» Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "» Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE"

Transkript

1 » Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE

2 Upplägg: första halvan Utbildningssamverkan för jobb, innovation och företagande Fredrik Voltaire, näringspolitisk expert Almega Samverkanssäkrade utbildningsprogram (med stöd av Vinnova) Anna-Karin Alm, Malmö högskola Anna-Carin Ramsten, Linköpings universitet Anette Eikelboom Sällström, Umeå universitet

3 Upplägg: andra halvan Paneldiskussion Hur säkerställer vi Sveriges kompetensförsörjning i en globaliserad värld? Starka tillsammans? Långsiktig samverkan för ökad konkurrenskraft Med Cecilia Christersson, prorektor Malmö högskola Fredrik Voltaire, näringspolitisk expert Almega Anna-Carin Ramsten, projektledare Linköpings universitet

4 Vilka är ni? Men först

5 Vilka av er Jobbar inte på lärosäten? Vilka av er samverkar med lärosäten? Jobbar på lärosäten? Undervisar? Forskar? Samverkar? Samverkar i undervisningen? Får betalt t ex i tid för detta? Tycker att samverkan verkar positivt på kvalitet i utbildningen?

6 Varför samverkan? Ett svar kan hämtas ur Högskolelagen (1992:1434) 2 Staten ska som huvudman anordna högskolor för 1. utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet, och 2. forskning och konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete. I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta.

7 Ett torftigt svar? Nu ska vi få höra om fler

8

9 Utbildningssamverkan för jobb, innovation och företagande HSS Kalmar den 29 maj 2015 Fredrik Voltaire, näringspolitisk expert Almega

10 Utbildningssamverkan Forskningssamverkans kusin från landet Mer värdefull ur ett samhällsekonomiskt perspektiv Risk för window-dressing Inget mål i sig

11 Mer relevanta utbildningar Relevans Utbildningar som leder till jobb och företagande Bättre matchning mot kvalificerade & rätt jobb Dimensionering som inte ger över-/underutbildning Ta höjd för näringslivets långsiktiga utveckling, utbilda för framtidens arbetsmarknad

12 Högre utbildningskvalitet Måluppfyllelse: examensmål, sprida kunskap Studenter värdesätter praktiska inslag Meningen med utbildningen framstår tydligare Bättre studieresultat Satsningar på utbildningssamverkan attraherar externa parter att bidra med resurser Risk för felval minskar

13 Attrahera och behålla internationella studenter

14 Samhällsekonomisk kalkyl Minskade barriärer mellan studier och arbetsliv leder till bättre kompetensförsörjning 10 % högre etablering på arbetsmarknaden bland nyutexaminerade efter ett år i DK än i SE 10 % motsvarar 5000 färdigutbildade studenter/år i SE Motsvarar ungefär 2,5 miljarder SEK/år i utebliven löneinkomst, skatt och sociala avgifter Samt kostnader för förlängda studier, arbetslöshetsunderstöd, mm Värdet av ökat entreprenörskap och innovationsförmåga?

15 Modell för organisation/analys

16 Mål, resurser, uppföljning - nationellt, regionalt, lokalt Tydligare mål i lagar och förordningar, nationell strategi Resurser till främjande och resultat Kvalitetssäkring och -utveckling Jobb Forskning Innovation Utbildning Företagande

17 Policyförslag 1 tydligare lagstöd för utbildningssamverkan Tillägg i HLs (1:2) uppgiftsparagraf Utbildningarna inom högskolan ska förbereda för dagens och morgondagens arbetsmarknad. Studenterna ska ges möjlighet till omvärldskontakter under sin utbildningstid.

18 P2 Avsätt speciella medel för samverkan. Tre typer av budgetmedel forskning, utbildning och samverkan. P3 Stärk incitamenten speciellt för SMF. Inför skatteavdrags-möjligheter alternativt vouchers för praktik och examensarbeten. P4 Organisera regionala samverkansprocesser. P5 Utveckla högskolans strategiska plan för utbildningssamverkan och hur högskolan kan bidra till regionens konkurrens- och innovationsförmåga samt entreprenörskap P9 Profilering av högskolan med hjälp av utbildningssamverkan P6 Utveckla organisation för samverkansuppgiften, rekrytera och träna ledning i gott samverkansledarskap P7 Utveckla nya gränssnittsorganisationer P8 Skapa tjänstesystem samt karriärvägar för gränsgångare. P10 Förstärk incitamenten för institutioner och lärare. P11 Utveckla forskningsaktiviteter kring utbildningssamverkan P12 Ökat ansvar för innovationskontor och inkubatorer för utbildningssamverkan P13 Utveckla nyckeltal för utbildningssamverkan.

19 Och nu En kvart om SamSäk!

20 Samverkanssäkrade utbildningsprogram

21

22 Mer lika än olika Linköpings universitet Malmö högskola Umeå universitet Tre breda lärosäten samarbetar för att gemensamt utreda samverkan som integrerad del av utbildningsuppdraget

23 Samverkanssäkrade utbildningsprogram Mål: Utveckla riktlinjer för systematisk dokumentering och utveckling av samverkansinslag i utbildningsprogram Syfte: Stärka kvalitet och relevans i utbildning

24 Vad gör vi? 1. Identifiera vilka typer av samverkan som stärker utbildningens kvalitet och relevans 2. Strategier för hur man stärker, systematiserar och dokumenterar samverkan 3. Dialog om kvalitet och relevans i förhållande till lärande och samverkan 4. Utveckla en modell för utvärdering av samverkan och dess kvalitet i kurser och program 5. Föreslå hur samverkan kan räknas som meriterande även inom undervisning 6. Erfarenhetsutbyte

25 Organisation Styrgrupp o o o o o Projektledare / projektkoordinator Arbetsorganisation + lokala projektledare/kvalitetskoordinatorer/ samverkanskoordinatorer/ekonomer/osv. + studenter och externa representanter Lokala referensgrupper/råd, exempelvis o Utbildningsberedning (el. o Samverkansberedning (el.

26 Så här långt. Samverkan är en integrerad del av utbildningen Driver kvalitet och relevans Arbetet startar på insidan och resultaten märks på utsidan!

27 Alla får vara med! PANELDISKUSSION

28 Cecilia Christersson Anna-Carin Ramsten Fredrik Voltaire

29 Frågor att lösa på 20 minuter Hur säkerställer vi Sveriges kompetensförsörjning i en globaliserad värld? Starka tillsammans? Långsiktig samverkan för ökad konkurrenskraft Men jag tänkte börja med: Vad är utbildningskvalitet? Vad är samverkan?

30 Fler frågor Hur ser relationen mellan samverkan och kvalitet i utbildningen ut? Hur kan samverkan stärka kvalitet? Kan samverkan mätas? Hur? Var? Bör det mätas? Hur utveckla och förvalta samverkan? Studentperspektivet då? Lärande och kapacitet Det externa perspektivet på vårt arbetssätt då? Gränser för samverkan kan det bli för mycket?

31 Så: Hur säkerställer vi Sveriges kompetensförsörjning i en globaliserad värld? Starka tillsammans? Långsiktig samverkan för ökad konkurrenskraft

32 En nästsista fråga Vad tar ni med er härifrån? (Nästan) alla får vara med!

33 Avslutande kvalitetsutvärdering Ni som tycker att det här var meningsfullt spenderad tid Sätt upp gul lapp på grön skylt. Ni som inte tycker att det här var meningsfullt spenderad tid sätt upp gul lapp röd skylt. Oavsett vad ni väljer, mejla gärna feedback till:

34 Till talarna. Till panelen. Till publiken. Till organisatörerna. Till alla! TUSEN TACK!

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 1 (16) Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 Utlysningen fick in 16 ansökningar på totalt 135,5 Mkr 15 ansökningar beviljades för del

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Utbildning och kunskap för tillväxt -högre utbildning och forskning INLEDNING KAPSSÖKANDE UPPMUNTRA INDIVIDENS DRIVKRAFT TILL KUNSKAPSSÖKANDE

Utbildning och kunskap för tillväxt -högre utbildning och forskning INLEDNING KAPSSÖKANDE UPPMUNTRA INDIVIDENS DRIVKRAFT TILL KUNSKAPSSÖKANDE S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 6 Område: Utbildning och kunskap för tillväxt -högre utbildning och forskning Sidantal: 10 INLEDNING Kunskap, kreativitet, människors

Läs mer

Utbildningspolitiska riktlinjer

Utbildningspolitiska riktlinjer Utbildningspolitiska riktlinjer 1 2 Innehållsförteckning Förord...4 Sammanfattning...5 Inledning...7 Utbyggnad av högre utbildning...9 Kvalitet och effektivitet i högre utbildning...12 Utbildning för arbetslivet...15

Läs mer

Grönt universitet grön framtid: Underlag för Miljöpartiet de grönas framtida forsknings och högskolepolitik

Grönt universitet grön framtid: Underlag för Miljöpartiet de grönas framtida forsknings och högskolepolitik SULF är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation. SULF är partipolitiskt obundet och anslutet till Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Miljöpartiet

Läs mer

Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning

Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning Rapport 2012:23 R Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning www.hsv.se Rapport 2012:23 R Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan 2013 steg-2

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan 2013 steg-2 1 (19) Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan 2013 steg-2 Utlysningen fick in 19 ansökningar på totalt 147,5 Mkr 18 ansökningar involverandes 28 lärosäten

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar 1. Med samverkan i fokus Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar och långsiktigt utveckla lärosätenas forskning och

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

ESA STATUSRAPPORT 2.DOC

ESA STATUSRAPPORT 2.DOC STATUSRAPPORT 2 ESA Titel: Statusrapport 2 Projekt: ESA- Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: Siffor Beställare: Kommunförbundet västernorrland/skolcheferna i länet Version: 0.1 Skriven av: Malin Heimer

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Samhällskontraktet. Högskolan + kommunerna = sant

Samhällskontraktet. Högskolan + kommunerna = sant Samhällskontraktet Högskolan + kommunerna = sant FAKTA KARIN RÖDING Karin Röding är sedan våren 2011 rektor vid Mälardalens högskola. Hon har tidigare varit bland annat chef för Universitets- och högskoleenheten

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016 2017

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016 2017 LINKÖPINGS UNIVERSITET Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016 2017 Linköpings universitet 1 Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016-2017 fastställd av universitetsstyrelsen

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Teknikprogrammet

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Teknikprogrammet ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE inom Teknikprogrammet 2 Vad ingenjörer gör i verkligheten är att jobba i projekt! Ivar Bengtsson, UF-lärare på teknikprogrammet Introduktion Det är vår förhoppning att

Läs mer

Unionens näringspolitiska riktlinjer

Unionens näringspolitiska riktlinjer Unionens näringspolitiska riktlinjer Innehåll Förord... 5 Sammanfattning av Unionens förslag för fler och bättre jobb... 6 Inledning... 9 Utbildning grunden för fungerande kompetensförsörjning...13 Ta

Läs mer

Budgetunderlag för Högskolan i Borås avseende perioden 2013 2015

Budgetunderlag för Högskolan i Borås avseende perioden 2013 2015 Budgetunderlag Högskolan i Borås 2013 2015 DNR 894-11-70 Budgetunderlag för Högskolan i Borås avseende perioden 2013 2015 1. Verksamhetsidé och strategi... 5 2. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå...

Läs mer

Frågor och svar Teknikcollege november 2014

Frågor och svar Teknikcollege november 2014 Frågor och svar Teknikcollege november 2014 BUDSKAP: Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. Företagen

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Råd och metoder. 1. Hur innovativ är du? Våga tänka nytt!

Råd och metoder. 1. Hur innovativ är du? Våga tänka nytt! 1 Råd och metoder Det räcker inte att testa sin innovationsförmåga, det gäller också att förbättra den. Här finner du en hel del råd, metoder och arbetsfrågor. Du kan arbeta med mycket av detta på egen

Läs mer

Professionellt samverkansarbete vid universitet och högskolor

Professionellt samverkansarbete vid universitet och högskolor Professionellt samverkansarbete vid universitet och högskolor ett led i en process mot ökad kvalitet Rapport från UniLink 2009:8 Redaktör Birgitta Stymne UniLink utvecklar och förnyar samverkan mellan

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer