Move!-mittaustulosten hyödyntäminen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Move!-mittaustulosten hyödyntäminen"

Transkript

1

2 Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Oppilas ja perhe: Oppilas saa tietoa ja palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystään sekä kannustusta ja vinkkejä sen kehittämiseen Move!-sivuilta. Huoltajat saavat tietoa lapsensa fyysisen toimintakyvyn tilasta sekä siitä, mihin asioihin heidän tulisi kiinnittää huomiota. Oppilaan huoltajien luvalla Move!-mittaustulokset siirtyvät kouluterveydenhuollon laajoihin terveystarkastuksiin, joissa keskustellaan lapsen jaksamisesta, hyvinvoinnista ja oppimista tukevista tai haittaavista tekijöistä. Koulu ja opettajat: Opettajat ja koulu saavat tietoa siitä, mihin fyysisen toimintakyvyn osa-alueisiin voidaan opetuksen suunnittelussa kiinnittää huomiota. Vinkkejä Move!-treeneihin: Tukea ja ideoita Move!-mittausten hyödyntämiseen: Kunta: Move!-mittaukset tuottavat tietoa valtakunnan, kunnan ja maakunnan tasolla päätöksentekijöille kansallisen liikunta- ja terveyspolitiikan sekä kuntien terveyden edistämistoimenpiteiden kehittämistä ja seurantaa koskien. Tukea tarvitseville oppilaille voidaan tarjota tukitoimia (esim. kerho) fyysisen toimintakyvyn kohottamiseen.

3 Hur resultaten i Move!-mätningarna kommer till nytta För eleverna och deras familjer: Varje elev får information och respons angående sin fysiska funktionsförmåga samt uppmuntran och tips om hur den kan utvecklas: Elevens vårdnadshavare får information om hur det står till med barnets fysiska funktionsförmåga och vad de bör fästa uppmärksamhet vid. Med vårdnadshavarnas tillstånd överförs Move!-mätningsresultaten till skolhälsovården och används i de omfattande hälsogranskningarna av eleverna där man diskuterar hur barnet mår, dess välbefinnande samt faktorer som stöder eller stör inlärningen. För skolorna och lärarna: Läraren och skolan får information om vilka delområden inom den fysiska funktionsförmågan de ska fokusera på när de planerar undervisningen. Kommunerna: Move! - mätningarna ger information till beslutsfattare på riksnivå, kommunnivå och landskapsnivå angående utvecklingen och uppföljningen av den nationella idrotts- och hälsopolitiken och kommunernas hälsofrämjande åtgärder. Elever som behöver stöd kan erbjudas stödåtgärder (t.ex. en klubb) för att höja den fysiska funktionsförmågan.

4 Move!-mittausten tulosraportti Move!-mätningarnas resultrapport 74 Luokka-aste Klass.-luokkalaiset.-klassister 8.-luokkalaiset 8.-klassister Kunta.-luokkalaisten osalta.-klassister i er kommun Kunta 8.-luokkalaisten osalta 8.-klassister i er kommun Syötettyjen mittaustulosten määrä Antal inmatade uppmätta resultat Tytöt Pojat Yhteensä Flickor Pojkar Totalt Mittaustulokset on tarkastettu mittausosioittain. Tuloksista on poistettu arvot, jotka ylittävät korkeimman mahdollisen tuloksen. Tästä johtuen mittausosiokohtaisten tulosten määrän välillä voi olla eroja. Sovelletusti suoritetut mittaustulokset raportoidaan vain valtakunnallisesti. Mätningsresultat har kontrollerats mätningsdelområdesvis. Värden som överskrider det största möjliga resultatet har raderats från data. Därför kan det finnas skillnader i antalet resultat mellan olika mätningsdelområden. Anpassade uppmätta resultat för varje delmoment rapporteras endast på riksnivå.

5 2 m viivajuoksun tulokset,. luokka 2 m strecklöpning resultat,. klass Yleisen käytönnön mukaan / Enligt normal praxis: 242 kpl/st Ei suorittanut / Genomförde inte: 26 kpl/st Sovellettu / Anpassad: 1 kpl/st Koko maa, Hela landet 3% 29% 39% 31% 42% 41% 3% 3% 37% 3% 29% 22% 3:1 tai vähemmän 3:1 eller mindre 3:16-4:4 4:41 tai enemmän 3:8 tai vähemmän 4:41 eller mera 3:8 eller mindre 3:9-:9 6: tai enemmän 6: eller mera

6 2 m viivajuoksun mediaani (min),. luokka 2 m strecklöpning median (min),. klass Koko maa, Hela landet 216 Koko maa, Hela landet 217 Koko maa, Hela landet :28 min:sek 4 3:4 3:2 4:12 4:12 4: 4: 4: Tyttö Flicka Poika Pojke 4:1 4: 4:4 4:3

7 2 m viivajuoksun jakauma (min),. luokka 2 m strecklöpning distribution (min),. klass Alin viidennes Lägsta femtedel Ylin viidennes Översta femtedel viidennes femtedel. 2.. min min 7. 1.

8 2 m viivajuoksun tulokset, 8. luokka 2 m strecklöpning resultat, 8. klass Yleisen käytönnön mukaan / Enligt normal praxis: 244 kpl/st Ei suorittanut / Genomförde inte: 4 kpl/st Sovellettu / Anpassad: 1 kpl/st Koko maa, Hela landet 49% 41% 26% 31% 33% 37% 3% 36% 3% 24% 19% 3:29 tai vähemmän 3:29 eller mindre 4% 3:3-:2 :21 tai enemmän 4:9 tai vähemmän :21 eller mera 4:9 eller mindre :-7:21 7:22 tai enemmän 7:22 eller mera

9 2 m viivajuoksun mediaani (min), 8. luokka 2 m strecklöpning median (min), 8. klass :3 6 min:sek 4 Koko maa, Hela landet 216 Koko maa, Hela landet 217 Koko maa, Hela landet 218 4:4 : 4:4 4: 4:41 6: :7 3: Tyttö Flicka Poika Pojke :4 6: 6:2

10 2 m viivajuoksun jakauma (min), 8. luokka 2 m strecklöpning distribution (min), 8. klass Alin viidennes Lägsta femtedel Ylin viidennes Översta femtedel viidennes femtedel min 1 min 1

11 Ylävartalon kohotuksen tulokset,. luokka Övre kroppens höjning resultat,. klass Yleisen käytönnön mukaan / Enligt normal praxis: 29 kpl/st Ei suorittanut / Genomförde inte: 9 kpl/st Sovellettu / Anpassad: 1 kpl/st Koko maa, Hela landet 4% 26% 2 tai vähemmän 2 eller mindre 44% 39% 39% 36% 3% % 43 tai enemmän 2 tai vähemmän 43 eller mera 2 eller mindre 3% 27% % 29% 43 tai enemmän 43 eller mera

12 Ylävartalon kohotuksen mediaani (krt),. luokka Övre kroppens höjning median (antal),. klass krt antal Koko maa, Hela landet 216 Koko maa, Hela landet 217 Koko maa, Hela landet Tyttö Flicka Poika Pojke

13 Ylävartalon kohotuksen jakauma (krt),. luokka Övre kroppens höjning distribution (antal),. klass Alin viidennes Lägsta femtedel viidennes femtedel Ylin viidennes Översta femtedel krt antal krt antal 6 8

14 Ylävartalon kohotuksen tulokset, 8. luokka Övre kroppens höjning resultat, 8. klass Yleisen käytönnön mukaan / Enligt normal praxis: 267 kpl/st Ei suorittanut / Genomförde inte: 18 kpl/st Sovellettu / Anpassad: kpl/st Koko maa, Hela landet 2% 49% 36% 28% 34% 3% 22% 21% 24 tai vähemmän 24 eller mindre 36% tai enemmän 31 tai vähemmän 42 eller mera 31 eller mindre 33% 32% 26% tai enemmän 7 eller mera

15 Ylävartalon kohotuksen mediaani (krt), 8. luokka Övre kroppens höjning median (antal), 8. klass Koko maa, Hela landet 216 Koko maa, Hela landet 217 Koko maa, Hela landet krt antal Tyttö Flicka Poika Pojke 3 4 4

16 Ylävartalon kohotuksen jakauma (krt), 8. luokka Övre kroppens höjning distribution (antal), 8. klass Alin viidennes Lägsta femtedel viidennes femtedel Ylin viidennes Översta femtedel krt antal krt antal 6 8

17 Vauhdittoman -loikan tulokset,. luokka -steg utan fart resultat,. klass Yleisen käytönnön mukaan / Enligt normal praxis: 244 kpl/st Ei suorittanut / Genomförde inte: 2 kpl/st Sovellettu / Anpassad: kpl/st Koko maa, Hela landet 4% 31% 31% 34% 4% 3% 37% 39% 31% 2% 24% 7,2m tai vähemmän 7,2m eller mindre 7,3m-8,m 8,1m tai enemmän 7,m tai vähemmän 8,1m eller mera 7,m eller mindre 7,6m-8,3m 24% 8,4m tai enemmän 8,4m eller mera

18 Vauhditon -loikka, mediaani (metriä),. luokka -steg utan fart, median (meter),. klass metriä meter Koko maa, Hela landet 216 Koko maa, Hela landet 217 Koko maa, Hela landet Tyttö Flicka Poika Pojke

19 Vauhditon -loikka, jakauma (metriä),. luokka -steg utan fart, distribution (meter),. klass Alin viidennes Lägsta femtedel viidennes femtedel Ylin viidennes Översta femtedel metriä meter metriä meter 1

20 Vauhdittoman -loikan tulokset, 8. luokka -steg utan fart resultat, 8. klass Yleisen käytönnön mukaan / Enligt normal praxis: 247 kpl/st Ei suorittanut / Genomförde inte: 38 kpl/st Sovellettu / Anpassad: kpl/st Koko maa, Hela landet % 47% 4% 31% 19% 32% 38% 3% 31% 31% 32% 21% 7,8m tai vähemmän 7,8m eller mindre 7,9m-8,7m 8,8m tai enemmän 9,m tai vähemmän 9,1m-1,m 1,1m tai enemmän 8,8m eller mera 9,m eller mindre 1,1m eller mera

21 Vauhditon -loikka, mediaani (metriä), 8. luokka -steg utan fart, median (meter), 8. klass metriä meter Koko maa, Hela landet 216 Koko maa, Hela landet 217 Koko maa, Hela landet Tyttö Flicka Poika Pojke

22 Vauhditon -loikka, jakauma (metriä), 8. luokka -steg utan fart, distribution (meter), 8. klass Alin viidennes Lägsta femtedel viidennes femtedel Ylin viidennes Översta femtedel metriä meter 1 1 metriä meter 1

23 Etunojapunnerruksen tulokset (krt),. luokka Armpress resultat (antal),. klass Yleisen käytönnön mukaan / Enligt normal praxis: 22 kpl/st Ei suorittanut / Genomförde inte: 16 kpl/st Sovellettu / Anpassad: 1 kpl/st Koko maa, Hela landet 1% 3% 19% 48% 33% 3% 21% 1 tai vähemmän 1 eller mindre 18% % 44% 26 tai enemmän 26 eller mera 38% 2% tai vähemmän eller mindre tai enemmän 18 eller mera

24 Etunojapunnerruksen mediaani (krt),. luokka Armpress median (antal),. klass krt antal 2 Koko maa, Hela landet 216 Koko maa, Hela landet 217 Koko maa, Hela landet Tyttö Flicka Poika Pojke

25 Etunojapunnerruksen jakauma (krt),. luokka Armpress distribution (antal),. klass Alin viidennes Lägsta femtedel viidennes femtedel Ylin viidennes Översta femtedel krt antal krt antal 6

26 Etunojapunnerruksen tulokset (krt), 8. luokka Armpress resultat (antal), 8. klass Yleisen käytönnön mukaan / Enligt normal praxis: 268 kpl/st Ei suorittanut / Genomförde inte: 17 kpl/st Sovellettu / Anpassad: kpl/st Koko maa, Hela landet 4% 34% 32% 28% 26% 19 tai vähemmän 19 eller mindre 41% 39% % 37% 3% 28% 31 tai enemmän 13 tai vähemmän 31 eller mera 13 eller mindre 27% tai enemmän 27 eller mera

27 Etunojapunnerruksen mediaani (krt), 8. luokka Armpress median (antal), 8. klass krt antal Koko maa, Hela landet 216 Koko maa, Hela landet 217 Koko maa, Hela landet Tyttö Flicka Poika Pojke

28 Etunojapunnerruksen jakauma (krt), 8. luokka Armpress distribution (antal), 8. klass Alin viidennes Lägsta femtedel viidennes femtedel Ylin viidennes Översta femtedel krt antal krt antal 6

29 Heitto-kiinniottoyhdistelmän tulokset (krt),. luokka Kasta - ta fast -kombination resultat (antal),. klass Yleisen käytönnön mukaan / Enligt normal praxis: 27 kpl/st Ei suorittanut / Genomförde inte: 11 kpl/st Sovellettu / Anpassad: 1 kpl/st Koko maa, Hela landet 33% 37% 8 tai vähemmän 8 eller mindre 3% 39% 32% % 3% 34% 14 tai enemmän 1 tai vähemmän 14 eller mera 1 eller mindre 39% 31% 26% % 16 tai enemmän 16 eller mera

30 krt antal Heitto-kiinniottoyhdistelmän mediaani (krt),. luokka Kasta - ta fast -kombination median (antal),. klass Koko maa, Hela landet 216 Koko maa, Hela landet 217 Koko maa, Hela landet Tyttö Flicka Poika Pojke

31 Heitto-kiinniottoyhdistelmän jakauma (krt),. luokka Kasta - ta fast -kombination distribution (antal),. klass Alin viidennes Lägsta femtedel viidennes femtedel Ylin viidennes Översta femtedel 1 1 krt antal krt antal 2

32 Heitto-kiinniottoyhdistelmän tulokset (krt), 8. luokka Kasta - ta fast -kombination resultat (antal), 8. klass Yleisen käytönnön mukaan / Enligt normal praxis: 29 kpl/st Ei suorittanut / Genomförde inte: 26 kpl/st Sovellettu / Anpassad: kpl/st Koko maa, Hela landet 47% 4% 3% 33% 11 tai vähemmän 11 eller mindre 3% 3% % 37% 32% 26% 16 tai enemmän 11 tai vähemmän 16 eller mera 11 eller mindre 28% 27% tai enemmän 16 eller mera

33 krt antal Heitto-kiinniottoyhdistelmän mediaani (krt), 8. luokka Kasta - ta fast -kombination median (antal), 8. klass Tyttö Flicka Koko maa, Hela landet 216 Koko maa, Hela landet 217 Koko maa, Hela landet Poika Pojke

34 Heitto-kiinniottoyhdistelmän jakauma (krt), 8. luokka Kasta - ta fast -kombination distribution (antal), 8. klass Alin viidennes Lägsta femtedel viidennes femtedel Ylin viidennes Översta femtedel krt antal krt antal 2

35 Kehonliikkuvuus (kyykistys) Kroppens rörlighet (knäböj) Koko maa, Hela landet 218 Poika 8. luokka Pojke 8. klass 68 Poika. luokka Pojke. klass Tyttö 8. luokka Flicka 8. klass Tyttö. luokka Flicka. klass Kyllä, Ja (%) / Ei, Nej (%)

36 Kehonliikkuvuus (alaselän ojennus täysistunnassa) Kroppens rörlighet (retande av nedre ryggen i sittställning) Koko maa, Hela landet Poika 8. luokka Pojke 8. klass Poika. luokka Pojke. klass Tyttö 8. luokka Flicka 8. klass Tyttö. luokka Flicka. klass Kyllä, Ja (%) / Ei, Nej (%) 8 1

37 Kehonliikkuvuus (olkapään liikkuvuus/oikea ylhäällä) Kroppens rörlighet (axels rörlighet/höger uppe) Koko maa, Hela landet Poika 8. luokka Pojke 8. klass Poika. luokka Pojke. klass Tyttö 8. luokka Flicka 8. klass Tyttö. luokka Flicka. klass Kyllä, Ja (%) / Ei, Nej (%) 8 2 1

38 Kehonliikkuvuus (olkapään liikkuvuus/vasen ylhäällä) Kroppens rörlighet (axels rörlighet/vänster uppe) Koko maa, Hela landet Poika 8. luokka Pojke 8. klass Poika. luokka Pojke. klass Tyttö 8. luokka Flicka 8. klass Tyttö. luokka Flicka. klass Kyllä, Ja (%) / Ei, Nej (%) 8 1

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Oppilas ja perhe: Oppilas saa tietoa ja palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystään sekä kannustusta ja vinkkejä sen kehittämiseen Move!-sivuilta. https://www.edu.fi/move/move_palaute

Läs mer

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Oppilas ja perhe: Oppilas saa tietoa ja palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystään sekä kannustusta ja vinkkejä sen kehittämiseen Move!-sivuilta. https://www.edu.fi/move/move_palaute

Läs mer

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Oppilas ja perhe: Oppilas saa tietoa ja palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystään sekä kannustusta ja vinkkejä sen kehittämiseen Move!-sivuilta. https://www.edu.fi/move/move_palaute

Läs mer

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Oppilas ja perhe: Oppilas saa tietoa ja palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystään sekä kannustusta ja vinkkejä sen kehittämiseen Move!-sivuilta. https://www.edu.fi/move/move_palaute

Läs mer

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Oppilas ja perhe: Oppilas saa tietoa ja palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystään sekä kannustusta ja vinkkejä sen kehittämiseen Move!-sivuilta. https://www.edu.fi/move/move_palaute

Läs mer

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Oppilas ja perhe: Oppilas saa tietoa ja palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystään sekä kannustusta ja vinkkejä sen kehittämiseen Move!-sivuilta. https://www.edu.fi/move/move_palaute

Läs mer

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Oppilas ja perhe: Oppilas saa tietoa ja palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystään sekä kannustusta ja vinkkejä sen kehittämiseen Move!-sivuilta. https://www.edu.fi/move/move_palaute

Läs mer

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Oppilas ja perhe: Oppilas saa tietoa ja palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystään sekä kannustusta ja vinkkejä sen kehittämiseen Move!-sivuilta. https://www.edu.fi/move/move_palaute

Läs mer

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Oppilas ja perhe: Oppilas saa tietoa ja palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystään sekä kannustusta ja vinkkejä sen kehittämiseen Move!-sivuilta. https://www.edu.fi/move/move_palaute

Läs mer

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Oppilas ja perhe: Oppilas saa tietoa ja palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystään sekä kannustusta ja vinkkejä sen kehittämiseen Move!-sivuilta. https://www.edu.fi/move/move_palaute

Läs mer

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Oppilas ja perhe: Oppilas saa tietoa ja palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystään sekä kannustusta ja vinkkejä sen kehittämiseen Move!-sivuilta. https://www.edu.fi/move/move_palaute

Läs mer

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Oppilas ja perhe: Oppilas saa tietoa ja palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystään sekä kannustusta ja vinkkejä sen kehittämiseen Move!-sivuilta. https://www.edu.fi/move/move_palaute

Läs mer

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Oppilas ja perhe: Oppilas saa tietoa ja palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystään sekä kannustusta ja vinkkejä sen kehittämiseen Move!-sivuilta. https://www.edu.fi/move/move_palaute

Läs mer

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Oppilas ja perhe: Oppilas saa tietoa ja palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystään sekä kannustusta ja vinkkejä sen kehittämiseen Move!-sivuilta. https://www.edu.fi/move/move_palaute

Läs mer

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Oppilas ja perhe: Oppilas saa tietoa ja palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystään sekä kannustusta ja vinkkejä sen kehittämiseen Move!-sivuilta. https://www.edu.fi/move/move_palaute

Läs mer

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Oppilas ja perhe: Oppilas saa tietoa ja palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystään sekä kannustusta ja vinkkejä sen kehittämiseen Move!-sivuilta. https://www.edu.fi/move/move_palaute

Läs mer

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Oppilas ja perhe: Oppilas saa tietoa ja palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystään sekä kannustusta ja vinkkejä sen kehittämiseen Move!-sivuilta. https://www.edu.fi/move/move_palaute

Läs mer

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Oppilas ja perhe: Oppilas saa tietoa ja palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystään sekä kannustusta ja vinkkejä sen kehittämiseen Move!-sivuilta. https://www.edu.fi/move/move_palaute

Läs mer

Toteutettujen mittausten määrä Antalet genomförda matningar

Toteutettujen mittausten määrä Antalet genomförda matningar Move!-mittausten tulosraportti Move!-mätningarnas resultrapport 4 Toteutettujen mittausten määrä Antalet genomförda matningar Luokka-aste Klass Tytöt Flickor Pojat Pojkar Yhteensä Totalt 5.-luokkalaiset

Läs mer

Toteutettujen mittausten määrä Antalet genomförda matningar

Toteutettujen mittausten määrä Antalet genomförda matningar Move!-mittausten tulosraportti Move!-mätningarnas resultrapport 7 Toteutettujen mittausten määrä Antalet genomförda matningar Luokka-aste Klass Tytöt Flickor Pojat Pojkar Yhteensä Totalt 5.-luokkalaiset

Läs mer

Toteutettujen mittausten määrä Antalet genomförda matningar

Toteutettujen mittausten määrä Antalet genomförda matningar Move!-mittausten tulosraportti Move!-mätningarnas resultrapport 8 Toteutettujen mittausten määrä Antalet genomförda matningar Luokka-aste Klass Tytöt Flickor Pojat Pojkar Yhteensä Totalt 5.-luokkalaiset

Läs mer

Toteutettujen mittausten määrä Antalet genomförda matningar

Toteutettujen mittausten määrä Antalet genomförda matningar Move!-mittausten tulosraportti Move!-mätningarnas resultrapport 19 Toteutettujen mittausten määrä Antalet genomförda matningar Luokka-aste Klass Tytöt Flickor Pojat Pojkar Yhteensä Totalt 5.-luokkalaiset

Läs mer

Move!-mittausten tulosraportti Move!-mätningarnas resultrapport Kymenlaakso

Move!-mittausten tulosraportti Move!-mätningarnas resultrapport Kymenlaakso Move!-mittausten tulosraportti Move!-mätningarnas resultrapport Luokka-aste Klass 5.-luokkalaiset 5.-klassister joista Sovellettu (S)-vastauksia av vilka tillämpade (S)-svar 8.-luokkalaiset 8.-klassister

Läs mer

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ ( 14) Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ ( 14) Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2019 1 ( 14) Aika, klo 18:01-19:01 Paikka Kyrkslätts kommunhus 1 vån., sammaträdesrum Ervast, Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt Käsitellyt asiat 12 Sammanträdets laglighet

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 2/ ( 14) Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen

Kyrkslätts kommun Protokoll 2/ ( 14) Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen Kyrkslätts kommun Protokoll 2/2019 1 ( 14) Mötesdatum Mötesplats, klo 18:01-19:01 Kyrkslätts kommunhus 1 vån., sammaträdesrum Ervast, Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt Behandlade ärenden 12 Sammanträdets

Läs mer

Move! -mätinstrument för den fysiska funktionsförmågan

Move! -mätinstrument för den fysiska funktionsförmågan Move! -mätinstrument för den fysiska funktionsförmågan Omständigheter Move-mätningarna görs inomhus i en gymnastiksal Utrymmets längd åtminstone 25 m (för 20 meters skyttellöpningen) En slät väg som är

Läs mer

PRONOMINIT 1. KÄYTETÄÄN SUBST. TILALLA 2. MÄÄRITTÄVÄT SUBSTANTIIVEJA 3. VOIVAT OLLA SUBSTANTIIVIN EDESSÄ TAI ITSENÄISESTI

PRONOMINIT 1. KÄYTETÄÄN SUBST. TILALLA 2. MÄÄRITTÄVÄT SUBSTANTIIVEJA 3. VOIVAT OLLA SUBSTANTIIVIN EDESSÄ TAI ITSENÄISESTI PRONOMINIT 1. KÄYTETÄÄN SUBST. TILALLA 2. MÄÄRITTÄVÄT SUBSTANTIIVEJA 3. VOIVAT OLLA SUBSTANTIIVIN EDESSÄ TAI ITSENÄISESTI INTERROGATIVA PRONOMEN =KYSYVÄT PRONOMINIT Voivat aloittaa suoran- tai epäsuoran

Läs mer

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Mustasaaren kunta Seija Väre 12.6.2012 Fjärdkär kalastaja- ja yrittäjäkysely 12.6.2012 1 (4) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 KYSELYN TOTEUTUS... 2 3 KYSELYN

Läs mer

Grundsärskoleenkät Vårdnadshavare, inriktning ämnen

Grundsärskoleenkät Vårdnadshavare, inriktning ämnen Grundsärskoleenkät 2016 Vårdnadshavare, inriktning ämnen Jag vet vad mitt barn behöver kunna för att nå kunskapskraven i skolan Stämmer helt och hållet 13 52 Stämmer ganska bra 8 32 Stämmer ganska dåligt

Läs mer

TOIMEENTULOTUEN MENOTILASTO 1.1. 31.12.2014

TOIMEENTULOTUEN MENOTILASTO 1.1. 31.12.2014 THL 1852/5.09.00/2014 LIITE THL /Tietopalvelut-osasto Kunta Ari Virtanen Tiedot antoi PL 30 Nimenselvennys 00271 HELSINKI Puhelin Sähköposti Lomake palautetaan 13.2.2015 mennessä TOIMEENTULOTUEN MENOTILASTO

Läs mer

Kundenkät om dagvården i huvudstadsregionen 2011

Kundenkät om dagvården i huvudstadsregionen 2011 Kundenkät om dagvården i huvudstadsregionen 2011 Målet med enkäten och hur den genomfördes Enkäten utredde åsikter om dagvården i fyra kommuner i huvudstadsregionen: Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla.

Läs mer

ÖPPNA NATIONELLA VIKINGSIMMET 2014 4.-5.10.2014

ÖPPNA NATIONELLA VIKINGSIMMET 2014 4.-5.10.2014 Tävlingsinbjudan ÖPPNA NATIONELLA VIKINGSIMMET 2014 4.-5.10.2014 Tävlingen arrangeras av IF Ålands simutskott, i samarbete med Viking Line/Mariehamn, på Mariebad (8x25 m, el-tidtagning Adress: Österleden

Läs mer

Anmälan av elever till grundskolans första klass hösten 2015

Anmälan av elever till grundskolans första klass hösten 2015 Anmälan av elever till grundskolans första klass hösten 2015 Anmälan till första klass görs med Samskolans blankett. För anmälan av elever som bor i Tammerfors: Anmälan till första klass görs både med

Läs mer

Anmälningsblanketten för anmälning av elever till första klass till Svenska samskolan i Tammerfors.

Anmälningsblanketten för anmälning av elever till första klass till Svenska samskolan i Tammerfors. 1895-2013 Svenska samskolan i Tammerfors Skolsekreterare Birgit Mäntyniemi tfn: 050-432 71 89 Rektor Ronny Holmqvist: 050-549 94 49 E-post: kansli@samskolan.fi Anmälan av elever till grundskolans första

Läs mer

Barns fritidsvanor. Fysiskt aktiva elever. Jan-Erik Romar. Fysik aktivitet

Barns fritidsvanor. Fysiskt aktiva elever. Jan-Erik Romar. Fysik aktivitet Barns fritidsvanor Fysiskt aktiva elever Passiva aktiviteter Hemma aktiviteter Jan-Erik Romar Fysik aktivitet Vägen hem Skolan Idrottsförening Spontant 4 3 3 2 2 1 1 Vasa (n=141) Umeå (n=1) Övriga Finland

Läs mer

Fysisk och psykosocial miljö

Fysisk och psykosocial miljö 17 JULI 27 Fysisk och psykosocial miljö Resultaten i detta avsnitt härrör från hälsosamtalsundersökningen i Norrbotten, läsåret 26/27 1. Av länets 14 omfattar undersökningen, i årskurs fyra, na Älvsbyn,

Läs mer

"Vi rör på oss tillsammans och stärker samtidigt självbilden, delaktigheten samt tillämpar lärda färdigheter."

Vi rör på oss tillsammans och stärker samtidigt självbilden, delaktigheten samt tillämpar lärda färdigheter. GYMNASTIK Läroämnets uppdrag Målet med gymnastikundervisningen är att påverka elevens välbefinnande genom att stöda såväl ett positivt förhållningssätt till den egna kroppen som den fysiska, sociala och

Läs mer

ÖPPNA NATIONELLA ÅLANDSSIMMET

ÖPPNA NATIONELLA ÅLANDSSIMMET Tävlingsinbjudan ÖPPNA NATIONELLA ÅLANDSSIMMET 2015 3.-4.10.2015 Tävlingen arrangeras av IF Ålands simutskott, i samarbete med Viking Line/Mariehamn, på Mariebad (8x25 m, el-tidtagning Adress: Österleden

Läs mer

Aktuellt om elev- och studerandevårdslagen. Minna Antila, jurist Finlands kommunförbund, undervisning och kultur 5.3.2015

Aktuellt om elev- och studerandevårdslagen. Minna Antila, jurist Finlands kommunförbund, undervisning och kultur 5.3.2015 Aktuellt om elev- och studerandevårdslagen Minna Antila, jurist Finlands kommunförbund, undervisning och kultur 5.3.2015 Elev- och studerandevård Elev- och studerandevårdslagen (1287/2013) i kraft 1.8.2014»

Läs mer

VAD HAR DU PÅ DIG? Klädesplagg Kläder i olika kulturer

VAD HAR DU PÅ DIG? Klädesplagg Kläder i olika kulturer VAD HAR DU PÅ DIG? Klädesplagg Kläder i olika kulturer Eleverna lär sig att berätta om sina kläder: hurdana kläder de har på sig och hurdana kläder de gillar. Nyttiga länkar Bildteman Kläder och smycken

Läs mer

StakesTieto Kunta Ari Virtanen Tiedot antoi PL 220 Nimen selvennys 00531 HELSINKI Puhelin Sähköposti

StakesTieto Kunta Ari Virtanen Tiedot antoi PL 220 Nimen selvennys 00531 HELSINKI Puhelin Sähköposti joulukuu 2008 StakesTieto Kunta Ari Virtanen Tiedot antoi PL 220 Nimen selvennys 00531 HELSINKI Puhelin Sähköposti Lomake palautetaan 13.2.2009 mennessä TOIMEENTULOTUEN ENNAKKOTILASTO 1.1. 31.12.2008 Tällä

Läs mer

Enkät i gymnasiesärskolan 2016

Enkät i gymnasiesärskolan 2016 Enkät i gymnasiesärskolan Rapporten innehåller totalresultatet för elever i gymnasiesärskola. /1/ SIDAN 1 Fakta om undersökningen På uppdrag av Stockholm stad har Markör AB genomfört den årliga totalundersökningen

Läs mer

Enkät i särskolans fritidshem

Enkät i särskolans fritidshem Enkät i särskolans fritidshem Rapporten innehåller totalresultatet för vårdnadshavare till barn som har fritidsverksamhet i grundsärskolan /1/ SIDAN 1 Fakta om undersökningen Undersökningen inom skolan

Läs mer

GYMNASTIK ÅRSKURS 3-6

GYMNASTIK ÅRSKURS 3-6 GYMNASTIK ÅRSKURS 3-6 Allmänt Uppdraget i gymnastikundervisningen är att påverka elevernas välbefinnande genom att stödja den fysiska, sociala och psykiska funktionsförmågan och en positiv inställning

Läs mer

ÅBYSKOLAN 3-5. killar 10,0 9,41 9,62 10,0 8,08 7,96 7,75 9,23 9,17 7,5 7,5 5,0 5,0 2,5 2,5. 0,0 Hur nöjd är du med din skola som helhet?

ÅBYSKOLAN 3-5. killar 10,0 9,41 9,62 10,0 8,08 7,96 7,75 9,23 9,17 7,5 7,5 5,0 5,0 2,5 2,5. 0,0 Hur nöjd är du med din skola som helhet? ÅBYSKOLAN 3-5 killar Jag trivs i skolan tjejer Jag trivs i skolan Det finns vuxna ute på rasterna Jag känner mig trygg i skolan Det finns vuxna ute på rasterna Jag känner mig trygg i skolan Jag trivs med

Läs mer

Skurups kommun Fritidshem och klubb elever 2013

Skurups kommun Fritidshem och klubb elever 2013 Skurups kommun Fritidshem och klubb elever 2013 Välj skola A. Alléskolan 59 14,2 B. Hallenborgskolan 67 16,1 C. Mariaskolan 56 13,5 D. Mölleskolan 112 27 E. Rutgerskolan 17 4,1 F. Slimmingeby skola G.

Läs mer

CIRKULÄR* SAMLING 1927 N:o 15-17

CIRKULÄR* SAMLING 1927 N:o 15-17 POSTI* JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE* KOKOELMA POST* OCH TELEGRAFSTYRELSENS CIRKULÄR* SAMLING 1927 N:o 15-17 N:o 15. Kiertokirje Suomen ja Ruotsin välistä postinvaihtoa koskevan sopimuksen eräiden

Läs mer

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: toukokuu 2012 Sysselsättningsöversikt: maj 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: toukokuu 2012 Sysselsättningsöversikt: maj 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: toukokuu 2012 Sysselsättningsöversikt: maj 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS toukokuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus on luettavissa

Läs mer

Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten)

Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten) Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten) Deltagande Det är den 8:e enkäten som genomförts med elever i f-klass, åk 4 och 7 i grundskolan och åk1 på gymnasiet. Svarsfrekvensen

Läs mer

Mariaskolan hela skola föräldrar 2016

Mariaskolan hela skola föräldrar 2016 Mariaskolan hela skola föräldrar 2016 1 Välj klass Årskurs F - 3 70 80,5 Årskurs 4-6 17 19,5 Årskurs 7-9 0 0 2 Mitt barn trivs i skolan. Stämmer helt och hållet 47 54 Stämmer ganska bra 32 36,8 Stämmer

Läs mer

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Lokakuu 2012 Sysselsättningsöversikt: oktober 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Lokakuu 2012 Sysselsättningsöversikt: oktober 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Lokakuu 2012 Sysselsättningsöversikt: oktober 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Lokakuu 2012 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 3128568 ja Olli Peltola puh +358 50 312

Läs mer

GYMNASIEELEVERNAS ÅSIKTER OM UNDERVISNINGEN I MUNTLIG SPRÅKFÄRDIGHET. Kandidatavhandling Ossi Lupunen

GYMNASIEELEVERNAS ÅSIKTER OM UNDERVISNINGEN I MUNTLIG SPRÅKFÄRDIGHET. Kandidatavhandling Ossi Lupunen GYMNASIEELEVERNAS ÅSIKTER OM UNDERVISNINGEN I MUNTLIG SPRÅKFÄRDIGHET Kandidatavhandling Ossi Lupunen Jyväskylä universitet Institutionen för språk Svenska språket 2.5.2011 2 TIIVISTELMÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Läs mer

Rutgerskolan föräldrar 2016

Rutgerskolan föräldrar 2016 Rutgerskolan föräldrar 2016 1 Välj klass Årskurs F - 3 40 50,6 Årskurs 4-6 38 48,1 Årskurs 7-9 1 1,3 2 Mitt barn trivs i skolan. Stämmer helt och hållet 37 46,8 Stämmer ganska bra 34 43 Stämmer ganska

Läs mer

HÄLSOSAMTALET I SKOLAN. Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 2013-2014. Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander

HÄLSOSAMTALET I SKOLAN. Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 2013-2014. Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander HÄLSOSAMTALET I SKOLAN Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 213-214 Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander % Hälsoläget i grund- och gymnasieskolan i Kramfors Läsåret (Lå) 13-14

Läs mer

Sammandrag i vare sig historia eller samhällslära historia

Sammandrag i vare sig historia eller samhällslära historia Sammandrag Utbildningsstyrelsen utvärderade inlärningsresultaten i historia och samhällslära i slutet av den grundläggande utbildningen våren 11. Uppgifterna samlades in genom stratifierat urval i två

Läs mer

Sammandrag av respons om utkastet till grunderna för läroplanen för påbyggnadsundervisningen

Sammandrag av respons om utkastet till grunderna för läroplanen för påbyggnadsundervisningen Utbildningsstyrelsen Sammandrag av respons om utkastet till grunderna för läroplanen för påbyggnadsundervisningen 16.6.2014 Halinen Irmeli Respons om utkastet till grunder för läroplanen för påbyggnadsundervisningen

Läs mer

Verksamhetsuppdrag 2017 Förskolan Ögonstenen

Verksamhetsuppdrag 2017 Förskolan Ögonstenen Handläggare Datum Katarina Sandberg 2016-11-29 0480-45 30 03 Verksamhetsuppdrag 2017 Förskolan Ögonstenen Inom de områden där enheterna inte har fått tilldelat ett för enheten detaljerat mål ska resultaten

Läs mer

Erityisavustukset prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen -hankkeille Specialbidrag för sammanslutningar enligt konstens enprocentsprincip

Erityisavustukset prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen -hankkeille Specialbidrag för sammanslutningar enligt konstens enprocentsprincip Turun toimipiste Itsenäisyydenaukio 2 20800 Turku Åbos byrå Självständighetsplan 2 20800 Åbo Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Erityisavustukset prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen -hankkeille

Läs mer

Förvaltningsområde för finska språket och meänkieli

Förvaltningsområde för finska språket och meänkieli 2011-06-21 Mötesanteckningar samrådsgrupp Förvaltningsområde för finska språket och meänkieli Tid och plats: Den 21 juni 2011 kl. 14.00 16.00 i kommunhuset i Kalix. Närvarande: Reijo Tarkkonen Kalix finska

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 46 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 84. 47 Val av protokolljusterare 85

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 46 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 84. 47 Val av protokolljusterare 85 6/2015 81 Bildningsnämnden TID - AIKA 14.10.2015 kl./klo 17:00-20:30 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Bryggan 46 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 84 47 Val av protokolljusterare 85 48 Godkännande

Läs mer

Arbetsmiljöenkät vt 2010 genomförd med elever i åk 2, 5 och 8

Arbetsmiljöenkät vt 2010 genomförd med elever i åk 2, 5 och 8 Arbetsmiljöenkät vt 2010 genomförd med elever i åk 2, 5 och 8 Möjliga svar Svarande Bortfall flickor 76 75 1% pojkar 62 62 totalt 138 137 1% Åk 5 flickor 53 52 2% Åk 5 pojkar 79 75 5% Åk 5 totalt 132 127

Läs mer

BIO FIX UNDERSÖKNING. 1. Allmänt

BIO FIX UNDERSÖKNING. 1. Allmänt BIO FIX UDERSÖKIG 1. Allmänt Enkäten har förverkligats som webbenkät under tiden 15.1 15.4.213 samt som pappersenkät vid Bio Fix filmvisningar under samma period. Syftet med enkäten är i första hand att

Läs mer

Skolor och elever i grundskolan läsåret 2011/12

Skolor och elever i grundskolan läsåret 2011/12 PM Enheten för utbildningsstatistik 29 mars 2012 1 (7) Dnr 71-2012:33 Skolor och elever i grundskolan läsåret 2011/12 Enligt skollagen inträder skolplikt höstterminen det kalenderår barnet fyller sju år.

Läs mer

Osallistaminen sote-palveluiden kehittämisessä muutosjohtaja Marina Kinnunen, Vaasan keskussairaala

Osallistaminen sote-palveluiden kehittämisessä muutosjohtaja Marina Kinnunen, Vaasan keskussairaala Osallistaminen sote-palveluiden kehittämisessä muutosjohtaja Marina Kinnunen, Vaasan keskussairaala Deltagande i utveckling av social- och hälsovårdstjänster förändringsledare Marina Kinnunen, Vasa centralsjukhus

Läs mer

Haku lukioiden kehittämisverkostoon Hakuaika klo klo 16.15

Haku lukioiden kehittämisverkostoon Hakuaika klo klo 16.15 Sivu 1/7 Haku lukioiden kehittämisverkostoon Hakuaika 17.3.2016 klo 12.00 21.4.2016 klo 16.15 Diaarinumero: 93/575/2016 1. PERUSTIEDOT Hakija (koulutuksen järjestäjä), Gymnasiet Lärkan Hakijan virallinen

Läs mer

Enkäten Hälsa i skolan 2017

Enkäten Hälsa i skolan 2017 ETUSIVU Enkäten Hälsa i skolan 2017 Du är på väg att delta i enkäten Hälsa i skolan. Undersökningen genomförs av Institutet för hälsa och välfärd. På blanketten finns frågor som gäller hälsa, välbefinnande

Läs mer

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - SAMS - SAmarbetsförbundet kring funktionshinder rf 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Erik Munsterhjelm 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Läs mer

NORDICAS ÖVERGÅNGSREGLER 2009 2011 [31.7.2010] SVENSK ÖVERSÄTTNING IRU SVENSK ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING NPK SVENSK ÖVERSÄTTNING

NORDICAS ÖVERGÅNGSREGLER 2009 2011 [31.7.2010] SVENSK ÖVERSÄTTNING IRU SVENSK ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING NPK SVENSK ÖVERSÄTTNING Övergångsregler IRU NPO, NNS inkl. översättarlinjerna NPK 1 NORDICAS ÖVERGÅNGSREGLER 2009 2011 [31.7.2010] SVENSK ÖVERSÄTTNING IRU SVENSK ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING NPK SVENSK ÖVERSÄTTNING NPO NORDISKA

Läs mer

Uppgift 1: Rörelseserie till musik + undervisning

Uppgift 1: Rörelseserie till musik + undervisning Rytm och Rörelse Gymnastikdelen Biämnesstudier 2006 Uppgift 1: Rörelseserie till musik + undervisning Skapa parvis en rörelseserie till musik, minst 30 sek, högst 60 sek. Utgå från någon idé-tema/ musiken/

Läs mer

Yksityistieilta Utbildningskväll för enskilda vägar

Yksityistieilta Utbildningskväll för enskilda vägar Yksityistieilta Utbildningskväll för enskilda vägar Y K S I T Y I S T E I D E N AV U S T U K S E T J A N E U V O N TA B I D R A G O C H R Å D G I V N I N G F Ö R E N S K I L D A V Ä G A R tiemestari ja

Läs mer

MAGMA Finlands svenska tankesmedja. Frågor om invandring. September 2009

MAGMA Finlands svenska tankesmedja. Frågor om invandring. September 2009 MAGMA Finlands svenska tankesmedja September 2009 Tankesmedjan MAGMA och Taloustutkimus Finlandssvenskar har en positivare inställning till utlänningar och invandring än folkmajoriteten Tankesmedjan Magma

Läs mer

MARINA KINNUNEN POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE MALLIN VALMISTELU BEREDNING AV MODELL FÖR ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE

MARINA KINNUNEN POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE MALLIN VALMISTELU BEREDNING AV MODELL FÖR ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE MARINA KINNUNEN POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE MALLIN VALMISTELU BEREDNING AV MODELL FÖR ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

Läs mer

Friends ett verktyg som främjar skolelevernas mentala hälsa. Nina Aartokallio Friends planerare/utbildare Aseman Lapset ry

Friends ett verktyg som främjar skolelevernas mentala hälsa. Nina Aartokallio Friends planerare/utbildare Aseman Lapset ry Friends ett verktyg som främjar skolelevernas mentala hälsa Nina Aartokallio Friends planerare/utbildare Aseman Lapset ry Walkers verksamhet Aseman Lapset ry:s verksamhetsformer Walkers cafeér och gatuverksamhet

Läs mer

Vägledning- och rådgivningtjänster Ohjaus- ja neuvontapalvelut

Vägledning- och rådgivningtjänster Ohjaus- ja neuvontapalvelut Vägledning- och rådgivningtjänster Ohjaus- ja neuvontapalvelut Presentation av lag om främjande av integration Kotoutumislain esittely Integration 2018 Kaikki kotouttamisesta Kulttuuritalo, Helsinki 18.-19.9.2018

Läs mer

LIFE@WORK innovationsverkstad / innovaatiotyöpaja 16.4.2009

LIFE@WORK innovationsverkstad / innovaatiotyöpaja 16.4.2009 LIFE@WORK innovationsverkstad / innovaatiotyöpaja 16.4.2009 Kort sammandrag av gruppverkstäder / Ryhmätyöpajojen lyhyt yhteenveto En ideal arbetsmiljö / Ihannetyöympäristö Assistent / Avustaja överlärare

Läs mer

Fysiskt aktiva elever

Fysiskt aktiva elever Fysiskt aktiva elever Jan-Erik Romar Barns fritidsvanor Passiva aktiviteter Skolan Fysik aktivitet Hemma aktiviteter Vägen hem Idrottsförening Spontant 4 Vasa (n=141) 3 Umeå (n=1) 3 Övriga Finland (n=977)

Läs mer

Tila Lommö 257-440-1-10

Tila Lommö 257-440-1-10 EMÄTILATARKASTELU SEKÄ RANTAVIIVAMITTAUS JA -MUUNTO Tila Lommö 257-440-1-10 Emätilatarkastelu, rantaviivamittaus ja muunto Kirkkonummen kunnassa rakennusoikeuksien mitoituksen emätila-ajankohtana käytetään

Läs mer

Kauniaisten suomenkielisen perusopetuksen toissijaisen oppilaaksioton enimmäisoppilasmäärät lukuvuodelle

Kauniaisten suomenkielisen perusopetuksen toissijaisen oppilaaksioton enimmäisoppilasmäärät lukuvuodelle Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 86 07.11.2016 Kauniaisten suomenkielisen perusopetuksen toissijaisen oppilaaksioton enimmäisoppilasmäärät lukuvuodelle 2017-2018 91/12.00.01/2016 SOV

Läs mer

Bruksanvisning. Välkommen till att använda klamydia- och gonorrétjänsten!

Bruksanvisning. Välkommen till att använda klamydia- och gonorrétjänsten! Bruksanvisning Välkommen till att använda klamydia- och gonorrétjänsten! För att använda tjänsten, behöver du internetanslutning till exempel via mobiltelefon och ett medel att identifiera dig elektroniskt

Läs mer

Skol- och utbildningsförvaltningens elevenkät äldre 2016

Skol- och utbildningsförvaltningens elevenkät äldre 2016 Skol- och utbildningsförvaltningens elevenkät äldre 2016 Välj skola Alléskolan 67 15,4 Mackleanskolan 368 84,6 Välj klass Årskurs 7 25 37,3 Årskurs 8 18 26,9 Årskurs 9 24 35,8 Total 67 100 15,4% (67/435)

Läs mer

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Osoite Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs, CA 92926 Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain: katunumero + katuosoite kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion

Läs mer

Enkät i grundsärskolan

Enkät i grundsärskolan Enkät i grundsärskolan Rapporten innehåller totalresultatet för elever i grundsärskola. /9/ SIDAN 1 Fakta om undersökningen En undersökning inom skolans område har genomförts våren. Undersökningen är en

Läs mer

Fysiskt aktiva elever

Fysiskt aktiva elever Fysiskt aktiva elever Jan-Erik Romar Barns fritidsvanor Passiva aktiviteter Skolan Fysik aktivitet Hemma aktiviteter Vägen hem Idrottsförening Spontant 4 3 3 2 2 1 1 Vasa (n=141) Umeå (n=1) Övriga Finland

Läs mer

S P Kie P O T P A Kim vill inte spela gitarr ensam i garaget i kväll. Kim ei halua soittaa kitaraa yksin autotallissa tänä iltana

S P Kie P O T P A Kim vill inte spela gitarr ensam i garaget i kväll. Kim ei halua soittaa kitaraa yksin autotallissa tänä iltana PÄÄLAUSEEN SANAJÄRJESTYS (MAGNET s. 126 ) RUB2 1. SUORA SANAJÄRJESTYS (S + P + Kie (= Li) + P + O + T + P + A) S P Kie P O T P A Kim vill inte spela gitarr ensam i garaget i kväll Kim ei halua soittaa

Läs mer

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: kesäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juni 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: kesäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juni 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: kesäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juni 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS kesäkuu 2012 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 3128568 ja Olli Peltola puh +358 50 312

Läs mer

Skol- och utbildningsförvaltningens elevenkät yngre 2016

Skol- och utbildningsförvaltningens elevenkät yngre 2016 Skol- och utbildningsförvaltningens elevenkät yngre 2016 Välj skola Alléskolan 70 10,9 Hallenborgskolan 104 16,2 Mariaskolan 102 15,9 Mölleskolan 105 16,4 Rutgerskolan 87 13,6 Slimmingeby skola 37 5,8

Läs mer

Träskberget. Lindorna. +62,5 Telegrafberget. Brännkullen. Skomakarklinten Huluberget +42,5. Dammängen Vargkulla +70. Ljuskullen Brudbergen

Träskberget. Lindorna. +62,5 Telegrafberget. Brännkullen. Skomakarklinten Huluberget +42,5. Dammängen Vargkulla +70. Ljuskullen Brudbergen Skölvanberget Maisemarakenne :20 000 Bevuxet område, skog Peitteinen alue, metsä Tätbyggt /bebyggt område Taajama/rakennettu alue Öppet område, åker Avoin alue, pelto Selänne, pääsääntöisesti yli 20 m

Läs mer

UTVÄRDERING AV VERKSTÄLLANDET AV GRUNDERNA FÖR PLANEN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK

UTVÄRDERING AV VERKSTÄLLANDET AV GRUNDERNA FÖR PLANEN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK 1 UTVÄRDERING AV VERKSTÄLLANDET AV GRUNDERNA FÖR PLANEN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK 2016 2019 ENKÄT FÖR PRIVATA FAMILJEDAGVÅRDARE Utbildningsstyrelsen gav hösten 2016 ut Grunderna för planen för småbarnspedagogik

Läs mer

Skurups kommun Skolan föräldrar 2013

Skurups kommun Skolan föräldrar 2013 Skurups kommun Skolan föräldrar 2013 Välj skola A. Alléskolan 21 14,4 B. Hallenborgskolan C. Mackleanskolan 9 6,2 23 15,8 D. Mariaskolan 13 8,9 E. Mölleskolan 27 18,5 F. Rutgerskolan 10 6,8 G. Slimmingeby

Läs mer

Basprogram för skolhälsovården i Uppsala kommun

Basprogram för skolhälsovården i Uppsala kommun Basprogram för skolhälsovården i Uppsala kommun Bakgrund Skolhälsovårdens mål är enligt Skollagen att: Främja och bevara elevernas fysiska och psykiska hälsa samt att verka för sunda levnadsvanor. Skolhälsovården

Läs mer

Skolan F-6 Föräldrar 2016

Skolan F-6 Föräldrar 2016 Skolan F-6 Föräldrar 2016 Välj skola Alléskolan 0 0 Hallenborgskolan 0 0 Mackleanskolan 0 0 Mariaskolan 0 0 Mölleskolan 120 100 Rutgerskolan 0 0 Slimmingeby skola 0 0 Östergårdsskolan 0 0 Välj klass Årskurs

Läs mer

STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG

STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG VALTERI Lösningar till utmaningar inom lärande och delaktighet Valteri center för lärande och kompetens erbjuder elever, deras familjer och medarbetare stöd för lärande och

Läs mer

2010-01-01 Kriterier för tävlingsnivåerna!

2010-01-01 Kriterier för tävlingsnivåerna! 2010-01-01 Kriterier för tävlingsnivåerna! Detta dokument är en guide och målsättning för att skapa en långsiktig och välfungerande struktur i Järfälla Simsällskap. Mer detaljerat innehåll finns i JS linjens

Läs mer

Kallelse/Kutsu MMLm/1840/33/2016 Förrättningsnummer/ Toimitusnumero (5

Kallelse/Kutsu MMLm/1840/33/2016 Förrättningsnummer/ Toimitusnumero (5 Lantmäteriförrättning, fastighetsbestämning (FBL 283 ) 1 (5 Objekt Kauhajärvi fristående tillandning 599-872-3-2 Kommun: Pedersöre Sammanträde Inledande sammanträde hålls Torsdagen den 23 februari 2017

Läs mer

Utvärdering av morgon- och eftermiddagsverksamheten Kyrkfjärdens skola/ingå församling

Utvärdering av morgon- och eftermiddagsverksamheten Kyrkfjärdens skola/ingå församling Utvärdering av morgon- och eftermiddagsverksamheten Kyrkfjärdens skola/ingå församling Ingå kommun gjorde i maj 0 en uppföljande enkät om morgon- och eftermiddagsverksamheten i den grundläggande utbildningen.

Läs mer

ENKÄT OM DIGITAL RÅDGIVNING RÅDET FÖR DE ALLMÄNNA BIBLIOTEKEN

ENKÄT OM DIGITAL RÅDGIVNING RÅDET FÖR DE ALLMÄNNA BIBLIOTEKEN ENKÄT OM DIGITAL RÅDGIVNING RÅDET FÖR DE ALLMÄNNA BIBLIOTEKEN Oktober 2017 / Vasa Päivi Litmanen-Peitsala Kommunikationsplanerare, Kirjastot.fi Genomförandet av enkäten Enkäten skickades till alla bibliotek

Läs mer

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Joulukuu 2012 Sysselsättningsöversikt: december 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Joulukuu 2012 Sysselsättningsöversikt: december 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Joulukuu 2012 Sysselsättningsöversikt: december 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Joulukuu 2012 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 3128568 ja Olli Peltola puh +358 50

Läs mer

Uppsala kommun Föräldraenkät förskolor 2016

Uppsala kommun Föräldraenkät förskolor 2016 Uppsala kommun Föräldraenkät förskolor 2016 Enhet Fristående Förskola Kastanjens Montessoriförskola Antal svarande: 29 st 29 6 Innehållsförteckning Information om undersökningen 3 Enkätfrågor 6 Jag känner

Läs mer

Skurups kommun Skolan elever 2013

Skurups kommun Skolan elever 2013 Skurups kommun Skolan elever 2013 Välj skola A. Alléskolan 93 10,9 B. Hallenborgskolan C. Mackleanskolan 89 10,5 294 34,5 D. Mariaskolan 17 2 E. Mölleskolan 106 12,5 F. Rutgerskolan 70 8,2 G. Slimmingeby

Läs mer

Nr Mål för undervisningen Innehåll som anknyter till målen Målet för undervisningen är att Fysisk funktionsförmåga

Nr Mål för undervisningen Innehåll som anknyter till målen Målet för undervisningen är att Fysisk funktionsförmåga GYMNASTIK Läroämnets uppdrag Målet med gymnastikundervisningen är att påverka elevens välbefinnande genom att stöda såväl ett positivt förhållningssätt till den egna kroppen som den fysiska, sociala och

Läs mer