Hur långt ifrån västra åstranden bor du?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur långt ifrån västra åstranden bor du?"

Transkript

1 Borgå stad RESULTAT AV WEBBENKÄT OM INLEDANDE AV PLANLÄGGNINGSARBETET FÖR VÄSTRA ÅSTRANDEN För att kunna fastställa målen för detaljplanen för västra åstrandens strandområde behövs information om de önskemål som användare av området har. Enkäten kunde besvaras på hösten 2013 ( ). Enkäten gällde västra åstranden samt parkerna och rekreationsskogarna mellan Kokon, Näsebacken och gamla bron. Man fick 416 svar på enkäten. Av dem som svarade bor 95 % (395 st.) i Borgå och 70 % på 0-3 kilometers avstånd från området. Nästan alla som svarade känner området, eller åtminstone en del av det, rätt så bra eftersom 94 % av dem besöker området minst flera gånger i sommaren. Antalet svar av icke-ortsbor som besökt Borgå var 21 (5 % av svaren). Av dem som svarade besökte 24 (5,7 %) västra åstranden endast en gång i sommaren eller mer sällan. Hur långt ifrån västra åstranden bor du? Under 1 km 1-3 km Över 3 km, i Borgå Jag bor inte i Borgå Antalet svar Hur ofta besöker du västra åstranden? Flera gånger i veckan Flera gånger under sommaren Cirka en gång i veckan Cirka en gång i sommaren eller mera sällan Procent av svar 1 /6 Resultat av webbenkät om inledande av planläggningsarbetet för Västra åstranden

2 Hur brukar du komma till västra åstranden? Gående Med bil Med cykel Med båt Med motorcykel eller moped Med buss till centrum och gående till åstranden Procent av svar Vad skulle du helst göra i strand- och rekreationsområdena på västra åstranden? Här bad man välja flera alternativ och också de alternativ som man skulle använda om sådana tjänster fanns. Av de angivna 22 alternativen valde de som svarade i genomsnitt 9 alternativ de tyckte var bra. Detta visar att området besöks för flera olika orsaker och att verksamhetsmöjligheterna ska vara mångsidiga. Mest populärt var att njuta av parkerna, att promenera och att besöka strandkaféet. 2 /6 Resultat av webbenkät om inledande av planläggningsarbetet för Västra åstranden

3 Vad skulle du helst göra i strand- och rekreationsområdena på västra åstranden? Välj flera alternativ Jag skulle njuta av planteringarna och parkerna Jag skulle besöka strandcaféerna Jag skulle gå Jag skulle gå ut och äta på en strandrestaurang 225 Jag skulle gå till kiosken och njuta av en glass, förfriskningar eller sötsaker Jag skulle ta mig ett glas på en strandrestaurang Jag skulle titta på båtarna vid stranden 193 Jag skulle cykla Jag skulle promenera eller löpa längs strandrutten och i rekreati01sskogen i Kok01 Jag skulle sitta på en allmän brygga med tårna i ån Jag skulle besöka utsiktscaféet uppe på Kok01backen Jag skulle besöka Näse gård om där fanns ett café eller en restaurang Jag skulle vada i strandvattnet om det fanns en liten sandstrand Jag skulle picknicka på gräsmattan Jag skulle titta på reparati01 av träbåtar vid varvet Jag skulle skida längs strandrutten om det fanns ett skidspår runt Kok01 Jag skulle besöka utsiktscaféet lunchrestaurang Furunäs på Näsebacken Jag skulle rasta hunden Jag skulle meta vid stranden eller pimpla på isen Jag skulle röra mig mera på västra åstranden om där fanns en tillgänglig rutt Jag skulle ta i land med kanot Jag skulle åka rullskidor längs strandrutten om det fanns en asfalterad rutt runt Kok01 Jag skulle röra mig mera på västra åstranden i fall någ01 av broarna skulle vara mera långsluttande 3 /6 Resultat av webbenkät om inledande av planläggningsarbetet Antal för Västra valda alternativ åstranden

4 Vilka platser lämpar sig bäst för servicebyggnader på västra åstrandens parkzon? På kartan förslogs 13 platser för byggnaderna, av vilka på fem (1, 3, 10, 11 och 12) finns redan en byggnad. På två ställen finns en servicebyggnad: Furunäs och Kokon skidcentrum. I de nya servicebyggnaderna kan placeras t.ex. en kiosk, ett kafé, en restaurang, verksamhet för friluftsliv, fritid och turister och delvis även affärslokaler. Denna fråga besvarades av ca 350 personer. Åsikterna delade sig och alla ställen ansågs lämpliga både för byggandet och för att inte byggas. De lämpligaste ställen för servicebyggnader var enligt enkäten området norr om Wilenius varv samt områdena i närheten av Kokon skidcentrum, vilka ca 60 % av dem som svarade understödde. Över hälften ansåg att lämpliga ställen för byggande är också strandområdet vid Kokon som har hård botten och god byggbarhet, området norr om Alexandersgatans bro samt gårdsområdet kring Näse gård (stället där R-kiosken fanns tidigare). Dessa ställen fick också minst "nej"-beteckningar. Den gamla stenfoten vid ån norr om Mannerheimgatans bro delade åsikterna mest. Svaren till att bygga en servicebyggnad där delades nästan jämnt mellan ja och nej. Åsikterna varierade också för Kokonbackens topp och Lagmansgatans ända. Minst lämpliga platser för byggande var det gamla reningsverket samt området bakom församlingens kontor på Näsebacken, där det finns ett växthus och gamla bostadshus. 4 /6 Resultat av webbenkät om inledande av planläggningsarbetet för Västra åstranden

5 Vilka platser lämpar sig bäst för servicebyggnader på västra åstrandens parkzon? 6. Området norr om Wilenius varv, där det nu finns en sandplan 3. Omgivningen i närheten av Koko skidcentrum 9. Strandområdet vid Kokobacken som har hård botten och är bra att bygga på 10. Gården vid Näse gård 7. Området norr om Alexandersgatans bro 13. Parkeringsområdet vid gamla bro 12. Furunäs med omgivning 5. Området söder om Wilenius varv och ändan av Guldlistgatan 4. Kokobackens topp 8. Området söder om August Eklöfs park och ändan av Lagmansgatan 9. Gamla stenfoten vid ån norr om MannerhEimgatans bro 1. Förra reningsverket och näromgivningen 11. De gamla små byggnaderna och växthuset bakom församlingens kotorslokaler jaa kanske nej 5 /6 Resultat av webbenkät om inledande av planläggningsarbetet för Västra åstranden

6 Vilket annat ställe skulle vara lämpligt för byggande? Vi fick 159 förslag till service och ställen för servicebyggnader. Mest föreslogs hela strandområdet utan att precisera något exakt ställe. Mera verksamheter önskades vid skidcentrumet och vid stranden önskades bl.a. en naturstig och uthyrning av kanoter. Idéer om verksamhet i Näse gård och dess gamla och nya sidobyggnader. Vilken användning anser du är lämplig för den kulturhistoriskt värdefulla gården med ekonomibyggnaderna som staden äger? Vi fick 337 förslag till användning av Näse gård. Över en tredjedel föreslog att där öppnas ett kafé eller en matrestaurang (34 %). Några föreslog också kultur- och konstlokaler. Nästan en tredjedel (31 %) föreslog ett konstcentrum, kulturlokaler, ett museum eller ett galleri. Dessutom föreslogs en affärslokal (8 %), ett hotell (3 %), en bostad (3 %), en turistbyrå (2 %) samt enskilda idéer så som ett upplevelsecentrum. Idéer om verksamhet vid Näsebackens strand och bredvid den gamla bron. Hurdan byggnad och verksamhet anser du att skulle vara lämplig på parkeringsplatsen vid kanonen? Vi fick 312 idéer om byggnaden vid Näsebackens strand. En tredjedel föreslog ett kafé, en kiosk eller en restaurang (36 %). Cirka en tredjedel (32 %) anser att tjänster för turister och toaletter är viktiga på detta ställe. Parkeringsplatser föreslogs av cirka en tiondedel (10 %). Resten av förslagen var enskilda idéer, t.ex. en dansbana eller en minigolfbana. Övrigt om planläggning av västra åstranden Under denna rubrik skrevs 65 svar. I en femtedel av svaren önskades att det inte finns flera restauranger eller uteserveringar vid stranden. En femtedel önskade också att det inte byggs nya byggnader på stranden. Resten av svaren var enskilda kommentarer. 6 /6 Resultat av webbenkät om inledande av planläggningsarbetet för Västra åstranden