samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar"
  • Ola Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 1. Med samverkan i fokus Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar och långsiktigt utveckla lärosätenas forskning och utbildning. Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och offentliga aktörer

2 Upptakt för lärprojekt om formaliserad samverkan Bör samverkan formaliseras och i så fall, varför? Och vad är det som ska formaliseras? Det var några av frågorna som lyftes när ett trettiotal personer från 15 svenska lärosäten samlades till upptakten för lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och offentliga aktörer. Alla högskolor har som grunduppdrag att bedriva forskning och utbildning. Enligt högskolelagen ingår också i högskolornas uppgift att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet. Att hitta former för samverkan är därför en central uppgift för varje lärosäte. Men formaliserad samverkan kan se ut och benämnas på många olika sätt. Vissa sluter strategiska avtal eller formulerar avsiktsförklaringar, medan andra inrättar återkommande mötesplatser mellan lärosätet och dess samverkanspartners. Att systematisera samverkan kring studenter genom ex-jobbsförmedling, mentorskapsprogram och praktikplatser är också en typ av formalisering. Det är ganska mycket lika, fast vi löser det olika, som en deltagare uttryckte det. Lärprojektet är ett initiativ från UniLink och har som syfte att skapa nätverk för erfarenhetsutbyte och att öka kunskapen om formaliserad samverkan mellan lärosäten och offentliga aktörer, såsom kommuner, landsting och statliga myndigheter. Allt ifrån samverkansansvariga till projektledare och chefer hade samlats. Att lära av andras erfarenheter, båda lyckade och misslyckade, och att få nya idéer var de förväntningar som framför allt uttrycktes av deltagarna. Flera menade också att det är svårt att synliggöra samverkan och ville gärna diskutera kommunikationsfrågor, Värd var UniLink, och träffen utgjorde starten för ett lärprojekt om formaliserad samverkan. däribland Antonia Ribbing vid Södertörns högskola: Det finns massor med samverkan som inte syns. Hur gör vi för att lyfta fram den? undrade hon. Eva Klasson Wehler, avdelningschef vid Stockholms universitet inledde dagen genom att berätta om deras arbete med att utveckla strategiska partnerskap. Karin Axelsson, chef vid Mälardalens högskola, tog vid och hälsade välkommen från dagens värd, UniLink, där hon är styrelseordförande. Arrangörsgruppen, Gerry Andersson från Högskolan i Halmstad och Maria Mårtensson från Stockholms universitet, båda styrelseledamöter i UniLink, samt Cecilia Vestman från Mälardalens högskola, gav en bakgrund till lärprojektet och drog upp riktlinjerna för dagens arbete. I mitt arbete som processledare för Samhällskontraktet har jag saknat ett nätverk av personer i landet med liknande uppdrag att utbyta tankar

3 Samverkan har aldrig varit så hett! Margareta Norell Bergendahl, vicerektor på KTH Margareta Norell Bergendahl presenterar KLOSS-projektet Eva Klasson Wehler om utveckling av samverkan vid Stockholms universitet och idéer med, berättade Cecilia som förklaring till varför hon tog initiativ till projektet. Varför formalisera samverkan? Ett av lärprojektets syften är att undersöka vilka fördelar som finns med att formalisera samverkan mellan lärosäten och offentliga aktörer. Deltagarnas första uppgift blev nu att svara på frågan Varför?. I mindre grupper gavs möjlighet att vrida och vända på argumenten. Trovärdighet i relation till partners, långsiktighet, kontinuitet, förtroende, ömsesidiga åtaganden och professionalism var nyckelord i diskussionerna. Med professionalism avsågs exempelvis att komma bort från att samverkan blir för personberoende. En grupp menade också att strukturerna ger större legitimitet och status till samverkan. En av de diskuterade aspekterna är nyttan, en viktig drivkraft för all forskning, som med samverkan kan bli än större. Som Gerry Andersson uttryckte det: Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar och fördjupa lärosätenas forskning och utbildning. Organisering och styrning av samverkan är en förutsättning, fortsatte Gerry, och lyfte fram Samhällskontraktet vid Mälardalens högskola som förebild. Många av deltagarna var överens om att en formalisering gynnar långsiktiga relationer och stärker kvaliteten på forskning och utbildning. Samverkan är också något som externa finansiärer efterfrågar allt mer i utlysning av medel. Het samverkan och verkstad! Samverkan har aldrig varit så hett! konstaterade Margareta Norell Bergendahl, vicerektor på KTH, som inledning på eftermiddagen. Hon berättade om KTH:s arbete med strategiska partners och gav deltagarna inblick i KLOSS-projektet, som handlar om att ta fram verktyg för strategisk samverkan mellan lärosäten, näringsliv och samhälle. Margareta betonade att samverkan bör vara en ledningsfråga. Gruppsamtalen fortsatte, och nu var det dags för deltagarna att dela med sig av sina egna erfarenheter av formaliserad samverkan. Kring vilka verksamheter har lärosätena det idag, och var ser man behoven framöver? Fakta UniLink är en ideell förening som har som syfte att utveckla och förnya samverkan mellan akademin och det omgivande samhället. Detta sker genom att lärosätena bildar nätverk inriktade på erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, internationellt samarbete och gemensamma utvecklingsprojekt. Föreningen har idag 17 högskolor och universitet som medlemmar.

4 Gemensamma reflektioner efter gruppsamtal En mängd projekt och verksamhetsområden med olika former av samverkan presenterades, från stora projekt med många aktörer, som Innovationskraft Stockholm, till mindre, utvecklingsbara samverkansområden med få aktörer, som samarbetet kring uppsatsarbeten med Försvarsmakten. Verkstad! var det spontana svaret på frågan om varför vissa samarbeten bör formaliseras. För att få igång verksamheten och nå resultat behöver projekten göras hanterbara och man behöver hitta metoderna för hur samverkan ska se ut. Fortsättning i Östersund Nästa träff för lärprojektet är förlagd till Mittuniversitetet, Östersund den 4 november, i samband med UniLinks arenaträff. Till dess har delta- garna i hemläxa att skicka in ett exempel på formaliserad samverkan från det egna lärosätet, för att kunna ta sig an frågan om hur formaliserad samverkan ser ut. Ytterligare en träff äger rum i vår, innan lärprojektet avslutas i samband med HSS-konferensen på Linnéuniversitetet i Kalmar i maj I den avslutande sammanfattningen kunde arrangörerna konstatera att syftet med dagen uppnåtts. Flera deltagare tyckte att det var positivt att prata i mindre grupper och få chansen att vända och vrida på frågorna tillsammans. Cecilia Vestman drog slutsatsen att vissa frågor hängt med länge och att lärprojektet förhoppningsvis blir ett sätt att med hjälp av god kommunikation och ökad kunskap komma ett steg längre. Arrangörerna: Maria Mårtensson, Stockholms universitet, Gerry Andersson, Högskolan i Halmstad och Cecilia Vestman, Mälardalens högskola

5 Grupperna delar med sig av sina diskussioner Erfarenhetsutbyte gavs stort utrymme under dagen. Mattias Dyrvik antecknar Varför formaliserad samverkan? Material och länkar Inbjudan UniLink KLOSS-projektet HSS 2015 Lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och offentliga aktörer Träffar 2014: 29/9 Stockholm 4/11 Östersund Träffar 2015: 16/3 Stockholm 28-29/5 Kalmar, HSS

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Alumnverksamhet rapport nationell alumnenkät 2007

Alumnverksamhet rapport nationell alumnenkät 2007 Alumnverksamhet rapport nationell alumnenkät 2007 UniLink-rapport 2009:5 Sammanfattning Under 2007 genomfördes en nationell undersökning om hur lärosätena i Sverige bedriver alumnverksamhet. Syftet var

Läs mer

Professionell hantering av externa relationer

Professionell hantering av externa relationer Professionell hantering av externa relationer UniLink-rapport 2009:4 SAMMANFATTNING... 1 1 INLEDNING... 1 1.1 CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) VAD ÄR DET?... 2 2 SYFTE OCH MÅL... 3 3 ORGANISATION...

Läs mer

Förhoppningar och farhågor. hos framtida chefer i kommunerna

Förhoppningar och farhågor. hos framtida chefer i kommunerna förhoppningar OCH FARHÅGOR HOS FRAMTIDA CHEFER I KOMMUNERna Förhoppningar och farhågor hos framtida chefer i kommunerna Upplysningar om innehållet: Caroline Olsson, caroline.olsson@skl.se Sveriges Kommuner

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet?

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Dokumentation från nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2010 Program för konferensen Konferencier för dagen

Läs mer

Samhällskontraktet. Högskolan + kommunerna = sant

Samhällskontraktet. Högskolan + kommunerna = sant Samhällskontraktet Högskolan + kommunerna = sant FAKTA KARIN RÖDING Karin Röding är sedan våren 2011 rektor vid Mälardalens högskola. Hon har tidigare varit bland annat chef för Universitets- och högskoleenheten

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Programförklaring till ett HR-Center - Sammanfattning

Programförklaring till ett HR-Center - Sammanfattning Programförklaring till ett HR-Center - Sammanfattning Sammanfattning av dokumentation från workshop den 7 april 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning programförklaring till ett HR-Center...

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Vägskäl - slutrapport

Vägskäl - slutrapport Vägskäl - slutrapport Inledning Projektet Vägskäl startade som en frågeställning kring ifall det skulle vara möjligt att kombinera områdena IT-kompetens, upplevelsebaserat lärande och studie- och yrkesvägledning.

Läs mer

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Fredrik Jönsson Erik Jakobsson Lennart Svensson APeL FoU Mars 2010 Innehåll Inledning... 3 Arbetssätt och teoretiska perspektiv... 5 Målformulering,

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer