Ämnesdidaktisk konferens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "141217 Ämnesdidaktisk konferens"

Transkript

1 Ämnesdidaktisk konferens Naturvetenskap och teknik i förskolan Välkommen till en dag med fokus Naturvetenskap och teknik i förskolan! 48 deltagare i kommunförlagda förskolelyftskurser från Laholm, Hylte och Gnosjö avslutar sina kurser med en ämnesdidaktisk konferens, där lärarutbildningens förskollärarstudenter och grundlärarstudenter åk F-3 bjuds in. Förskolelyftskurserna har genom förts vid lärarutbildningen via RUC, på uppdrag av Skolverket. Under dagen ingår allm änna föreläsningar för sam tliga deltagare. Dessutom kommer de 48 kursdeltagarna i seminarier och som mässutställare att presentera resultatet av sina projektarbeten. Seminarieledare och mässutställare Föreläsare 48 deltagare från kommunförlagda förskolelyftskurser i Laholm, Hylte och Gnosjö Pernilla Nilsson, Annika Elm Fristorp, Claes Malmberg, Göran Karlsson och Mattias Rundberg från Högskolan i Halmstad. Martina Jönsson från Matlabbet. Datum och tid Onsdag kl Kontakt För- och eftermiddagskaffe ingår under dagen! Ett arrangemang i samverkan med RUC på Högskolan i Halmstad!

2 Program Kl Välkommen Annika Elm Fristorp och Pernilla Nilsson Kl Kl Q-huset plan 3 Kl Kl Kl Q-huset plan 3 Kl Kl Kl Naturvetenskap i förskolan Att fånga ögonblicken Pernilla Nilsson och Annika Elm Fristorp Hur kan vi fånga ögonblicken då barnens kunnande i naturvetenskap synliggörs? För att ta vara på de oändliga möjligheter som finns i förskolan, behöver vi beakta hur barn skapar mening utifrån de resurser som erbjuds dem. På samma sätt behöver vi uppmärksamma förskollärares roll i barnens lärande hur naturvetenskap omsätts i daglig praktik, hur interaktion med barnen och mellan barn, utformandet av resurser, miljöer och aktiviteter får betydelse för barnens möjligheter att engagera sig och lära. Kaffe/thé Parallella seminarier (se nästa sida) Lunchuppehåll Presentation projektarbeten Inkl kaffe/thé Matlabbet Martina Jönsson En presentation av projektet Matlabbet som syftar till att pedagoger inom förskolan, fritids och särskolan får inspiration, ökade kunskaper, en positiv inställning och ett informativt material för att kunna väcka barns nyfikenhet och intresse för mat. Målet är att visa matexperiment/övningar via produktion av tre filmer som visar hur enkelt det faktiskt är att väcka nyfikenheten för mat hos barn. Jag kan inte tänka mig ett liv utan meloner! 10-åringar diskuterar klimatfrågan Claes Malmberg Forskningen visar att eleverna kan diskutera en komplex samhällsfråga, bland annat genom att föra in flera perspektiv och förhandla om lösningar. De positionerat sig som aktiva medborgare som med hjälp av erfarenheter och kunskaper kan förstå de problem som drabbar deras vardag. Arbetssättet möjliggör att naturvetenskaplig kunskap används i vardagssituationer och kan därigenom bidra till elevers medborgerliga kompetens. Avslutning förskolelyftet Annika Elm Fristorp, Göran Karlsson och Mattias Rundberg

3 Parallella seminarier Q121 Q318 Q319 Q Dammen på vår skolgård Margareta Nilsson Jeanette Sturedahl Susanne Gedda Vad finns i rymden? Loredana Tonnby Friktion Tina Liljeblad Hjulet Johanna Ingvarsson Åsa Gunnarsson På vår skolgård finns en damm som barnen använder regelbundet i sin lek. Tillsammans med barnen har vi arbetat kring hur vi kan vidareutveckla vattenleken. Fokus har legat kring hur vi kan transportera vatten från dammen till sandlådan. Förundran av vatten i rörelse och var vattnet tar vägen barns lek i nydesignade vattenbanor utomhus Evelina Konradsson AnneKatrin Andersson Presentationen belyser barns första kontakt med nydesignade vattenbanor utomhus på gården. Tanken är att barnen ska visa vägen för pedagogerna hur det går att tänka kring lärmiljön och hur det går att utveckla en bra sådan utifrån naturvetenskap och teknik på Lönnens förskola. 5 års grupp. I MOVIE: Bilder, video inspelning, text från litteraturen och Lpfö98 kopplat till arbetet med projektet om rymden. Väder Anette Andersson Mitt projekt har handlat om väder. Min tanke var att barnen skulle få en större förståelse för olika vädersituationer. Vi har diskuterat vad t.ex. väder är och varför vädret varierar. Vi har även gjort en del experiment. Att arbeta med friktion tillsammans med barnen i olika sammanhang. Vatten Evelina Ottosson Vad är vatten? Vad används det till? Vart kommer det ifrån? Vad kan vi göra med det? Tillsammans med våra engagerade och nyfikna 1-3 åringar har vi undersökt hjul utifrån olika frågor: Var finns hjul? Vilken form har hjul? Hur påverkas de av olika underlag och lutningar? Luft Annelie Adolfsson Vad finns det i såpbubblorna? Kan man väga luft? Vindkraftverken gör att det blir varmt i duschen.

4 Projektpresentationer Q-huset plan 3 kl Fåglar Jennie Börjesson, Heléne Palm och Marianne Windh -Vad är detta? Ett barn plockar upp ett föremål från marken. -Vad tror du att det är för något? En fjäder, säger ett annat barn. Barnen samlas runt fjädern. Detta var starten på vårt projekt om fåglar. Fåglar Margareta Åkesson För att väcka barnens intresse och nyfikenhet för djur och natur. Fåglarna utanför fönstret blev konkret och synligt för de små 1-2 åringarna. Skatan Eva Brodén Ett småbarnsprojekt som utgår från barnens upplevelser, upptäckter och erfarenheter och där barnen får utmaningar att kommunicera och utveckla sina naturvetenskapliga föreställningar om Skatan. Insekter och småkryp Ingela Henriksson och Albertina Svanberg Vi har arbetat med ett projekt inom naturvetenskap med barnen i åldern 3-5 år med inriktning på insekter och småkryp. Vårt syfte var att fokusera mer på artbestämning och livsbetingelser för insekter/småkryp men syftet var även riktat mot en hållbar utveckling inom ett längre perspektiv. Maskar Eva Waldebrand och Jenny Larsson Under hösten 2014 har vi arbetat med ett spännande och utvecklande projekt om daggmasken med barn i åldrarna 1-2 år. Barnen har fått utforska hur masken ser ut, var den bor, var den äter och dess betydelse för naturens kretslopp. Vattnets egenskaper Gunilla Arvidsson och Ann Wiik Hur vatten samspelar med andra vätskor och olika material. Att vatten inte blandar sig med olja. Att vissa saker flyter och andra sjunker. Vi har gjort olika vattenexperiment. Vattenlek bara lek? Malin Lindblad Vi, jag och arbetslaget, har utgått från barnens, 1-3 åringars, intresse för vattenlek och utifrån det berört olika delar inom naturvetenskap och teknik. Barnen har stimulerats och utvecklats inom flera olika områden. Bubblor har varit ett stort intresse samt flyta & sjunka var mycket intressant. Barnen har också varit med och provat samt sett några experiment. Har sällan sett barnen så intresserade och fokuserade som under dessa aktiviteter! Vårt arbete med barnen kommer att fortsätta under våren. Under våren kommer vi pedagoger på avdelningen dessutom att utveckla vår pedagogiska verksamhet och flytta ut den utomhus. Vi har blivit inspirerade av boken om förskolan som är ute stora delar av dagen. Deras arbetssätt tilltalar oss och även om vi inte ska profilera oss som en uteförskola vill vi ändå prova på naturens "smörgåsbord" och arbeta mer med kretslopp och livscykler hos växter och djur.

5 Såpbubblor Agneta Svensson Jag har arbetat med såpbubblor. Jag och barnen på förskolan har gjort olika experiment med såpbubblor såsom hur man kan blåsa bubblor med hjälp av olika redskap. Barnen har också fått "känna" på bubblorna. Vatten och densitet Ann-Kristin Håkansson och Åsa Ragnarsson 1-3 års avdelning. Vattenexperiment. Olika föremåls densitet. Flyta/sjunka. 2-2½ åringarns undersökande, utforskande och experimenterande med vatten och olika föremåls densitet. Vattnets kretslopp och dess väg från smutsigt till rent Susanne Persson Presentationen kommer att ge en inblick om barnens förståelse kring vattnets kretslopp samt vattnets väg från smutsigt till rent. Ni kommer att få ta del av barnens experiment och utforskande kring ämnet samt deras skapande med teknisk inriktning som utrycker deras tankar och kunskap om vattnet och dess väg. Månen Jeanette Harrysson Jag har arbetat med projekt om månen. Månen. Månlandningen. Austronauter. Rymdvarelser. Utomhusmiljö Annika Karlsson och Ulrika Hansson Utveckling av utomhusmiljö med naturvetenskap och teknik. Hur vi utvecklat/utvecklar vår utomhusmiljö (och även inomhusmiljö), inom området naturvetenskap och teknik. Detta i utgångspunkt från barnens visade intressen. Vad är teknik? Jessica Helgesson, Linda Gustafsson och Jessika Gudmunsson Jag har inte varit van att tänka teknik. Mycket som barnen och vi kommer i kontakt med, är ju vardagsteknik, men jag har inte tänkt på det förut. Om vi i förskolan tar på oss våra teknikglasögon och tillsammans med barnen utforskar hur saker och ting fungerar och dessutom benämner/pratar om det vi ser och gör och tillsamman reflekterar över det, så tror jag att de bidrar till att baren i framtiden kan förknippa begreppet teknik med något positivt (Teknikdidaktik i Förskolan s.31). Bygg och konstruktion Lena Nilsson Ett projekt, som utgår ifrån barnens intresse, där de får prova på att bygga och konstruera med olika material och tekniker. Bygg och konstruktion Anna Nigelius Ett projekt i en 5-årsverksamhet kring bygg- och konstruktion. Utgångspunkten var en barngrupp som hade ett stort intresse för bygg- och konstruktion. Några var även intresserade av ritningar/beskrivningar. Barnen har byggt och konstruerat och gjort ritningar av detta. De har konstruerat i olika material och med olika byggtekniker. Vi har pratat om hur olika konstruktioner fäster i varandra och håller ihop. Tack vare projektet, har barnen blivit nyfikna på tekniken runt omkring oss, därför har vi också landat i många olika frågeställningar och diskussioner kring vardagstekniken. Dessa har känts lika värdefulla för oss som den grundtanken vi hade från början. Barnen leder projektet vidare.

6 Föremål i rörelse Helén Bengtsson och Ann Cederfelt Vi inledde temat med att konstruera en bil och arbetade med begreppen för bilens olika delar. Vi har arbetat med att få bilen i rörelse med hjälp av hand/muskelkraft. Arbetet går vidare med att få bilen i rörelse med hjälp av andra krafter. Att få syn på lärande om friktion, via produktiva frågor och pedagogisk dokumentation Eva Bengtsson Detta arbete handlar om både barns och pedagogers lärande. Pedagogernas lärprocess har visat sig genom att vi utvecklat våra frågor till att försöka bli produktiva och utmana barns tankar. Vårt arbetssätt för barnens lärande har utgått från ett utforskande och tillåtande experimenterande inom ämnet friktion. Vi pedagoger har, genom litteraturstudier och experimenterande, också lärt oss mer om detta ämne. Barnens lärprocess har vi försökt fånga genom pedagogisk dokumentation (som vi också försökt utveckla) av både planerade och spontana aktiviteter. Vi har använt oss av s.k. learning study och "skuggning" för att utveckla vårt förhållningssätt och förändra villkoren för de planerade aktiviteterna efter vad vi kommit fram till i våra pedagogiska diskussioner. Ljud Britt-Marie Gustafsson, Roger Johansson, Lena Jönsson, Cina Karström Vi har valt att undersöka ljud tillsammans med en grupp barn 4-5 år. Barnen hade visat intresse för att själva upptäcka ljud, t.ex. i slangar, slå på burkar, dra pennor på stolsryggar osv. Detta valde vi att spinna vidare på genom att plocka fram lite olika skrotmaterial och låta barnen fritt utforska mer ljud. Efter ett tag började barnen spela på sakerna och de ville tillverka egna instrument och göra musik. Detta blev vår start på en egen orkester, som idag har spelningar för sina vänner på förskolan. Luft Jenni Ek Andersson, Merja Mattsson och Katarina Thulin Vårt projekt har rört sig kring fenomenet Luft. Fokus har främst legat på att synliggöra luft på olika sätt, luft som rör sig samt luft som sätter saker i rörelse. Projektet har tagit sig olika uttryck på förskolorna, men den gemensamma utgångspunkten har varit ett utforskande arbetssätt. Barnens eget intresse och nyfikenhet har fått styra. Barnen som har arbetat med projektet har varit i åldrarna ett till fem år.

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

1 Äggets utvärdering Ht 2013 Vt 2014

1 Äggets utvärdering Ht 2013 Vt 2014 Äggets 1 utvärdering Ht 2013 Vt 2014 2 Fokus under året! SKA! Under höstterminen har vi fokuserat mycket på ska-arbetet och försökt hitta fungerande system för det fortlöpande arbetet. Vi använder oss

Läs mer

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 2015-06-14 Till alla vårdnadshavare På Förskolan Vattentornet Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 Bakgrund Under året hösten 2013 och våren 2014 arbetade vi med att lära oss förstå hur man

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan Institutionen för pedagogik och didaktik BYGG OCH KONSTRUKTION en av flera lekhörnor i förskolan Ann Cathrine Mathson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14 Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14 Akvarellens förskola Styrelse och verksamhetsansvariga: Claes Olsson, Ordförande Hasse Lundell, Ekonomiansvarig Birgitta Olsson, Arbetande styrelseledamot

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

NATURVETENSKAP/ TEKNIK

NATURVETENSKAP/ TEKNIK MARIA ENGMAN GRANQVIST SAGAN PETTER OCH HANS FYRA GETTER UR ETT NATURVETENSKAPLIGT PERSPEKTIV NATURVETENSKAP/ TEKNIK LEK MATEMATIK SPRÅK RÖRELSE SKAPANDE BARNS INFLYTANDE DRAMA NATURVETENSKAP OCH TEKNIK

Läs mer

bygg- och konstruktionsprojekt

bygg- och konstruktionsprojekt skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan bygg- och konstruktionsprojekt för barn 1-3 år Författare: Annika Johansson Kristina Laestander Roos Artikel nummer 9/2008 Denna artikel

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN LÄSÅRET 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...4 Organisation och förutsättningar...4

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Förskolor som kunskapar. som gör skillnad och öppnar upp för olika möten.

Förskolor som kunskapar. som gör skillnad och öppnar upp för olika möten. Förskolor som kunskapar som gör skillnad och öppnar upp för olika möten. Foto: Omslagsbild: Svetlana Sturesson Emma Hervén och och Annika Tanja Lenander Svensson Innehålllsförteckning Förord...4 Förskollärare,

Läs mer

Varför, vad och hur?

Varför, vad och hur? Varför, vad och hur? 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans

Läs mer

EXAMENSARBETE. Meningsfullt skapande för barnen

EXAMENSARBETE. Meningsfullt skapande för barnen EXAMENSARBETE 2009:032 Meningsfullt skapande för barnen - i samspel med medforskande pedagoger Ann-Sofi Niva Birgitta Stenberg Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå

Läs mer

En värld av verklighet och fantasi

En värld av verklighet och fantasi Malmö högskola Lärarutbildningen Lek Fritid Hälsa Examensarbete 10 poäng En värld av verklighet och fantasi Barns bild- och formskapande i förskolan A world between reality and fiction Children s picture

Läs mer

Teknik med återvunnet material i förskolan

Teknik med återvunnet material i förskolan Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Teknik med återvunnet material i förskolan Helena Larsson Ht-2009 15 hp B-nivå Lärarprogrammet 210 hp Examinator: Lars T. Andersson Handledare:

Läs mer

Projektinriktat arbetssätt i förskolan

Projektinriktat arbetssätt i förskolan SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Projektinriktat arbetssätt i förskolan Ett utforskande arbetssätt där barnens frågor och undersökande står i fokus Författare: Marina Borchert

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink Kvalitetsredovisning 2008/2009 Apelgården Ansvarig förskolechef Leif Brink Innehåll 1. Inledning 2 2. Grundfakta 3 3. System för kvalitetsarbete 3 4. Föregående års åtgärder för utveckling 4 5. Områden

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Uteförskolan Totte

Verksamhetsplan 2012. Uteförskolan Totte Verksamhetsplan 2012 Uteförskolan Totte Den viktiga vardagen Alla barn ska få erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen

Läs mer

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET Vt 2014 I grovplaneringen definieras hur verksamheten i stora drag ska läggas upp, sett till hur varje månad planeras samt vilket/vilka tema(n) som ska arbetas med under

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

UTBILDNINGSFORUM 13 augusti 2015

UTBILDNINGSFORUM 13 augusti 2015 UTBILDNINGSFORUM 13 augusti 2015 VÄLKOMMEN TILL VÅRT TREDJE UTBILDNINGSFORUM! Ängelholms kommun profilerar sig som Kunskapsstaden 2020. Intentionen är att alla led i våra verksamheter ska genomsyras av

Läs mer