Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely"

Transkript

1 Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Mustasaaren kunta Seija Väre

2 Fjärdkär kalastaja- ja yrittäjäkysely (4) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO KYSELYN TOTEUTUS KYSELYN TULOKSET... 2

3 Fjärdkär kalastaja- ja yrittäjäkysely (4) 1 Johdanto Fjärdkärin saarella ei ole vakituista asutusta. Kalastussatamaa käyttää tukikohtanaan muualla asuvat kalastajat, jotka tuovat saaliin maihin edelleen kuljetusta tai muuta käsittelyä varten. Heidän mielipiteensä alueen kaavoituksesta ja maankäytön järjestelyistä haluttiin selvittää kyselyllä, joka suunnattiin kalastajille sekä alueella tai sen läheisyydessä oleville yrittäjille. 2 Kyselyn toteutus Pohjanmaan ELY-keskuksen tietojen mukaan alueen kalastusyhdistykseen kuuluu yhdeksän ammattikalastajaa. Saarella toimii savustamo ja kalan varastointia harjoittava yritys. Repoluodon sillan toisessa päässä on ravintola. Alueen yrittäjille ja kalastajille lähetettiin kysely, jossa pyydettiin heidän mielipiteitään Fjädkärin kehittämisestä. Kysely toteutettiin maalis-huhtikuussa Osa lähetettiin postitse kalastajille ja osa jaettiin suoraan yrityksiin. Kyselylomakkeita oli 11 kappaletta ja vastauksia saatiin 60% :lta. 3 Kyselyn tulokset Fjärdkärin kehittämiseen yleisesti suhtauduttiin hyvin positiivisesti ja sen toivottiin edistävän turismia ja erityisesti kalastusturismia alueella. Uusi pienvenesatama ja alue, jolle voidaan sijoittaa turismia palvelevia rakennuksia, koettiin myös positiivisina asioina. Uuden pienvenesataman ja nykyisen sataman lähialueelle toivottiin lisää pysäköintialueita. Nykyisen sataman aluetta toivottiin laajennettavan, sillä se on nykyisen toiminnankin kannalta jo ahdas. Seuraavassa yksilöityjä kysymyksiä: Uusi pienvenesatama Mitä alueella tulisi ottaa huomioon, jotta se edistäisi elinkeinonharjoittamistanne? - Parkkipaikkoja tarvitaan lisää, isompi parkkialue - Vieraslaituri tai vierailijoille järjestetty muu mahdollisuus tilapäiseen veneen parkkeeraukseen tarvitaan - Yleinen wc tarvitaan - Korkeatasoisia majoituspalveluita tarvitaan. Esim. konferenssihotelli tms Tuulivoimaloiden sijoittaminen alueelle Positiivinen suhtautuminen: - Tuulivoimaa tarvitaan. - Ei osaa sanoa, miten tulee vaikuttamaan omaan yrittäjyyteen - Ilmaisen energian hyödyntäminen on järkevää. - Tulee vaikuttamaan positiivisesti omaan yrittäjyyteen. - Järkevää, koska infrastruktuuri on jo olemassa. Tuulivoimalat tulee sijoittaa siten, että ylläpitoon tarvittavat tieyhteydet ovat jo olemassa, ei rakentamattomille metsä- tai rannikkoalueille. - Ei osaa sanoa, miten tulee vaikuttamaan omaan yrittäjyyteen - Tulevaisuudessa tarvitaan tuulivoimankaltaista energiatuotantoa Negatiivinen suhtautuminen:

4 Fjärdkär kalastaja- ja yrittäjäkysely (4) - Tuulivoima ei sovi sellaiselle alueelle, jossa on huvilamaisia rakennuksia ja virkistysaluetta. - Alue, jolle voidaan sijoittaa turismia palvelevia rakennuksia Positiivinen suhtautuminen: - Edistää kalaturismin elinkeinoa - Lisää ihmisiä tarkoittaa lisää asiakkaita - Tarvitaan uusia tiloja, jotta voimme palvella asiakkaita paremmin. Maailmanperinnön portti on erinomainen kohde tälle kehittämiselle.. Fjärdskärin kehittäminen yleisesti Erittäin positiivinen suhtautuminen Melko positiivinen suhtautuminen - Palvelualue (service centret) laivoille sekä majoituspalvelujen kehittyminen lisäisivät asiakaskuntaamme Ei osaa sanoa Erittäin positiivinen suhtautuminen: - Kaikki voittavat, jos liikennettä ja kävijöitä saadaan lisää Muuta - Lv1- alueen toivottiin olevan suurempi

5 FJÄRDSKÄRETS DETALJPLAN: Enkät för fiskare och företagare Korsholms kommun har börjat arbetet med Fjärdskärets detaljplan och nu har Ni, lokala fiskare och företagare, möjlighet att påverka hur Fjärdskäret ska utvecklas i framtiden. Vi hoppas att Ni vill ta er tid att besvara denna enkät. Berätta hur du anser att man kan utveckla Fjärdskäret! Det tar ungefär 10 minuter att svara. Bifogat sändes enkäten och ett svarskuvert. Postavgiften är betald. Vi önskar att Ni sänder oss ert svar senast Om Ni har frågor om detaljplanen eller den här enkäten var god och kontaktera planerare Catarina Simons, e post: tel. (06) LV 1: Fiskehamn Bild 1. Detaljplan för Fjärdskäret LV 2: Småbåtshamn. På området får placeras en hall för båtförvaring och service samt andra funktioner för småbåtshamn, som service, turism, inkvartering och konferensbyggnader. Idrottsfunktioner får också placeras på området. MY: Jord och skogsbruksområde med särskilda miljövärden. RM: Kvartersområde för byggnader som betjänar turism. tv: Område fär vindkraftverk. Med beteckningen anvisas den byggnadsyta där vindkraftverk får placeras. Den största tillåtna totalhöjden för ett vindkraftverk är 170 meter.

6 UTGÅNGSPUNKTER OCH PLANENS SYFTE Planens namn är Detaljplan för Fjärdskäret. Kommunens målsättning med planeringen är att skapa en fungerande, sammanhängande och attraktiv helhet av planeringsområdet. Med planen skapas förutsättningar för hur man bäst skall kunna utnyttja området för rekreationsbruk så att man i planen uppmärksammar ett likvärdigt bemötande av markägarna. Planen har som mål att på området skapa möjligheter för att utveckla småbåts och turistaktiviteter samt göra planeringsområdet till en fungerande, sammanhängande och attraktiv helhet. Dessutom är målet att utreda under vilka förutsättningar man på området kan möjliggöra utveckling av vindkraft för att öka den hållbara energiproduktionen. SVARSANVISNING Ringa in det bästa alternativet: Vad tänker ni om det här planen? a) tänker mycket positivt om denk b) c) tänker ganska positivt om den d) kan inte säga e) tänker ganska negativt om den f) tänker mycket negativt om den Skriv ditt svar: Hurudant borde området vara för att kunna befrämja ert yrke? Skriv här Behöva också blankettens backsida om nödvändigt.

7 FRÅGOR TILL FISKARE OCH FÖRETAGARE OM FJÄRDSKÄRETS DETALJPLAN 1. Är du fiskare? a) Ja b) Nej 2. Är du företagare? a) Ja b) Nej Planen är att en ny småbåtshamn ska byggas i området (LV 2). På området får placeras en hall för båtförvaning och service samt andra funktioner för småbåtshamn, som service, turism, inkvartering och konferensbyggnader. Idrottsfunktioner får också placeras på området. Behöver Ni till exempel extraparkplatser för er yrkesverksamhet. 3. Hurudant borde området vara för att kunna befrämja ert yrke? Planen är att bygga tre vindkraftverk i Fjärdskäret (tv). 4. Hur ser ni på de här planerna? a) positivt b) ganska positivt c) kan inte säga d) ganska negativt e) mycket negativt 5. Varför tänker ni så?

8 6. Hur tror ni att vindkraftverken skulle påverka er yrkesverksamhet? a) positiv inverkan b) negativ inverkan c) kan inte säga 7. Varför tänker ni så? Man vill utveckla Fjärdskärets turism och har därför märkt ut kvartersområden för byggnader som betjänar turism (RM) i planen. 8. Hur tror du att utvecklingen av Fjärdskärets turism kommer att påverka er yrkesverksamhet? a) positivt b) negativt c) kan inte säga 9. Varför tänker ni så?

9 10. Hur ser ni generellt på utvecklingen av Fjärdskäret? a) mycket positivt b) ganska positivt c) kan inte säga d) ganska negativt e) mycket negativt 11. Varför tänker ni så? 12. Vill du ännu tillägga någonting? Ett stort tack för ditt svar! Mera information om detaljplanen kan ni hitta på Korsholms kommuns webbplats (www.korsholm.fi). Där kan ni också kommentera planen ända fram till Kontaktperson: Catarina Simons Planerare, Korsholms kommun tel. (06)

YrittäjyysPaja tulevaisuus, innovaatio, inspiraatio ja luovuus

YrittäjyysPaja tulevaisuus, innovaatio, inspiraatio ja luovuus YrittäjyysPaja 1.6.2009-15.3.2010 Raportti YrittäjyysPaja tulevaisuus, innovaatio, inspiraatio ja luovuus YrittäjyysPaja tulevaisuus, innovaatio, inspiraatio ja luovuus 1 Tausta Yritystoiminnan kehittäminen

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Pedersöre info. I Pedersöres gränstrakter Pedersören rajamailla. Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti

Pedersöre info. I Pedersöres gränstrakter Pedersören rajamailla. Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti 1 2015 Pedersöre info I Pedersöres gränstrakter Pedersören rajamailla Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti Utredningar, reformer och stabilitet När vi nu har kommit en

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

PP- bild 1 Du behövs!

PP- bild 1 Du behövs! PP- bild 1 Du behövs! PP- bild 2 -- Vilka i i klassen kan tänka sig att att arbeta som brandmän i i framtiden? -- Var ligger närmaste brandstation? Har du du varit där någon gång? -- Vad tror du du man

Läs mer

HAVSVINDPARK I KRISTINESTAD RESULTAT AV ENKÄT BLAND INVÅNARNA

HAVSVINDPARK I KRISTINESTAD RESULTAT AV ENKÄT BLAND INVÅNARNA Dokumenttyp Resultatrapport Datum 02/0 HAVSVINDPARK I KRISTINESTAD RESULTAT AV ENKÄT BLAND INVÅNARNA Datum 1/02/0 Uppgjord av Hanna Herkkola Beskrivning Enkät bland invånarna, plock bland resultaten 1.

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke?

OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke? OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke? 80% av Sveriges journalister omvärldsbevakar i sociala medier. Vikten av omvärldsbevakning Omvärldsbevakning, eller att omvärldsbevaka handlar om

Läs mer

Ansökningsformulär. Skicka din ansökan via e-post till col.rekrytering@rfsl.se. Skicka in din ansökan senast 7 januari 2015.

Ansökningsformulär. Skicka din ansökan via e-post till col.rekrytering@rfsl.se. Skicka in din ansökan senast 7 januari 2015. Ansökningsformulär Uppdrag som utbildare och samordnare inom Colour of Love För att få den information vi behöver från dig som ansöker och för att kunna rekrytera på ett så rättvist sätt som möjligt vill

Läs mer

Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök:

Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök: Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök: 1. Var medveten om vilken målgruppen är I Problemlösarna är det elever i årskurs 8-9 som är målgruppen. Många ungdomar i den

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Handledning: Future City på Teknikdagarna

Handledning: Future City på Teknikdagarna Handledning: Future City på Teknikdagarna Under den här lektionen på två timmar får eleverna prova på att planera och bygga en framtidsstad utifrån sina egna tankar och idéer. Eleverna sitter cirka 10

Läs mer

Intervju Guide. Europeiska flyktingfonden

Intervju Guide. Europeiska flyktingfonden Intervju Guide Europeiska flyktingfonden Egna anteckningar 1. Presentation 4 2. Grundregler 4 3. Inledning av intervjun 5 4. Substantiella fasen 5 5. Paus 8 6. Kompletterande frågor 9 7. Förtydliganden

Läs mer

Pedersöre info. Innehållsrik sommar i Pedersöres byar. Kesäteatteria Pedersöressä

Pedersöre info. Innehållsrik sommar i Pedersöres byar. Kesäteatteria Pedersöressä 2 2013 edersöre info Kesäteatteria edersöressä Innehållsrik sommar i edersöres byar Informationsblad för edersöre kommun edersören kunnan tiedotuslehti Stärkt av utmaningarna I samband med edersöre kommuns

Läs mer

Välkommen till vår dagomsorg. Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun

Välkommen till vår dagomsorg. Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun Välkommen till vår dagomsorg Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun Det här är vår dagomsorg Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun är samlingsnamnet för all kommunal äldreomsorg. Vår målsättning är att du som

Läs mer

Morgans medlemmar tar del av bransch och seminarieinformationen vi skickar ut via mail och dem tycker det fungerar bra.

Morgans medlemmar tar del av bransch och seminarieinformationen vi skickar ut via mail och dem tycker det fungerar bra. Av Morganforums medlemmar är det bara 35 procent som besvarat enkäten, av dessa har inte alla besvarat alla 15 frågor. Mot den bakgrunden är det svårt att uttala sig om vad medlemmarna tycker i de olika

Läs mer

Samåkning Södra Öland!

Samåkning Södra Öland! Samåkning Södra Öland! Var med och påverka Ett varv runt jorden är 40 000 km. För 2 år och 9 månader sedan lanserade Tolg, utanför Växjö, sin unika Mobilsamåkning. Sedan dess har Tolgborna samåkt 57 631

Läs mer

Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FÖRETAG SOM HANTERAR LIVSMEDEL. Miljöförvaltningen

Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FÖRETAG SOM HANTERAR LIVSMEDEL. Miljöförvaltningen Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FÖRETAG SOM HANTERAR LIVSMEDEL Miljöförvaltningen Sju vanliga frågor och svar Funderar du ibland på hur vi på miljöförvaltningen

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

SOFIA-studien Ett samarbete!

SOFIA-studien Ett samarbete! Hur ska det praktiskt gå till? Våg 4 SOFIA-studien SOFIA-studien Ett samarbete! SOFIA-studien är ett samarbete mellan er lärare, rektorer och kommunen (barn- och ungdomsförvaltningen) och oss forskare

Läs mer

Pedersöre info. Avbytare med viktigt uppdrag. Lomittajan työtä arvostetaan. Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti

Pedersöre info. Avbytare med viktigt uppdrag. Lomittajan työtä arvostetaan. Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti 1 2013 Pedersöre info Lomittajan työtä arvostetaan Avbytare med viktigt uppdrag Informationsblad för Pedersöre kommun Pedersören kunnan tiedotuslehti Strategi i arbete När det gäller framtidsarbete så

Läs mer

Enkät resultat 2013. Bygglov 74 skickades ut 32 svarade 43% deltog.

Enkät resultat 2013. Bygglov 74 skickades ut 32 svarade 43% deltog. Enkät resultat 2013 Bygglov 74 skickades ut 32 ade 43% deltog. Kundenkät bygglov Åtvidabergs kommun, Byggkontoret genomför enkätundersökningar bland alla som har ansökt om bygglov. Resultaten i enkäterna

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

SLUTRAPPORT. Sebastianlund.com. Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430. Författare: Sebastian Lund WP11 Datum: 2012-05-21

SLUTRAPPORT. Sebastianlund.com. Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430. Författare: Sebastian Lund WP11 Datum: 2012-05-21 SLUTRAPPORT Sebastianlund.com Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430 Abstrakt Denna rapporten handlar om mitt arbete jag gjort i kursen Individuellt Mjukvaruprojekt under våren 2012. I rapporten

Läs mer

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer

Svenska i finska grundskolor. Hanna Lehti-Eklund och Maria Green-Vänttinen

Svenska i finska grundskolor. Hanna Lehti-Eklund och Maria Green-Vänttinen Svenska i finska grundskolor Hanna Lehti-Eklund och Maria Green-Vänttinen Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet 2011 2011 Författarna Denna bok är nr 27 i serien Nordica

Läs mer

Tyck till om Tjörns framtid!

Tyck till om Tjörns framtid! Tyck till om Tjörns framtid! När du tänker framtid och Tjörn, vad tänker du på då? Tjörns kommun arbetar nu med att göra en ny Översiktsplan. Det är ett dokument som har sin utgångspunkt i hur kommunens

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 9068 Vad tycker du om vården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen.

Läs mer

Låt kunderna göra jobbet!

Låt kunderna göra jobbet! Låt kunderna göra jobbet! Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är referensprogrammet?...6 250 gånger 250-regeln...8 ABC-listan...10 Ha mig i åtanke...12 Bevara kontakten!...14 - Årsplan för utskick...16

Läs mer