Skatterätt för fastighetsmäklare, 7,5 hp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skatterätt för fastighetsmäklare, 7,5 hp"

Transkript

1 Skatterätt för fastighetsmäklare, 7,5 hp Provmoment: Omten Ladokkod: JSK101, USK 101 Tentamen ges för: FM 2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: Tid: Hjälpmedel: Rabe, Skattelagstiftningen eller annan okommenterad lagtext. Med okommenterad lagtext menas att understrykningar och överstrykningar, hänvisningar till annat lagrum samt enstaka ord som finns i lagtexten skrivits ut i marginalen är tillåtna. Med enstaka ord som skrivs ut i marginalen jämställs s.k. flaggor där motsvarande information antecknats. Elektronisk räknare. Totalt antal poäng på tentamen: 40 poäng. Betygsgränser: Godkänd 20 poäng, Väl Godkänd 30 poäng. Allmänna anvisningar: Frågorna skall besvaras med tydliga motiveringar men hållas inom ramen för respektive fråga. Redovisa alla beräkningar. Vid tentamen tillämpas de regler som gäller för 2012 års inkomster/2013 års taxering. Utnyttja om möjligt svarsutrymmet i tentamenshäftet. Glöm inte att skriva tentamenskod eller namn på alla blad du lämnar in. Tentamenshäftet lämnas in tillsammans med svarsblad. Resultatet anslås senast om fyra veckor. Nästa tentamenstillfälle är i augusti Ansvarig lärare: Kjell Johansson

2 Uppgift 1 (3 poäng) Bedöm om nedanstående påståenden är sanna eller falska. Rätt svar ger 1 poäng och fel svar ger 1 poäng. Om du väljer att avstå från att svara ger detta 0 poäng. Den totala poängsumman på uppgiften kan inte bli lägre än 0 poäng. Sant Falskt 1. Periodisering av inkomster och utgifter enligt inkomstskattelagen kan ske enligt någon av följande metoder: kontantprincip eller bokföringsmässig grund. 2. Med indirekt skatt menas en skatt där skattesubjekt och skattebärare från lagstiftarens sida avses vara en och samma person. 3. Förenklat kan man säga att reglerna om positiv räntefördelning är en strävan efter neutralitet i förhållande till vad som gäller för den som bedriver verksamhet i aktiebolagsform men också i förhållande till beskattning av kapitalavkastning i allmänhet

3 Uppgift 2 (7 poäng) a) Vad menas med kontinuitetsprincipen? Ge även ett exempel i IL där denna princip kan sägas ha påverkat en regels utforming? b) Vad menas med en allmän skatt? Ge även ett exempel på en allmän skatt. c) Vad menas med en subjektskatt? Ge även ett exempel på en subjektsskatt. d) Vad menas med effektiv skatt? e) Vad menas med renumeratorisk gåva? Åskådliggör med hjälp av ett exempel. f) Vad menas med delningsprincipen?

4 Svarsblad uppgift 2

5 Svarsblad uppgift 2

6 Uppgift 3 (5 poäng) Stina arbetar som datatekniker och säljare på AB Datateknik, ett företag som säljer datorer och utarbetar datalösningar och ger datasupport för andra småföretag i Sverige. Hon arbetar normalt med placering vid AB Datatekniks lokaler i Mölndal, men hon reser ofta i landet på tjänsteresor. Under vecka 15 i april 2012 var hon iväg på en tjänsteresa till en ny kund i Karlstad. Den nya kunden, AB Plåt & Sten, hade nyligen köpt nya datorer och program från AB Datateknik, men efter en datakrasch behövde man nu Stinas hjälp för felsökning, nya installationer mm. Efter att Stina återvänt från tjänsteresan lämnade hon följande reseräkning till sin arbetsgivare. RESERÄKNING Resa till AB Plåt & Sten (att. Bengt Kross) i Karlstad för support av sålda datorer och program. Avresa från Mölndal måndag 7 april 2012, kl 09.00, till Karlstad och hemkomst till Mölndal fredag 11 april 2012, kl Bilersättning, resa med egen bil, 80 mil X 20 kr, Bensin motsvarande 80 mil, utlägg Shell (kvitto bifogas) 800 Traktamente 5 dagar à 250 kr Utlägg Hotell Karl 4 nätter (kvitto bifogas) Utlägg representation med Bengt Kross (restaurangkvitto bifogas) 750 SUMMA: AB Datateknik betalar ersättningen till Stina i enlighet med reseräkningen i samband med månadslönen april Redogör för skattepliktiga inkomster, avdragsgilla utgifter och eventuellt skattepliktigt netto med anledning av ovanstående reseräkning. Motivera dina ställningstaganden kort med hänvisning till relevant/relevanta lagrum.

7 Svarsblad uppgift 3

8 Svarsblad uppgift 3

9 Svarsblad uppgift 3

10 Svarsblad uppgift 3

11 Uppgift 4 (13 poäng) Den framgångsrike och frånskilde fastighetsmäklaren Kalle Fast bor i en tvåfamiljsfastighet i centrala Borås. Villan ägs av Kalle och är uthyrd till hans arbetsgivare Sjärnmäklarna AB som betalar en månadshyra som uppgår till kr. Stjärnmäklarna AB ägs av Mimmi Fredriksson som inte är släkt med Kalle. Mäklarverksamheten bedrivs i byggnadens undervåning som utgör 54% av fastighetens yta. Övervåningen bor Kalle själv i. Fastigheten inköptes av Kalle den 1 januari år 2008 för kr. Samtidigt tog han ett banklån med fastigheten som säkerhet. Lånet uppgick till sammanlagt kr (ingen amortering har skett). Taxeringsvärdet var år 2012 (och är fortfarande) kr. Den 1 augusti 2012 flyttar Kalle ihop med sin nya flickvän Patricia i en hyresrätt på Linnégatan i Göteborg. Fastigheten avser han överlåta den 1 september 2012 till sin dotter Amelia. Han undrar på vilket sätt det lämpligast ska ske. De två alternativ han funderat på är: a) att överlåta fastigheten till marknadsvärdet ( kr), b) att överlåta fastigheten genom att Lisa övertar betalningsansvaret för lånet. I. Redogör endast för Kalle Fasts beskattningskonsekvenser av innehavet av fastigheten under år Motivera svaret väl och hänvisa till lagtext. (5 poäng) II. Redogör för de skatterättsliga konsekvenser av överlåtelse- alternativen a) och b) både vad gäller Kalle och Amelia Fast. Vilket alternativ skulle du rekommendera? Motivera svaret väl och hänvisa till lagtext. (8 poäng)

12 Svarsblad uppgift 3

13 Svarsblad uppgift 4

14 Svarsblad uppgift 4

15 Svarsblad uppgift 4

16 Svarsblad uppgift 4

17 Uppgift 5 (7 poäng) Anders Axelsson har gjort en del lyckade aktieaffärer under sin tid som pensionär. Även om kursrörligheten varit stor på den börs Andes handlar har han i hög utsträckning kunnat förlita sig på sin starka magkänsla och nästan alltid lyckats pricka in baisse på börsen. Att sälja aktier innan det varit för sent har för Anders varit mer utav en regel än ett undantag. I ett svagt ögonblick under sommaren år 2012 rycks dock Anders med i ett allmänt börsrally som får dystra konsekvenser för honom. Han sitter för tillfället med i princip värdelösa aktier i fyra marknadsnoterade aktiebolag. Det enda som håller Anders humör någorlunda uppe är bytet av depå och aktiemäklare som resulterat i lägre courtage. Anders har en pension om sammanlagt kr. Utöver de aktier som tidigare nämnts har Anders aktier i ett stabilt verkstadsföretag som är noterade på Stockholms Fondbörs. Dessa aktier har stigit ganska mycket i värde sedan Anders anskaffade dem. En vacker sommarmorgon befinner sig Anders i sin fritidsfastighet sydost om Uddevalla när han får läsa att de fyra aktiebolag han äger värdelösa aktier i har försatts i konkurs. Anders som inte riktigt förstår hur allt detta kan inträffa på så kort tid tappar fullständigt lusten för fortsatta aktieaffärer. Det enda han vill veta under nuvarande omständigheter är hur han ska göra för att på bästa sätt utnyttja förlusterna i de fyra marknadsnoterade aktiebolagen uppgående till ca: kr sammanlagt. Rekommendera en plan för Anders Axelsson som är så skatterättsligt fördelaktig som möjligt. Resonemanget ska således innefatta ställningstaganden och alternativa möjligheter för att komma fram till en så förmånlig skattesituation som möjligt. Motivera ditt svar väl och hänvisa till lagtext.

18 Svarsblad uppgift 4

19 Svarsblad uppgift 4

20 Svarsblad uppgift 4

21 Svarsblad uppgift 4

22 Uppgift 6 (3 poäng) a) Vad är definitionen på ett äkta bostadsrättsföretag/-förening? (1 p) b) Hur beskattas ett äkta bostadsrättsföretag/-förening? Ange inkomstslag och vad som är skattepliktigt/skattemässigt avdragsgillt. Exemplifiera gärna. (1,5 p) c) Är insatser vid upplåtelse av en bostadsrätt första gången/vid starten en skattepliktig inkomst? Motivera kort! (0,5 p)

23 Svarsblad uppgift 6

24 Uppgift 7 (2 poäng) Vad är skillnaden mellan ett oriktigt yrkande (oriktig uppgift) och ett öppet yrkande? Åskadliggör gärna med exempel!

Skatterätt 1,15 hp. Provmoment: TEN, Omten Ladokkod: JSK01G Tentamen ges för: CE10. Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-01-19 Tid: 09.30-15.

Skatterätt 1,15 hp. Provmoment: TEN, Omten Ladokkod: JSK01G Tentamen ges för: CE10. Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-01-19 Tid: 09.30-15. Skatterätt 1,15 hp Provmoment: TEN, Omten Ladokkod: JSK01G Tentamen ges för: CE10 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-01-19 Tid: 09.30-15.30 Hjälpmedel: Rabe, Skattelagstiftningen eller annan okommenterad

Läs mer

Skatterätt 1, 15 hp. Provmoment: TEN, Omten. Ladokkod: JSK01G. Tentamen ges för: EK3/CE3, Skatt1, CE4. Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-08-22

Skatterätt 1, 15 hp. Provmoment: TEN, Omten. Ladokkod: JSK01G. Tentamen ges för: EK3/CE3, Skatt1, CE4. Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-08-22 Skatterätt 1, 15 hp Provmoment: TEN, Omten Ladokkod: JSK01G Tentamen ges för: EK3/CE3, Skatt1, CE4 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2013-08-22 Tid: 09.00-15.00 Hjälpmedel: Rabe, Skattelagstiftningen

Läs mer

7,5 hp. Analys och bedömning av företag och förvaltning Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TEN1 SAN023 ACEKO och SAMEK. Namn: Personnummer:

7,5 hp. Analys och bedömning av företag och förvaltning Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TEN1 SAN023 ACEKO och SAMEK. Namn: Personnummer: Analys och bedömning av företag och förvaltning Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TEN1 SAN023 ACEKO och SAMEK 7,5 hp Tentamensdatum: 2015-01-12 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: IAS 18 Intäkter IAS 32

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2006 SKV 354 utgåva 16 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2014 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som arbetsgivare betalar

Läs mer

Guide: SPARA PENGAR I FÖRETAGET ELLER PRIVAT? SMARTA PROGRAM SOM FÖRENKLAR DITT FÖRETAGANDE. IT-nyheter NR 9

Guide: SPARA PENGAR I FÖRETAGET ELLER PRIVAT? SMARTA PROGRAM SOM FÖRENKLAR DITT FÖRETAGANDE. IT-nyheter NR 9 ARTIKLAR: Spara i företaget eller privat? s.4 Krönikan: Positivt med sänkt moms! s.3 Ny metod att ta betalt med kort s.7 Ekonomifakta & Skattekalender s.12 NR 9 IT-nyheter SMARTA PROGRAM SOM FÖRENKLAR

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2012 Revisorsnämnden 2012 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 23 maj 2012 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan några

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II Maj 2009 Revisorsnämnden 2009 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 28 maj 2009 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Inkomståret 2004 SKV 354 utgåva 13 Traktamenten och andra kostnadsersättningar är skattepliktiga. Den skattskyldige har rätt till helt schablonavdrag för måltider

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Handelsrättslig

Läs mer

Handelsbolagslösningen

Handelsbolagslösningen Juridiska Institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Handelsbolagslösningen En studie av skatteuppläggets lagenlighet och dess förhållande till nya underprisregler för handelsbolag Tillämpade

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II Maj 2003

REVISORSEXAMEN Del II Maj 2003 REVISORSEXAMEN Del II Maj 2003 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 20 maj 2003 Skrivtid: 2 x 4 timmar, varav 4 timmar för del II Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt med andra

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 16 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2007 taxeringsår 2008 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansföretag och till dig

Läs mer

Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se

Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se Visma Skatteprogram Fler skattetips: www.vismaspcs.se Skatt 2014 sänk skatten 2013 och 2014 Av Jan-Erik W Persson Beräkna löneuttag i fåmansbolag 2013 med Visma Skatt Allt talar för att regeringen får

Läs mer

Inlösen av aktier 2014

Inlösen av aktier 2014 Inlösen av aktier 2014 Information till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) inför årsstämma den 12 maj 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande.

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2015 Revisorsnämnden 2015 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 27 Maj 2015 Skrivtid: Krav för godkänt resultat: 2 x 6,0 timmar, varav 6,0 timmar för del II 90 poäng av 150 utan några

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 3 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Del I Maj 2004 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 24-25 maj 2004 Skrivtid: 2 x 4 timmar, varav 4 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt med andra

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 21 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2012 taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 15 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2006 TAXERINGSÅR 2007 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående till delägare.

Läs mer

Inlösen av aktier i OEM International

Inlösen av aktier i OEM International Inlösen av aktier i OEM International INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 29 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare Liten deklarationshandledning (Inkomståret 2014)

Föreningen Svenska Tecknare Liten deklarationshandledning (Inkomståret 2014) Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Skattenyheter 2015. Innehåll

Skattenyheter 2015. Innehåll Innehåll 1 FYSISKA PERSONER... 3 1.1 MILERSÄTTNING I TJÄNSTEN... 3 1.2 AVDRAG FÖR RESOR MED BIL TILL OCH FRÅN ARBETET... 3 1.3 GRUNDAVDRAG OCH BRYTPUNKTER FÖR LÖNER... 3 1.4 SINK- SKATT... 4 1.5 NÄRINGSIDKARES

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Kapitalvinstbeskattning och uppskov vid försäljning av småhus Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära

Läs mer

GÅR DET ATT UNDVIKA BESKATTNING VID FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER?

GÅR DET ATT UNDVIKA BESKATTNING VID FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER? UPPSALA UNIVERSITET VT 2010 Företagsekonomiska institutionen Handelsrätt C Handelsrätt GÅR DET ATT UNDVIKA BESKATTNING VID FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER? SKATTEMÄSSIGA KONSEKVENSER VID PAKETERING AV FASTIGHETER

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 7 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar 2014 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2013 deklaration 2014 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående

Läs mer