M som i MOPS. en del i Samhällskontraktet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "M som i MOPS. en del i Samhällskontraktet"

Transkript

1 M som i MOPS En processutvärdering av MOPS 2011 en del i Samhällskontraktet Karin Axelsson, doktorand och vicerektor samverkan Anna Kremel, doktorand vid akademin för innovation, design och teknik Erik Lindhult, universitetslektor akademin för innovation, design och teknik

2 Ett starkt MDH det samproducerande lärosätet 1977 grundas Mälardalens högskola 30 utbildningsprogram Umeå 750 kurser 1000 anställda studenter Göteborg Västerås Eskilstuna Malmö Stockholm Mälardalens högskolas målbild är att 2016 vara det ledande lärosätet i Sverige för excellent samproduktion med olika samhällsaktörer, både internationellt och nationellt. 2

3 Samhällskontraktet Avtal om fördjupad samverkan offentlig sektor Avtalstid 4 år: Gemensam plattform Skola, omsorg och framtidens arbetskraft Professionalisera och effektivisera samverkan Gemensamma mål, för regionens bästa Medel från kommunerna 40 Mkr Tre parter: MDH Eskilstuna kommun Västerås stad

4 Hur skulle Samhällskontraktet skapa samverkan inom socialtjänst? Förslag från ledningen? Fatta beslut i styrelserummet? Top-down? Nej! Framtidens vård och omsorg en utvecklingssatsning Bottom-up, utgår från egna idéer hos forskare och praktiker. MOPS-modellen ett verktyg för att föra processen framåt från idé till projekt.

5 MOPS Modell för projektutveckling i Samhällskontraktet (tre steg från idé till genomförande) Mötesplatser och idéefterlysning Match-making Seminarieserie: Projektutveckling och extern finansiering. Verktyget One Page Summary. Bidrag för genomförande och vidare ansökningar om medel

6 Vad blev resultatet? MOPS ansökningar 10 utvalda projekt 4 gavs bidrag MOPS ansökningar 6 utvalda projekt 4 gavs bidrag Idéer från personal vid MDH, Västerås stad och Eskilstuna kommun

7 Projekt som beviljats medel ALAIKT, Att Leva och Arbeta med Informations- och Kommunikations Teknik Grön omsorg, familjebehandling i grön miljö HAI, Hund som främjare av autonomi och integritet i demensvården (Vårdarhundar) Mötesplatser, samverkan mellan verksamhet och utbildning inom Socionomprogrammets praktik BiFAMN: Betydelsefulla möten i familjehemsvård Livet för barn i skyddat boende EKUALHs Evidens, kompetens & utbildningscentra inom kommunal vård och omsorg Samordnat föräldrastöd till föräldrar till barn med funktionshinder (IV, individen i vardagen: gruppbostad i förändring) Totalt har 2,5 miljoner kr beviljats för genomförande av projekt

8 Utveckling av MOPSmodellen 2011 Finansiering projektutveckling Mer steg 2 och 3 Tydligare struktur: seminarier, interaktion/dialog Mer fokus på forskningsinnehåll

9 Utvärderingsfrågor och teman Hur bra har MOPS fungerat som projektstödjare? Vad anser deltagarna? Samhällsentreprenöriellt perspektiv Hur har projekten utvecklats och vad har MOPS betytt? Samverkan och samproduktion? Förbättringsförslag?

10 Följeforskning MOPS Deltagarnas erfarenheter och synpunkter på MOPS Rapport 1 Intervjuer kring projektbanor ur ett Intervjuer kring projektbanor ur ett samhällsentreprenöriellt perspektiv - Drivningsförmåga för att utveckla projekt och skapa värde - Möjliggörare, hinder - MOPS roll som stöd Rapport 2

11 Forskningsuppläggning Deltagande observation vid MOPSseminarier hösten 2011 Enkäter till deltagare i MOPS 2011 Intervjuer med projektledare/deltagare i utvalda projekt ( , finansiering ej finansiering) Intervju/samtal med projektledning MOPS 2011 Dokumentanalys

12 Induktivt genererade teman MOPS 2011 Positivt kring organisation och struktur (2011) Engagemang i det egna projektet Värde att mötas Bristen på tid Olika utrymme i tjänsten Behov av att snäva ner projektet Förankra i den egna organisationen

13 Induktivt genererade teman MOPS 2011 Om projektformuläret Organisation av projektet jämbördighet och roller Oklara förutsättningar Tidigare prövade idéer Draknästet Samproduktion och samverkan - oklara begrepp Tankar om resultat

14 Påståenden Enkät om samarbetet i projektet. Deltagare 2011 Alla (n 14)* Högskolan (n 7) Kommunen (n 6) Vi har haft en god samverkan 4,6 4,3 5,0 Vi har haft en samsyn kring vad som ska göras 4,4 4,1 4,5 Det har varit till nytta att samverka 4,9 4,9 5,0 Alla har fått komma till tals 4,7 4,6 4,8 Vi har haft ett gemensamt mål 4,6 4,1 5,0 Det finns/ har funnits ett engagemang i gruppen 4,6 4,3 4,0 Kommunikationen har fungerat bra 4,4 3,9 5,0 Jag upplever att alla varit delaktiga och tagit ansvar 4,3 3,7 5,0 Allas åsikter är/har varit lika mycket värda i diskussioner 4,8 4,6 5,0 Alla deltagare har varit villiga att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper 4,6 4,3 4,8 Vi har haft en öppen dialog 4,7 4,4 5,0 Jag känner förtroende för alla i gruppen 4,7 4,4 5,0 Vi har organiserat arbetet på ett bra sätt 4,4 3,9 5,0 Samverkan har varit förknippad med problem 2,8 3,0 2,8

15 Enkät om MOPS-modellen Deltagare 2011 Påståenden Alla (n 14)* Högskolan (n 7) Kommunen (n 6) MOPS modellen är ett idealt sätt att arbeta 4,0 4,3 3,8 Det har varit värdefullt att få feedback från andra grupper när vi träffats i seminarierna 4,5 4,1 4,8 De som gett oss feedback på våra projekt har varit förberedda och inlästa 3,7 3,7 3,8 Vi har haft tid mellan träffarna att arbeta med vår projektidé 2,8 2,9 2,8 Jag upplever att den tid som avsatts i seminarierna varit tillräcklig för vårt syfte 3,9 3,7 4,2

16 MOPS: Några analysteman Värde av MOPS-processen Kommunikation av MOPS/Samhällskontraktet Utrymme för projektutveckling tid som utvecklingsresurs Samverkan och samproduktion - Kräver mer begrepps- och teoribildning Vidareutveckling av MOPS

17 Värde av MOPS-processen Deltagarna i stort nöjda med stödet förbättringsförslag med i detaljer Högt deltagande och aktivitet Förbättringar i MOPS 2011 fungerat Förbättringar i MOPS 2011 fungerat bra

18 Kommunikation av MOPS Förväntningarna på deltagarna ibland otydliga Liksom grund för finansiering Klar förbättring av struktur i MOPS 2011 Mindre inflöde och intresse att vara med MOPS 2011, speciellt från högskolan

19 Utrymme för projektutveckling tid som utvecklingsresurs Centralt tema i datamaterialet MOPS-projekt fick viss ersättning för deltagandet Utrymme: tid, pengar, roll, mandat, ledningsstöd Blir ofta uttryckt som: Har jag tid för projektarbetet? Ger organisationen utrymme? Det finns olika tolkningar av upplevd tidsbrist 19

20 Samverkan - samproduktion Oklara begrepp, speciellt samproduktion Samproduktion nyformulerad Mdh- profil hösten 2011 Inom MOPS talas om samverkan Samproduktion in aktivt använt av projektledare/deltagare Behöver begreppsutveckling 20

21 En sammanfattande bild Samproduktion Samverkan MOTOR MÄKLARE MÖTESPLATS

22 Mot samproduktion Samhällskontraktet skapa goda villkor för samproduktion Inkubation/projektstöd - MOPS projekt

23 Några förslag på vidareutveckling av MOPS Deltagarna är till stora delar nöjda det finns en bra grund för MOPS 3.0 Större tydlighet vad som förväntas av deltagarna Tydligare marknadsföring av erbjudandet Utveckling av projektformulär Problem/utmaningsorienterad MOPS

24 Några förslag på vidareutveckling av MOPS MOPS som del i reguljär verksamhet Den egna organisationens delaktighet Deltagarbaserad forskning metodik Integration av samhällsentreprenöriella aspekter Utveckla finansieringsmodeller Förankring i kärnkompetens, tex. forskningsprofiler vid Mdh (?) 24

25 Samhällsentreprenörskap Drivande aktörer Som skapar samhällsvärde 25

26 Vidareutveckling av MOPS Vad anser du? Förslag? 26

27 PLATTFORM Samhällsentreprenörskap 7P-modell PARTNERS PROCESS Utveckla ide Bygg plattform Testa ide Skapa projekt PRESTATION Organisera resurser Establera plattform PERSON Realisera ide Skapa effekter PÅVERKAN PRODUKT 27

Från idé till samverkansprojekt kring framtidens vård och omsorg

Från idé till samverkansprojekt kring framtidens vård och omsorg 25/8 2011 kommunerna + högskolan = sant Fördjupningspass 2 A Samverkan: Från idé till samverkansprojekt kring framtidens vård och omsorg Mälardalens högskola Grundad 1977 Campus i Eskilstuna och Västerås

Läs mer

Samhällskontraktet. Högskolan + kommunerna = sant

Samhällskontraktet. Högskolan + kommunerna = sant Samhällskontraktet Högskolan + kommunerna = sant FAKTA KARIN RÖDING Karin Röding är sedan våren 2011 rektor vid Mälardalens högskola. Hon har tidigare varit bland annat chef för Universitets- och högskoleenheten

Läs mer

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 1 (16) Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 Utlysningen fick in 16 ansökningar på totalt 135,5 Mkr 15 ansökningar beviljades för del

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

KK-STIFTELSEN: UTVÄRDERING AV HÖG-PROJEKTEN AVSLUTADE 2010 1. Utvärdering av HÖG-projekten avslutade 2010

KK-STIFTELSEN: UTVÄRDERING AV HÖG-PROJEKTEN AVSLUTADE 2010 1. Utvärdering av HÖG-projekten avslutade 2010 KK-STIFTELSEN: UTVÄRDERING AV HÖG-PROJEKTEN AVSLUTADE 2010 1 Utvärdering av HÖG-projekten avslutade 2010 KK-STIFTELSEN: UTVÄRDERING AV HÖG-PROJEKTEN AVSLUTADE 2010 2 Om KK-stiftelsen KK-stiftelsens uppdrag

Läs mer

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport Anne Charlott Callerstig Kristina Lindholm Karin Sjöberg Lennart Svensson December 2010 Bakgrund... 3 Några teoretiska utgångspunkter... 3 Syfte, innehåll och

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Samverkansprojektet. AF-SOC AUC i Flens kommun. Slutrapport. Ulrika Westin Projektledare

Samverkansprojektet. AF-SOC AUC i Flens kommun. Slutrapport. Ulrika Westin Projektledare Samverkansprojektet AF-SOC AUC i Flens kommun Slutrapport Ulrika Westin Projektledare Samordningsförbundet RAR i Sörmlands uppdrag är att främja samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering. Syftet

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

- rapport från lärande utvärdering

- rapport från lärande utvärdering Projektet LC komp Lärcentra som mäklare i kompetensförsörjning - rapport från lärande utvärdering Ann Lundqvist, European Minds 2011-09-15 1 Sammanfattning Projektet LC komp Lärcentra som mäklare i kompetensförsörjning,

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar 1. Med samverkan i fokus Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar och långsiktigt utveckla lärosätenas forskning och

Läs mer

Högskolan i Gävle har en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan.

Högskolan i Gävle har en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan. Högskolan i Gävles vision och mål Vision Högskolan i Gävle har en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan. Mål Genom en väl utvecklad samverkan och samproduktion

Läs mer

Författare: Christina Norman Sofia Vilén. Brukarrevision enligt Göteborgsmodellen

Författare: Christina Norman Sofia Vilén. Brukarrevision enligt Göteborgsmodellen Författare: Christina Norman Sofia Vilén Brukarrevision enligt Göteborgsmodellen Vi vill tacka: Henrik Ehrlington, (Brukarstödscentrum samt Brukarrevisionens arbetsutskott) Lena Johansson-G, (kvalitetssamordnare,

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Slutrapport Förstudie Innovationsforum

Slutrapport Förstudie Innovationsforum Slutrapport Förstudie Innovationsforum Stadskontoret Se! Förstå! Koppla ihop! Pröva! Upprättad Datum: 2011-12-14 Version: 1.0 Ansvarig: Annette Larsson Förvaltning: Stadskontoret Enhet: Avdelningen för

Läs mer

ESA STATUSRAPPORT 2.DOC

ESA STATUSRAPPORT 2.DOC STATUSRAPPORT 2 ESA Titel: Statusrapport 2 Projekt: ESA- Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: Siffor Beställare: Kommunförbundet västernorrland/skolcheferna i länet Version: 0.1 Skriven av: Malin Heimer

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

INNOVATIONSDRIVANDE LEDARSKAP I KRONOBERG

INNOVATIONSDRIVANDE LEDARSKAP I KRONOBERG VvvvvvvvvvvvvvvVvvv Arbetslivsutveckling INNOVATIONSDRIVANDE LEDARSKAP I KRONOBERG Chefer diskuterar behov och åtgärder Sammanfattning På uppdrag av Region Kronoberg inom ramen för projektet tillväxt och

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid. Juni 2014

Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid. Juni 2014 Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid Juni 2014 S a m m a n f a t t n i n g Kulturparken Småland AB har tillsammans med Macken Ekonomisk förening och Jönköpings läns Museum genomfört kompetensutvecklingsprojektet

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Fredrik Jönsson Erik Jakobsson Lennart Svensson APeL FoU Mars 2010 Innehåll Inledning... 3 Arbetssätt och teoretiska perspektiv... 5 Målformulering,

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Rapport: Ökad innovation i offentlig verksamhet i Kalmar län

Rapport: Ökad innovation i offentlig verksamhet i Kalmar län Oskarshamn 3 sept 2014 Rapport: Ökad innovation i offentlig verksamhet i Kalmar län IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin) har i uppdrag att leda en process för att öka innovation i offentlig verksamhet

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer