Skatterätt för fastighetsmäklare, 7,5 hp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skatterätt för fastighetsmäklare, 7,5 hp"

Transkript

1 Skatterätt för fastighetsmäklare, 7,5 hp Provmoment: Ten, Omten Ladokkod: JSK101, USK 101 Tentamen ges för: FM 2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: Tid: Hjälpmedel: Rabe, Skattelagstiftningen eller annan okommenterad lagtext. Med okommenterad lagtext menas att understrykningar och överstrykningar, hänvisningar till annat lagrum samt enstaka ord som finns i lagtexten och som skrivits ut i marginalen är tillåtna. Med enstaka ord som skrivs ut i marginalen jämställs s.k. flaggor där motsvarande information antecknats. Elektronisk räknare. Med elektronisk räknare menas enklare form av räknare där enbart beräkningar kan göras. Elektronisk räknare där annan textinformation kan lagras räknas inte som godkänt hjälpmedel på tentamen. Totalt antal poäng på tentamen: 40 poäng. Betygsgränser: Godkänd 20 poäng, Väl Godkänd 30 poäng. Allmänna anvisningar: Frågorna skall besvaras med tydliga motiveringar men hållas inom ramen för respektive fråga. Redovisa alla beräkningar. Vid tentamen tillämpas de regler som gäller för 2013 års inkomster/2014 års taxering. Utnyttja om möjligt svarsutrymmet i tentamenshäftet. Glöm inte att skriva tentamenskod eller namn på alla blad du lämnar in. Tentamenshäftet lämnas in tillsammans med svarsblad. Resultatet anslås senast om fyra veckor efter tentamenstillfället. Nästa omtentamenstillfälle är planerat till den 18 december Ansvarig lärare: Kjell Johansson Lycka till!

2

3 Uppgift 1 (4 poäng) a) Vad menas med skattesubjekt och skattebärare? Är dessa alltid en och samma person eller kan dessa utgöras av olika personer? Utred gärna detta genom att förklara med hjälp av exempel! b) Neutralitetsprincipen åberopas ibland som en viktig princip för utformning av skattesystemet. Vad menas med neutralitetsprincipen? Ge ett exempel där du anser att neutralitetsprincipen kan anses ha påverkat utformningen av regelverket?

4

5 Svarsblad uppgift 1

6

7 Svarsblad uppgift 1

8

9 Svarsblad uppgift 1

10

11 Uppgift 2 (2 poäng) Paula har ett antal inkomster och utgifter nedan. Hjälp henne att periodisera dessa till rätt beskattningsår så att de upptas rätt i hennes deklaration. Förklara i ditt svar vilka principer som gäller och hänvisa till relevanta lagrum. a) I december år 2013 anställdes Paula på ett företag i databranschen. Decemberlönen kom med postanvisning den 28 december Paula hämtade ut pengarna på posten den 5 januari b) Tillsammans med januarilönen 2014 fick Paula retroaktiv lön på kr för år c) Paula tillgodofördes den 1 januari 2014 ränta på bankmedel med kr avseende år d) I december sålde Paula sin fritidsfastighet Resteröd 14:2 för en köpeskilling av kr. Kontrakt tecknades den 29 december Köparen betalade den 20 januari handpenningen på kr. Enligt kontraktet är tillträdesdagen satt till den 1 april 2014, då den resterande likviden också skall betalas.

12 .

13 Svarsblad uppgift 2

14

15 Svarsblad uppgift 2

16

17 Svarsblad uppgift 2

18

19 Uppgift 3 (12 poäng) Beräkna beskattningsbar förvärvsinkomst för Astor Olsson för beskattningsåret Kommentera/motivera kort dina ställningstaganden. Hänvisa till lagrum. Du skall försöka att minimera Astors inkomstskatt för beskattningsåret Yrka endast på avdrag som du bedömer som skatterättsligt korrekta. Nedanstående information behöver du för att kunna lösa uppgiften. Läs noggrant igenom texten. Förutsättningar Astor Olsson arbetar som försäljare i det onoterade företaget AB Fisken i Uddevalla som säljer inlagd fisk i burk till detaljister över hela Sverige. Astor är gift med Ingela, truckförare och de har 7 barn. Familjen bor i en villafastighet, Skäddan 2:5, belägen några mil in i skogen utanför Brastad i Lysekils kommun. Villan ägs gemensamt av makarna med hälften vardera. Sommarsemestrarna tillbringar familjen på ön Åstol där Astor äger en sommarstuga, Krabban 2, som han ärvt efter sina föräldrar. I början av februari strejkade säljpersonalen på AB Fisken i Uddevalla. Astor fick under denna tid ersättning från sin fackförening. Astors kontanta inkomster m.m. Lön från AB Fisken i Uddevalla Traktamente: Endagsförrättningar i Strömstad, 20 dagar á 100 kr Traktamentsersättning avseende tjänsteresa till Falkenberg. Avfärd dag 1 kl. 13,10 och hemkomst dag 5 kl. 20,00. Astor bodde gratis hos sin moster Selma i Falkenberg kr kr kr Ersättning från fackförening i samband med strejk, 10 dagar x 500 kr kr I december fick Astor kr i ersättning för att ha lämnat blod till Lysekils lasarett. Astor deltog i Postkodlotteriet och vann kr på sin postadress. Astor har även deltagit i frågesporten Vem vill bli miljonär i TV 4. Astor belönades med kr för sin prestation. Astor fiskar som avkoppling under sommaren och han har sålt makrill och hummer som han fångat utanför Åstol för kr.

20

21 Astors förmåner En femdörras Toyota Auris 1,6, 5 d av 2013 års modell med ett nybilspris om kr disponeras av Astor som tjänstebil. Astor bekostar själv bensinen för den privata körningen och han använder bilen varje dag för resor i tjänsten. På påsklovet skadade Astor knät när han körde gokart på Nödinge Gokartbana. Arbetsgivaren, AB Fisken i Uddevalla, bekostade operationen på en privatklinik. Kostnaden uppgick till kr. Samtliga anställda vid AB Fisken i Uddevalla har fritt erhållit ett årskort till Naders Gym. Värdet uppgår till kr. På Naders Gym finns möjlighet till styrketräning, spinning m.m. På Astors 50- årsdag i augusti uppvaktades han av arbetsgivaren med ett brev innehållande kr i kontanter. Medlen var avsedda för rekreation på ett hälsohem för att gå ned i vikt och må bättre så att han kunde sälja mer fisk åt AB Fisken i Uddevalla. Astor lånade den 1 januari 2012 ett belopp om kr från sin arbetsgivare. Lånet är amorteringsfritt och löper med en fast ränta om 6 % motsvarande statslåneräntan vid lånetillfället. Astor har under året betalt ränta för lånet med kr. Anta i denna uppgift att statslåneräntan den 31 november 2012 uppgick till 5 %. Astors utgifter Premie för pensionsförsäkring Premie för olycksfallsförsäkring Premie för villaförsäkring Nytt nät till att fånga makrill Årsavgift till fackföreningen Arvode för deklarationshjälp kr 400 kr kr 200 kr kr kr Arbetsresor Astor har rest med bil mellan hemmet utanför Brastad och Uddevalla under 220 dagar, en sträcka om 6 mil tur och retur. Det saknas allmänna kommunikationsmedel där familjen bor.

22

23 Svarsblad uppgift 3

24

25 Svarsblad uppgift 3

26

27 Svarsblad uppgift 3

28

29 Svarsblad uppgift 3

30

31 Svarsblad uppgift 3

32

33 Uppgift 4 (6 poäng) Jerker Olsson äger en fastighet som är taxerad som småhusenhet med ett taxeringsvärde på kr. Byggnaden innehåller två lägenheter. I den ena lägenheten på 130 m2 bor Jerker och hans familj. I den andra lägenheten på 70 m2 bor en gammal dam, Julia. Den lägenhet som Julia innehar hyresrätten till är uthyrd som permanentbostad till Julia. För fastigheten redovisas följande inkomster och utgifter: Hyresintäkter kr Hyresvärde av egen bostadslägenhet kr Driftskostnader kr Kommunal fastighetsavgift kr Ommålning av uthyrd lägenhet kr Ommålning av egen lägenhet kr Värdeminskning kr a) Vilka inkomster skall redovisas vid beskattningen och vilka utgifter får Jerker dra av om Jerker även den 31 december 2013 bor i den större lägenheten om 130 m2? b) Förändrar det något om Jerker under året flyttar in den mindre lägenheten på 70 m2 och hyr ut den större lägenheten om 130 m2 till den gamla damen, Julia? OBS! Du skall inte ifrågasätta beloppen av ovanstående inkomster och utgifter utifrån om de är rimliga eller ej vid de olika förutsättningarna i fråga a eller fråga b. Redovisa dina beräkningar avseende svaret på fråga a och b och motivera ditt svar så långt det är möjligt med hänsyn till relevanta lagrum.

34

35 Svarsblad uppgift 4

36

37 Svarsblad uppgift 4

38

39 Svarsblad uppgift 4

40

41 Svarsblad uppgift 4

42

43 Svarsblad uppgift 4

44

45 Uppgift 5 (5 poäng) Kristina köpte en 1 juli 2010 en hyresfastighet för kr. I samband med förvärvet erlade hon betalning för stämpelskatt och lagfart med kr. Under 2010 utförde Kristina följande arbeten på fastigheten: Tapetsering och ommålning Utbyte av vitvaror i samtliga lägenheter Tillbyggnad av bastu och motionsrum kr kr kr Vid inkomsttaxeringen år 2011 fick Kristina avdrag för tapetsering, ommålning och utbyte av vitvaror med kr. Du kan utgå från att de vidtagna åtgärderna avseende tapetsering, ommålning och utbyte av vitvaror har ökat fastighetens värde med kr, För åren har Kristina erhållit avdrag för värdeminskning enligt följande: kr kr kr Kristina säljer fastigheten den 1 december år 2013 för kr. Mäklararvode uppgår till kr. Beräkna skattepliktigt överskott/underskott för Kristina avseende avyttringen av hennes hyresfastighet. Motivera dina ställningstaganden med hänvisning till relevanta lagrum.

46

47 Svarsblad uppgift 5

48

49 Svarsblad uppgift 5

50

51 Svarsblad uppgift 5

52

53 Uppgift 6 (4 poäng) Kalle Blomqvist äger en villa utanför Stockholm och har bott där i 15 år. Han vill nu börja ett nytt liv i Ystad. Han beslutar därför att sälja villan i Stockholm och flytta. Kontrakt skrivs den 1 juli 2013 och Kalle och köparen kommer överens om en köpeskilling om kr. Kalle hade köpt villan för kr och för villan i Ystad som han köper den 1 augusti 2013 betalar han kr. Kalle flyttar in i sin nyförvärvade fastighet i slutet av augusti a) Beräkna Kalles kapitalvinst, eventuellt uppskovsbelopp, skattepliktig kapitalvinst samt den skatt som Kalle kommer att påföras beskattningsår b) Visa hur Kalles beskattning kommer att påverkas för beskattningsår 2014 och 2015 med anledning av ovanstående? OBS! Motivera ditt svar och redovisa dina beräkningar!

54

55 Svarsblad uppgift 6

56

57 Svarsblad uppgift 6

58

59 Svarsblad uppgift 6

60

61 Svarsblad uppgift 6

62

63 Uppgift 7 (7 poäng) Mäklarbyrån No 1 (enskild firma) drivs av Kajsa Anka på heltid i förhyrda lokaler i Ankeborg. I företaget arbetar hennes son Fnatte15 år och hennes adoptivdotter Anna 17 år som hjälper till med kontorsgöromål då Kajsa har mycket arbete med visningar m.m. Resultatet från redovisningen uppgår till kr före skatt och skattemässiga justeringar. Ta ställning till hur det skattemässiga resultatet påverkas av följande bokförda transaktioner: 1. Lön till Kajsa har bokförts med kr som en kostnad. 2. Lön till Fnatte har utbetalts med kr (marknadsmässig ersättning kr) och till Anna med kr (marknadsmässig ersättning kr). Båda posterna har bokförts som lönekostnader. 3. Gåva till Röda Korset med 500 kr har bokförts som en kostnad för personalen. 4. Medlemsavgift till Mäklarförbundet kr har bokförts som en kostnad. 5. Barnbidrag har bokförts som en intäkt med kr. 6. Föregående års beräknade egenavgifter uppgår till kr och påförda egenavgifter enligt slutskattesedeln för taxeringsår 2013 uppgår kr. Kajsa önskar att betala så lite skatt som möjligt. Kajsa vill därför att du hjälper henne att göra så stora skattemässiga avsättningar som möjligt till räntefördelning, periodiseringsfond och expansionsfond. IB EK uppgår till kr och UB EK till kr. Kajsa gjorde ingen avsättning till expansionsfond föregående år. Du kan utgå från att statslåneräntan i denna uppgift uppgår till 5 %. Beräkna det skattemässiga resultatet för Kajsa avseende inkomstår 2013 med förutsättningen att Kajsa vill betala så lite skatt som möjligt enligt gällande lagstiftning. Redovisa dina beräkningar och motivera kort dina ställningstaganden gärna med hänvisning till relevanta lagrum.

64

65 Svarsblad uppgift 7

66

67 Svarsblad uppgift 7

68

69 Svarsblad uppgift 7

70

71 Svarsblad uppgift 7

Skatterätt för fastighetsmäklare, 7,5 hp

Skatterätt för fastighetsmäklare, 7,5 hp Skatterätt för fastighetsmäklare, 7,5 hp Provmoment: Omten Ladokkod: JSK101, USK 101 Tentamen ges för: FM 2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2014-05-16 Tid: 9.00-14.00 Hjälpmedel: Rabe, Skattelagstiftningen

Läs mer

Skatterätt för fastighetsmäklare, 7,5 hp

Skatterätt för fastighetsmäklare, 7,5 hp Skatterätt för fastighetsmäklare, 7,5 hp Provmoment: Ten, Omten Ladokkod: JSK101, USK 101 Tentamen ges för: FM 2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-12-18 Tid: 9.00-14.00 Hjälpmedel: Rabe, Skattelagstiftningen

Läs mer

Skatterätt 1,15 hp. Provmoment: TEN, Omten Ladokkod: JSK01G Tentamen ges för: CE10. Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-01-19 Tid: 09.30-15.

Skatterätt 1,15 hp. Provmoment: TEN, Omten Ladokkod: JSK01G Tentamen ges för: CE10. Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-01-19 Tid: 09.30-15. Skatterätt 1,15 hp Provmoment: TEN, Omten Ladokkod: JSK01G Tentamen ges för: CE10 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-01-19 Tid: 09.30-15.30 Hjälpmedel: Rabe, Skattelagstiftningen eller annan okommenterad

Läs mer

Skatterätt 1, 15 hp. Lycka till! Provmoment: TEN, Omten. Ladokkod: JSK01G. Tentamen ges för: EK3/CE3, Skatt1, CE4. Namn: Personnummer:

Skatterätt 1, 15 hp. Lycka till! Provmoment: TEN, Omten. Ladokkod: JSK01G. Tentamen ges för: EK3/CE3, Skatt1, CE4. Namn: Personnummer: Skatterätt 1, 15 hp Provmoment: TEN, Omten Ladokkod: JSK01G Tentamen ges för: EK3/CE3, Skatt1, CE4 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-21 Tid: 09.00-15.00 Hjälpmedel: Rabe, Skattelagstiftningen

Läs mer

Skatterätt för fastighetsmäklare, 7,5 hp

Skatterätt för fastighetsmäklare, 7,5 hp Skatterätt för fastighetsmäklare, 7,5 hp Provmoment: Omten Ladokkod: JSK101, USK 101 Tentamen ges för: FM 2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-04-04 Tid: 9.00-14.00 Hjälpmedel: Rabe, Skattelagstiftningen

Läs mer

Skatterätt 1, 15 hp. Provmoment: TEN, Omten. Ladokkod: JSK01G. Tentamen ges för: EK3/CE3, Skatt1, CE4. Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-08-22

Skatterätt 1, 15 hp. Provmoment: TEN, Omten. Ladokkod: JSK01G. Tentamen ges för: EK3/CE3, Skatt1, CE4. Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-08-22 Skatterätt 1, 15 hp Provmoment: TEN, Omten Ladokkod: JSK01G Tentamen ges för: EK3/CE3, Skatt1, CE4 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-08-22 Tid: 09.00-15.00 Hjälpmedel: Rabe, Skattelagstiftningen

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet 2014 Försäljning av näringsfastighet Den här broschyren förklarar vilka skatteregler som gäller och hur du ska deklarera försäljningen av en näringsfastighet. Du ska redovisa försäljningen på blankett

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Inför deklarationen 2012

Inför deklarationen 2012 Inför deklarationen 2012 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

7,5 hp. Analys och bedömning av företag och förvaltning Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TEN1 SAN023 ACEKO och SAMEK. Namn: Personnummer:

7,5 hp. Analys och bedömning av företag och förvaltning Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TEN1 SAN023 ACEKO och SAMEK. Namn: Personnummer: Analys och bedömning av företag och förvaltning Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TEN1 SAN023 ACEKO och SAMEK 7,5 hp Tentamensdatum: 2015-01-12 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: IAS 18 Intäkter IAS 32

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 16 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2011 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2008 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Nyheter bokslut för samtliga

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2009 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Förenklat årsbokslut eller

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, d.v.s. F-skatt och särskild

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Innehåll Räkenskapsår och bokslutsdatum Fråga 1 Kostnader före start Fråga 2 Flera verksamheter Fråga 3 Gåva Fråga 4 Egen insättning och eget uttag Fråga 5, 6 och

Läs mer

Skattenyheter 2015. Innehåll

Skattenyheter 2015. Innehåll Innehåll 1 FYSISKA PERSONER... 3 1.1 MILERSÄTTNING I TJÄNSTEN... 3 1.2 AVDRAG FÖR RESOR MED BIL TILL OCH FRÅN ARBETET... 3 1.3 GRUNDAVDRAG OCH BRYTPUNKTER FÖR LÖNER... 3 1.4 SINK- SKATT... 4 1.5 NÄRINGSIDKARES

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 3 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 14 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt ditt småhus 2007 ska deklarera försäljningen. Med småhus menar vi villa,

Läs mer

Skattenyheter 2014. Innehåll

Skattenyheter 2014. Innehåll Innehåll 1 FYSISKA PERSONER... 3 1.1 MILERSÄTTNING I TJÄNSTEN... 3 1.2 AVDRAG FÖR RESOR MED BIL TILL OCH FRÅN ARBETET... 3 1.3 GRUNDAVDRAG OCH BRYTPUNKTER... 3 1.4 SINK- SKATT... 4 1.5 NÄRINGSIDKARES PENSIONSSPARAVDRAG...

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare Liten deklarationshandledning (Inkomståret 2014)

Föreningen Svenska Tecknare Liten deklarationshandledning (Inkomståret 2014) Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 7 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt din bostads rätt 2007 ska deklarera försäljningen. Du re do vi sar

Läs mer

STEG DEKLARATION FÖRSTEG FÖRENKLAD UTHYRNING REVISORN REKOMMENDERAR. Handledning för dig som är fastighetsägare EN BILAGA FRÅN FASTIGHETSTIDNINGEN

STEG DEKLARATION FÖRSTEG FÖRENKLAD UTHYRNING REVISORN REKOMMENDERAR. Handledning för dig som är fastighetsägare EN BILAGA FRÅN FASTIGHETSTIDNINGEN DEKLARATION EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2014 2 0 1 4 Handledning för dig som är fastighetsägare REVISORN REKOMMENDERAR ERFARNA SKATTEKONSULTER DELAR MED SIG AV SINA BÄSTA STIPS FÖRENKLAD UTHYRNING

Läs mer

ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS RÄTT BLANKETT!

ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS RÄTT BLANKETT! ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE DEKLARATION 2010 WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS Skuldfria bostadsrättsföreningar vinnare SID 29 DEKLARERA

Läs mer

Försäljning av småhus

Försäljning av småhus Deklarera 2014 Försäljning av småhus Broschyren innehåller även information om uppskov. Innehållsförteckning Deklarera försäljning av småhus och ägarlägenheter 2 Olika sätt att lämna blankett K5 3 Hur

Läs mer