Regionala konferenser 31 oktober: Lärande med stöd av IT och medier mitt i skolan!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionala konferenser 31 oktober: Lärande med stöd av IT och medier mitt i skolan!"

Transkript

1 Inbjudan till att delta i SVIT06 - efter framgångarna SVIT04, SVIT05 Regionala konferenser 31 oktober: Lärande med stöd av IT och medier mitt i skolan! SVIT-konferenser kring lärande med stöd av medier och IT arrangeras nu för tredje året i rad på ett antal orter runt om i landet. Det datum som gäller i år är den 31 oktober. Nu öppnar vi upp de heta skolfrågorna kring betyg, disciplin och kunskap och ställer dem i relation till IT, medier och estetik. På bara ett årtionde har Internet, digitalteknik och mobil kommunikation kommit att gripa in i alla samhällsfält. IT och medier växer alltmer samman och berör idag skolans alla verksamheter. SVIT har tidigare tagit upp IT och medier i kunskapsprocessen, och deras nyckelroll i språk och kommunikation. I år är fokus på hur IT och medier blir centrala frågor i skolans utveckling. Målsättningen med SVIT är att vara ett möte mellan pedagoger, skolledare, forskare och utvecklare. Vi ser SVIT som en arena för regionala nätverk och kompetensutveckling och samtidigt ett nationellt samtal för visioner kring lärande med medier och IT. Arbetet är långsiktigt, med SVIT-dagen den 31 oktober som samlande evenemang. Pedagoger, skolor, kommuner, lärarutbildningar, AV-mediecentraler och andra organisationer inbjuds delta i SVIT06: Ett gemensamt förmiddagsprogram i form av en sändning från UR, med praktikfall, reflektion och visioner, som en del av ett årslångt nationellt samtal med spegling i de nationella medarrangörernas webbplatser, tevesändningar och tidskrifter. Ett regionalt/lokalt eftermiddagsmöte mellan pedagoger, skolledare och utvecklare för att diskutera praktikfall och erfarenheter, liksom strategier för att utveckla verksamheten. Under året pågår en inventering vilka exempel vill ni bidra med på regional konferens och i UR? Regionala aktörer inbjuds härmed att ansöka om deltagande i SVIT.06 Bakgrund Internet har på bara tio år blivit en självklar informationskälla för dagens elever - och lärare. Digitalkameror och mobiltelefoner har gjort den digitala bilden till ett givet inslag i skolans arbete. LunarStorm är en av Sveriges mest besökta mötesplatser, med ca besökare dagligen. När digitala resurser för skolpersonal, som Skoldatanätet, Skolporten, Kollegiet räknar besökare i många tiotusental och en digital mötesplats som Lektion.se når medlemmar har något förändrats i våra arbetsformer. Hur förändrar detta lärandets former, villkor och bedömning? ITiS innebar en breddsatsning för lärarkårens inträde i en pedagogisk värld med IT som verktyg. Framöver krävs utveckling av de regionala nätverken och mötesplatser för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Pedagoger behöver tillfällen att dela sin mångfacetterade praktik och möta kollegor, forskare, lärarutbildare och myndigheter i reflektionen kring vad medier och IT betyder för lärande och skola. SVIT-konferenserna är ett konkret steg i denna riktning och ett verktyg för att främja nätverkande och samverkan.

2 Inför SVIT.06 SVIT.06 förbereds som bäst, med sikte på ett antal regionala arrangemang den 31 oktober 2006 samverkande i ett nationellt samspel kring en sändning från UR på fm. Möte den 24 april Regionala intressenter och nationella aktörer inbjuds till möte kring SVIT.06: Kl den 24 april på Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm Vi behöver er anmälan per e-post till: senast onsdag19 april. Vårens tidsplan för arbete med SVIT.06 Mars 20 inbjudan till regionala aktörer April 20 Programgruppen för UR-program: preliminärt program för fm 31/10 April 24 intresseanmälan för regionalt arrangemang inom SVIT.06 April 24 SVIT-träff i Stockholm med inbjudna regionala och nationella aktörer hos SKL Maj 5 sista dag för ansökan om garantimedel för regionalt SVIT.06 arrangemang Maj 22 beslut från FDIUs styrelse om garanti för regionalt arrangemang Maj 22 program för fm 31/10 Maj 29 webbpublicering hos alla partners av program Sept 18 SVIT-träff i Stockholm hos UR Okt 31 SVIT-dagen Dec 11 SVIT-träff med utvärdering hos II Ansökan och villkor för deltagande i SVIT.06 I samverkan med nationella partners KK-stiftelsen, Myndigheten för skolutveckling, Sveriges Kommuner och landsting, Utbildningsradion, Nationellt centrum för flexibelt lärande och Svenska Filminstitutet inbjuder Föreningen Datorn i Utbildningen regionala aktörer att arrangera samverkande regionala konferenser den 31 oktober. SVIT är ett långsiktigt arbete kring regional kompetensutveckling kring Skapande och lärande med medier och IT. SVIT.06-konferenserna står för regionala arrangemang av samverkande, självbärande endags-konferenser, med lokal dialog och nationell kunskapsdelning. Det gemensamma temat, förmiddagsprogrammet, namnet och loggan utgör ramen för SVIT.06. Det gemensamma förmiddagsprogrammet videosänds. Eftermiddagsprogrammet är lokalt/regionalt med erfarenhetsutbyte och diskussioner. På förmiddagen medverkar man i videosändningen från UR via strömmande video över webb (önskvärd bandbredd 0,5 Mbps). Regionala arrangörskommittér svarar för varje regionalt arrangemang, dess medverkande, program, marknadsföring och ekonomi. Även lokala arrangemang välkomnas, såsom exemplifierades av Katrineholms initiativ vid SVIT05 med ett lokalt arrangemang väl integrerat i ett lokala fortbildnings- och utvecklingsarbete 1. Regionala konferenser förutsätts bygga på självfinansiering, inte på anslag, och på låga deltagaravgifter. 1 Se Datorn i utbildningen nr 7/2005

3 Regionala arrangörer debiteras en avgift på 75 kr/deltagare till de centrala SVIT.06- arrangemangen. Detta inkluderar ett specialnummer av Datorn i utbildningen. Beloppet inkluderas i ansökans budget. Ansökan om garantimedel ställs till Föreningen Datorn i Utbildningen, vilken ansvarar för konceptet SVIT och beslut kring garantier för regionala arrangemang inom SVIT.06. Intresseanmälan görs senast den 24 april, definitiv ansökan senast den 5 maj. Ansökan ska ange arrangörsgrupp, program i huvuddrag, marknadsplan och budget. Ansökan godkänns av FDIUs styrelse för att Garantifondens medel ska kunna komma i fråga. Beslut avges den 22 maj. Adress: Föreningen Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, Hässelby. E-post: Nationellt program I samverkan mellan nationella partners Föreningen Datorn i Utbildningen, Myndigheten för skolutveckling, Sveriges Kommuner och landsting, Utbildningsradion, Nationellt centrum för flexibelt lärande och Svenska Filminstitutet görs ett långsiktigt arbete för att stöda skolors arbete med IT och medier och ett förmiddagsprogram den 31 oktober. En redaktionsgrupp ansvarar för förmiddagens gemensamma program och för de medieinslag från regionerna som ska ingå i programmet. Gruppen består av Cecilia Boreson, UR, Klas Viklund, Svenska Filminstitutet, Isak Benyamine, Datorn i utbildningen, Christina Szekely, Myndigheten för skolutveckling. För förslag kontakta Cecilia Boreson UR I förmiddagens gemensamma program ska ingå ett antal konkreta inslag kring medie- och IT-arbete i skolor, i form av både personlig medverkan och videoinslag. Bidrag och förslag till sådana inslag vill redaktionsgruppen ha snarast, helst före den 5 maj. Resurser för arbete med medier och IT i skola De nationella aktörerna samordnar även andra resurser och aktiviteter inriktade på att stödja skolutveckling med stöd av IT och medier. Hit hör Multimediabyråns handledningsmaterial på webb, Kollegiet, Datorns i utbildningens material och forskningsdialog i tryckt version, Filminstitutets och Utbildningsradions nätverk av mediepedagoger, Zoom och andra resurser. Ramprogram för SVIT.06 den 31 oktober 200 Förmiddag videosänt nationellt samtal om IT och medier med lärare, forskare och myndigheter, arrangerat med UR och andra nationella parter Eftermiddag lokal dialog med erfarenhetsutbyte, diskussion och presentationer Video per bredband tillgänglig för alla regionala konferenser Förmiddagens videosändning görs via bredband och Internet (OBS ej ISDN videokonferens). Alla regionala konferenser inom ramen för SVIT.06 förutsätts ta del av videosända inslag via bredbandsförbindelse kring det övergripande medietemat inom ramprogrammet för 31 oktober. Rådslag med SMS mm SVIT.06 är ett nationellt rådslag kring medier och IT i skola. Konferenserna prövar nya former för rådslag med stöd av IT via webbplattformen och kan utnyttjas i den mån som önskas. Vid SVIT.04 visade sig SMS vara en användbar teknik för rådslag. Arbetet pågår kring hur

4 dessa möjligheter bäst ska utnyttjas vid SVIT.06. SVIT.06 gemensam marknadsföring FDIUs tidning och webbplats nationella partners nätverk och webbplatser regionala arrangörsgruppers nätverk och webbplatser en gemensam affisch produceras till höststarten för digital distribution till landets skolor en gemensam konferensmapp görs centralt, med SVIT.06-loggan involvera många skolor, lärarlag och kommuner De medverkande är naturligtvis centrala i ett evenemang inriktat på utbyte av erfarenheter. Enskilda och grupper bör inbjudas tidigt för att medverka och delta i utveckling av program och upplägg. Vi rekommenderar att kontakt/marknadsföringsplan görs och att nära kontakt knyts med regionens kommuner/skolförvaltningar och skolor, för att skapa förutsättningar för spridning av information och gruppvis organiserat medverkande i erfarenhetsutbyte liksom deltagande i programmet. Erfarenheten visar att det är viktigt att använda flera olika kanaler för att nå skolorna. breda arrangörskommittéer Vi rekommenderar breda regionala arrangörskommittéer, där exempelvis länsförbund, högskola, länsbiblioteksorganisation, AV-mediacentral och regional film/media-organisation, länsstyrelse, kommuner, skolor och lärarutbildning kan vara medlemmar. Vi har också goda erfarenheter av rent lokal arrangör, med en enda kommun som bas 2. Vad kan SVIT.06 innebära för regionen? SVIT.06 kan ge 1. tillfälle till allsidig fortbildning med både visioner och praktiska erfarenheter 2. tillfälle till regionalt erfarenhetsutbyte 3. tillfälle att regionalt stärka nätverk för kompetensutveckling 4. ett samtal kring medievärlden idag, dess relation till skolan och lärandet, med rykande heta inlägg från medievärlden, från lärare och från forskare 5. del i ett nationellt samtal kring visioner för medier och IT i lärandet och ett rådslag i syfte att lyfta medie- och IT-frågorna nationellt 6. ekonomisk trygghet genom Garantifond mot förluster 7. stöd av nationell marknadsföring Stockholm Peter Becker Ordförande, Föreningen Datorn i Utbildningen Post: Förridargränd 16, Hässelby. E-post: Mobil Se om Katrineholm i Datorn i utbildningen nr 7/2005

5 Föreningen och tidskriften Datorn i Utbildningen Föreningen och tidskriften Datorn i utbildningen har initierat och genomfört SVITkampanjer 2004 och 2005 i samverkan med regionala och nationella partners. SVIT.06 bygger vidare på dessa erfarenheter. Föreningen och tidskriften Datorn i utbildningen är aktiv sedan 1984 med årliga rikskonferenser i samverkan med branschföretag, skolmyndigheter, ITiS och KK-stiftelsen. Föreningen Datorn i Utbildningen har vuxit fram som ett svar på behovet bland Sveriges lärare att utveckla användningen av och kunskapen om IT genom att dela pedagogisk erfarenhet. Verksamheten omfattar en tidskrift med åtta utgåvor per år, årliga rikskonferenser, idétävlingar som Skoltidningstävlingen och Sökmästaren, böcker, film och medieproduktioner. Efter tjugo framgångsrika år ansåg vi att det var dags för ett nytt steg i föreningens verksamhet. Vi gick från den årliga Rikskonferensen till SVIT ett initiativ kring regional kompetensutveckling och nationell samverkan. En styrelse med bred inriktning har valts för att realisera dessa mål. Medlemmar är Britt-Inger Berntsson, Uddevalla, Lotta Delin, Sandviken, Johan Ekstrand, Stockholm, Bo Helmersson, Varberg, Kersti Hjertqvist, Stockholm, Eva Källsén, Norrtälje, Lars-Erik Nilsson, Kristianstad, Monica Sandorf, Göteborg, Jon-Erik Egerszegi, Umeå, Kristina Hansson, Piteå, Helena Resele-Tidén, Danderyd, Mats Östling, Lena Elfvingsson, vice ordförande och Peter Becker, ordförande, Stockholm. Prenumerera på Datorn i utbildningen! Tidskriften Datorn i utbildningen ger tips, idéer, inspiration, massor av erfarenheter liksom forskningsdialog i temanummer. 1 exemplar, med åtta nummer direkt i brevlådan, kostar 350 kr 5 exemplar, skollicens till en skola, kostar 1050 kr (40% rabatt) 10 exemplar, skollicens till en skola, kostar 1750 kr (50% rabatt) Epost: fax: , post: Datorn i utbildningen, Förridargränd 16, Hässelby. Uppge namn, adress (leverans respektive faktura), skola och e-post. Ange även om medlemsinformation för FDIU önskas. Datorn i utbildningen, det bästa sättet att kontinuerligt få kvalificerad kompetensutveckling och inspiration kring IT och medier i skolan!

SVIT är årligen återkommande nationellt samordnade regionala konferenser.

SVIT är årligen återkommande nationellt samordnade regionala konferenser. SVIT är årligen återkommande nationellt samordnade regionala konferenser. Målsättning/syfte Att visa och låta dig prova hur du kan använda IT och medier i din dagliga verksamhet, på ett sådant sätt att

Läs mer

Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun. i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola

Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun. i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola Slutrapport från MARS-projektet oktober 2004 Mediepedagogik ett förhållningssätt

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen Utbildningsgruppen Göteborg 29 januari 2008 Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg, vice ordförande Ann Lundgren (s), Göteborg Kristina Tharing (m), Göteborg Peter Ohlsson

Läs mer

Digidel i Västerbotten II

Digidel i Västerbotten II Digidel i Västerbotten II Projektrapport December 2014 INNEHÅLL Projektbeskrivning 3 Bakgrund 3 Projektorganisation 3 Mål 4 Måluppfyllelse 4 Aktiviteter 5 Lärtillfällen 5 Internetbanken 5 Digitala livsberättelser

Läs mer

Statens kulturråd 2014

Statens kulturråd 2014 HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE DELRAPPORT MAJ 2014 Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Tjänsteskrivelse Deltagande i PRIO-projekt

Tjänsteskrivelse Deltagande i PRIO-projekt Ärende 4 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-09-25 DNR BUN 2013.256 EVA LOD SID 1/1 ENHETSCHEF 08 587 852 02 EVA.LOD@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr

Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr Onsdag den 21 februari 2011 Umeå Folkets Hus En hållbar utveckling byggs med kunskap och engagemang som utmanar vår nuvarande världsbild.

Läs mer

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN!

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! Uppdaterad 2013-03-11 INNEHÅLL ENTRIS 2.0 kompetensutvecklingsutbud våren 2013 Inledning 3 Kompetensutvecklingsutbud våren 2013 3 Övriga insatser våren 2013 4 Mötesplats ENTRIS

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! E-ARKIVDAGEN OFFENTLIG SEKTOR 2015 Konferens den 4 februari 2015 Stockholm Ur innehållet Att framgångsrikt driva projektet och komma igång med e-arkiv

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt

Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt delredovisning av regeringsuppdraget Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt Diarienummer 31-971/2014 december 2014 SGU-rapport 2014:41 Omslagsbild: Lars Perssson. Illustration:

Läs mer

MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010. Paper

MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010. Paper 1 MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010 Paper Projekt och visioner om det lokal-globala biblioteket av Ingrid Atlestam och Lisbeth Stenberg Ingrid.Atlestam@vgregion.se, Lisbeth.Stenberg@vgregion.se,

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder Utveckla samverkan med civilsamhället Inspiration, idéer och metoder Förord Intresset för samverkan med civilsamhället blir allt tydligare. Civilsamhällets potential som förnyare av välfärden, som en kraft

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

abilitypartner Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan!

abilitypartner Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan! ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan! Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER 6 7 december 2006, Berns Salonger, Stockholm UR INNEHÅLLET: Den sociala webben

Läs mer

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss ett uppdrag för Sveriges kommuner och landsting Skolbiblioteket finns där kompetens och resurser blir synliga och samverkar med elever och pedagoger. Skolbiblioteket

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet

Utbildningsgruppens verksamhet Utbildningsgruppens verksamhet 2010 Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2010... 5 Utbildningsgruppens utgångspunkter... 5 Utbildningsgruppens strategier... 5 Årets verksamhet i sammandrag... 7 Några

Läs mer

Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten

Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten Konferens 15 16 april 2015 i Scandic

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer