Fastighetsvärdering Provmoment: Tentamen Ladokkod: Tentamen ges för: Fastighetsmäklarprogrammet, fristående kurs och uppdragsutbildningsstudenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsvärdering Provmoment: Tentamen Ladokkod: Tentamen ges för: Fastighetsmäklarprogrammet, fristående kurs och uppdragsutbildningsstudenter"

Transkript

1 Fastighetsvärdering Provmoment: Tentamen Ladokkod: Tentamen ges för: Fastighetsmäklarprogrammet, fristående kurs och uppdragsutbildningsstudenter Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: Hjälpmedel: Miniräknare och Småhustaxeringsbroschyr Totalt antal poäng på tentamen: 40 poäng För att få respektive betyg krävs: Godkänt: 20 Väl godkänt: 32 Allmänna anvisningar: OBS! För att era tentafrågor skall bli rättade: Kryssa i rutan för respektive fråga på konvolutet för att frågan skall betraktas som behandlad! Svara inte på fler än en fråga per löst blad (det är dock tillåtet att använda fler än ett blad för en fråga)! Lägg frågorna i nummerordning! Markera tydligt vad som är ditt svar! Siffror utanför något sammanhang betraktas inte som svar! (Skriv Svar:, Färgpenna, Överstrykningspenna m m) Nästkommande tentamenstillfälle: - Resultatet tillkännages senast Viktigt! Glöm inte att skriva namn på alla blad du lämnar in. Lycka till! önskar UÖ/OS mfl. Ansvarig lärare: Urban Österlund Telefonnummer:

2 Uppgift 1. (6 poäng) Fastighetsbolaget Näbbgäddan överväger att skaffa en centralt belägen fastighet. Följande data, vilka är framtagna tillsammans med säljaren och finansiärer, är underlag för beslut: Nuvarande hyresintäkter uppgår till kr per år. Hyresintäkterna förväntas de närmaste fem åren stiga med 5% per år. Nuvarande driftskostnader uppgår till kr per år.driftskostnaderna förväntas de närmaste fem åren ligga still i nominella termer. Fastighetens marknadsvärde bestäms enperiodiskt som driftsnettot genom "marknadens" avkastningskrav som för tillfället är 10%. Fastigheten värderas alltså till kr / 0.10 = kr Näbbgäddan erhåller två förslag på finansiering vilka båda övervägs. Eftersom Näbbgäddan saknar finansiell kompetens behöver du hjälpa till och beräkna vilket som är förmånligast för företagets ägare. Finansieringsalternativ 1 Lån till 60% av köpeskillingen med bästa säkerhet i fastigheten. Lånet är amorteringsfritt under fem år och räntan binds till 9.50% i fem år. Ränta betalas en gång per år. Lån till ytterligare 20% av köpeskillingen också med fastigheten som säkerhet. Lånet amorteras en gång per år i 10 år med lika stora delar varje gång. Räntan binds till 12% per år och betalas en gång per år. Resterande 20% betalas med egna medel. Avkastningskravet på eget kapital är 15% i Näbbgäddans fall. Fastigheten beräknas kunna säljas om fem år och nu uppskattas att marknadens avkastningskrav då kommer att ha stabiliserats på 8%. Finansieringsalternativ 2 Säljaren, som är ett bankbolag för dåliga krediter, erbjuder full finansiering under förutsättning att köpeskillingen räknas upp med kr. Näbbgäddan erbjuds då ett amorteringsfritt lån på fem år och med räntan 5%. Fastigheten förväntas därefter kunna säljas på samma villkor som i finansieringsalternativ 1. Vilket är förmånligast för Näbbgäddan?

3 Uppgift 2. (6 poäng) a/ Nämn de sex viktigaste faktorerna som påverkar priset på bostadsrätter. b/ Vid värdering av bostadsrätter framträder specifika problem jämfört med värdering av fastigheter. En grundläggande skillnad är att det inte finns någon officiell registrering av överlåtelser av bostadsrätter. Nämn 5 alternativ en värderare kan använda sig av för att få fram information om prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden. Uppgift 3. (5 poäng) a/ En fastighet har ett driftsnetto på 1 Mkr. En ortsprisutredning av jämförbarande objekt ger följande information. Fastighet Köpeskilling (Mkr) Driftsnetto (Mkr) A 8,0 1,0 B 9,5 1,2 C 5,6 0,8 D 11,6 1,6 E 6,3 0,9 F 10,2 1,5 Vad är ett rimligt marknadsvärde på fastigheten enligt en ortsprisjämförelse? b/ Vad menas med ett överhypotek i samband med belåning av fastigheter? c/ Vad avses med svenskt fastighetsindex (SFI)? Uppgift 4. (6 poäng) a/ Hur taxeras byggnad under uppförande? (1p) b/ Herr Sigge Nares fästmö, Ewa O Dygdig, äger en tomt vid sjön Svarten. Sigge uppför en sommarstuga på tomten. 1) Är huset fast eller lös egendom? 2) Skall huset taxeras? (2 p) c/ En byggnad är belägen 200 m från strandlinjen. För att nå stranden till fots måste fastighetsägaren gå runt framförliggande tomter, vilket medför att gångavståndet är 350 m. Vilken blir fastighetens strandklass? (1 p)

4 d/ En fastighet har kommunalt vatten o avlopp som kan användas året om. Vilken blir fastighetens VA-klass? (1 p) e/ Hus byggt 1950, 100 kvm. Tillbyggt 1980 med 50 kvm. (1 p) Vilket blir fastighetens värdeår? Uppgift 5. (5 poäng) Enligt en skogsbruksplan upprättad oktober 2000 för fastigheten Åsen 1:1 uppgick virkesförrådet till m3sk. Beräknad årlig tillväxt är 6,3 m3sk/ha och år. Gårdens areal är totalt 37,6 ha varav 30,1 ha skog, 7,0 ha åker och resten tomtmark. Byggnaderna är enkla och har kraftigt eftersatt underhåll och marknadsvärdet för dessa inkl tomt uppskattas till kr. Åkermark i området brukar säljas för ca kr/ha. Hösten 2003 gjordes en slutavverkning på gården om 11,4 ha som gav m3toub timmer och 940 m3fub massaved. Kostnaden för markberedning och återplantering beräknas till kr/ha. Av erfarenhet vet Du att skogsgårdar i detta område, med en stor andel slutavverkningsbar skog, brukas säljas för mellan 220 och 270 kr/m3sk. Vad blir gårdens uppskattade marknadsvärde i mars 2004 om skogsvärdet beräknas till medelvärdet 245 kr/m3sk. Omräkningstabell: 1 m3sk = 0,68 m3toub 1 m3toub = 1.46 m3sk 1 m3fub = 1.19 m3sk 1 m3sk = 0,84 m3fub 1 m3toub = 1.23 m3fub 1m3fub = 0,81 m3toub Uppgift 6. (6 poäng) a/ Förklara skillnaden mellan marknadsvärde och användarvärde vid värdering av kommersiella fastigheter. b/ När bör man ta fram gällande detaljplan vid småhusvärdering? Ge exempel på värdepåverkan av detaljplan. c/ Vad är servitut? Kan servitut ha värdepåverkan på en fastighet?

5 Uppgift 7. (6 poäng) a/ Förklara kortfattat vad marknadsvärdeprincipen innebär? I vilket lagrum finns grunden för marknadsvärdeprincipen? b/ Nämn minst fyra situationer där det behövs värdering c/ Ange vad följande typkoder står för. Exakt definition behövs inte Typkod 210 Typkod 220 Typkod 320

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng HÖGSKOLAN I BORÅS Institutionen Handelsoch IT-högskolan (HIT) TENTAMEN Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng

Läs mer

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för:

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Finansiell ekonomi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 27/3 2015 Tid: 14:00 19:00 21FE1B Nationalekonomi 1-30 hp, omtentamen

Läs mer

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng 0 HÖGSKOLAN I BORÅS Sektionen Företagsekonomi och Textil Management TENTAMEN Finansiell Planering 7,5 poäng 28 maj 2015 kl 14.00-19.00 Hjälpmedel: Miniräknare Max poäng: 40 Väl godkänt: 30 Godkänt: 20

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

Slottsskogsnytt, Nr 6 Oktober 2008 - Specialnummer om kaptialtillskott

Slottsskogsnytt, Nr 6 Oktober 2008 - Specialnummer om kaptialtillskott Slottsskogsnytt, Nr 6 Oktober 2008 - Specialnummer om kaptialtillskott Styrelsen i Brf Slottsskogen har under flera års tid arbetat med frågan om vi ska strimla våra lån. Frågan har även dykt upp som motion

Läs mer

Fastighetsmarknaden VFT 015 Höstterminen 2014

Fastighetsmarknaden VFT 015 Höstterminen 2014 Fastighetsmarknaden VFT 015 Höstterminen 2014 Ordinarie tentamen - SVAR Examinator: Ingemar Bengtsson Skriftlig tentamen Datum 2014-10-28 Tid 08:00-13:00 Plats Vic 1B Anvisningar Besvara frågorna på lösa

Läs mer

7,5 hp. Analys och bedömning av företag och förvaltning Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TEN1 SAN023 ACEKO och SAMEK. Namn: Personnummer:

7,5 hp. Analys och bedömning av företag och förvaltning Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TEN1 SAN023 ACEKO och SAMEK. Namn: Personnummer: Analys och bedömning av företag och förvaltning Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TEN1 SAN023 ACEKO och SAMEK 7,5 hp Tentamensdatum: 2015-01-12 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: IAS 18 Intäkter IAS 32

Läs mer

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor Frågor och Svar 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor 1 KREDITPRÖVNING OCH KREDITREGLER Vad kan Bättre Bolån belåna? Bättre Bolån belånar

Läs mer

Ny generation på gården - en liten handbok om generationsväxling

Ny generation på gården - en liten handbok om generationsväxling Ny generation på gården - en liten handbok om generationsväxling sid 2-3: Att överlåta en gård utanför familjen är svårt. Att överlåta den inom familjen är kanske ännu svårare. Fast av andra orsaker. Generationsväxling

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Tentamen i IEF150, Grundkurs i projektoch industriell ekonomi samt IEF100, Grundkurs industriell ekonomi Datum: 2006-10-28 Tid: 09.00-13.00 (4

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING INTRODUKTION Kortfattat, vad är en insatshöjning? Bostadsrättsföreningens medlemmar betalar in pengar d v s höjer insatserna i proportion till de tidigare ägarandelarna

Läs mer

Sänkt reavinstskatt ökar rörligheten på Stockholms bostadsmarknad

Sänkt reavinstskatt ökar rörligheten på Stockholms bostadsmarknad 2011 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Sänkt reavinstskatt ökar rörligheten på Stockholms bostadsmarknad Förord Huvudstadsregionen växer rekordsnabbt samtidigt som bostadsbyggandet är

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Nedskrivningar UTKAST (juni 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Skatterätt... 2 Annan normgivning... 2 Lagregler och allmänt råd...

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

Det måste bli lättare att flytta

Det måste bli lättare att flytta 2012:8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Det måste bli lättare att flytta Hur flyttskatter låser Stockholms bostadsmarknad Det måste bli lättare att flytta Bostadssituationen i huvudstadsregionen

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån 1. Välkommen & Introduktion till privatlån Hej och välkommen till Lendo! Hos oss på Lendo kan du låna från 5.000 kr. till 350.000 kr. De lån vi erbjuder är så kallade privatlån, vilket innebär att ingen

Läs mer

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 17 NEDSKRIVNINGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring SAMMANFATTNING 1. Denna rekommendation (RR 17) anger hur en nedskrivning av värdet på en tillgång skall beräknas och redovisas samt vilken

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden. 13 mars 2012

Den svenska bolånemarknaden. 13 mars 2012 Rapport Den svenska bolånemarknaden 13 mars 212 13 mars 212 Dnr 11-6461 Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Beskrivning av undersökningen 4 Låntagaranalys 6 Belåningsgrader 6 Skuld- och räntekvot 8 Amorteringstid

Läs mer

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Av Maria Kulander och Hans Lind april 2009 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

Granska ombildningen till bostadsrätt

Granska ombildningen till bostadsrätt Granska ombildningen till bostadsrätt När en ombildningsprocess drar igång finns det anledning att särskilt granska några saker för att försäkra sig om att man inte blir vilseledd. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift SKV 296 utgåva 20 Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2012 och framåt Sammanfattning Kommunal fastighetsavgift Avgiftspliktiga fastigheter med bostäder som är uppförda, dvs. färdigbyggda

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 (fd TEIE13/19)

Läs mer

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter Hugin & Munin Special Report ODIN om Fastigheter Oktober 2012 Inledning Fastigheter är världens största tillgångsklass. För många privatpersoner är bostaden den största och i många fall enda investeringen.

Läs mer

Hur går fastighetsbolag tillväga vid värdering?

Hur går fastighetsbolag tillväga vid värdering? Hur går fastighetsbolag tillväga vid värdering? En undersökning av fem fastighetsbolag i Göteborg D-uppsats Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Höstterminen 2004 Författare: Födelseårtal: Namn Stefan

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer