Move!-mittaustulosten hyödyntäminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Move!-mittaustulosten hyödyntäminen"

Transkript

1

2 Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Oppilas ja perhe: Oppilas saa tietoa ja palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystään sekä kannustusta ja vinkkejä sen kehittämiseen Move!-sivuilta. Huoltajat saavat tietoa lapsensa fyysisen toimintakyvyn tilasta sekä siitä, mihin asioihin heidän tulisi kiinnittää huomiota. Oppilaan huoltajien luvalla Move!-mittaustulokset siirtyvät kouluterveydenhuollon laajoihin terveystarkastuksiin, joissa keskustellaan lapsen jaksamisesta, hyvinvoinnista ja oppimista tukevista tai haittaavista tekijöistä. Koulu ja opettajat: Opettajat ja koulu saavat tietoa siitä, mihin fyysisen toimintakyvyn osa-alueisiin voidaan opetuksen suunnittelussa kiinnittää huomiota. Vinkkejä Move!-treeneihin: Tukea ja ideoita Move!-mittausten hyödyntämiseen: Kunta: Move!-mittaukset tuottavat tietoa valtakunnan, kunnan ja maakunnan tasolla päätöksentekijöille kansallisen liikunta- ja terveyspolitiikan sekä kuntien terveyden edistämistoimenpiteiden kehittämistä ja seurantaa koskien. Tukea tarvitseville oppilaille voidaan tarjota tukitoimia (esim. kerho) fyysisen toimintakyvyn kohottamiseen.

3 Hur resultaten i Move!-mätningarna kommer till nytta För eleverna och deras familjer: Varje elev får information och respons angående sin fysiska funktionsförmåga samt uppmuntran och tips om hur den kan utvecklas: Elevens vårdnadshavare får information om hur det står till med barnets fysiska funktionsförmåga och vad de bör fästa uppmärksamhet vid. Med vårdnadshavarnas tillstånd överförs Move!-mätningsresultaten till skolhälsovården och används i de omfattande hälsogranskningarna av eleverna där man diskuterar hur barnet mår, dess välbefinnande samt faktorer som stöder eller stör inlärningen. För skolorna och lärarna: Läraren och skolan får information om vilka delområden inom den fysiska funktionsförmågan de ska fokusera på när de planerar undervisningen. Kommunerna: Move! - mätningarna ger information till beslutsfattare på riksnivå, kommunnivå och landskapsnivå angående utvecklingen och uppföljningen av den nationella idrotts- och hälsopolitiken och kommunernas hälsofrämjande åtgärder. Elever som behöver stöd kan erbjudas stödåtgärder (t.ex. en klubb) för att höja den fysiska funktionsförmågan.

4 Move!-mittausten tulosraportti Move!-mätningarnas resultrapport 74 Luokka-aste Klass.-luokkalaiset.-klassister 8.-luokkalaiset 8.-klassister Kunta.-luokkalaisten osalta.-klassister i er kommun Kunta 8.-luokkalaisten osalta 8.-klassister i er kommun Syötettyjen mittaustulosten määrä Antal inmatade uppmätta resultat Tytöt Pojat Yhteensä Flickor Pojkar Totalt Mittaustulokset on tarkastettu mittausosioittain. Tuloksista on poistettu arvot, jotka ylittävät korkeimman mahdollisen tuloksen. Tästä johtuen mittausosiokohtaisten tulosten määrän välillä voi olla eroja. Sovelletusti suoritetut mittaustulokset raportoidaan vain valtakunnallisesti. Mätningsresultat har kontrollerats mätningsdelområdesvis. Värden som överskrider det största möjliga resultatet har raderats från data. Därför kan det finnas skillnader i antalet resultat mellan olika mätningsdelområden. Anpassade uppmätta resultat för varje delmoment rapporteras endast på riksnivå.

5 2 m viivajuoksun tulokset,. luokka 2 m strecklöpning resultat,. klass Yleisen käytönnön mukaan / Enligt normal praxis: 242 kpl/st Ei suorittanut / Genomförde inte: 26 kpl/st Sovellettu / Anpassad: 1 kpl/st Koko maa, Hela landet 3% 29% 39% 31% 42% 41% 3% 3% 37% 3% 29% 22% 3:1 tai vähemmän 3:1 eller mindre 3:16-4:4 4:41 tai enemmän 3:8 tai vähemmän 4:41 eller mera 3:8 eller mindre 3:9-:9 6: tai enemmän 6: eller mera

6 2 m viivajuoksun mediaani (min),. luokka 2 m strecklöpning median (min),. klass Koko maa, Hela landet 216 Koko maa, Hela landet 217 Koko maa, Hela landet :28 min:sek 4 3:4 3:2 4:12 4:12 4: 4: 4: Tyttö Flicka Poika Pojke 4:1 4: 4:4 4:3

7 2 m viivajuoksun jakauma (min),. luokka 2 m strecklöpning distribution (min),. klass Alin viidennes Lägsta femtedel Ylin viidennes Översta femtedel viidennes femtedel. 2.. min min 7. 1.

8 2 m viivajuoksun tulokset, 8. luokka 2 m strecklöpning resultat, 8. klass Yleisen käytönnön mukaan / Enligt normal praxis: 244 kpl/st Ei suorittanut / Genomförde inte: 4 kpl/st Sovellettu / Anpassad: 1 kpl/st Koko maa, Hela landet 49% 41% 26% 31% 33% 37% 3% 36% 3% 24% 19% 3:29 tai vähemmän 3:29 eller mindre 4% 3:3-:2 :21 tai enemmän 4:9 tai vähemmän :21 eller mera 4:9 eller mindre :-7:21 7:22 tai enemmän 7:22 eller mera

9 2 m viivajuoksun mediaani (min), 8. luokka 2 m strecklöpning median (min), 8. klass :3 6 min:sek 4 Koko maa, Hela landet 216 Koko maa, Hela landet 217 Koko maa, Hela landet 218 4:4 : 4:4 4: 4:41 6: :7 3: Tyttö Flicka Poika Pojke :4 6: 6:2

10 2 m viivajuoksun jakauma (min), 8. luokka 2 m strecklöpning distribution (min), 8. klass Alin viidennes Lägsta femtedel Ylin viidennes Översta femtedel viidennes femtedel min 1 min 1

11 Ylävartalon kohotuksen tulokset,. luokka Övre kroppens höjning resultat,. klass Yleisen käytönnön mukaan / Enligt normal praxis: 29 kpl/st Ei suorittanut / Genomförde inte: 9 kpl/st Sovellettu / Anpassad: 1 kpl/st Koko maa, Hela landet 4% 26% 2 tai vähemmän 2 eller mindre 44% 39% 39% 36% 3% % 43 tai enemmän 2 tai vähemmän 43 eller mera 2 eller mindre 3% 27% % 29% 43 tai enemmän 43 eller mera

12 Ylävartalon kohotuksen mediaani (krt),. luokka Övre kroppens höjning median (antal),. klass krt antal Koko maa, Hela landet 216 Koko maa, Hela landet 217 Koko maa, Hela landet Tyttö Flicka Poika Pojke

13 Ylävartalon kohotuksen jakauma (krt),. luokka Övre kroppens höjning distribution (antal),. klass Alin viidennes Lägsta femtedel viidennes femtedel Ylin viidennes Översta femtedel krt antal krt antal 6 8

14 Ylävartalon kohotuksen tulokset, 8. luokka Övre kroppens höjning resultat, 8. klass Yleisen käytönnön mukaan / Enligt normal praxis: 267 kpl/st Ei suorittanut / Genomförde inte: 18 kpl/st Sovellettu / Anpassad: kpl/st Koko maa, Hela landet 2% 49% 36% 28% 34% 3% 22% 21% 24 tai vähemmän 24 eller mindre 36% tai enemmän 31 tai vähemmän 42 eller mera 31 eller mindre 33% 32% 26% tai enemmän 7 eller mera

15 Ylävartalon kohotuksen mediaani (krt), 8. luokka Övre kroppens höjning median (antal), 8. klass Koko maa, Hela landet 216 Koko maa, Hela landet 217 Koko maa, Hela landet krt antal Tyttö Flicka Poika Pojke 3 4 4

16 Ylävartalon kohotuksen jakauma (krt), 8. luokka Övre kroppens höjning distribution (antal), 8. klass Alin viidennes Lägsta femtedel viidennes femtedel Ylin viidennes Översta femtedel krt antal krt antal 6 8

17 Vauhdittoman -loikan tulokset,. luokka -steg utan fart resultat,. klass Yleisen käytönnön mukaan / Enligt normal praxis: 244 kpl/st Ei suorittanut / Genomförde inte: 2 kpl/st Sovellettu / Anpassad: kpl/st Koko maa, Hela landet 4% 31% 31% 34% 4% 3% 37% 39% 31% 2% 24% 7,2m tai vähemmän 7,2m eller mindre 7,3m-8,m 8,1m tai enemmän 7,m tai vähemmän 8,1m eller mera 7,m eller mindre 7,6m-8,3m 24% 8,4m tai enemmän 8,4m eller mera

18 Vauhditon -loikka, mediaani (metriä),. luokka -steg utan fart, median (meter),. klass metriä meter Koko maa, Hela landet 216 Koko maa, Hela landet 217 Koko maa, Hela landet Tyttö Flicka Poika Pojke

19 Vauhditon -loikka, jakauma (metriä),. luokka -steg utan fart, distribution (meter),. klass Alin viidennes Lägsta femtedel viidennes femtedel Ylin viidennes Översta femtedel metriä meter metriä meter 1

20 Vauhdittoman -loikan tulokset, 8. luokka -steg utan fart resultat, 8. klass Yleisen käytönnön mukaan / Enligt normal praxis: 247 kpl/st Ei suorittanut / Genomförde inte: 38 kpl/st Sovellettu / Anpassad: kpl/st Koko maa, Hela landet % 47% 4% 31% 19% 32% 38% 3% 31% 31% 32% 21% 7,8m tai vähemmän 7,8m eller mindre 7,9m-8,7m 8,8m tai enemmän 9,m tai vähemmän 9,1m-1,m 1,1m tai enemmän 8,8m eller mera 9,m eller mindre 1,1m eller mera

21 Vauhditon -loikka, mediaani (metriä), 8. luokka -steg utan fart, median (meter), 8. klass metriä meter Koko maa, Hela landet 216 Koko maa, Hela landet 217 Koko maa, Hela landet Tyttö Flicka Poika Pojke

22 Vauhditon -loikka, jakauma (metriä), 8. luokka -steg utan fart, distribution (meter), 8. klass Alin viidennes Lägsta femtedel viidennes femtedel Ylin viidennes Översta femtedel metriä meter 1 1 metriä meter 1

23 Etunojapunnerruksen tulokset (krt),. luokka Armpress resultat (antal),. klass Yleisen käytönnön mukaan / Enligt normal praxis: 22 kpl/st Ei suorittanut / Genomförde inte: 16 kpl/st Sovellettu / Anpassad: 1 kpl/st Koko maa, Hela landet 1% 3% 19% 48% 33% 3% 21% 1 tai vähemmän 1 eller mindre 18% % 44% 26 tai enemmän 26 eller mera 38% 2% tai vähemmän eller mindre tai enemmän 18 eller mera

24 Etunojapunnerruksen mediaani (krt),. luokka Armpress median (antal),. klass krt antal 2 Koko maa, Hela landet 216 Koko maa, Hela landet 217 Koko maa, Hela landet Tyttö Flicka Poika Pojke

25 Etunojapunnerruksen jakauma (krt),. luokka Armpress distribution (antal),. klass Alin viidennes Lägsta femtedel viidennes femtedel Ylin viidennes Översta femtedel krt antal krt antal 6

26 Etunojapunnerruksen tulokset (krt), 8. luokka Armpress resultat (antal), 8. klass Yleisen käytönnön mukaan / Enligt normal praxis: 268 kpl/st Ei suorittanut / Genomförde inte: 17 kpl/st Sovellettu / Anpassad: kpl/st Koko maa, Hela landet 4% 34% 32% 28% 26% 19 tai vähemmän 19 eller mindre 41% 39% % 37% 3% 28% 31 tai enemmän 13 tai vähemmän 31 eller mera 13 eller mindre 27% tai enemmän 27 eller mera

27 Etunojapunnerruksen mediaani (krt), 8. luokka Armpress median (antal), 8. klass krt antal Koko maa, Hela landet 216 Koko maa, Hela landet 217 Koko maa, Hela landet Tyttö Flicka Poika Pojke

28 Etunojapunnerruksen jakauma (krt), 8. luokka Armpress distribution (antal), 8. klass Alin viidennes Lägsta femtedel viidennes femtedel Ylin viidennes Översta femtedel krt antal krt antal 6

29 Heitto-kiinniottoyhdistelmän tulokset (krt),. luokka Kasta - ta fast -kombination resultat (antal),. klass Yleisen käytönnön mukaan / Enligt normal praxis: 27 kpl/st Ei suorittanut / Genomförde inte: 11 kpl/st Sovellettu / Anpassad: 1 kpl/st Koko maa, Hela landet 33% 37% 8 tai vähemmän 8 eller mindre 3% 39% 32% % 3% 34% 14 tai enemmän 1 tai vähemmän 14 eller mera 1 eller mindre 39% 31% 26% % 16 tai enemmän 16 eller mera

30 krt antal Heitto-kiinniottoyhdistelmän mediaani (krt),. luokka Kasta - ta fast -kombination median (antal),. klass Koko maa, Hela landet 216 Koko maa, Hela landet 217 Koko maa, Hela landet Tyttö Flicka Poika Pojke

31 Heitto-kiinniottoyhdistelmän jakauma (krt),. luokka Kasta - ta fast -kombination distribution (antal),. klass Alin viidennes Lägsta femtedel viidennes femtedel Ylin viidennes Översta femtedel 1 1 krt antal krt antal 2

32 Heitto-kiinniottoyhdistelmän tulokset (krt), 8. luokka Kasta - ta fast -kombination resultat (antal), 8. klass Yleisen käytönnön mukaan / Enligt normal praxis: 29 kpl/st Ei suorittanut / Genomförde inte: 26 kpl/st Sovellettu / Anpassad: kpl/st Koko maa, Hela landet 47% 4% 3% 33% 11 tai vähemmän 11 eller mindre 3% 3% % 37% 32% 26% 16 tai enemmän 11 tai vähemmän 16 eller mera 11 eller mindre 28% 27% tai enemmän 16 eller mera

33 krt antal Heitto-kiinniottoyhdistelmän mediaani (krt), 8. luokka Kasta - ta fast -kombination median (antal), 8. klass Tyttö Flicka Koko maa, Hela landet 216 Koko maa, Hela landet 217 Koko maa, Hela landet Poika Pojke

34 Heitto-kiinniottoyhdistelmän jakauma (krt), 8. luokka Kasta - ta fast -kombination distribution (antal), 8. klass Alin viidennes Lägsta femtedel viidennes femtedel Ylin viidennes Översta femtedel krt antal krt antal 2

35 Kehonliikkuvuus (kyykistys) Kroppens rörlighet (knäböj) Koko maa, Hela landet 218 Poika 8. luokka Pojke 8. klass 68 Poika. luokka Pojke. klass Tyttö 8. luokka Flicka 8. klass Tyttö. luokka Flicka. klass Kyllä, Ja (%) / Ei, Nej (%)

36 Kehonliikkuvuus (alaselän ojennus täysistunnassa) Kroppens rörlighet (retande av nedre ryggen i sittställning) Koko maa, Hela landet Poika 8. luokka Pojke 8. klass Poika. luokka Pojke. klass Tyttö 8. luokka Flicka 8. klass Tyttö. luokka Flicka. klass Kyllä, Ja (%) / Ei, Nej (%) 8 1

37 Kehonliikkuvuus (olkapään liikkuvuus/oikea ylhäällä) Kroppens rörlighet (axels rörlighet/höger uppe) Koko maa, Hela landet Poika 8. luokka Pojke 8. klass Poika. luokka Pojke. klass Tyttö 8. luokka Flicka 8. klass Tyttö. luokka Flicka. klass Kyllä, Ja (%) / Ei, Nej (%) 8 2 1

38 Kehonliikkuvuus (olkapään liikkuvuus/vasen ylhäällä) Kroppens rörlighet (axels rörlighet/vänster uppe) Koko maa, Hela landet Poika 8. luokka Pojke 8. klass Poika. luokka Pojke. klass Tyttö 8. luokka Flicka 8. klass Tyttö. luokka Flicka. klass Kyllä, Ja (%) / Ei, Nej (%) 8 1