Med initiativet SVIT.05 vill Föreningen Datorn i Utbildningen, regionala och nationella

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med initiativet SVIT.05 vill Föreningen Datorn i Utbildningen, regionala och nationella"

Transkript

1 Härmed inbjuds regionala aktörer att ansöka om deltagande i SVIT.05. Regionala arrangemang knutna till SVIT.05: Språk och kommunikation med medier och IT Mobiltelefoner med kamera har blivit ett hett ämne i skolan förbjudas eller ej?. De återuppväcker därmed en klassisk mediepanik, liksom tidigare serietidningar, video, Internet och dataspel. LunarStorm, vars innehåll skapas av ungdomar själva, är en av Sveriges mest besökta mötesplatser, med ca besökare dagligen. Internet har samtidigt på bara tio år blivit en självklar informationskälla för dagens elever och lärare. Idag intensifieras mötet mellan bildmedier, film, IT och skola. Hur förändrar nya medier och IT-verktyg lärandets villkor, innehåll och former i ungdomsskolan? Efter två decennier av svenska och internationella pilotförsök innebar ITiS en breddsatsning för att i stor skala erbjuda ungdomsskolan och dess lärarkår inträde i en pedagogisk värld med IT som verktyg och Internet som medium. Framöver krävs utveckling av regionala nätverk och mötesplatser för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Lärare behöver tillfällen att dela sin mångfacetterade praktik och möta kollegor, mediepedagoger, forskare, lärarutbildare och myndigheter i reflektionen kring vad medier och IT betyder för lärande och skola. SVITkonferenserna är ett konkret steg i denna riktning och ett verktyg för att främja samverkan. Med initiativet SVIT.05 vill Föreningen, regionala och nationella partners stärka regionala nätverk för kompetensutveckling och erfarenhetsdelning lyfta upp centrala frågor kring medier, IT och lärande till ett nationellt samtal mellan lärare, myndigheter och forskare genomföra samverkande regionala konferenser den 1 november 2005 med lokalt erfarenhetsutbyte och nationell dialog Inför SVIT.05 SVIT.05 förbereds som bäst, med sikte på 8-10 regionala arrangemang den 1 november Temat för 2005 års SVIT-arbete är Språk och kommunikation med medier och IT. Temat inriktas på mötet mellan medier och IT, som en avgörande länk för att utveckla svensk skola. Samtidigt fokuseras kärnan i mötet mellan medier och IT: den kommunikativa förmågan. Förmåga att beskriva och förstå, formulera och gestalta, engagera och förmedla. Här ryms både kognitiva och sociala dimensioner. Ett perspektiv där den enskilde eleven och hennes lärande och kommunikativa samspel med omvärlden står i centrum för intresset.

2 Möte den 11 april Regionala intressenter och nationella aktörer inbjuds till möte kring SVIT05: Kl den 11 april på Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm (T-bana Slussen) Vi behöver er anmälan per e-post till: senast onsdag 6 april. Vårens tidsplan för arbete med SVIT05 Mars 30 upprop till regionala aktörer April 11 möte med inbjudna regionala arrangörer Maj 2 intresseanmälan för regionalt arrangemang SVIT05 Maj 30 definitiv ansökan om garantimedel för regionalt SVIT05 arrangemang Juni 20 beslut från FDIUs styrelse om garanti för regionalt arrangemang Ansökan och villkor för deltagande i SVIT.05 SVIT är ett långsiktigt arbete kring regional kompetens-utveckling kring Skapande och lärande med medier och IT. SVIT.05-konferenserna står för regionala arrangemang av samverkande, självbärande endags-konferenser, med lokal dialog och nationell kunskapsdelning. I samverkan med nationella partners KK-stiftelsen, Myndigheten för skolutveckling, Sveriges Kommuner och landsting, Utbildningsradion, Nationellt centrum för flexibelt lärande och Svenska Filminstitutet inbjuder Föreningen regionala aktörer att arrangera samverkande regionala konferenser den 1 november. Ett gemensamt program och tema, konferensnamn, -logga och -mapp utgör ramen för SVIT.05. Det gemensamma förmiddagsprogrammet videosänds. Eftermiddagsprogrammet är lokalt/regionalt med erfarenhetsdelning och diskussioner. Medverkan i den webbaserade videosändningen görs med storbildsprojektor och datorstation ansluten till Internet med tillräcklig bandbred (vi räknar preliminärt med 0,5 Mbps). En regional arrangörskommitté svarar för varje regionalt arrangemang, dess medverkande, program, marknadsföring och ekonomi. Regionala konferenser förutsätts bygga på självfinansiering, inte på anslag, och på låga deltagaravgifter. Regionala arrangörer debiteras en avgift på 75 kr/deltagare till de centrala SVIT.05- arrangemangen. Detta inkluderar ett specialnummer av Datorn i utbildningen och konferensmapp. Beloppet inkluderas i budgetkalkyl. Ansökan om deltagande i SVIT.05 görs till FDIU. Kontakt bör tas snarast, intresseanmälan senast den 2 maj, definitiv ansökan senast 30 maj. Ansökan ska uppta arrangörsgrupp, program i hu-

3 vuddrag, marknadsplan och budget. Ansökan ska godkännas av FDIUs styrelse för att Garantifondens medel ska kunna komma i fråga. Beslut avges den 20 juni. Adress: Föreningen, Frejgatan 32, Stockholm. E-post: Föreningen äger konceptet SVIT, ansvarar för nationella avtal, ramprogrammet och dess genomförande, liksom godkännande av regionala arrangemang för medverkan i SVIT.05 och tillgång till Garantifondens medel. Resurser för arbete med medier och IT i skola Vi arbetar tillsammans med partners med nationella webbresurser för kompetensstöd, bland annat med Multimediabyråns handledningsmaterial på webb, med Kollegiets och Datorns i utbildningens forskningsdialog med material tillgängligt via webb, med Filminstitutets och med Utbildningsradions mediepedagoger och andra resurser. Ramprogram för SVIT.05 den 1 november 2005 Förmiddag videosänt nationellt samtal om IT och medier med lärare, forskare och myndigheter, arrangerat med UR och andra nationella parter Eftermiddag lokal dialog med erfarenhetsutbyte, diskussion och presentationer Video per bredband tillgänglig för alla regionala konferenser Förmiddagens videosändning görs via bredband och Internet (OBS ej ISDN videokonferens). Alla regionala konferenser inom ramen för SVIT.05 förutsätts ta del av videosända inslag via bredbandsförbindelse kring det övergripande medietemat inom ramprogrammet för 1 november. Rådslag med SMS mm SVIT.05 är ett nationellt rådslag kring medier och IT i skola. Konferenserna prövar nya former för rådslag med stöd av IT via webbplattformen och kan utnyttjas i den mån som önskas. Vid SVIT.04 visade sig SMS vara en användbar teknik för rådslag. Arbetet pågår kring hur dessa möjligheter bäst ska utnyttjas vid SVIT.05. SVIT.05 gemensam marknadsföring FDIUs tidning och webbplats nationella partners nätverk och webbplatser tio regionala arrangörsgruppers nätverk och webbplatser en gemensam affisch produceras till höststarten för distribution till landets samtliga skolor en gemensam konferensmapp görs centralt, med SVIT.05-loggan

4 Rekommendation: involvera många skolor, lärarlag och kommuner De medverkande är naturligtvis centrala i ett evenemang inriktat på utbyte av erfarenheter. Enskilda och grupper bör inbjudas tidigt för att medverka. Vi rekommenderar att kontakt/marknadsföringsplan görs tidigt och att nära kontakt knyts med regionens kommuner/skolförvaltningar och skolor, för att skapa förutsättningar för spridning av information och gruppvis organiserat medverkande i erfarenhetsutbyte liksom deltagande i programmet. Erfarenheten visar att det är viktigt att använda flera olika kanaler för att nå skolorna. Rekommendation: breda arrangörskommittéer Vi rekommenderar breda regionala arrangörskommittéer, där exempelvis RS/Skolutveckling, lärarutbildning, högskola, länsbiblioteksorganisation, AV-media-centraler, regionala filmorganisationer, länsstyrelser, kommuner, skolor kan vara medlemmar. Vad innebär SVIT.05 för regionen? SVIT.05 innebär 1. tillfälle till allsidig fortbildning med både visioner och praktiska erfarenheter 2. tillfälle till regionalt erfarenhetsutbyte 3. tillfälle att regionalt stärka nätverk för kompetensutveckling 4. ett samtal kring medievärlden idag, dess relation till skolan och lärandet, med rykande heta inlägg från medievärlden, från lärare och från forskare 5. del i ett nationellt samtal kring visioner för medier och IT i lärandet och ett rådslag i syfte att lyfta medie- och IT-frågorna nationellt 6. ekonomisk trygghet genom Garantifond mot förluster 7. stöd av nationell marknadsföring Stockholm Peter Becker Ordförande, Föreningen Adress: Frejgatan 32, Stockholm. E-post: Mobil

5 Föreningen och tidskriften Föreningen Datorn i utbildningen och tidskriften Datorn i utbildningen initierade och genomförde SVIT04 på Skolforum och åtta andra platser den 2 november 2004 i samverkan med regionala och nationella partners. SVIT.05 bygger vidare på dessa erfarenheter. Föreningen Datorn i utbildningen och tidskriften Datorn i utbildningen är aktiv sedan 1984 med årliga rikskonferenser i samverkan med bland andra Skolverk/Skolutveckling, ITiS och KKstiftelsen. Föreningen har vuxit fram som ett svar på behovet bland Sveriges lärare att utveckla användningen av och kunskapen om IT genom att dela pedagogisk erfarenhet. Verksamheten omfattar en tidskrift med åtta utgåvor per år, årliga rikskonferenser, idétävlingar som Skoltidningstävlingen och Sökmästaren, böcker, film och medieproduktioner. Efter tjugo framgångsrika år är det dags för ett nytt steg i föreningens verksamhet, från de årliga Rikskonferenserna till SVIT ett initiativ kring regional kompetensutveckling och nationellt samverkande konferenser. Samtidigt bygger FDIU nu upp aktiva regionföreningar med start i Göteborg och Stockholm. En styrelse med bred inriktning har valts för att realisera dessa mål. Medlemmar är Britt-Inger Berntsson, Uddevalla, Lotta Delin, Sandviken, Johan Ekstrand, Stockholm, Bo Helmersson, Varberg, Kersti Hjertqvist, Stockholm, Eva Källsén, Norrtälje, Lars-Erik Nilsson, Kristianstad, Lena Nydahl, Hässleholm, Monica Sandorf, Göteborg, Sören Thornell, Linköping, Yngve Wallin, Kiruna, Mats Östling, Lena Elfvingsson, vice ordförande och Peter Becker, ordförande, Stockholm. Prenumerera på Datorn i utbildningen! Tidskriften Datorn i utbildningen ger tips, idéer, inspiration, massor av erfarenheter liksom forskningsdialog i temanummer. 1 exemplar, med åtta nummer direkt i brevlådan, kostar 350 kr 5 exemplar, skollicens till en skola, kostar 1050 kr (40% rabatt) 10 exemplar, skollicens till en skola, kostar 1750 kr (50% rabatt) Epost: fax: , post: Datorn i utbildningen, Frejgatan 32, Stockholm. Uppge namn, adress (leverans respektive faktura), skola och e-post. Ange även om medlemsinformation för FDIU önskas. Det enklaste sättet att kontinuerligt få kvalificerad kompetensutveckling och inspiration till skolans eldsjälar!

Regionala konferenser 31 oktober: Lärande med stöd av IT och medier mitt i skolan!

Regionala konferenser 31 oktober: Lärande med stöd av IT och medier mitt i skolan! Inbjudan till att delta i SVIT06 - efter framgångarna SVIT04, SVIT05 Regionala konferenser 31 oktober: Lärande med stöd av IT och medier mitt i skolan! SVIT-konferenser kring lärande med stöd av medier

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten ENA Entreprenörskap Nätverk Arena Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Genom att skapa en dynamisk och hållbar plattform där samhällets

Läs mer

Film för lust och lärande

Film för lust och lärande Film för lust och lärande FILM FÖR LUST OCH LÄRANDE Förord 4 Filmens roll i förskola och skola 9 Film och medier lyfts fram 9 Samverkan mellan elever och lärare 10 Att se och uppleva film 13 Att förstå

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun. i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola

Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun. i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola Slutrapport från MARS-projektet oktober 2004 Mediepedagogik ett förhållningssätt

Läs mer

Internet för alla. Ansökningsdokument

Internet för alla. Ansökningsdokument Internet för alla Ansökningsdokument 1 Innehåll Internet för alla... 1 1 Inledning... 3 1.1 Rubrik för ansökan... 3 1.2 Sökande... 3 1.3 Presentation av den sökande... 3 2 Om projektet... 3 2.1 Sammanfattning...

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i Skolan Entreprenör -en som gör! Entreprenörskap i skolan En del av Skånes entreprenörskapsprogram Kommunförbundet Skåne, 2008 Skola och Entreprenörskap Bakgrund

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Statens kulturråd 2014

Statens kulturråd 2014 HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE DELRAPPORT MAJ 2014 Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

BÄTTRE SKOLSTART FÖR NYANLÄNDA

BÄTTRE SKOLSTART FÖR NYANLÄNDA Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! BÄTTRE SKOLSTART FÖR NYANLÄNDA UR INNEHÅLLET De nya juridiska regelverken och lagändringarna kring nyanlända elever mottagande och skolgång (proposition

Läs mer

Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr

Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr Onsdag den 21 februari 2011 Umeå Folkets Hus En hållbar utveckling byggs med kunskap och engagemang som utmanar vår nuvarande världsbild.

Läs mer

SVIT är årligen återkommande nationellt samordnade regionala konferenser.

SVIT är årligen återkommande nationellt samordnade regionala konferenser. SVIT är årligen återkommande nationellt samordnade regionala konferenser. Målsättning/syfte Att visa och låta dig prova hur du kan använda IT och medier i din dagliga verksamhet, på ett sådant sätt att

Läs mer

så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen

så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Välkommen till konferensen KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 14-15 november 2012 Westmanska

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Digidel i Västerbotten II

Digidel i Västerbotten II Digidel i Västerbotten II Projektrapport December 2014 INNEHÅLL Projektbeskrivning 3 Bakgrund 3 Projektorganisation 3 Mål 4 Måluppfyllelse 4 Aktiviteter 5 Lärtillfällen 5 Internetbanken 5 Digitala livsberättelser

Läs mer

Stiftelsen Konsthantverkscentrum verksamhetsberättelse för 2011

Stiftelsen Konsthantverkscentrum verksamhetsberättelse för 2011 Stiftelsen Konsthantverkscentrum verksamhetsberättelse för 2011 STIFTELSEN KONSTHANTVERKSCENTRUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 1 Det finns mycket som talar för konsthantverket just nu. Inte minst tycks all

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2012

Verksamhetsplan för år 2012 Verksamhetsplan för år 2012 Med inriktning på råd och stöd, diagnosinformation, medlemsvärvning och möjligheterna till arbete för våra medlemmar. Neurologiskt Handikappades Riksförbund www.nhr.se Verksamhetsplan

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Tjänsteskrivelse Deltagande i PRIO-projekt

Tjänsteskrivelse Deltagande i PRIO-projekt Ärende 4 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-09-25 DNR BUN 2013.256 EVA LOD SID 1/1 ENHETSCHEF 08 587 852 02 EVA.LOD@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet

Utbildningsgruppens verksamhet Utbildningsgruppens verksamhet 2008 Innehållsförteckning Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2008 Årets verksamhet i sammandrag 4-6 Några nyckelhändelser 6-7 Framtida utmaningar Regional samverkan

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

Projektbeskrivning för Trippel Helix Nationell samling för skolans digitalisering

Projektbeskrivning för Trippel Helix Nationell samling för skolans digitalisering Projektbeskrivning för Trippel Helix Nationell samling för skolans digitalisering 1. Erbjudande Ansökan avser erbjudande B: Framtidsprojekt för att driva förändring. 2. Kort säljande text om projektet.

Läs mer

I fokus. Verksamhetsplan 2014

I fokus. Verksamhetsplan 2014 I fokus Verksamhetsplan 2014 version 2014-04-28 som bygger på den av styrelsen fastställda planen 2013-12-05. Planen ska ses i kombination med Den fria uppfinnaren som är föreningens beskrivning av verksamheten

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer