Move!-mittaustulosten hyödyntäminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Move!-mittaustulosten hyödyntäminen"

Transkript

1

2 Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Oppilas ja perhe: Oppilas saa tietoa ja palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystään sekä kannustusta ja vinkkejä sen kehittämiseen Move!-sivuilta. Huoltajat saavat tietoa lapsensa fyysisen toimintakyvyn tilasta sekä siitä, mihin asioihin heidän tulisi kiinnittää huomiota. Oppilaan huoltajien luvalla Move!-mittaustulokset siirtyvät kouluterveydenhuollon laajoihin terveystarkastuksiin, joissa keskustellaan lapsen jaksamisesta, hyvinvoinnista ja oppimista tukevista tai haittaavista tekijöistä. Koulu ja opettajat: Opettajat ja koulu saavat tietoa siitä, mihin fyysisen toimintakyvyn osa-alueisiin voidaan opetuksen suunnittelussa kiinnittää huomiota. Vinkkejä Move!-treeneihin: Tukea ja ideoita Move!-mittausten hyödyntämiseen: Kunta: Move!-mittaukset tuottavat tietoa valtakunnan, kunnan ja maakunnan tasolla päätöksentekijöille kansallisen liikunta- ja terveyspolitiikan sekä kuntien terveyden edistämistoimenpiteiden kehittämistä ja seurantaa koskien. Tukea tarvitseville oppilaille voidaan tarjota tukitoimia (esim. kerho) fyysisen toimintakyvyn kohottamiseen.

3 Hur resultaten i Move!-mätningarna kommer till nytta För eleverna och deras familjer: Varje elev får information och respons angående sin fysiska funktionsförmåga samt uppmuntran och tips om hur den kan utvecklas: Elevens vårdnadshavare får information om hur det står till med barnets fysiska funktionsförmåga och vad de bör fästa uppmärksamhet vid. Med vårdnadshavarnas tillstånd överförs Move!-mätningsresultaten till skolhälsovården och används i de omfattande hälsogranskningarna av eleverna där man diskuterar hur barnet mår, dess välbefinnande samt faktorer som stöder eller stör inlärningen. För skolorna och lärarna: Läraren och skolan får information om vilka delområden inom den fysiska funktionsförmågan de ska fokusera på när de planerar undervisningen. Kommunerna: Move! - mätningarna ger information till beslutsfattare på riksnivå, kommunnivå och landskapsnivå angående utvecklingen och uppföljningen av den nationella idrotts- och hälsopolitiken och kommunernas hälsofrämjande åtgärder. Elever som behöver stöd kan erbjudas stödåtgärder (t.ex. en klubb) för att höja den fysiska funktionsförmågan.

4 Move!-mittausten tulosraportti Move!-mätningarnas resultrapport Koko maa, Hela landet Luokka-aste Klass 5.-luokkalaiset 5.-klassister 8.-luokkalaiset 8.-klassister Syötettyjen mittaustulosten määrä Antal inmatade uppmätta resultat Tytöt Pojat Yhteensä Flickor Pojkar Totalt Mittaustulokset on tarkastettu mittausosioittain. Tuloksista on poistettu arvot, jotka ylittävät korkeimman mahdollisen tuloksen. Tästä johtuen mittausosiokohtaisten tulosten määrän välillä voi olla eroja. Sovelletusti suoritetut mittaustulokset raportoidaan vain valtakunnallisesti. Mätningsresultat har kontrollerats mätningsdelområdesvis. Värden som överskrider det största möjliga resultatet har raderats från data. Därför kan det finnas skillnader i antalet resultat mellan olika mätningsdelområden. Anpassade uppmätta resultat för varje delmoment rapporteras endast på riksnivå.

5 2 m viivajuoksun tulokset, 5. luokka 2 m strecklöpning resultat, 5. klass Yleisen käytönnön mukaan / Enligt normal praxis: kpl/st Ei suorittanut / Genomförde inte: 434 kpl/st Sovellettu / Anpassad: 286 kpl/st 32% 4% 36% 35% 3: tai vähemmän 3: eller mindre 35% 35% 36% 39% 41% 29% 29% 3% 3:16-4:4 4:41 tai enemmän 4:41 eller mera 35% 29% 3% 3% 3:58 tai vähemmän 3:58 eller mindre 3:59-5:59 31% 29% 6: tai enemmän 6: eller mera

6 2 m viivajuoksun mediaani (min), 5. luokka 2 m strecklöpning median (min), 5. klass 5 min:sek 4 4:5 4:12 3:58 4:34 4: Tyttö Flicka Poika Pojke 4:29

7 Alin viidennes Lägsta femtedel viidennes femtedel 25 Ylin viidennes Översta femtedel 2 2 m viivajuoksun jakauma (min), 5. luokka 2 m strecklöpning distribution (min), 5. klass Koko maa, Hela landet min min 2

8 2 m viivajuoksun tulokset, 8. luokka 2 m strecklöpning resultat, 8. klass Yleisen käytönnön mukaan / Enligt normal praxis: 3975 kpl/st Ei suorittanut / Genomförde inte: 6918 kpl/st Sovellettu / Anpassad: 132 kpl/st 39% 29% 41% 41% 32% 33% 33% 39% 37% 35% 26% 26% 3:29 tai vähemmän 3:29 eller mindre 3:3-5:2 5:21 tai enemmän 5:21 eller mera 4:59 tai vähemmän 4:59 eller mindre 32% 31% 3% 5:-7:21 28% 32% 36% 7:22 tai enemmän 7:22 eller mera

9 2 m viivajuoksun mediaani (min), 8. luokka 2 m strecklöpning median (min), 8. klass 7 5:4 6 min:sek 5 4:4 4:41 6:6 5:53 4: Tyttö Flicka Poika Pojke

10 Alin viidennes Lägsta femtedel viidennes femtedel Ylin viidennes Översta femtedel 2 2 m viivajuoksun jakauma (min), 8. luokka 2 m strecklöpning distribution (min), 8. klass Koko maa, Hela landet min min 2

11 Ylävartalon kohotuksen tulokset, 5. luokka Övre kroppens höjning resultat, 5. klass Yleisen käytönnön mukaan / Enligt normal praxis: kpl/st Ei suorittanut / Genomförde inte: 2543 kpl/st Sovellettu / Anpassad: 25 kpl/st 38% 42% 4% 4% 29% 29% 3% 25 tai vähemmän 25 eller mindre % 31% 44% 44% 29% 43 tai enemmän 43 eller mera 27% 28% 27% 25 tai vähemmän 25 eller mindre % 29% 29% 43 tai enemmän 43 eller mera

12 Ylävartalon kohotuksen mediaani (krt), 5. luokka Övre kroppens höjning median (antal), 5. klass krt antal Tyttö Flicka Poika Pojke 28

13 Alin viidennes Lägsta femtedel viidennes femtedel Ylin viidennes Översta femtedel 25 2 Ylävartalon kohotuksen jakauma (krt), 5. luokka Övre kroppens höjning distribution (antal), 5. klass Koko maa, Hela landet krt antal krt antal 6 8

14 Ylävartalon kohotuksen tulokset, 8. luokka Övre kroppens höjning resultat, 8. klass Yleisen käytönnön mukaan / Enligt normal praxis: 4284 kpl/st Ei suorittanut / Genomförde inte: 3828 kpl/st Sovellettu / Anpassad: 94 kpl/st 29% 27% 28% 24 tai vähemmän 24 eller mindre 31% 35% 36% % 43% 38% 36% 42 tai enemmän 42 eller mera 36% 34% 31 tai vähemmän 31 eller mindre 3% 32% 33% % 32% 32% 57 tai enemmän 57 eller mera

15 Ylävartalon kohotuksen mediaani (krt), 8. luokka Övre kroppens höjning median (antal), 8. klass krt antal Tyttö Flicka Poika Pojke

16 Alin viidennes Lägsta femtedel viidennes femtedel Ylin viidennes Översta femtedel 3 Ylävartalon kohotuksen jakauma (krt), 8. luokka Övre kroppens höjning distribution (antal), 8. klass Koko maa, Hela landet krt antal krt antal 6 8

17 Vauhdittoman 5-loikan tulokset, 5. luokka 5-steg utan fart resultat, 5. klass Yleisen käytönnön mukaan / Enligt normal praxis: kpl/st Ei suorittanut / Genomförde inte: 2341 kpl/st Sovellettu / Anpassad: 218 kpl/st 3% 32% 31% 34% 3% 34% 35% 38% 45% 42% 44% 35% 7,2m tai vähemmän 7,3m-8,m 8,1m tai enemmän 7,2m eller mindre 8,1m eller mera 32% 31% 31% 26% 25% 24% 7,5m tai vähemmän 7,6m-8,3m 8,4m tai enemmän 7,5m eller mindre 8,4m eller mera

18 Vauhditon 5-loikka, mediaani (metriä), 5. luokka 5-steg utan fart, median (meter), 5. klass metriä meter Tyttö Flicka Poika Pojke

19 Alin viidennes Lägsta femtedel viidennes femtedel Ylin viidennes Översta femtedel 4 3 Vauhditon 5-loikka, jakauma (metriä), 5. luokka 5-steg utan fart, distribution (meter), 5. klass Koko maa, Hela landet metriä meter 5 1 metriä meter

20 Vauhdittoman 5-loikan tulokset, 8. luokka 5-steg utan fart resultat, 8. klass Yleisen käytönnön mukaan / Enligt normal praxis: 4216 kpl/st Ei suorittanut / Genomförde inte: 45 kpl/st Sovellettu / Anpassad: 12 kpl/st 55% 47% 47% 38% 38% 38% 31% 32% 32% 31% 21% 21% 7,8m tai vähemmän 7,9m-8,7m 8,8m tai enemmän 7,8m eller mindre 8,8m eller mera 34% 32% 29% 31% 22% 23% 9,m tai vähemmän 9,1m-1,m 1,1m tai enemmän 9,m eller mindre 1,1m eller mera

21 Vauhditon 5-loikka, mediaani (metriä), 8. luokka 5-steg utan fart, median (meter), 8. klass metriä meter Tyttö Flicka Poika Pojke

22 Alin viidennes Lägsta femtedel viidennes femtedel Ylin viidennes Översta femtedel 4 3 Vauhditon 5-loikka, jakauma (metriä), 8. luokka 5-steg utan fart, distribution (meter), 8. klass Koko maa, Hela landet metriä meter 5 1 metriä meter

23 Etunojapunnerruksen tulokset (krt), 5. luokka Armpress resultat (antal), 5. klass Yleisen käytönnön mukaan / Enligt normal praxis: kpl/st Ei suorittanut / Genomförde inte: 2461 kpl/st Sovellettu / Anpassad: 23 kpl/st 5% 48% 48% 48% 47% 47% 32% 33% 33% 28% 3% 3% 22% 22% 21% tai vähemmän eller mindre 2% 2% 2% tai enemmän 26 eller mera 5 tai vähemmän 5 eller mindre tai enemmän 18 eller mera

24 Etunojapunnerruksen mediaani (krt), 5. luokka Armpress median (antal), 5. klass krt antal Tyttö Flicka Poika Pojke 16

25 Alin viidennes Lägsta femtedel viidennes femtedel Ylin viidennes Översta femtedel Etunojapunnerruksen jakauma (krt), 5. luokka Armpress distribution (antal), 5. klass Koko maa, Hela landet 2 4 krt antal krt antal 6

26 Etunojapunnerruksen tulokset (krt), 8. luokka Armpress resultat (antal), 8. klass Yleisen käytönnön mukaan / Enligt normal praxis: kpl/st Ei suorittanut / Genomförde inte: 367 kpl/st Sovellettu / Anpassad: 119 kpl/st 4% 41% 39% 33% 34% 34% 27% 25% 26% 19 tai vähemmän 19 eller mindre tai enemmän 31 eller mera 33% 35% 36% 35% 29% 28% 13 tai vähemmän 13 eller mindre % 35% 37% 27 tai enemmän 27 eller mera

27 Etunojapunnerruksen mediaani (krt), 8. luokka Armpress median (antal), 8. klass krt antal Tyttö Flicka Poika Pojke 21

28 Alin viidennes Lägsta femtedel viidennes femtedel Ylin viidennes Översta femtedel 3 Etunojapunnerruksen jakauma (krt), 8. luokka Armpress distribution (antal), 8. klass Koko maa, Hela landet krt antal krt antal 75 1

29 Heitto-kiinniottoyhdistelmän tulokset (krt), 5. luokka Kasta - ta fast -kombination resultat (antal), 5. klass Yleisen käytönnön mukaan / Enligt normal praxis: kpl/st Ei suorittanut / Genomförde inte: 2711 kpl/st Sovellettu / Anpassad: 228 kpl/st 36% 38% 37% 8 tai vähemmän 8 eller mindre 32% 33% 32% 32% % 39% 39% 31% 31% 31% 32% 29% 3% 14 tai enemmän 14 eller mera 1 tai vähemmän 1 eller mindre 11-29% 3% 16 tai enemmän 16 eller mera

30 Heitto-kiinniottoyhdistelmän mediaani (krt), 5. luokka Kasta - ta fast -kombination median (antal), 5. klass krt antal Tyttö Flicka Poika Pojke 12

31 Alin viidennes Lägsta femtedel viidennes femtedel Ylin viidennes Översta femtedel Heitto-kiinniottoyhdistelmän jakauma (krt), 5. luokka Kasta - ta fast -kombination distribution (antal), 5. klass Koko maa, Hela landet 5 1 krt antal krt antal 2

32 Heitto-kiinniottoyhdistelmän tulokset (krt), 8. luokka Kasta - ta fast -kombination resultat (antal), 8. klass Yleisen käytönnön mukaan / Enligt normal praxis: kpl/st Ei suorittanut / Genomförde inte: 4171 kpl/st Sovellettu / Anpassad: 12 kpl/st 45% 42% 32% 33% 11 tai vähemmän 11 eller mindre 39% 37% 28% 29% 3% 29% tai enemmän 16 eller mera 39% 36% 29% 4% 32% 11 tai vähemmän 11 eller mindre 25% 26% 27% tai enemmän 16 eller mera

33 krt antal Heitto-kiinniottoyhdistelmän mediaani (krt), 8. luokka Kasta - ta fast -kombination median (antal), 8. klass Tyttö Flicka Poika Pojke

34 Alin viidennes Lägsta femtedel viidennes femtedel Ylin viidennes Översta femtedel 2 Heitto-kiinniottoyhdistelmän jakauma (krt), 8. luokka Kasta - ta fast -kombination distribution (antal), 8. klass Koko maa, Hela landet krt antal krt antal 2

35 Kehonliikkuvuus (kyykistys) Kroppens rörlighet (knäböj) Poika 8. luokka Pojke 8. klass Poika 5. luokka Pojke 5. klass Tyttö 8. luokka Flicka 8. klass Tyttö 5. luokka Flicka 5. klass Kyllä, Ja (%) / Ei, Nej (%) 8 1

36 Kehonliikkuvuus (alaselän ojennus täysistunnassa) Kroppens rörlighet (retande av nedre ryggen i sittställning) Poika 8. luokka Pojke 8. klass Poika 5. luokka Pojke 5. klass Tyttö 8. luokka Flicka 8. klass Tyttö 5. luokka Flicka 5. klass Kyllä, Ja (%) / Ei, Nej (%) 8 1

37 Kehonliikkuvuus (olkapään liikkuvuus/oikea ylhäällä) Kroppens rörlighet (axels rörlighet/höger uppe) Poika 8. luokka Pojke 8. klass Poika 5. luokka Pojke 5. klass Tyttö 8. luokka Flicka 8. klass Tyttö 5. luokka Flicka 5. klass Kyllä, Ja (%) / Ei, Nej (%) 8 1

38 Kehonliikkuvuus (olkapään liikkuvuus/vasen ylhäällä) Kroppens rörlighet (axels rörlighet/vänster uppe) Poika 8. luokka Pojke 8. klass Poika 5. luokka Pojke 5. klass Tyttö 8. luokka Flicka 8. klass Tyttö 5. luokka Flicka 5. klass Kyllä, Ja (%) / Ei, Nej (%) 8 1