Tre brev till våra politiker sid 5 Vad händer med våra hyror? sid 6 9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tre brev till våra politiker sid 5 Vad händer med våra hyror? sid 6 9"

Transkript

1 Nr 2/3 Oktober 2014 Tidningen som skrivs av hyresgäster för hyresgäster INNERSTAN Medlemstidning för Hyresgästföreningen på Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalm Årgång 45 illustration: per lindroos Tre brev till våra politiker sid 5 Vad händer med våra hyror? sid 6 9

2 HyresPressen Hyrespressen sköts ideellt av förtroendevalda på vår fritid. Säkraste sättet att nå redaktionen är att kontakta någon i föreningen eller redaktionen, se nedan, eller skriv till: Adress: Krukmakargatan 6 nb, Stockholm Ansvarig utgivare: Birgitta Adamson Redaktör: Bror Sandström Södermalm Redaktion: Nils Gudmundson Östermalm Roger de Robelin, Östermalm Bror Sandström, Södermalm Ralph Kroon, Södermalm Gunila Edin, Norrmalm Housa Govind Palm, Norrmalm Layout: Ateljé Gotica, Maj Sandin Tryck: Bomastryck Hyrespressen distribueras till innerstadens medlemmar som bilaga till Hem&Hyra nr 7, 29 oktober Tårtan Den 27 augusti bjöd Södermalmsföreningen på tårta och kaffe på Mariatorget! Det gavs tillfälle till många samtal om hyresboendets både vedermödor och törhända glädjeämnen. Bostadsbristen oroade. Inte minst några barnfamiljer hade redan börjat oroa sig för sina barns möjligheter till eget boende. Flera berättade om upprustning, höga hyreshöjningar och hur de hade tvingats flytta. Vi fick också kontakt med hyresgäster som berättade om oro för kommande upprustningar. Större delen av styrelsen fanns på plats under olika tider. Fjorton läckra tårtor hade bakats av några lokala hyresgästföreningar. De rönte stor uppskattning och försvann i rasande takt. Författarna svarar för faktainnehåll. Redaktionen ansvarar bara för beställt material och förbehåller sig rätten att redigera i insänt material. Besök gärna vår hemsida foto: Maj-Britt Nyberg Innerstadens hyresgästföreningar Kungsholmen Hyresgästföreningen Region Stockholm, Box 10117, Stockholm Arenavägen 55 Johanneshov Tel: Hemsida: E-post: Ordförande: Jan Bergström Norrmalm Medlemslokal Vanadisplan 3 D Stockholm Lokalen är bemannad med förtroendevalda ur styrelsen 1:a onsdagen i månaden kl (ej sommar, helg eller dag före helgdag. Vill du låna lokalen kontakta styrelsen.) Tel: vidarekopplad till mobil Hemsida: E-post: Ordförande: Beatrice Eriksson Östermalm Besöksadress: Strandvägen 35 bv Postadress: Strandvägen 35 bv Stockholm Tel Hemsida: E-adress: Ordförande: Gunvor Åkerblom Vice ordförande: Roger de Robelin Södermalm Besöksadress/expedition: Krukmakargatan 6 nb. Postadress: Krukmakargatan 6, STOCKHOLM Tel: Expeditionen är öppen för medlemmar onsdagar klockan Behöver du låna lokal för möten kontakta styrelsen på Södermalm Hemsida: Här hittar du kontaktuppgifter till övriga styrelsen och till lokala hyresgästföreningar på Södermalm E-post: Ordförande. Fredric Ericsson Vice ordförande: Mari-Ann Nilsson Hyresgästföreningen region Stockholm Box 10117, Stockholm Besöksadress: Arenavägen 55 Växel: Öppet: må on , to , fre (maj aug: må to , fre ) Medlemsservice: Växel: hyresjuridisk rådgivning enskilda ärenden rättigheter/skyldigheter Förhandlingar: Växel: hyresförhandlingar ombyggnadsfrågor kontroll av hyra avtal med privata hyresvärdar avtal med allmännyttan Hyresgästföreningen Riksförbundet Växel, exp: in- och utträden betaländringar namn- och adressändringar 2 HYRESPRESSEN Innerstan 2/3-2014

3 LEDARE Livet efter valet! Vi har nu alla gått igenom den mest beigea valrörelsen i historien. Den har varit väldigt intetsägande när det gäller valbudskap och politisk energi. En av de minst övertygande valrörelserna om att politikerna kommer lösa väljarnas vardagsproblem under mandatperioden. Återigen tycks samtliga etablerade partier valt bort att vinna valet, genom att välja bort att övertyga i bostadsförsörjningsfrågan. Frågan som är mest pressande på hyresförhandlingarna och mest kritisk som vardagsproblem för alla i vår region. Vi fick ett val där alla partier i lite högre grad än förra gången förlorade valet och Socialdemokaraterna förlorade valet minst och får bilda regering där Moderaterna förlorade mest och får avgå. Landstinget blev om möjligt ännu oklarare medan i Stadshuset finns en tydlig ny majoritet om än ett lika väldigt passivt skifte. Det är en oroande makaber grund att regera på? Ingen har nu egentligen en majoritet att driva extrema frågor de kommande fyra åren. För oss hyresgäster blir det antagligen lite lugnare vad gäller hot mot vår ekonomi och våra hem. Frågan hur aggressiva Fastighetsägarna kommer att vara i framtiden är något som återstår att se. Jag skulle vilja se att Hyresgästföreningen tar initiativet och driver bostadspolitiken och hyrespolitiken framåt på våra villkor. Att vi inte bara ligger i värnen och förvarar oss. Fortfarande är bostadsbristen och bristen på utbyggnad av infrastrukturen i Stockholmsregionen beklämmande och bland de viktigaste frågorna för oss alla i framtiden. Vi måste nå bättre resultat i hyresförhandlingarna. Hyresgästföreningens har fått en ny förbundsordförande Marie Linder, regionkontoret har fått en ny chef Annika Billström och en ny förhandlingschef Per Björklind som vi hoppas kan förnya regionkontorets verksamhet och stärka fokus på bra resultat, service och information till våra medlemmar. Det är inte lätt att vara hyresgäst. I den här utgåvan av Hyrespressen skriver vi om de allt högre hyrorna men också om en inkomststruktur som inte matchar behoven. För nybyggda hyreslägenheter är situationen ohållbar. Man måste verkligen vara högavlönad för att ha råd att hyra de nya bostäderna. Det här återspeglas också i en ny rapport från banken SBAB. Enligt rapporten, som man kan hitta på SBABs hemsida, känner drygt varannan hyresgäst oro för att inte ha råd att bo kvar i sin hyresrätt. Bland dem som äger sin bostad känner endast en av fem samma oro. En förklaring är att värdetillväxten för bostäderna skapat en marginal som fungerar som en trygghetsalstrande buffert för bostadsägare. En annan förklaring är att inkomstnivån är så mycket lägre bland hyresgäster att den inte kompenseras av den likaså lägre boendekostnaden för gruppen. Trots att många är bekymrade över höga bostadspriser och stigande skuldsättning bland bostadsköparna så är alltså hyresgäster i genomsnitt betydligt mer oroade över sin Jag som satt i regionstyrelsen förra året och är ordförande för Kungsholmsföreningen tycker det är viktigt att regionkontoret genomgår en organisationsgenomgång, modernisering och rationalisering. Allt för att våra medlemspengar skall räcka längre och jag hoppas till och med på sänkt medlemsavgift i framtiden, jag tror det är möjligt. Jag är helt övertygad om att verksamheten behöver moderniseras och såväl anställda som förtroendevalda behöver betydligt bättre datorhjälpmedel och av helt annat snitt än dem som erbjudits i organisationen tidigare. Vi behöver bättre verksamhetsplanering och klarare målinriktning för verksamheten. Vi behöver veta på fullmäktige vad vi egentligen som medlemmar betalar för och vad vi kan förvänta oss för resultat. Jag tycker exempelvis regionkontorets utåtriktade bostadspolitiska insatser i valrörelsen var under all kritik och vi måste kunna ha någon form av kvalitetsnormer att jobba efter. Vi behöver förnya oss och hitta nya kommunikationsformer som fungerar för nya generationer medlemmar. Nya former där man fungerar med dem som styr livet genom, mobiltelefonen, surfplattan, datorn och gärna över internet. Jag vill se att hyresgästföreningen börjar jobba med internetforum som problemlösare för medlemmarna, att vi får mycket bättre kvalitet i underlag i förhandlingarna och bättre information om allt om bostaden och hyran till medlemmarna. Jag hoppas alla delar min positiva framtidsvision och hoppas att den nya ledningen blir ett bra team tillsammans med oss medlemmar och förtroendevalda! Jan Bergström ordförande, Kungsholmen REDAKTÖRen har ordet boendekostnad än bostadsägare. Hela 53 procent känner nämnvärd oro bland hyresgästerna mot endast 21 procent bland de som äger sin bostad. Hyresrätten lyfts ofta fram som ett alternativ för de som vill bo bekymmersfritt. Siffrorna från SBAB talar ett annat språk och verkligheten verkar se annorlunda ut då en betydligt större andel av hyresgästerna oroar sig inför framtida boendekostnader. Dessutom, med fortsatta hyreshöjningar kommer nog oron att bestå och kanske växa. Det är min egen slutsats. Bror Sandström redaktör HYRESPRESSEN Innerstan 2/

4 Krav på den nya regimen i Stockholms stadshus Efter valet har regimen i Stadshuset ändrats. Kanske gör det att förutsättningarna för en ny ordning för de kommunala bostadsbolagen kan genomföras? Hyresgästföreningen bör nu ta diskussionen om hur staden ska forma de kommunala bostadsbolagen i Stockholm. Angelägna frågor är bland annat: Ta bort vinstkraven på bolagen Under de senaste åren har det ställts höga krav på att bolagen ska ge vinst både genom höga hyreskrav och försäljningar. Avkastningskraven på bostadsbolagen måste sänkas rejält, helst tas bort. Bostadsrätt och äganderätt förvaltas med självkostnad, det finns inget skäl att kommunala bostadsbolagen i Stockholm ska drivas på ett annat sätt, det är att pungslå de som har lägst inkomster dvs. hyresgästerna. Inga överföringar från bostadsbolagen till staden Bolagsvinsterna har bland annat använts till att föra över medel till den kommunala budgeten och på det sättet hållit nere kommunalskatten. Tio procent av den kommunala budgeten har finansierats på detta sätt, dvs. med en extraskatt för hyresgäster! Ställ krav på att inga medel ska överföras från bostadsbolagen till staden. Hyror i nyproduktion och vid upprustning som många Stockholmare klarar Bostadsbolagen driver idag upp både nyproduktionshyror och upprustningshyror långt över vad kostnader och standard kräver. På det sättet utesluts mycket stora delar av Stockholmarna från att bo i dessa hus. Uppenbarligen utnyttjar bolagen en bostadsbrist till att sätta höga hyror och räknar med att det finns några som kan betala. Men det är inte att ta ett bostadsförsörjningsansvar för hela staden och för alla medborgare. Kräv en rejäl sänkning av nyproduktions- och upprustningshyror. Ge bolagsstyrelserna i uppdrag att ställa hyreskrav på de nya husen som gör att hög andel av Stockholmarna har råd att bo i dem. Ställ krav på att inte använda presumtionshyror och att alla hyror ska överenskommas med hyresgästföreningen. Välj bort nyproduktion med särskilt höga kostnader och kraftig negativ miljöpåverkan Ställ krav på bolagen att välja bort extremt dyra nyproduktionsobjekt. (Nytt hus på Plankans gård är ett sådant, höga hus är sådana, hus med mycket svåra grundläggningskrav är sådana). Det måste handla om att bygga nya hyresrätter som vanligt folk har råd att bo i, inte att bygga vilken hyresrätt som helst. Välj bort nyproduktion med mycket negativ miljöpåverkan. Kalkylräntorna ska motsvara vanliga låneräntor På bolagen har lagts ett kalkylräntekrav som används för nyinvesteringar. Det uppgår till cirka 6,5 procent. Det är väsentligt högre än vad staden lånar till. Stadens låneräntor ligger strax över 2 procent. Kalkylkraven används både vid nyproduktion, upprustning och tillval, och driver upp boendekostnaderna ordentligt. Med en produktionskostnad på kr blir 6,5 procents ränta kr per kvm medan 2,2 procents ränta innebär 440 kr per kvm (plus driftskostnader). Mycket stor skillnad således. Det finns inga skäl att ha högre kalkylkrav än de som motsvaras av stadens låneräntor. Med sådan ränta kan hyrorna vid både nyproduktion och upprustning minskas väsentligt. En ny ordning för upprustning av fastigheter Ställ krav på en ny ordning för upprustning av fastigheter. Nu har bolagen börjat använda s.k. helhetsgrepp, dvs. göra allt samtidigt. Och kräva mycket höga hyror efter upprustning. Exempel finns på hyreshöjningskrav på ända upp till 90 procent. De befintliga hyresgästerna klarar inte dessa hyror. Bara en mycket liten del av Stockholmarna klarar dessa hyror. Den nya ordningen måste innebära att allt underhåll ska ingå i hyran och inte leda till hyreshöjning när det utförs. Samt att standardförbättringar ska vara valbara för hyresgästerna i lägenheten respektive för hyresgästerna gemensamt i gemensamma delar. Hyreshöjningar för standardförbättringar ska motsvara värdet av förbättringen. Standardförbättringar och hyreshöjningar för dessa ska diskuteras samtidigt. Tekniskt underhåll i fastigheterna ska göras när det behövs, varken förr eller senare. Minska hyresskillnader mellan områden Bolagen har drivit fram hyresskillnader mellan olika områden som inte har något stöd i hyresgästernas värderingar och som gör vissa områden omöjliga att bo i för stora grupper. Därtill drivs en segregation fram av hyresskillnaderna. Detta har gjorts utan att det funnits en ordenlig diskussion om vad som är rimligt. Nu måste ställas krav på att bostadsbolagen ska minska hyresskillnaderna mellan olika områden. Stärk boinflytandet för hyresgästerna Boinflytandet för hyresgästerna har inskränkts de senaste åren. Bolagen har i varierande grad blivit allt sämre på att informera och samråda med hyresgästerna om underhåll och förändringar. Ställ krav på bolagen att utveckla information, boinflytande och hyresgäststyrning. Pröva kooperativ hyresrätt för de kommunala bostadsbolagen i Stockholm Den kooperativa hyresrätten ger hyresgästerna ett väsentligt större inflytande och kan utan diskussion fungera med självkostnad. Den kooperativa hyresrätten ger det bästa ur bostadsrätten, men utan alla bostadsrättens nackdelar. Den kooperativa hyresrätten måste börja prövas i Stockholm. Det kan göras för hus och för enskilda områden. Områden kan göras självstyrande på samma sätt som allmännyttan i Danmark, även om staden fortsätter att vara formell ägare. Men förmedlingen av bostäder ska förstås fortsätta att skötas av den kommunala bostadsförmedlingen. Ragnar von Malmborg 4 HYRESPRESSEN Innerstan 2/3-2014

5 3 brev till majoriteten i Stockholms stads Fullmäktige: Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ Orimliga upprustningar Respekt för sitt hem är en mänsklig rättighet och bostaden är den mest grundläggande välfärden i vårt samhälle. Spekulationer i allmännyttans bostäder, såsom ombildningar till bostadsrätt mot hyresgästers vilja, orimliga hyreshöjningar och upprustningar till så höga hyror att människor måste flytta, undergräver välfärden. Det överensstämmer inte heller med kommunens lagstadgade bostadsförsörjningsansvar. Stockholms hyresgäster i allmännyttan har i flera år plågats av hotet och realiteten att tvingas flytta från sitt hem för att deras hus och lägenheter tvångsupprustats till hyreshöjningar på upp till och ibland över 100 procent. Stambyten och annat underhåll för att husen ska bibehållas i gott skick ingår i hyran. Men samtidigt görs renoveringar i onödig omfattning och kostnaden läggs på hyresgästen, som bara får välja färg och ytterligare tillval. Vi vill att ni ger bolagen i uppdrag att avstå från upprustning där underhåll räcker och att tillämpa sådana upprustningsprocesser som ger hyresgästerna ett starkt inflytande så att hyresgästen kan avstå från annat än underhåll och då få bibehållen hyra att hyresgästerna gemensamt kan välja olika nivåer för upprustning av de gemensamma utrymmena. att hyresgästen enskilt kan välja olika upprustningsnivåer i sin lägenhet att bindande uppgift om hyran efter upprustning på olika nivåer lämnas till hyresgästen innan hen tar ställning till upprustningen Vi önskar ett snabbt svar om detta. Angående SABO-medlemskap och formerna för förhandlingarna om 2015 års hyror De senaste förhandlingarna om hyrorna i allmännyttan i Stockholm fördes enligt ägarnas anvisningar till största delen med FÄFs (Fastighetsägarföreningens) förhandlare istället för, som tidigare, direkt med respektive företag. Motpartens brist på insikt om allmännyttans uppdrag och okunskap om fastigheternas skick och underhåll var ett par av skälen till att förhandlingarna drog ut nästan ett halvår. Den enda parameter, som de framhöll, var fastigheternas läge, vilket endast är en liten del av bruksvärdesprincipen. Vi anser bestämt att allmännyttan i Stockholms stad åter bör bli medlem i SABO, vilket skulle innebära en återgång till det system, också med hänskjutande av tvister till Hyresmarknadskommittén, som fungerade bra tidigare. Även om det kan ta lite tid att åter gå med i SABO vädjar vi om att stadens politiker instruerar de allmännyttiga företagen att de förestående hyresförhandlingarna (liksom om 2013 års hyror och tidigare) ska ske direkt med respektive företag, utan inblandning av FÄFs förhandlare. Vi vore tacksamma för snabbt besked om detta. Angående stopp för ombildningar i Stockholm På våra frågor till er innan valet om ni tänker stoppa ombildningarna till bostadsrätt, har ni alla svarat jakande. Karin Wanngård har den 15 september i Hem o Hyras nättidning sagt att det blir... helt stopp för fler ombildningar. Ska vi tolka det så att pågående ombildningsprocesser kommer att stoppas? Ombildningskonsulterna har varit mycket aggressiva under hela året för att hinna ombilda före valet, som de själva uttrycker sig. Hyresgästerna har kämpat emot med varierande resultat. Därför pågår nu en rad ombildningsprocesser i allmännyttan med stor oro bland hyresgästerna. Några av fastigheterna ska få pris av bostadsbolagen inom någon vecka. Andra har inte haft köpstämma än. När kommer de att stoppas? Vad kan vi berätta för våra hyresgäster? Vi önskar svar snarast. Inga Allard, Yngve Sundblad, Katarina Kalavainen, Henry Nilsson Ordföranden i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegationer för hyresgästerna i Stockholmshem, Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stadsholmen HYRESPRESSEN Innerstan 2/

6 VAD HÄNDER MED HYRAN? illustrationer: per lindroos Begäran om hyressänkning! I skrivande stund diskuteras hyreskraven för nästa år. Fastighetsägarna har krävt en hyreshöjning med 2,5 procent för I Hyresgästföreningen diskuteras nu istället att ställa ett krav på hyressänkning. I Solna har Hyresgästföreningen redan ställt krav på en hyressänkning på för det kommunala bostadsbolaget och för de privata hyresgästerna. För de kommunala bostadsbolagen i Stockholm diskuterar Hyresgästföreningen just nu ett sådant sänkningskrav. Varför en hyressänkning? Sedan 2011 har hyrorna ökat med cirka 7,5 procent i Stockholm. Konsumentprisindex har inte förändrats alls! Det är till och med så att om hyreshöjningarna räknas bort så har konsumentprisindex minskat. Sedan år 2000 har hyrorna ökat med 49 procent medan konsumentprisindex bara ökat med 20 procent. Hyrorna har som synes ökat väsentligt mer än andra priser. Det finns inga godtagbara skäl för detta. Fastighetsägarnas vinster och värdena på fastigheterna har ökat i samma takt. Heba visar till exempel en vinst på 37 procent av hyran och en värdeökning bara för 2013 som är nästan lika stor som den samlade hyra. Likaså visar de kommunala bolagen i Stockholm mycket höga vinster, mycket hög värdeökning och har mycket av sina lån kvar på sina fastigheter. Lite beroende på hur man räknar visar ändå bokslutet för till exempel Svenska Bostäder en vinst på mellan 20 och 30 procent av hyran. Utöver det har de sålt hus som ytterligare ökar vinsten. Till det kommer att bolagen överfört vinster till kommunen för sådant som borde bekostas av alla skattebetalare, inte bara av hyresgästerna. För hyresgästerna är det tvärtom. Hyrorna har dragit iväg. Medianhyresgästen har en inkomst på kr per månad. Sedan länge har ett mål varit att hyrorna inte ska överstiga 25 procent av inkomsten före skatt. Utifrån detta borde hyran inte vara högre än kr per månad (25 % av ). Eftersom en majoritet av hushållen i hyresrätt i Stockholm består av en vuxen och bara har en inkomst är det rimligt att utgå från detta. Genomsnittshyran i Svenska Bostäder är kr per månad för 67 kvm (2013). Genomsnittshyran ligger således väsentligt högre än vad som är rimligt för medianhyresgästen. Och hälften av hyresgästerna tjänar ju mindre än medianhyresgästen. Med hänsyn till hyresgästernas inkomster, bolagens vinster och hittillsvarande hyresutveckling jämfört med andra priser finns starka skäl för en hyressänkning. Ragnar von Malmborg 6 HYRESPRESSEN Innerstan 2/3-2014

7 Högre och högre Hyrorna i de hyreslägenheter som blivit klara för uthyrning under senare tid når nya rekordnivåer. Södermalm har det inofficiella rekordet. Och det är allmännyttan, närmare bestämt Stockholmshem, som är rekordinnehavare. I kvarteret Tygeln på Södermalm (begränsas av Maria Prästgårdsgata, Timmermansgatan och Wollmar Yxkullsgatan) betingar en trea på 77 kvm knappt kronor i månadshyra, för en femrummare får man betala kronor i månaden. Det är hyror som ligger 50 procent över det senaste decenniets nyproduktion. Fastighetsägare är Stockholmshem och dess direktör Ingela Lindh försvarar hyressättningen med att bolaget ändå har låga hyror i resten av bolagets bostadsbestånd. Då gör det inget att några hyror får sticka ut. Enligt uppgift i lokalpressen ska många ha anmält sitt intresse att hyra de dyra lägenheterna. Det går inte att få dessa uppgifter bekräftade och det är nog bäst att ta dem med en nypa salt. Hyrorna ligger nämligen en bit över motsvarande boendekostnader för bostadsrätter i området oavsett om de är nyproducerade eller redan befintliga. Ett köp av en bostadsrätt till ett kvadratmeterpris på kronor ger lägre boendekostnader än att hyra i kvarteret Tygeln. Det påstått stora intresset för lägenheterna i kvarteret Tygeln är nog ett uttryck för den desperation som råder på den stockholmska bostadsmarknaden. Men desperationen är inte bara de bostadslösas. Kommun och kommunala bostadsbolag missbrukar desperat sin ställning som företrädare för invånarna genom misshushållning med både enskildas och samhällets resurser. På något annat sätt kan man inte tolka sakernas tillstånd i kvarteret Tygeln. Björn Alfredsson n Första överenskommelsen På många håll har hyresförhandlingarna för 2015 knappt kommit igång. Men redan har Hyresgästföreningen enats med en av Göteborgs privatvärdar om nästa års hyror. Botrygg Göteborg AB höjer från och med årsskiftet sina hyror med 0,45 procent. Botrygg Göteborgs vd Joachim Arcari lyfter själv fram de låga räntorna och den nästan icke-existerande inflationen när han motiverar bolagets hyreshöjningar. Botrygg ser en dämpad ekonomi i Sverige med mycket låg eller ingen inflation under Det ger oss ett gynnsamt läge och därför är det här en rimlig nivå. Ränteläget har under 2014 varit rekordlågt och även detta är en bidragande orsak till att hyresvärdarna bör dela med sig av de lägre räntekostnaderna, säger han i ett pressmeddelande. n Sänkning i Solna? Hyresgästföreningen i Solna var först ut med att begära sänkning av hyran för Ordföranden P-O Brogren säger: Vi har inte mött motpartens reaktioner ännu, i övrigt har en enig föreningsstyrelse ställt sig bakom kravet. Vi har deklarerat att vi kommer att verkställa påkallandet med stöd av stadgar och rutiner, men vi har inte sagt nej till en gemensam strategi för själva förhandlingarna och inte heller när det gäller publicering. Det avgörande just nu, är att påkallandet av sänkning skickas i veckan, det blir en veckas förskjutning till 1 februari, men det kan vi leva med. I själva sakfrågan håller vi på att granska Signalistens ekonomi. Under tre år har vi inte haft någon inflation alls, men hyrorna i Solna har höjts med 4 procent, vilket vi måste ta igen, om vi ska följa förbundets riktlinjer, nämligen att hyrorna inte får öka mer än inflationen. Dyrköpt kunskap Studenterna drabbas också av höga hyror. I Norra Djurgårdsstaden kommer månadshyran för en etta att ligga på cirka kronor. En tvåa ska kosta cirka kronor och en trea mellan och kronor. När andra levnadsomkostnader räknas in (för filmjölk och nudlar m.m.) räcker inte studielån och bidrag till utan studenten går back med cirka kronor varje månad. Är Stockholm en kunskapsstad? n Sänk HYRAN I STOCKHOLMSBOLAGEN Hyresgästföreningen kommer att begära hyressänkning i de tre stora bostadsbolagen i Stockholm nästa år. Det blev resultatet när föreningen samlades till förhandlingsupptakt för att slipa på den egna strategin skriver Hem o Hyra och fortsätter: Sänkt hyra, stopp för ombildningarna och reellt inflytande vid upprustning. Det är Hyresgästföreningens viktigaste krav inför årets hyresförhandlingar med Stockholmshem, Svenska Bostäder och Familjebostäder. Vi hoppas få förhandla direkt med bostadsbolagen den här gången, det fungerade inte att sitta med Fastighetsägarna som mellanhand förra året, säger Inga Allard, ordförande för förhandlingsdelegationen för Stockholmshem. Det är rätt läge nu, vi har en annan politisk karta både på riksnivå och i Stockholms stadshus, sa hon inför de 150 ledamöterna i regionens alla förhandlingsdelegationer. Fastighetsägarna Stockholm går å sin sida fram med ett yrkande om hyreshöjning med 2,5 procent i genomsnitt för hyrorna i privatägda hyreshus. HYRESPRESSEN Innerstan 2/

8 Hur hög är hyran? Normhyra (kr per kvm och år) i Stockholmsmodellens värdeområden år 2013 A B C D E F G H J K Nyproduktion Bostäder uppförda under 2000-talet Kommunägda Privatägda Nymodernism Bostäder uppförda under 1990-talet Kommunägda Privatägda Kvartersstaden Bostäder uppförda under 1980-talet Kommunägda Privatägda Före 1980-talet Upprustade under 2000-talet Kommunägda Privatägda Före 1980-talet Upprustade före 2000 Kommunägda Privatägda Före 1980-talet Ej upprustade Kommunägda Privatägda Månadshyra (kr) för en trea på 77 kvm i Stockholmsmodellens värdeområden år 2013 A B C D E F G H J K Nyproduktion Bostäder uppförda under 2000-talet Kommunägda Privatägda Nymodernism Bostäder uppförda under 1990-talet Kommunägda Privatägda Kvartersstaden Bostäder uppförda under 1980-talet Kommunägda Privatägda Före 1980-talet Upprustade under 2000-talet Kommunägda Privatägda Före 1980-talet Upprustade före 2000 Kommunägda Privatägda Före 1980-talet Ej upprustade Kommunägda Privatägda Källa: Statistikgruppen, Privata förhandlingsdelegationen 8 HYRESPRESSEN Innerstan 2/3-2014

9 VAD HÄNDER MED HYRAN? Den privata förhandlingsdelegationens statistikgrupp stretar på och i våras presenterade de en rapport om 2013 års hyror i Stockholms stad. Gruppen slår fast att hyrorna i Stockholms stad är höga sett ur ett nationellt perspektiv. Hyrorna har också höjts betydligt under de senaste decennierna. Hyrorna varierar betydligt mellan olika områden och mellan fastigheter med olika modernitet. Nytt och modernt i centrala lägen har dubbelt så hög hyra jämfört med 70-talslägenheter i ytterstaden som inte rustats upp. Hyrorna har höjts mer än dubbelt så mycket jämfört med den allmänna prisnivån (konsumentprisindex) under de senaste decennierna. Fördelningen av höjningarna har varit ojämn och i hög utsträckning präglats av läget med större ökningar i centrum. För likvärdiga lägenheter, standardlägenheter som inte upprustats, har höjningen varit ungefär dubbelt så stor i centrum drygt 30 procent i förhållande till ytterstaden cirka 15 procent under den senaste tioårsperioden. Prisnivån ökade med drygt 13 procent under samma period. Hur dyrt det är att bo framgår av tabellen. Uppgifterna avser normhyra som också räknats om till månadshyra för en trerumslägenhet på 77 kvm. Hyresuppgifterna är fördelade på ägare och Stockholmsmodellens värdeområden. Använd tabellen för att jämföra med din egen hyra. Även om uppgifterna redovisar genomsnitt och lämnar en del övrigt att önska om detaljeringsgraden så kan tabellen ge dig ett hum om den egna hyrans rimlighet. Björn Alfredsson illustration: per lindroos HYRESPRESSEN Innerstan 2/

10 IT2014 Internet för alla på hyran FOTO: matton bildbyrå Hyresgästföreningen har med Fastighetsägarna Stockholm tecknat ett ramavtal IT2014 för privata hyresgäster i Stockholms stad. IT2014 syftar till kollektivt internet med minst 700 Mbps för alla utan några extra abonnemang, med hyreshöjning 225kr/lägenhet/månad. Varje fastighetsägare kan nu sända in en påskriven blankett till Hyresgästföreningen och låta en bredbandsoperatör installera. IT2014 innebär att hyresgästen får ett RJ45-datornät-jack i väggen där hyresgästen kan köpa sig på stan en trådlös router (från 150kr) för att använda med sina datorer, Smart-TV, mobiltelefoner och surfplattor. Hyresgäster har möjlighet att initialt tacka nej, men har man tackat ja eller flyttar in i en lägenhet (exempelvis vid byten) ingår bredbandet på samma sätt som ex säkerhetsdörrar, värden bestämmer. Kabel-TV omfattas inte av ramavtalet för hyror. IT2014 söker införa att det som tidigare har saknats för de privata hyresgästerna i Stockholms stad, allmänt genomförd bredbandslösning så som skedde i allmännyttan IT2014 är en mycket modernare och enklare lösning. Såväl Hyresgästföreningens IT2014-arbetsgrupp som den gemensamma arbetsgruppen med Fastighetsägarna Stockholm har beslutat att följa upp det nya avtalet. Det måste bli lätt för en fastighetsägare att shoppa en installation och för hyresgästerna att få en. Hur gör man om man vill ha IT2014-installation? Vill man ha IT2014-installation i sin fastighet vänder man sig till värden och ber om det. Undrar värden, kan han gå in på Fastighetsägarnas hemsida eller Hgfs informationssida och följa rekommendationerna. Fastighetsägaren börjar med att skriva på två exemplar av IT2014-blanketten där han begär hyreshöjning i fastigheten när installationen är genomförd. Hyresgästföreningen skriver på och sänder ett exemplar tillbaka till fastighetsägaren. Fastighetsägaren är skyldig att genomföra en informationsprocess riktad till hyresgästerna om vad innebörden av installationen är och möjligheten att avstå. Därefter går fastighetsägaren ut till bredbandsoperatörerna och antingen shoppar på standardprislista för IT2014 eller, om han är större, ber om offerter från dem. Hyran höjs månadsskiftet efter fungerande installation. Har hyresgästen klagomål på installationen, ex prestanda vänder man sig till värden (den värden hänvisar till i trapphuset) och löser de inte problemen vänder man sig till Hgfs medlemsservice och ber om hjälp. Jan Bergström 10 HYRESPRESSEN Innerstan 2/3-2014

11 Hyresgäster överklagar FOTO: Holger Ellgaard Stockholms beslut att ta 3,3 miljarder från bostadsbolagen till kommunens ordinarie budget är nu överklagat till Kammarrätten. I maj 2013 beslutade Stockholm stad att överföra 3,3 miljarder från de kommunala bostadsbolagen till kommunens kassa. Det motsvarade hela kr per lägenhet i bolagen. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten som avvisade överklagandena. Nu har tretton hyresgäster överklagat Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten. Bakgrunderna till överklagandet är flera: Överföringen innebär att hyresgästernas hyra blir väsentligt högre, samt att medel som borde användas för underhåll och nybyggnad istället förs över till kommunens kassa för att finansiera kommunal verksamhet som borde finansieras av alla skattebetalare, inte bara av hyresgästerna. I praktiken finansierades 10 procent (!) av kommunens budget på detta sätt. Överföringen strider mot den särskilda lagstiftning som finns för de kommunala bostadsbolagen. Överföringen strider mot kommunallagens mycket tydliga lagstiftning som säger att medborgare i en kommun ska behandlas lika, och mot EU-rättens tydliga regler att enskilda företag och individer inte får subventioneras. I lagen för de kommunala bostadsbolagen regleras att de kommunala bostadsbolagen ska ha ett allmännyttigt syfte. I detta ingår enligt förarbetena att verka för bostadsförsörjningen också för hushåll med mindre ekonomiska resurser. I Stockholm har kommunen först ställt krav på att bostadsbolagen ska generera en hög vinst och därefter fört över medel till den vanliga kommunala budgeten. Det har lett till att hyrorna i de kommunala bolagen nu är så höga att hushåll med medianinkomst eller lägre har svårt att klara en rimlig boende- och levnadsstandard. För hushåll med låga inkomster är situationen än mer prekär. I kommunallagen stadgas att kommunmedlemmar ska behandlas lika. I överklagandena till Förvaltningsrätt och Kammarrätt framförs att det inte är att behandla kommunmedlemmar lika att låta vissa hyresgästerna i de kommunala bostadsbolagen betala väsentligt mer av kommunens utgifter än andra kommuninvånare. Dubbelt osunt blir detta eftersom hyresgästerna i genomsnitt har cirka 20 procent lägre inkomster än genomsnittet i kommunen. I praktiken innebär överföringarna att kommunen ger privata fastighetsägare högre vinster och således subventioner dem, vilket är förbjudet i såväl kommunallag som EU-rätten. Lagen för kommunala bostadsbolag tillåter under vissa förutsättningar överföring av medel till kommunen. I sammanfattning är det tillåtet att stödja bostadsförsörjning för hushåll med särskilda behov. När en redovisning har begärts av kommunen har de tagit upp allehanda infrastrukturobjekt som stadsdelscentra och vägar eller typ Satsning för Söderort som har långt bredare syften än för hushåll med särskilda behov. Långt ifrån hela det överförda beloppet har redovisats. Vid överklagan av Förvaltningsrättens dom har klagandena pekat på att Förvaltningsrätten överhuvudtaget inte har behandlat klagomålspunkterna kring brott mot det allmännyttiga syftet. Vidare har Förvaltningsrätten i praktiken inte granskat kommunens redovisning av vad de tänkt använda de överförda medlen till. Förvaltningsrätten har inte heller granskat beslutet utifrån kommunallagens och EU-rättens grundregler. Brandskattningen av de kommunala bostadsbolagen i Stockholm är extrem i Sverige. Ingen annanstans har någon kommun på detta flagranta sätt fört över medel från bolag till kommun. Eftersom hanteringen av de kommunala bolagen är så viktig för hyresgästerna och för bostadsförsörjningen ser vi det som mycket angeläget att Kammarrätten granskar och upphäver det kommunala beslutet. Vi vill betona att det också har en stor principiell betydelse att den relativt nya lagstiftningen prövas rättsligt. Givetvis är vi också kritiska till att riksdagen antagit om en lag som ger utrymme för en sådan (van)tolkning. En ändring av lagen kommer att bli ett krav på den nya riksdag som vi får efter valet. Stockholm den 7 augusti 2014 Inga Allard, Hägersten, Ordförande i förhandlingsdelegationen för Stockholmshems hyresgäster Yngve Sundblad, Ordförande i förhandlingsdelegationen för Svenska Bostäders hyresgäster Ragnar Malmborg, styrelseledamot i Södermalms hyresgästförening Karin Wahlgren, ordförande i Lokala Hyresgästföreningen Ormen Större, Södermalm Ragnhild Stamsäter, styrelseledamot i Lokala Hyresgästföreningen Ormen Större, Södermalm Peter Stenfors, styrelseledamot i Lokala Hyresgästföreningen i Solberga HYRESPRESSEN Innerstan 2/

12 BOINFLYTANDE brevväxling med Svenska Bostäder Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation för Svenska Bostäders cirka hyresgäster har skrivit till Svenska Bostäders styrelse om problem med boinflytande i bolaget. Bakgrunden var bl.a. erfarenheterna från kvarteret Fikonet, och liknande erfarenheter i Svenska Bostäders fastigheter i Kärrtorp och några upprustningshus. I alla fallen har de Lokala Hyresgästföreningarna påkallat samråd som fungerat dåligt eller helt avvisats. Vårt första brev I första brevet, 4 juni 2014, påtalades att Det har framförts att bolaget uttalat att de inte behöver informera och inte är intresserade av samråd i andra situationer än när hyreslagen så kräver. Det rapporteras t.o.m. att bolaget framfört att de skulle vara överens med Hyresgästföreningen om att information och samråd inte behövs för annat än hyreshöjande åtgärder! I andra fall har bolaget genast valt att bryta samråd, när hyresgästerna har velat diskutera åtgärder och utförande, och istället ansökt om tillstånd hos hyresnämnd istället för att komma överens med de berörda boende. och att I det allmänna boinflytandeavtalet stipuleras att bolaget ska informera om åtgärder i så god tid att meningsfullt samråd kan hållas samt att bolaget ska samråda när Lokal Hyresgästförening så begär. Några överenskommelser om att information och samråd inte behövs för annat än hyreshöjande åtgärder, som bolaget framfört, finns inte. Vi begärde att bolagsstyrelsen tydligt uttalar att hyresgästernas inflytande över sina bostäder och bostadsområden är viktigt och bör utvecklas, att bolaget ska präglas av en villig och generös inställning till boinflytande samt att bolaget bör arbeta med en intern utbildning för att all personal ska vara kunniga om och känna ansvar för boinflytandet. På detta och mer specifika brev från Fikonet och Kärrtorp reagerade styrelsen med att uppdra åt direktören, Pelle Björklund att svara. VD Pelle Björklunds svar I likalydande brev 19 augusti till Fikonet, Kärrtorp och Delegationen svarar VD bl.a. att Förutsättningarna för såväl information, samråd och inflytande har diskuterats mellan parterna och utvecklats under en lång följd av år. Vi har också fortlöpande följt upp samarbetsformerna och vi har också haft bilden av att vi i princip är helt överens. Vi vill också understryka att bolagets målsättning alltid är att i möjligaste mån uppnå lösningar i samförstånd. Som svar på de ställda frågorna kan det entydigt deklareras att varken styrelsen eller bolagets ledning har någon annan uppfattning avseende boinflytande. Vi tror också att kunskapsnivån hos bolaget och dess anställda är helt tillfredsställande ur detta perspektiv. Han svarar inte på de konkreta frågorna om att samråd avvisas och erkänner inte några problem. Vårt andra brev Vi var inte nöjda med detta utan upprepade med emfas i brev den 2 september bl.a. Från Hyresgästföreningen vill vi framföra att vi inte är överens med bolaget om samverkansformerna, tvärtom så är vi undrande och kritiska över de försämringar som skett de senaste åren när det gäller det allmänna boinflytandet och vi är starkt kritiska till hur bolaget bedriver samråd vid upprustning. När det gäller det allmänna boinflytandet är Hyresgästföreningen mycket förvånade över det som bolaget skrivit till lokala Hyresgästföreningen i Fikonet, att bolaget bara behöver samråda om hyreshöjande åtgärder. De avtal som Hyresgästföreningen har med Svenska Bostäder om boinflytande säger något helt annat. och att Hyresgästföreningen önskar att de kommunala bolagen ska vara föregångare när det gäller omsorg om hyresgästerna, boinflytandet och hyresrätten. Hyresgästföreningen bedömer att det nu krävs en tydlig markering från Svenska Bostäders styrelse att såväl det vanliga boinflytandet som inflytandet vid upprustning ska fungera och utvecklas. Vidare begär vi att Hyresgästföreningen och bolaget träffas för en genomgång av avtalen kring boinflytande och upprustning. Vid kontakt med styrelsens ordförande Berthold Gustavsson (m), sade han sig helt ställa sig bakom VDs brev och ville inte ens diskutera om samråd bara ska gälla hyreshöjande åtgärder! Med valutgången byter Svenska Bostäder ordförande och delvis styrelse, vilket vi hoppas kan ge bättre gehör för våra synpunkter. Yngve Sundblad, ordförande i förhandlingsdelegationen 12 HYRESPRESSEN Innerstan 2/3-2014

13 Svenska Bostäder struntar i boinflytandet! I kvarteret Fikonets tre delar har Svenska Bostäder reparerat balkonger och målat om husen i två av delarna. Vid varje tillfälle har bolaget informerat och fört en diskussion med den Lokala Hyresgästföreningen om vad och hur det skulle göras. Det har lett till att det blivit lite bättre och betydligt finare än efter bolagets första planer. Detta har gjorts i enlighet med det boinflytandeavtal som bolaget har med Hyresgästföreningen. Avtalet säger att bolaget ska informera i god tid samt samråda om den Lokala Hyresgästföreningen så begär. Den Lokala Hyresgästföreningen kan också begära samråd om allt annat som föreningen tycker är viktigt. Men nu agerar bolaget på ett annat sätt Lokala hyresgästföreningen har vid ett antal tillfällen de senaste åren frågat när balkongerna på den sista tredjedelen av området ska åtgärdas samt begärt samråd i frågan. Ända fram till början av året har bolaget sagt ok till samråd men sedan inte återkommit. I början av året säger dock företrädare för bolaget att de inte behöver och inte vill samråda! De hävdar nu att de bara behöver samråda om hyreshöjande åtgärder! Det går stick i stäv med det avtal som finns, men både förvaltaren och områdeschefen påstår att de fått denna information av sin jurist. Men det visar sig att det är värre än så I mars kommer bolaget och säger att de ska tilläggsisolera, byta fönster, bygga om balkongerna m.m. Allt är redan upphandlat och arbetet ska börja efter ett par veckor. Bolaget har tagit fram ett förslag till hur det ska göras och sökt bygglov för detta redan 2011! Utan att säga ett knyst till den Lokala Hyresgästföreningen. Bolagets åtgärdsplan stämmer ganska dåligt överens med de tankegångar Lokala Hyresgästföreningen haft om hur det ska bli lite bättre. Färgsättningen är fel, balkongförändringarna är fel och fönsterbytet vill de göra på fel sätt. Lokala hyresgästföreningen gör i detta läge ändå ett försök att samråda först med förvaltaren och därefter med områdeschefen. Svenska Bostäder visade ingen särskild vilja att ens komma med korrekt information och försöken att rätta till misstagen slog i allt väsentligt slint. Såväl små som större förändringsförslag bemöttes med att så har vi inte tänkt. Och bolaget upprepar, nu i skriftlig form, att de inte behöver samråda om annat än kring hyreshöjande åtgärder. I detta läge skriver Lokala Hyresgästföreningen och Hyresgästföreningen i Stor-Stockholm till Svenska Bostäders styrelse och frågar om styrelsen gett bolaget i uppdrag att begränsa boinflytandet och om styrelsen anser att bolaget ska ha ett boinflytande. Bolagsledningens svarar så småningom till styrelsen att de anser att boinflytandet fungerar bra! Men Hyresgästföreningen anser att bolaget saboterar hela idén med boinflytandet och tänker ta upp frågan i höstens förhandlingar. Men Svenska Bostäder struntar i de lokala åsikterna och genomför nu åtgärderna efter sitt eget huvud i kvarteret Fikonet. Ragnar v Malmborg foto: maj sandin HYRESPRESSEN Innerstan 2/

14 Plankan del 4 foto: ARI eskelinen Plankan i Hyresnämnden Tisdagen den 16 september hölls förhandlingar i Hyresnämnden. Saken gällde, som väl alla vet vid det här laget, Svenska Bostäders byggplaner i kvarteret Plankan, närmare bestämt påbyggnaden på den befintliga huskroppen med två våningar och ett tilltänkt nytt cylindriskt hus på gården. Eftersom Svenska Bostäder inte har lyckats förmå en majoritet av hyresgästerna att godkänna planerna hade de kallats till förhandling i Hyresnämnden. Hyresnämnden har att väga Svenska Bostäders intresse att bygget ska förverkligas mot hyresgästerna skäl till att bevara gården som den är. Hur gick det? Till att börja med vill jag berätta lite om förberedelserna. Lokala hyresgästföreningen Plankan och åtskilliga frivilliga hade dagarna innan genomfört en omfattande dörrknackningsaktion med syfte att få så många som möjligt av hyresgästerna som är motståndare till byggplanerna att antingen komma till förhandlingen eller lämna fullmakt till något av våra ombud. Det visade sig ge resultat. Vi fick ihop över 180 fullmakter och gissningsvis knappt hundra boende och intresserade infann sig till förhandlingen som hölls i stora aulan i Åsö vuxengymnasium. Nämnden bestod av tre ledamöter och två protokollförare. Efter inledande förvirring över det stora antalet fullmakter och en ganska tidskrävande närvarokontroll, slogs det fast att de hyresgäster som berörs av byggplanerna men som flyttat in efter att kallelsen till denna förhandling skickats ut kommer att få gå igenom en likadan process senare. Därefter presenterade Svenska Bostäders två representanter planen och skälen till att den ska genomföras. Även en mindre partisk person än jag måste ha tyckt att framställningen var ganska svag. Som skäl angav Svenska Bostäder att det behövs fler lägenheter i innerstaden och att gården ska förbättras det senare framkallade munterhet bland åhörarna. Sedan gavs tillfälle att ställa frågor till Svenska Bostäder. Då framkom bland annat att den sammanlagda byggtiden i allra bästa fall blir minst två och ett halvt år. Minst, väl att märka. Det planerade bygget kommer att vara mycket komplicerat, medgav Svenska Bostäder, och under en stor del av tiden kommer gården överhuvudtaget inte att kunna användas. Därefter kom turen till våra ombud, Måns Ressner och Ragnar von Malmborg, att föra hyresgästernas talan. Kostymklädda och slipsbehängda lade de vältaligt fram skälen till varför vi inte vill ha bygge i Plankan. Tyngdpunkten låg på barns, funktionshindrades och pensionärers behov samt de uppenbart försämrade boendeförhållanden för de befintliga hyresgästerna som bygget kommer att leda till. Mycket mindre ljus i lägenheterna och på gården är ett sådant förhållande, ökad insyn ett annat. Inte minst de allvarliga olägenheter som själva byggprocessen i sig medför i form av buller, evakuering m.m. framhävdes. Hans Edler, boende i kvarteret och ljudprofil, fick tillfälle att ingående beskriva de negativa ekofenomen som det planerade bygget kommer att förstärka. Sedan, vid tretiden, var det dags för syn för en rundvandring på gården då nämnden fick tillfälle att bekanta sig med platsen och bilda sig en egen uppfattning. Vi som vill bevara Plankans gård har alltid haft vädrets makter på vår sida så även denna gång. I lagom solsken guidades vi runt av Roland Löfgren, varefter några lägenheter besöktes. Frivilliga trollade fram kaffe. Småprat bredde ut sig. Mycket trevligt? Ja, och hur gick det då? Vann vi? Det går inte att besvara frågan än. Mitt intryck är att Hyresnämnden lyssnade noggrant till synpunkterna från de boende och deras ombud. Svenska Bostäders representanter gjorde inget påläst intryck påfallande många frågor om förhållandena på platsen och om byggplanernas konsekvens kunde de inte besvara. Om man bara går efter Måns och Ragnars prestation samt allmänt engagemang och antal hyresgäster som motsätter sig byggplanerna är det helt självklart att Plankangårdens vänner kommer att vinna. Sedan är det en annan sak hur Hyresnämnden väljer att väga de motstående intressena mot varandra. Det kommer i vart fall bli intressant att se hur man motiverar beslutet med tanke på att lagstiftningen som här tillämpas inte ursprungligen var tänkt för storskaliga nybyggnadsprojekt. I början av oktober skickar parterna, Svenska Bostäder och hyresgästerna, in sina skriftliga anföranden (våra ombud författar en gemensam skrivelse) till Hyresnämnden som därefter tar ställning och offentliggör sitt beslut 11 november. Då får vi veta. Och sedan? Förmodligen kommer beslutet att överklagas av parten som beslutet går emot. Men det tar vi senare. Mathias Thiel 14 HYRESPRESSEN Innerstan 2/3-2014

15 Kooperativ hyresrätt ett alternativ? Vad anser partierna om kooperativ hyresrätt och Hittas-systemet som angelägna alternativ eller komplement till nuvarande upplåtelseformer? Hittassystemet är en finsk upplåtelseform som innehåller priskontroll både i byggskedet och i vidareförsäljningsskedet. Vi sammanfattar svaren från en enkät till partierna. Hela enkäten finns på Så här svarade partierna: Vänsterpartiet: Ja, Vänsterpartiet vill gärna gynna den kooperativa hyresrätten, bl.a. genom att låta det investeringsstöd som vi föreslår för att öka byggandet ska omfatta även denna upplåtelseform. Socialdemokraterna: Också den kooperativa hyresrätten, en spekulationsfri upplåtelseform, kan vara en bra lösning för många eftersom den ger möjligheter till ett socialt, tryggt boende med inflytande för de boende. Miljöpartiet: Miljöpartiet har i partimotion föreslagit statlig stimulans till kooperativa hyresrätter och då även ett flertal andra former för kollektivt boende. Centerpartiet: Ja det gör vi. Det är viktiga komplement till dagens bostadsmarknad. Folkpartiet: Folkpartiet är positiva till att fler boendeformer växer fram på den svenska bostadsmarknaden, inte bara exempelvis kooperativ hyresrätt, utan också äganderätter. Kristdemokraterna: Kristdemokraterna har inga synpunkter på enskilda upplåtelseformer, de har alla sina för- och nackdelar och vi behöver mer av allihop! Moderaterna: Det behövs fler bostäder för alla typer av människor och det är viktigt med varierade upplåtelseformer. Däremot ska staten inte gynna enskilda upplåtelseformer framför andra. Sverigedemokraterna: Utöver att det råder en generell bostadsbrist finns det inga större problem med nuvarande system. Skulle det uppstå några större problem är vi dock öppna för nya lösningar. Sammanfattningsvis är Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Folkpartiet positiva till kooperativ hyresrätt. Kristdemokraterna och moderaterna svarar mera försiktigt och Sverigedemokraterna ser inga problem med dagens system men är öppna för förändringar. Hittas-systemet kommenterar de inte särskilt, de vet nog inte vad det innebär. foto: maj sandin Är Södermalm det mest tätbefolkade området i Stockholm? Det är i tidningen Mitt i Södermalm som en amerikansk kaffekedja, som vill öppna kaféer i anslutning till Icabutiker bland annat på Södermalm, uttalar sig så. I samma tidning kan man också läsa att arkitekterna börjar kika på hustaken nu när snart alla vindar är ombyggda till lägenheter. Man vill bygga till våningar på tak, man vill också bygga radhus på tak. Vad händer med moderna hus som egentligen inte byggts med tanke på flera våningar och därmed tyngre vikt? Vad händer med ljusinsläpp? Hur mörkt blir det nere på gatorna runt om? Vi önskar att medlemmar och boende i husen och omgivningar hör av sig så vi kan informera oss så mycket som möjligt när vi ska skicka remissvar på planerade ny-, om- och tillbyggnader. Det byggs i Stockholm, så också på Södermalm. Tyvärr blir det, som det ser ut, av någon anledning mest bostadsrätter. Tobaksmonopolets gamla lokaler mellan Rosenlundsgatan, Maria Bangata och Maria Skolgata mot Ringvägen är just nu ett aktuellt exempel för Södermalms hyresgästförening att avge remissvar över. På Tobaksmonopolets olika delar vill man t ex riva det anrika och ännu väl bevarade huvudkontoret som ritats av den på sin tid välkände stockholmsarkitekten Ivar Tengbom. Södermalmsföreningen har, liksom även kulturförvaltningen, motsatt sig detta att riva kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Södermalmsföreningen har också sagt nej till det höghus som föreslagits i triangeln mot Ringvägen då det på grund av den höga höjden kommer att ta bort alldeles för mycket ljus för Mariaskolan som ligger mitt emot på Maria Skolgata. Både inomhus och på skolgården, som är ovanligt liten för en skola med 900 elever, kommer dagsljuset att reduceras avsevärt. Oacceptabelt. Södermalms hyresgästförening är inte emot att det byggs, speciellt behövs många fler hyresrätter i denna stad, men det ska göras klokt, hållbart och med tanke på människor och miljö. HYRESPRESSEN Innerstan 2/

16 6 september var Söderandans dag och stadsodlarfestival foto: Lena Israelsson I Fatbursparken samlades ett stort antal odlargrupper, däribland några lokala hyresgästföreningar från Södermalm och många andra stadsdelar. Festivalen arrangerades av Peppar & Pumpa, ett nätverk av kolonister och andra odlare som verkar för mer odling i stan. Konsum, Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen, Stockholms stad, Stockholmshem och Rölunda gård och Hyresgästföreningen medverkade. I parken visades ett stort antal odlingsexempel och odlade produkter. Grovsopans täppa visade hur odling kan bedrivas genom återbruk. Lokala hyresgästföreningen i Piskan bidrog med Holy Basil, en utställning av ett 20-tal basilikasorter från hela världen som odlas på deras bakgård på Södermalm. I en skönhetssalong kunde de som behövde fräscha upp sig göra det med lavendel och andra örter. Ekokockarna trollade med nyskörda- de grönsaker och kolonikockarna bjöd på smakprov och sin unika receptsamling. Massor med musik spelades på den stora scenen. Dagen avslutades med ett politikersamtal där alla partier uttalade att de ville medverka till en utvecklad stadsodling. Samtalet, som leddes av Karin Bojs, resulterade i ett förslag att staden bör starta med brukaravtal också för träd och buskar i våra parker, förstås med syfte att det också ska bli mer fruktträd och bärbuskar. Att representanter från ett antal andra länder deltog förhöjde definitivt stämningen. Tanken är att festivalen ska återkomma varje år. Läs mer på pepparochpumpa.se eller på Facebooksidan Stadsodlarfestivalen. På Söderandans dag deltog ett stort antal föreningar, däribland Hyresgästföreningen som informerade och informerades om dagens och framtidens boende. n

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Trots problemen är bostadsfrågorna och bostadspolitiken rätt osynliga i de politiska programmen och i den allmänna debatten.

Trots problemen är bostadsfrågorna och bostadspolitiken rätt osynliga i de politiska programmen och i den allmänna debatten. 19 motioner till våren 2013 Aktiv Bostadspolitik Bostadsförsörjningen håller på att bli ett stort problem för alla med medelinkomster eller lägre. Det byggs för lite nytt, det som byggs är för dyrt att

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Har du råd att bo i Stockholm?

Har du råd att bo i Stockholm? www.stockholmsvanstern.se Har du råd att bo i Stockholm? En bostadspolitisk rapport av Georgios Tsiroyannis och Katja Olofsson (statistiska beräkningar) beställd av Stockholmsvänstern, juni 2014. Innehåll

Läs mer

Sorteras fattiga och gamla bort från hyresrätter i stan? Årsmöten. Bostadspolitisk. debatt. Viktigt i mars: Läs mer på sid 16. Läs insändare sid 6

Sorteras fattiga och gamla bort från hyresrätter i stan? Årsmöten. Bostadspolitisk. debatt. Viktigt i mars: Läs mer på sid 16. Läs insändare sid 6 Nr 1 MARS 2014 Tidningen som skrivs av hyresgäster för hyresgäster INNERSTAN Medlemstidning för Hyresgästföreningen på Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalm Årgång 45 Sorteras fattiga och gamla

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2014 inför årsmötet 2015 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: sthlmshyresgast.se/norrmalm

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014. Gullwie Berggren, bildningsansvarig

Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014. Gullwie Berggren, bildningsansvarig Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014 Styrelsens ledamöter Britt-Marie Karlsson, ordförande Niclas Bergquist, kassör Leif Kollbrink, sekreterare Elaine Adlertz, vice ordförande Mats

Läs mer

Granska ombildningen till bostadsrätt

Granska ombildningen till bostadsrätt Granska ombildningen till bostadsrätt När en ombildningsprocess drar igång finns det anledning att särskilt granska några saker för att försäkra sig om att man inte blir vilseledd. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Motion 15 Motion 16. med utlåtanden

Motion 15 Motion 16. med utlåtanden Motion 15 Motion 16 med utlåtanden 44 Motion 15 Ombildningar av allmännyttans hyresrätter/ Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter Ombildningen av allmännyttans lägenheter fortsätter. Nu med ännu

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm Hyressättningen i Stockholms stad är och har varit föremål för debatt under en lång tid. Till grund för hyrorna ligger

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Nytt bostadspolitiskt program. Dags för en ny svensk bostadspolitik för det goda boendet för alla

Nytt bostadspolitiskt program. Dags för en ny svensk bostadspolitik för det goda boendet för alla Nytt bostadspolitiskt program 30 december 2013 1(7). Nytt bostadspolitiskt program Dags för en ny svensk bostadspolitik för det goda boendet för alla tillräckligt med bostäder högre boendekvalité attraktiv

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

FASTIGHETSFÖRVÄRV FÖR OMBILDNING TILL BOSTADSRÄTT

FASTIGHETSFÖRVÄRV FÖR OMBILDNING TILL BOSTADSRÄTT FASTIGHETSFÖRVÄRV FÖR OMBILDNING TILL BOSTADSRÄTT Advokat Maria Wideroth maria.wideroth@landahlohman.se Advokat Susanne Falk susanne.falk@landahlohman.se Landahl Öhman Advokatbyrå KB Box 5209, 102 45 Stockholm

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

Har du råd att bo kvar?

Har du råd att bo kvar? www.stockholmsvanstern.se Efter pensionen: Har du råd att bo kvar? En rapport om inkomster och boende bland äldre i Stockholms stad. Beställd av Stockholmsvänstern, utförd av Edvin S. Frid oktober 2012.

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN NÄTVERKET www.rädda-hyresrätten.nu

EN RAPPORT FRÅN NÄTVERKET www.rädda-hyresrätten.nu EN RAPPORT FRÅN NÄTVERKET www.rädda-hyresrätten.nu 1 1. Inledning Hyresmarknaden i Stockholm har kollapsat. I dag köar tiotusentals människor i åratal för att få tillgång till en hyreslägenhet. Siffror

Läs mer

Nr 4 DECEMBER 2013 Tidningen som skrivs av hyresgäster för hyresgäster INNERSTAN

Nr 4 DECEMBER 2013 Tidningen som skrivs av hyresgäster för hyresgäster INNERSTAN Nr 4 DECEMBER 2013 Tidningen som skrivs av hyresgäster för hyresgäster INNERSTAN Medlemstidning för Hyresgästföreningen på Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalm Årgång 44 foto: ari eskelinen Blir

Läs mer

Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen.

Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen. Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen. Denna information skickas till medlemmar när vi hört talas om att stambyte och upprustning / ändrings- och förbättringsarbeten, börjar

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder Allbo-kommittens uppdrag

Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder Allbo-kommittens uppdrag Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder - en sammanfattning av SOU 2000:104 sammanställd av Allbo-kommittens sekretariat Allbo-kommittens uppdrag Allbo-kommitten

Läs mer

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas.

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. 1 ETT FÖRSLAG TILL EN NY BOSTADSPOLITIK INNEHÅLL Hyresgästföreningens mål 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag

Läs mer

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCKHOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCKHOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCKHOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm Debatten om hyressättningen i Stockholms stad har intensifierats under de två år som har gått sedan den första utgåvan

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 124 54 Bandhagen Sida 1 av 8 Plats:, Bandhagen Tid 2014-05-20 kl 18:30-21:00 Närvarande ledamöter; Janåke Skoog, ordförande Terje Gunnarsson, ledamot Ola Janfjäll, kassör Hervor Holm, ledamot P.A. Waern,

Läs mer

Rapport 6 2008. Miljardrean. - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken

Rapport 6 2008. Miljardrean. - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken Rapport 6 2008 Miljardrean - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken Innehållsförteckning sida Förord... 3 1. Inledning... 4 2. Metod... 5 3. Resultat... 7 4. Sammanfattning och slutsats... 11

Läs mer

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till en ny bostadspolitik. ett förslag

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till en ny bostadspolitik. ett förslag Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas Förslag till en ny bostadspolitik ett förslag Innehåll Hyresgästföreningens mål... 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag... 5 Bruksvärdessystemet

Läs mer

Bostaden & investeringen del 2

Bostaden & investeringen del 2 Bostaden & investeringen del 2 - Den genomsnittliga bostadsägaren tror sig ha 1,3 miljoner sparat i sin bostad - Framtidens boendekostnader oroar betydligt fler hyresgäster än bostadsägare - Lågt byggande

Läs mer

Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen

Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen Hyresbostadsmarknaden i Tyskland Hyresrätt är den vanligaste boendeformen De flesta hyresbostäderna ägs av privatpersoner Hyresrätten

Läs mer

OPPOSITIONEN OM ATT ÄTA KAKAN OCH ATT HA DEN KVAR

OPPOSITIONEN OM ATT ÄTA KAKAN OCH ATT HA DEN KVAR Rapport: OPPOSITIONEN OM ATT ÄTA KAKAN OCH ATT HA DEN KVAR 2009-10-26 Vår politik genererar vinster som investeras i Stockholms bostadsmarknad genom upprustning av bestånd, ytterstadsutveckling och byggande

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Hur ska bostadskrisen lösas?

Hur ska bostadskrisen lösas? Hur ska bostadskrisen lösas? Klas Eklund Byggbranschens valseminarium 5 september 2014 Lågt bostadsbyggande Antalet hyresrätter i Stockholm minskar Krisen och dess orsaker Bostadsbrist Blockerade flyttkedjor

Läs mer

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m)

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m) inte bo hos kompisar och hos mina syskon under hela mitt liv, det har jag ju gjort sedan januari 2005 och det gör ja ande. För att jag inte vet hur länge jag får bo kvar, och var jag ska bo sen. Jag ser

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för 2014. Hyresgästföreningen på Södermalm

Verksamhetsberättelse. för 2014. Hyresgästföreningen på Södermalm Verksamhetsberättelse för 2014 Hyresgästföreningen på Södermalm 1 Inledning År 2014 kommer att gå till historien som året då mycket ställdes på sin spets. Hyresgästföreningen Stockholms kontor kom att

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2012 inför årsmötet 2013 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: www.hgfnorrmalm.se 2 Årsmöte

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN 2003-05-14 Nr 3 / 2003-2004 121 21 Johanneshov Sid 1 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen 322, Högdalen onsdagen den 14 maj 2003 kl 18,30 21,30

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Den stora kassaskrotningen - så slår den

Den stora kassaskrotningen - så slår den Den stora kassaskrotningen - så slår den november 2009 Nya regler gör det tufft för säsongsbranscherna Den 12 januari i år klubbades slutgiltigt de nya reglerna om krav på kassaregister igenom. Det betyder

Läs mer

Presumtionshyror. Åtgärder för att öka byggandet av hyresrätter

Presumtionshyror. Åtgärder för att öka byggandet av hyresrätter 0 (11) Presumtionshyror Åtgärder för att öka byggandet av hyresrätter En utvärdering av systemet med presumtionshyror och förslag till stimulanspaket för att öka byggandet av hyresrätter med rimliga hyror

Läs mer

BOSPARSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER ÄRENDE 1

BOSPARSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER ÄRENDE 1 1 (3) BOSPARSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER ÄRENDE 1 Bosparstyrelsen har åtskilliga gånger framhållit att avkastningen på sparade medel borde vara bättre och att fler och bättre sparformer borde erbjudas. Bosparstyrelsen

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Stockholms län som bor i egen bostad har minskat från 50 procent 2009

Läs mer

Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning.

Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning. Andrahandsuthyrning Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning. 1. Uthyrning av hel bostad Hyresavtal Hyresrätter, bostadsrätter och villor kan hyras ut i

Läs mer

Till Regionplane- och trafikkontoret

Till Regionplane- och trafikkontoret 2008-11-26 1(5). Till Regionplane- och trafikkontoret Yttrande över förslag till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2010 Nätverket för hyresgästernas boendetrygghet, NHB, arbetar med boendefrågor.

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-08-19 Dnr KS 2015/0253

Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-08-19 Dnr KS 2015/0253 Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-08-19 Dnr KS 2015/0253 15 NWT åp Til B Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm, i mål nr 13833-15, angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

Läs mer

SvD Näringsliv granskar: Ombildningarna del 1

SvD Näringsliv granskar: Ombildningarna del 1 SvD NÄRINGSLIV Publicerad Onsdag 27 maj http://www.svd.se/ett-paradigmskifte-pa-stockholms-bostadsmarknad#xtor=ad-500-[svd]-[tf_huvudspalt_1505]-[integration]-[aftonbladet]-[ettan]-[29] SvD Näringsliv

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst vad du får och inte får göra 1 Att vara medlem i Hyresgästföreningen har sina fördelar. n Vi kan berätta vilka rättigheter du har som hyresgäst. Vi vet vad du har rätt att själv göra

Läs mer

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala

Läs mer

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se CHECKLISTA För uppsägning av lokalhyresavtal www.svenskhandeljuridik.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Det indirekta besittningsskyddet...3 Hyresvärdens uppsägning för villkorsändring...3

Läs mer

Motion 22 Motion 23 Motion 24 Motion 25. med utlåtanden

Motion 22 Motion 23 Motion 24 Motion 25. med utlåtanden Motion 22 Motion 23 Motion 24 Motion 25 med utlåtanden 63 Motion 22 Stärk hyresgästernas ställning i hyreslagen Hyresgästernas ställning i hyreslagen (JB kap 12) är betydligt svagare än de flesta tror.

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BOSTÄDER Hyror 2011

STATISTIK OM STOCKHOLM. BOSTÄDER Hyror 2011 STATISTIK OM STOCKHOLM BOSTÄDER Hyror 2011 Förord Denna rapport redovisar hyror i Stockholms stad år 2011. I rapporten beskrivs också hyresutvecklingen i staden för perioden 1998 2011. Den senast publicerade

Läs mer

Nr 4 DECEMBER 2012 INNERSTAN

Nr 4 DECEMBER 2012 INNERSTAN Nr 4 DECEMBER 2012 INNERSTAN Medlemstidning för Hyresgästföreningen på Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalm Årgång 43 illustration: Per Lindroos För 50 år sedan. Kvarteret Plankan i förgrunden

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

Socialdemokraterna FRAMTIDS PARTIET I SOLLENTUNA

Socialdemokraterna FRAMTIDS PARTIET I SOLLENTUNA Socialdemokraterna FRAMTIDS PARTIET I SOLLENTUNA Protokollsanteckning avseende ärende 20"Avtal om överlåtelse och ersättning med Edsbergs Park Fastigheter AB avseende återkallande av överklagat beslut

Läs mer

Nr 1 MARS 2013 INNERSTAN

Nr 1 MARS 2013 INNERSTAN Nr 1 MARS 2013 INNERSTAN Medlemstidning för Hyresgästföreningen på Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalm Årgång 44 foto: ari eskelinen Vy från Slussen. Lika suddig som Stockholmsmodellen. Och

Läs mer

Egenintresset ljuger aldrig. Om detta handlar denna rapport.

Egenintresset ljuger aldrig. Om detta handlar denna rapport. Inledning Stockholms bostadsmarknad har kollapsat. Bostadsbristen är akut. Företag kan inte anställa medarbetare för att det inte finns boende. Studenter tvingas tacka nej till utbildningar. Det byggs

Läs mer

Valenkät 2014 fullständiga svar

Valenkät 2014 fullständiga svar Valenkät 2014 fullständiga svar Innehåll Moderaterna...1 Socialdemokraterna...4 Miljöpartiet...6 Folkpartiet...8 Vänsterpartiet...10 Centerpartiet...12 Kristdemokraterna...14 Moderaterna Sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Augusti 2006 Lillsjöparken sluter sig som en grön ring kring Lillsjön i Ulvsunda. Den är en omistlig del i Lillsjöns rekreationsområde och måste bevaras för framtiden.

Läs mer

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid s. 1 Inledning Under våren 2012 har många hyresgäster på Pennygången i olika sammanhang uttryckt stor oro

Läs mer

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala Villkor för upprustning av rekordårens bostäder Sophia Mattsson-Linnala Statsstöd enligt Fastighetsägarna Underavskrivningar fastigheter: 592 mkr Stöd som reducerar lånekostnaden: 2 148 mkr Kostnad för

Läs mer

Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1

Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1 2014-12-11 Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1 STATISTIKGRUPPENS DELRAPPORT BASERAD PÅ HYRESGÄST- FÖRENINGENS HYRESDATABAS INLEDNING... 3 INNERSTAD, INRE YTTERSTAD, YTTRE YTTERSTAD... 4 STADSDELAR...

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB

Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Trots ändrade regler som gör andrahandsuthyrning mer lönsamt så är intresset för att hyra ut bostäder

Läs mer

Nr 2-3 OKTOBER 2013 INNERSTAN

Nr 2-3 OKTOBER 2013 INNERSTAN Nr 2-3 OKTOBER 2013 INNERSTAN Medlemstidning för Hyresgästföreningen på Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalm Årgång 44 illustration: per lindroos Kvarteret Plankan på 1960-talet illustrerat av

Läs mer

Viktigt inför kommunalvalet 2014 - så här tycker partierna i Täby - om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning

Viktigt inför kommunalvalet 2014 - så här tycker partierna i Täby - om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning Viktigt inför kommunalvalet 2014 - så här tycker partierna i Täby - om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning Enkätsvar från partierna inför kommunalvalet i Täby om de framtida villkoren

Läs mer

Sammanträde på HGF Sydosts expedition, Högdalen ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL

Sammanträde på HGF Sydosts expedition, Högdalen ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL 1 Hyresgästföreningen Sydost Styrelseprotokoll nr 3 Sammanträde på HGF Sydosts expedition, Högdalen Tisdagen den 9:e juni kl 16.30-19.00 ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL &1. Sammanträdet

Läs mer

Att jobba för HFAB. Handbok för entreprenörer

Att jobba för HFAB. Handbok för entreprenörer Att jobba för HFAB Handbok för entreprenörer HFAB det självklara valet när du tänker bostad i Halmstad Ett tryggt och trivsamt hem är grunden i ett bra liv. Det är också grunden för HFAB:s verksamhet.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) YTTRANDE Vårt dnr: 15/3653 2015-09-25 N2015/5139/PUB Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Jan-Ove Östbrink Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder

Läs mer

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun Information om bidrag till Bostadsanpassning i Alvesta kommun Innehållsförteckning Vad är bostadsanpassningsbidrag?...1 Bostadsanpassning i korthet...1 Bostaden...2 Nybyggnad...2 Köp eller byte av bostad...2

Läs mer

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5 Plats: Expeditionen,, Högdalen Tid 2014-11-18 kl 18:30-21:00 Närvarande ledamöter; Janåke Skoog, ordförande Ola Janfjäll, kassör Katarina Kalavainen (vid pennan), ledamot Rita

Läs mer

Frågor och svar om projektet Framtidskraft

Frågor och svar om projektet Framtidskraft 1 (8) 2011-10-03 Frågor och svar om projektet Framtidskraft Den politiska ledningen i Sigtuna kommun (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet) har beslutat att genomföra projektet Framtidskraft.

Läs mer

Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS?

Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS? Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS? Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Skrivelse. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i kooperativ hyresrätt Vill du ha inflytande och gemenskap, bo tryggt i ett stabilt område, ha möjlighet att engagera dig utan att riskera din ekonomi?

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer