Anmälan av elever till grundskolans första klass hösten 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anmälan av elever till grundskolans första klass hösten 2015"

Transkript

1 Anmälan av elever till grundskolans första klass hösten 2015 Anmälan till första klass görs med Samskolans blankett. För anmälan av elever som bor i Tammerfors: Anmälan till första klass görs både med Samskolans blanketter och via Tammerfors stads elektroniska anmälningsblankett: ( ) Samskolans blankett för anmälan av elev till årskurs 1 inlämnas senast 20 januari 2015 till: TAMMERFORS Observera att blivande elever som inte är bosatta i Tammerfors även lämnar in blanketten Hakemus Ansökan. antar även elever bosatta utanför Tammerfors kommun förutsatt att vårdnadshavaren först kommer överens om detta med elevens hemkommun. Anmälningen gäller alla barn som är födda 2008 samt: barn som är födda 2007 och har fått ett års uppskov med skolstarten barn som är födda 2009 och ansöker om att få börja skolan ett år tidigare. Vårdnadshavare kan anhålla om att skolgången inleds ett år tidigare än vad som lagstiftningen förutsätter. Detta förutsätter en psykologisk och vid behov även medicinsk utredning. Utredningen bör inbegäras av psykolog, senast För närmare information vänligen kontakta Samskolans rektor Ronny Holmqvist. Frågor gällande skolskjuts besvaras av skolsekreterare Birgit Mäntyniemi. Besöksdag för de blivande ettorna och deras föräldrar ordnas onsdagen den 22 april 2015 i Samskolan. Läsåret inleds och avslutas Besöksdagens program: Besöksdag för de nya ettorna och deras föräldrar kl i Samskolans gymnastiksal (andra våningen). kl kl kl kl De blivande ettorna har lektion med klasslärare Info för vårdnadshavarna: Ronny Holmqvist, rektor Pia Vataja, speciallärare Merja Takala, skolhälsovårdare Pamela Mannström, koordinator för eftermiddagsvården Lunch Föräldrarna träffar läraren/lärarna Välkommen!

2 Skolsekreterare Birgit Mäntyniemi tfn: Svenska i Tammerfors Rektor Ronny Holmqvist: samskolan 49 ANMÄLAN AV ELEV TILL SAMSKOLANS FÖRSTA KLASS LÄSÅRET BARNETS UPPGIFTER Barnets namn Personbeteckning Barnets eget modersmål Nationalitet VÅRDNADSHA Vårdnadsshavare VARENS UPPGIFTER E-post: Vårdnadshavare Adresser, telefonnummer FÖRSKOLA Förskola Läsår BARNETS STYRKA OCH DELOMRÅDEN SOM BEHÖVER STÖD Barnets styrka (frivilligt): Ur undervisningssynvinkel nödvändiga uppgifter om barnets tidigare stödinsatser I förskolan (undervisning i barnets eget modersmål, gruppassistent etc.) Delområden, där barnet behöver stöd (frivilligt): Stödinsatser och undersökningar utanför undervisningen Övrigt, t.ex. planering av medicinvård, allergier som är viktiga med tanke på undervisningsarrangemangen: Har barnet deltagit i bedömning av skolmognad i grupp? Behov av gemensam diskussion mellan vårdnadshavarna samt förskolelärarna och lärarna i den grundläggande undervisningen ja Religion: nej Ev.lut. Ort. Har barnet förlängd läroplikt? UNDERTECKNINGAR Annan, vilken: Datum Ort Vårdnadshavare Vårdnadshavare Ingen religion: Lämna in anmälningsblanketten till Samskolans kansli senast fredagen den 31 januari 2014 ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER OM BARN I FÖRSKOLAN TILL SKOLAN Adress

3 SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS ANSÖKAN OM SKOLSKJUTS LÄSÅRET Elevens fullständiga namn Personbeteckning Klass Adress och postnummer Hemkommun Skoresans längd i km Skolresan görs med: Tammerfors stads bussar Matkahuolto Skolresorna är avgiftsfria ifall skolresans längd överskrider fem kilometer. Jag ansöker om skolskjuts för ovannämnda barn med hänvisning till lagen om grundläggande utbildning 32. Ort och datum Vårdnadshavarens underskrift + namnförtydligande Telefonnummer och e-post Adress (om inte samma som barnets) Ansökan förkastad: Motivering:

4 HAKEMUS - ANSÖKAN Denna blankett gäller EJ för barn bosatta i Tammerfors! Koulunkäyntuoikeus. Henkilötiedot Oppilaan koko nimi Syntymäaika Luokka Kotiosoite Kotikunta Huoltajan nimi Osoite Puhelin Postinumero ja -toimipaikka Hakemus ja perustelut Oppilaan kunnassa ei järjestetä opetusta oppilaan äidinkielellä Allekirjoitus Paikka ja päivämäärä Huoltajan allekirjoitus Kotikunnan päätös Myönnetään Ei myönnetä Määräajaksi lukuvuodelle Oppilaan koko perusopetusajaksi Ote kannatusyhdistyksen ja kuntien välisestä sopimuksesta Kunta korvaa yhdistykselle koulun toimintamenojen ja toimintatulojen erotuksen, josta on vähennetty ylläpitäjälle varainhoitovuodelle laskettujen valtionosuusperusteiden mukainen euromäärä. Laskutusperusteena on Svenska samskolanin välttämättömät koulukustannukset, jotka sisältävät opetuksen, oppilasruokailun, kiinteistön hoito- ja huoltokustannukset seka hallinon kustannukset. Kunta korvaa koulukuljetuksista ja koulunkäyntiavustajista aiheutuneet kustannukset todellisten kustannusten mukaan. Allekirjoitus Paikka ja päivämäärä Allekirjoitus ja virka-asema Ylläpitäjän päätös Koulunkäyntioikeus iin Myönnetään Ei myönnetä Allekirjoitus Paikka ja päivämäärä Allekirjoitus ja virka-asema

5 INFORMATION OM EFTERMIDDAGSVÅRDEN Eftis Eftis erbjuder barnen en meningsfull och trygg fritid efter skolan med både fri och ledd verksamhet. Eftis är motionsinriktad. Vi motionerar i gymnastiksalen, går stavgång i Pyynikkis vackra omgivning och leker utelekar. Vi åker med stadens bussar och provar på olika hobbys såsom minigolf, bowling, redskapsgymnastik, badminton, dans m.m. Vi går/åker i väg på utflykter till stadens parker och besöker olika evenemang. Eftis är inordnad i Svenska Gårdens andra våning. Där pysslar vi och ritar/målar, spelar spel, bakar m.m. På eftis ordnar vi även disko, partyn och knytkalas. Vintertid åker vi pulka och skridskor. Barnen som kommer till Eftis har tid och möjlighet att umgås och leka med sina kompisar. Vi lär oss också att ta hänsyn till varandra och ansvara över våra saker på Eftis. Eftermiddagsverksamheten börjar Eftermiddagsverksamheten börjar när skoldagen slutar och har öppet till klockan Eftis följer skolans verksamhetsdagar och har stängt under skolans ledigheter (höstlov, jullov och sportlov). Arbets- och lovdagar läsåret för eftermiddagsverksamheten: Höstterminen Höstlov (v. 42) Vårterminen Sportlov (v. 9) Ledig dag Avgiften för eftermiddagsverksamheten är nu 120 /månad vilket debiteras en gång i månaden med förfallodag i slutet på månaden. Ifall nämnden för barn och ungdom godkänner förslaget på sitt möte under våren, höjs avgiften för eftermiddagsverksamheten till hösten. Det finns möjlighet att välja förkortad eftermiddagsverksamhet vilket betyder att barnet är på Eftis 3h/dag eller 3 eftermiddagar/vecka och då är avgiften i dagens läge, 60 /månad. Obs! Ifall ni väljer förkortad eftermiddagsverksamhet kan barnet inte delta i alla utfärder. Ansökningstid till Eftis är 6 20 april 2015 för elever i årskurs ett och två. Ni får skriftligt meddelande om platsen under maj månad. Ansökan till Eftis är bindande för hela verksamhetsåret. Välkommen till en meningsfull fritid på Eftis! Eftiskoordinator: Pamela Mannström

6 ANSÖKNINGSBLANKETT TILL EFTIS Barnets namn: Verksamhetsåret: Socialskyddssignum: Adress: Postnummer: Vårdnadshavare 1: Socialskyddssignum: E- post och telefonnummer: Arbets- eller studieplats: Vårdnadshavare 2: Socialskyddssignum: E- post och telefonnummer: Arbets- eller studieplats: Vårdtid/dag (Obs! Eftis har öppet till kl.17.00) : Barnet deltar i eftermiddagsverksamhet 120 /mån* Barnet deltar i förkortad eftermiddagsverksamh. (3h/dag eller 3 eftermiddagar/vecka 60 /mån* OBS! Ansökan är bindande för höst- och vårterminen. Datum: Underskrifter: Blanketten returneras senast till Samskolans kansli eller per e- post *Priserna följer Tammerfors stads prissättning och eventuella höjningar kan ske.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Reviderad och upprättad 16/8-2013 Inledning All personal på

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Himlaskolan. Reviderad och upprättad 3/9-12 Inledning All personal på Himlaskolan ska arbeta för att motverka att barn

Läs mer

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_6_sv_180214PP +

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_6_sv_180214PP + KAN_6 1 *1219901* MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; UNG PERSON Denna anmälningsblankett är avsedd för att förvärva finskt medborgarskap för dig som är mellan 18 och 22 år gammal, inte har dömts till fängelsestraff

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PK4_plus 1 *1459901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Detta är en familjeutredningsblankett för dig vars under 18-åriga, ogifta barn ansöker om sitt första uppehållstillstånd

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Erbjudande om förskola inom fyra månader

Erbjudande om förskola inom fyra månader Informationsblad 1 (5) Erbjudande om förskola inom fyra månader Vårdnadshavarna ska få en plats i förskola för sitt barn inom fyra månader efter att de anmält önskemål om förskoleplats till kommunen. Här

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Välkommen som god man till ensamkommande barn

Välkommen som god man till ensamkommande barn Välkommen som god man till ensamkommande barn Överförmyndare i samverkan hälsar dig välkommen till ditt uppdrag som ställföreträdare. I de ensamkommande barnens situation ligger att de vid sin ankomst

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20 Handlingsplan för Stenbockskolan samt Åsbo skola vid misstanke om barn som far illa samt samverkansplan för Barn- och Elevhälsan, socialtjänsten och övrig hälso- och sjukvård Skriven av Sandra Brisenman

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Försörjningsstöd Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Om du inte har någon inkomst eller tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd.

Läs mer

Stöd och matchning mer stöd i jobbsökandet

Stöd och matchning mer stöd i jobbsökandet Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2014 11 Stöd och matchning mer stöd i jobbsökandet Stöd och matchning är en tjänst för dig som behöver ett intensivt och individuellt anpassat stöd i jobbsökandet.

Läs mer

Frånvaro och ledighet

Frånvaro och ledighet Juridisk vägledning Reviderad april 2013 Mer om Frånvaro och ledighet Vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl Även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan

Läs mer

IDÉER hur man kan öka på motionen under skoldagen

IDÉER hur man kan öka på motionen under skoldagen IDÉER hur man kan öka på motionen under skoldagen Programmet Skolan i rörelse 1 170212_LK_hyvatkaytannot_swe.indd 1 29.2.2012 14:48:09 IDÉER hur man kan öka på motionen under skoldagen Programmet Skolan

Läs mer

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16 Handlingsplan Då barn misstänks far illa Reviderad 2015-05-16 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Förord s. 3 Vad säger lagen om anmälningsplikt? s. 4 Vad innebär detta i praktiken? s. 4 Vad

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Ansökan om vårdnadsbidrag

Ansökan om vårdnadsbidrag Ansökan om vårdnadsbidrag 1 Barnets uppgifter: Namn Personnummer Mottagare av vårdnadsbidrag, vårdnadshavare Namn Personnummer Adress E-postadress Telefon, mobiltelefon Kontoförande bank Clearingnummer

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Ett stöd i samarbete mellan förskola, skola och socialtjänst kring anmälningsärende enligt 14 kap.1 Socialtjänstlagen. Definitionen utgår från barnet, skiljer

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer