Grundläggande fastighetsförvaltning, 7,5hp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundläggande fastighetsförvaltning, 7,5hp"

Transkript

1 Umeå Universitet Tillämpad fysik och elektronik Sara Bäckström Juridiska institutionen Signe Lagerkvist Tentamen för byggnadsingenjörer årskurs ett i Grundläggande fastighetsförvaltning, 7,5hp Datum: Tid: Betygsgränser: 35 poäng betyg 5 26 poäng betyg 4 20 poäng betyg 3. Hjälpmedel: Miniräknare Lagtext: Miljöbalken (1998:808) Plan- och bygglagen (2010:900) Fastighetsbildningslagen (1970:988) Jordabalken (1970:994) Bostadsrättslagen (1991:614) Lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter (1984:404) Lycka till!

2 Juridik 1. Bengt och Linda driver städfirman Rent och snyggt tillsammans. De har specialiserat sig på att rengöra träverandor och stenläggningar m.m. i folks trädgårdar, vilket innebär att de städningsarbeten de utför i huvudsak sker under våren och försommaren. Under resten av året försörjer sig paret med att arbeta som telefonförsäljare av diverse produkter. Bengt och Linda har arbetat på detta sätt i tre år nu. Detta år har de effektiviserat städningsarbetet med hjälp av ett mycket effektivt rengöringsmedel, Ultrarent, som de kommit över hos en grossist i stan. Enligt grossisten de köpte Ultrarent av bör städningsarbetet kunna ske dubbelt så snabbt då medlet är relativt starkt frätande jämfört med det mer miljövänliga medel, Ekotvätt som paret använde sig av tidigare. Bengt och Linda har under våren och sommaren rengjort folks verandor m.m. vid totalt ca 200 tillfällen och kan konstatera att de numera kan utföra arbetet på halva tiden jämfört med tidigare, och att de därmed (eftersom de tar ut ett fast pris och eftersom de båda rengöringsmedlen kostar ungefär lika mycket), har ökat förtjänsten på sitt arbete betydlig. Bengt och Linda pratar gärna om hur bra det har gått för deras städverksamhet i år. Deras närmaste granne, Olivia, blir dock inte särskilt imponerad när paret berättar hur de effektiviserat sitt städningsarbete. Olivia blir så pass upprörd att hon vid upprepade tillfällen kontaktar tillsynsmyndigheten (kommunen) och kräver att nämnden ska förelägga paret att genast sluta upp med att använda medlet Ultrarent i sin städverksamhet. Er uppgift är att reda ut om tillsynsmyndigheten har en skyldighet att förelägga Bengt och Linda att sluta upp med att använda rengöringsmedlet Ultrarent i sin städverksamhet? (Detta utifrån miljöbalkens bestämmelser). Kom ihåg att gå hela vägen och börja med att motivera varför alt. varför inte miljöbalkens regler är tillämpliga! 6 p 2

3 2. Kerstin och Arne känner att de på grund av sin höga ålder inte längre orkar ta hand om det fritidshus som de har i Krokfors i närheten av Hemavan, och har därför bestämt sig för att sälja sin fastighet, med beteckningen Krokfors 1:24 i Sorsele kommun. Efter budgivning står det klart att familjen Persson ska köpa fastigheten, för kr. Köpeskillingen överstiger alltså taxeringsvärdet från föregående år, som uppgår till kr. a) I juni, efter att köpet genomförts men före tillträdet, så flyttas en bastustuga bort från fastigheten. Bastustugan flyttas bort eftersom Kerstin och Arne sålt denna byggnad till grannen Oskar förra året. Oskar har dock inte flyttat stugan till sin fastighet ännu, då han ville vänta tills snön hade försvunnit. Familjen Persson blir överrumplade av att den fina bastustugan försvunnit från fastigheten och har först ingen aning om vad som hänt, tills Kerstin berättar om grannens köp. Din uppgift är att förklara vad som gäller d.v.s. om Oskar hade rätt att hämta Bastustugan eller inte. 3 p Kerstin och Arne köpte fastigheten Krokfors 1:24 dels med egna besparingar och dels med pengar som de lånade med fastigheten som säkerhet. Lånet uppgick till sammanlagt kr. Familjen Persson har kr i egna besparingar. Resterande del av köpeskillingen måste de låna till, med fastigheten som säkerhet. Hur mycket stämpelskatt kommer familjen Persson att vara tvungna att betala i anledning av köpet av fastigheten? c) Familjen Persson äger nu fastigheten Krokfors 1:24 och har bestämt sig för att bygga ut fritidshuset på fastigheten. Eftersom fastigheten är ganska liten har familjen kontaktat ägaren till grannfastigheten, Lars, och frågat om denne skulle kunna tänka sig att sälja en bit av den mark (de kallar marken för Lillbiten) som gränsar till Krokfors 1:24, och som ligger i anslutning till den del av fastigheten där utbyggnaden planeras. Kan familjen Persson och grannen Lars upprätta ett avtal som gör att Lillbiten blir en del av Krokfors 1:24? 5 p 3p 3

4 3. Släkten Bergkvist har ägt fastigheten Kråkudden 1:4 (se den stora sträckade rektangeln ovanför) sedan början av 1900-talet. Fastigheten är taxerad som småhusenhet fritidsbostad. Släkten har utökats och nu har delägarna ansökt om att få uppföra ett nytt bostadshus inom den lilla streckmarkerade rektangeln ovan (utmärkt med ett X). Det befintliga bostadshuset ligger ca 50 meter från stranden. Det planerade bostadshuset kommer också att ligga ca 50 från stranden. Avståndet mellan det befintliga bostadshuset och platsen X är 55 meter. Mellan det befintliga och det planerade bostadshuset finns en del orörd natur i form av gles skog. Det befintliga bostadshuset ligger på en platå som gör att det planerade huset kommer att ligga ca tre meter lägre än denna byggnad. Din uppgift är att utreda delägarnas möjlighet att få bygga ett nytt bostadshus utifrån miljöbalkens krav. 6 p 4

5 Ekonomi 4. a. b. c. Gör bokslut på följande affärshändelser (resultat och balansräkning). Alla belopp i tkr. 1. Företaget grundas med eget kapital på 200 vilket sätts in på ett bankkonto. 2. Företaget lånar 100 från bank och sätter in på ett postgirokonto. 3. Klientarvoden på 150 erhålls via postgirogirering. 4. Lokalhyra på 100 betalas via postgirogirering. 5. Ränta för banklånet betalas med 3% (gällande ränta för perioden) och 5 amorteras. 6. Ägaren tar ut 7 från bankkontot för eget bruk. Vad ska en årsredovisning innehålla förutom bokslut? Varför används metoden med dubbel bokföring? 2 p 5. a) c) d) e) Beskriv vad det innebär att göra en ekonomisk analys av t ex en hyresfastighet och nämn minst 2 fokusområden för analys. Förklara vad nyckeltalet soliditet står för. Förklara vad kalkylränta är. Vad kallas en noggrann ekonomisk granskning/besiktning av en fastighet? Vad är det som i första hand styr marknadsvärdet för en bostadsfastighet eller kontorsfastighet? 2 p 6. a) c) Vad är syftet med taxering? Hur räknas ett taxeringsvärde för ett småhus fram? Beskriv skatt och avdrag vid avyttring (försäljning) av en bostadsrätt. 7. a) Beskriv förmedlingsprocessen i tre steg och skriv en förklaring till varje steg. Vad betyder att mäklaren har ensamrätt? 3 p Maxpoäng 40 5

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor Frågor och Svar 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor 1 KREDITPRÖVNING OCH KREDITREGLER Vad kan Bättre Bolån belåna? Bättre Bolån belånar

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

Försäljning av småhus

Försäljning av småhus Deklarera 2014 Försäljning av småhus Broschyren innehåller även information om uppskov. Innehållsförteckning Deklarera försäljning av småhus och ägarlägenheter 2 Olika sätt att lämna blankett K5 3 Hur

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet 2014 Försäljning av näringsfastighet Den här broschyren förklarar vilka skatteregler som gäller och hur du ska deklarera försäljningen av en näringsfastighet. Du ska redovisa försäljningen på blankett

Läs mer

Bolån steg för steg när du köper bostad

Bolån steg för steg när du köper bostad Bolån steg för steg när du köper bostad Innehåll Bolån hos SEB enkelt, flexibelt och tryggt!... 4 Att tänka på när du köper bostad... 6 Tips från Jens... 7 Bolån steg för steg... 10 Så här sätter vi bolåneräntan...

Läs mer

Ny generation på gården - en liten handbok om generationsväxling

Ny generation på gården - en liten handbok om generationsväxling Ny generation på gården - en liten handbok om generationsväxling sid 2-3: Att överlåta en gård utanför familjen är svårt. Att överlåta den inom familjen är kanske ännu svårare. Fast av andra orsaker. Generationsväxling

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING INTRODUKTION Kortfattat, vad är en insatshöjning? Bostadsrättsföreningens medlemmar betalar in pengar d v s höjer insatserna i proportion till de tidigare ägarandelarna

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Del I Maj 2004 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 24-25 maj 2004 Skrivtid: 2 x 4 timmar, varav 4 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt med andra

Läs mer

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Av Maria Kulander och Hans Lind april 2009 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS RÄTT BLANKETT!

ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS RÄTT BLANKETT! ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE DEKLARATION 2010 WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS Skuldfria bostadsrättsföreningar vinnare SID 29 DEKLARERA

Läs mer

Exempelsvar Utvald del för offentliggörande. SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 2 december 2014

Exempelsvar Utvald del för offentliggörande. SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 2 december 2014 Exempelsvar Utvald del för offentliggörande SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 2 december 2014 Hjälpmedel: Svarssätt: Vid digital inlämning; dator inte uppkopplad mot internet Miniräknare

Läs mer

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 0 leasa eller köpa ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 1 Leasing eller köp av maskinpark? De senaste åren har det blivit allt

Läs mer

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning SÄLJGUIDE - så lyckas du med din försäljning Hej! I den här guiden vill vi dela med oss av några tips och råd som vi tror att du och dina kompisar kan ha nytta av när webbutiken ska öppna och försäljningen

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift SKV 296 utgåva 20 Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2012 och framåt Sammanfattning Kommunal fastighetsavgift Avgiftspliktiga fastigheter med bostäder som är uppförda, dvs. färdigbyggda

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning. SOLCELLSANLÄGGNING från idé till verklighet 1 m 2 solcell ger ca 160 W en solig dag Solens effekt är ca 1000 W/m 2 Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

Läs mer

Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och bostadsrätt

Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och bostadsrätt Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och bostadsrätt Av Maria Kulander och Hans Lind november 2008 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer