Från idé till samverkansprojekt kring framtidens vård och omsorg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från idé till samverkansprojekt kring framtidens vård och omsorg"

Transkript

1 25/ kommunerna + högskolan = sant Fördjupningspass 2 A Samverkan: Från idé till samverkansprojekt kring framtidens vård och omsorg

2 Mälardalens högskola Grundad 1977 Campus i Eskilstuna och Västerås 975 anställda studenter, varav ca 750 internationella studenter per år 68 utbildningsprogram, (ht 2011 flest sökande till socionom och sjukgymnast) 900 kurser Vetenskapsområden teknik samt hälsa och välfärd Den samverkande högskolan!

3 Samhällskontraktet Avtal om fördjupad samverkan Avtalstid 4 år: Tre parter: Eskilstuna, Västerås, MDH Gemensam plattform Professionalisera och effektivisera samverkan Gemensamma mål, för regionens bästa Medel från kommunerna 40 mnkr Samverkan mot gemensamma mål

4 Våra roller MOTOR vi initierar och driver egna projekt och aktiviteter MÄKLARE vi är en länk mellan högskolan och omvärlden Samverkan handlar om möten mellan människor MÖTESPLATS vi skapar arenor för möten mellan forskning och praktik

5 Prioriterade områden Fyra sektorsgrupper 1. Utbildning 2. Äldreomsorg och socialt arbete 3. Morgondagens studenter och arbetskraft 4. Hållbar stadsutveckling Vi vill höja kompetensnivån hos regionens medborgare!

6 Äldreomsorg och socialt arbete Inom sektorsgruppens ansvarsområde finns kommunernas socialtjänst med områdena: Omsorg om äldre och funktionshindrade Individ och familjeomsorg omfattande verksamheter där Samhällskontraktet har stora möjligheter att stödja utvecklingen samt högskolans verksamhet inom hälsa, vård och välfärd.

7 MEN - vad skulle vi göra? Fatta beslut i styrelserummet? Top-down? Nej! Vi går ut och frågar personalen! Framtidens vård och omsorg en utvecklingssatsning Mötesplatser, idé-efterlysning, match-making, projektbidrag för arbetstid, seminarier, formulär för projektplanering

8 Samhällskontraktet MOPS- Modell för Avtal om fördjupad samverkan Samverkan inom Avtalstid 4 år: Tre parter: Eskilstuna, Västerås, MDH Gemensam plattform Professionalisera och effektivisera samverkan Medel från kommunerna 40 mnkr Samhällskontraktet Framtidens vård och omsorg MOPS 2010 Utvärdering MOPS 2.0 MOPS 2011 kommunerna + högskolan = sant

9 Mål Ökad kompetens hos personal och högre kvalitet i verksamheterna. Skola, omsorg och framtidens arbetskraft, för regionens bästa! Forskning inom minst en av de prioriterade sektorerna ska vara internationellt erkänd. Ett framstående exempel på samverkan mellan akademi och samhälle.

10 Framtidens vård och omsorg 1. Mötesplatser och idéefterlysning Workshop februari 2010 Forskarpresentationer från MDH Övningar för idé-generering Tema-diskussioner Fler än 100 anmälda deltagare Idéefterlysning via webb, vykort och kontakter Match-making

11 Framtidens vård och omsorg 2. Förprojektering Samverkans- och verksamhetsvärde Seminarieserie maj-juni 2010 Bidrag om kr/projekt för arbetstid Vi fick in 26 idéer!

12 MOPS Genomförande Tre seminarieträffar med handledning och presentationer (17 maj 8 juni) Nio projekt fullföljde hela processen Fokus på skrivprocessen och finansiering (OPS) Avslutande draknäste / hearning Ansökan om bidrag senast 31 augusti

13 Framtidens vård och omsorg Kriterier för urval Samverkansvärde Verksamhetsperspektiv Vetenskapligt perspektiv/forskningsvärde Genomförbarhet Nytta för brukare/kommuninvånare Regional/nationell nytta, generaliserbarhet Koppling till Samhällskontraktets övergripande mål Nio projekt lämnade in ansökan om vidare finansiering

14 MOPS 2010 Fyra utvalda projekt ( ) Grön omsorg, familjebehandling i grön miljö ALAIKT [aj laijk itt] -Att Leva och Arbeta med Informations- och Kommunikations Teknik HAI, Hund som främjare av autonomi och integritet i demensvården (Vårdarhundar) Mötesplatser (IV, individen i vardagen: Gruppbostad i förändring)

15 Utvärdering MOPS: en potentiell praktikgemenskap Mikael Holmgren, STAMP-gruppen MOPS är ett försök att bringa fram samverkan i större skala. MOPS struktur handlar om att hjälpa deltagarna att hjälpa varandra och att lära i praktiken, att lära sig samverkan. Det innebär att MOPS inte bara bidrar till att arbeta fram specifika projekt i samverkan utan även om att sprida, främja och utveckla samverkan i sig.

16 Utvärdering Röster från utvärderingen av MOPS Det har öppnat dörrar som jag inte skulle ha haft möjlighet att få upp annars utan det här samarbetet och [MOPS] upplägget...vi har närmat oss högskolan. Som forskare är det svårt att få tillträde till kommunerna och i och med det här får vi kontakter som öppnar upp

17 Utvärdering några fler röster inför framtiden så vet man också vilka personer man kan vända sig mot förhoppningsvis leder det till utökat samarbete i framtiden. I den verksamheten som jag jobbar i kommunen är högskolan som månlandningen. Det är människor som jobbar i verksamheten och i många fall finns inte någon som har högskoleutbildning. Det är en verksamhet som inte har sådana traditioner. Så det är verkligen väldigt främmande överhuvudtaget.

18 Utvärdering och en avslutande röst Det här är verkligen en chans att få fram forskning som kommunen känner att det här kan vi använda och jag tror att det för kommunens del är ömsesidigt att de kan utveckla sin verksamhet med hjälp av vår forskning.

19 Sammanfattad utvärdering Forskning för samhällsnytta Innovation och konceptutveckling Nya kontakter och närmanden Lärande och personlig utveckling Samverkansbildande satsning

20 MOPS 2.0 Ytterligare stöd för projekten som fick slutbidrag av en scientific writer grupp med fokus på vidare finansiering R&D konsult, Forsknings samordnare och handledare från Grants office Individuell projekthandledning Hearing Individuell projekthandledning Finansieringsplan och individuell handledning i text retorik

21 MOPS 2011 Utlysning efterlysning 1 april 31 maj

22 MOPS 2011 Prioriterade områden 2011 Individ och familjeomsorg: - Familjehemsvård samt - Tidigt normbrytande beteende hos barn och ungdomar Seminarieserie med fokus på projektledning och gruppdiskussioner Omsorg om personer med funktionshinder: - Gruppbostad för utvecklingsstörda, - Rehabilitering, kognition och folkhälsa Äldreomsorg: - Hemtjänst, hemsjukvård och boendestöd

23 MOPS 2011 Ny MOPS 2011 Förprojekteringsfas för att påverka möjligheter, vilja och intresset att delta i samverkan Forsknings- eller utvecklingsprojekt i samverkan mellan högskolan och en eller båda kommunerna Utveckla idén och få utbildning i projektledning och projektarbete Möjlighet att söka bidrag från Samhällskontraktet

24 MOPS 2011 Betydelsefulla möten inom familjehemsvård Hello people, otraditionella yrkesval för pojkar inom vård- och omsorg Livet för barn i skyddat boende Utbildningsavdelningar inom kommunal äldreomsorg (sjuksköterskor & sjukgymnaster) Samordnat föräldrastöd för barn och ungdomar med funktionshinder Familjeomsorg i grön miljö (familjeterapi i lantbruksmiljö)

25 Tid & plats Rubrik Program Fredagen 26 augusti Sal E 207, Eskilstuna Fredagen 9 september Västerås Fredagen 30 september Eskilstuna Fredagen 14 oktober Västerås Fredagen 11 november, Westerqvarn, Kolbäck MOPS 2011 Idéträff Introduktioner Att vara projektledare/ deltagare Finansiärer Seminarie- och handledningsträff Projektfinansiering Seminarie- och handledningsträff Retorik i skrift Seminarie- och handledningsträff Hearing/ Draknäste Introduktion och presentationer Föreläsare: Cecilia Vestman, processledare Samhällskontraktet Presentationer projektidéer Föreläsare: Anne Carnwall Forskningssamordnare HVV Gruppdiskussion och handledning Föreläsare: Lena Jonsson, Ekonom HVV Presentationer av vidareutvecklade projektidéer Gruppdiskussion och handledning Föreläsare: Runa Nordin UKK Presentationer av projektplaner Tips och kommentarer från expertpanel 30 november Sista dag för ansökan om vidare finansiering Ansökan om vidare bidrag Lämna in projektplan/ansökan Ansökan om medel från Samhällskontraktet och plan för andra finansiärer för genomförande av projektet.

26

27 Cecilia Vestman Christine Gustafsson

28 Diskussion - I mötet mellan akademi och praktik har det i MOPS blivit det akademiska arbetssättet och synsättet som tagit överhand. Vad tycker du? Har ni erfarenheter av samverkan där ni funnit en balans mellan akademi och praktik i projekt eller andra aktiviteter?

29 Diskussion Samverkan handlar om möten mellan människor Vad tycker ni? Om du fick fria händer / hur skulle du samverka praktik & forskning?

Samverkan mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad och Mälardalens högskola inom området hållbar utveckling

Samverkan mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad och Mälardalens högskola inom området hållbar utveckling Samverkan mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad och Mälardalens högskola inom området hållbar utveckling En översiktlig kartläggning 2011 Jenny Göransson Gun From Consulting AB jenny@gfconsulting.se

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-01-26 1 (3) Identitet TN 1109-190 Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Trafikverket,

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Satsningar mot utanförskap fortsätter 2014

Satsningar mot utanförskap fortsätter 2014 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! M aj 2014 Förbundsdirektören har ordet Satsningar mot utanförskap fortsätter 2014 Jag vill i maj månads krönika lyfta fram ett av de arbeten

Läs mer

Uppsökande verksamhet

Uppsökande verksamhet Framtaget med stöd av Allmänna arvsfonden Uppsökande verksamhet - LSS - på brukarnas villkor - Sidan 1 Detta idématerial är framtaget inom vårt projekt LSS - på brukarnas villkor, som vi genomfört med

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

VILL DU HA ETT AV VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID?

VILL DU HA ETT AV VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID? VILL DU HA ETT AV VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID? 2015 2016 REKTOR HAR ORDET Välkommen till MDH! Här börjar din resa som kommer att ge dig ny kunskap, nya vänner och många upplevelser.

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-12 Dnr: 2013/842-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Åsa Sundgren Häggberg Jonas Boman Individ-

Läs mer

Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010

Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010 1 2010-05-12 Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010 Inledning: Lisa Wallenius från Sällsynta Diagnoser och representant för Handikappförbundens styrelse hälsar välkomna och lämnar

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2013-04-26 kl 9:30-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Per Pellby, VGR Lars Jusonius,

Läs mer

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision konsten att lyssna utan motstånd Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision En utvärdering av ett pilotprojekt Christina Norman Mars 2007 Brukarorienterad utvärdering

Läs mer

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1 Projektbank 2009-2011 1 Förord: 4 Kansliavdelningen 5 Pågående projekt 5 Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp 5 Tillväxtarenor - utveckling av mottagning och bemötande i Science Park-systemets noder 6 SP-systemet

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn KNUT3 Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1369300094861] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. KNUT3 är det tredje steget

Läs mer