FASTIGHETSFÖRVÄRV FÖR OMBILDNING TILL BOSTADSRÄTT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FASTIGHETSFÖRVÄRV FÖR OMBILDNING TILL BOSTADSRÄTT"

Transkript

1 FASTIGHETSFÖRVÄRV FÖR OMBILDNING TILL BOSTADSRÄTT Advokat Maria Wideroth Advokat Susanne Falk Landahl Öhman Advokatbyrå KB Box 5209, Stockholm Tel Fax

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kontaktuppgifter styrelsen... 3 Kontaktuppgifter ombud... 4 Bakgrund... 5 Allmänt om ombildning... 6 Så går det till Preliminär tidsplan... 8 Särskilt om köpstämman... 9 Bilaga - Overheadmaterial

3 3 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MIDGÅRD I KARLSTAD Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Midgård i Karlstad utgörs av Styrelseledamöter: Namn Li Hedberg, styrelseledamot Bergslagsgatan 3 Nils Lidén, styrelseledamot Bergslagsgatan 3 Annelie Dahlman, styrelseledamot Långgatan 40 Kristina Dedorsson, styrelseledamot Långgatan 40

4 4 KONTAKTUPPGIFTER OMBUD Advokat Maria Wideroth Advokat Susanne Falk Landahl Öhman Advokatbyrå KB Box 5209, Stockholm Tel Fax Landahl Öhman Advokatbyrå KB står till samtliga hyresgästers förfogande för att svara på frågor kring bostadsrätt, hyresrätt och en eventuell ombildning till bostadsrätt. Tveka inte att kontakta Landahl Öhman Advokatbyrå om det uppstår några frågor eller om något är oklart!

5 5 BAKGRUND Allmänt Föreningen bildades efter att nuvarande fastighetsägare erbjöd sina hyresgäster att köpa fastigheten genom bostadsrättsförening. Styrelsen har nu anlitat Landahl Öhman Advokatbyrå KB, för att hjälpa oss hyresgäster att utvärdera vad ett köp av vår fastighet skulle innebära såväl rättsligt som ekonomiskt samt för att kunna hjälpa oss med upphandlingar av nödvändiga tjänster, besiktning av fastigheten samt slutligen svara på alla våra frågor kring vad en ombildning skulle innebära. Vi skall nu tillsammans utreda om vi vill förvärva fastigheten för att genomföra en ombildning av hyresrätt till bostadsrätt. Vi i styrelsen tycker det viktiga är att vi samlar så mycket information som möjligt från många olika personer. På detta sätt får vi ett bra underlag för att fatta beslut om vi vill köpa fastigheten eller om vi vill tacka nej.

6 6 OMBILDNING Allmänt Ombildning innebär att hyresgästerna i en fastighet bildar en bostadsrättsförening och genom föreningen köper en fastighet. I samband med att föreningen köper fastigheten får hyresgästerna möjlighet att förvärva bostadsrätt till sina hyreslägenheter. Syften med ombildning En ombildning till bostadsrätt kan ha flera olika syften. Det första skälet brukar vara möjligheten att över tiden bo billigare än i hyresrätt. En bostadsrättsförening är till för de boende och skall endast drivas till självkostnad. Detta innebär att bostadsrättshavarna endast betalar vad det faktiskt kostar att driva fastigheten. De som köper bostadsrätt behöver med andra ord inte betala någon vinst till fastighetsägaren för sitt boende. Boendekostnaden blir ofta oförändrad eller något uppåt vid en övergång till bostadsrätt. Boendekostnadsökningen kan uppgå till 20 % vid själva ombildningstillfället men brukar därefter sjunka för varje år. Möjligheten till ökat inflytande över boendet är normalt sett det andra argumentet för att ombilda till bostadsrätt. I en bostadsrättsförening bestämmer de boende själva över vilka renoveringar som skall utföras i huset samt hur de skall utföras. Det tredje skälet för ombildning brukar vara möjligheten att göra en god privatekonomisk affär i övrigt. Vid en ombildning har de boende möjlighet att köpa bostadsrätt till ett pris om i genomsnitt ca % av marknadsvärdet för sina respektive lägenheter som bostadsrätter. Frivillighet Den ombildningsprocess som startat är helt frivillig och den skall inte ses som något tvång. Vi som bildat föreningen anser att detta är en bra idé och hoppas att alla tar del av vårt material och sätter sig in i vad detta innebär. Vi kommer under processens gång lämna information till samtliga. Därefter är det upp till var och en att efter eget huvud avgöra om detta är något som är intressant eller ej. Om föreningen skulle få köpa huset för ombildning så innebär det endast att de som vill köper bostadsrätt. De som vill fortsätta att hyra kan göra detta så länge de önskar. Förvaltning av husen Bostadsrättsföreningen kommer vid ett förvärv av fastigheten att upphandla fastighetsskötsel, fastighetsjour, snöröjning, sandning och städning precis som idag. Föreningen kommer att välja något av de större förvaltningsbolagen som arbetar med fastighetsförvaltning. Kostnader för detta budgeteras i föreningens kalkyler. Föreningens utgångspunkt är att servicenivån avseende boendet skall vara minst lika hög som idag.

7 7 Förvaltning av föreningen Bostadsrättsföreningen kommer att upphandla även andra tjänster än fastighetsförvaltning. Föreningen kommer även att upphandla ekonomisk förvaltning avseende bokföring och avisering av alla inbetalningar till föreningen. Detta innebär att föreningens ekonomi kommer att ombesörjas av ekonomer. Kostnader för detta budgeteras i föreningens kalkyler Boendeinflytande Om bostadsrättsföreningen köper fastigheten kommer alla beslut avseende vårt boende att fattas av oss som bor i huset. Detta medför att beslutsfattandet kommer att ligga betydligt närmare samtliga boende oavsett om den boende är hyresgäst eller bostadsrättshavare. Hyresgästers rättigheter Hyreslagen gäller till skydd för hyresgäster och de som önskar vara kvar som hyresgäster har exakt samma rättigheter som tidigare. Den enda skillnaden är att hyresvärden har ett annat namn. Det finns inget krav att köpa bostadsrätt. Beslutet att köpa bostadsrätt är frivilligt och det går utmärkt att bo kvar som hyresgäst. Hyresgäster hos en bostadsrättsförening äger precis som tidigare rätt till följande; rätt att byta lägenhet, rätt till bruksvärdeshyra, rätt att köpa bostadsrätt inom 6 månader, rätt till underhåll av lägenhet, rätt till utbyte av vitvaror vid behov, samt rätt att åberopa samtliga övriga rättigheter enligt hyreslagen. Ångerperiod För de hyresgäster som inte köper bostadsrätt omedelbart vid en ombildning finns det möjlighet att köpa bostadsrätt på i stort sett samma villkor (som de som köpte på en gång) inom de första sex månaderna efter det att föreningen köpte fastigheten. Det är viktigt att betona att alla inte kan använda denna möjlighet för då finns det inget att efteransluta till. Vi ber er därför att enbart använda er av den rätten om ni av någon anledning saknar möjlighet att förvärva redan från början. För att Föreningen skall kunna förvärva måste så många som möjligt vara med från början eftersom föreningen använder insatserna/priset för bostadsrätten till att finansiera förvärvet av fastigheten. Om för många tvekar kan ingen köpa bostadsrätt. Nackdelar med ombildning Nackdelarna med att ombilda är att de boende måste ta ett ökat ansvar för sitt boende samt gentemot varandra. Främst styrelsen för föreningen kommer att få räkna med att lägga ned en hel del tid på arbetet med föreningen. Vidare kan konstateras att de hyresgäster som väljer att köpa bostadsrätt till sina respektive lägenheter själva får ta över det inre underhållsansvaret för sina lägenheter. Det innebär gentemot idag en skillnad vad gäller underhåll av vitvaror, golv och tapeter. Hyresgäster som köper bostadsrätt får således själva bekosta inköp av nya vitvaror och tapeter m.m. till sina respektive lägenheter.

8 8 SÅ GÅR DET TILL - PRELIMINÄR TIDSPLAN 2 dec 2008 Informationsmöte och presentation av boendekostnadskalkyl, teknisk besiktning, finansiär, intresseförklaring. Styrelsen för Stockholmshem AB beslutar troligen om köpeskilling avseende förvärv av fastigheten. Mitten av december 2008 Förhandling angående köpekontrakt. Offertförfrågan finansiering, försäkring och förvaltning. Januari Informationsmöte, bankmöte Januari/februari Februari Intygsgivning av ekonomisk plan. Köpstämma. De boende i minst 2/3 av de uthyrda lägenheterna skall rösta JA till att föreningen skall få köpa fastigheten. Tecknande av förvärvsavtal Februari Februari/mars Finansiering och upphandling av förvaltningstjänster och fastighetsförsäkring. Tillträde. Föreningen köper fastigheten. Hyresgäster som betalt insatser blir bostadsrättshavare. Övriga hyresgäster fortsätter hyra på samma villkor som tidigare.

9 9 SÄRSKILT OM KÖPSTÄMMAN Beslutet om att en bostadsrättsföreningen skall få en laglig rätt att kunna köpa en fastigheten för ombildning till bostadsrätt förutsätter att hyresgästerna i minst två tredjedelar av de uthyrda lägenheterna ger sitt tillstånd till föreningens köp. Detta skall enligt bostadsrättslagen ske vid en extra föreningsstämma i bostadsrättsföreningen. Denna stämma brukar kallas för den s.k. köpstämman. Vid köpstämman krävs följande för att en lägenhet skall kunna utöva rösträtt; att samtliga personer som står uppförda på hyresavtalet är företrädda vid stämman antingen personligen eller genom fullmakt; att de personer som står på hyresavtalet också är medlemmar i bostadsrättsföreningen. att samtliga personer som skall rösta för ett köp är folkbokförda på fastigheten. Tänk därför på att omedelbart folkbokföra Er på fastigheten om Ni vill kunna rösta på stämman och är skrivna på annan adress. Observera att Ni skall vara folkbokförd där Ni har Er dygnsvila. OBS! Samtliga lägenheter där dessa tre krav ej uppfylls kommer att räknas som NEJröster. Vid stämman kommer alla röster att avges vid en omröstning där vi använder röstkort. Vi kommer att samla in röstkort från samtliga de lägenheter som stödjer ett köp och därefter räkna igenom röstkorten för att kunna se om de blev tillräckligt många för ett lagligt beslut om köp av fastigheterna. OBSERVERA ATT KÖPSTÄMMAN ENDAST OMFATTAR RÖSTNING OM FÖRENINGENS RÄTT ATT FÖRVÄRVA FASTIGHETEN SAMT DÄRTILL HÖRANDE FRÅGOR. Om Du vill köpa Din egen lägenhet eller inte omfattas inte av detta beslut. Vill du fortsätta att hyra lägenheten kan du rösta för att föreningen köper fastigheten för ombildning till bostadsrätt. Med föreningen som hyresvärd har du möjlighet att senare förvärva din egen lägenhet med bostadsrätt eller välja att bo kvar som hyresgäst.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

Granska ombildningen till bostadsrätt

Granska ombildningen till bostadsrätt Granska ombildningen till bostadsrätt När en ombildningsprocess drar igång finns det anledning att särskilt granska några saker för att försäkra sig om att man inte blir vilseledd. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran HJALP! Mina grannar vill OMBILDA En handbok fran Natverket Radda hyresratten Hjälp! Mina grannar vill ombilda! Elva råd till dig som vill bo kvar som hyresgäst i ett allmännyttigt fastighetsbolag. 1 Informationsmöte

Läs mer

NÅGRA ORD OM ATT BO I BOSTADSRÄTT

NÅGRA ORD OM ATT BO I BOSTADSRÄTT NÅGRA ORD OM ATT BO I BOSTADSRÄTT 2 DITT BOENDE VÅR ANGELÄGENHET OLIKA BOENDEFORMER I princip finns det tre olika sätt att bo på. Antingen äger och innehar man sin egen bostad med bostadsrätt, äger sin

Läs mer

Så här går det till att bilda en bostadsrättsförening

Så här går det till att bilda en bostadsrättsförening 2013-06- 27 1 (3) Så här går det till att bilda en bostadsrättsförening Att ombilda hyresrätter till bostadsrätter är en ganska lång process som kräver en hel del tid och engagemang, men många delar kan

Läs mer

Några ord om att bo i. bostadsrätt

Några ord om att bo i. bostadsrätt STOCKHOLM/VÄSTERTORP Några ord om att bo i bostadsrätt ditt boende vår angelägenhet OLIKA BOENDEFORMER I princip finns det tre olika sätt att bo på. Antingen äger man och innehar sin egen bostad med bostadsrätt,

Läs mer

Några ord om att bo i bostadsrätt

Några ord om att bo i bostadsrätt Några ord om att bo i bostadsrätt 2 3 Ditt boende, vår angelägenhet Att köpa ny bostad är ett stort beslut och det finns naturligtvis mycket att ta ställning till. Genom den här broschyren vill vi på NCC

Läs mer

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Stockholm 2013-09-10 Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Det finns idag möjligheter för bostadsrättsföreningar att utnyttja ROT-avdraget som bostadsrättsinnehavarna har rätt till avseende

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Bygg- och fastighetsekonomprogrammet Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt - Vilka privatekonomiska och sociala konsekvenser uppkommer för de

Läs mer

Brf Vindsslottet Juli 2007

Brf Vindsslottet Juli 2007 Nyhetsbrev ombildning Vi tänkte med detta brev berätta lite mer om vad en ombildning innebär och förhoppningsvis kunna hjälpa dig i ditt beslut kring ombildningen. Processen Nedan finner du de steg som

Läs mer

Fritt fram för fusk! foto: lotta imberg / metro

Fritt fram för fusk! foto: lotta imberg / metro Fritt fram för fusk! foto: lotta imberg / metro En rapport om hur fusk vid bostadsrättsombildning ska stoppas från nätverket Rädda Linjalen och Hyresgästföreningen Region Stockholm Ombildning från hyresrätt

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Att bo i bostadsrätt Hitta hem i ditt nya boende

Att bo i bostadsrätt Hitta hem i ditt nya boende Att bo i bostadsrätt Hitta hem i ditt nya boende När du köper en bostadsrätt från Skanska kan du vara säker på att du får bästa möjliga förutsättningar. Vi har lång erfarenhet av att bygga bostadsrätter,

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

1. Förberedelser. 1.1 Kontrollera föreningens årsredovisning (finns som bifogad fil i objektsbeskrivningen).

1. Förberedelser. 1.1 Kontrollera föreningens årsredovisning (finns som bifogad fil i objektsbeskrivningen). Checklista för visningen Lägenhet/Bostadsrätt Detta är en checklista som ska vara till hjälp för dig som bostadsköpare. Här får du lite tips som kan hjälpa dig på din resa från visning till avtal. Sätt

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt.

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt. Samfällsnytt 4 Här kommer årets sista samfällsnytt. Först vill vi önska alla nyinflyttade välkomna till vår samfällighet och hoppas att ni kommer att trivas hos oss! På vår hemsida kan ni hitta information

Läs mer

fastighetsboxar Inget tvång

fastighetsboxar Inget tvång sbcdirekt Nummer 7 oktober 2008 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se fastighetsboxar Inget tvång Nu har också regeringen klart tagit ställning. Det är och ska förbli frivilligt

Läs mer

Energideklarationer för få och för dyra

Energideklarationer för få och för dyra sbcdirekt Nummer 2 februari 2009 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Energideklarationer för få och för dyra 15 procent genomförda deklarationer, uppger Boverket. Och tre gånger

Läs mer