Kulutukseen luovuttajat. apteekit sairaala-apteekit lääketukkukaupat lääketehtaat. Överlåtarna för förbrukning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulutukseen luovuttajat. apteekit sairaala-apteekit lääketukkukaupat lääketehtaat. Överlåtarna för förbrukning"

Transkript

1 Erityisluvat Kulutukseen luovuttajat apteekit sairaala-apteekit lääketukkukaupat lääketehtaat Specialtillstånd Överlåtarna för förbrukning apoteken sjukhusapoteken läkemedelspartiaffärerna läkemedelsfabrikerna

2 Lääkevalmiste on erityisluvallinen, kun se ei ole Suomessa myyntiluvallisena kaupassa Myyntiluvan myöntämisen jälkeen lääkevalmisteen kulutukseen luovuttaminen vaatii Lääkelaitoksen myöntämän erityisluvan niin kauan, kunnes lääkevalmisteen kauppaantuloilmoitus on tehty Lääkelaitokselle. Kiireellistä erityislupaa, ns. faksilupaa, voi hakea perustellusti vain tapauksessa, jossa lääkkeen toimittaminen potilaalle on lääketieteellisistä syistä kiireellinen. Ett läkemedelspreparat kräver specialtillstånd om det inte i Finland säljs med försäljningstillstånd Efter att försäljningstillstånd har beviljats kräver överlåtelse för förbrukning av ett läkemedelspreparat Läkemedelsverkets specialtillstånd ända tills Läkemedelsverket har fått meddelande om att preparatet har introducerats på marknaden. Brådskande specialtillstånd, s.k. faxtillstånd, kan motiverat ansökas endast i fall där det av terapeutiska skäl är brådskande att expediera läkemedlet till patienten.

3 Erityisluvallisesta lääkevalmisteesta on hyvä selvittää saatavuus maahantuoja lääketukkukauppa lääkevalmisteen tiedot (nimi, vahvuus, lääkemuoto, valmistaja) tarvitaanko huumausaineen maahantuontilupa koskeeko lääkettä eräkohtainen laadunvalvonta pakkausseloste ja/tai valmisteyhteenveto, joka toimitetaan Lääkelaitokselle uudesta erityislupavalmisteesta Erityisluvallisen lääkevalmisteen käyttäjän on saatava riittävät tiedot lääkkeen oikeasta käytöstä sekä säilytys- ja muista ohjeista Gällande läkemedelspreparat med specialtillstånd är det bra att ta reda på tillgänglighet importör läkemedelspartiaffär uppgifter om preparatet (namn, styrka, läkemedelsform, tillverkare) behövs importtillstånd för narkotiska medel berörs preparatet av satsvis kvalitetskontroll bipacksedel och/eller produktresumé som inlämnas till Läkemedelsverket för nya preparat med specialtillstånd Användare e av läkemedelspreparat eparat med specialtillstånd måste få tillräckliga upp- gifter om rätt användning av preparatet samt om förvarings- och andra anvisningar

4 Erityislupahakemuksessa tulee huomioida hakemus ja lääkemääräys/tilaus tulee olla lääkevalmisteen kauppanimellä, ei esimerkiksi vaikuttavan aineen nimellä määrät hakemuksessa ja lääkemääräyksessä tulee olla samat asiapapereihin tulevat muutokset tulee vahvistaa lääkäriltä lääkevalmisteen vahvuus ja annostus lääkevaihto ei koske erityislupalääkkeitä lääkemääräyksen päivämäärä käyttäjän nimen selvennys, syntymäaika lääkärin nimen selvennys, sv-numero kulutukseen luovuttajan virallinen nimi Lääkelaitokselle postitetaan kopio reseptistä ja alkuperäinen lääkärin ja kulutukseen luovuttajan allekirjoittama hakemuslomake korvattavuudesta päättää lääkkeiden hintalautakunta (STM) käsittelyaika on enintään 30 päivää I ansökan om specialtillstånd bör beaktas ansökan och recept/beställning ska göras på preparatets handelsnamn, inte på t.ex. den verksamma substansen mängderna i ansökan och receptet ska vara de samma ändringar i dokumenten ska bekräftas av läkaren läkemedelspreparatets styrka och dosering generisk substitution gäller inte preparat med specialtillstånd receptets datum förtydligande av användarens namn, födelsedatum förtydligande av läkarens namn, sf-nummer det officiella namnet av överlåtaren kopia av receptet och original ansökan underskriven av läkaren och överlåtaren ska skickas till Läkemedelsverket läkemedelsprisnämnden (SHM) besluter om ersättningsbarheten behandlingstiden max. 30 dagar

5 Määräaikainen erityislupavalmiste voidaan luovuttaa kulutukseen reseptillä tai lääketilauksella verkkosivun luettelossa lääkkeen kohdalla esitettyyn käyttötarkoitukseen. Kulutukseen luovuttajan tulee pitää kirjanpitoa, joka säilytetään 5 vuotta. Luettelo ja lisätietoja määräaikaisista erityislupavalmisteista löytyy Lääkelaitoksen verkkosivulta: Apteekit Erityisluvat Määräaikaiset erityislupavalmisteet Preparat med temporärt specialtillstånd kan överlåtas för förbrukning mot recept eller läkemedelsbeställning, för den indikation som nämns för preparatet i förteckning på webbplatsen. Den som överlåter preparatet för förbrukning ska för bok över överlåtelsen. Dokumentationen sparas i 5 år. En förteckning över läkemedelspreparat med temporärt specialtillstånd och mer information om dem finns på Läkemedelsverkets webbplats: Apotek Specialtillstånd Läkemedel med temporära specialtillstånd

6 Lääkelaitos Lääketurvaosasto Erityisluvat PL 55, Helsinki Puh. (09) Faksi (09) Sähköposti: Erityislupahakemuslomake suomeksi index.html Läkemedelsverket Avdelning för läkemedelssäkerheten Specialtillstånd PB 55, Helsingfors Tel. (09) Fax (09) E-post: Blankett för ansökan om specialtillstånd på svenska specialtillstand/specialtillstand/index.html

Så här använder du erecept

Så här använder du erecept På Svenska Så här använder du erecept Hela Finland ska börja använda elektroniska recept, så kallade erecept. Du får mer information från ditt apotek eller din hälsostation. Du kan också gå in på webbsidan

Läs mer

Ansökan om vårdnadsbidrag

Ansökan om vårdnadsbidrag Ansökan om vårdnadsbidrag 1 Barnets uppgifter: Namn Personnummer Mottagare av vårdnadsbidrag, vårdnadshavare Namn Personnummer Adress E-postadress Telefon, mobiltelefon Kontoförande bank Clearingnummer

Läs mer

Restnoterade läkemedel vilket ansvar har de olika aktörerna på marknaden?

Restnoterade läkemedel vilket ansvar har de olika aktörerna på marknaden? Restnoterade läkemedel vilket ansvar har de olika aktörerna på marknaden? 2010-06-24 Detta dokument syftar till att beskriva vilket ansvar de olika aktörerna på läkemedelsmarknaden har för att undvika

Läs mer

Special läkemedels. På spaning mot nya läkemedel

Special läkemedels. På spaning mot nya läkemedel Special läkemedels PROJEKTET På spaning mot nya läkemedel Målet är att säkerställa effekten och nyttan Under de närmaste åren kommer flera nya läkemedel att introduceras i sjukvården. Många av dem innebär

Läs mer

ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN

ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN Anmälan tillsammans med bilagor skickas till: Västerviks kommun Överförmyndarkansliet 593 80 Västervik ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare Fylls i av Migrationsverket/UM

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare Fylls i av Migrationsverket/UM 132011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare Fylls i av Migrationsverket/UM Dossiernummer

Läs mer

HANDBOK. Bruksanvisning för den elektroniska tjänsten för import- och exportlicenser Januari 2014

HANDBOK. Bruksanvisning för den elektroniska tjänsten för import- och exportlicenser Januari 2014 HANDBOK Bruksanvisning för den elektroniska tjänsten för import- och exportlicenser Januari 2014 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Registrering som kund hos den elektroniska ansökningstjänsten... 3

Läs mer

foder, utom ningen. 3 Växtskyddsmedel (Tukes) preparat1/) måste göras. tillåtna

foder, utom ningen. 3 Växtskyddsmedel (Tukes) preparat1/) måste göras. tillåtna 3 Växtskyddsmedel Vid övervakningen av tvärvillkor övervakas För växtskyddet har endast använts sådana växtskyddsmedel som är godkända i Finland. Växtskyddsmedlen har använts korrekt, enligt anvisningarna

Läs mer

Inbjudan. Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige

Inbjudan. Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige MIGR236011 101004 236011 Inkom utlandsmyndigheten Inkom Migrationsverket Inbjudan och Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige Fylls i av personer i Sverige som vill bjuda in släktingar

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre! Nationellt kvalitetsregister samt stöd i den individuella vården för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Läs mer

Att få hjälp av en god man

Att få hjälp av en god man Information Att få hjälp av en god man INFORMATION OM GODMANSKAP OCH FÖRVALTARSKAP Vem kan få god man En myndig person som är i behov av hjälp i rättsliga eller ekonomiska angelägenheter, eller någon som

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Ändra styrelse och firmateckning 818

Ändra styrelse och firmateckning 818 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra styrelse och firmateckning 818 Aktiebolag 1 (4) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST 2 Till Dig som behöver veta mer om riksfärdtjänst Riksfärdtjänsten är ett kommunalt ansvar. Det innebär att Du som är folkbokförd i Danderyds kommun ska

Läs mer

Fyll i blanketten direkt på din dator

Fyll i blanketten direkt på din dator Fyll i blanketten direkt på din dator Den här blanketten kan du fylla i på din dator. Du kan däremot inte skicka in den här på webbplatsen, eftersom den först måste skrivas under. Skriv ut blanketten på

Läs mer

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd för investering i lagringsplats för brandskadat virke efter branden i Västmanland den

Läs mer

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS i Sverige Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS I detta dokument beskrivs hur man i BORIS hanterar patienter som behöver göras tillgängliga för flera enheter i BORIS, pga. att de remitteras

Läs mer

Lathund för webbpublicering av bilder

Lathund för webbpublicering av bilder Lathund för webbpublicering av bilder Innehåll Lathund för webbpublicering av bilder... 1 Vilka bilder får du publicera på webben?... 2 Bilder på Google... 3 Creative Commons bilder... 4 Bilder utan upphovsrätt

Läs mer

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_6_sv_180214PP +

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_6_sv_180214PP + KAN_6 1 *1219901* MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; UNG PERSON Denna anmälningsblankett är avsedd för att förvärva finskt medborgarskap för dig som är mellan 18 och 22 år gammal, inte har dömts till fängelsestraff

Läs mer

Utlåtande från läkare vid prövning av hälsotillstånd i ärenden om uppehållstillstånd eller verkställighetshinder

Utlåtande från läkare vid prövning av hälsotillstånd i ärenden om uppehållstillstånd eller verkställighetshinder 244011 Inkom Migrationsverket Utlåtande från läkare vid prövning av hälsotillstånd i ärenden om uppehållstillstånd eller verkställighetshinder Dossiernummer Signatur Läkare som skriver utlåtanden eller

Läs mer

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn Obs! Det finns flera sätt att bli svensk medborgare. Testa vilket som passar dig bäst i Medborgarskapsguiden på www.migrationsverket.se På webbplatsen

Läs mer

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Till dig som behöver veta mer om riksfärdtjänst Riksfärdtjänsten är ett kommunalt ansvar.

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Utbyte av läkemedel utan subvention

Utbyte av läkemedel utan subvention Utbyte av läkemedel utan subvention Tillåt frivillig utbytbarhet och priskonkurrens på receptbelagda läkemedel utan subvention Läkemedel som inte subventioneras (d.v.s. inte ingår i läkemedelsförmånen)

Läs mer