MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD MARS 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007"

Transkript

1 VÄSTSVENSKA KONTAKTNÄTET 16 april 2007 FÖR FLEXIBELT LÄRANDE MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD MARS 2007 Lena Johansson, värd för dessa två dagar, öppnar konferensen och hälsar välkommen till Karlstad. Julia Nyberg, som har hjälpt mig att planera konferensen, och jag hoppas att ni skall få ett par intressanta dagar. I detta sammanhang vill jag också passa på att informera om att VKF har lämnat in en projektansökan om projektmedel till NSHU. Projektets syfte är att utveckla lärcentra och dess arbete i det flexibla lärandet och breddad rekrytering, Vidare att stärka samarbetet mellan lärosäten och lärcentra i VKF-området. Lars-Erik Engstrand, VKF:s nuvarande ordförande, hälsar välkommen och talar om nätverket VKF som är ett samarbete mellan nio lärosäten i Västsverige. VKF har som uppgift att arbeta med flexibel utbildning och utveckla samarbetet mellan lärosätena och lärcentra i Västsverige. VKF började som ett projekt under VUS, Västsvenska universitetssamarbetet, på hösten 2002 och har sedan utvecklats till att bli en permanent verksamhet. Under de år som VKF har verkat har två tidigare konferensen hållits i Göteborg med deltagare från hela södra Sverige. VKF har också tagit fram en Ramhandbok att användas som ett hjälpmedel i det flexibla lärandet på både lärcentra och lärosäten. Tre arbetskonferenser har anordnats för att uppdatera Ramhandboken och hålla den aktuell. Vidare planeras för en internationell konferens hösten 2008 där lärcentra står i fokus. Ytterligare information kommer senare i programmet av Svante Hultman. Då jag har innehaft posten som ordförande sedan VKF startade 2002 är det dags att lämna över ordförandeskapet. Lars-Erik presenterar sedan sin efterträdare som är Monika Hattinger från Högskolan Väst. Han önskar henne lycka till i arbetet med VKF och talar också om att rektorerna i VUS stöder oss i vårt arbete. Lars-Erik avtackas med blommor och tal. Programutbildningar i samverkan med Lärcentra Lennart Jansson, Karlstads universitet, berättar om lärarutbildningarna som ofta vill ha fasta studiegrupper. Det är vanligare att studenterna träffas fysiskt på lärcentra än att undervisningen sker på distans. Lärcentra behövs speciellt som ett stöd för lärarutbildningarna. Karlstad har långa programutbildningar med lokala studiegrupper på lärcentra och detta fungerar bra Malin Pongolini och Gunnar Petersson talar om den flexibla utbildningen på Högskolan Väst som ges tillsammans med lärcentra. De utbildningar som är de största på distans är IT- sjuksköterske- och lärarutbildning. De beskriver för- och nackdelar med den flexibla utbildningen och att utveckling av lärcentra är nödvändig.

2 En viktig åtgärd i samband med distansutbildningar är att vara tillgänglig för studenterna och svara på frågor och andra funderingar direkt eller via mail. Inger Jonsson också från Högskolan Väst beskriver hur flexibel utbildning bedrivs på vårdutbildningarna. Dessa utbildningar ges ofta via webben och omfattar 15 poäng på höstterminen och 30 på våren. Det tredje året omfattar 30 poäng och avslutas med C-uppsats. Utbildningen ges inom olika inriktningar inom vårdområdet. Anna Bolander från Lidköpings Högskola on line berättar att i Linköping använder vi oss av olika system inom den flexibla utbildningen. De flesta kurser är egna och webbaserade med grupper som träffas på lärcentra. Flera av deltagarna har bekräftat att de inte skulle ha läst på högskola om inte lärcentra funnits. Det bekräftar att lärcentra fyller en viktig funktion för studier på högskolenivå. Även enklare kurser ges ute på lärcentra och undervisningen sker då via CD-skriva eller är streamade. Bättre samverkan mellan Högskola-lärcentra lärcentra-lokalt lokalt näringsliv Börje Årnedal från Högskolan i Halmstad redogör för hur samverkan mellan Högskola och näringsliv kan utvecklas och behålla kontakten i fortsättningen. Det började med att högskolan startade uppsökande verksamhet gentemot företag och erbjöd utbildning i IT. Då detta inte slog så väl ut tog högskolan kontakt med lärcentra som blev motor i arbetet med att utveckla samverkan och behålla kontakterna med företagen. En kortkurs i anordnades i Konsten att ta kontakt med och behålla kontakten med företag Kursen blev mycket uppskattad och högskolan driver nu kursen kontinuerligt för att förbättra samarbetet högskolalärcentra. Personalen på lärcentra får utbildning i hur man tar och skapar bra kontakter med det lokala näringslivet och blir därmed en viktig kugge i navet. Nya kurser skapas tillsammans med företagen och det är viktigt för att lärcentras verksamhet skall fortsätta att utvecklas och vara en motor i samverkan. NSHU Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning Per Westman från NSHU rapporterar om arbetet på myndigheten och de områden som prioriteras den närmaste tiden. En stor satsning görs på breddad rekrytering av studenter. Validering av kunskaper, som inte fullt ut följer antagningsregler för studier på högskolor, läggs det också extra resurser på. Vidare arbetar NSHU med att verka för en bättre genomströmning av studenter i högskolesystemet. Även kurser för lärare har anordnats. Just nu håller myndigheten på med en ansökningsomgång av projektmedel som kan sökas av högskolorna. Projektmedlen som söks skall syfta till att utveckla arbetet med rekryteringen av studenter. Ansökningstiden har just gått ut och nu skall NSHU granska vilka projekt som blir antagna och får fortsätta arbetet. Diskussion med lärcentrapersonal och högskolor/universitet Siv Sjöström sammanfattar dagen och vad vi har fått höra från föreläsarna. En slutsats som kan dras är att flexibel utbildning har kommit för att stanna. Lärcentra har en viktig funktion att fylla i distansutbildningen och behövs i

3 framtiden för att vara en länk mellan högskola och kommun och den verksamhetsnära flexibla högskoleutbildning. Satsning på att utveckla lärcentra behövs i framtiden. Vidare informerar Siv som om den ansökan om projektmedel från NSHU som VKF har gjort. Det gäller i första hand en intresseanmälan varefter NSHU sedan bestämmer vem som får gå vidare med sitt projekt. VKF projektet handlar om Verksamhetsnära flexibel utbildning samt breddad rekrytering. Kompletterande utbildning för legitimerade sjuksköterskor utbildade utanför EU/EES, uppdragsutbildning på distans Lisbeth Carlsson, Högskolan i Borås, presenterar den kompletterande utbildning för legitimerade sjuksköterskor från länder utanför EU/EES som högskolan genomför som uppdragsutbildning. Det handlar om utbildningar på 20, 40 och 60 poäng beroende på hur mycket varje studerande behöver komplettera efter att validering skett från deras examen. Utbildningen sker på distans med hjälp av IT-stöd via en lärplattform kompletterade med campusträffar. Ibland sker undervisningen via telebild på lärcentra. Efter 3 års studier är målet att utbildningen skall vara klar och den studerande tagit en godkänd examen. En del problem kan uppstå under utbildningens gång som att det är svårt med distansstudier för vissa och andra har svårt att läsa efter lärplattform. Det är därför viktigt med campusträffar. Varför bygger/startar vi nya lärcentrum Anders Brunberg från Uddevalla berättar om de satsningar som gjorts för att bygga upp Högskolecentrum Bohuslän. Nya lärcentra har byggts upp i Uddevalla, Lysekil och Vänersborg med syfte att höja utbildningsnivån i regionen. Kommunen har satsat strategiskt och Anders Brunberg har tillsammans med sina medarbetare byggt upp och utvecklat Högskolecentrum i Bohuslän. Marion Bergsjö från LärCentrum i Sunne talar om den utveckling som sker i Sunne. I Sunne finns de flesta verksamheterna inom jord, skog, grafisk industri och turism vilka är traditionella näringar för orten. Nu vill kommunen satsa på utveckling och höja medborgarnas utbildningsnivå genom att starta lärcentra. Ett nytt LärCentrum i Sunne håller på att byggas mitt i centrum i det nya biblioteket. Det är här Marion Bergsjö nu håller på att bygga upp och starta högskoleutbildning. Lärcentra som strategiska noder Siv Sjöström, Högskolan i Jönköping och Yvonne Lindbom, Högskolan Höglandet i Jönköpings län, presenterar sitt projekt som syftar till att synliggöra lärcentra. På Högskolan i Jönköping finns Rådet för flexibelt lärande där lärcentra finns representerade för att upprätthålla kontakten och stöta kommunernas lärcentra. För att utveckla och titta på lärcentras roll i framtiden har Siv Sjöström och Yvonne Lindbom åkt runt och besökt lärcentra och kommuner på Höglandet i Jönköpings län. Arbetet har bestått i att undersöka hur verksamheten ser ut idag och hur lärcentra kan utvecklas och synliggöras i sin fortsatta verksamhet. Genom

4 projektet skall lärcentra lyftas fram som strategiska noder och samarbetet med kommuner, arbetsförmedling, regionförbundet, regionala kompetensrådet och högskolan utvecklas. Lärcentras roll bör vara att se sig själv som Motor-Mäklare-Mötesplats för det flexibla lärandet och högskoleutbildningen i kommunen. Siv och Yvonne har i sitt arbete anordnat inspirationsdagar och gjort enskilda insatser och tittat på arbetslivet i regionen och vilka möjligheter som finns att rekrytera studenter. Projektet skall vara slutfört till sista december Sammanfattning och utvärdering Dagen kan egentligen sammanfattas i ett ord Samverkan. Några representanter från lärcentra och högskolor bidrar med sina erfarenheter från flexibel utbildning och samarbete med högskolan samt andra aktörer. En reflektion från lärcentra är att utbildningen behöver bli mer inriktad efter arbetslivets behov. Stötta och stärka lärcentra genom ytterligare samverkan med högskolan samt mer resurser till lärcentra är andra reflektioner. Svante Hultman informerar om arbetet med den Internationella konferensen och planeringen hittills. Västsvenska Universitets samarbetet som leds av rektorerna för nio lärosäten i Västsverige (samma lärosäten som VKF representerar) har uttryckt önskemål om en konferens med internationell inriktning. Syftet med konferensen är att få en inblick i den flexibla utbildningen och hur lärcentra eller motsvarande är uppbyggt utomlands. Efter rekognosering kan Svante konstatera att det ser mycket olika ut i norden och övriga länder som han har haft kontakt med. I norden finns lärcentra ungefär som vi har det i Sverige. I Tyskland finns det 60 lärcentra och i England och Skottland han man open university. Konferensen är planerad att hållas oktober 2008 i Göteborg. Siv Sjöström puffar för HSS 07 den 8-11maj 2007 som hålls i Jönköping. Lena Johansson tackar deltagare och medverkande för två intressanta och innehållsrika dagar. Lars-Erik Engstrand tackar Karstad, Lena och Julia, för en väl genomförd konferens. För anteckningarna Christina Karlsson

5

Mia Lindberg Vägar till vägledning

Mia Lindberg Vägar till vägledning Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning rapport 08 2008 Mia Lindberg Vägar till vägledning En historia om en oberoende, nationell och flexibel vägledningstjänst Titel Vägar till vägledning

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Virtuella möten och fysiska träffar

Virtuella möten och fysiska träffar Myndigheten för Sveriges nätuniversitet Box 194, 871 24 Härnösand Telefon 0611-34 95 00 ISBN 91-975425-5-5 Rapport 2005 Christina Jönsson Adrial (redaktör ) Virtuella möten och fysiska träffar - Biblioteksstöd

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Idébank. utlandsutbildade akademiker i rätt jobb direkt

Idébank. utlandsutbildade akademiker i rätt jobb direkt Idébank utlandsutbildade akademiker i rätt jobb direkt Mars 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Kompletterande utbildningar... 5 2.1 Korta vägen - Arbetsförmedlingen... 5 Korta vägen för legitimationsyrken

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Lärcentra som mäklare av högre utbildning?

Lärcentra som mäklare av högre utbildning? Pedagogisk Forskning i Sverige 2008 årg 13 nr 2 s 103 122 issn 1401-6788 Lärcentra som mäklare av högre utbildning? ULRIK LÖGDLUND Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings Universitet

Läs mer

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum:2013-12-31 Projektbenämning Socialt företag - fortsättning Rapportering avser Delårsrapport utifrån processdag gällande projekt Socialt

Läs mer

6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst Protokoll fört vid Nitus årsstämma den 11 maj 2004 i Sandviken 1) Årsstämmans öppnande Nitus ordförande Ulrika Grönqvist hälsar stämmodeltagarna välkomna och förklarar 2004 års Nitusstämma öppnad. 2) Val

Läs mer

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola PM: Anders Axelsson Mars 2015 Samverkansinlärning (SI) Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola UTKAST Förord Frågan om kompetensförsörjning

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Nyhetsbrev juni 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening

Nyhetsbrev juni 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Nyhetsbrev juni 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Ordföranden har ordet Hösten 2010 togs initiativ till denna förening. Det är bara att säga till alla som är med och arbetar i detta projekt,

Läs mer

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen ThTidn nr 1.11_Ny mall 2011-09-06 11.46 Sida 26 Akademisk utbildning ger utveckling av professionen Under hösten föreslog Behörighetsutredeningen att Tandhygienistutbildningen förlängs till 180 högskolepoäng,

Läs mer

Minnesanteckningar Kompetensförsörjningsdagarna 15 april 2015, Stockholm

Minnesanteckningar Kompetensförsörjningsdagarna 15 april 2015, Stockholm Minnesanteckningar Kompetensförsörjningsdagarna 15 april 2015, Stockholm Välkomna Carl Klint, Näringsdepartementet hälsade välkomna och drog de praktiska förutsättningarna att befinna sig på Näringsdepartementen.

Läs mer

Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp

Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp - Verksamhetsplan och styrgrupp Bärtan vi har många informella träffar, vi försöker samordna logistiken, samordnar träffar med andra projekt mm. Verksamhetsplanen, förändringar under tiden, något att luta

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer

Innehåll... 1 Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Projektets övergripande syfte och mål... 3. Projektets mål... 3

Innehåll... 1 Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Projektets övergripande syfte och mål... 3. Projektets mål... 3 Innehåll Innehåll... 1 Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Projektets övergripande syfte och mål... 3 Projektets mål... 3 Utveckla Dig själv och Ditt företag... 4 Värdegrund... 4 Tematräffar... 5 Kom igång

Läs mer

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Jag ser en ny gnista. Jag ser en personlig utveckling hos deltagarna och jag ser hur det sprids bland personalen. Utbildningen har gett oss energi och kunskap.

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken 1. Inledning 1.1 Bakgrund Redan 1989 startade ett nätverkssamarbete mellan fackhögskolorna i Jönköping och länets kommuner när det gäller decentraliserad högskoleutbildning. Varje kommun i dåvarande Jönköpings

Läs mer