Skatterätt för fastighetsmäklare, 7,5 hp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skatterätt för fastighetsmäklare, 7,5 hp"

Transkript

1 Skatterätt för fastighetsmäklare, 7,5 hp Provmoment: Ten, Omten Ladokkod: JSK101, USK 101 Tentamen ges för: FM 2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: Tid: Hjälpmedel: Rabe, Skattelagstiftningen eller annan okommenterad lagtext. Med okommenterad lagtext menas att understrykningar och överstrykningar, hänvisningar till annat lagrum samt enstaka ord som finns i lagtexten och som skrivits ut i marginalen är tillåtna. Med enstaka ord som skrivs ut i marginalen jämställs s.k. flaggor där motsvarande information antecknats. Elektronisk räknare. Med elektronisk räknare menas enklare form av räknare där enbart beräkningar kan göras. Elektronisk räknare där annan textinformation kan lagras räknas inte som godkänt hjälpmedel på tentamen. Totalt antal poäng på tentamen: 40 poäng. Betygsgränser: Godkänd 20 poäng, Väl Godkänd 30 poäng. Allmänna anvisningar: Frågorna skall besvaras med tydliga motiveringar men hållas inom ramen för respektive fråga. Redovisa alla beräkningar. Vid tentamen tillämpas de regler som gäller för 2013 års inkomster/2014 års taxering. Utnyttja om möjligt svarsutrymmet i tentamenshäftet. Glöm inte att skriva tentamenskod eller namn på alla blad du lämnar in. Tentamenshäftet lämnas in tillsammans med svarsblad. Resultatet anslås senast om fyra veckor efter tentamenstillfället. Nästa omtentamenstillfälle är planerat till den 4 april Ansvarig lärare: Kjell Johansson Lycka till!

2

3 Uppgift 1 (3 poäng) Förklara följande begrepp a) Inkomsteffekt? b) Substitutionseffekt? c) Skattebas?

4

5 Svarsblad uppgift 1

6

7 Svarsblad uppgift 1

8

9 Uppgift 2 (8 poäng) Per Persson är anställd hos konsultföretaget AB Teknikkonsult vars huvudkontor är beläget i Lund. Beräkna skattepliktigt överskott/underskott för Per för relevanta inkomstslag för beskattningsåret 2013 med ledning av nedanstående uppgifter. Motivera ditt ställningstagande med relevanta lagrum. Du skall utgå från att Per eftersträvar lägsta möjliga skatt inom ramen för gällande lag. Lön från AB Teknikkonsult, kr Sjukpenning från försäkringskassan, kr Per har fått fritt utnyttja arbetsgivarens sommarstuga på Österlen 2 veckor (marknadsvärde kr) Alla anställda har fått - fritt kaffe, värde 800 kr - årskort på Friskis och Svettis, värde kr Per lånade av sin arbetsgivare kr ränte- och amorteringsfritt den 1 januari Per har ännu inte amorterat på skulden. När Per fyllde 50 år uppvaktade arbetsgivaren Pelle med en EU moped värd kr. Per tillhör den exklusiva skara viktiga personer som AB Teknikkonsult särskilt vill värna om. Per har därför erbjudits att köpa aktier till ett pris om kr i AB Teknikkonsult genom en nyemission. Per har accepterat erbjudandet och deltagit i nyemissionen. Marknadsvärdet på aktierna vid förvärvstidpunkten utgör kr. Per har varit på tjänsteresa i Stockholm. Per for med 9-tåget till Stockholm den 17 oktober och kom hem den 19 oktober kl Arbetsgivaren betalade traktamentsersättning med 900 kr till Per. Arbetsgivaren betalade även resekostnaden och hotellrummet i Stockholm för Per. Per har även varit på tjänsteresa i Trollhättan. Per åkte hemifrån kl den 2 november och kom hem kl den 4 november. Per bodde hos en moster i Trollhättan varför arbetsgivaren inte behövde betala något hotellrum. Per reste med egen bil och någon bilersättning utgick inte från arbetsgivaren. Per får fritt disponera en Volvo av 2011 års modell med ett nybilspris på kr. Arbetsgivaren betalar all bensin. Per kör endast mil privat enligt den elektroniska körjournalen. Marknadsvärdet för bensinen avseende den privata körningen kan uppskattas till kr (1 000 mil x 14 kr). Per äger ingen annan personbil privat. Du kan anta att statslåneräntan under tiden har varit oförändrad och uppgått till 5 %.

10

11 Svarsblad uppgift 2

12

13 Svarsblad uppgift 2

14

15 Svarsblad uppgift 2

16

17 Uppgift 3 (3 poäng) Marianne äger en fritidsfastighet i Lyckorna som ligger några kilometer från orten Ljungskile. Under sommaren 2013 så har hon inte haft tid att utnyttja sitt fritidshus. Marianne hyr därför ut fritidshuset under juni - augusti erhåller sammanlagt kr i hyresintäkter. Marianne har haft följande merkostnader för uthyrningen: - extra förbrukning av el, vatten och sophämtning, kr - ökat slitage, kr - avgift till stugförmedling, kr Beräkna Mariannes skattepliktiga överskott från uthyrningen för år 2013 och den skatt som Marianne skall betala på grund av uthyrningen.

18

19 Svarsblad uppgift 3

20 .

21 Svarsblad uppgift 3

22

23 Uppgift 4 (5 poäng) Bodil köpte 1970 en bostadsrätt i en nybildad förening. Hon betalade kr som insats och medlemsavgiften till föreningen var kr. Bodil säljer sin bostadsrätt i december 2013 för kr. Utgifter för mäklararvode uppgår till kr och för s.k. homestyling kr. Bodils bostadsrätt var den 1 januari 1974 åsatt ett förmögenhetsvärde om kr. Bodil hade för tiden tillskjutit kr i kapitaltillskott och för tiden tillskjutit kr i kapitaltillskott. Vid försäljningen uppgick Bodils del i föreningens inre reperationsfond till kr. Beräkna Bodils kapitalvinst av bostadsrättsförsäljningen och räkna även ut den skatt som föranleds av bostadsrättsförsäljningen. Redovisa dina beräkningar. Om fler än en lösning är möjlig för beräkning kapitalvinsten skall du välja den lösning som ger lägst skatt för Bodil. Redovisa även den lösning som du inte väljer. Motivera dina ställningstaganden.

24

25 Svarsblad uppgift 4

26

27 Svarsblad uppgift 4

28

29 Svarsblad uppgift 4

30

31 Svarsblad uppgift 4

32

33 Uppgift 5 (5 poäng) Östen har av sin farbror Olle i arv erhållit en målning av Bruno Liljefors som han sålt för kr. Farbror Olle köpte tavlan år 1950 för kr och har hängt i farbror Joachims hem i hans bibliotek. Vidare har Östen under året sålt sin Maserati 330 Turbo Cab av årsmodell 1982 som han köpte för kr år 1983 för kr. Bilen har av Östen används flitigt varje år under sommarmånaderna. Beräkna den skattepliktiga kapitalvinsten? Om det finns mer än ett alternativ för beräkning av kapitalvinst skall du även redovisa detta alternativ. Du skall utgå från att Östen vill betala så lite skatt som möjligt. Redovisa dina beräkningar och motivera dina ställningstagande med hänvisning till relevanta lagrum.

34

35 Svarsblad uppgift 5

36

37 Svarsblad uppgift 5

38

39 Svarsblad uppgift 5

40

41 Uppgift 6 (9 poäng) Carl Butler säljer under år 2013 sin fastighet Citadellet 1:1 för kr. Mäklararvodet uppgick till kr. Carl hade förvärvat fastigheten år 2002 för kr varav de därutöver erlagt kr för lagfart. Vidare hade Carl under år 2002 haft utgifter för inteckning i fastigheten med kr. År 2003 omtapetserades flera av rummen. Något behov fanns egentligen inte eftersom tapetsering och målning hade skett av den tidigare ägaren inför försäljningen av fastigheten i slutet av år Carl ville bo mer ståndsmässigt och flott, varför nya tapeter sattes upp och ommålning utfördes. Kostnaden uppgick till kr. År 2006 byggdes fastigheten om så att en ny trappa till övervåningen infördes samt att det tidigare köket på övervåningen gjordes om till ett nytt övernattningsrum till gäster som inte kunde köra hem ifrån Carls exklusiva bjudningar med mycket god mat och gott vin. Kostnaden uppgick till kr I december 2012 byttes den gamla värmepannan som då var 30 år ut mot en bergvärmeanläggning till en kostnad av kr. En ny panna med motsvarande kapacitet skulle ha kostat kr. a) Beräkna den sammanlagda skattepliktiga kapitalvinsten för Carl avseende avyttringen av Citadellet 1? (5 poäng) b) Hur mycket uppgår den skatt till som Carl skall betala vid avyttringen om han inte yrkar på uppskov för kapitalvinsten? (1 poäng) c) Ange det skattemässiga utfallet om Carl köper en ersättningsfastighet för respektive kr och bosätter sig på fastigheten under år 2013 om han yrkar på uppskov med kapitalvinsten? (3 poäng) OBS! För uppgift 6 a-c gäller att du skall i ditt svar motivera dina ställningstaganden med hänvisning till relevant lagrum samt att du även skall redovisa dina beräkningar.

42

43 Svarsblad uppgift 6

44

45 Svarsblad uppgift 6

46

47 Svarsblad uppgift 6

48

49 Uppgift 7 (7 poäng) AB Skånemäklarna (fåmansföretag) ägs av till 50 % av Edward Persson och till 50 % av Eva Persson. Båda makarna är verksamma i bolaget. Både Edward och Eva arbetar heltid som fastighetsmäklare och båda har företagsledande uppgifter. Bolaget har 8 anställda, förutom Edward och Eva. Bolaget bedriver sin verksamhet i förhyrda lokaler från bästa läge i Ystad. För räkenskapsåret 2013 (kalenderår), vilket är bolagets första räkenskapsår, redovisar bolaget en vinst före skatt på kr. Från bokföringen kan konstateras följande: 1. Lön till Edward och Eva med kr var. Eva är 48 år och Edward 47 år. 2. Lön till Edward och Evas son Gunde 15 år med kr. Marknadsmässig lön uppgår till kr. 3. Lön till August och Lottas dotter Siv 18 år med kr. Marknadsmässig lön uppgår till kr. 4. Avdragsgill representation uppgår till kr och ej avdragsgill representation till kr 5. Förseningsavgift avseende för sent inlämnad deklaration har påförts bolaget med kr. Du skall utgå från att AB Skånemäklarna, Edward, Eva, Gunde och Siv vill betala så lite skatt som möjlighet med hänsyn till vad som är tillåtet enligt gällande lag. A. Beräkna bolagets skattepliktiga resultat och beräkna bolagets inkomstskatt. B. Beräkna eventuell skattepliktig inkomst för Edward, Eva, Gunde och Siv. OBS! Motivera dina ställningstaganden med hänsyn till relevanta lagrum och redovisa dina beräkningar.

50

51 Svarsblad uppgift 8

52

53 Svarsblad uppgift 8

54

Skatterätt 1,15 hp. Provmoment: TEN, Omten Ladokkod: JSK01G Tentamen ges för: CE10. Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-01-19 Tid: 09.30-15.

Skatterätt 1,15 hp. Provmoment: TEN, Omten Ladokkod: JSK01G Tentamen ges för: CE10. Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-01-19 Tid: 09.30-15. Skatterätt 1,15 hp Provmoment: TEN, Omten Ladokkod: JSK01G Tentamen ges för: CE10 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-01-19 Tid: 09.30-15.30 Hjälpmedel: Rabe, Skattelagstiftningen eller annan okommenterad

Läs mer

Skatterätt 1, 15 hp. Provmoment: TEN, Omten. Ladokkod: JSK01G. Tentamen ges för: EK3/CE3, Skatt1, CE4. Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-08-22

Skatterätt 1, 15 hp. Provmoment: TEN, Omten. Ladokkod: JSK01G. Tentamen ges för: EK3/CE3, Skatt1, CE4. Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-08-22 Skatterätt 1, 15 hp Provmoment: TEN, Omten Ladokkod: JSK01G Tentamen ges för: EK3/CE3, Skatt1, CE4 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-08-22 Tid: 09.00-15.00 Hjälpmedel: Rabe, Skattelagstiftningen

Läs mer

7,5 hp. Analys och bedömning av företag och förvaltning Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TEN1 SAN023 ACEKO och SAMEK. Namn: Personnummer:

7,5 hp. Analys och bedömning av företag och förvaltning Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TEN1 SAN023 ACEKO och SAMEK. Namn: Personnummer: Analys och bedömning av företag och förvaltning Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TEN1 SAN023 ACEKO och SAMEK 7,5 hp Tentamensdatum: 2015-01-12 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: IAS 18 Intäkter IAS 32

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar 2014 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2013 deklaration 2014 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 15 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2006 TAXERINGSÅR 2007 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående till delägare.

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 21 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2012 taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Inför deklarationen 2012

Inför deklarationen 2012 Inför deklarationen 2012 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 16 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2007 taxeringsår 2008 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansföretag och till dig

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Innehåll Räkenskapsår och bokslutsdatum Fråga 1 Kostnader före start Fråga 2 Flera verksamheter Fråga 3 Gåva Fråga 4 Egen insättning och eget uttag Fråga 5, 6 och

Läs mer

FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015

FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015 Exempelsvar Utvald del för offentliggörande FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015 Hjälpmedel: Svarssätt: Vid digital inlämning; dator inte uppkopplad mot internet Miniräknare Böcker t ex

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 13 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2004 TAXERINGSÅR 2005 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansaktiebolag och till dig som är närstående till

Läs mer

Skattenyheter 2015. Innehåll

Skattenyheter 2015. Innehåll Innehåll 1 FYSISKA PERSONER... 3 1.1 MILERSÄTTNING I TJÄNSTEN... 3 1.2 AVDRAG FÖR RESOR MED BIL TILL OCH FRÅN ARBETET... 3 1.3 GRUNDAVDRAG OCH BRYTPUNKTER FÖR LÖNER... 3 1.4 SINK- SKATT... 4 1.5 NÄRINGSIDKARES

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II Maj 2003

REVISORSEXAMEN Del II Maj 2003 REVISORSEXAMEN Del II Maj 2003 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 20 maj 2003 Skrivtid: 2 x 4 timmar, varav 4 timmar för del II Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt med andra

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet SKV 398 utgåva 14 Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Denna broschyr vänder sig till dig som är bosatt i Sverige eller vistas här stadigvarande, och som direkt eller indirekt äger en bostad utomlands.

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet SKV 398 utgåva 12 Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Denna broschyr vänder sig till dig som är bosatt i Sverige eller vistas här stadigvarande, och som direkt eller indirekt äger en bostad i utlandet.

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Tentamen,

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 7 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt din bostads rätt 2007 ska deklarera försäljningen. Du re do vi sar

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 7 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 3 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet 2014 Försäljning av näringsfastighet Den här broschyren förklarar vilka skatteregler som gäller och hur du ska deklarera försäljningen av en näringsfastighet. Du ska redovisa försäljningen på blankett

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer