 32 972 90-94 30 469 815 812 90-94 816 200 4 875 115

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun (kort version)

Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun (kort version) Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-23 Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2016-2019 (kort version) I Åmåls kommuns välfärds- och folkhälsoprogram beskrivs prioriterade målområden och den politiska

Läs mer

ÖVRIGA INDIKATORER. Alkohol och tobak Behörighet att läsa vidare till nationellt program i gymnasiet Tandhälsa Amning Spädbarn och rökning

ÖVRIGA INDIKATORER. Alkohol och tobak Behörighet att läsa vidare till nationellt program i gymnasiet Tandhälsa Amning Spädbarn och rökning ÖVRIGA INDIKATORER Alkohol och tobak Behörighet att läsa vidare till nationellt program i gymnasiet Tandhälsa Amning Spädbarn och rökning 153 HÖGSTADIESKOLORNAS UPPTAGNINGSOMRÅDEN I finns det nio skolupptagningsområden

Läs mer

Folkhälsodata. Hälsoutfall Livsvillkor Levnadsvanor. Folkhälsa och välfärd, Ledningskontoret

Folkhälsodata. Hälsoutfall Livsvillkor Levnadsvanor. Folkhälsa och välfärd, Ledningskontoret Folkhälsodata Hälsoutfall Livsvillkor Levnadsvanor Hälsoutfall Befolkningens hälsa påverkas av livsvillkor som utbildning och arbete, då de påverkar förutsättningarna för hälsosamma levnadsvanor. 1 Andel

Läs mer

Välfärdsredovisning 2009

Välfärdsredovisning 2009 Välfärdsredovisning 29 Välfärdsredovisningen bygger på hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga de faktorer som har störst betydelse för att främja hälsa. Dessa beskrivs utifrån ett statistiskt material

Läs mer

Öppna jämförelser folkhälsa Mycket gott hälsoläge i Västerbotten men det kan bli ännu bättre

Öppna jämförelser folkhälsa Mycket gott hälsoläge i Västerbotten men det kan bli ännu bättre Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Mycket gott hälsoläge i Västerbotten men det kan bli ännu bättre 21 indikatorer Levnadsvillkor Socialt deltagande Socialt kapital tillit till andra Trygg miljö Behörighet

Läs mer

Välfärdsredovisning Bräcke kommun /267

Välfärdsredovisning Bräcke kommun /267 Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2013 2014/267 Innehåll 1 Inledning... 1 1.1 Befolkningsutveckling... 1 1.2 Medellivsslängd... 2 2 Delaktighet och inflytande... 2 2.1 Valdeltagande... 2 2.2 Elevers uppfattning

Läs mer

Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014

Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014 Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014 Det övergripande målet för folkhälsoarbete är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det är särskilt angeläget

Läs mer

Faktamaterial om barn och ungdomar

Faktamaterial om barn och ungdomar BARN OCH UNGDOM -6 Faktamaterial om barn och ungdomar Tidigare har folkhälsoenheten inom sekretariatet som faktaunderlag till hälso- och sjukvårdsberedningarna tagit fram dokumentet Allmänt om hälsan hos

Läs mer

Om Barn och Ungdom (0-24 år)

Om Barn och Ungdom (0-24 år) Om Barn och Ungdom (0-24 år) Familjesituation Barns hälsa Självupplevd hälsa Hälsovanor 2007-02-07 Framtidens hälso- och sjukvård BILD 1 Barnens familjesituation år 2001 i Norrbotten 1,83 barn (0-21 år)

Läs mer

HÄLSOFRÄMJANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

HÄLSOFRÄMJANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Patientperspektivet INDIKATORER HÄLSOFRÄMJANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styr- och ledningsperspektivet Medarbetarperspektivet 2016-09-22 Sofia Dahlin, ST-läkare i Socialmedicin, Region Östergötland HFS-nätverkets

Läs mer

Hur når vi individer som lever i en socioekonomisk svår situation som har problem på grund av en ohälsosam livsstil?

Hur når vi individer som lever i en socioekonomisk svår situation som har problem på grund av en ohälsosam livsstil? Hur når vi individer som lever i en socioekonomisk svår situation som har problem på grund av en ohälsosam livsstil? Tobaksmottagningen Hälsopedagog Dipl tobaksterapeut Leg barnmorska MI tränare (Lärare

Läs mer

Fig. 1 Bedömning av livet i allmänhet

Fig. 1 Bedömning av livet i allmänhet Fig. 1 Bedömning av livet i allmänhet 100 80 60 40 20 0 GOD LIVS- KVALITET (värde 6 eller högre på en skala 0-10) MINDRE GOD LIVSKVALITET (värde 5 eller lägre) Fig. 2 Andel som ej har möjlighet att framföra

Läs mer

Ohälsa vad är påverkbart?

Ohälsa vad är påverkbart? Ohälsa vad är påverkbart? Dialogkonferens i Lund 14 oktober 2009 Ylva Arnhof, projektledare Magnus Wimmercranz, utredare www.fhi.se\funktionsnedsattning Viktiga resultat Att så många har en funktionsnedsättning

Läs mer

Norrbottningar är också människor, men inte lika länge

Norrbottningar är också människor, men inte lika länge Norrbottningar är också människor, men inte lika länge Livsmedelsstrategimöte nr 1 den 14 oktober 2015 Annika Nordstrand chef, Folkhälsocentrum Utvecklingsavdelningen Landstingsdirektörens stab En livsmedelsstrategi

Läs mer

RMPG Hälsofrämjande strategier

RMPG Hälsofrämjande strategier RMPG Hälsofrämjande strategier Ordförande Jolanda van Vliet, Östergötland Sekreterare Anna Bengtsson, Östergötland Jesper Ekberg och Anne Wilderoth, Jönköping Ylva Gorton och Anna-Maria Norén, Kalmar Maria

Läs mer

Andel (procent) som för det mesta mår ganska eller mycket bra, elever i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland, läsår

Andel (procent) som för det mesta mår ganska eller mycket bra, elever i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland, läsår Andel (procent) som för det mesta mår ganska eller mycket bra, elever i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland, läsår 27-28 Flickor Pojkar Norrbotten Jämtland Västernorrland Norrbotten Jämtland Västernorrland

Läs mer

PROTOKOLL - RÅDET FÖR HÄLSA OCH TRYGGHET

PROTOKOLL - RÅDET FÖR HÄLSA OCH TRYGGHET 2011 10 27 Kommunledningskontoret Sara Anderhov 46-413 - 626 97 PROTOKOLL - RÅDET FÖR HÄLSA OCH TRYGGHET Tid: Torsdag den 20 oktober, klockan 13:00 16:00 Lokal: Stadshuset, Sal Albert Sahlin och Emanuel

Läs mer

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Trygga och goda uppväxtvillkor

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Trygga och goda uppväxtvillkor Välfärdsbokslut 2011 Utdrag: Trygga och goda uppväxtvillkor Innehåll Inledning Sammanfattning 1 Förutsättningar för god hälsa på lika villkor 1.1 Ekonomiska och sociala förutsättningar 1.1.1 Utbildning

Läs mer