möter den administrativa avdelningen på IDT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT"

Transkript

1 möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter från ledningen: Karin Axelsson, vice rektor Representanter från administrativa avdelningen, IDT: Annika Havbrandt, Helen Lundblad, Lisa Karlsson, Susanne Fronnå, Henrik Lekryd och Nils- Gunnar Lindh. Under mötet visade Jan och Thomas en ppt-presentation om och utifrån den fördes diskussioner. Här nedan sammanfattas diskussionerna. Kort sammanfattning: - en förbättrad internkommunikation skulle stärka MDH - MDH borde stärka varumärket ännu mer med målet att man ska vara stolt att välja oss. De sex prioriterade inriktningarna Två av de prioriterade inriktningarna är hemmahörande på IDT. Gruppen vet att de övriga fyra inriktningarna finns men vet inte så mycket om dem. Frågan kommer upp om de sex inriktningarna låg till grund för omorganisationen som genomfördes Thomas förklarar att strategin med inriktningar och omorganisationen i och för sig skedde samtidigt. Högskolan valde dock inriktningarna för organisera forskningen och utbildningen och de fyra akademierna skapades för att få balans i enheternas storlek och fördelning av resurserna. Vision & långsiktig plan Hur känner ni för begreppen akademisk excellens, internationalisering och samproduktion? Det är svårt att säga när man inte har helhetsbilden. Jag är en kugge i maskineriet, men hur ser maskinen ut? Gruppen diskuterar hur duktigt MDH är i jämförelse med andra lärosäten när det gäller dessa begrepp och att det nog ser olika ut inom olika områden på MDH. Ett exempel är att ingenjörsprogrammen är mer konkreta vad gäller till exempel samverkan i jämförelse med kandidatprogrammet i humaniora.

2 Karin berättar att de humanistiska programmen jobbar hårt med utökad samverkan genom praktik, kontakt med arbetsgivare osv. 2 (5) Målen i vision & långsiktig plan Gruppen menar att för att MDH ska kunna vara en samproducerande aktör i samhället krävs bättre hjälp från förvaltningen när det gäller externa gäster. Det krävs ett bättre mottagande vad gäller exempelvis gästinloggning på datorer och passerkort. Hur vi bemöter våra gäster speglar ju hur vi är Hur gör ni när ni känner att något måste förändras för att vi ska vara mer samproducerande? Gruppen berättar att de tar upp problemen till diskussion. Tyvärr handlar det dock oftast om brandutryckning, och aldrig någon långsiktig lösning. Ofta känns det som att vi är för många spelare inblandade och därför alldeles för många instanser. Att högskolan ska verka för regionens förnyelse känns som en självklarhet. Thomas förklarar att det inte är en självklarhet för alla lärosäten. Det ser annorlunda ut på till exempel Uppsala Universitet som nog har en relativ sett svagare regional bas än MDH. Är det bara regionen som ska gälla som vår bas när vi skapar nya program osv? Thomas förklarar att MDH har ett nationellt uppdrag precis som alla landets lärosäten, men att MDH själv har skapat sitt uppdrag att vara mer regionalt inriktad, något som har vuxit fram naturligt sedan MDH grundades SWOT-analys Svagheter En vanlig bild som målas upp är att antalet lärartimmar har sjunkit på grund av att den administrativa kostnaden har ökat. Stämmer den? Thomas: det ställs högre och högre krav på oss som statlig myndighet vad gäller till exempel juridiska aspekter. För att kunna leva upp till de krav som ställs på oss har det har skett en byråkratisering av vår verksamhet. Karin: Vår kostnad är inte så hög vad gäller administration i jämförelse med andra lärosäten, något som ofta diskuteras i rektorsrådet. Jan nämner ungefärliga siffror som visar fördelningen mellan grundutbildning, forskning och administration: 500 miljoner kronor - grundutbildning (inkl. administrationen på akademierna) 200 miljoner kronor - forskning (inkl. administrationen på akademierna) 100 miljoner kronor - central administration

3 Bristande intern kommunikation och låg delaktighet har ni förslag på nya vägar att gå inom detta? Jag tycker att man får sin röst hörd, men man får inte alltid igenom det man vill. Det måste alla på MDH förstå, att man kan få gehör men inte alltid få igenom det som man vill förändra. 3 (5) Ett förslag är att skapa en intern frågelåda där man som anställd kan lägga frågor kring vad som helst. Mottagare utses beroende på vad frågan handlar om. En intern helpdesk för allt möjligt. Ett problem kan dock vara hur man hanterar återkopplingen, då frågorna kan handla om både högt och lågt. En svaghet och ett problem är att högskolan har campus på två orter. Även akademierna i sig är uppdelade mellan orterna. Orterna är som två skilda världar för mig. Någon borde ha i uppdrag att förbättra detta. Hot Ett hot i SWOT-analysen är att högskolan riskerar att tappa kompetens. Gruppen upplever det som ganska lätt att hitta nya kompetenser inom administration. Vi är nog en bra, attraktiv och spännande arbetsplats; det säger många av våra sökande. När det gäller risken att tappa kompetens, väcks diskussionen kring hur media skriver om att det fattas kompetens på högskolan och att MDH förlorar en massa på det. Det är viktigt att man ser helhetsbilden då för att förstå bakomliggande faktorer osv. Men för gemene man är det svårt att förstå hur det ligger till och det skapar en dålig bild av MDH. Vi framstår som sämre än vad vi är, det tycker jag inte om. Karin: det är viktigt att vi pratar om detta och förklarar för de vi träffar. Det är också viktigt att komma ihåg när vi läser i media om hur vi tappar utbildningsplatser osv. att problemen ofta beror på tilldelningen av medel. Ett förslag är att lägga ut rättelser och förklaringar till inslagen i media på intranätet. Det skulle ge möjligheter till att stoppa interna rykten och oro. Några i gruppen upplever att det finns ett rykte och en känsla av att MDH kommer vara borta Gruppen tycker det behövs mer information i vardagen. Ett exempel kunde vara att sätta upp en monitor i alla lunchrum med samma information till alla. Något i stil med Aktuell information från MDH.

4 Forskningsfinansieringen Hur mycket pengar kommer från andra externa håll? Svaret är att vi idag växlar upp varje statlig krona med två kronor. Men på grund av kraven på medfinansiering kommer vi inte kunna fortsätta växla upp inom flera områden. 4 (5) IDT, där gruppen hör hemma, har hyfsat lätt att hitta extern finansiering, kanske lättare än de andra prioriterade inriktningarna. Trots detta behövs det fortfarande betydligt mer statliga medel. Karin berättar att man bedömer att varje prioriterad inriktning på högskolan kräver cirka 25 miljoner för att kunna ha professorer, doktorander osv. Högskolans 75 miljoner räcker därmed inte så långt med tanke på att vi har sex prioriterade inriktningar idag. Visar inte det här tilldelningssystemet på en utbildningspolitisk agenda; att de vill svälta ut de små högskolorna? Det är många som tror det eftersom utbildningsdepartementet dels ger oss för lite forskningsmedel, samtidigt som de ställer höga krav på forskningsbaserad utbildning. Hur förklarar de som bestämmer om finansieringen varför den ser ut som den gör? Karin förklarar att när hon och andra inom ledningen ställer frågan till de ansvariga skyller de på att MDH hade en dålig ingångslön när tilldelningssystemet antogs. Nu är det svårt att höja eftersom departementet tänker procentuellt precis som när det gäller vanliga löner. Karin: Vi var en regional högskola tidigare, men nu är vi något annat. Det borde synas i våra statliga forskningsanslag. Vad är ett starkt MDH vad säger ni? När jag ser tillbaka 10 år så var en högskoleutbildning en förutsättning för att få jobb. Jag tycker kanske att det har förändrats i samhället. En diskussion förs i gruppen om att vissa idag vill ha jobb direkt efter gymnasiet, medan vissa vill ha karriär. Den motvilja många unga kanske känner idag till att låna pengar till utbildning är en viktig samhällsutmaning. Karin: vi måste visa vad akademisk utbildning faktiskt är; att den skiljer sig från gymnasieskolans utbildning. Gruppen tycker att MDH borde stärka varumärket ännu mer mot våra presumtiva studenter. Målet måste vara att man ska vara stolt att välja oss i första hand. Det handlar dels om en attitydförändring hos våra presumtiva studenter, dels om att vi måste fylla varumärket med mer innehåll.

5 MDH borde jobba mer med internationalisering och multikulturell miljö. Idag är det dock många företag som ser internationalisering som lika med att svenska studenter varit utomlands. Men internationalisering innebär ju också att våra studenter har en utländsk bakgrund. Hur ändrar vi detta? 5 (5) Vi är en internationell arbetsplats och därför måste vi bli bättre på engelsk information, till exempel översättningar av blanketter med mera. MDH borde jobba mer mot kommunen i Sörmland; där har vi mer styrka att hämta. Karin förklarar att det inom delprojektet pågår en sådan kraftsamling. Representanter från MDH träffar alla i Sörmland, bland annat regionförbundet, politiker, landsting, så det är ett arbete som pågår. I Eskilstuna träffar jag ofta på högutbildade busschaffisar. Det borde finnas en strategi för hur man kan hjälpa dem. Karin berättar att det pågår diskussioner kring frågor som dessa inom Eskilstuna kommun.

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom tillverkningsbranschen

Förenklingsjakten Resultat av studien inom tillverkningsbranschen Förenklingsjakten Resultat av studien inom tillverkningsbranschen Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Resultat av

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Humanioras sak är vår

Humanioras sak är vår CENTERSTUDENTER Humanioras sak är vår Den högre utbildningen Problemen och vad vi kan göra åt dem Hanna Marie Björklund 1 1:a Upplagan Centerstudenter 2013 Centerstudenter, Stora Nygatan 4, Box 2200, 103

Läs mer

Samhällskontraktet. Högskolan + kommunerna = sant

Samhällskontraktet. Högskolan + kommunerna = sant Samhällskontraktet Högskolan + kommunerna = sant FAKTA KARIN RÖDING Karin Röding är sedan våren 2011 rektor vid Mälardalens högskola. Hon har tidigare varit bland annat chef för Universitets- och högskoleenheten

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä Akademin Humaniora och medier Svenska språket III: Uppsats, 15 hp Höstterminen 2009 Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning Författare: Lisa Engström Handledare:

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Konsultrapport. Hälsingerådet samtliga sex Hälsingekommuner

Konsultrapport. Hälsingerådet samtliga sex Hälsingekommuner Konsultrapport Översyn av PA-funktionerna för kommunerna i Hälsingland Hälsingerådet samtliga sex Hälsingekommuner Rolf Hammar Annika Smedman Torsten Sjöström oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Allt du inte visste om Kronofogden

Allt du inte visste om Kronofogden Allt du inte visste om Kronofogden Vi vill hjälpa, inte stjälpa Många känner rädsla eller obehag när de hör talas om Kronofogden. Ändå vet de flesta inte särskilt mycket om oss. Vi arbetar för att göra

Läs mer

Kvinnliga chefer inom polisen

Kvinnliga chefer inom polisen Polishögskolan Grundutbildningen Examensarbete VT 2008 Klass 07a7 Handledare: Susanne Andersson Kvinnliga chefer inom polisen Therese Delfs Hanna Ölander Polishögskolan 2 Abstract Skillnaden mellan manligt

Läs mer