Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar"

Transkript

1 1 Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar Program Gemensam diskussion: KK-stiftelsen, Apel, universitets- och högskoleledning, dekaner, ledningsgrupp och projektledning. Projektets nuvarande status med utgångspunkt i de idéer som fanns i ansökan Synpunkter från forskningsinstitutet Apel som, på KK-stiftelsens uppdrag, följer de tre nationella projekten. Kommande utmaningar bland annat med förestående fusion mellan Växjö universitet och Högskolan i Kalmar Implementering av projektets arbete på respektive lärosäte. Fortsatta diskussioner KK-stiftelsen, Apel, ledningsgrupp och projektledning. Närvarande Christina Ehneström (KK-stiftelsen) Yngve Wallin (KK-stiftelsen) Ann Öhman (Apel) Lennart Svensson (Apel) Agneta Bladh (HiK) Margareta Havung (HiK) Tom Gagner (HiK) Ann-Marie Folkesson (HiK) Lena Fritzén (vxu) Per Gerrevall (vxu) Johan Sterte (vxu) Lennart Axelsson (vxu) Thorbjörn Nilsson (vxu) Carina Sörgårn (vxu) Rose-Marie Olsson (BTH) Benny Löfström (BTH) Gemensam diskussion, nuvarande status och synpunkter från KKstiftelsen Följa upp ansökan. Hur upplever olika målgrupper verksamheten i projektet? Hur koppla arbetet i projektet med långsiktiga utvecklingsfrågor på lärosätet? Lyfta frågorna kring hur

2 2 arbetet ska göras tillsammans med lärosätenas ledning. Hur hanterar ledningen de långsiktiga frågorna? Ny lärarutbildning kommer snart. Hur hantera förändringen? Projekten blir viktiga goda exempel på hur man hanterar förändringar. Uppföljning med framtiden i sikte. Kort beskrivning av läget i projektet Lennart Axelsson. Agneta Bladh om fusionsarbetet nytt universitet Visionen är ett integrerat tvåcampusuniversitet. Institutionerna kommer att vara gemensamma. Projektet passar bra in i detta. Det gör även den nya lärarutbildningen. Johan Sterte fortsatte med att prata om den nya medievärlden. Lära sig använda tekniken. Vi måste använda oss av digital teknik för att överbrygga geografiska avstånd i fusionen. Digital kompetens är viktig för alla på det nya universitetet både som konkurrensfördel och på grund av geografin. Per Gerrevall pratade om att nämnden välkomnar en ny lärarutbildning. Ung Kommunikation har varit uppe på agendan på lärarutbildningsnämnden flera gånger. Vad är det i projektet som är till nytta i lärarutbildningen? Stor entusiasm i fusionsprojektet. Plattform kring barn och ungdom. Lärarutbildningen ska bygga på universitetets kompetens. Kan universitetet profilera lärarutbildningen kring digital kompetens? VFU beskriva, granska, vad vill vi ha VFU till (digitala aspekter). Tom Gagner: Åsikter från golvet hot och möjligheter. Det ser bra ut. Bra kompetens finns. Hot och möjlighet kursplaner allmänna personberoende hur hantera detta? Projektet bygger på ständig utveckling. Det får inte bli personberoende. Kunna utveckla hela tiden. Rose-Marie Olsson om yrkeslärarutbildningen. Digital kompetens finns i alla kursplaner. Detta utvärderas kontinuerligt. Margareta Havung om hur man hittar de rätta orden viktigt att vara tydliga. Kan vi hitta erfarenheter från yrkeslärarutbildningen? Thorbjörn Nilsson om att den nya lärarutbildningen innebär en nystart. Vissa riktmärken att utgå från. Behov av kompetensutveckling. Diskussion om digital kompetens med alla prefekter. Rikta kompetensutveckling mot institutionerna. Formen är viktig, men också innehållet. Lena Fritzén om digital kompetens som mål och medel. Enorma utmaningar vad gäller kompetensen/kunskapen. Det behövs en stödstruktur för digital kompetens som medel. Som mål måste det forskningsanknytas. Per Gerrevall fortsatte med att prata om speciallärar- och specialpedagogprogrammet. Arbetet i Ung Kommunikation är viktigt för dessa utbildningar. Benny Löfström berättade om learning lab på BTH som har ansvar för att utbilda och stötta personalen tekniskt. Han fortsatte med att prata om BTHs roll i projektet i samband med fusionen. Blir det några förändringar? BTH har ingen lärarutbildning, men är delaktiga i yrkeslärarutbildningen. BTH har mycket att tillföra, frågan är bara under vilka former? Yngve Wallin betonade vikten av att BTH stannar kvar. Nätverk bildas nu och där har BTH en roll att spela.

3 3 Ann Öhman berättade om hur Apel arbetar med utvärdering av projekten. Traditionell utveckling drift. Utvecklingsarbete: splittrat, kortsiktigt. Driftsorganisation: planering, beredning osv. Ung Kommunikation är ett utvecklingsprojekt. Man provar olika saker. Allt lyckas inte. Samordnat Strategiskt Långsiktigt nytänkande/ifrågasättande Prioriterat Tydligt Involverande Ann visade bilden Att organisera för hållbar utveckling. Ung Kommunikation står inför flera viktiga utmaningar Fusion Ny lärarutbildning Implementering BTHs roll i projektet? Gruppvisa diskussioner. Kommande utmaningar Närhet. Vad innebär det? Behöver det betyda fysisk närhet? Kan vara något annat för nya generationer. Vi behöver omförhandla närhetsbegreppet. o Vi skapar ett fönster mot världen (konkurrensfördel) Forskning kommer att spela en mer aktiv roll. o Den forskning man bedriver ska ingå i lärarutbildningen. o Forskning om digital kompetens (generella lärarkunnandet) Utmaning» att få in forskning om digital kompetens i ämnena Hur höja lärarutbildningens status? o Fördelning av medel o Kvalitetssäkring o Implementering av strategiska insatser o Högskoleverkets utvärdering. Krismedvetande? Risk att man slår sig till ro när vi fick godkänt i senaste utvärderingen. Utmaning att fördela forskningsmedel» behövs mer pengar. Mer forskningsanknytning» ny kultur. Utmaning att lärarna slagit sig till ro. Vem bestämmer om som ska forska? Tiden regleras av prefekterna. Ledningen för fortsätta att trycka på detta» mål för andel disputerade. Styra på kontrakt som följs upp och omförhandlas. Pengar styr. Sälj in viktigheten av lärarutbildningen. Skapa eget fotbollslag. Ledningen kan prioritera olika områden. Rena forskningsprojekt jmf med forskning och utveckling (FoU). Ung Kommunikation är ett utvecklingsprojekt och lite av en främmande fågel i akademin. Innehållslig överenskommelse med institutionerna.

4 4 Hur mycket forskning handlar det om? 20 % (HiK)? KK-stiftelsen» Learning Sciences. KIBs = Knowledge Intensive Businesses. Den sektor som ökar mest i Sverige. o Problematisera i öppna processer. Samtalspartner. o Ny kunskap utvecklas i gränssnittet mellan samhälle och högskola. o Lärarutbildningen. Nätverk blir testbädd för att prova och utveckla tillsammans med andra. Lennart Axelsson reflekterade över diskussionen Bra diskussion o Innehåll o Infrastruktur o Samproduktion o Forskningsanknytning Lennart Svensson reflekterade över diskussionen Lärarutbildning ska uppfattas som en viktig del för lärosätets utveckling. Digital kompetens bör vara en profil för fusionen. Forskningsanknytning o Utbildning o Stark plattform o Hur får man pengar? Plattform för att arbeta långsiktigt. Regionalfonder KK-miljöer Eftermiddagen Närvarande Christina Ehneström (KK-stiftelsen) Yngve Wallin (KK-stiftelsen) Ann Öhman (Apel) Lennart Svensson (Apel) Margareta Havung (HiK) Ann-Marie Folkesson (HiK) Lennart Axelsson (vxu) Thorbjörn Nilsson (vxu) Carina Sörgårn (vxu) Rose-Marie Olsson (BTH) Reflektioner på förmiddagen hur går vi vidare? Intresse hos ledningen (aktivt ägarskap finns). Hur hanterar vi Ung Kommunikations erfarenheter in i lärarutbildningen? o Implementering: Den nya lärarutbildningen Den nuvarande lärarutbildningen (ca 2700 studenter) En lärprocess, ständig utveckling. Temagrupper?

5 5 Lärarutbildningen är viktig. Ledningen är med. Organisatoriska principer för den nya lärarutbildningen påverkar hur den kan styras (om LUN hade pengar (och makt)). Lärarutbildningens position i organisationen. Institutionens roll i implementeringen av den nya lärarutbildningen o Ung Kommunikations roll kan till exempel bli inom kompetensutveckling Knyta befintliga forskningsmiljöer till lärarutbildningen (och därmed projektet). Implementering i VFU-skolorna: o Söka socialfondspengar? Positiva. Kan bli profil. Digital kompetens ska in i ny lärarutbildning» styrdokument» då kan det hända något fort. När det gäller forskning går det inte så fort. Kompetensutvecklingssatsningar hur ska de se ut? Se utanför lärarutbildningen erfarenheter från Ung Kommunikation och lärarutbildningen till andra lärare. Implementeringen: o Vilken roll kan temagruppen ha? o Vad innebär samproduktion? Hur skapa kunskap tillsammans? VFU Mellan institutionerna Kompetensutveckling o Målgrupp: de som undervisar mycket o Kompetensutveckling kan bestå av att skapa projekt. Arbeta i grupp. Avhandling Per Larsson att synliggöra i grupp skapar lärande Berkley alla var tvungna att lägga ut minst en kurs på nätet o Viktigt att veta varför motiven o Viktigt att ha med prefekterna o Ska man satsa på front runners eller alla? o Inte traditionella kurser Coach on demand (konkreta uppgifter) Tävling (make it a competition)» pengar till kursen Ta fram generella erfarenheter ur projektet. Till exempel hur omsätta försök (experiment) i löpande verksamhet? Målgruppen de som läser distans skiljer sig från de som studerar på campus. Hur utnyttja den kunskap som genererats i temagrupperna? Leta efter alla möjligheter, inte enbart temagrupper. Push and pull» motiv och resurser för lärarutbildarna Digitala grupper BTH kan bidra Studenter kan få en viktig roll testa, examensarbete Strategi för spridning Apel skriver på detta tillsammans med Ung Kommunikation o Lärstrategi erbjuder folk kompensation o Utvecklingsstöd olika former erbjuds Samproduktion o Frågor o Kunskapen o Nytta Hot mot den akademiska excellensen?

6 6 Organisation för det nya universitetet Utnyttja de positiva krafterna. Lärarutbildningen kan spela roll. Digital kompetens kan bli en profil. o Kan spela en roll på en ny marknad. o Vara proaktiv. Diskussion om för- och nackdelar med de två olika organisationsförslagen som finns. Det är svårare att få forskningsmedel om man inte har fakulteter.

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Fredrik Jönsson Erik Jakobsson Lennart Svensson APeL FoU Mars 2010 Innehåll Inledning... 3 Arbetssätt och teoretiska perspektiv... 5 Målformulering,

Läs mer

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Verksamhetsberättelse. och årsredovisning

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Verksamhetsberättelse. och årsredovisning Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2008 Grafisk formgivning: Yra AB Tryck och repro: Ekotryck Redners, maj 2008 Texter: Fatima Grönblad, Thomas Heldmark

Läs mer

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas?

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas? Jämställdhetsintegrering - Vad krävs för att lyckas? Stockholm, 24 mars 2011 Umeå, 30 mars 2011 Interaktiv teater varvades med forskning, teori och reflektion när ESF Jämt i samarbete med SKL gick ut på

Läs mer

Samhällskontraktet. Högskolan + kommunerna = sant

Samhällskontraktet. Högskolan + kommunerna = sant Samhällskontraktet Högskolan + kommunerna = sant FAKTA KARIN RÖDING Karin Röding är sedan våren 2011 rektor vid Mälardalens högskola. Hon har tidigare varit bland annat chef för Universitets- och högskoleenheten

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola 2015-06-12 1(18) Dnr 402 2014:4207 Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola Sammanfattning Sverige står inför en förväntad brist på utbildade behöriga lärare och förskollärare de

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Vad har vi lärt i halvtid?

Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid är en i vissa avseenden ovanlig rapport. Den utgör ett försök till en syntes av ett stort antal utvärderingar och följeforskningsinsatser. Dessa är

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Information Vägledning Utbildning Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Innehåll Inledning...3 Arbetssätt och krav på kunskaper hos projektstödjare...3 Information...4 Vägledning...4

Läs mer

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014 Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt Lennart Svensson 2014 Innehåll Förord... 2 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Olika typer av samverkan... 6 3. Om att leda samverkan i nätverk och partnerskap...

Läs mer

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att

Läs mer

Högskolan i Gävle har en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan.

Högskolan i Gävle har en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan. Högskolan i Gävles vision och mål Vision Högskolan i Gävle har en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan. Mål Genom en väl utvecklad samverkan och samproduktion

Läs mer

Individ- och omsorgsförvaltningen. Fokus barn och unga. - ett arbetssätt och ett förhållningssätt. Anne-Charlotte Blomqvist

Individ- och omsorgsförvaltningen. Fokus barn och unga. - ett arbetssätt och ett förhållningssätt. Anne-Charlotte Blomqvist Individ- och omsorgsförvaltningen Fokus barn och unga - ett arbetssätt och ett förhållningssätt Anne-Charlotte Blomqvist I Sundbybergs stad har vi under ett antal år jobbat med Fokus barn och unga. Det

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Projektrapport. Ledarskap för en jämställd och hållbar högre utbildning

Projektrapport. Ledarskap för en jämställd och hållbar högre utbildning Projektrapport Ledarskap för en jämställd och hållbar högre utbildning Projektrapport Ledarskap för en jämställd och hållbar högre utbildning SAMMANSTÄLLD AV: MAGNUS ÅBERG Ledarskap för en jämställd och

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer