Trots problemen är bostadsfrågorna och bostadspolitiken rätt osynliga i de politiska programmen och i den allmänna debatten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trots problemen är bostadsfrågorna och bostadspolitiken rätt osynliga i de politiska programmen och i den allmänna debatten."

Transkript

1 19 motioner till våren 2013 Aktiv Bostadspolitik Bostadsförsörjningen håller på att bli ett stort problem för alla med medelinkomster eller lägre. Det byggs för lite nytt, det som byggs är för dyrt att bo i, bostadskostnaderna i det befintliga beståndet har skenat både i hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt. I Stockholmsregionen är vi särskilt utsatta både genom befolkningstillväxten och genom den politiska lekstuga som fått prägla. Trots problemen är bostadsfrågorna och bostadspolitiken rätt osynliga i de politiska programmen och i den allmänna debatten. Dessvärre är bostadspolitiken också rätt osynlig i vår egen kommunikation och i vår egen diskussion. Vilket kan förvåna. Trots att vi har så många både interna och utåtriktade media är det ganska begränsat det som kommer ut. Några få tveksamma kampanjer från riksförbundet (typ Tacka Borg ), enstaka pressmeddelanden, några halvprivata bloggar och några förtjänstfulla granskningar från Hem & hyra är vad som är synligt. Korta sikten dominerar och några få ämnen berörs. Region Stockholm är rätt osynlig. Föreningarna i regionen är rätt osynliga. Och var finns numera möjligheter till intern både kortsiktig och långsiktig debatt. Så här vinns inte framtiden! Eftersom bostadsfrågorna är så utsatta i vår region måste förstås vår aktivitet vara stor här både offentligt och internt. Regionen (och föreningarna) måste ta fram underlag, granskningar och förslag och se till att de debatteras såväl internt som externt. Och visst behöver Riksförbundet några påstötningar för att få fart. Att kontinuerligt ta fram granskningar och debattunderlag i bostadspolitiska frågor. Att sätta fart på en intern långsiktig bostadspolitisk diskussion. Att sätta fart på en offentlig bostadspolitisk diskussion utifrån behoven i Stockholmsregionen.

2 Bostadspolitik i varje förening Bostadspolitiska diskussioner och initiativ från föreningarna i regionen är rätt osynliga. Kanske pågår ett stort antal aktiviteter fast det inte syns? Vi har ändå en misstanke att för mycket av föreningarnas verksamhet är intern och att för lite kommer till medlemmarnas, hyresgästernas, allmänhetens och politikens kännedom. Har det funnits intressen som har velat begränsa föreningarnas bostadspolitiska aktiviteter? Hursomhelst med historien. Nu är läget sådant att hög aktivitet är prio ett. Många initiativ och diskussioner är viktigare än centralstyrd likriktning. Regionstyrelsen måste bli en inspiratör till föreningarna. Regionkontoret måste ha i uppdrag att stödja de lokala aktiviteter som föreningarna sätter igång. Att inspirera föreningarna till bostadspolitiska aktiviteter. Att ge Regionkontoret i uppdrag att stödja föreningarnas bostadspolitiska aktiviteter. Stockholm den 3 januari 2013 Beatrice Eriksson, ordförande, Hyresgästföreningen på Norrmalm, Mari-Ann Nilsson, vice ordförande, Hyresgästföreningen på Södermalm Gunvor Åkerblom, ordförande, Hyresgästföreningen på Södermalm Neutrala förutsättningar mellan upplåtelseformerna. Under hösten har riksförbundet drivit en kampanj där Borg har tackats för att han tagit bort något som kallas hyrskatten. Om vi nu bortser från det lite märkliga i att tacka någon för sådant som han inte gjort och som dessutom beslutas av vår riksdag (Borg måste ha fnissat belåtet i mjugg över reklamen) och handlar om missförhållanden som har ganska många år på nacken, så är det dags att nu ta ett helhetsgrepp på frågan. Hyresrätten är missgynnad på ett antal sätt. De viktigaste är: Hyresrätten är utsatt för vinstkrav på driften, alla andra upplåtelseformer drivs med självkostnad. Hyresrätten får inte subventionerade räntor, det får i praktiken alla andra upplåtelseformer. Dessutom får de andra upplåtelseformerna nya ränte-

3 subventioner titt som tätt t.ex. när bostaden rustas upp, när den får ny ägare eller när ägaren vill köpa t.ex. bil. Hyresrätten får inte Rot-avdrag, det får i praktiken alla de andra upplåtelseformerna för stor del av underhållsåtgärderna. Dessa frågor måste göras tydliga och kunna drivas på många olika sätt i många olika församlingar om hyresgästerna ska kunna få gehör. För att det ska kunna göras måste det finnas sakunderlag som visar på problemen och diskussioner om hur problemen kan åtgärdas. Därför behöver såväl Regionstyrelsen som föreningarna kunna driva frågorna. Regionstyrelsen behöver ta fram sakunderlag utifrån förhållandena i Stockholmsregionen. Att ta fram ett sakunderlag kring den bristande neutraliteten mellan upplåtelseformerna i Stockholmsregionen Att ta fram en diskussion om åtgärder för att uppnå neutralitet i ett Stockholmsregionsperspektiv. Att driva frågan om neutralitet mellan upplåtelseformerna Bort med avkastningskraven på de kommunala bostadsbolagen I Stockholms stad har kommunen formulerat avkastningskrav på de kommunala bolagen. För 2013 uppgår detta krav till 976 miljoner. Det ska jämföras med de totala hyrorna (bostäder och lokaler) i dessa bolag på 6000 miljoner. Således krävs en avkastning på 16 procent på hyran. Till det kommer avskrivningar som också är en vinst på liknande belopp. För investeringar har satts upp krav på sex procents avkastning. Dvs. dubbelt så högt som de låneräntor som Stockholms stad betalar. Avkastningskraven slår direkt på våra hyror. Avkastningskraven för investeringar slår på nyproduktion, större underhållsåtgärder och tillval. Dessa avkastningskrav har fått sättas utan särskild politisk debatt. Vid samtal med några politiska företrädare verkar de inte ha förstått vart kraven leder. Att dessa avkastningskrav slår hårt på hyran borde vara uppenbart för envar. Vi måste nu aktiv verka både för att dessa krav och deras konsekvenser ska bli kända, och för att dessa avkastningskrav ska försvinna. Föreslår att Regionstyrelsen får i uppdrag Att ta fram kunskap, kommunicera och aktivt verka för att avkastningskraven på de kommunala bolagen försvinner. Stockholm den 3 januari 2013

4 Beatrice Eriksson, ordförande Hyresgästföreningen på Norrmalm, Mari-Ann Nilsson, vice ordförande Hyresgästföreningen på Södermalm Gunvor Åkerblom, ordförande Hyresgästföreningen på Östermalm Prioritera kommunala bostadsbolag och kooperativ hyresrätt Under många år har det gjorts ansträngningar för att förmå privatägda bolag att bygga hyreslägenheter. Resultatet har blivit mycket begränsat. Ett litet fåtal privatägda hyresrätter har byggt i regionen det senaste decenniet. Alla är inte ens kvar som hyresrätt. Dessutom har dessa privatägda nya hyresbostäder blivit så dyra att endast en mycket liten del av befolkningen kan efterfråga dem. Dessutom den del av befolkningen som har mycket annat att välja på. Dessvärre har ansträngningarna att få fart på ett privat hyresbostadsbyggande fått många konsekvenser. Vi har fått presumtionshyresrätter och det har inte varit särskilt lyckat. Vi har fått höga hyror i de kommunala bolagens nyproduktion. Och vi har fått ett antal fall av ombyggnadshyressättning där hyrorna skenat iväg alldeles för högt med hänvisning till nyproduktionshyrorna. Dags att nu dra slutsatser. Dags att avskriva ambitionerna med privatägda nya hyresrätter. Dags att satsa helhjärtat på de kommunala bolagen som byggare av ny hyresrätt. Dags att satsa på att få en större nyproduktion av kooperativ hyresrätt. Att verka för en prioritering av kommunala bostadsbolag och kooperativ hyresrätt för nyproduktion av hyresrätt. Stockholm den 4 januari 2012

5 Lägg ner Bromma flygfält Under ett decennium har flygtrafiken på Bromma tillåtits öka kraftig. Flygplatsen har sett det som en affärsidé och några mindre flygbolag har hakat på. Ändå finns det gott om plats på Arlanda och numera goda kommunikationer med både buss, pendeltåg, fjärrtåg och snabbtåg. Bromma flygfält skulle kunna bli ett bra bostadsområde. Det skulle kunna få goda kommunikationer. En följd av den ökade flygtrafiken på Bromma är stora stråk med kraftigt flygbuller, avgaser och bränslerester över tättbefolkade områden i västerort, innerstan och söderort. Det är inte rimligt att tillåta så mycket störningar från en alltför centralt belägen flygplats som ansågs felplacerad redan för drygt 50 år sedan då Arlanda byggdes. Hyresgästföreningen måste driva att Bromma flygplats läggs ner både för att ge plats för bostäder och för att bli av med en stor källa till störningar och försämrade boendemiljöer. Vi föreslår att regionstyrelsen får i uppdrag Att i alla sammanhang när det är möjligt verka för att Bromma flygplats läggs ner Hur ska Hyresgästföreningen arbeta med klimat och hållbarhetsfrågor? Från allt säkrare källor kommer konstateranden att jorden står inför en problematisk uppvärmning och att vi måste förändra våra beteenden för att inte förvärra situationen. Det ställs allt starkare krav på samhällsförändringar och beteendeförändringar för att uppnå en hållbar utveckling. Det är vi i de rika länderna som behöver ändra mest. Boende och transporter tas ofta upp som områden där det krävs särskilda förändringar och ibland ställs förslag som innebär ganska stora standardförändringar. Hur kan vi som Hyresgästförening och vi som hyresgäster delta i denna diskussion för att både stödja åtgärder som är viktiga och motverka sådant som bara leder till standardförsämringar?

6 Vi tror att vi behöver bli kunnigare och att vi behöver föra en diskussion för att både förstå vad som händer och hitta de rimliga sätten att förhålla sig till förändringar. Även om dessa frågor inte är lika brännande som vissa andra bostadsfrågor tror vi att vi behöver påbörja ett kunskapsinsamlande och en långsiktig diskussion. Att ta fram ett förslag till hur vi ska bli kunnigare i klimat- och hållbarhetsfrågor som inledning till en diskussion om förhållningssätt. Skärp hyresförhandlingarna Det senaste året har hyrorna ökat med 2,6 procent medan konsumentprisindex minskat med 0,1 procent enligt Statistiska centralbyrån. Utan hyrorna har konsumentprisindex minskat med 0,4 procent. Trots detta har vi nu fått hyresavtal för 2013 med ökningar på runt två procent och ibland mer än så. Hyreshöjningarna har således varit betydligt högre än de allmänna prisförändringarna. Sett på lite längre sikt har hyreshöjningarna i Stockholms stad varit 40 procent mellan 2000 och 2011, medan konsumentprisindex endast ökat med 20 procent. En granskning av hyresförändringar i allmännyttor i Stockholms län visar samma hyreshöjningar för flertalet men inte för alla. I Sverige som helhet har hyrorna ökat med 29,4 procent mellan 2000 och 2011, dvs. också betydligt mer än konsumentprisindex men inte lika mycket som i Stockholmstrakten. Samtidigt har vinsterna och värdena i bostadsbolagen ökat väsentligt. Vi måste således dra slutsatsen att vi inte lyckats särskilt bra med att hålla nere hyresutvecklingen och inte heller med att få ut kunskap om vad detta betyder för levnadsstandard och boendeförutsättningar. Hur har detta gått till? Ett av skälen är att hyresförhandlingarna följer vissa mönster. Fastighetsägarna ställer vissa krav, vi förhandlar och kommer överens om en hyresförändring som i stort innebär en halvering av det ursprungliga kravet. Och har nöjt oss med detta. Det är nu uppenbart att det inte är tillräckligt. Vi har varit svaga på att granska hur det egentligen gick och att få ut information om detta. Vi är svaga på att granska bokslut, vi är svaga på att granska avkastningskrav, vi är svaga på att granska kommunala bolags vinstöverföringar och finansiering av allmänna kommunala utgifter med

7 hyror och vi är svaga på analys av hur det går för hyresgästerna. När vi gör granskningar så slutar det ofta med intern kunskap och ilska. Detta måste vi nu ändra på! Hyresförhandlingarna måste på ett helt annat sätt än hittills kombineras med analyser och kommunikation kring vinster, kostnader, avkastningskrav och hyresgästernas situation. Det är inte bara förhandlingsbordet som gäller, utan i hög grad en bred kommunikation och bred kunskap till många och från många delar av vår organisation, för att vi ska lyckas vända de tendenser som nu har råder. att sätta igång en aktiv kommunikation kring hyresutvecklingen, bolagens och hyresgästernas ekonomi och annat som är viktigt för att vi ska lyckas pressa ner hyrorna till rimligare nivåer. Stockholm den 5 januari 2013 Hyresgästföreningarna på Norrmalm, Södermalm och Östermalm, ordförandena Prioritera upp förhandlingsarbetet Hyresförhandlingarna är nu inne i ett kritiskt skede. Hyrorna har under en följd av år ökat mycket snabbare än konsumentprisindex. Särskilt snabbt har de ökat i det privatägda beståndet. Privatfastighetsägarna har varit aktiva lobbyister, men också varit mycket aktiva i respektive husförhandling med att successivt hitta på särskilda hyreshöjningskrav eller åtgärder i husen som bara syftar till att höja hyran. Med de resurser som funnits för förhandlingarna har det inte lyckats tillräckligt bra att stå emot och istället sätta press åt andra hållet. Därför måste föreningen nu prioritera upp förhandlingsarbetet. Att omedelbart se över hur hyresförhandlingsarbetet kan förstärkas redan inför höstens förhandlingar Att återkomma till höstfullmäktige med förslag på en långsiktigare förstärkning av hyresförhandlingarna.

8 Orimliga hyresskillnader mellan olika områden Vi har nu fått hyresskillnader på mer än 30 procent mellan olika områden i Stockholm. Hur har detta gått till? Vi talar ofta om hyresskillnader utifrån hyresgästernas värderingar. Samtidigt är tolkningen av detta milt sagt grumligt och fyllt av löst tyckande. Som innerstadsbor är vi av oklara skäl synnerligen utsatta. Omkring oss ser vi hushåll som får låg standard eller inte klarar av situationen. Vi inser att hyresskillnaderna leder till både låg standard och segregation, som många tycks vara ense om är fel, men som de inte tycks koppla ihop med hyrorna. I enkät 2004 var hyresgäster i ytterstad i Stockholms stad beredda att betala 4,2 procent mer för ett innerstadsboende. I enkät 2009 var hyresgäster i Stockholmsregionen utanför innerstaden beredda att betala 9 procent mer för ett innerstadsboende. Hur kunde dessa 4 respektive 9 procent bli mer än 30 procent? Uppenbarligen har det inte följt hyresgästernas värderingar! Tydligen har det funnits krafter också inom Hyresgästföreningen som struntar i hyresgästernas värderingar och har trott sig tjäna på att köra över innerstadsborna. Detta är inte acceptabelt. Vi kräver respekt för hyresgästernas värderingar. En konsekvens av detta är att hyresskillnaderna inom Stockholm nu måste minska rejält. Eftersom detta inte tycks kunna hanteras på ett rimligt sätt i förhandlingsdelegationerna krävs nu att Regionstyrelsen ger tydliga direktiv som minskar hyresskillnaderna inom Stockholm. Föreslås att regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram en förhandlingsinriktning som innebär att hyresskillnaderna i Stockholm ska minska till de nivåer som våra enkäter har visat. Stockholm den 3 januari 2013 Beatrice Eriksson, ordförande, Hyresgästföreningen på Norrmalm, Mari-Ann Nilsson, vice ordförande, Hyresgästföreningen på Södermalm Gunvor Åkerblom, ordförande, Hyresgästföreningen på Östermalm

9 Arbeta vidare med hyresstatistik Efter 14 års arbete så har det lyckats komma fram en liten rapport med hyresöversikt. Heder åt de förtroendevalda som har lyckats dra ut detta ur Regionkontorsgrottan. Nu är det förstås bara en helt liten rapport som har presterats. Den omfattar bara Stockholms stad, resten av regionen saknas. Rapporten saknar en tidsöversikt och jämförelser med t ex konsumentprisindex. Rapporten saknar i huvudsak en kvalitetsuppdelning, t.ex. ursprunglig standard, badrumsombyggt eller totalombyggt och förstås också sådant som balkong och hiss. Det är mest diagram som presenteras och alla tabeller saknas. Resultaten är inte heller presenterade på ett sådant sätt att de går att använda vid en hyresförhandling eller en hyresnämndsförhandling. Och inte heller så mycket att ha för det aktiva husombudet, förhandlingsrådet eller den aktiva lokala hyresgästföreningen som vill granska om deras hyror är som andra hyror eller avviker. Nu måste arbetet med hyresstatistik och hyresöversikter fortsättas. Bristen på statistik har länge kostat hyresgästerna många kronor i för höga hyror och i fortsättningen hotar det att bli ännu värre med den nya lagstiftning som Riksdagen antagit efter förslag från vårt Riksförbund. Vi måste ha fram hyresöversikter som visar hela regionen, utvecklingen över tiden, som har en rimlig kvalitetsuppdelning och som redovisas också i tabellform. Och vi måste ha fram en hyresstatistik som är enkel att använda vid hyresgranskningar av olika slag och som är lätt tillgänglig. Att forcera fram en utvidgad hyresöversikt för regionen, med tidsöversikt och med kvalitetsuppdelning. Att forcera fram en lättanvänd hyresstatistik som är enkel att använda för hyresgranskning av olika slag. Att se till att hyresstatistiken blir lätt tillgänglig för husombud, förhandlingsråd, förhandlingsdelegationer och andra som vill granska hyror. Att se till att hyresstatistiken används.

10 Utbilda hyresförhandlarna Att vara husombud och att sitta i förhandlingsråd är en prövning utan like. Att ens få fram underlag i form av hyresframställningar och annat underlag är förenat med stort arbete och misslyckas allt som oftast. Trots alla beslut fungerar inte hyresförhandlarna som de servicepersoner de ska vara till husombud och förhandlingsråd, utan det konstras och hittas på undanflykter, försvårningar och begränsningar eller glöms bort. Senast rapporteras om någon som lyckats få ut en lista med hyreskrav men med alla hyresgästers namn överstrukna. Så jättebra för att granska och föra dialog i husen? Detta är helt enkelt inte acceptabelt och inte ett arbetssätt som våra medlemsavgifter och förhandlingsersättningar ska gå till. Vi vill ha allt aktivare och kunnigare husombud och förhandlingsråd. Självklart ska de därför med automatik få ut hyreslistor och andra underlag per omgående och per post. En sådan serviceanda borde vara självklar i en medlemsorganisation. Att organisera en utbildning av våra hyresförhandlare i serviceanda gentemot husombud och förhandlingsråd. Stockholm den 4 januari 2013 Villkor för speciallägenheter Nu har hyrorna nått en höjd, som gör att det för många inte längre är möjligt att bo i vissa områden. Även i lägenheter som är lämpliga för handikappade eller äldre har hyrorna höjts så att stora delar av dessa grupper inte kan bo kvar, eller har någon möjlighet att välja var de vill bo. Det är generellt stora problem att hitta någonstans att flytta i Stockholm och problemet är ännu större för dessa grupper. Det finns redan alltför lite av denna typ av bostäder och det byggs alldeles för få sådana lägenheter och de som byggs blir alltför dyrt. Vi anser att HGF aktivt, kanske tillsammans med handikapp- och pensionärsorganisationerna, måste verka för att denna typ av hyresbostäder ska tas ur den or-

11 dinarie hyresförhandlingen och det ska sättas separata hyror som är mer anpassade efter dessa människors pensioner och inkomster. HGF bör verka för att det snarast tillsätts en utredning om hur detta kan finansieras. Att denna typ av hyresbostäder ska tas ur den ordinarie hyresförhandlingen av förhandlingsenheten och det ska sättas separata hyror som är mer anpassade efter dessa människors inkomster. Att verka för att det ska finnas ett, tillräckligt, antal anpassade bostäder i varje område. Beatrice Eriksson, ordförande, Hyresgästföreningen på Norrmalm Mari-Ann Nilsson, vice ordförande, Hyresgästföreningen på Södermalm Gunvor Åkerblom, ordförande, Hyresgästföreningen på Östermalm Utbildning av ombud i hyresnämnd och förhandlingar Ett hyressättningsärende under 2012 i hyresnämnden har visat att det finns ett stort behov av utbildning av de som ska vara ombud åt hyresgäster i hyresnämnd i hyressättningsärenden. Det visar också på ett behov av utbildning för hyresförhandlingar. I det aktuella fallet hade hyresgästen i hyresförhandlingen fått en hög hyreshöjning och begärt prövning i hyresnämnden. I hyresnämnden företräddes hyresgästen av två ombudsmän från förhandlingsenheten. De två ombudsmännen hade inte med sig någon hyresstatistik och hyresjämförelser. Föga förvånande gick därför hyresnämnden på fastighetsägarens krav. De två ombudsmännen fick förstås kritik. De tog därför i efterhand fram ett tjugotal jämförelselägenheter och hävdade utifrån dessa att hyresnämndens beslut var riktigt. Dock visade det sig att 18 av de 20 jämförelselägenheter som togs fram efter nämnden var oanvändbara. De var yngre, ombyggda eller på annat sätt inte jämförliga. De två som återstod hade bägge väsentligt lägre hyror än jämförelselägenheten! Av detta kan nu några slutsatser dras:

12 Ombudsmännen visste inte hur en hyresnämndsförhandling gick till. Ombudsmännen kunde inte ta fram ett jämförelsematerial. Ombudsmännen har inte tillvaratagit hyresgästens intressen. Ombudsmännen har skadat tilltron till hyresgästföreningen som ombud i hyresnämnden i hyressättningsärenden. Såvitt vi kan bedöma är det inträffade allvarligt och vi undrar om det gått till på liknande sätt i andra fall. Hur ska medlemmarna kunna bli rätt behandlade om våra ombud inte vet hur det går till och inte kan ta fram underlag som stöd? Det leder förstås också till en oro för hur hyresförhandlingarna går till om ombuden inte kan ta fram jämförelsematerial till Hyresnämnden. Hur ska fortsättningen se ut med tanke på de faktiskt rätt drivna företrädare som Fastighetsägarsidan har? Att se till att utbilda hyresförhandlare och hyresnämndsombud så att de kan hävda hyresgästernas intressen i hyressättningsfrågor. Att ge direktiv till hyresförhandlare att relevant jämförelsematerial alltid ska presenteras för berörda hyresgäster i god tid före nämndbehandling. Motion till Hyresgästföreningen Region Stockholm Skärp vårt arbete i hyresnämnderna De ledamöter i hyresnämnderna som utsetts på förslag av Hyresgästföreningen måste få en löpande information och utbildning, t.ex. genom löpande uppdatering av prejudicerande avgöranden i Hovrätten eller utvärdering av särskrivningar. Den tuffa situationen kräver att Juridiska enheten gör månadsvisa redogörelser av viktiga ärenden för våra ledamöter i Hyresnämnden. Under senare år har hyresgäster i ombyggnadsärenden och hyressättningsärenden i Hyresnämnden företrätts av förhandlingsombudsmän. Detta har inte fallit ut väl. Istället bör hyresgäster företrädas av Juridiska enhetens jurister, som är utbildade i det juridiska processarbetet. Motparten företräds som regel av väl skolade jurister. Hyresgästföreningen måste ställa upp med motsvarande kompetens.

13 Att förhandlingsenheten har svårt att svara upp mot förtroendevaldas behov i hyresförhandlingar talar ytterligare för att de inte ska belastas av hyresnämndsärenden. Förslår att fullmäktige beslutar - Att en löpande information och utbildning införs för våra hyresnämndsledamöter. - Att hyresgäster i hyresnämnden ska företrädas av skolade jurister från juridiska enheten. - Att ge Regionstyrelsen i uppdrag att se till att förändringarna genomförs. Stockholm den 6 januari 2013 Bror Sandström, Södermalmsföreningen Ompröva förhandlingsersättningen Förhandlingsersättningen var tänkt som ett sätt att få alla hyresgäster att bekosta hyresförhandlingarna. De utgör också en inte oansenlig andel av Hyresgästföreningens inkomster. Ändå bör vi nu pröva om förhandlingsersättningen leder till rimligt resultat. Fastighetsägarna har vid ett antal tillfällen utnyttjat förhandlingsersättningen som en påtryckning mot Hyresgästföreningen. De har uttryckt att Går ni inte med på hyreshöjningar så hjälper vi inte till med förhandlingsersättningen. De senaste åren har privatfastighetsägarna fått hyreshöjningar som legat en bra bit över ökningen av konsumentprisindex. Det har funnits skäl att inte gå med på hyreshöjningar överhuvudtaget eller t o m att begära hyressänkningar, men det har inte blivit av. Förhandlingsersättningen motsvarar inte mer 1-2 promille av hyrorna. Har vi under några år gått med på någon eller några procent extra hyreshöjning har det i stället blivit en mycket dålig affär för hyresgästerna. Har det varit så att hyresförhandlingarna påverkats av förhandlingsersättningen? Vi tror att det är dags att ifrågasätta om förhandlingsersättningen ska finnas kvar. Detta får givetvis konsekvenser för föreningens budget. Vi föreslår att Regionstyrelsen får i uppdrag Att överväga systemet med förhandlingsersättningen. Stockholm den 6 januari 2013

14 Gunvor Åkerblom Nils Gudmundsson Ordförande och vice ordförande Hyresgästföreningen på Östermalm Motion till Hyresgästföreningen Region Stockholm Hitta former för bolagsvisa förhandlingar i privatbeståndet För de allmännyttiga förhandlingarna finns tydliga ordningar med förhandlingsdelegationer. I privatbeståndet har det inte varit lika välordnat. Det har t o m hänt att förhandlingar har genomförts för privata bolag helt utan förtroendevalda. Det behövs en tydlig ordning för bolagsförhandlingar i privatbeståndet och det är särskilt viktigt att förtroendevaldas deltagande och beslutande i dessa förhandlingar organiseras och säkerställs. Förslår att fullmäktige beslutar att ge Regionstyrelsen i uppdrag - Att se till att en tydlig ordning skapas för förtroendevaldas deltagande och beslutande i bolagsvisa förhandlingar i privatbeståndet. Stockholm den 6 januari 2013 Bror Sandström, Södermalmsföreningen Hemsidan och intranätet måste förbättras Med pompa har Hyresgästföreningens nya hemsida och nya intranät presenterats. Och visst har vi räknat med barnsjukdomar. Det brukar det alltid bli. Men nu har det gått ganska lång tid. Vi blir bedrövade när vi går in på intranätet och på hemsidan. Inte var vi alltid lyckliga över allt på de gamla sidorna. Men nu är det verkligen tunt. På den externa hemsidan saknas i hög grad pressmeddelanden och rapporter som Hyresgästföreningen har tagit fram, bara det senaste kan hittas. Förbundsstyrelsen kan hittas, men inte regionstyrelser och än mindre föreningar. Bostadspolitisk debatt saknas, liksom översikter över förhandlingsresultat och problem inom hyresrätten på

15 grund av politik si och så. Däremot har det lagts kraft och pengar på småtrevliga historier. På intranätet är det ungefär samma brister. Tidigare gjorda rapporter och uttalanden saknas. Fullmäktiges protokoll och handlingar finns bara sporadiskt. Hänvisningar till föreningarna och deras hemsidor, styrelser osv. saknas. (Det finns bara något som kallas regionens lokala sidor, i stort sett utan innehåll). Av bostadspolitik och bostadspolitisk debatt finns enbart ett fåtal pressmeddelanden. Förhandlingsöverenskommelser, boinflytandeavtal, ombyggnadssamråd saknas. Och så vidare. Elementärt när man gör något nytt är ju att ta med sig det tidigare innehållet men i en ny form. Det har uppenbarligen inte blivit gjort i detta fall. Dags att få det gjort alltså! Att se över innehåll och utformning av regionens och föreningarnas innehåll på hemsidan och på intranätet. Att se till att det innehåll som bör finnas verkligen kommer dit. Att ta upp en diskussion med Riksförbundet så att deras sidor också håller måttet. Ansökan om extra medel till förening Föreningsstyrelserna får en del av medlemsavgiften för att bedriva verksamhet för medlemmarna inom sitt område. Styrelserna kan sedan vid behov ansöka om extra medel för föreningarna för sådant som inte är stadgebunden verksamhet. Detta anser vi inte är rimligt då de olika föreningarna har olika förutsättningar, olika kostnader och olika verksamhet. Kostnaderna för lokaler är t.ex. mycket olika. Den stadgebundna verksamheten och den övriga verksamheten kan ta olika stor del av kostnaderna i de olika föreningarna. Vissa föreningar kan t.ex. behöva satsa på en viss verksamhet för en tid eller kan välja de att satsa på något speciellt. Vi anser att det ska gå att söka extra medel även för sådan verksamhet som är stadgebunden. Givetvis ska det alltid granskas att föreningens givna pott och de extra sökta medlen på ett ekonomiskt rimligt och bra sätt, går till det som dessa är avsedda för, till medlemmarnas bästa och till sådan verksamhet som faller under hyresgästföreningens ramar.

16 Som exempel kan nämnas att det idag inte går att få medel till en skriftlig inbjudan med pappersbrev till årsmötet, när medlemmarna vill ha det, eftersom årsmötet är stadgebundet. Ett annat exempel är att föreningen på årsmötet ordnar något extra som inte är stadgebundet och ansöker om extra medel för det. Då får man inget för det heller, med motiveringen att då måste alla få detta. Nu är det så att inte alla behöver eller vill ha dessa extra medel, alla anordnar inte något extra och några har ändå råd att anordna vad de vill. Föreslår att fullmäktige beslutar Att föreningar ska kunna få extra medel för stadgebunden verksamhet och särskilda aktiviteter när det finns särskilda skäl.

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Motion 26 Motion 27 Motion 28 Motion 29. med utlåtanden

Motion 26 Motion 27 Motion 28 Motion 29. med utlåtanden Motion 26 Motion 27 Motion 28 Motion 29 med utlåtanden 74 Motion 26 Kunskap om avkastningskraven på de kommunala bostadsbolagen, kommunikation av denna kunskap samt aktiv verkan för att dessa avkastningskrav

Läs mer

Motion 32 Motion 33. med utlåtanden

Motion 32 Motion 33. med utlåtanden Motion 32 Motion 33 med utlåtanden 90 Motion 32 Barns utsatthet på bostadsmarknaden På förbundsstämman 2012 beslutades att uppdra till förbundsstyrelsen Rädda Barnens Barnfattigdomsrapport 2013. Enligt

Läs mer

Förhandlingsrutiner. Beslutade av fullmäktige 24 nov 2012

Förhandlingsrutiner. Beslutade av fullmäktige 24 nov 2012 Förhandlingsrutiner Beslutade av fullmäktige 24 nov 2012 Förhandlingsrutiner för Region Stockholm Regionens förhandlingsrutiner, målen i Agenda 2016 samt de nationella kvalitetskriterierna som beslutas

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

Motion 61 Motion 62 Motion 63. med utlåtanden

Motion 61 Motion 62 Motion 63. med utlåtanden Motion 61 Motion 62 Motion 63 med utlåtanden 160 Motion 61 Nu måste vår förhandlingssamordning stärkas! Den nya lagen om affärsmässiga principer mm och det faktum att vi i Stockholm numera förhandlar med

Läs mer

Om oss. Information om Hyresgästföreningen

Om oss. Information om Hyresgästföreningen Om oss Information om Hyresgästföreningen Hyresgästföreningens verksamhetsidé Genom organisering av hyresgäster deltar Hyresgästföreningen i, tar ansvar för och är drivande i samhällets utveckling. Det

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror Pär Svanberg par.svanberg@hyresgastforeningen.se Vad är det för marknad? Rätten till bostad är inskriven i 2 av regeringsformen av en anledning:

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

Fastighetsägarna har strandat - frågor & svar

Fastighetsägarna har strandat - frågor & svar 1 (5) Handläggare Datum MH 2012-02-13 Fastighetsägarna har strandat - frågor & svar Varför har Fastighetsägarna Stockholm strandat hyresförhandlingarna? Fastighetsägarföreningen Stockholm (FÄF) och Hyresgästföreningen

Läs mer

Tillbakablick på 2016-års hyresförhandling. 21 november 2016

Tillbakablick på 2016-års hyresförhandling. 21 november 2016 Tillbakablick på 2016-års hyresförhandling 21 november 2016 Riktlinjer och upp till bevis Förhandlingsarbetet i Region Stockholm har sin utgångspunkt i de nationella förhandlingsriktlinjerna Förhandlingsriktlinjerna

Läs mer

Motion 30 Motion 31. med utlåtanden

Motion 30 Motion 31. med utlåtanden Motion 30 Motion 31 med utlåtanden 83 Motion 30 Finns det något hopp om en räddningsplan mot hyreshöjningarna? SÄNKTA HYROR Äntligen är vi ense om frysta hyror till att börja med. Vår nya regionordf. Greger

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Nytt bostadspolitiskt program. Dags för en ny svensk bostadspolitik för det goda boendet för alla

Nytt bostadspolitiskt program. Dags för en ny svensk bostadspolitik för det goda boendet för alla Nytt bostadspolitiskt program 30 december 2013 1(7). Nytt bostadspolitiskt program Dags för en ny svensk bostadspolitik för det goda boendet för alla tillräckligt med bostäder högre boendekvalité attraktiv

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Granskningsrapport 21 april 2009 1(10) Sammanfattning

Granskningsrapport 21 april 2009 1(10) Sammanfattning Granskningsrapport 21 april 2009 1(10) Förödande konsekvenser för hyresgästerna av förslag till ändringar av hyreslagen och lagen för kommunala bostadsföretag från Hyresgästföreningen Riksförbundet och

Läs mer

Motion 18 Motion 19 Motion 20 Motion 21. med utlåtanden

Motion 18 Motion 19 Motion 20 Motion 21. med utlåtanden Motion 17 Motion 18 Motion 19 Motion 20 Motion 21 med utlåtanden 51 Motion 17 Gör ett förslag till ny bostadspolitik tillsammans med allmännyttan och bostadskooperationen Sverige växer med cirka 75.000

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Har du råd att bo kvar?

Har du råd att bo kvar? www.stockholmsvanstern.se Efter pensionen: Har du råd att bo kvar? En rapport om inkomster och boende bland äldre i Stockholms stad. Beställd av Stockholmsvänstern, utförd av Edvin S. Frid oktober 2012.

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB 1 (5) Handläggare Datum Jonas Hagetoft 2016-02-25 Remissvar Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB Hyresgästföreningen har beretts

Läs mer

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala Villkor för upprustning av rekordårens bostäder Sophia Mattsson-Linnala Statsstöd enligt Fastighetsägarna Underavskrivningar fastigheter: 592 mkr Stöd som reducerar lånekostnaden: 2 148 mkr Kostnad för

Läs mer

Motion 15 Motion 16. med utlåtanden

Motion 15 Motion 16. med utlåtanden Motion 15 Motion 16 med utlåtanden 44 Motion 15 Ombildningar av allmännyttans hyresrätter/ Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter Ombildningen av allmännyttans lägenheter fortsätter. Nu med ännu

Läs mer

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden 2 förord SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är ense om att hyresrätten och dess konkurrenskraft behöver utvecklas. Den 25 januari 2001

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER: Hyror 2009. S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER: Hyror 2009. S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER: Hyror 2009 S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar hyror i Stockholm år 2009.

Läs mer

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse BOSTADSPOLITISKT PROGRAM UMEÅ 2017 Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse Hyresgästföreningen är en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Hyresgästföreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2014 inför årsmötet 2015 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: sthlmshyresgast.se/norrmalm

Läs mer

Urban och social geografi, 15 hp, ht 09 Uppsala universitet Eva Andersson. F6. Den svenska bostadsmarknaden Bo Bengtsson

Urban och social geografi, 15 hp, ht 09 Uppsala universitet Eva Andersson. F6. Den svenska bostadsmarknaden Bo Bengtsson Urban och social geografi, 15 hp, ht 09 Uppsala universitet Eva Andersson F6. Den svenska bostadsmarknaden Bo Bengtsson Framväxten och institutionaliseringen av det svenska bostadssystemet Begrepp; Bostadssystem

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ÄGARDIREKTIV FÖR MARKS BOSTADS AB 1. Ägaruppdrag Kf 2012-04-26, 35 Blad 1(5) Avsikten med Marks Bostads AB, nedan kallad Bolaget, är att det på samma sätt som de kommunala nämnderna och övriga kommunala

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Hyror 2007 och 2008 BOSTÄDER: S 2009: Marianne Jacobsson

STHLM STATISTIK OM. Hyror 2007 och 2008 BOSTÄDER: S 2009: Marianne Jacobsson STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER: Hyror 2007 och 2008 S 2009:10 2008-12-17 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar hyror i Stockholm

Läs mer

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm I den senaste tidens bostadspolitiska debatt om ombildningen av hyresrätter till bostads rätter har ett

Läs mer

Ekonomiskt program för hyresrätten

Ekonomiskt program för hyresrätten 1 (6) Handläggare Datum PS 2011-09-26 Ekonomiskt program för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på ett ekonomiskt program för hyresrätten. Med detta program

Läs mer

Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014. Gullwie Berggren, bildningsansvarig

Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014. Gullwie Berggren, bildningsansvarig Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014 Styrelsens ledamöter Britt-Marie Karlsson, ordförande Niclas Bergquist, kassör Leif Kollbrink, sekreterare Elaine Adlertz, vice ordförande Mats

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

Bromma/Ekerö Verksamhetsberättelse 2015

Bromma/Ekerö Verksamhetsberättelse 2015 14 Bromma/Ekerö Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse Styrelsens ledamöter, ordförande Karin Spångberg, vice ordförande, kassör Leif Kollbrink, sekreterare Elaine Adlertz, remissansvarig Lena

Läs mer

Till Förvaltningsrätten i Stockholm Stockholm

Till Förvaltningsrätten i Stockholm Stockholm 1.(5) Till Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm forvaltningsrattenistockholm@dom.se Överklagan av beslut i Stockholms kommunfullmäktige den 12 dec 2016, 25, Tomträttsavgälder i Stockholm. Beslutet

Läs mer

100 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

100 FASTIGHETSÄGARE OM EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 fastighetsägare om EU, Allmännyttan och hyrorna Förord Den 18 april 28 presenterades den statliga

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST

FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST EN BOSTADSPOLITISK ENKÄT REFORMERAD HYRES- SÄTTNING RANKAS HÖGST I ENKÄTEN Nästan 80 procent av fastighetsföretagen i de större svenska städerna anser att införandet av

Läs mer

Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen

Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen Hyresbostadsmarknaden i Tyskland Hyresrätt är den vanligaste boendeformen De flesta hyresbostäderna ägs av privatpersoner Hyresrätten

Läs mer

Statistik. om Stockholm Hyror Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Hyror Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Hyror Årsrapport 2013 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna årliga rapport redovisar hyror i Stockholms stad år 2013. I rapporten beskrivs också hyresutvecklingen

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Granska ombildningen till bostadsrätt

Granska ombildningen till bostadsrätt Granska ombildningen till bostadsrätt När en ombildningsprocess drar igång finns det anledning att särskilt granska några saker för att försäkra sig om att man inte blir vilseledd. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BOSTÄDER Hyror 2011

STATISTIK OM STOCKHOLM. BOSTÄDER Hyror 2011 STATISTIK OM STOCKHOLM BOSTÄDER Hyror 2011 Förord Denna rapport redovisar hyror i Stockholms stad år 2011. I rapporten beskrivs också hyresutvecklingen i staden för perioden 1998 2011. Den senast publicerade

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

Statistik. om Stockholm Hyror. Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Hyror. Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Hyror Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna årliga rapport redovisar hyror i Stockholms stad år 2014. I rapporten beskrivs också hyresutvecklingen

Läs mer

MOTIONER VÅRFULLMÄKTIGE 25 APRIL 2015 REGION STOCKHOLM

MOTIONER VÅRFULLMÄKTIGE 25 APRIL 2015 REGION STOCKHOLM MOTIONER VÅRFULLMÄKTIGE 25 APRIL 2015 REGION STOCKHOLM Behandling av motioner Styrelsen behandlar inkomna motioner och gör utlåtanden över dessa. Styrelsens ut låtande sammanfattas i ett förslag till beslut.

Läs mer

Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning.

Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning. Andrahandsuthyrning Här kommer en sammanställning av viktigare regler att tänka på kring andrahandsuthyrning. 1. Uthyrning av hel bostad Hyresavtal Hyresrätter, bostadsrätter och villor kan hyras ut i

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Förslag på att införa sociala investeringsfonder

Förslag på att införa sociala investeringsfonder 2013-04-02 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förslag på att införa sociala investeringsfonder Beslutsunderlag Budget 2013 med plan för 2014 och 2015, beslutad i KF den 26 november 2012 Individ- och omsorgsförvaltningens

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2014-03-21 1 (5) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Allmänt

Läs mer

Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala

Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala Bostadsmötet 2014, Vad kan Sverige lära av andra länders bostadspolitik? Hannu Ruonavaara Åbo universitet Det är litet underligt att fråga vad Sverige

Läs mer

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen 2007 : 8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Fungerande regler för andrahandsuthyrningen Sammanfattning Stockholms bostadsmarknad fungerar inte. Skatteregler och hyresreglering leder inte

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm Hyressättningen i Stockholms stad är och har varit föremål för debatt under en lång tid. Till grund för hyrorna ligger

Läs mer

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-04-19 1

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-04-19 1 STYRELSEN 2006-04-19 1 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 292, Onsdag 19 april, klockan 13.15 17.10 Beslutande Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén Bror Sterner Maud Linder

Läs mer

VAD HÄNDER VID EN UPPRUSTNING?

VAD HÄNDER VID EN UPPRUSTNING? VAD HÄNDER VID EN UPPRUSTNING? 1 UPPRUSTNING PÅ GÅNG I DITT BOSTADSOMRÅDE Din hyresvärd planerar att genomföra en upprustning i ditt hus. En upprustning är en omfattande renovering av fastighetens lägenheter

Läs mer

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Inledning: Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som skapar

Läs mer

att yttra sig till förvaltningsrätten enligt bilagda förslag

att yttra sig till förvaltningsrätten enligt bilagda förslag Sida 1 av 6 91 Diarienr: KS-2017/00588 Yttrande med anledning av överklagat beslut av fullmäktige 2017-06-19 (KS- 2017/00599) angående: Försäljning av delar av Bostadens fastighetsbestånd, mål 1471-17

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

STYRELSEMÖTE PROTOKOLL HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 2014-02-18 Nr / 2014 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5

STYRELSEMÖTE PROTOKOLL HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 2014-02-18 Nr / 2014 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5 Plats: Tid 2014-02-18 kl. 18:30-21:00 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Terje Gunnarsson, vice ordförande Leif Swärdh, ersättande ledamot Katarina Kalavainen, sekreterare

Läs mer

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark).

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark). 2017-11-16 Ska Bostaden sälja fastigheter? Ja, vi säljer 1 601 lägenheter på Mariehem och Carlshem. Vi säljer alla våra fastigheter på Carlshem och stora delar av Mariehem. De adresser som ingår i försäljningen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05 Sid 1 av 7 Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05 ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL 1. Sammanträdet öppnas

Läs mer

Välkommen till kursen

Välkommen till kursen Välkommen till kursen Gör rätt som hyresvärd Vilka är vi? Avsnitt 1 Definitioner Uppsägningstider 1 Hyresavtal Hus eller del av hus lägenhet Upplåtits Till nyttjande Mot ersättning Bostadslägenhet resp.

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Civilutskottets betänkande 2014:CU1. Frågor om bostäder och könskvotering. Motion 2014:CU1. Utskottet

Civilutskottets betänkande 2014:CU1. Frågor om bostäder och könskvotering. Motion 2014:CU1. Utskottet Civilutskottets betänkande Frågor om bostäder och könskvotering behandlar i detta betänkande 5 motioner. 2014:C19Fr, Bygg fler hyresrätter för unga av klass SA13, Wasaskolan. som sin mening vad som i motionen

Läs mer

SVENSKA HUNDKLUBBEN. Protokoll fört vid SHK CS telefonmöte tisdagen 14 maj 2013

SVENSKA HUNDKLUBBEN. Protokoll fört vid SHK CS telefonmöte tisdagen 14 maj 2013 SVENSKA HUNDKLUBBEN Protokoll fört vid SHK CS telefonmöte tisdagen 14 maj 2013 Närvarande : Ordf. Tommy Holmertz, ledamöterna Zaima Erlandsson och Per Ola Andersson, ersättarna Agneta Gilstig Forshell

Läs mer

Den gömda skattebomben

Den gömda skattebomben Den gömda skattebomben En rapport om hur dubbelbeskattningen av bostadsrätter slår mot hushållen i Stockholm Fastighetsägarna Stockholm Alströmergatan 14 Box 12871, 112 98 Stockholm Tel 08-617 75 00 Fax

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

Skutskär den 24 mars 2015. Projekt för Rättvisare Hyra

Skutskär den 24 mars 2015. Projekt för Rättvisare Hyra Skutskär den 24 mars 2015 Projekt för Rättvisare Hyra Vilka är vi? Eva Henebäck, VD - Älvkarlebyhus Tel: 026-83352 E-post: eva.heneback@alvkarlebyhus.se Martin Svaleryd, ekonomichef - Älvkarlebyhus Tel:

Läs mer

Sammanträde på HGF Sydosts expedition, Högdalen ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL

Sammanträde på HGF Sydosts expedition, Högdalen ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL 1 Hyresgästföreningen Sydost Styrelseprotokoll nr 3 Sammanträde på HGF Sydosts expedition, Högdalen Tisdagen den 9:e juni kl 16.30-19.00 ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL &1. Sammanträdet

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

SNURRIGT VÄRRE EN STUDIE ÖVER HYRESFÖRÄNDRINGAR I SVENSKA KOMMUNER

SNURRIGT VÄRRE EN STUDIE ÖVER HYRESFÖRÄNDRINGAR I SVENSKA KOMMUNER SNURRIGT VÄRRE EN STUDIE ÖVER HYRESFÖRÄNDRINGAR I SVENSKA KOMMUNER FÖRORD Sverige sägs vara ett av länderna i Europa som urbaniseras i snabbast takt. Det är på många sätt en positiv utveckling. I städerna

Läs mer

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD Rapport 1:2006 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Hyresrätten är en unik upplåtelseform. Genom ett hyreskontrakt kan människor snabbt

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost hållet på Expeditionen i Högdalen Måndagen den 8 Oktober 2007 kl. 18.30 21.

Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost hållet på Expeditionen i Högdalen Måndagen den 8 Oktober 2007 kl. 18.30 21. Sid 1 av 5 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost hållet på Expeditionen i Högdalen Måndagen den 8 Oktober 2007 kl. 18.30 21.00 Paragrafer 122-135 Närvarande ledamöter Leif Falkenstedt

Läs mer

Metod- PM september 2014 Vaileth Givik Sylvan Statsvetenskap 2, Statsvetenskapliga metoder IEI, Linköpings Universitet

Metod- PM september 2014 Vaileth Givik Sylvan Statsvetenskap 2, Statsvetenskapliga metoder IEI, Linköpings Universitet Metod- PM 3 28 september 2014 Vaileth Givik Sylvan Statsvetenskap 2, Statsvetenskapliga metoder IEI, Linköpings Universitet Inledning Hyresgästföreningen ( Hgf ) är en partipolitiskt obunden, demokratisk

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN NÄTVERKET www.rädda-hyresrätten.nu

EN RAPPORT FRÅN NÄTVERKET www.rädda-hyresrätten.nu EN RAPPORT FRÅN NÄTVERKET www.rädda-hyresrätten.nu 1 1. Inledning Hyresmarknaden i Stockholm har kollapsat. I dag köar tiotusentals människor i åratal för att få tillgång till en hyreslägenhet. Siffror

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

Paragrafer 36-50. Närvarande ledamöter

Paragrafer 36-50. Närvarande ledamöter 121 21 Johanneshov SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen 322, Högdalen torsdagen den 11 mars 2004 kl 18,30 21,15

Läs mer

Allmn. miljöspark. Allmn. miljöspark. Yttre miljö. 2014: Allmännyttans energisparkampanj. Vet Du om att VSBo deltar? 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

Allmn. miljöspark. Allmn. miljöspark. Yttre miljö. 2014: Allmännyttans energisparkampanj. Vet Du om att VSBo deltar? 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 214: Allmännyttans energisparkampanj Vet Du om att VSBo deltar?,8,7,6,5,4,3,2,1 Allmn. miljöspark. % Ja % Nej Hur fick Du reda på det? 6 Allmn. miljöspark. 5 4 3 2 1 Utskick VSBo % Hemsida % Annat % Ej

Läs mer

Framtiden måste byggas idag. Anders Konradsson

Framtiden måste byggas idag. Anders Konradsson Framtiden måste byggas idag Anders Konradsson Den statliga politiken tre skeden från bostadspolitik till skattepolitik 1975 1990 sammanhållen politik mål om paritet och neutralitet schablonbeskattning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2012 inför årsmötet 2013 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: www.hgfnorrmalm.se 2 Årsmöte

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

BOSTADSTILLÄGGET FÖR PENSIONÄRER

BOSTADSTILLÄGGET FÖR PENSIONÄRER Ö F G G Ä L L I S D A S BO Ä N O PNSI YONA H F NG HALKA LÅ G BHÖVS N I N J Ö H G I KAF 1 BOSADSILLÄGG FÖ PNSIONÄ Bakgrund Den 1 september 2015 höjde regeringen bostadstillägget till pensionärer (BP) med

Läs mer