Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013"

Transkript

1 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

2 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar metoder och arbetssätt riktade till olika målgrupper som kämpar för att ta sig in på arbetsmarknaden. Allt är möjligt att kopiera och föra in i ordinarie verksamhet. Lär av andras framgång och häng på för att påverka vad regional samverkan inom arbetsmarknadsområdet kan betyda. Vi erbjuder möjlighet till dialog mellan olika aktörer som alla arbetar inom regionen. Välkommen till en kreativ mötesplats! Mötesplats Arbetsmarknad

3 Inledning KSL: Peter Carpelan & Anne-Marie Johansson Hernander Mötesplats Arbetsmarknad är samlingsnamnet på KSLaktiviteter som riktar sig till chefer med ansvar för arbetsmarknadsåtgärder i kommuner och även Arbetsförmedlingen och Samordningsförbund. Syftet är erfarenhetsutbyte och dialog för bättre samverkan. Peter Carpelan är ordförande för Arbetsmarknadsberedningen på KSL. Vice ordförande är Lars Bryntesson. Föreläsning: Fakta om länet - Per Bark, Länsstyrelsen Inomregionala skillnader är ett stor utmaning i länet, trots att Stockholms län har lägre arbetslöshet än övriga landet. Regionen är sämre på att få ungdomar att lyckas i skolan. Pers bilder finns här. Den som vill prenumerera på Fakta om länet mailar till

4 Introduktion av respektive projekt Korta introduktioner och överblick av medverkande projekt. Personliga presentationer med en blandning av projektledare, företagsledare och deltagare. På bilden ICA-handlare i Södertälje med anställd.

5 Cafémontrar Fördjupad dialog med projekten. Fyra fördjupningstillfällen erbjöds. Projektledarna kan komma till dig! Den som tänt på en idé, en modell kan få stöd för att förverkliga den. Önskemålet är att ett möte på hemmaplan förberetts för att ta nästa steg. Uppmaningen löd använd projektledarnas kompetens inte bara deras förmåga att informera. Vi måste samarbeta eftersom vi myndigheter har samma mål med våra olika uppdrag. Strategiskt samtal pågick parallellt Arbetsförmedlingen och kommuner diskuterade, i en mindre grupp, vad som kan göras för att underlätta för att utveckla samarbetet lokalt och regionalt Resultat - Bra exempel kan kopieras på flera håll i länet t ex en dörr in för nyanlända som finns i Kista efter modell från Etablering Stockholm - Samarbetet är bra på den lokala nivån men det finns en oro att samarbete är alltför personberoende - Vi borde exponera framgångsrika arbetssätt i det ordinarie, inte bara i projekt - Samarbete med näringslivet efterfrågas av alla - kan vara ett område för samverkan - Flexibilitet på alla nivåer efterfrågas! AF efterfrågar kommunen som arbetsgivare. Då behövs andra kontaktytor upparbetas.

6 Cafémontrar Hört av projektledarna och besökarna: Viktigt att få agera på en arena där det bara är ungdomar. Vi är länken mellan den unge och arbetslivet. Språkstödjare följer med första dagen till jobbet eller praktikplatsen, och är med så länge behov finns. De får träna på anställningsintervjuer med riktiga chefer från verkligheten. Viktigt att sitta samlokaliserade med alla olika myndigheter och professioner. Det blir fler och bättre möten och dialoger då. Vi måste skapa strukturer för samverkan så att samarbetet inte blir för personberoende.

7 Cafémontrar Modeller finns att härma! MD1 Matchning Dag 1, Etablering Stockholm Rätt Steg En utbildning för kortutbildade och analfabeter inom Sfi Intensivsvenska och Fadderprogram Matchning Södertörn Se Arbetssätt och insatser på hemsidan Nationell Matchning och Unga In finns till för hela länet och är igång ett år till Mer finns se respektive projekt! Vi måste förstå varandra så att vi kan vara flexibla.

8 Marc Hinz Unga In Reflektorium - Frågor och svar samt utblick mot framtiden. Hur kan de små kommunerna få tillgång till allt det här? Både Nationell Matchning och Unga In är till för hela regionen. Ta kontakt! I framtiden bör mindre kommuners möjligheter vävas in i projektidéerna. Vägledning för både yrke och utbildning behövs. Vuxenutbildning kan ses som ett verktyg för fler i arbete. AF efterfrågar kunskap om vuxenstudier. Samlokalisering är en framgångsfaktor i projekt varför så svårt att permanenta? Samordningsförbund kan vara en väg. Den regionala nivån kan inledningsvis bidra med mötesplatser. I en framtid kan fler behov tillgodoses regionalt.

9 KSL FILUR Unga In KomAn KSL är en mötesplats för debatt, samtal och erfarenhetsutbyte. Syftet med projektet är att stärka ungdomarnas självkänsla, ge självinsikt, hopp och inspiration att påbörja en förändring av sin livssituation, för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden eller börja studera. Målet med projektet är att hitta metoder för att nå och motivera unga som står utanför arbetsmarknaden. Unga in arbetar utifrån deltagarens hela livssituation. KomAn har två syften. Det ena är att göra det möjligt för funktionsnedsatta att förbättra sin egen livssituation under deras tid i projektet. Det andra är att sammanfatta alla erfarenheterna på vägen så att vi kan påverka politiken mer långsiktigt.

10 K2 Södertälje Matchning Södertörn Etablering Stockholm Nationell Matchning K2 (kompetens och karriär) är ett strategiskt projekt som kommer att möta de behov som bl.a. uppkommer i vårt näringsliv när 40-talisterna går i pension. Nu tar vi ett stort kliv in i framtiden och stakar ut vägen för tillväxt i hela regionen. Matchning Södertörn bygger broar mellan företag och tillgänglig kompetens hos utrikes födda som står utanför arbetsmarknaden. Målet är att underlätta för arbetsgivare att snabbt hitta rätt arbetskraft för att få fler i arbete. Projektet arbetar med att bidra till effektivare insatser för arbetssökande på Jobbtorg Stockholm. Vi har tagit fram kvalitetssäkrade verktyg för att tydliggöra jobbsökandeprocessen. Nationell Matchning matchar den kompetens som finns hos utländska akademiker med de behov som finns på arbetsmarknaden. Vi skapar mötesplatser. För oavsett om det handlar om en anställningsintervju, ett studiebesök på orten eller en rekryteringsträff så gör det skillnad att träffas i verkligheten.

11 Samverkan kring utformning Alla medverkande har varit med och utformat både upplägg och innehåll i genomförandet av dagen och i form av dessa bildminnen. Bra möjlighet att knyta kontakter. Rummet har betydelse. Att få känna att det här är till mig. Va kul idé att vi får röra på oss och söka upp det vi är intresserade av. Mötesplats Arbetsmarknad

Gävleborgs utmaningar utanförskap kopplat till kompetensförsörjning

Gävleborgs utmaningar utanförskap kopplat till kompetensförsörjning Slutrapport Gävleborgs utmaningar utanförskap kopplat till kompetensförsörjning Denna förstudie har bedrivits på uppdrag av Region Gävleborg. Förstudiens huvudlinje har varit att försöka fånga de mest

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Ungdomstorget. Deltagande parter bakom projektförslag

Ungdomstorget. Deltagande parter bakom projektförslag 2008-11-20 Ungdomstorget Deltagande parter bakom projektförslag Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten Umeå gymnasieförvaltning - Viva kompetenscentrum - Ungdomscentrum - Gymnasiesärskolan

Läs mer

Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete

Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete Individens utmaningar Unga Östhammar: Att slutföra sin utbildning: En utmaning för de unga är att klara sin utbildning. Det är en förutsättning

Läs mer

Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar

Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar BIIA resurscentrum arbetar för att fler människor ska kunna vara delaktiga i samhällsliv, arbete och företagande. BIIA resurscentrum finns i Örebro län,

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Delrapport 3 ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Läs mer

Projektplan AcadEMic POWER

Projektplan AcadEMic POWER Sida 1 Projektplan AcadEMic POWER Detta projekt medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden. Innehållsförteckning Sida 2 1. OMVÄRLDSANALYS... 3 1.1 Realise... 3 1.2 SFX utbildningar

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Programförklaring till ett HR-Center - Sammanfattning

Programförklaring till ett HR-Center - Sammanfattning Programförklaring till ett HR-Center - Sammanfattning Sammanfattning av dokumentation från workshop den 7 april 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning programförklaring till ett HR-Center...

Läs mer

TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET. Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:4 ABC FÖR UNGA TILL ARBETE

TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET. Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:4 ABC FÖR UNGA TILL ARBETE ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:4 ABC FÖR UNGA TILL ARBETE Innehåll Effektiva metoder och arbetssätt...3 Nya möjligheter i programmet 2014-2020...8 Viktigt

Läs mer

- Hur fungerar den? Processen för försörjningsstöd och arbetsrehabilitering i Järfälla kommun. Maj 2013

- Hur fungerar den? Processen för försörjningsstöd och arbetsrehabilitering i Järfälla kommun. Maj 2013 Processen för försörjningsstöd och arbetsrehabilitering i Järfälla kommun - Hur fungerar den? Maj 2013 Mats Carlström Mattias Norling Patrik Lidström Roland Lexén INLEDNING 4 BAKGRUND 4 UPPDRAG 4 METOD

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Dnr N2012/6275/RT Tillväxtverkets uppdrag Att under perioden 2013-2016 bedriva insatser för minst 60 000 000 kronor som förstärker och vidareutvecklar

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

ESA STATUSRAPPORT 2.DOC

ESA STATUSRAPPORT 2.DOC STATUSRAPPORT 2 ESA Titel: Statusrapport 2 Projekt: ESA- Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: Siffor Beställare: Kommunförbundet västernorrland/skolcheferna i länet Version: 0.1 Skriven av: Malin Heimer

Läs mer

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar 2014-06-08 Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar Bakgrund Ungas hela livssituation påverkas av att vara utanför arbete och studier och ur ett samhälleligt perspektiv bromsar

Läs mer

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Rapport 2012 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Anna-Belle Ericsson 2012-09-03 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 1(79) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg

Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg Gäller tiden 1 maj 2013 31 december 2014 Svenstavik 131220, Therese Martebo projektledare Maria Wåger socionom Sammanfattning Under rapporttiden maj-december

Läs mer

Ekonomiskt bistånd till hushåll under 25 år

Ekonomiskt bistånd till hushåll under 25 år Ekonomiskt bistånd till hushåll under 25 år Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm. Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00. Fax 08-452 70 50 info@skl.se www.skl.se Upplysningar om rapportens innehåll

Läs mer

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi?

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? Maj 2012 Lotta Olsson Lotta Finstorp Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 JOBBEN MÅSTE BLI FLER HUR GÖR VI?... 5 HUR MÅR SVENSK ARBETSMARKNAD?...

Läs mer

Kompetensförsörjning. Har Sverige det som krävs?

Kompetensförsörjning. Har Sverige det som krävs? Kompetensförsörjning Har Sverige det som krävs? Den 3 juli höll Västra Götalandsregionen ett seminarium under Almedalsveckan på Gotland. Temat för seminariet var kompetensförsörjning och det uppdrag om

Läs mer

sfi Arbetsmarknadsutbildning med en snabbare väg till egen försörjning

sfi Arbetsmarknadsutbildning med en snabbare väg till egen försörjning Arbetsmarknadsutbildning med sfi en snabbare väg till egen försörjning Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hofors kommun, Hudiksvalls kommun, Ljusdals kommun, Nordanstigs kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun,

Läs mer

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Datum 110118 Diarienummer Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Problembeskrivning Den roll som kommunerna har att vara "det sista sociala skyddsnätet"

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer