Processutvärdering av Samverkansprojektet Nulägesrapport kring samverkan. Kristina Ramstedt Fredrik Eklund Alexandra Treschow

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Processutvärdering av Samverkansprojektet Nulägesrapport kring samverkan. Kristina Ramstedt Fredrik Eklund Alexandra Treschow"

Transkript

1 Processutvärdering av Samverkansprojektet Nulägesrapport kring samverkan Kristina Ramstedt Fredrik Eklund Alexandra Treschow

2 Vad tycker de som medverkar i projektet? Tycker projektet har ett stort värde för fortsatta diskussioner hur man ska samarbeta mellan vårdcentral kommun när det gäller förebyggande arbete Samverkan har möjliggjort nya former av föreläsningar och aktiviteter. Tycker detta är ett mkt positivt sätt att arbeta på. Har stött på flera som har kommit igång med träning och tagit tag i saker och ting. Hos andra har det upptäckts "fel" som medicinsk behandling rår på. Positivt Bra initiativ. Givande för de individer som kommer och tar vara på möjligheterna Det är svårt att motivera de personer som engagerat sig i den idella sektorn när de inte märker (eller vet) att försökspersoner vill delta i de verksamheter som de har velat ställa upp med. Coachen som sitter på all information har inte tid att träffa oss i kommunen, och vi måste få fram hennes erfarenheter för att veta vad försökspersonerna har för behov, vad vi ska erbjuda dem. Men vi får inte den informationen.

3 Uppdatering av processutvärderingen Informationen i denna uppdatering kommer ffa från analys av data från följande datainsamlingstillfällen: Datainsamling Under oktober skickades en enkät ut till samtliga hälsocoacher, kommunsamordnare och mötesplatsansvariga på de då tillknutna mötesplatserna. Enkäten innehåll frågor om samverkan, projektet (t.ex. syfte mål och modell) och arbetssätt. Enkäten består av flervalsfrågor och frågor med svarsalternativ på en skala från -. Enkäten följdes av fokusgruppsmöten i varje län där hälsocoacherna, kommunsamordnarna och mötesplatsansvariga bjöds in. Projektet var i sin uppstartsfas under oktober. Det var enbart % av de svarande som hade erfarenhet av sin roll i bemärkelsen av att de hade mött en försöksperson vid tidpunkten då de svarade. Datainsamling Under oktober skickades samma enkät ut som ett år tidigare och även denna gång följdes den av ett fokusgruppsmöte. Därutöver har processutvärderare deltagit vid event anordnade av FHI som MI-dagarna och mötesplats-dagen. Information har även samlats in från FHI, projektets MI-expert och de regionala projektledarna.

4 Profiler av de svarande på enkäten för oktober och Sammansättningen av de svarandes tillhörighet och roller Svarande, enkät försöksverksamhetens start, okt (n=6) Svarande, enkät efter ett år, okt (n=8) Roll % Hälsocoach Kommunsamordnare Roll % Hälsocoach Kommunsamordnare Personal på mötesplats Ej svar 6% % % Totalt 6% 7% 7% Personal på mötesplats Ej svar % % % Län Län Jönköping Jönköping 8% % Skåne Sörmalnd 7% % Skåne Sörmland 8% Värmland Värmland % % 8%

5 Svarsfrekvens på enkät oktober var hög Svarsfrekvens påverkas av att en del individer har flera roller eller flera områden i sina uppdrag. Landsting Kommun Grupp Antal individer Antal svar Svarsfrekvens Jönköping Samtliga 6 6% Hälsocoacher, samtliga 6 % Kommun & mötesplats samtliga 9 69% Tranås Kommun & mötesplats % Gislaved Kommun & mötesplats 9 % Jönköping Kommun & mötesplats 8 % Jönköping Okänd Mullsjö Kommun & mötesplats % Sävsjö Kommun & mötesplats 6 7 7% Skåne Samtliga 6% Hälsocoacher, samtliga 6 % Kommun & mötesplats samtliga 8 9 % Helsingborg Kommun & mötesplats % Kristianstad Kommun & mötesplats 6% Malmö Kirseberg Kommun & mötesplats % Malmö Limhamn/Bunkeflo Kommun & mötesplats % Sjöbo Kommun & mötesplats % Sörmland Samtliga 7 7% Hälsocoacher, samtliga 9 9 % Kommun & mötesplats samtliga 8 6% Vingåker Kommun & mötesplats % Eskilstuna Kommun & mötesplats % Gnesta Kommun & mötesplats 6 6% Värmland Samtliga % Hälsocoacher, samtliga 9 % Kommun & mötesplats samtliga 9% Hammarö Kommun & mötesplats % Kil Kommun & mötesplats % Sunne Kommun & mötesplats % Säffle Kommun & mötesplats 6 67% Säffle Okänd Totalt Några kommuner saknar mötesplatsrepresentation Samtliga 8 7% Hälsocoacher 9% Kommun & mötesplats 78 67%

6 Fungerar samverkan?

7 Mycket bra Samverkan upplevs fungera bättre idag än vid start och före projektet Totalt har samverkan förbättrats från ett genomsnitt på, till, Hur fungerar samverkan utifrån roll?,,,,,,,9,8,,,9,,,8,, 6 Axelrubrik Hur fungerar samverkan i de olika länen? bättre samverkan än före projektet och ny samverkan med ideell sektor,, före vid start,,,7 7 Mycket dåligt Hälsocoacher Kommunsamordnare Personal på mötesplats Jönköping Skåne Sörmland Värmland Samverkan upplevs ha förbättrats markant genom projektet. Personal på mötesplatser upplever en bättre samverkan än vid start Hälsocoacher och kommunsamordnare delar uppfattningen om hur bra samverkan fungerar. Den har fungerat på samma nivå från start. Data: Medelvärde av svaren Samverkan upplevs ha förbättrats under projektet i Jönköping och i Värmland. Däremot upplevs samverkan fungera på samma nivå som före projektet i Skåne. Upplevelsen av samverkan har försämrats från starten. I Sörmland upplevs samverkan fungera på samma nivå som vid starten.

8 Status för struktur, ansvar och fortlevnadspotential av samverkan hösten Strukturer. Det finns ett upplevt fokus på samverkan i projektet som har förstärkt under projektets gång. D medverkande upplever dialog och möten är oerhört viktigt för samverkan. Strukturer för samverkan är dock inte på plats mellan alla vårdcentraler och kommuner. De flesta medverkande upplever ett starkt stöd från sina chefer för deras roll. Det har varit avgörande för strukturer att ledningen har tagit initiativ till deras utformning. Där strukturer inte är på plats sker kontakter mellan hälsocoacher och kommunsamordnare ofta sporadiskt och ostrukturerat. 8 Ansvar. Tillgängligheten av information om individernas intressen och behov av aktiviteter och mötesplatser i kommunen är avhängigt av direkt kontakt mellan hälsocoach och kommunsamordnare. Vem som bär ansvaret för att denna informationsöverföring fungerar är i många fall otydlig. Kommunsamordnare upplever ett ansvar för att information om aktiviteter och mötesplatser blir tillgängliga för hälsocoacher och det har fungerat genomgående. Fortlevnadspotential. På många platser fungerar samverkan bra. På en del platser baseras det på att individerna har ett stort personligt engagemang, en vilja att komma överrens och hitta arbetssätt som fungerar och på andra genom att en struktur är skapad och man ser samverkan som gemensamt. En individberoende samverkan gör den sårbar, särskilt om det är en projektanställning. När individen försvinner tappar organisationen sannolikt kontaktnätet, kännedom om den egna organisationens förutsättningar och om ens samverkanspartner samt det förtroende som har byggts upp.

9 Är förutsättningarna för samverkan på plats?

10 Vilka parametrar är viktiga för att samverkan skall fungera? Enkätsvar vid försöksverksamhetens start, okt Enkätsvar efter ett år, okt Syfte och mål Dialog och möten Förankring Kännedom Resurser Ledning Kontinuitet Individen i fokus Förtroende Tolerans och acceptans för Eldsjälar Definition av hur effekt mäts Gränsdragning Tydlighet kring projektbudgeten Klara riktlinjer och förutsättningar Tydlig kommunikation % % % 6% % 6% 6% % 9% 8% 6% 6% % 8% % 8% Syfte och mål Dialog och möten Förtroende Kännedom Resurser Förankring Ledning Kontinuitet Individen i fokus Tolerans och acceptans för Eldsjälar Definition av hur effekt mäts Gränsdragning Att ha kul! Yttre förutsättningar, t.ex. lokaler Stöttande organisation Driv % % % % 78% 6% % % % % % % % 9% % 6% 96% De mest frekvent förekommande svaren var i stort sätt desamma vid de två tidpunkterna. De faktorer som upplevdes ha relevans för samverkan har bekräftats vara viktiga vid uppföljningen ett år in i projektet. Frekvensen har ökat vilket betyder att samstämmigheten över vad som är viktigt har ökat. Förtroende har blivit viktigare. Över 6% av de svarande tycker att det är en viktig parameter för samverkan, mot 6% vid studiens start. Dialog och möten anses viktigt av en stor andel av de medverkande. Dialog och möten säkerställs genom strukturen på ett projekt. På de platser där samverkan inte upplevs fungera brister struktur och kommunikation. Data: Andel av svaren

11 Dessa är vedertagna förutsättningar för god samverkan Enkätsvar vid försöksverksamhetens start, okt Enkätsvar efter ett år, okt Syfte och mål Dialog och möten Förankring Kännedom Resurser Ledning Kontinuitet Individen i fokus Förtroende Tolerans och acceptans Eldsjälar Definition av hur effekt Gränsdragning Tydlig kommunikation % % % 6% % 6% 6% % 9% 8% 6% 6% % 8% % 8% Syfte och mål Dialog och möten Förtroende Kännedom Resurser Förankring Ledning Kontinuitet Individen i fokus Tolerans och acceptans Eldsjälar Definition av hur effekt Gränsdragning Att ha kul! Yttre förutsättningar, Stöttande organisation Driv 96% 78% 6% % % % % % % % 9% % 6% % % % % De mest frekvent förekommande svaren var i stort sätt desamma vid de två tidpunkterna. De faktorer som upplevdes ha relevans för samverkan har bekräftats vara viktiga vid uppföljningen ett år in i projektet. Frekvensen har ökat vilket betyder att samstämmigheten över vad som är viktigt har ökat. Förtroende har blivit viktigare. Över 6% av de svarande tycker att det är en viktig parameter för samverkan, mot 6% vid studiens start. Dialog och möten anses viktigt av en stor andel av de medverkande. Dialog och möten säkerställs genom strukturen på ett projekt. På de platser där samverkan inte upplevs fungera brister struktur och kommunikation. Data: Andel av svaren

12 Nuläge för förutsättningar för god samverkan hösten Det finns några grundläggande förutsättningar som måste skapas för att samverkan ska fungera.* Analyserna för dessa fyra sammanfattas här och presenteras sedan grafiskt i ordningsföljd... En klar och tydlig ledning De medverkande upplever genomgående ett starkt stöd ifrån sin närmaste chef.. Ett klart uttalat mål Målsättningen med projektet är tydligt för alla medverkande.. Tillräckligt med resurser De medverkande upplever att de har tillräckligt med resurser avsatta för sina roller Hälsocoachernas avsatta tid till dialog med kommunsamordnare kan vara mycket begränsad.. Kunskap om varandra och ömsesidig respekt Kännedomen om varandras arbete har ökat genom samverkan i projektet Projektet har medvetandegjort kommun och vårdcentral om den ideella sektorns verksamhet och förutsättningar De medverkande känner stort förtroende från den samverkande parten * professor Bert Danemark, Samverkan himmel och helvete

13 Mycket positivt. Stödet från den närmaste chefen är högt Hur påverkar fungerar den samverkan närmaste chefen idag arbetet? utifrån roll?,7,,,9 Hur fungerar samverkan idag i de olika länen?,9, 6 Axelrubrik Hälsocoach Kommunsamordnare & mötesplatspersonal,, Mycket negativt Jönköping Skåne Sörmland Värmland De medverkande upplever ett stark stöd från chefen. Upplevelsen ligger på samma nivå oavsett organisation och län. I Jönköping upplever hälsocoacherna ett särskilt starkt stöd för deras arbete. Data: Medelvärde av svaren

14 ...men erfarenhet av samverkan över kommun/landstingsgränsen upplevs inte som viktigt karriärsmässigt Vad är viktigt för dig avseende din roll? Hälsocoach Kommunsamordnare Personal på mötesplats % % % 6% 8% % % % 6% 8%% % % % 6% 8% Ett bra kontaktnät Ett bra kontaktnät som Jag utvecklas i min som gör att jag kan ta 76% 88% gör att jag kan ta del yrkesroll del av andras kunskap 9% av andras kunskap och och erfarenhet erfarenhet Ett bra kontaktnät som gör att jag kan ta del Jag utvecklas i min 66% 6% av andras kunskap och yrkesroll erfarenhet % Erfarenhet av hälsofrämjande arbete har ett karriärvärde Jag kan påverka utformningen av arbetet kring levnadsvaneförändri Erfarenhet av samverkan över landsting/kommungrän sen har ett karriärvärde Att jag kan hjälpa en människa till ngt som är positivt för personen % % 8% 8% Jag kan påverka utformningen av arbetet kring levnadsvaneförändri Erfarenhet av samverkan över landsting/kommungrän sen har ett Erfarenhet av hälsofrämjande arbete har ett karriärvärde Frågan om hälsosamt åldrande är en angelägen framtidsfråga för 6% % % 6% Jag kan påverka utformningen av arbetet kring levnadsvaneförändri Jag utvecklas i min yrkesroll Erfarenhet av samverkan över landsting/kommungrän sen har ett karriärvärde Erfarenhet av hälsofrämjande arbete har ett karriärvärde 6% 6% 6% Ett sätt att mäta stödet från ledningen är att analysera hur viktigt uppgiften upplevs, karriärsmässigt. Att indikera ett karriärvärde är en väldigt stark signal från ledningen om samverkans värde. Samverkan över landsting/kommungränsen har inte ett karriärvärde för den stora merparten av de medverkande. Det gäller framför allt på vårdcentralen... däremot är ett bra kontaktnät mycket viktigt. Att rollen är utvecklande är också en viktig faktor för individerna.

15 Stämmer bra. Målen för projektet har blivit tydligare Hur tydliga målen upplevs utifrån roll,8,,,,,8,,8,6,, 6 Axelrubrik Hur tydliga målen upplevs utifrån län,9 före vid start,8, Stämmer dåligt Hälsocoacher Kommunsamordnare Personal på mötesplats Jönköping Skåne Sörmland Värmland Målen har blivit tydligare för alla roller och utvecklingen ser likadann ut. Målen har blivit i stort sätt lika tydliga i alla län. En stor förbättring har skett under året framför allt i Skåne, men även i Sörmland. Data: Medelvärde av svaren * Ingen arbetstid avsätts för möten. Informationen kommer från en enskild kommun. Källa: Fokusgruppsmöte,

16 Stämmer bra. Medverkande upplever i större grad att de har tillräckligt med resurser i dagsläget än vid start Tillräckligt med avsatta resurser utifrån roll, Möten för den gränsöverskridande arbetsgruppen sker på hälsocoachernas lunchrast*,,,7 6 Axelrubrik Tillräckligt med avsatta resurser utifrån län,6 före vid start,9, 6,,9,8,,8,, Stämmer dåligt Hälsocoacher Kommunsamordnare Personal på mötesplats Jönköping Skåne Sörmland Värmland De medverkande upplever att de har tillräckligt med avsatta resurser och att det ser bättre ut i dagsläget än vid start. Ansvarsfördelning och arbetsuppgifter varierar dock för de tre rollerna i medverkande kommuner och län. I Värmland är man mest nöjd med mängden avsatta resurser till ens roll. I Skåne är man minst nöjd, dock har det skett en positiv utveckling från starten till dagsläget. Data: Medelvärde av svaren * Ingen arbetstid avsätts för möten. Informationen kommer från en enskild kommun. Källa: Fokusgruppsmöte,

17 Mycket bra. Kännedom om det hälsofrämjande arbetet hos varandra har ökat under projektets gång Kännedom om den andra organisationens hälsofrämjande arbete utifrån roll,,7,,,,,,8,7,,,9,9,,7, 6 Kännedom om den andra organisationens hälsofrämjande arbete i de olika länen Axelrubrik,6, före vid start,6,,8 7 Mycket dålig Hälsocoacher Kommunsamordnare Personal på mötesplats Jönköping Skåne Sörmland Värmland Kännedom om den samverkande partens arbete upplevs ha förbättrats från före projektet och under projektets gång. Utbytet går åt alla håll och kännedom om varandra ligger på ungefär på samma nivå i dagsläget oavsett roll och organisation. I alla län har utvecklingen varit positiv I Sörmland har utvecklingen varit allra störst I Värmland var kunskapen om varandra högre än i de andra länen vid start, men genom projektet har den haft samma utveckling som i de andra länen. Data: Medelvärde av svaren

18 Mycket bra. Kännedom om den lokala ideella sektorns hälsofrämjande verksamheter har förbättrats Kännedom utifrån roll Kännedom i de olika länen 6 Axelrubrik före vid start 8,6,6,,,,,,8,,,6,,,8,9,,7,6,,6, Mycket dålig Hälsocoacher Kommunsamordnare Personal på mötesplats Jönköping Skåne Sörmland Värmland Kännedom om den ideella sektorn upplevdes ha förbättrats från start och kommunsamordnare har bäst kännedom i dagsläget Enbart kommunsamordnare svarade på frågan om kännedom före i, jämfört med alla för, vilket kan förklara den till synes försämrade kännedomen. Data: Medelvärde av svaren Kännedom om den ideella sektorn upplevdes ha förbättrats genom projektet i alla län. I dagsläget ligger Värmland och Jönköping på en nivå medan Skåne och Sörmland ligger på en annan, något lägre. I Sörmland har vetskapen om den ideella sektorn utvecklats mest.

19 Mycket stor. Förtroendet från kommun och vårdcentral som har fått ökad betydelse för samverkan i projektet upplevs även som starkt I vilken utsträckning upplevs tillit för ens roll i den egna organisationen?,9,,,,,8 6 I vilken utsträckning upplevs tillit för ens roll i den organisation man samverkar med?,6, Axelrubrik,8,8,8,9 9 Mycket liten Hälsocoacher Kommunsamordnare Personal på mötesplats Hälsocoacher Kommunsamordnare Personal på mötesplats Den egna organisationen utgörs av vårdcentralen för hälsocoacher och kommun för kommunsamordnare och mötesplatspersonal. Den andra utgörs av den motsatta. Det upplevda förtroendet är högt och något bättre idag än vid starten för hälsocoacher. Data: Medelvärde av svaren

Slutrapport Processutvärdering - Samverkansmodell för hälsosamt åldrande

Slutrapport Processutvärdering - Samverkansmodell för hälsosamt åldrande Bilaga 4 Slutrapport Processutvärdering - Samverkansmodell för hälsosamt åldrande 2013/08/01 Kristina Ramstedt Ph.D. Fredrik Eklund Ph.D. Alexandra Treschow Ph.D. Uppdraget Detta är slutrapporten av processutvärderingen

Läs mer

Fysisk aktivitet och äldre

Fysisk aktivitet och äldre Fysisk aktivitet och äldre Kunskap, inspiration och exempel från tidigare och pågående uppdrag Therese Räftegård Färggren Eva Söderberg 2011-12-04 Sid 1 Hälsosamt åldrande 2011-12-04 Sid 2 Åldrandets fyra

Läs mer

Hälsosamt åldrande. Emmy Nilsson, utredare. emmy.nilsson@fhi.se. www.fhi.se. 2011-05-24 Sid 1

Hälsosamt åldrande. Emmy Nilsson, utredare. emmy.nilsson@fhi.se. www.fhi.se. 2011-05-24 Sid 1 Hälsosamt åldrande Emmy Nilsson, utredare emmy.nilsson@fhi.se www.fhi.se 2011-05-24 Sid 1 Innehåll Flytta fokus från risk- till friskfaktorer, från ohälsa till hälsa Helhetssyn - hälsans bestämningsfaktorer,

Läs mer

PROJEKTPLAN Processutvärdering av Uppdrag hälsocoacher och sociala mötesplatser

PROJEKTPLAN Processutvärdering av Uppdrag hälsocoacher och sociala mötesplatser 1 juni 2011 PROJEKTPLAN Processutvärdering av Uppdrag hälsocoacher och sociala mötesplatser 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Beskrivning av processutvärderingen... 3 1.1. Processutvärderingens

Läs mer

Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande. Regeringsuppdrag

Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande. Regeringsuppdrag Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande Regeringsuppdrag 2010-2015 En åldrande befolkning - möjligheter och utmaningar för samhället Regeringsuppdraget Ge landsting och kommuner kunskap och inspiration

Läs mer

upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Projektnamn: Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande Projektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkor och hälsosamt åldrande Projektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Samklang. samverkan landsting och kommuner. Bättre hälsocoachning med motiverande samtal. Motiverande samtal ur deltagarens perspektiv

Samklang. samverkan landsting och kommuner. Bättre hälsocoachning med motiverande samtal. Motiverande samtal ur deltagarens perspektiv Samklang samverkan landsting och kommuner Bättre hälsocoachning med motiverande samtal Motiverande samtal ur deltagarens perspektiv Samverka för ett gemensamt mål Gemenskapen är det viktigaste Processutvärdering

Läs mer

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013 Bild 1 Medarbetarundersökning September 2013 FÖRÄNDRINGSARBETE ÅTERKOPPLING UPPFÖLJNING Kvalitetssäkring FÖRSTUDIE Syfte Mål PROJEKTPLAN När/Hur? Information Ansvarsfördelning STRUKTUR Enkätutformning

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11

Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11 Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11 Den 11 mars möttes nära 130 personer i Eslövs medborgarhus för att under en dag fokusera på hur samverkan kan vara ett

Läs mer

M som i MOPS. en del i Samhällskontraktet

M som i MOPS. en del i Samhällskontraktet M som i MOPS En processutvärdering av MOPS 2011 en del i Samhällskontraktet Karin Axelsson, doktorand och vicerektor samverkan Anna Kremel, doktorand vid akademin för innovation, design och teknik Erik

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING

KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING BAKGRUND Spindeldiagrammen är baserade på ett genomsnitt av hur respondenterna instämmer i påståendena som

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Resultat från Institutet för kvalitetsindikatorer Patientupplevd kvalitet läkar- och sjuksköterskebesök vid vårdcentraler Resultat för privata och offentliga

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 Medarbetarbarometer 2013 Innehåll Syfte sid 3 Metod och förklaringar sid 4-7 Sammanfattning av resultat sid 8-16 Det fortsatta arbetet sid 17 2 Syfte Återkommande mätning

Läs mer

Styrelsemöte den 28 april, Kvarnen, Kristianstad

Styrelsemöte den 28 april, Kvarnen, Kristianstad Processutvärdering av projekt UFFE Unga Funktionsnedsatta För Etablering Styrelsemöte den 28 april, Kvarnen, Kristianstad Ett gott resultat Bekräftelse på det goda resultatet: Personal och tjänstemän (LSS

Läs mer

Föräldrarepresentanter, slumpmässigt utvalda, har varit med och tagit fram kvalitetsfaktorerna för varje verksamhetsform.

Föräldrarepresentanter, slumpmässigt utvalda, har varit med och tagit fram kvalitetsfaktorerna för varje verksamhetsform. BARNOMSORGEN I SÄFFLE FÅR GODA BETYG! Kvalitetsmätning i familjedaghem, förskola och fritidshem. Under året har barn- och utbildningsförvaltningen, med hjälp av enkäter, tagit reda på vilka faktorer som

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Information till deltagaren

Information till deltagaren Information till deltagaren Bakgrund Är du i åldern 60 75 år? Har du funderingar om din hälsa och då specifikt kring övervikt, diabetes, högt blodtryck eller depression? Vill du veta mer om hur din livsstil

Läs mer

PRIO Hur gick det i Skåne?

PRIO Hur gick det i Skåne? PRIO 2015 Hur gick det i Skåne? Tabell 5. Kommuner som inte uppfyller grundkraven Kommuner Grundkrav 1 Grundkrav 2 Bjurholm Ej skickat underlag Ej skickat underlag Båstad Ej skickat underlag Ej skickat

Läs mer

SKL:s kongressmål och prioritering

SKL:s kongressmål och prioritering SKL:s kongressmål och prioritering SKL ska stödja medlemmarna i deras hälsofrämjande och förebyggande arbete för att utjämna hälsoskillnader och långsiktigt säkerställa en effektiv resursanvändning i den

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Sammanställning av en enkätundersökning avseende läget i PRIO-kommunerna i utbildningsomgång 1-3 April 2014

Sammanställning av en enkätundersökning avseende läget i PRIO-kommunerna i utbildningsomgång 1-3 April 2014 2014-05-05 1 (17) Sammanställning av en enkätundersökning avseende läget i PRIO-kommunerna i utbildningsomgång 1-3 April 2014 Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

Socialdepartementet Stockholm Att. Registrator

Socialdepartementet Stockholm Att. Registrator Socialdepartementet 103 33 Stockholm Att. Registrator Handläggare Marita Friberg Vårt ärendenummer S2010/2056/FST (delvis) Datum 2015-12-21 1 (7) Folkhälsomyndighetens slutredovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 0 Utbildningsförvaltningen Johannes skola Om undersökningen 0 Utrednings- och Statistikkontoret AB (USK) har på uppdrag av stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning genomfört enkäter

Läs mer

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Utvärdering Unga Kvinnor Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Inledning Om utvärderingen Utvärderingen av Unga Kvinnor genomförs vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA), Malmö högskola. Karen Ask,

Läs mer

Äldreuppdraget i Östergötland

Äldreuppdraget i Östergötland Äldreuppdraget i Östergötland Samverkan mellan landstinget och alla kommuner i länet ambitioner, framgångsfaktorer och erfarenheter Lars Olof Johansson landstingspolitiker sedan 1991 Torbjörn Holmqvist

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Kollegialt lärande , Ingemar Götestrand. Nätverket Hälsofrämjande sjukvård (HFS)

Kollegialt lärande , Ingemar Götestrand. Nätverket Hälsofrämjande sjukvård (HFS) Kollegialt lärande 2015-03-20, Ingemar Götestrand Bakgrund HFS-nätverket har arbetat med Kollegial Granskning/Kollegialt lärande sedan 2010 Följande genomfördes 2010-2012 Piteå älvdals sjukhus och Sollefteås

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre. Överenskommelsen 2013

Bättre liv för sjuka äldre. Överenskommelsen 2013 Bättre liv för sjuka äldre Överenskommelsen 2013 Vision Esther Esther ska uppleva trygghet och oberoende samt leva ett självständigt liv som förstärks av ett handlingskraftigt nätverk. Esther: Vet vart

Läs mer

Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014

Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014 Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014 Ramarna för dagen Syfte med seminariet och introduktion till Mötesplatsen Förmiddag: Näringslivets perspektiv på social hållbarhet

Läs mer

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten 1 Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du resultatet från medarbetarenkäten 2014 för hela Stockholms stad. Information Insikt Handling I stadens arbete

Läs mer

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna?...1 Kontakt med vården...1 Första kontakten...1 Om vi blir förkylda...2 Norrbottningarnas betyg

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor!

Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor! Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor! Kjell Rodenstedt, CMPG Workshop upplägg Introduktion 15:30-16:00 (denna lokal) Gruppövning 16:00-16:40 (Arkaden) 100 deltagare, 10 grupper,

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten

Resultat Medarbetarenkäten Resultat Medarbetarenkäten 2016 Medarbetarenkäten 2016 Vi svarar på enkäten för att påverka vår arbetsmiljö och använder resultatet för att utveckla vår arbetsplats. Medarbetarenkäten är gemensam för hela

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Hälsoutvecklingsprojekt

Hälsoutvecklingsprojekt Hälsoutvecklingsprojekt Euro Accident Health & Care Insurance AB Euro Accident är ett försäkringsföretag med fokus på hälsa. Företagets affärsidé är att hjälpa företag, organisationer och individer att

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för HS Service och Support (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för HS Service och Support (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för HS Service och Support (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

2016:26 B. Tillit på jobbet

2016:26 B. Tillit på jobbet 2016:26 B Tillit på jobbet Innehåll Sammanfattande iakttagelser 5 1 En undersökning om tillit på jobbet 9 2 Kartläggning av tillit på jobbet 13 3 Kartläggning av detaljstyrning och kontroll 19 4 Kartläggning

Läs mer

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk?

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Myter kring stigande sjukfrånvaro Att skapa friska organisationer 1 Jobbet är en friskfaktor Psykisk ohälsa och stigande sjukfrånvaro är växande samhällsproblem

Läs mer

Visar vi och bemöter vi föräldrar alltid vårt barn med respekt? Visar vi och bemöter vi alltid barn generellt med respekt?

Visar vi och bemöter vi föräldrar alltid vårt barn med respekt? Visar vi och bemöter vi alltid barn generellt med respekt? Visar vi och bemöter vi föräldrar alltid vårt barn med respekt? Visar vi och bemöter vi alltid barn generellt med respekt? Visar vi och bemöter vi alltid varandra med respekt? Emotionell coaching: innebär

Läs mer

Enkät om jour och arbetsförhållanden för läkare i Primärvården Sydvästra Skåne hösten 2009.

Enkät om jour och arbetsförhållanden för läkare i Primärvården Sydvästra Skåne hösten 2009. Enkät om jour och arbetsförhållanden för läkare i Primärvården Sydvästra Skåne hösten 2009. Innehåll: Bakgrund: Sammanfattning av enkätresultat: Metod: Resultat: Diskussion och slutsatser: Sida: 2 2 3

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Gertrud Care (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Gertrud Care (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Gertrud Care (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för HTJ Näsby (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för HTJ Näsby (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för HTJ Näsby (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1%

Läs mer

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän!

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd - därför är det

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer

Seminarium 3 Regionalt och lokalt samarbete för jämlik hälsa. Jonas Frykman Sveriges Kommuner och Landsting

Seminarium 3 Regionalt och lokalt samarbete för jämlik hälsa. Jonas Frykman Sveriges Kommuner och Landsting Seminarium 3 Regionalt och lokalt samarbete för jämlik hälsa Jonas Frykman Sveriges Kommuner och Landsting Upplägg Göran Henriksson, Västra Götalandsregionen Samling för social hållbarhet. Åtgärder för

Läs mer

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd 2015-05-17 1 (6) PM Anna Spångmark och Susanna Dennerlöv Sociala kvalitetsenheten Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd Uppföljning genomförd genom: Besök 2015-03-23 Intervju med arbetsledare

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för HTJ Åhus norra (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för HTJ Åhus norra (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för HTJ Åhus norra (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Granskning av den gemensamma drifts- och servicenämnden Innehållsförteckning Sammanfattande

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan?

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Sammanställning av en enkätundersökning gjord Juridiska institutionen 2 3 Inledning Åren, och genomförde juridiska institutionen enkätundersökningar med dem

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

Medarbetarenkäten 2016 handledning för förbättringsarbete

Medarbetarenkäten 2016 handledning för förbättringsarbete Medarbetarenkäten 2016 handledning för Piteå kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, motivera och utveckla kompetenta medarbetare. Medarbetarenkäten ger en nulägesbild av medarbetarnas

Läs mer

TILL DIG SOM ARBETSGIVARE. PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever

TILL DIG SOM ARBETSGIVARE. PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever TILL DIG SOM ARBETSGIVARE PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever PRAO I PRAKTIKEN 1 Vägen till besöksnäringen börjar hos dig Dagens elever är framtidens medarbetare och

Läs mer

Brukarundersökning individ- och familjeomsorgen perioden september t.o.m november 2012.

Brukarundersökning individ- och familjeomsorgen perioden september t.o.m november 2012. SMEDJEBACKENS KOMMUN 2013-02-04 Familje- och utbildningsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Familje- och utbildningsnämnden Brukarundersökning

Läs mer

Lättläst version av Överenskommelsen

Lättläst version av Överenskommelsen Lättläst version av Överenskommelsen Överenskommelsen Överenskommelsen handlar om hur regeringen, de idéburna organisationerna inom det sociala området och Sveriges kommuner och landsting ska förhålla

Läs mer

Bilaga 1: Utvärdering av länsövergripande samordningsfunktion för skolhälsovården i Värmland

Bilaga 1: Utvärdering av länsövergripande samordningsfunktion för skolhälsovården i Värmland Bilaga 1: Utvärdering av länsövergripande samordningsfunktion för skolhälsovården i Värmland Enkät riktad till ansvariga chefer för skolhälsovården i Värmland Karlstad kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen

Läs mer

IT-kvalitet: Resultat från en benchmarking. Om IT-kvalitet 2001, den första nationella benchmarkingen av IT-kvalitet inom offentlig sektor

IT-kvalitet: Resultat från en benchmarking. Om IT-kvalitet 2001, den första nationella benchmarkingen av IT-kvalitet inom offentlig sektor IT-kvalitet: Resultat från en benchmarking Om IT-kvalitet 2001, den första nationella benchmarkingen av IT-kvalitet inom offentlig sektor Innan vi sätter igång... En STOR applåd! Er verksamhet är OERHÖRT

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Medarbetarenkät 2013

Medarbetarenkät 2013 Medarbetarenkät 2013 Medarbetarundersökning 2013 Resultatet från den medarbetarenkät som skickades ut under förra året är nu sammanställt och klart. Här kan ni se resultatet för hela kommunen. Medarbetarenkäten

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Brukarundersökning 2015

Brukarundersökning 2015 2016-01-13 Brukarundersökning 2015 Socialförvaltningen Vetlanda här växer människor och företag 2 Innehåll Bakgrund... 3 Metod och mätperiod... 3 Antal svar, bortfall och svarsfrekvens... 3 Kön... 3 Resultat...

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap PSYKOSOCIAL ARBETSORIENTERAD REHABILITERING

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap PSYKOSOCIAL ARBETSORIENTERAD REHABILITERING Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap PSYKOSOCIAL ARBETSORIENTERAD REHABILITERING 1 Bakgrund... 3 2 Parter... 3 3 Period för partnerskapet... 3 4 Den idéburna organisationens investering i

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg har Trelleborgs kommun som sitt verksamhetsområde. Styrelsen under verksamhetsåret 2014

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Totalt 174 lärare har svarat på enkätundersökningen fördelat på

Läs mer

Medarbetarundersökning NMU 2005

Medarbetarundersökning NMU 2005 Medarbetarundersökning NMU 25 SAMMANFATTNING 3 1 har svarat på enkäten (71% kvinnor, 2% män). 7 2 löner fanns registrerade vid tidpunkten vilken ger en svarsfrekvens på 42% (23 19,4%, 21 29,7%). De flesta

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Utbildningskontoret. Samverkan med vårdnadshavare för barnens bästa RIKTLINJER FÖR FÖRSKOLAN

Utbildningskontoret. Samverkan med vårdnadshavare för barnens bästa RIKTLINJER FÖR FÖRSKOLAN Utbildningskontoret Samverkan med vårdnadshavare för barnens bästa RIKTLINJER FÖR FÖRSKOLAN En god samverkan mellan förskola och hem är en framgångsfaktor i barnens lärande och utveckling Inledning BARN

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer