HAVSVINDPARK I KRISTINESTAD RESULTAT AV ENKÄT BLAND INVÅNARNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HAVSVINDPARK I KRISTINESTAD RESULTAT AV ENKÄT BLAND INVÅNARNA"

Transkript

1 Dokumenttyp Resultatrapport Datum 02/0 HAVSVINDPARK I KRISTINESTAD RESULTAT AV ENKÄT BLAND INVÅNARNA Datum 1/02/0 Uppgjord av Hanna Herkkola Beskrivning Enkät bland invånarna, plock bland resultaten

2 1. HUR ENKÄTEN GENOMFÖRDES Som stöd för invånarnas deltagande och konsekvensbedömningen i MKB för projektet att bygga en havsvindpark utanför Kristinestad gjordes en enkät bland invånarna vid årsskiftet 0-0. Man valde att genomföra den som en enkät som sändes per post till adresser som valts ur befolkningsregistret genom slumpmässigt urval. En enkät per post bedömdes vara den lämpligaste metoden för att man skulle nå ett tillräckligt antal ur olika ålders- och yrkesgrupper. Till exempel via en elektronisk internetbaserad enkät når man ofta bara de grupper som regelbundet använder internet i sitt arbete. Genom intervjuer skulle man inte kunna få information av ett tillräckligt stort antal personer. En brist med enkäten kan vara att det inte går att få med tillräckligt med förklarande information för tolkning av svaren. I samband med den här enkäten fick man förklarande information bl.a. via öppna frågor samt bakgrundsfrågor som man försökte ta med så heltäckande som möjligt. Enkäten postades till 150 hushåll som plockats ut genom slumpmässigt urval från befolkningsregistret och som finns inom de postnummerområden i Kristinestad, Kaskö och Närpes som ligger närmast projektområdet. Vid urvalet låg tyngdpunkten på Kristinestadsområdet så att 100 adresser först valdes ut, och därefter plockades ytterligare 250 adresser från Kristinestadsområdet. Enkäten var gemensam för två PVO-projekt (havsvindkraft samt flerbränslepanna vid kraftverket i Kristinestad) så att frågorna om bakgrundsinformation var gemensamma för båda, medan till exempel frågorna om konsekvenserna och inställningen till projektet ställdes separat för båda projekten. I följebrevet och på enkätblanketten betonades dessutom att projekten inte utesluter varandra och inte är alternativ och att målet inte är att jämföra projekten med varandra utan att båda projekten bedöms som separata helheter. Enkäten postades som massbrev den och nådde de svarande första dagen år 0. I försändelsen ingick följebrev, projektbroschyr för båda projekten, enkätblankett och svarskuvert vars porto var färdigt betalt. Utgående från uppgifterna i befolkningsregistret postades svenskt material till svenska invånare och finskt material till finska invånare. Ett brev med påminnelse om enkäten postades.1.0, och det nådde de svarande i början av vecka. Enkäten skulle besvaras senast På grund av postgången inväntades svar ytterligare några dagar efter detta. De sista svaren som hann med till analysen anlände Enkäten planerades och genomfördes av Ramboll Finland Oy, där Hanna Herkkola svarade för enkäten. Itella Oyj skötte adressurvalet, tryckningen av material, lade materialet i kuvert och postade det samt avläste svaren optiskt (överförde svaren i elektronisk form från pappersblanketterna). Konsulten eller den projektansvariga behandlade inte adressuppgifterna och vet inte vem som svarade och vem som lät bli. I fem fall tog mottagaren kontakt till den projektansvarigas representant, då svarskuvert eller svarsblankett saknades i försändelsen. I dess fall sände konsulten svarsblankett och svarskuvert till den svarande och alla dessa återsändes undantagslöst till konsulten. Detta meddelades i följebrevet till de svarande. Konsulten lade till dessa svar bland de övriga svaren och de behandlades med samma sekretess som de svar som returnerats till Itella. I analysen och rapporteringen av resultat går det inte att identifiera enskilda svarare.

3 2. BAKGRUNDSINFORMATION OM DE SVARANDE Enkäten fick 5 svar, vilket innebär en svarsprocent på 0. De svarandes könsfördelning var jämn ( % kvinnor, 5 % män). I åldersfördelningen ligger tyngdpunkten på de äldre, vilket är typiskt för enkäter via posten. Hälften av de svarande var par, en fjärdedel ensamboende och en fjärdedel barnfamiljer. De flesta hade bott länge i området, över 0 % minst år (figur 1). De kan anses ha goda möjligheter att bedöma projektets konsekvenser för områdets nuvarande tillstånd också i förhållande till andra förändringar i regionen vilka är oberoende av projektet. De som har bott en kortare tid i området kommer i sin tur troligen bättre ihåg varför de sökte sig till området och bl.a. faktorer som påverkade valet av boningsort. Olen asunut alueella / Jag har bott i området alle/under 5 v/år 5 5- v/år -2 v/år 1 0- v/år yli/över 50 v/år % Figur 1. Antal år som de svarande har bott i området. Det totala antalet svar är tillräckligt för att man utgående från det ska kunna dra slutsatser om åsikterna bland dem som bor i projektets närområden. Det kom överlägset flest svar från de aktuella postnummerområdena i Kristinestad, dit det också sändes flest blanketter (figur 2). Antalet svarande och deras representativitet i förhållande till antalet hushåll på ifrågavarande postnummerområden anges i tabell 1 nedan. Av de svarande har cirka en fjärdedel havsutsikt från sin stadigvarande bostad och 2 procent har havsutsikt från sin fritidsbostad (figur ). Största delen av de svarandes stadigvarande bostad och fritidsbostad ligger nära stranden. I synnerhet en del av fritidsbostäderna ligger också i yttre skärgården (figur ).

4 Antal hushåll på de valda postnummerområdena första urvalet ytterligare urval Urval på området totalt Urval % av hushållen Stadigvarande bostäder i kommunen Svars-% per område Representerad andel hushåll per område Kristinestad % % 2 % Kaskö % 2 % 12 % Närpes 2 5 % 2 25 % % Andra Saknad information Tot % 5 0 % % Tabell 1. Svarsprocenter områdesvis beräknade enligt antalet hushåll per postnummerområde och det läge som de svarande uppgett för den fasta bostaden. Kristiinankaupungissa / Kristinestad Kaskisissa / Kaskö Närpiössä / Närpes Vakituinen asunto sijaitsee / Stadigvarande bostad finns i muualla / annanstans 1 Vapaa-ajan asunto sijaitsee / Fritidsbostad finns i Figur 2. Läget för de svarandes stadigvarande bostäder och fritidsbostäder. Kyllä/Ja Ei/Nej Merinäkymä vakituiselta asunnolta / Utsikt mot havet från stadigvarande bostad (N= ) 2 Merinäkymä vapaa-ajan asunnolta / Utsikt mot havet från fritidsbostad (N=) 2 2 Merinäkymä muulta kiinteistöltä / Utsikt mot havet från annan fastighet (N=1) % % 0 % 0 % 0 % 0 % Figur. Havsutsikt från stadigvarande bostäder, fritidsbostäder och andra fastigheter.

5 ulkosaaristossa / i yttre skärgården 2 rannikolla / vid kusten 5 5 sisämaassa / i inlandet 2 Vakituinen asunto hankkeen lähialueella sijaitsee / Stadigvarande bostad nära projektet finns ei hankealueella / inte i projektets närområde 1 Vapaa-ajan asunto hankkeen lähialueella sijaitsee / Fritidsbostad nära projektet finns Figur. Läget för de stadigvarande bostäderna och fritidsbostäderna.. ANVÄNDNING AV OCH FÖRHÅLLANDE TILL PROJEKTOMRÅDET Frågor som är viktiga för de svarande och som påverkar boendetrivseln i boendemiljön är enligt enkäten många aspekter kring miljöns renhet och säkerhet. Möjligheter till fritidssysselsättningar och smidig trafik ansågs vara mindre viktiga, men också de här var viktiga för största delen av de svarande. De svarande var också mycket nöjda med sin boendemiljös nuvarande tillstånd. (Figur 5 och.) Hur viktiga olika aspekter som påverkar boendetrivseln är Tärkeä / Viktig Melko tärkeä / Ganska viktig Ei tärkeä / Inte viktig Vaikea sanoa / Svårt att säga Ilmanlaatu / Luftkvaliteten 0 01 Yleinen turvallisuus / Den allmänna säkerheten 5 12 Ympäristön puhtaus ja rauhallisuus / Omgivningens renhet och lugn Liikenneturvallisuus / Trafiksäkerheten 0 Luonnonläheisyys / Naturnärheten Meren läheisyys / Havets närhet 1 2 Melutaso / Bullernivån 5 5 Miellyttävä maisema / Behagligt landskap 5 2 Sujuva liikenne / Smidig trafik 2 Harrastusmahdollisuudet / Möjligheterna till fritidssysselsättningar 5 Figur 5. Hur viktiga olika aspekter som påverkar boendetrivseln är. 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 %

6 Uppskattning av nuvarande tillstånd för aspekter som påverkar boendetrivseln Erittäin tai melko hyvä / Mycketeller ganska bra Ei hyvä eikä huono / Inte bra eller dåligt Erittäin tai melko huono / Mycket eller ganska dåligt Luonnonläheisyys / Naturnärheten 1 Miellyttävä maisema / Behagligt landskap 2 1 Ympäristön puhtaus ja rauhallisuus / Omgivningens renhet och lugn 1 Yleinen turvallisuus / Den allmänna säkerheten 0 2 Meren läheisyys / Havets närhet 0 2 Ilmanlaatu / Luftkvaliteten Melutaso / Bullernivån Liikenneturvallisuus / Trafiksäkerheten 1 5 Sujuva liikenne / Smidig trafik 5 Harrastusmahdollisuudet / Möjligheterna till fritidssysselsättningar 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Figur. Nuvarande tillstånd för aspekter som påverkar boendetrivseln. Många av de svarande har ett nära förhållande till olika områden i närheten av projektet. I synnerhet förhållandet till kustområdena ansågs vara viktigt och det var personligen viktigt och känt för ungefär hälften av de svarande. Naturaområdet, de yttre havsområdena samt Björnöområdet delade åsikterna mera. (figur ). Suhde hankealueeseen / Förhållande till projektområdet En tunne aluetta eikä sillä ole minulle merkitystä. / Jag känner inte området och det saknar betydelse för mig. Alue on minulle tuttu, mutta sillä ei ole minulle erityistä merkitystä. / Jag känner området, men det har ingen särskild betydelse för mig. Alueella on minulle merkitystä, vaikka en tunne sitä tarkemmin enkä käytä sitä. / Området har betydelse för mig, fastän jag inte känner det närmare och inte heller använder det. Alue on minulle henkilökohtaisesti tärkeä ja tuttu. / Området är viktigt för mig personligen och jag känner det..a Suhde ulkomerialueisiin / Förhållande till de yttre havsområderna (N=2) b Suhde rannikkoalueisiin / Förhållande till kustområderna (N=5) 2.c Suhde Karhusaaren alueeseen / Förhållande till Björnöområdet (N=2) 2 1.d Suhde Natura-alueeseen / Förhållande till Natura-området (N=5) % % 0 % 0 % 0 % 0 % Figur. Förhållande till projektområdet.

7 De vanligaste sätten att använda t.ex. kustområdet var att över huvud taget njuta av havslandskapet och naturen genom friluftsliv och att iaktta naturen. Fiske och småbåtsfärder är också något som de svarande sysslar med, men mera sällan än andra sätt att röra sig i naturen. (figur ). Katselen ja kuuntelen vesimaisemaa / Jag tittar ut över och lyssnar på vattenlandskap Tarkkailen luontoa / Jag iakttar naturen 1 1 Ulkoilen muilla rannikkoalueilla kesäisin / Jag idkar friluftsliv i kustområdena på somrarna Päivittäin / Varje dag Liikun Karhusaarentiellä / Jag promenerar, cyklar, kör med bil etc. på Björnövägen Viikottain / Varje vecka Ulkoilen muilla rannikkoalueilla talvisin / Jag idkar friluftsliv i de övriga kustområdena på vintrarna Veneilen merialueella avoveden aikaan / Jag kör med båt på havsområdet under perioden med öppet vatten Ulkoilen Karhusaaren edustalla talvisin / Jag idkar friluftsliv utanföf Björnön på vintrarna Harjoitan virkistyskalastusta merellä / Jag bedriver rekreationsfiske på havsområdena Harrastan virkistyskalastusta Karhusaaren edustalla / Jag bedriver rekreationsfiske utanför Björnön Kuukausittain / Varje månad Vuosittain / Varje år Harvemmin / Mera sällan En koskaan / Aldrig Kalastan alueella ammattimaisesti / Jag bedriver yrkesfiske på havsområdena % % 0 % 0 % 0 % 0 % Figur. Användning av området.. INSTÄLLNING TILL OLIKA ENERGIFORMER De svarande fick också en fråga om sina åsikter om olika sätt att öka elproduktionen i Finland. Alternativen var förutom olika energiformer också att hejda eller minska elförbrukningen samt import av el. Mest stödde man byggande av nya vindkraftverk ( % av de svarande). På andra och tredje plats kom biobränsle- och flerbränslekraftverk (figur ).

8 Millä tavoin sähköntuotantoa tulisi lisätä Suomessa / På vilket sätt borde elproduktionen ökas i Finland Rakentamalla uusia tuulivoimalaitoksia / Genom att bygga nya vindkraftverk Rakentamalla uusia biopolttoainevoimalaitoksia / Genom att bygga nya biobränslekraftverk Rakentamalla uusia monipolttoainelaitoksia / Genom att bygga nya flerbränslekraftverk 50 Rakentamalla uusia ydinvoimalaitoksia / Genom att bygga nya kärnkraftverk Rakentamalla uusia jätteenpolttolaitoksia / Genom att bygga nya avfallsförbränningsanläggningar 0 0 Rakentamalla uusia vesivoimaloita / Genom att bygga nya vattenkraftverk Sähkön kulutus täytyy pitää nykyisellään, jolloin tuotantoa ei tarvitse lisätä / Elförbrukningen måste bibehållas på nuvarande nivå så att produktionen inte behöver ökas Sähkön kulutusta täytyy vähentää, jolloin tuotantoa ei tarvitse lisätä / Elförbrukningen måste minskas så att produktionen inte behöver ökas Rakentamalla uusia turvevoimalaitoksia / Genom att bygga nya torvkraftverk 12 Rakentamalla uusia maakaasuvoimalaitoksia / Genom att bygga nya naturgaskraftverk Rakentamalla uusia kivihiilivoimalaitoksia / Genom att bygga nya stenkolskraftverk Lisäämällä sähkön tuontia / Genom att öka elimporten Rakentamalla uusia öljyvoimalaitoksia / Genom att bygga nya oljekraftverk 1 2 Muuten / På annat sätt Figur. Stöd för olika energiformer för att öka elproduktionen % 5. INFORMATIONSFÖRMEDLING OM PROJEKTET De svarande hade fått information om havsvindparken utanför Kristinestad främst via lokaltidningarna. En annan viktig informationskanal var enkäten bland invånarna. Ungefär en femtedel nämnde också riksmedierna samt information via bekanta. Andra källor nämndes i mindre omfattning. En del av de svarande ansåg att den information de fått var tillräcklig, begriplig och tydlig, men minst lika många skulle ha velat ha framför allt mera och också tydligare information. (Figur och.)

9 Mistä olette saanut tietoa merituulipuistosta / Var har ni fått information om havsvindparken Paikallislehdistä / I lokaltidningarna Tästä kyselystä / I den här enkäten 2 Valtakunnallisista sanomalehdistä / I rikstidningarna 2 Televisiosta tai radiosta / I tv eller radio 21 Naapureilta tai muilta tutuilta / Av grannar eller andra bekanta Pohjolan Voiman tiedotteista ja julkaisuista / I Pohjolan Voimas meddelanden och publikationer Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta / I programmet för miljökonsekvensbedömning Pohjolan Voiman nettisivuilta / På Pohjolan Voimas webbsidor Pohjolan Voiman yleisötilaisuuksista / På Pohjolan Voimas möten för allmänheten 12 Muilta nettisivuilta / På andra webbsidor Kansalaisjärjestöiltä (esim. ympäristöjärjestöt) / Av frivilligorganisationer (t.ex. miljöorganisationer) 2 Muualta / Annanstans % Figur. Informationskällor där de svarande har fått information om projektet att bygga en havsvindpark. Merituulipuistosta on kerrottu / Det har berättats om vindkraftsparken (asteikko 1-5, jossa 1 huonoin ja 5 paras / skala 1-5, där 1 är sämst och 5 bäst ) Riittävästi / Tillräckligt (N=) 2 Liian vähän / För lite Ymmärrettävästi Begripligt 1 2 Vaikeatajuisesti / Svårbegripligt (N=2) Selvästi / Tydligt (N=01) 2 1 Epäselvästi / Otydligt 0 % % % 0 % 0 % 50 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Figur. Informationsförmedlingens tillräcklighet och den erhållna informationens kvalitet.

10 . ÅSIKT OM PROJEKTET OCH DESS KONSEKVENSER De svarande var mest oroliga för projektets negativa inverkan på fågelbeståndet, bullersituationen i landskapet och fisket. Inverkan på den allmänna boendetrivseln, som anses vara viktig, antogs också bli negativ. De positivaste konsekvenserna av projektet antogs vara frågor i anslutning till ekonomi och näringsliv såsom sysselsättningen och kommunens ekonomi. Dessa ansågs också vara de allra viktigaste frågorna. (Figur 12, 1 och ) 1 Viktiga aspekter som väntas påverkas positivt Sysselsättning Kommunens ekonomi Kommunens image Energipris Näringar Inverkans riktning (skala -2 2) 0,5 Trafik Naturresurser Havsvattnets kvalitet Luftkvalitet Allmän säkerhet Fastigheternas värde Något annat Människornas hälsa 0 1 1,5 Utflykter 2 Möjlighet att semestra 2,5 Annan användning av havsområdet Boendetrivsel Naturaområde Fiskbestånd Rör sig på isen Småbåtstrafik Förändringar på havsbottnen Fiske Landskap Buller Aspekter som väntas påverkas negativt Fågelbestånd -0,5 Aspektens viktighet (skala 1 ) Figur 12. De svarandes uppskattning av projektets positiva och negativa konsekvenser och deras betydelse.

11 Konsekvenser av att en vindkraftspark byggs; olika aspekters viktighet (N=-0) Tärkeä / Viktig Melko tärkeä / Ganska viktig Ei tärkeä / Inte viktig Vaikea sanoa / Svårt att säga Ihmisten terveys / Människornas hälsa Työllisyys / Sysselsättning Energian hinta / Energipris Kunnan talous / Kommunens ekonomi Kunnan imago / Kommunens image Yleinen turvallisuus / Allmän säkerhet Elinkeinot / Näringar Ilmanlaatu / Luftkvalitet Meriveden laatu / Havsvattnets kvalitet Kiinteistöjen arvo / Fastigheternas värde Asumisviihtyvyys / Boendetrivsel Maisema /Landskap Kalakanta / Fiskbestånd Luonnonvarat / Naturresurser Linnusto / Fågelbestånd Melu / Buller Merenpohjan muutokset / Förändringar på havsbottnen Kalastus / Fiske Natura-alue / Natua-område Lomailumahdollisuudet / Möjlighet att semestra Veneily / Körning med småbåtar Retkeily / Utflykter Liikenne / Trafik Muu merialueen käyttö / Annan användning av havsområdet Jäällä liikkuminen / Att röra sig på isen Jokin muu / Annat (N=50) Figur 1. De svarandes uppskattning av hur viktiga projektets konsekvenser är % % 0 % 0 % 0 % 0 % Riktning för konsekvenserna av havsvindparksprojektet Erittäin tai melko kielteinen / Mycket eller ganska negativ Ei vaikutusta / Ingen påverkan Linnusto / Fågelbestånd Maisema /Landskap Melu / Buller Merenpohjan muutokset / Förändringar på havsbottnen Kalastus / Fiske Natura-alue / Natua-område Kalakanta / Fiskbestånd Veneily / Körning med småbåtar Asumisviihtyvyys / Boendetrivsel Muu merialueen käyttö / Annan användning av havsområdet Jäällä liikkuminen / Att röra sig på isen Retkeily / Utflykter Kiinteistöjen arvo / Fastigheternas värde Lomailumahdollisuudet / Möjlighet att semestra Luonnonvarat / Naturresurser Meriveden laatu / Havsvattnets kvalitet Energian hinta / Energipris Liikenne / Trafik Ilmanlaatu / Luftkvalitet Kunnan imago / Kommunens image Elinkeinot / Näringar Yleinen turvallisuus / Allmän säkerhet Ihmisten terveys / Människornas hälsa Kunnan talous / Kommunens ekonomi Työllisyys / Sysselsättning Jokin muu / Annat % % 0 % 0 % 0 % 0 % Figur. De svarandes uppskattning av om projektets konsekvenser är positiva eller negativa.

12 Största delen av de svarande ansåg att helhetsbilden av projektet var positiv (figur ). De svarande som upplevde att till exempel öppna havet och kustområdet står dem själva speciellt nära förhöll sig dock mera negativt än genomsnittet till projektet. Likaså fick aktiv användning av projektets närområde genom t.ex. möjligheter att köra med småbåtar, njuta av havslandskapet eller idka friluftsliv i kustområdena de svarande att förhålla sig mera negativt till projektet. En vindkraftspark utanför Kristinestad är viktigt och nödvändigt för närområdet och för hela Finland. 25 Fördelarna med en vindkraftspark utanför Kristinestad är betydligt större än de eventuella nackdelarna. 1 Även om det finns negativa sidor med en vindkraftspark utanför Kristinestad tycker jag att det finns fler positiva än negativa sidor. 2 En vindkratfspark utanför Kristinestad har lika många positiva som negativa sidor. Jag kan inte ta ställning. Även om det finns positiva sidor med en vindkratfspart utanför Kristinestad tycker jag att det finns fler negativa än positiva sidor. Nackdelarna med en vindkratfspark utanför Kristinestad är betydligt större än de eventuella fördelarna. En vindkratfspark utanför Kristinestad är skadligt och onödigt för närområdet och för hela Finland Figur. De svarandes helhetsuppfattning av projektet. Största delen av de svarande ansåg att det alternativ som är mest negativt i fråga om sina konsekvenser är alternativ 0, dvs. att projektet inte genomförs i någon form. Positivast ansåg de svarande alternativ vara, dvs. att projektet genomförs i sin helhet. När det gäller alternativ är det dock skäl att observera att det fick mest motstånd näst efter alternativ 0. (Figur 1). Även i stödet för de olika alternativen påverkades svaren av den svarandes förhållande till öppna havet och kustområdet - mest negativa till projektet var de svarande som upplever att havs- och kustområdena står dem närmast. Inställningen till Naturaområdet påverkade också de svarandes åsikter om alternativen. Vanorna när det gäller att utnyttja området påverkade likaså inställningen till alternativen. Sambandet märktes tydligast i frågan om vilket alternativ som de upplever vara mest negativt när det gäller konsekvenserna. Aktiv användning av området verkar öka motståndet mot genomförandealternativen.

13 Mikä merituulipuiston hankevaihtoehdoista on vaikutuksiltaan / Vilket av havsvindparkens projektalternativ har de Ve/Alt 0 Ve/Alt 0+ 1 kielteisin / negativaste konsekvenserna myönteisin / positivaste konsekvenserna Ve/Alt 1 2 Ve/Alt 2 Ve/Alt Figur 1. De svarandes åsikt om alternativen. %. SAMMANDRAG Största delen av de svarande förhöll sig relativt positivt till projektet. Även om den svarande hade tänkt sig att projektet kunde ge upphov till negativa konsekvenser, ansågs de positiva konsekvenserna och nyttan dock ofta vara större. Det ansågs att projektet har en positiv inverkan på bl.a. kommunens ekonomi, sysselsättningsläget och luftkvaliteten. Motståndet mot projektet ökade om de svarande hade ett nära förhållande till öppna havet och kustområdena samt ett nära förhållande till den natur som havslandskapet och kustregionen erbjuder. Havsutsikt från fritidsbostaden bidrog också till en mera kritisk inställning. Aktiv användning av havs- och strandområdena (friluftsliv, småbåtsfärder, fiske) ökade den kritiska inställningen till projektet. Det är svårare att uppskatta yrkesfiskets betydelse, eftersom bara en liten del av de svarande var yrkesfiskare. Deras åsikter har utretts i en separat utredning. Aktiva rekreationsfiskare verkar förhålla sig något mera kritiskt än andra till projektet, men också deras antal av de svarande är ganska litet. Aspekter som ansågs viktiga i boendemiljön gav egentligen ingen förklaring på t.ex. inställningen till projektalternativen. Att inte genomföra projektet eller att genomföra det fick både understöd och motstånd t.ex. oberoende av inställningen till naturnärhetens eller ett trevligt landskaps betydelse för den svarandes boendetrivsel. Projektets negativa inverkan på fågelbeståndet, bullret i omgivningen och inverkan på landskapet var man speciellt oroade över. Olägenheterna för boendetrivseln, fisket och fiskbestånden, havsbottnen, Naturaområdet m.m. oroade många av de svarande. Man trodde att projektet är till nytta för

14 kommunens ekonomi och image och har positiv inverkan på sysselsättningen. Dessutom hoppades man att det ska bidra till bl.a. sänkt energipris. Man trodde också på en positiv inverkan på t.ex. luftkvaliteten, havsvattnets kvalitet samt människornas hälsa.

Korsholms vindkraftspark Miljökonsekvensbeskrivning Bilagor

Korsholms vindkraftspark Miljökonsekvensbeskrivning Bilagor Korsholms vindkraftspark Miljökonsekvensbeskrivning Bilagor BILAGOR Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Kontaktmyndighetens utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning Rapport med resultaten av invånarenkäten

Läs mer

Bilaga B: Frågeformulär social utredning

Bilaga B: Frågeformulär social utredning Bilaga B: Frågeformulär social utredning 1 (11) VÄSTERVIK VINDKRAFTSPROJEKT Miljökonsekvensbedömning INVÅNARENKÄT I VÄSTERVIK NÄROMRÅDE Ärade mottagare, Triventus Wind Power AB håller på att planera ett

Läs mer

Inställning till vindkraftpark i Falkenberg. Maj Johan Orbe Caroline Theorell

Inställning till vindkraftpark i Falkenberg. Maj Johan Orbe Caroline Theorell Inställning till vindkraftpark i Falkenberg Maj Johan Orbe Caroline Theorell Om undersökningen Ämne: Inställning till havsbaserad vindkraftpark i Falkenberg Tid för fältarbete: 20 mars 3 april 202 Intervjupersoner:

Läs mer

ENKÄT OM DISTANSARBETE

ENKÄT OM DISTANSARBETE ENKÄT OM DISTANSARBETE HANGÖ, PARGAS, NYSTAD RESULTAT FÖRORD I maj augusti 2007 verkställdes en Internetenkät om distansarbete i Nystad, Hangö och Pargas. Med enkäten utreddes stadsinvånarnas, deltidsinvånarnas

Läs mer

Raasepori Inkoo merialueen tuulivoimalahanke Vindkraftsprojektet i sjöområdet utanför Raseborg Ingå

Raasepori Inkoo merialueen tuulivoimalahanke Vindkraftsprojektet i sjöområdet utanför Raseborg Ingå Raasepori Inkoo merialueen tuulivoimalahanke Vindkraftsprojektet i sjöområdet utanför Raseborg Ingå Inkoo, Ingå 18.8.2009 Ohjelma: Avaus: Puheenjohtaja Heikki Martela, Pro Barösundin saaristo yhdistys

Läs mer

O2 Finland Oy. Vindkraftspark i Rajamäenkylä, program för miljökonsekvensbedömning

O2 Finland Oy. Vindkraftspark i Rajamäenkylä, program för miljökonsekvensbedömning O2 Finland Oy Vindkraftspark i Rajamäenkylä, program för miljökonsekvensbedömning O2 Finland Oy 1 / 4 SAMMANDRAG Bakgrund och beskrivning Elförbrukningen i Finland har ökat från år till år och den antas

Läs mer

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016 Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn Kännedom Årets totala kännedom på ungefär samma nivå som närboende vilket antyder att totala kännedomen ökat. Kännedomen är störst i Huddinge (fyra av tio) och

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Vindkaftsbyggande ur investerarens synvinkel

Vindkaftsbyggande ur investerarens synvinkel Vindkaftsbyggande ur investerarens synvinkel Myndigheternas möjligheter att främja investeringar i vindkraft i Finland Lauri Luopajärvi Vd PVO-Innopower Oy Nordvind, Örenäs Slott 1997 1998 1999 2000 2001

Läs mer

Delgeneralplan för Sideby vindkraftspark

Delgeneralplan för Sideby vindkraftspark Delgeneralplan för Sideby vindkraftspark Projektsammandrag 12.5.2015 1 1. Projektets och planens faser Finlands Havsvind Ab startade miljökonsekvensbedömningen (MKB) av en havsvindpark utanför Sideby våren

Läs mer

Rapport från enkät om krisberedskap i Gnosjö kommun

Rapport från enkät om krisberedskap i Gnosjö kommun Rapport från enkät om krisberedskap i Gnosjö kommun Inledning Under slutet av januari till mitten av februari 010 fick medborgarpanelen i Gnosjö kommun svara på en enkät om krisberedskap. Inga alternativ

Läs mer

ANVISNING 1 (5) BRUKSANVISNING FÖR VALMERI-FÖRFRÅGAN. Förfrågans innehåll och ändamål

ANVISNING 1 (5) BRUKSANVISNING FÖR VALMERI-FÖRFRÅGAN. Förfrågans innehåll och ändamål 1 (5) BRUKSANVISNING FÖR VALMERI-FÖRFRÅGAN Förfrågans innehåll och ändamål Valmeri-förfrågan är en kompakt enkät om förhållandena i arbetet, och den riktas till arbetstagarna. Enkäten ger en överblick

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Mustasaaren kunta Seija Väre 12.6.2012 Fjärdkär kalastaja- ja yrittäjäkysely 12.6.2012 1 (4) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 KYSELYN TOTEUTUS... 2 3 KYSELYN

Läs mer

Analys av kompetensutvecklingen

Analys av kompetensutvecklingen Analys av kompetensutvecklingen inom landsbygdsprogrammet - Fördjupning av rapport 1:3 Efter rådgivning menar cirka procent att de har förändrat sitt arbetssätt oberoende av om det var en konsult eller

Läs mer

Varför föds det så få barn?

Varför föds det så få barn? Maj 2000 Bilaga 1 Varför föds det så få barn? Under 1990-talet har barnafödandet sjunkit mycket kraftigt i Sverige och i dag har vi den lägsta nivå som någon gång observerats i vårt land. Vi vet inte riktigt

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Medborgarundersökning hösten 2009 Miljökontorets tilläggsfrågor

Medborgarundersökning hösten 2009 Miljökontorets tilläggsfrågor augusti 2010 RAPPORT MILJÖKONTORET Medborgarundersökning hösten 2009 Miljökontorets tilläggsfrågor Stefan Haupt Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 Luleå Besök oss: Rådstugatan 11 Telefon: 0920-45

Läs mer

Snart kan du bo på Mossholmen!

Snart kan du bo på Mossholmen! Snart kan du bo på Mossholmen! Bo på Mossholmen Båt på Mossholmen Nytt modernt kustboende Granne med västerhavet Parkera båten utanför dörren Ta dig snabbt ut på öppet hav Njut av havet året runt Byggstart

Läs mer

0. Vi skulle vara mycket tacksamma om du vill svara på frågorna. Vill du göra det? JA fortsätt med intervjun NEJ Ursäkta att jag störde. Hej då!

0. Vi skulle vara mycket tacksamma om du vill svara på frågorna. Vill du göra det? JA fortsätt med intervjun NEJ Ursäkta att jag störde. Hej då! BalticSurvey questionnaire 13 April 2010 Hej! Vi gör en undersökning om folks åsikter om olika saker som har med Östersjön och Västerhavet att göra och skulle därför vilja ställa några frågor till dig.

Läs mer

Hej mitt namn är... och jag ringer från SIFO. Jag skulle vilja ställa några korta frågor till dig. Går det bra nu? Intervjun tar cirka 5-10 minuter.

Hej mitt namn är... och jag ringer från SIFO. Jag skulle vilja ställa några korta frågor till dig. Går det bra nu? Intervjun tar cirka 5-10 minuter. PROJEKTNAMN: Inställning till vindkraftpark i Falkenberg PROJEKTNUMMER: 1524610 ANSVARIG: Johan Orbe/Caroline Theorell DATUM: mars-april 2012 Hej mitt namn är... och jag ringer från SIFO. Jag skulle vilja

Läs mer

Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät

Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät Rapport Kundenkät Dnr 36/83/2014 Partanen Heidi 9.2.2015 Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät Kommunförbundets juridiska enhet genomförde i slutet av år 2014 en enkät bland kommunala

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

Det blev ungefär som vi trodde. Dalforsbornas upplevelse av vindkraftparken på Hedbodberget efter uppförandet

Det blev ungefär som vi trodde. Dalforsbornas upplevelse av vindkraftparken på Hedbodberget efter uppförandet Det blev ungefär som vi trodde Dalforsbornas upplevelse av vindkraftparken på Hedbodberget efter uppförandet 2011 Upplägg och insamling av data: Beatrice Eriksson. Analys och rapportskrivning: Eja Pedersen.

Läs mer

ORGANISATIONENS NAMN. RAY stöder-barometern 2016

ORGANISATIONENS NAMN. RAY stöder-barometern 2016 RAY stöder-barometern 2016 DELTAGANDE I ORGANISATIONSVERKSAMHET 1. Hur ofta har du deltagit i den här social- och hälsovårdsorganisationens verksamhet under de senaste tolv månaderna Med organisation avses

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

RAPPORT OM OMGIVNINGS-

RAPPORT OM OMGIVNINGS- 2015/2016 RAPPORT OM OMGIVNINGS- PÅVERKAN. ATTITYDER OCH INSTÄLLNINGAR TILL FÖRTÄTNING OCH BYGGANDE I STOCKHOLM, GÖTEBORG OCH MALMÖ INLEDNING Sverige växer så det knakar. I synnerhet i storstäderna där

Läs mer

Konsumenternas förtroende förstärktes något i september

Konsumenternas förtroende förstärktes något i september Inkomst och konsumtion 2012 Konsumentbarometern 2012, september Konsumenternas förtroende förstärktes något i september Konsumenternas förtroendeindikator var i september, då den i augusti och juli låg

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Göteborgs stad. Brukarenkät Myndighetsutövning FO-FH

Göteborgs stad. Brukarenkät Myndighetsutövning FO-FH Göteborgs stad Brukarenkät Myndighetsutövning FO-FH December 2015 Information om undersökningen Göteborgs Stad har under mer än tio års tid genomfört en undersökning riktad till klienter inom Individ-

Läs mer

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin stiger

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin stiger Inkomst och konsumtion 2015 Konsumentbarometern 2015, april Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin stiger Konsumenternas förtroende för ekonomin var oförändrat i april. Konsumenternas förtroendeindikator

Läs mer

Familjer och hushåll

Familjer och hushåll Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 018-25497 Befolkning 2016:2 29.11.2016 Familjer och hushåll 31.12.2015 Statistiken för 2015 visar att den genomsnittliga hushållsstorleken är 2,10 personer, vilket är

Läs mer

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 1 Inledning Hösten 2009 fick Sociologiska

Läs mer

REVIDERING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN. Sammandrag av svaren på den enkät som skickades till utbildningsanordnarna

REVIDERING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN. Sammandrag av svaren på den enkät som skickades till utbildningsanordnarna 1 UTBILDNINGSSTYRELSEN REVIDERING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN OCH DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN Sammandrag av svaren på den enkät som skickades till utbildningsanordnarna 31.1.2013

Läs mer

TANKESMEDJA FÖR FRILUFTSLIV ÖREBRO, 2015-04-28 PETER FREDMAN MITTUNIVERSITETET, ETOUR

TANKESMEDJA FÖR FRILUFTSLIV ÖREBRO, 2015-04-28 PETER FREDMAN MITTUNIVERSITETET, ETOUR FRILUFTSLIVET I SVERIGE IDAG SÅ SER DET UT TANKESMEDJA FÖR FRILUFTSLIV ÖREBRO, 2015-04-28 PETER FREDMAN MITTUNIVERSITETET, ETOUR FRILUFTSPOLITIKEN Propositionen (2010): Framtidens friluftsliv Regeringens

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 9068 Vad tycker du om vården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen.

Läs mer

Undersökning till föräldrar som gjort skolval 2014

Undersökning till föräldrar som gjort skolval 2014 2014-05-05 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2014/127-631 Utbildningsnämnden Undersökning till föräldrar som gjort skolval 2014 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Ovanåker. Bergvik skog 2012-09-12

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Ovanåker. Bergvik skog 2012-09-12 Rapport Allmänheten om vindkraft i Ovanåker Bergvik skog 12-9-12 Om undersökningen Antal intervjuer Metod Målgrupp Vägning 62 intervjuer Telefonintervjuer baserat på ett slumpmässigt urval Allmänheten

Läs mer

UTBILDNINGEN. Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011. Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång?

UTBILDNINGEN. Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011. Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång? Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011 ELITTRÄNAR UTBILDNINGEN Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång? Av Michael Carlsson Handledare: Göran Lindblom 2011 05 14 1 Sammanfattning:

Läs mer

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Enkätens bakgrund och genomförande Hösten 2014 utarbetade Företagarna i Finland och Finnvera Abp tillsammans med arbets- och näringsministeriet SME-företagsbarometern,

Läs mer

Malmöbon och delad konsumtion

Malmöbon och delad konsumtion Malmöbon och delad konsumtion Bakgrund till undersökningen Som en del av projektet Malmö Innovationsarena genomförde Miljöförvaltningen en undersökning om Malmöbornas inställning till delad konsumtion.

Läs mer

Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006

Polisens trygghetsundersökning. Nacka polismästardistrikt 2006 Polisens trygghetsundersökning polismästardistrikt 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen 2006 TRYGGHETSUNDERSÖKNING I NACKA POLISMÄSTARDISTRIKT ÅR 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA

Läs mer

Uppåtgående trend för den ekonomiska stämningen nedåt i juni

Uppåtgående trend för den ekonomiska stämningen nedåt i juni Inkomst och konsumtion 2015 Konsumentbarometern 2015, juni Uppåtgående trend för den ekonomiska stämningen nedåt i juni Konsumenternas förtroende för ekonomin försvagades något i juni. Konsumenternas förtroendeindikator

Läs mer

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN KAN Energi Juni 2007 Gårdavägen 1 412 50 Göteborg Tel: 031 703 73 70 Fax: 031 703 73 71 www.statistikkonsulterna.se Sammanfattning Statistikkonsulternas Västra Götalands-omnibus

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

SAMNORDISK UNDERSÖKNING OM BARNENS RÄTT ATT DELTA 2009/2010 UNICEF SVERIGE

SAMNORDISK UNDERSÖKNING OM BARNENS RÄTT ATT DELTA 2009/2010 UNICEF SVERIGE SAMNORDISK UNDERSÖKNING OM BARNENS RÄTT ATT DELTA 2009/2010 UNICEF SVERIGE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...4 1.1 Bakgrunden till undersökningen...4 1.2 Undersökningens syfte och metod...5 2 BESKRIVNING

Läs mer

Bilden av Lidingö. Rapport från attitydundersökning, november 2004

Bilden av Lidingö. Rapport från attitydundersökning, november 2004 Bilden av Lidingö Rapport från attitydundersökning, november 24 Innehållsförteckning 1. Allmänt 3 2. Syfte 3 3. Metod och urval 4 4. Vem har svarat 5 5. Resultat 6 6. Slutsatser 16 För frågor angående

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under november- av SKOP -research ab December 12 SKOP har på uppdrag av och

Läs mer

Konsumenternas tro på ekonomin starkare än på fyra år

Konsumenternas tro på ekonomin starkare än på fyra år Inkomst och konsumtion 2015 Konsumentbarometern 2015, maj Konsumenternas tro på ekonomin starkare än på fyra år Konsumenternas förtroende för ekonomin stärktes ytterligare i maj. Konsumenternas förtroendeindikator

Läs mer

Pejling jag och andra

Pejling jag och andra Mål Målet är att få fram vilka faktorer som inverkar på ungdomarnas trafikbeteende. I synnerhet strävar man till att lyfta fram missuppfattningar som leder till riskbeteende. Barn och ungdomar tror att

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg

Ungdomars resor. - Ungdomars upplevelser av transportsystem. Linda Hallenberg Ungdomars resor - Ungdomars upplevelser av transportsystem Linda Hallenberg RAP. 6 juli 2005 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...5 2 SYFTE...6 3 METOD...6 4 RESULTAT...6 4.1 T-BANAN ÄR EN OTRYGG OCH

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Brukarenkät Hemsjukvård 2012

Brukarenkät Hemsjukvård 2012 Brukarenkät Hemsjukvård 2012 Göteborgs stad En undersökning genomförd av Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (11) Uppdrag: Brukarenkät Hemsjukvård 2012 Beställare: Göteborgs stad Projektledare

Läs mer

Promemoria: Utkast till statsrådets förordning om kvotsystem för kommersiellt fiske (förordningen ska på remiss hösten 2016)

Promemoria: Utkast till statsrådets förordning om kvotsystem för kommersiellt fiske (förordningen ska på remiss hösten 2016) 1 Jord och skogsbruksministeriet Naturresursavdelningen 6.4.2016 Promemoria: Utkast till statsrådets förordning om kvotsystem för kommersiellt fiske (förordningen ska på remiss hösten 2016) Lagen om det

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet MEDBORGARPANELEN 2014 Rapport 4 Journal på nätet MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet Enkät nummer fyra är nu slutförd Vilket resultat! Tack alla medborgare för ert engagemang och era

Läs mer

ARBETSKOPIA

ARBETSKOPIA Vad tycker du om barnsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina och ditt barns erfarenheter från den akutmottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt akutmottagningen.

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Miljö och miljövanor i Stockholm 2013

Miljö och miljövanor i Stockholm 2013 Miljöförvaltningen Miljöanalys Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-05-20 Handläggare Helene Lindman Telefon: 076-1228856 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-06-07, p. 19 Miljö och miljövanor i Stockholm

Läs mer

0,00 Åland Mariehamn Landsbygden Skärgården

0,00 Åland Mariehamn Landsbygden Skärgården Iris Åkerberg/Gerd Lindqvist Tel. 018-25496 Boende 2013:1 20.03.2013 Hyresstatistik 2012 Medelmånadshyran i april var 9,32 euro per kvadratmeter Medelmånadshyran för de åländska hyresbostäderna var i april

Läs mer

Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat

Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat Jonna Hahto 27.8.2010 Sammanfattning, översatt av A-S Källund 2 Innehåll Inledning 1 Bibliotekens nationella användarenkät 2010 Bakgrundsuppgifter

Läs mer

ARBETSKOPIA

ARBETSKOPIA Vad tycker du om barnsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina och ditt barns erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning vindkraftspark Kristinestad Norr Rörliga skuggor Konsekvensmekanismer

Miljökonsekvensbeskrivning vindkraftspark Kristinestad Norr Rörliga skuggor Konsekvensmekanismer 13.2 Rörliga skuggor 13.2.1 Konsekvensmekanismer Långa, rörliga skuggor från vindkraftverk uppstår främst när solen står lågt och rotorbladen står vinkelrätt mot solstrålarna. Rotorbladen klipper av solstrålarna

Läs mer

Skyttarna ser positivt på damklassen

Skyttarna ser positivt på damklassen Skyttarna ser positivt på damklassen Vid fjolårets förbundsmöte bordlades en motion om avskaffande av damklassen, med uppdrag till förbundsstyrelsen om att utreda vilka konsekvenser ett borttagande skulle

Läs mer

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ytterligare uppgifter: Hannu Ahola Tfn +358 29 525

Läs mer

Effektmätning av gratistidningen

Effektmätning av gratistidningen Effektmätning av gratistidningen Nr 8, november 011 Kampanjnummer: 01150 Målgrupp: Konsument, villahushåll Utskicksperiod: måndag 7 november, v. 45, 011 Mätperiod: slutet v 45 början 48, 011 Mediaeffekter

Läs mer

Konsumenternas förväntningar på ekonomin mestadels svaga i augusti

Konsumenternas förväntningar på ekonomin mestadels svaga i augusti Inkomst och konsumtion 2015 Konsumentbarometern 2015, augusti Konsumenternas förväntningar på ekonomin mestadels svaga i augusti Konsumenternas förtroendeindikator var i augusti 8,3, medan den i juli var

Läs mer

Kommunalval. Förhandsröstning 17. 23.10.2012 Valdagen är söndag 28.10.2012. Lättläst

Kommunalval. Förhandsröstning 17. 23.10.2012 Valdagen är söndag 28.10.2012. Lättläst Kommunalval 2012 Förhandsröstning 17. 23.10.2012 Valdagen är söndag 28.10.2012 Lättläst Kommunalval 2012 Du kan förhandsrösta i Finland mellan den 17 och 23 oktober 2012. Valdagen är söndagen den 28 oktober

Läs mer

MARKNADSANALYS BERGS KOMMUN 2016 RAPPORT

MARKNADSANALYS BERGS KOMMUN 2016 RAPPORT MARKNADSANALYS BERGS KOMMUN 2016 RAPPORT OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningsperiod: Juli/augusti 2016 Metod: Telefonintervju Antal svar: 150 Målgrupper: Åldersgrupper;,, 45-59, 60-74 Ansvarig hos Bergs Kommun:Anders

Läs mer

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010 skolundersökning år 2010 SKOP har på uppdrag av Götene kommun genomfört en undersökning bland föräldrar vars barn går i årskurserna 2, 5 och 8 i Götene kommun. Huvudresultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Kartlägg mångfalden. Att skapa en enkät

Kartlägg mångfalden. Att skapa en enkät Kartlägg mångfalden Vem är den typiske volontären hos er? Finns det en överrepresentation av personer i en viss ålder, utbildningsbakgrund eller sysselsättning? Varför tror ni att dessa personer har valt

Läs mer

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Söderhamn. Bergvik skog

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Söderhamn. Bergvik skog Rapport Allmänheten om vindkraft i Söderhamn Bergvik skog 212-9-12 Om undersökningen Antal intervjuer 62 intervjuer Metod Telefonintervjuer baserat på ett slumpmässigt urval Målgrupp Allmänheten i Söderhamn

Läs mer

Hur långt ifrån västra åstranden bor du?

Hur långt ifrån västra åstranden bor du? Borgå stad 22.9.2014 RESULTAT AV WEBBENKÄT OM INLEDANDE AV PLANLÄGGNINGSARBETET FÖR VÄSTRA ÅSTRANDEN För att kunna fastställa målen för detaljplanen för västra åstrandens strandområde behövs information

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013 Brukarundersökning 2013 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen December 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-12-20 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering

Läs mer

PVO-Innopower Oy. Utbyggnad av havsvindparken i Ajos Sammandrag av programmet för miljökonsekvensbedömning för internationellt hörande

PVO-Innopower Oy. Utbyggnad av havsvindparken i Ajos Sammandrag av programmet för miljökonsekvensbedömning för internationellt hörande Utbyggnad av havsvindparken i Ajos Sammandrag av programmet för miljökonsekvensbedömning för internationellt hörande Referens 82125447 Datum 7.12.2009 Utbyggnad av havsvindparken i Ajos Sammandrag av programmet

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

Byggnader och fritidshus 2014

Byggnader och fritidshus 2014 Boende 2015 Byggnader och fritidshus 2014 Fritidshus från 1960 och 1970 talen närmast ett vattendrag Enligt Statistikcentralen fanns det 500 400 fritidshus i slutet av år 2014. Hälften av fritidshusen

Läs mer

Analys av brukarundersökning i verksamhet bostad och stöd i vardagen och i verksamhet arbete och sysselsättning

Analys av brukarundersökning i verksamhet bostad och stöd i vardagen och i verksamhet arbete och sysselsättning RAPPORT januari 2014 Analys av brukarundersökning i verksamhet bostad och stöd i vardagen och i verksamhet arbete och sysselsättning Sammanfattning I Pilen för 2013 för Omsorgsnämnden och Individ och familjeomsorgsnämnden

Läs mer

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer mars 2009 TV-licens på jobbdatorer - Berättelsen om en dålig idé Vad handlar det här om? Under februari har vi i fackpressen kunnat läsa att Radiotjänst

Läs mer

Regional attityd- och resvaneundersökning

Regional attityd- och resvaneundersökning Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län Sundsvall 2009-09-09 Nobody s Unpredictable Genomförande Metod Postal undersökning som genomfördes under

Läs mer

S TA D S M I L J Ö E N K Ä T E N

S TA D S M I L J Ö E N K Ä T E N S TA D S M I L J Ö E N K Ä T E N 2 0 1 4 E N U N D E R S Ö K N I N G O M V A D I N V Å N A R N A T Y C K E R O M S T A D S M I L J Ö N I G Ö T E B O R G P r e s e n t a t i o n 1 5 j a n u a r i 2 0 1

Läs mer

Konsumenternas förtroende oförändrat i oktober

Konsumenternas förtroende oförändrat i oktober Inkomst och konsumtion 2014 Konsumentbarometern 2014, oktober Konsumenternas förtroende oförändrat i oktober Konsumenternas förtroendeindikator var i oktober 0,4, då den i september var -0,7 och i augusti

Läs mer

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring Dick Magnusson Linköpings Universitet Enkät om Valdemarsviks kommun och saneringsprojektet Valdemarsviken Under våren 2013 genomfördes en enkätstudie kring medborgarnas uppfattning om saneringen av Valdemarsviken.

Läs mer

Attitydundersökning invånare Dubbelspår Göteborg-Borås 2014. Projektnummer: TRV 2013/45076

Attitydundersökning invånare Dubbelspår Göteborg-Borås 2014. Projektnummer: TRV 2013/45076 Attitydundersökning invånare Dubbelspår Göteborg-Borås Projektnummer: TRV / Bakgrund Trafikverket planerar att bygga dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås. Sträckan Göteborg-Borås är ett av Sveriges

Läs mer

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015 Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 2.300 personer. Intervjuerna gjordes under januari och. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 FS 2013:4 2013-07-25 FOKUS: STATISTIK Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 Tillgång till önskad typ av boende är en av de viktigaste faktorerna för personer som flyttar

Läs mer

Rapport. Attityder till kärnkraftverk. Ringhals 2014-12-18

Rapport. Attityder till kärnkraftverk. Ringhals 2014-12-18 Rapport Attityder till kärnkraftverk Ringhals 2014-12-18 Bakgrund och syfte På uppdrag av Ringhals har Demoskop genomfört en undersökning för att mäta allmänhetens förtroende för Ringhals kärnkraftverk.

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH UTREDNINGSBYRÅ OCH STATISTIK ÅLANDS Att leva och bo som inflyttad på Åland Syfte och metod Syftet med barometern är att ge en överblick av de inflyttades möjligheter att delta aktivt i det åländska samhällslivet

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

Den svaga uppgången i ekonomiförtroendet fortsatte i januari

Den svaga uppgången i ekonomiförtroendet fortsatte i januari Inkomst och konsumtion 2015 Konsumentbarometern 2015, januari Den svaga uppgången i ekonomiförtroendet fortsatte i januari Konsumenternas förtroendeindikator var i januari 6,0, då den i december var 4,4

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE HELA STADEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: September 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

Undersökningen Barns hälsa, välfärd och service (LTH) Maaret Vuorenmaa, Reija Klemetti, Rika Rajala, THL

Undersökningen Barns hälsa, välfärd och service (LTH) Maaret Vuorenmaa, Reija Klemetti, Rika Rajala, THL Undersökningen Barns hälsa, välfärd och service (LTH) Bakgrund för undersökningen Barns hälsa, välfärd och service (LTH) Det finns ingen regelbunden och övergripande uppföljningsinformation om välfärd,

Läs mer

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsrapport 13, 2007 KVALITETSRAPPORT En enkät har delats ut till alla personer som Individ- och familjeomsorgen hade kontakt med under vecka

Läs mer

20859 LOVISA STAD UTREDNINGSPLAN FÖR VATTENTJÄNSTER PÅ STRANDDELGENERALPLANENS OMRÅDE 10.4.2007

20859 LOVISA STAD UTREDNINGSPLAN FÖR VATTENTJÄNSTER PÅ STRANDDELGENERALPLANENS OMRÅDE 10.4.2007 20859 LOVISA STAD UTREDNINGSPLAN FÖR VATTENTJÄNSTER PÅ STRANDDELGENERALPLANENS OMRÅDE 10.4.2007 OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN-15870 HOLLOLA PUH./TEL +358-(0)3-52 351 FAKSI/TELEFAX +358-(0)3-523 5252

Läs mer