NORDICAS ÖVERGÅNGSREGLER [ ] SVENSK ÖVERSÄTTNING IRU SVENSK ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING NPK SVENSK ÖVERSÄTTNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORDICAS ÖVERGÅNGSREGLER 2009 2011 [31.7.2010] SVENSK ÖVERSÄTTNING IRU SVENSK ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING NPK SVENSK ÖVERSÄTTNING"

Transkript

1 Övergångsregler IRU NPO, NNS inkl. översättarlinjerna NPK 1 NORDICAS ÖVERGÅNGSREGLER [ ] SVENSK ÖVERSÄTTNING IRU SVENSK ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING NPK SVENSK ÖVERSÄTTNING NPO NORDISKA SPRÅK, ANDRA INHEMSKA, ÖVERSÄTTARLINJEN NNS NORDISKA SPRÅK, MODERSMÅLSLINJEN, ÖVERSÄTTAR- OCH SPRÅKVÅRDARLINJEN NPK SVENSK ÖVERSÄTTNING IRU, NPO, NNS NPK SVENSK ÖVERSÄTTNING Aineenopettajan koulutus [koskee mahd. pääainetta vaiht.] Aineenopettajan koulutukseen kuuluvien oppiaineiden tulee muistaa määrittää myös opettajan pedagogisten harjoitteluihin tarvittavat opetettavan aineen opinnot. Perusharjoittelun aloittamisen edellytyksenä on ollut vähintään aineen perusopinnot, monissa aineissa myös osa aineopinnoista (tarkat tiedot esim. opinto-oppaassa s ). Soveltavan ja syventävän harjoittelun aloittamisen edellytyksenä on ollut kandidaatin tutkinto tai vastaavat opinnot. vastaavilla opinnoilla on tarkoitettu pääaineen perus- ja aineopintoja sekä kokonaisuudessaan vähintään 150 opintopistettä. Sivuaineopiskelijoilta on vaadittu perus- ja aineopinnot. Syventävän ja soveltavan harjoittelun suhteen olisi hyvä miettiä, halutaanko edelleen vaatia aineopintojen kokonaisuus vai riittäisikö harjoitteluun esimerkiksi 60 op perus- ja aineopintoja. (HY, humanistinen tiedekunta, Tutkintovaatimusten suunnittelu ja hyväksyminen, täydennetty, s. 6.) Uppdaterad: [Läst ] *"Kraven för ämneslärarutbildningen*, se också Aineenopettajan koulutus: Opinto-opas (2009 s ), Opiskelu - Aineenopettajan koulutus Harjoittelun aloittamisen edellytykset Pedagogisiin opintoihin kuuluu perus-, syventävä ja soveltava harjoittelu. Harjoitteluihin voi ilmoittautua, mikäli vaadittavat opetettavien aineiden opinnot on suoritettu. Vaadittavat opinnot tarkistetaan WebOodista ilmoittautumisen päätyttyä. Vaadituista kokonaisuuksista tulee olla kokonaismerkinnät. Jos harjoitteluihin ilmoittautuneita on enemmän kuin heitä voidaan ottaa, valinta perustuu pääaineen opintojen vaiheeseen. Perusharjoittelu

2 Övergångsregler IRU NPO, NNS inkl. översättarlinjerna NPK 2 Perusharjoittelun aloittamisen edellytyksenä on vähintään aineen perusopinnot (filosofia, uskonto). Aineissa äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä sekä modersmålet och litteraturen perusopinnot tulee olla sekä äidinkielestä että kirjallisuusaineesta. [ ] Pohjoismaiset kielet, toinen kotimainen kieli 10 op NPO260 Tala och skriva 2 (5 op) (goda insikter) NPO265 Grammatik och lingvistik (goda insikter) (5 op) Ruotsin kääntäminen (15 op) NPK211 Tala och skriva (5 sp) NPO265 Grammatik och lingvistik (5 sp) (goda insikter) NPO292 Språkinlärning 1 (5 sp) Soveltava ja syventävä harjoittelu Soveltavan ja syventävän harjoittelun aloittamisen edellytyksenä on kandidaatin tutkinto tai vastaavat opinnot.näillä vastaavilla opinnoilla tarkoitetaan sitä, että opiskelijalla on pääaineen perus- ja aineopinnot suoritettuna (kokonaisuudet) sekä kokonaisuudessaan vähintään 150 opintopistettä. Huom.: Kääntämisen aineiden opiskelijoilla tulee olla myös täydentävät opinnot suoritettuina. Äidinkielen ja kirjallisuuden (ja suomi toisen kielenä) opettajaksi opiskelevilla tulee olla perus- ja aineopinnot sekä suomen kielestä että kirjallisuusaineesta. Sivuaineopiskelijoilta vaaditaan harjoitteluaineen perus- ja aineopinnot (kokonaisuudet). Siirtymäsäännöistä Opiskelijoille tulee antaa mahdollisuus suorittaa opintoja aikaisempien tutkintovaatimusten (tutkintovaatimukset lukuvuosilta ja ) mukaisesti tietyn siirtymäajan. Tiedekunnan yleisen linjan mukaan, jos muutokset ovat vähäisiä, siirtymäaikaa on seuraavan tammikuun loppuun. Jos muutokset ovat suurempia, siirtymäaikaa on yksi vuosi eli asti. Erittäin suurissa muutoksissa siirtymäaika määritellään erikseen. Tällaisia ovat esim. aineen tai [!] lakkauttaminen. Siirtymäaikana vanhoja vaatimuksia voi suorittaa esimerkiksi kirjatentteinä ja kirjallisina töinä sekä soveltamalla ja tarvittaessa täydentämällä uusien tutkintovaatimusten mukaisia kursseja, jos varsinaisia vanhojen tutkintovaatimusten mukaisia opintojaksoja ei enää järjestetä. Laitoksen johtoryhmän tulee esittää siirtymäajat ja -säännöt tutkintovaatimusesityksen

3 Övergångsregler IRU NPO, NNS inkl. översättarlinjerna NPK 3 yhteydessä. Laitosten tulee myös määritellä, mitkä uusien tutkintovaatimusten kurssit korvaavat vanhojen tutkintovaatimusten mukaisia kursseja. (HY, humanistinen tiedekunta, Tutkintovaatimusten suunnittelu ja hyväksyminen, täydennetty, s. 6.) Pääaineen vaihdot Tiedekuntaneuvosto on päättänyt pääaineenvaihdosta kokouksissaan (26, Pääaineenvaihto humanistisen tiedekunnan sisällä), (25, Humanistisen alan tutkintorakenneuudistus: pääaineen vaihtaminen ja kokonaisarvosanojen arvostelu) ja (21, Tutkinnonuudistus: Pääaineen vaihtaminen maisterin tutkinnossa). Pääainetta voi vaihtaa humanistisessa tiedekunnassa vain haun kautta. Pääaineenvaihtamisen yleisiin käytäntöihin ei tutkintovaatimusten uudistamisen yhteydessä esitetä muutoksia. Uusien tutkintovaatimusten yhteydessä tulee kieli- ja käännösaineiden määritellä tietyn kielen sisällä tapahtuvan pääaineenvaihdon edellytykset. Kääntäjänkoulutuksen suunnitteluryhmän esityksen mukaan (väliraportti I ), jos opiskelija haluaa vaihtaa pääainetta tietyn kielen sisällä (filologia-aineesta kääntämisen aineeseen tai päinvastoin), tasokoetta ei vaadita. Pääaineenvaihtajan tulee kuitenkin täyttää oppiaineiden edellyttämät muut vaatimukset sekä suorittaa mahdolliset lisäopinnot (0 13 opintopistettä sen mukaan, missä vaiheessa pääainetta vaihdetaan). Lisäopintojen tulee olla saman laajuiset molempiin vaihtosuuntiin. Samat lisäopinnot edellytetään käännöstieteen opiskelijalta aineenopettajan kelpoisuuden saamiseksi. (HY, humanistinen tiedekunta, Tutkintovaatimusten suunnittelu ja hyväksyminen, täydennetty, s. 6 7.) Följande konstellationer finns [jfr brostudier 6 13 sp vid huvudämnesbyte + 2 obligatoriska biämnen [översättningsvetenskap, 25 sp + finska 25 sp], fakultetens bestämmelse, se ovan]: 1. IRU-studenter (Kouvola): studierätt hösten 2008 eller tidigare avlägger studier i NPK-ämnet 2009 Enligt de gamla IRU-fordringarna om de så önskar under övergångsperioden (se om förlängd övergångsperiod då läroämnet/institutionen i Kouvola läggs ned). IRU100- och NPK100-grundstudierna har samma innehåll men antalet studiepoäng skiljer sig. Om huvudämnes- och biämnesstudenten saknar studiepoäng i grundstudierna ska han/hon delta i de kurser som saknas. Studenten ska ta kontakt med ansvarspersonen: Pirjo Kukkonen och ISP-handledaren.

4 Övergångsregler IRU NPO, NNS inkl. översättarlinjerna NPK 4 Ämnesstudier Obligatoriska kurser IRU211 försvinner avläggs som boktentamen IRU241 försvinner avläggs som boktentamen IRU222 kan ersättas på olika sätt IRU233 försvinner kan ersättas på olika sätt Innehållet i ämnesstudierna är detsamma antalet studiepoäng skiljer sig. Studenten ska ta kontakt med ansvarspersonen: Pirjo Kukkonen och ISP-handledaren. De fördjupade studierna Innehållet i IRU och NPK detsamma antalet studiepoäng skiljer sig. Studenten ska ta kontakt med ansvarspersonen: Pirjo Kukkonen och ISP-handledaren. 2. NPO- och NNS-studenter på översättarlinjerna under övergångsperioden NPO- och NNS-studenter: studierätt hösten 2008 eller tidigare avlägger enligt översättarlinjen/översättar- och språkvårdarlinjen Enligt de gamla NPO/NNS-fordringarna om studenten så önskar under övergångstiden (se om förlängd övergångsperiod då läroämnets linje läggs ned). De studenter som börjat hösten 2008 eller tidigare på Språket i bruk-linjen (NPO/NNS) eller lärarlinjen (NPO/NNS) kan byta till översättarlinjen/översättar- och språkvårdarlinjen hösten 2009 under övergångsperioden. Finska: Översättarlinjernas studenter kan i likhet med översättarstudenterna studera finska för översättare, 25 sp utan nivåprov (bekräftat av amanuens Maria Fremer/finska institutionens amanuens ). Krävs: Om studenten vill byta till NPK-ämnet krävs brostudier (6 13 sp) + de två obligatoriska biämnena [översättningsvetenskap, 25 sp + finska, 25 sp] för översättarstudenter. Ämnesstudier Krävs: Specialiseringen börjar med ämnesstudiekurserna [egen grupp] + proseminariet och kandidatavhandlingen [egen grupp under övergångstiden, resursfråga] Krävs: De studenter som är på översättarlinjerna avlägger sina studier enligt linjerna fram till HuK-examen under övergångsperioden. Krävs: I HuK-studierna. Om studenten byter från övers.linjerna till NPK före HuK krävs de två obligatoriska biämnena för översättarstudenter (översättningsvetenskap, 25 sp + finska, 25 sp). Fördjupade studier

5 Övergångsregler IRU NPO, NNS inkl. översättarlinjerna NPK 5 Vissa kurser i översättning skilt för övers.linjare [under övergångstiden, resursfråga] och NPK-studenter. Krävs: Efter HuK-examen för FM-examen krävs de två obligatoriska biämnena [översättningsvetenskap, 25 sp + finska, 25 sp] för översättarstudenterna. Studenten ska ta kontakt med ansvarspersonen och ISP-handledaren: Pirjo Kukkonen 3. NPO- och NNS-studenter på översättarlinjerna efter avlagd HuK-examen Krävs: Efter HuK-examen: de obligatoriska biämnena [översättningsvetenskap, 25 sp + finska, 25 sp + 13 sp brostudier [översättning och specialområden]. Studenten ska ta kontakt med ansvarspersonen och ISP-handledaren: Pirjo Kukkonen 4. Huvudämnesbyte: NPO- och NNS-studenter andra än övers.linjare kan byta till NPK Krävs: Den som vill byta från NPO/NNS till NPK efter grundstudierna avlägger 6 sp i översättning och tolkning: NPK110 (Tolka) och antingen NPK151 (finskspråkiga 4 sp) eller NPK160 (svenskspråkiga 4 sp). Krävs: Därtill studier i de två obligatoriska biämnena för översättarstudenter [översättningsvetenskap, 25 sp och finska, 25 sp). Krävs: Den som byter i ämnesstudieskedet avlägger 13 sp: NPK221 (finskspråkiga 5 sp), NPK230T (finskspråkiga 5 sp) och 1 specialområde NPK260 (3 sp). Svenskspråkiga avlägger NPK230T (5 sp) och 2 specialområden NPK260 (6 sp) samt 2 sp enligt överenskommelse. Krävs: Efter HuK-examen för FM-examen: de obligatoriska biämnena [översättningsvetenskap, 25 sp + finska, 25 sp + 13 sp brostudier [översättning och specialområden]. Studenten ska ta kontakt med ansvarspersonen: Pirjo Kukkonen och ISP-handledaren 5. Huvudämnesbyte: NPK-studenter till NPO och NNS samt NLI IRU (enl. de gamla fordringarna) eller de som har NPK som huvudämne 2009 [grundstudier krävs innan studenten kan byta huvudämne]. Kan byta till NPO/NNS men inte till översättarlinjen/översättar- och språkvårdarlinjen hösten 2009 under övergångsperioden. [Uppdaterad ] NPK Ruotsin kääntäminen/svensk översättning (finskspråkiga stud.): NPK Svensk översättning, finskspråkiga för att kunna inleda pedagogiska studier avläggs sammanlagt GS 25 sp + ÄS 15 sp: NPK100 Grundstudier (25 sp) NPK200 Ämnesstudier (15 sp):

6 Övergångsregler IRU NPO, NNS inkl. översättarlinjerna NPK 6 NPK211 Tala och skriva (5 sp) NPO265 Grammatik och lingvistik (goda insikter) (5 sp) NPO292 Språkinlärning 1 (5 sp) OBS! Lärarlinjen: se Aineenopettajakoulutus (se ovan). NPO, NNS, NLI: Almassa, *"Kraven för ämneslärarutbildningen*, se också Aineenopettajan koulutus: Opinto-opas (2009 s ) Ta kontakt med ansvarspersonen: Pirjo Kukkonen och ISP-handledare Helsingfors Pirjo Kukkonen Nordica Översättar- och språkvårdarlinjen NPK Svensk översättning

TEMAGRUPPENS RAPPORT 2.5.2008 Nordiska språk (Nordica) och svensk översättning och tolkning (Kouvola)

TEMAGRUPPENS RAPPORT 2.5.2008 Nordiska språk (Nordica) och svensk översättning och tolkning (Kouvola) 1 TEMAGRUPPENS RAPPORT 2.5.2008 Nordiska språk (Nordica) och svensk översättning och tolkning (Kouvola) Temagruppens sammansättning (9 medlemmar) Johan Franzon, ordinarie medlem Ritva Hartama-Heinonen,

Läs mer

NPK Svensk översättning (finskspråkiga/svenskspråkiga)

NPK Svensk översättning (finskspråkiga/svenskspråkiga) NPK Svensk översättning (finskspråkiga/svenskspråkiga) Till NPK110/NPK111 anmäler man sig på papperslistor som finns i Nordicas korridor från måndag 30.8.2010 klockan 8 till onsdag 1.9.2010 klockan 19.45.

Läs mer

GYMNASIEELEVERNAS ÅSIKTER OM UNDERVISNINGEN I MUNTLIG SPRÅKFÄRDIGHET. Kandidatavhandling Ossi Lupunen

GYMNASIEELEVERNAS ÅSIKTER OM UNDERVISNINGEN I MUNTLIG SPRÅKFÄRDIGHET. Kandidatavhandling Ossi Lupunen GYMNASIEELEVERNAS ÅSIKTER OM UNDERVISNINGEN I MUNTLIG SPRÅKFÄRDIGHET Kandidatavhandling Ossi Lupunen Jyväskylä universitet Institutionen för språk Svenska språket 2.5.2011 2 TIIVISTELMÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Läs mer

ändringar efter 1.1. 2015

ändringar efter 1.1. 2015 www.slc. Stödrätter och arrendekontrakt ändringar efter 1.1. 2015 Mikaela Strömberg-Schalin /SLC 1 www.slc. Rättsliga utgångsläget, begrepp FAST EGENDOM = fastigheter, mark - Lantbruksarrenden - Köp av

Läs mer

Tila Lommö 257-440-1-10

Tila Lommö 257-440-1-10 EMÄTILATARKASTELU SEKÄ RANTAVIIVAMITTAUS JA -MUUNTO Tila Lommö 257-440-1-10 Emätilatarkastelu, rantaviivamittaus ja muunto Kirkkonummen kunnassa rakennusoikeuksien mitoituksen emätila-ajankohtana käytetään

Läs mer

Nordica. Enkäten sändes till alumner i nordisk litteratur, nordiska språk (båda linjerna) och svensk översättning som utexaminerats år 2006 2010.

Nordica. Enkäten sändes till alumner i nordisk litteratur, nordiska språk (båda linjerna) och svensk översättning som utexaminerats år 2006 2010. Nordica Enkäten sändes till alumner i nordisk litteratur, nordiska språk (båda linjerna) och svensk översättning som utexaminerats år 2006 2010. Alla 52 som svarade är kvinnor. 80 % har finska som modersmål

Läs mer

Ruotsin kielen opinnot 2011 2012 1

Ruotsin kielen opinnot 2011 2012 1 Ruotsin kielen opinnot 2011 2012 1 Ruotsin kielen ja pohjoismaisten kielten opetus Ruotsi/Pohjoismaiset kielet pääaineena Ruotsin kielen ja pohjoismaisten kielten opinnot etenevät perusopinnoista aineopintoihin

Läs mer

StakesTieto Kunta Ari Virtanen Tiedot antoi PL 220 Nimen selvennys 00531 HELSINKI Puhelin Sähköposti

StakesTieto Kunta Ari Virtanen Tiedot antoi PL 220 Nimen selvennys 00531 HELSINKI Puhelin Sähköposti joulukuu 2008 StakesTieto Kunta Ari Virtanen Tiedot antoi PL 220 Nimen selvennys 00531 HELSINKI Puhelin Sähköposti Lomake palautetaan 13.2.2009 mennessä TOIMEENTULOTUEN ENNAKKOTILASTO 1.1. 31.12.2008 Tällä

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Hyonate vet 10 mg/ml injektioneste, liuos, hevoselle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Läs mer

1. MOGNADSPROVET OCH ANDRA INHEMSKA SPRÅKET

1. MOGNADSPROVET OCH ANDRA INHEMSKA SPRÅKET Sanna-Liisa Koski Kielten opetuksen koordinaattori Aila Markus Opintoasianpäällikkö BEDÖMNING AV KUNSKAPER I FINSKA OCH SVENSKA OCH MOGNADSPROVEN I YRKESHÖGSKOLESTUDIERNA SAMT TILLGODORÄKNANDE AV SPRÅK

Läs mer

Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)

Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) www.helsinki.fi/ktl/svenska/studier.htm Pedagogiken som vetenskap fokuserar på människans tillväxt, utveckling och inlärning samt pedagogiska

Läs mer

CLOTAM 100 mg Kapseli, kova CLOTAM 200 mg Kapseli, kova

CLOTAM 100 mg Kapseli, kova CLOTAM 200 mg Kapseli, kova Package leaflet Page 1 of 6 PAKKAUSSELOSTE Nimi, vahvuus ja lääkemuoto CLOTAM 100 mg Kapseli, kova CLOTAM 200 mg Kapseli, kova Yksi kapseli sisältää: Vaikuttava aine: Tolfenaamihappo 100 mg tai 200 mg

Läs mer

ÖSTERBOTTENS HANDELSKAMMARENS HÖSTFORUM JAKOBSTAD 17.11.2015 JARMO VIINANEN HANDELN MELLAN SVERIGE OCH FINLAND

ÖSTERBOTTENS HANDELSKAMMARENS HÖSTFORUM JAKOBSTAD 17.11.2015 JARMO VIINANEN HANDELN MELLAN SVERIGE OCH FINLAND ÖSTERBOTTENS HANDELSKAMMARENS HÖSTFORUM JAKOBSTAD 17.11.2015 JARMO VIINANEN HANDELN MELLAN SVERIGE OCH FINLAND Bästa åhörare, mina damer och herrar, jag är väldigt glad att få vara här i dag och delta

Läs mer

1 (4) Tekninen ja ympäristövirasto. Ympäristölautakunta hyväksynyt: xx.xx.xxxx LIITE 1. Astuu voimaan: 1.1.2016

1 (4) Tekninen ja ympäristövirasto. Ympäristölautakunta hyväksynyt: xx.xx.xxxx LIITE 1. Astuu voimaan: 1.1.2016 Hangon kaupunki Tekninen ja ympäristövirasto Asemakaavan ja tonttijaonmuutoksista perittävät maksut 1 (4) Ympäristölautakunta hyväksynyt: xx.xx.xxxx LIITE 1 Astuu voimaan: 1.1.2016 1. Asemakaavamuutoksista

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Tvåspråkiga fristående pedagogiska studier för

Läs mer

Svenska språket. Första året 2015-2016

Svenska språket. Första året 2015-2016 Svenska språket Första året 201-2016 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015 Helsingfors universitet / Institutionen för beteendevetenskaper Utbildning i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna

Läs mer

Ruotsin kielen ja pohjoismaisten kielten pääaineopinnot koostuvat opintokokonaisuuksista seuraavasti:

Ruotsin kielen ja pohjoismaisten kielten pääaineopinnot koostuvat opintokokonaisuuksista seuraavasti: Ruotsin kielen opinnot 2009 2010 1 Ruotsin kielen ja pohjoismaisten kielten opetus Ruotsin kielen ja pohjoismaisten kielten pääaineopinnot koostuvat opintokokonaisuuksista seuraavasti: perusopinnot 25

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2014:3 Nr 3 Överenskommelse mellan konungariket Sverige och republiken Finland om skötseln av riksgränsen mellan

Läs mer

Matematik och statistik

Matematik och statistik och statistik ens betydelse inom olika vetenskapsgrenar har på ett avgörande sätt ökat sedan början av förra århundradet. De facto är vetenskapernas "matematisering" ett av vår tidsålders, den tekniskvetenskapliga

Läs mer

Finska språket. Första året 2015-2016

Finska språket. Första året 2015-2016 Finska språket Första året 201-2016 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

Ammatillinen koulutus. Verksamhetsledningsgruppen 2.10.2012 uppdaterad 4. 2014, 8.8. 2015 ledningsgruppen 23.10.2012, 30.9.2015

Ammatillinen koulutus. Verksamhetsledningsgruppen 2.10.2012 uppdaterad 4. 2014, 8.8. 2015 ledningsgruppen 23.10.2012, 30.9.2015 Att identifiera och erkänna kunskap Ammatillinen koulutus Verksamhetsledningsgruppen 2.10.2012 uppdaterad 4. 2014, 8.8. 2015 ledningsgruppen 23.10.2012, 30.9.2015 1 Att identifiera och erkänna kunskap

Läs mer

VASA UNIVERSITET Humanistiska fakulteten Institutionen för nordiska språk

VASA UNIVERSITET Humanistiska fakulteten Institutionen för nordiska språk VASA UNIVERSITET Humanistiska fakulteten Institutionen för nordiska språk Hanna Reinikka Attityder, motivation och språkanvändning hos grundskoleelever i olika undervisningsgrupper Avhandling pro gradu

Läs mer

KÄYTTÖOHJE. Serenase-injektionesteen vaikuttava aine on haloperidoli. Muut aineet ovat maitohappo ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

KÄYTTÖOHJE. Serenase-injektionesteen vaikuttava aine on haloperidoli. Muut aineet ovat maitohappo ja injektionesteisiin käytettävä vesi. 1 KÄYTTÖOHJE SERENASE 5 mg/ml injektioneste, liuos Serenase-injektionesteen vaikuttava aine on haloperidoli. Muut aineet ovat maitohappo ja injektionesteisiin käytettävä vesi. Myyntiluvan haltija: Janssen-Cilag

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS 1/5 SJUKVÅRDSDISTRIKT Västra Nylands sjukvårdsområde PB 1020, 10601 Ekenäs 22.10.2010 Tfn (019) 2241

HELSINGFORS OCH NYLANDS 1/5 SJUKVÅRDSDISTRIKT Västra Nylands sjukvårdsområde PB 1020, 10601 Ekenäs 22.10.2010 Tfn (019) 2241 HELSINGFORS OCH NYLANDS 1/5 KIRURGISEN TOIMINNAN LAAJUUTTA LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALASSA SEKÄ LOHJAN JA TAMMISAAREN SAIRAALOIDEN KIRURGISEN YHTEISTYÖN TIIVISTÄMISTÄ JA KOORDINOIMISTA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 19/2014 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/25 26.11.2014

Helsingfors stad Protokoll 19/2014 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/25 26.11.2014 Helsingfors stad Protokoll 19/2014 1 (5) 383 Kaj / Den av ledamoten Juha Hakola väckta motionen om automatisk trafikövervakningsutrustning i Kajsaniemigatans område Beslut beslutade i enlighet med stadsstyrelsens

Läs mer

Uusi käyttäjä? Rekisteröidy Ny användare? Registrera. Käyttäjätunnus Användarnamn. Salasana Lösenord. Kieli Språk Suomi Svenska

Uusi käyttäjä? Rekisteröidy Ny användare? Registrera. Käyttäjätunnus Användarnamn. Salasana Lösenord. Kieli Språk Suomi Svenska Valtionavustukset julkaisutoimintaan ja kansainväliseen toimintaan Statsbidrag för vetenskapliga samfundens publiceringsverksamhet och internationell verksamhet Käyttäjätunnus Användarnamn Salasana Lösenord

Läs mer

Huvudämne nordiska språk Pääaine pohjoismaiset kielet. GRUNDSTUDIER 25 sp / PERUSOPINNOT 25 op

Huvudämne nordiska språk Pääaine pohjoismaiset kielet. GRUNDSTUDIER 25 sp / PERUSOPINNOT 25 op Huvudämne nordiska språk / Pääaine pohjoismaiset kielet 2009 2010 1 Huvudämne nordiska språk Pääaine pohjoismaiset kielet GRUNDSTUDIER 25 sp / PERUSOPINNOT 25 op RUOT1011 Introduktion i studier i nordiska

Läs mer

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Mustasaaren kunta Seija Väre 12.6.2012 Fjärdkär kalastaja- ja yrittäjäkysely 12.6.2012 1 (4) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 KYSELYN TOTEUTUS... 2 3 KYSELYN

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Denagard vet 20 mg/g jauhe

PAKKAUSSELOSTE. Denagard vet 20 mg/g jauhe PAKKAUSSELOSTE Denagard vet 20 mg/g jauhe 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija: Novartis

Läs mer

Tyska språket och litteraturen. Första året 2015-2016

Tyska språket och litteraturen. Första året 2015-2016 Tyska språket och litteraturen Första året 201-2016 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två.

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille

PAKKAUSSELOSTE. Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille PAKKAUSSELOSTE Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE

Läs mer

Förvaltningsområde för finska språket och meänkieli

Förvaltningsområde för finska språket och meänkieli 2011-06-21 Mötesanteckningar samrådsgrupp Förvaltningsområde för finska språket och meänkieli Tid och plats: Den 21 juni 2011 kl. 14.00 16.00 i kommunhuset i Kalix. Närvarande: Reijo Tarkkonen Kalix finska

Läs mer

SELKÄTUKISIDE RYGGBANDAGE

SELKÄTUKISIDE RYGGBANDAGE SELKÄTUKISIDE RYGGBANDAGE pro comfort PR-1273 Käyttöohje Tämä tuote vastaa terveydenhuollon laitteista annetun direktiivin 93/42/ETY vaatimuksia. 2 Käyttöohje Toimituksen sisältö 4 Tekniset tiedot 4 Käytetyt

Läs mer

50A4 SE Rhizo Forsa Plus tumortos DK Rhizo Forsa Plus tommelortose FI Rhizo Forsa Plus peukalotuki. Printed in Germany 647G161 16 10.

50A4 SE Rhizo Forsa Plus tumortos DK Rhizo Forsa Plus tommelortose FI Rhizo Forsa Plus peukalotuki. Printed in Germany 647G161 16 10. 50A4 SE Rhizo Forsa Plus tumortos DK Rhizo Forsa Plus tommelortose FI Rhizo Forsa Plus peukalotuki Printed in Germany 647G161 16 10.03/1 OBIntern 1 2 3 4 Svenska 1 Användningsområde Rhizo Forsa Plus tumortos

Läs mer

Nordiska språk vid Helsingfors universitet

Nordiska språk vid Helsingfors universitet Nordiska språk vid Helsingfors universitet En introduktion för läsåret 2014 2015 NORDISKA SPRÅK Svenska som modersmål Finska, finskugriska och nordiska institutionen Humanistiska fakulteten Helsingfors

Läs mer

Kulutukseen luovuttajat. apteekit sairaala-apteekit lääketukkukaupat lääketehtaat. Överlåtarna för förbrukning

Kulutukseen luovuttajat. apteekit sairaala-apteekit lääketukkukaupat lääketehtaat. Överlåtarna för förbrukning Erityisluvat Kulutukseen luovuttajat apteekit sairaala-apteekit lääketukkukaupat lääketehtaat Specialtillstånd Överlåtarna för förbrukning apoteken sjukhusapoteken läkemedelspartiaffärerna läkemedelsfabrikerna

Läs mer

TOIMEENTULOTUEN MENOTILASTO 1.1. 31.12.2014

TOIMEENTULOTUEN MENOTILASTO 1.1. 31.12.2014 THL 1852/5.09.00/2014 LIITE THL /Tietopalvelut-osasto Kunta Ari Virtanen Tiedot antoi PL 30 Nimenselvennys 00271 HELSINKI Puhelin Sähköposti Lomake palautetaan 13.2.2015 mennessä TOIMEENTULOTUEN MENOTILASTO

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet Språk och språkvetenskap (2015)

Utbildningsplan för masterprogrammet Språk och språkvetenskap (2015) Utbildningsplan för masterprogrammet Språk och språkvetenskap (2015) 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Huvudområde Inriktningar Nivå Omfattning i Programkod Beslutsuppgifter

Läs mer

Avgifter. Avkastning i procent

Avgifter. Avkastning i procent Faktablad (simplified prospectus) 2008-06-10 Sverigeregistrerad Aktiefond Handelsbanken Japanfond Faktabladet innehåller grundläggande information om Handelsbanken Japanfond. För ytterligare information,

Läs mer

LIFE@WORK innovationsverkstad / innovaatiotyöpaja 16.4.2009

LIFE@WORK innovationsverkstad / innovaatiotyöpaja 16.4.2009 LIFE@WORK innovationsverkstad / innovaatiotyöpaja 16.4.2009 Kort sammandrag av gruppverkstäder / Ryhmätyöpajojen lyhyt yhteenveto En ideal arbetsmiljö / Ihannetyöympäristö Assistent / Avustaja överlärare

Läs mer

ANVISNING FÖR BESTÄLLNING AV HJÄRNANS, HALS- OCH RYGGRADENS, LUNGORNAS OCH MEDIASTINUM, CT-UROGRAFI, AORTA OCH EXTREMITETERNAS CT-UNDERSÖKNING

ANVISNING FÖR BESTÄLLNING AV HJÄRNANS, HALS- OCH RYGGRADENS, LUNGORNAS OCH MEDIASTINUM, CT-UROGRAFI, AORTA OCH EXTREMITETERNAS CT-UNDERSÖKNING ANVISNING FÖR BESTÄLLNING AV HJÄRNANS, HALS- OCH RYGGRADENS, LUNGORNAS OCH MEDIASTINUM, CT-UROGRAFI, AORTA OCH EXTREMITETERNAS CT-UNDERSÖKNING Krea tas senast 1 vecka före undersökningen och får vara högst

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Marfloquin vet 20 mg/ml injektioneste, liuos naudoille (vasikat) ja sioille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE, JOS ERI

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Beviplex vet. injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Läs mer

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 1035/2012 rd Avskaffandet av kopplingen mellan medicinsk rehabilitering och handikappförmåner Till riksdagens talman Enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och

Läs mer

Kallelse/Kutsu MMLm/1841/33/2016 Förrättningsnummer/ Toimitusnumero (5

Kallelse/Kutsu MMLm/1841/33/2016 Förrättningsnummer/ Toimitusnumero (5 Lantmäteriförrättning, fastighetsbestämning (FBL 283 ) Kallelse/Kutsu MMLm/1841/33/2016 1 (5 Obs! Kallelsen skickas ut på nytt eftersom den kallelse som gått ut 30-31.1 har innehållit felaktigheter. En

Läs mer

Helsingfors Kulturutskottet

Helsingfors Kulturutskottet Helsingfors 2.5.2017 Kulturutskottet SiV@eduskunta.fi Ärende: Begäran om utlåtande gällande regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om yrkesutbildning och vissa lagar som har samband

Läs mer

POHJOISMAISEN FILOLOGIAN PÄÄSYKOE KLO 9 12 LUENTOSALISSA L6. Sukunimi. Etunimet (puhuttelunimi alleviivattava) Henkilötunnus

POHJOISMAISEN FILOLOGIAN PÄÄSYKOE KLO 9 12 LUENTOSALISSA L6. Sukunimi. Etunimet (puhuttelunimi alleviivattava) Henkilötunnus 1 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA Pohjoismainen filologia POHJOISMAISEN FILOLOGIAN PÄÄSYKOE 27.5.2010 KLO 9 12 LUENTOSALISSA L6 PYRKIJÄN HENKILÖTIEDOT (TEKSTATEN) Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivattava)

Läs mer

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentti- ja rekisterihallitus Patentti- ja rekisterihallitus TIEDOTUS Patentti- ja rekisterihallitus aloittaa tutkivana PCT viranomaisena. Patentti- ja rekisterihallitus on aloittanut Patenttiyhteistyösopimuksen (PCT) mukaisena uutuustutkimusviranomaisena

Läs mer

Utbildningsprogrammet för språkbadsundervisning. Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma (KIKY)

Utbildningsprogrammet för språkbadsundervisning. Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma (KIKY) Utbildningsprogrammet för språkbadsundervisning Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma (KIKY) 28.8.2014 Karita Mård-Miettinen & Annika Peltoniemi Enheten för nordiska språk Filosofiska fakulteten 12.00-12.15

Läs mer

En samrådsdelegation för Mariehamns flygplats Ett förslag till överenskommelseförordning

En samrådsdelegation för Mariehamns flygplats Ett förslag till överenskommelseförordning UTLÅTANDEN OCH UTREDNINGAR 2007:19 LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2007:19 En samrådsdelegation för Mariehamns flygplats Ett förslag till överenskommelseförordning Maarianhaminan lentoaseman yhteistyövaltuuskunta

Läs mer

Tillsammans förstod vi varandra om samarbetet i kursen i det andra inhemska språket mellan Vasa universitet och Åbo Akademi i Vasa

Tillsammans förstod vi varandra om samarbetet i kursen i det andra inhemska språket mellan Vasa universitet och Åbo Akademi i Vasa Tillsammans förstod vi varandra om samarbetet i kursen i det andra inhemska språket mellan Vasa universitet och Åbo Akademi i Vasa Sirpa Sipola, Marit West-Sjöholm Under läsåret 2011 12 genomfördes ett

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 100 mg kapseli, pehmeä

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 100 mg kapseli, pehmeä PAKKAUSSELOSTE Lukekaa tämä pakkausseloste huolellisesti, koska se sisältää tärkeää tietoa lääkkeestä. Tätä lääkettä voi ostaa ilman reseptiä itsehoitoon. Lääkettä tulee käyttää huolellisesti ohjeen mukaan,

Läs mer

VASA UNIVERSITET. Filosofiska fakulteten

VASA UNIVERSITET. Filosofiska fakulteten VASA UNIVERSITET Filosofiska fakulteten Noora Varis Tolkning som trefasig process Förberedelse, genomförande och reflektion bland universitetsstuderande Avhandling pro gradu i nordiska språk Vasa 2013

Läs mer

humanistiska vetenskaper

humanistiska vetenskaper Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper Examenssystemen I enlighet med förordningen F 794/2004 kan man vid humanistiska fakulteten avlägga kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (hum. kand.) och filosofie

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall Genomgång av examensstrukturen Språk 30.8.2016 Studierådgivare Sabina Ringvall Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3-20500 Åbo 30.8.2016 1 Innehåll Inriktningar Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år

Läs mer

TIKU-svarsanvisning: det fastanätet. Hösten 2015

TIKU-svarsanvisning: det fastanätet. Hösten 2015 TIKU-svarsanvisning: det fastanätet Hösten 2015 Uppgifter som lämnas om det fasta nätet- Hösten 2015 Tillgång till det fasta nätet» Bredbandsnät Antal abonnemang i det fasta nätet» Bredbandsabonnemang

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Otita para vet korvatipat, suspensio

PAKKAUSSELOSTE. Otita para vet korvatipat, suspensio PAKKAUSSELOSTE Otita para vet korvatipat, suspensio 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija

Läs mer

PÄÄKAUPUNKISEUDUN RUOTSINKIELISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISTOIMENPITEET

PÄÄKAUPUNKISEUDUN RUOTSINKIELISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISTOIMENPITEET 1(6) Asia 5 / Liite 1 Tilannekatsaus 26.5.2009 PÄÄKAUPUNKISEUDUN RUOTSINKIELISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISTOIMENPITEET Toimenpide 1: Ruotsinkielisiä sähköisiä palveluja kehitetään osana pääkaupunkiseudun

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Axilur vet 250 mg tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Axilur vet 250 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Axilur vet 250 mg tabletti 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija: Intervet

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Inaktivoitu, adjuvanttia sisältävä Mycoplasma hyopneumoniae -rokote.

PAKKAUSSELOSTE. Inaktivoitu, adjuvanttia sisältävä Mycoplasma hyopneumoniae -rokote. PAKKAUSSELOSTE Stellamune Mycoplasma vet injektioneste, emulsio Inaktivoitu, adjuvanttia sisältävä Mycoplasma hyopneumoniae -rokote. 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN

Läs mer

Avgifter. Avkastning i procent

Avgifter. Avkastning i procent Faktablad (simplified prospectus) 2008-06-10 Sverigeregistrerad Aktiefond Handelsbanken Tillväxtmarknadsfond Faktabladet innehåller grundläggande information om Handelsbanken Tillväxtmarknadsfond. För

Läs mer

CLIL - kielirikasteena CLIL språkstimulerande arbetssätt. PeD Mikaela Björklund, Åbo Akademi enorssi

CLIL - kielirikasteena CLIL språkstimulerande arbetssätt. PeD Mikaela Björklund, Åbo Akademi enorssi CLIL - kielirikasteena CLIL språkstimulerande arbetssätt PeD Mikaela Björklund, Åbo Akademi enorssi 28.4.2017 Innehåll Vårt uppdrag som lärare och lärarutbildare Vad är CLIL Läraren som flerspråkig modell

Läs mer

Nylands förbund toimisto@uudenmaanliitto.fi. Respons på Utredningen om kulturmiljöer i Nyland

Nylands förbund toimisto@uudenmaanliitto.fi. Respons på Utredningen om kulturmiljöer i Nyland Nylands förbund toimisto@uudenmaanliitto.fi Ärende: Respons på Utredningen om kulturmiljöer i Nyland Sibbo Naturskyddare Sipoon Luonnonsuojelijat rf har bekantat sig med utkastet till Utredning om kulturmiljöer

Läs mer

Heidi Kankainen. Ruotsi 1 Yhteinen osuus

Heidi Kankainen. Ruotsi 1 Yhteinen osuus Heidi Kankainen Ruotsi 1 Yhteinen osuus Hakemisto 1. Vem är jag? Opiskelijatarinoita Suomesta..3 2. Vårt land Oi maamme.. 6 3. Opettajan vinkkinurkkaus sanakirjojen käytöstä.8 2 1. Vem är jag? - Opiskelijatarinoita

Läs mer

68 10.06.2014. Määräyksen antaminen / Meddela åläggande -Kitön vesiosuuskunta/ Kitö Vattenandelslag

68 10.06.2014. Määräyksen antaminen / Meddela åläggande -Kitön vesiosuuskunta/ Kitö Vattenandelslag Rakennus- ja ympäristövaliokunta/byggnads - och miljöutskottet 68 10.06.2014 Määräyksen antaminen / Meddela åläggande -Kitön vesiosuuskunta/ Kitö Vattenandelslag 667/11.01.01/2014 RAKYMP 68 Rakennus- ja

Läs mer

Mustionjoen kalateiden vesiluvat jo haussa yhteistyössä vesistövisiosta totta

Mustionjoen kalateiden vesiluvat jo haussa yhteistyössä vesistövisiosta totta Mustionjoen kalateiden vesiluvat jo haussa yhteistyössä vesistövisiosta totta Mustionjoen kalateiden rakentaminen on edennyt vesilupien hakuvaiheeseen. Myös lohikalojen palauttamiseksi ja raakkujen tulevaisuuden

Läs mer

1 Ordinarie (förordnande tills vidare) 2 Visstidsanställd (inte vikarie) 3 Vikarie för tjänst/befattning 4 Tjänstledig 5 Deltidspensionerad

1 Ordinarie (förordnande tills vidare) 2 Visstidsanställd (inte vikarie) 3 Vikarie för tjänst/befattning 4 Tjänstledig 5 Deltidspensionerad LÄRARSPECIFIK BLANKETT Lärare inom grundläggande utbildning och gymnasieutbildning 2008 Lärarens uppgifter A. Lärarens efternamn B. Lärarens förnamn D. Anställningsförhållandets karaktär i den här läroanstalten

Läs mer

S P Kie P O T P A Kim vill inte spela gitarr ensam i garaget i kväll. Kim ei halua soittaa kitaraa yksin autotallissa tänä iltana

S P Kie P O T P A Kim vill inte spela gitarr ensam i garaget i kväll. Kim ei halua soittaa kitaraa yksin autotallissa tänä iltana PÄÄLAUSEEN SANAJÄRJESTYS (MAGNET s. 126 ) RUB2 1. SUORA SANAJÄRJESTYS (S + P + Kie (= Li) + P + O + T + P + A) S P Kie P O T P A Kim vill inte spela gitarr ensam i garaget i kväll Kim ei halua soittaa

Läs mer

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 12 og 13 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i hhv. Sverige og Finland på 18 eller derover. Metode:

Läs mer

Student som avlagt juristexamen har följande kunskaper och förståelse:

Student som avlagt juristexamen har följande kunskaper och förståelse: Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Master of Laws Programme, LL. M. Nivå: avancerad nivå 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för det ursprungliga Juristprogrammet, 270 högskolepoäng,

Läs mer

ATT SE PÅ SAMHÄLLET JURIDISKT

ATT SE PÅ SAMHÄLLET JURIDISKT KURSBESKRIVNINGAR AFFÄRSJURIDIK (Grundkurs - Modul 3) (2 sp) Studieperioden är avsedd att ge de studerande färdigheter för att tolka och tillämpa normer inom sådana privaträttsliga områden som är särskilt

Läs mer

Svensk- och tvåspråkiga kommuner

Svensk- och tvåspråkiga kommuner Svensk- och tvåspråkiga kommuner Bakgrundsinformation 2008 2016 www.kommunerna.net/sprakinfo Kommunerna i Svenskfinland 2016 49 av de finländska kommunerna är två- eller svenskspråkiga. Det finns sammanlagt

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska

Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska = Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 18 januari 2008. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

VASA UNIVERSITET. Filosofiska fakulteten

VASA UNIVERSITET. Filosofiska fakulteten VASA UNIVERSITET Filosofiska fakulteten Maija Nurmela Varför måste vi lära oss svenska? Svensklärares argument för sitt ämne i finska gymnasier Avhandling pro gradu i svenska språket VASA 2013 1 INNEHÅLL

Läs mer

Studier i de inhemska språken i kandidatexamen

Studier i de inhemska språken i kandidatexamen Dagens program Studierna i de inhemska språken i kandidatexamen Introduktion till studier på Kandidatprogrammet i Elektroteknik inledning av kursen och praktiska ärenden Kurspraxis och modelläsordningar

Läs mer

Uusi Aallon yhteinen tenttiohje voimaan Perustieteiden korkeakoulu

Uusi Aallon yhteinen tenttiohje voimaan Perustieteiden korkeakoulu Uusi Aallon yhteinen tenttiohje voimaan 1.8.2017 Perustieteiden korkeakoulu Tenttiohjeen keskeiset kohdat Aalto-yliopiston yhteinen tenttiohje tulee voimaan 1.8.2017. Tenttiohje korvaa koulujen omat tenttiohjesäännöt.

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Droncit vet 50 mg tabletti 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija: Bayer

Läs mer

HAUDANHOITOMAKSUT - GRAVSKÖTSELAVGIFTERNA. haudan leveys ja/tai m 2 gravens bredd och/eller m 2 HAUTAKUMPUALUEET - GRAVKULLEOMRÅDENA

HAUDANHOITOMAKSUT - GRAVSKÖTSELAVGIFTERNA. haudan leveys ja/tai m 2 gravens bredd och/eller m 2 HAUTAKUMPUALUEET - GRAVKULLEOMRÅDENA HAUTAOHOITORAHASTO GRAVVÅRDSFONDEN HINNASTO 2014 PRISLISTA HAUTAKUMPUALUEET - GRAVKULLEOMRÅDENA Hoito nurmella ja kukilla - Skötsel med gräs och blommor 1 v/år 1 2,5 m 2 102 105 2 5,0 m 2 136 138 3 7,5

Läs mer

2. Nuläget i språkduschverksamheten

2. Nuläget i språkduschverksamheten Innehåll 1. Bakgrund... 2 2. Nuläget i språkduschverksamheten... 3 A. Enkät bland daghemsföreståndare hösten 2015... 3 B. Respons från kundenkäten hösten 2014... 4 C. Teorierna bakom språkduschverksamheten...

Läs mer

Lait aluksen miehitystä ja laivaväen pätevyyksiä uudistettu

Lait aluksen miehitystä ja laivaväen pätevyyksiä uudistettu Lait aluksen miehitystä ja laivaväen pätevyyksiä uudistettu Laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta annettu laki (95/2013) ja aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä

Läs mer

Virtuell nordistik flerformsundervisning i text, diskurs och kommunikation

Virtuell nordistik flerformsundervisning i text, diskurs och kommunikation Virtuell nordistik flerformsundervisning i text, diskurs och kommunikation Oulun yliopiston ruotsin oppiaineen monimuotohanke lukuvuonna 2002-2003 Riitta Kosunen & Kristiina Suikkari Lähtökohta Opetuksen

Läs mer

EGENUTVÄRDERING AV SPRÅKKUNSKAPER I SVENSKA MED HJÄLP AV DEN EUROPEISKA REFERENSRAMEN OCH DIALANG- TESTET. Katja Anttila

EGENUTVÄRDERING AV SPRÅKKUNSKAPER I SVENSKA MED HJÄLP AV DEN EUROPEISKA REFERENSRAMEN OCH DIALANG- TESTET. Katja Anttila EGENUTVÄRDERING AV SPRÅKKUNSKAPER I SVENSKA MED HJÄLP AV DEN EUROPEISKA REFERENSRAMEN OCH DIALANG- TESTET Katja Anttila Pro gradu-avhandling i svenska Jyväskylä universitet Institutionen för språk Våren

Läs mer

Huvudämnet nordiska språk Pääaine pohjoismaiset kielet

Huvudämnet nordiska språk Pääaine pohjoismaiset kielet Huvudämnet nordiska språk / Pääaine pohjoismaiset kielet 115 Huvudämnet nordiska språk Pääaine pohjoismaiset kielet GRUNDSTUDIER 25 sp PERUSOPINNOT 25 op RUOT1001 Språket i kommunikation, 10 sp Kieli viestintävälineenä,

Läs mer

Presentation av kombiämnen. Modersmål, finska, engelska, matematik och hälsolära

Presentation av kombiämnen. Modersmål, finska, engelska, matematik och hälsolära Presentation av kombiämnen Modersmål, finska, engelska, matematik och hälsolära Modersmål 6 kombikurser I kombi modersmål skall du ha intresse för språket, för att läsa, skriva och diskutera. Under kurserna

Läs mer

Nyutexaminerade språklärares syn på lärarutbildningen

Nyutexaminerade språklärares syn på lärarutbildningen Nyutexaminerade språklärares syn på lärarutbildningen Marina Bendtsen I mitt arbete som lärarutbildare ställer jag mig ständigt frågan hur relevant lärarutbildningen är och hur väl vi inom ramen för utbildningen

Läs mer

OHJE VATSAN CT-TUTKIMUKSEN TILAAJALLE TUTKIMUKSEN TILAAMINEN:

OHJE VATSAN CT-TUTKIMUKSEN TILAAJALLE TUTKIMUKSEN TILAAMINEN: OHJE VATSAN CT-TUTKIMUKSEN TILAAJALLE TUTKIMUKSEN TILAAMINEN: Lähete kirjoitettava RADI-lehdelle ennen ajan tilaamista. Varaa aika tutkimuspyyntöjen kautta. Lähetteessä on oltava korkeintaan kuukauden

Läs mer

BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA

BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA 5.1 SYFTET MED BEDÖMNINGEN Syftet med bedömningen är att leda och sporra studerandena i deras studier och utveckla deras förutsättningar att bedöma sig själva. Studerandenas inlärning

Läs mer

INGÅ KOMMUN Degerby detaljplan och ändring av detaljplan

INGÅ KOMMUN Degerby detaljplan och ändring av detaljplan INGÅ KOMMUN Degerby detaljplan och ändring av detaljplan Planekonomisk utredning gällande vattenförsörjning och gatuinfra vid Kullvägen och Kullgränden 6.4.2010 67060596 Pöyry Finland Oy Degerbyvägen Kullgrändens

Läs mer

Rakennusalan täydennyskurssit y 2016 Kurser inom byggnadsbranschen

Rakennusalan täydennyskurssit y 2016 Kurser inom byggnadsbranschen Rakusaa täydyskurssit y 2016 Kursr iom byggadsbrasch Jukist hakiat, pruskurssi, 8 h Pruskurssia o tarkoitus prhtyä hakitaprosssii hakitayikö äkokumasta. akita-asiakirjoj isäi käydää äpi kisiä yisimpiä

Läs mer

Tornedalens vattenparlament Tornionjoen vesiparlamentti. Länsstyrelsen Lääninhallitus Vattenmyndigheten (VM) Beredningssekretariat

Tornedalens vattenparlament Tornionjoen vesiparlamentti. Länsstyrelsen Lääninhallitus Vattenmyndigheten (VM) Beredningssekretariat Lokal nivå/ Avrinningsområdesvis Tornedalens vattenparlament Tornionjoen vesiparlamentti Kommuner, myndigheter, bransch-/intresseorganisationer, verksamhetsutövare, föreningar, markägare, m.fl. Arbetsutskott

Läs mer

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp)

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp) Först avlägger man teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen på 2 år (120 studiepoäng), dvs. sammanlagt 5 år. Teknologie kandidatexamen omfattar 180 studiepoäng

Läs mer

LITTERATUR UTGIVEN I FINLAND 2000

LITTERATUR UTGIVEN I FINLAND 2000 LITTERATUR UTGIVEN I FINLAND 2000 2000 Encyklopedier 193 12 19 224 Filosofi, psykologi 234 3 18 255 Religion 258 13 19 290 Sociologi, statistik 137 6 31 174 Nationalekonomi, politik 474 22 183 679 Rättvetenskap,

Läs mer

1eLINKEI. Näringslivstjänster HaparandaTornio Tillväxtenheten, Haparanda Stad Storgatan 85 SE-953 85 HAPARANDA

1eLINKEI. Näringslivstjänster HaparandaTornio Tillväxtenheten, Haparanda Stad Storgatan 85 SE-953 85 HAPARANDA 1eLINKEI 1 / 5 Näringslivstjänster HaparandaTornio Tillväxtenheten, Haparanda Stad Storgatan 85 SE-953 85 HAPARANDA Frågor och svar gällande anbudsförfrågan " Planering och implementering av webbplats"/

Läs mer

EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE

EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE Denna uppdatering gjord 28/5 2007 EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE *) = Strukturen kan variera beroende på huvudämne KANDIDATEXAMEN, 180 poäng Studier i huvudämnet: Statskunskap,

Läs mer

ALLMÄN TEOLOGI 1. Nedan presenteras varje delkurs som hör till de olika nivåerna inom allmän teologi.

ALLMÄN TEOLOGI 1. Nedan presenteras varje delkurs som hör till de olika nivåerna inom allmän teologi. 1 Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi har ett examensämne som kallas Allmän teologi. Studiehelheten är ämnad för dem som avlägger fristående kurser eller vitsord, för dem som önskar studera vid det öppna

Läs mer

ZOPIKLON MERCK NM 5 mg kalvopäällysteinen tabletti

ZOPIKLON MERCK NM 5 mg kalvopäällysteinen tabletti PAKKAUSSELOSTE ZOPIKLON MERCK NM 5 mg kalvopäällysteinen tabletti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos

Läs mer

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans 1 STRATEGI 09 Vilka är vi? Vad vill vi 2 VISION Vår vision beskriver vad vi vill och även vad vi vill uppnå, vi som arbetar på Hälsa och samhälle.

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Porcilis Parvo vet. injektioneste, suspensio

PAKKAUSSELOSTE. Porcilis Parvo vet. injektioneste, suspensio PAKKAUSSELOSTE Porcilis Parvo vet. injektioneste, suspensio 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer