Skatterätt för fastighetsmäklare, 7,5 hp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skatterätt för fastighetsmäklare, 7,5 hp"

Transkript

1 Skatterätt för fastighetsmäklare, 7,5 hp Provmoment: Omten Ladokkod: JSK101, USK 101 Tentamen ges för: FM 2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: Tid: Hjälpmedel: Rabe, Skattelagstiftningen eller annan okommenterad lagtext. Med okommenterad lagtext menas att understrykningar och överstrykningar, hänvisningar till annat lagrum samt enstaka ord som finns i lagtexten och som skrivits ut i marginalen är tillåtna. Med enstaka ord som skrivs ut i marginalen jämställs s.k. flaggor där motsvarande information antecknats. Elektronisk räknare. Med elektronisk räknare menas enklare form av räknare där enbart beräkningar kan göras. Elektronisk räknare där textinformation kan lagras eller hämtas från internet, räknas inte som godkänt hjälpmedel på tentamen. Totalt antal poäng på tentamen: 40 poäng. Betygsgränser: Godkänd 20 poäng, Väl Godkänd 30 poäng. Allmänna anvisningar: Frågorna skall besvaras med tydliga motiveringar men hållas inom ramen för respektive fråga. Redovisa alla beräkningar. Vid tentamen tillämpas de regler som gäller för 2013 års inkomster/2014 års taxering. Utnyttja om möjligt svarsutrymmet i tentamenshäftet. Glöm inte att skriva tentamenskod eller namn på alla blad du lämnar in. Tentamenshäftet lämnas in tillsammans med svarsblad. Resultatet anslås senast om fyra veckor efter tentamenstillfället. Nästa omtentamenstillfälle är planerat till 19 augusti Ansvarig lärare: Kjell Johansson Lycka till!

2 Uppgift 1 (4 poäng) a) Förklara vad som menas med bokföringsmässiga grunder? b) Förklara vad som menas med kontraktsprincipen vid försäljning av fast och lös egendom? c) Förklara vad som menas med skattebas? d) Förklara vad som menas med skattekil?

3 Svarsblad uppgift 1

4 Svarsblad uppgift 1

5 Uppgift 2 (4 poäng) Bedöm om nedanstående påståenden är sanna eller falska. Rätt svar ger 1 poäng och fel svar 1 poäng. Om du väljer att avstå från att svara ger detta 0 poäng. Den totala poängsumman på uppgiften kan inte bli lägre än 0 poäng. Sant Falskt 1. Vid individbeskattningen medges avdrag för förskottsränta under förutsättning att förskottsräntan belöper på beskattningsåret eller till och med 28 februari året efter. 2. För efterskottsränta finns inga speciella regler vid individbeskattningen utan avdrag medges enligt kontantprincipen. 3. Med indirekta skatter menas skatter där avsikten från lagstiftarens sida är att skatten skall övervältras på annan person än skattesubjektet. 4. Med direkta skatter menas sådana skatter där avsikten är att skattesubjektet och skattebäraren skall vara samma person.

6 Uppgift 3 (14 poäng) Allmänt Ove Sundberg är anställd som distriktschef vid AB Svensk Kontorshygien i Stockholm. Ove är gift med Annette och har en dotter, Marielle. Familjen bor i en villafastighet, Solbadet 3:25 beläget i Saltsjöbaden 3,5 mil utanför Stockholm. Uppgift Beräkna taxerad förvärvsinkomst och överskott/underskott av inkomst av kapital för Ove Sundberg för beskattningsåret 2013 med ledning av nedanstående uppgifter. Motivera kort dina ställningstagande med hänvisning till lagrum. Du kan utgå från att statslåneräntan i denna uppgift uppgår till 5 %. Ulrikas kontanta inkomster Lön från AB Svensk Kontorshygien kr Traktamente: flerdagsförrättningar (utanför tjänstgöringsorten) förenade med övernattning, 50 hela dagar á 250 kr kr Frukost ingick under 30 dagar som AB Svensk Kontorshygien betalade till hotellet direkt mot faktura. Ove har även erhållit kr för försäljning av gös och gädda till vänner och bekanta. Oves intresse för fiske är stort och han är en hängiven sportfiskare. Oves förmåner Ove disponerar en Volvo av 2013 års modell med ett nybilspris om kr. Ove bekostar all bensin själv avseende den privata körningen och han använder bilen dagligen för resor i tjänsten. Under sportlovet ådrog sig Ove en benfraktur i skidbacken i Åre. Han såg en av sina anställde åka förbi honom i backen och ropade hej killen och glömde att ha uppsikt i backen och åkte rakt in i en snömaskin. AB Svensk Kontorshygien bekostade operationen som kostade kr på en privat klinik. Endast avdelningscheferna på AB svensk Kontorshygien har erhållit ett fritt årskort på Solsidans gym. Här finns möjligheter till allsidig träning såsom styrketräning, spinning, motionscykling m.m. Värdet av årskortet är kr.

7 När Ove fyllde 50 år uppvaktade personalchefen på AB Kvalitetsmöbler henne med ett stort vitt kuvert med AB Kvalitetsmöblers firmanamn på innehållande kr i kontanter i syfte att Ulrika skulle använda dessa till en resa under sin semester. För några år sedan lånade Ove kr från arbetsgivaren. Lånet är amorteringsfritt och löper med en fast ränta om 2 %. Du kan utgå i detta fall från att statslåneräntan uppgick till 5 % när lånet togs och har inte förändrats sedan dess. Ove har under året betalt ränta på lånet med kr. Ove äter regelmässigt lunch i arbetsgivarens personalmatsal. Förmånen är helt fri. Under året åt Ove lunch på företaget under 170 dagar. Övriga dagar var Ove på tjänsteresa. Oves utgifter Premie för pensionsförsäkring Premie för olycksfallsförsäkring Premie för villaförsäkring Nytt fiskespö Ränta på studielån tagit i bank Årsavgift till fackföreningen varav kr avser arbetslöshetskassan Gåva till Studentföreningen i Linköping Ränta på lån till SE- Banken avseende fastigheten Solbadet 3: kr 400 kr kr 200 kr kr kr kr kr Ove har rest mellan hemmet i Saltsjöbaden/Solsidan och arbetet i Stockholm under 170 dagar, en sträcka på 35 km enkel resa. Det finns allmänna kommunikationsmedel. Ove åker dock i sin tjänstebil till och från arbetet. Ove har normalt en restid på 30 minuter till arbetet och 40 minuter till hemmet. Motsvarande sträcka att åka med allmänna kommunikationsmedel tar 40 minuter till arbetet och 40 minuter till hemmet.

8 Svarsblad uppgift 3

9 Svarsblad uppgift 3

10 Svarsblad uppgift 3

11 Svarsblad uppgift 3

12 Svarsblad uppgift 3

13 Uppgift 4 (6 poäng) a) Oskar har levt ett långt och innehållsrikt liv men avser nu på ålderns höst att överlåta fritidsfastigheten till sin dotter Ofelia då han inte längre orkar med skötseln av den. Fastigheten är intecknad och belastad med ett lån. Oskar och Ofelia är överens om att Ofelia skall överta betalningsansvaret för banklånet på kr. De upprättar ett skriftligt köpeavtal enligt vilket Ofelia köper fastigheten för en summa motsvarande lånet. Fastigheten har ett marknadsvärde på kr och ett taxeringsvärde på kr. Vad blir beskattningskonsekvenserna nu och i framtiden? b) Oskar har även en son, Osborn, som fyller 40 år i december i år. Han beslutar då att uppvakta sin son med en present. Oskar har två år tidigare köpt en post börsnoterade aktier för kr. Han låter nu Osborn köpa dessa på sin födelsedag för kr. Aktierna är vid denna tidpunkt värda kr. Vad blir beskattningskonsekvenserna nu och i framtiden?

14 Svarsblad uppgift 4

15 Svarsblad uppgift 4

16 Svarsblad uppgift 4

17 Uppgift 5 (2 poäng) Förklara nedanstående påstående genom att beskriva effekter på skatt och den totala boendekostnaden i de båda fallen. Åskådliggör gärna med exempel. "Det finns skattemässiga fördelar för medlemmar i en äkta bostadsrättsförening att betala/lösa in föreningens lån och i stället ta lån privat".

18 Svarsblad uppgift 5

19 Uppgift 6 (6 poäng) Karin köpte 1972 en bostadsrätt i en nybildad förening. Hennes insats var kr och inträdesavgiften till föreningen kr. Hon sålde bostadsrätten i december 2013 för kr och mäklarprovisionen uppgick till kr. Den 1 januari 1974 var Karin bostadsrätt åsatt ett förmögenhetsvärde om kr. Vid den värderingen som bostadsrättsföreningen gjort hade man utgått ifrån fastighetens taxeringsvärde för 1974 och beaktat föreningens övriga tillgångar och skulder enligt balansräkningen för Karins kapitaltillskott till bostadsföreningen för amorteringar under innehavstiden uppgick till kr och har skett från och med år 1975 till och med år Vid försäljningen uppgick Karins andel i föreningens reperationsfond till kr. Beräkna kapitalvinst/kapitalförlust på grund av uppkommen avyttring av bostadsrätten. Om flera alternativ är möjliga skall du redovisa dessa och välja det som är förmånligast ur skattesynpunkt för Karin.

20 Svarsblad uppgift 6

21 Svarsblad uppgift 6

22 Svarsblad uppgift 6

23 Svarsblad uppgift 6

24 Uppgift 7 (4 poäng) Under år 2013 sålde Johanna sin villafastighet. Ersättningen vid försäljningen uppgick till kr. Johanns betalade kr i mäklararvode och kr för s.k. homestyling. Innan försäljningen målade Johanna om huset in- och utvändigt vilket kostade kr. Johanna hade köpt fastigheten med en nybyggd villa på under år 1980 för kr inklusive stämpelskatt. År 1985 byggde Johanna en swimmingpool på tomten vilket kostade kr. Hon målade även samma år om villan invändigt vilket kostade kr. Beräkna Johannas skattepliktiga kapitalvinst av avyttringen.

25 Svarsblad uppgift 7

26 Svarsblad uppgift 7

27 Svarsblad uppgift 7

Skatterätt för fastighetsmäklare, 7,5 hp

Skatterätt för fastighetsmäklare, 7,5 hp Skatterätt för fastighetsmäklare, 7,5 hp Provmoment: Ten, Omten Ladokkod: JSK101, USK 101 Tentamen ges för: FM 2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-12-18 Tid: 9.00-14.00 Hjälpmedel: Rabe, Skattelagstiftningen

Läs mer

Skatterätt 1,15 hp. Provmoment: TEN, Omten Ladokkod: JSK01G Tentamen ges för: CE10. Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-01-19 Tid: 09.30-15.

Skatterätt 1,15 hp. Provmoment: TEN, Omten Ladokkod: JSK01G Tentamen ges för: CE10. Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-01-19 Tid: 09.30-15. Skatterätt 1,15 hp Provmoment: TEN, Omten Ladokkod: JSK01G Tentamen ges för: CE10 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-01-19 Tid: 09.30-15.30 Hjälpmedel: Rabe, Skattelagstiftningen eller annan okommenterad

Läs mer

Skatterätt 1, 15 hp. Provmoment: TEN, Omten. Ladokkod: JSK01G. Tentamen ges för: EK3/CE3, Skatt1, CE4. Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-08-22

Skatterätt 1, 15 hp. Provmoment: TEN, Omten. Ladokkod: JSK01G. Tentamen ges för: EK3/CE3, Skatt1, CE4. Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-08-22 Skatterätt 1, 15 hp Provmoment: TEN, Omten Ladokkod: JSK01G Tentamen ges för: EK3/CE3, Skatt1, CE4 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-08-22 Tid: 09.00-15.00 Hjälpmedel: Rabe, Skattelagstiftningen

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

7,5 hp. Analys och bedömning av företag och förvaltning Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TEN1 SAN023 ACEKO och SAMEK. Namn: Personnummer:

7,5 hp. Analys och bedömning av företag och förvaltning Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TEN1 SAN023 ACEKO och SAMEK. Namn: Personnummer: Analys och bedömning av företag och förvaltning Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TEN1 SAN023 ACEKO och SAMEK 7,5 hp Tentamensdatum: 2015-01-12 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: IAS 18 Intäkter IAS 32

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 3 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 21 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2012 taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar 2014 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2013 deklaration 2014 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 16 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2007 taxeringsår 2008 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansföretag och till dig

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Tentamen,

Läs mer

Inför deklarationen 2011

Inför deklarationen 2011 Inför deklarationen 2011 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 313 utgåva 6 Skattemyndigheten informerar Försäljning av näringsfastighet Den här foldern förklarar de skatteregler som gäller för fysiska personer och dödsbon som

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare Liten deklarationshandledning (Inkomståret 2014)

Föreningen Svenska Tecknare Liten deklarationshandledning (Inkomståret 2014) Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Slottsskogsnytt, Nr 6 Oktober 2008 - Specialnummer om kaptialtillskott

Slottsskogsnytt, Nr 6 Oktober 2008 - Specialnummer om kaptialtillskott Slottsskogsnytt, Nr 6 Oktober 2008 - Specialnummer om kaptialtillskott Styrelsen i Brf Slottsskogen har under flera års tid arbetat med frågan om vi ska strimla våra lån. Frågan har även dykt upp som motion

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 7 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 15 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2006 TAXERINGSÅR 2007 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående till delägare.

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet 2014 Försäljning av näringsfastighet Den här broschyren förklarar vilka skatteregler som gäller och hur du ska deklarera försäljningen av en näringsfastighet. Du ska redovisa försäljningen på blankett

Läs mer

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Din bostadsrätt En bostadsrättslägenhet övergår till ny bostadsrättshavare på flera olika sätt. Det vanligaste är genom köp. Andra exempel är gåva, bodelning

Läs mer

Fastighetsvärdering Provmoment: Tentamen Ladokkod: Tentamen ges för: Fastighetsmäklarprogrammet, fristående kurs och uppdragsutbildningsstudenter

Fastighetsvärdering Provmoment: Tentamen Ladokkod: Tentamen ges för: Fastighetsmäklarprogrammet, fristående kurs och uppdragsutbildningsstudenter Fastighetsvärdering Provmoment: Tentamen Ladokkod: Tentamen ges för: Fastighetsmäklarprogrammet, fristående kurs och uppdragsutbildningsstudenter Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Vad som ska bokföras i enskild näringsverksamhet UTKAST (oktober 2006) Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:x)... 2 Tillämplighet... 2

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 4 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 7 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt din bostads rätt 2007 ska deklarera försäljningen. Du re do vi sar

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 13 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2004 TAXERINGSÅR 2005 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansaktiebolag och till dig som är närstående till

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer