Innehåll. Nätverksträff i SNORPF-regionen Ansvarig Utgivare Åsa Tholin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Nätverksträff i SNORPF-regionen Ansvarig Utgivare Åsa Tholin 0703-954244"

Transkript

1 Nr

2 Innehåll Riksföreningen Syvi Särskolans och specialskolans yrkesvägledare ideella förening Ordförande har ordet 2 Nätverksträff i SNORPF-regionen 3 Ansvarig Utgivare Åsa Tholin Konferensen i Katrineholm Statistik över avgångselever 4 Org. nr Bollerupelever på elevutbyte i England 5 Pgnr Skåne-Syvi 7 Sammanfattning och reflektion av konferensen i Gävle 9 Kontakt 11 Inbjudan och anmälan konferensen i Katrineholm 12 Redaktör Marie Larsson Omslag Vy från Kattegatt 1

3 Ordförande har ordet. Onsala Bästa kollegor och SYVI-medlemmar! Ännu ett läsår går mot sitt slut och utslussningsarbetet till arbetsmarknad, daglig verksamhet eller vidare studier är avslutat. Glada och förväntansfulla studenter lämnade skolan förra veckan. Trots idogt arbete från både pedagoger och yrkesvägledare känns framtiden för våra ungdomar oviss. Några elever behöver göra fortsatt praktik genom AF för att få ett arbete och de elever som fått ett arbete kommer att behöva kämpa för att behålla sina arbeten. För ett par veckor sedan deltog jag på en avtackning i Göteborg av kollegan Barbro Wetter. Barbro har arbetat många år i Göteborg som yrkesvalslärare och hon och jag har haft ett nära och gott samarbete över kommungränserna inom GR-regionen. Sina sista år var hon enhetschef för samtliga yrkesvalslärare i Göteborg. Barbro har också suttit med i SYVI:s styrelse. Jag önskar dig en härlig pensionärstid framöver Barbro. Själv har jag valt att arbeta ännu ett år och ser nu fram mot ett, hoppas jag, härligt sommarlov. Sommaren är redan här och det mesta är i full blom. Det är ljuvligt att komma hem på eftermiddagen och kunna njuta av många ljusa timmar och härlig värme på altanen. Vi äter middag utomhus nästan varje dag. Denna tidning blir den första, som inte kommer ut i pappersformat utan blir en digital tidning. Det ska bli spännande att se och höra vad ni tycker om det. Hör gärna av er med era åsikter. Vi har haft lite olika tankar om detta i styrelsen, men efter ett majoritetsbeslut bestämde vi oss för att pröva detta. Vi kommer att fråga på årsmötet, om ni är nöjda med SYVI-Nytt i digital form. Men då det brukar vara väldigt få medlemmar, som går på årsmötet, kan ni också höra av er via mail före årsmötet. Njut av SYVI-nytt, sommaren och ledighet! Hoppas vi blir många som ses på konferensen i Katrineholm september. Med en önskan om en härlig sommar till Er Alla! Åsa Tholin Ordförande 2

4 Nätverksträff i SNORPF-regionen. Torsdagen den 25 april var vi inbjudna till vår kollega Roland Trygg i Borås. Vi var ett 20-tal yrkesvägledare som hörsammat inbjudan och samlades på Viskastrandsgymnasiet i den gamla textilstaden Borås. Skolan var från 1997 och hade tidigare varit ett antal småfabriker, som med hjälp av glas och betong satts samman till en stor skolbyggnad. Efter lite kaffe och mingel startade vi med en presentationsronda av deltagarna från SNORPF-regionen. Gymnasiechef Pär Hyss gav oss sedan en kort övergripande presentation om gymnasiesärskolan i Borås. Därefter följde en mer detaljerad genomgång av gymnasiesärskoleverksamheten i Borås av Roland och ett par kollegor till honom. Gymnasiesärskola finns på tre olika gymnasieskolor i Borås. På en av gymnasieskolorna, Bergslenagymnasiet, finns enbart gymnasiesärskola. Det finns sammanlagt 133 elever på de nationella programmen. Rektor Claes-Göran Pellby berättade vad som händer lokalt i Borås utifrån GYS I samband med det pratade han om Bildningsstaden Borås och vad man vill med sina skolor. Utvecklingsområden är: Det goda klassrummet Rektors ledarskap Elever i behov av särskilt stöd Bemötandefrågor och förhållningssätt till eleven och elevens lärande Vi avslutade förmiddagen med en rundvandring på Viskastrandsgymnasiet. Lunch åt vi på Bergslenas Hotell-och Restaurangprogram. Under ledning av Roland Trygg pratade vi om vägledning på särskola. Bl.a. kom vi då in på att det saknas utbildning för studie-och yrkesvägledare, som vill arbeta inom särskola. Från SYVI:s sida har vi flera gånger skickat skrivelser i frågan till Utbildningsdepartementet, men ännu har ingen utbildning kommit till stånd. Nu hoppas vi på Skolverkets uppdrag inom syv från regeringens budgetproposition. Där påtalas behovet av en kvalitetsförbättring av studie-och yrkesvägledningen. Dessutom behovet av särskilda kompetensutvecklingsinsatser för att höja kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen. Fortbildningsinsatsen ska särskilt inriktas på hur man löser de etableringsinsatser som unga med funktionsnedsättningar möter på arbetsmarknaden. Som sista programpunkt informerade undertecknad om senaste nytt från SYVI. Vad har hänt under året som gått och vad är på gång? Vi tackade Roland för att han ordnat en av dessa så nyttiga nätverksträffar. Nästa år träffas vi i Kungälv. De som önskade gjorde en rundvandring på Bergslenagymnasiet, innan det var dags för hemfärd. //Åsa 3

5 Konferensen i Katrineholm Nu är vi uppe i 58 anmälda till konferensen i Katrineholm! Så fnatta på med er anmälan om ni vill bo på Statt!! Det är mycket bra, så här många var vi i mitten av augusti förra året. Jag vet också att ett par anmälningar är på gång, så vi kan bli bra många i höst!!! Programmet är bra, lite till alla oavsett var vi jobbar. MEN MEN MEN jag saknar en hel del medlemsavgifter, ni som inte är eller glömt att betala in drabbas ju av ett högre pris och det betyder inte att ni automatiskt blir medlemmar när er högre konferensavgift betalts in av er arbetsgivare. Tänk på det, så passa på att rena ert samvete! Statistik över avgångselever Ni minns alla hur vi i SYVI samlade in uppgifter från hela Sverige hur studentexamenselevernas omedelbara framtid såg ut med tanke på arbete, sysselsättning eller vidare studier. Högskolan i Halmstad har ett projekt på gång som behandlar ungefär detta. Vi kommer att få en rapport på konferensen av Jessica Arvidsson, doktorand och projektengagerad. Men dessvärre kommer inte detta projekt att helt täcka in dessa för vårt arbete så viktiga frågor. I SYVI-styrelsen hoppas vi att att dessa uppgifter åter ska kunna samlas in och utgöra en bra signal till alla dessa makthavare som behöver få reda på hur verkligheten ser ut. Vilka gymnasieprogram leder till jobb? Vilka jobb finns för våra ungdomar? Vilka skillnader finns geografiskt, politiskt... Har ni idéer om hur vi skulle kunna gå vidare med dessa frågor eller tankar om hur vi kan nå kunskap om hur det ser ut i landet? HÖR AV ER TILL MATTIAS SCHLYTER

6 Bollerupelever på elevutbyte i England Här en rapport på engelska från elevutbytet mellan Bollerup och Duchy College. Anton och Erik, bägge i åk 4 var utbytesstudenter under februari månad på Duchy. Som framgår av artikeln skötte de sig väl och var goda ambassadörer för Bollerup. Väl hemma gick de omedelbart ut på praktik, och höll på så till sista veckan i maj, då stora studentröran utbröt på Bollerup. De båda, som övriga 4 elever/studenter gick direkt ut i arbete, svinproduktion, köttdjurspoduktion, entreprenadarbete, bilbud/spedition och återvinning. Kändes bra!!! 5

7 6

8 Skåne-Syvi Skånes vägledare har återigen haft sina regionala tvådagars möte och första dagen började Birgitta från Försäkringskassan dagen med information kring aktivitetsersättningen: Läkarutlåtandet får inte vara äldre än 6 månader Förlängd skolgång: Får kombineras med annan inkomst Byter eleven program måste vi rapportera, det kan bli återbetalningsskyldigt Även rapportera vid avslut eller mycket frånvaro. Med andra ord, alltid rapportera (vem gör det?) Nedsatt arbetsförmåga Inte möjligt med aktivitetsersättning vid högskolestudier Kan söka olika nivåer på arbetstid Etapper på tre år Måste ha arbetsförmågan nedsatt med minst en en fjärdedel Läkarutlåtande nytt igen "läkarutlåtande om medicinskt tillstånd" finns på hemsidan Om eleven provat på arbetspraktik via Af och det inte fungerat kan man återkomma till Fk med ansökan för då har Af arbetsprovat och Fk kan få intyg på att dom inte står till arbetsmarknaden förfogande Måste anmäla förändringar till Fk Är man inte nöjd med beslutet kan man överklaga Sen följde en diskussion kring aktivitetsersättning, läkarutlåtande, elevers självkänsla osv. Vi tackade Birgitta och fortsatte med att diskutera kring att söka stadsbidraget för APL på Skolverket Kristianstad kommer att söka och delar upp det i två delar, en hemsida och en del till uppsökande verksamhet med kommunen. Man får lov att anordna en handledarutbildning men får inte betala företagen någon ersättning till arbetsplatserna. Sölvesborg vill utbilda handledare och utveckla yrkeslärarna. Riskbedömning Nytt är på gång vad det gäller riskbedömning och Helsingborgs elever är inte ute förrän de är fyllda 18 år, likadant i Hässleholm. Du kan få framföra maskiner om du har en speciell handledare med dig hela tiden innan du blivit 18. Detta enligt Andreas Thyberg som även talar om att det inte heller finns något som heter truckkort längre däremot måste man kunna påvisa att man har teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna framföra maskinen på tryggt och säkert sätt och det gör man enklast igenom någon form utav bevis. Det krävs även ett körtillstånd som intyg där chefen skrivit i samförstånd med föraren. Gunilla Månsson undrar hur vi gör med intyg till LSS-handläggaren om hur det gått på praktik för eleven. Olika svar, naturligtvis, från kommun till kommun. Kristianstad vill 7

9 ha detta från och med nu. Blekinge har läkare på habiliteringen vilket gör alla övriga grymt avundsjuka ;) Det finns inga tydliga centrala direktiv, man får lösa det själv. Det finns ingen manual vad det gäller detta arbetet. Många av våra elever som går på ett nationellt program har aldrig varit i kontakt med habiliteringen. Även diskussion om hur vi alla gör med de med A-diagnos utan utvecklingsstörning. Naturligtvis är det olika. Men har du blivit inskriven i särskolan innan det ändrades kan de själva välja. Sen startar man IM-program inom kommunerna. Dag två: Lennie Giander samt Annika Nilsson (SIUS) var de enda som kom från Af, illa illa. Annika har arbetat länge på Af och arbetar nu med Lennie i Lund. Förändringar väntas på Af de ska bli mer effektiva (går det;). Bland annat kommer det ny lag 1/9 kring A-kassan. Vi som vägledare får ändrade uppgift vad det gäller anskaffning av praktikplatser, det blir tvingande att föla det program som eleven valt. Lennie tar frågan om vi ska fortsätta dessa möten med sig till deras interna möte. Är det någon ide att vi fortsätter? Frågan kring SIUS och dess rekrytering kom upp och svaret var återigen att de rekryteras internt. Har vi undringar eller annat att ta upp angående SIUS är Sofie Carlsson i Malmö chef över SISU:s och vi uppmanas ta kontakt med henne vid problem. Två innehållsrika dagar som vi hoppas får en fortsättning trots dålig uppslutning från Af och vissa delar av Skåne. /Christel Lindqvist 8

10 Konferens om högskolestudier för personer med utvecklingsstörning Min sammanfattning och reflektion av konferensen om högskolestudier för personer med utvecklingsstörning på Högskolan i Gävle. Studiedagen inleddes av initiativtagarna Kennet Fröjd och Tomas Boman från Gävle Högskola med en presentation av Hälsoinspirationsprogrammet, (HIP). Projektet är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och Allmänna Arvsfonden. Övriga föreläsare under dagen var bl.a. Debra Hart och Dr Meg Grigal från det nationella nätverket Think College USA, Director Eric Latham UCLA (University of California Los Angeles,) Dr Fintan Sheerin från Trinity College Dublin, Irland, samt Director Dr Fiona Rilotta Flinders University Adelaide, Australien. Konferensen ville belysa möjligheten till högskolestudier för personer med utvecklingsstörning. I Sverige har man precis påbörjat arbetet. Flera andra länder har redan mångårig erfarenhet och flera av dessa har initiativtagarna på högskolan i Gävle besökt inför starten av HIP och som de nu även samverkar med. HIP är ett tre årigt program som ges på Högskolan i Gävle på 120 högskolepoäng (hp). Antagningen sker genom ansökan, tester och personlig intervju. Utbildningens fokus är hälsa mat- och motionsvanor och är i mycket hög grad upplevelsebaserad. Varje kurs inleds och görs så konkret som möjlig varefter abstraktionsnivån höjs. I programmet avsätts mer tid för varje högskolepoäng. Samarbete med andra program och kurser på högskolan har också inletts med olika framgång. Kennet och Tomas ser att det behövs mer kunskap inom lärarkåren för att bl.a. anpassa undervisningen och större acceptans. Studentkåren trycker på att HIP behöver vara mer delaktiga och synliga bland övriga studenter för att ska bli mer integrerade på högskolan. En av studenterna presenterade hur kursupplägget kan se ut och berättade om hur hon upplevde utbildningen. Eftersom hon är friidrottare på elitnivå passar utbildningen henne bra och hon tyckte att hon fått bättre studieteknik och att hon har stor nytta av de kunskaper hon fått. Hennes dröm är att bli personlig tränare. Kennet Fröjd beskriver de utmaningar de stått och står inför och den samverkan med berörda myndigheter som finns. En av utmaningarna är att nå ut med information om utbildningen så att studenterna vet vilket program de söker och vad som krävs. Kennet menar att bristen på utbud av högskolestudier för personer med utvecklingsstörning gör att några av studenterna inte fullföljer studierna när de upptäcker att utbildningen inte passar dem. Det vore därför önskvärt att det ska finnas fler olika program att välja på. Han säger att de är medvetna om att eleverna som uppbär studiemedel med lån kan hamna i en skuldfälla om inte utbildningen leder till arbete. Han tror dock att det finns en arbetsmarknad för hälsoinspiratörer inom t.ex. åldringsvård, daglig verksamhet, som hjälptränare men även inom privata företag. Han menar att det finns pengar i det statliga systemet som med god vilja skulle kunna kanaliseras till den typen av arbeten. Internationellt har man kommit mycket längre och därför har de mycket att delge oss. Det som blir tydligt under dagen är att utbildningssystemet ser olika 9

11 ut i olika länder och det vi i Sverige menar med högskolestudier har en bredare betydelse i vissa länder. Vad som beskrevs av de internationella föreläsarna är att för en del studenter gäller direkta studier inom olika ämnesområden medan det för andra kan handla mera om social träning, att de får ett fungerande socialt liv och kan utveckla dessa förmågor. Studieekonomin ser också olika ut i de olika länderna men i de flesta länder är det vanligt med stipendier av olika slag samt att föräldrarna betalar för utbildningen och därför inte jämförbart med svenska förhållanden. Det är naturligtvis viktigt att Sverige håller sig framme när det gäller högre utbildning för personer med utvecklingsstörning men det finns problem på vägen som behöver lösas. Idag finns redan Yrkeshögskolan, Lärvux och Folkhögskolor som bra alternativ och en utveckling av dessa behövs också. Den stora utmaningen är att hitta lösningar så att den som väljer att studera vidare har möjlighet att få ett arbete när studierna är avklarade så att de kan återbetala det utbildningen kostat dem. Därför är det viktigt att det förs diskussioner mellan de berörda inom fler olika områden och på olika nivåer de för att hitta bra lösningar. Inte minst Sveriges Kommuner och Landsting(SKL) som är en viktig part för att öppna för arbetstillfällen t.ex. inom barn- och äldreomsorgen. Sammanfattningsvis ser jag det ändå betydelsefullt att fler vill utveckla eftergymnasiala studier för personer med utvecklingsstörning, de behöver liksom många andra få möjlighet att byta karriär eller utvecklas inom de områden de önskar. /Barbro Ahlén Studie-och yrkesvägledare 10

12 Kontakt Lotta Granér, Vice ordförande, Konferensansvarig Specialpedagogiska skolmyndigheten Rålambsvägen 32 B Stockholm Tfn: Ansvarsområden: FOU, Folkhögskolor, SPSM Åsa Tholin, Ordförande Yrkesvalslärare Elof Lindälvs Gymnasium Lindälvs Gata Kungsbacka Tfn: Mobil: Fax: Ansvarsområden: Utbildnings-departementet Arbetsdepartementet Christel Lindqvist, Ledamot Studie- och yrkesvägledare Norrängsskolan Norregatan 22 (Box 2074) Hässleholm Tfn: Mobil: Fax: Ansvarsområden: Sveriges Vägledarförbund, SYV utbildningen Kajsa Johansson, Sekreterare Studie- och yrkesvägledare Linköpings kommun Utbildningsförvaltningen Sektionen för specialverksamhet Westmansgatan 27 B Linköping Tfn: Ansvarsområden: Arbetsförmedlingen, Autism & Aspergerförbundet Barbro Ahlén, Suppleant Studie- och yrkesvägledare Utbildningsförvaltningen Centrala stödavdelningen Rudsjöterrassen Haninge Tfn: Mobil: Ansvarsområde: Försäkringskassan, Socialdepartementet Mattias Schlyter, Kassör Yrkesvalslärare Naturbruksgymnasiet Yrkeslinjen Bollerup Tomelilla Mobil: Fax: Ansvarsområden: Skolverket, Fackliga organisationer Marie Larsson, Suppleant, redaktör Munkagårdsgymnasiet Björkängsvägen Tvååker Tfn: Mobil: Ansvarsområden: FUB, Ala 11

13 Särskolans och specialskolans Yrkesvägledares Ideella Förening Bjuder in till årets konferens/fortbildning den september 2013 i Katrineholm Konferensen äger rum i Hotell Statts annex Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm, ca 10 minuters promenad från järnvägsstationen. Boende och middag på Hotell Statt Katrineholm, ca 2 minuters promenad från järnvägsstationen

14 Konferensprogram Torsdag 26 september 08:30 10:00 Registrering och välkomstkaffe 10:00 10:10 Inledning, Åsa Tholin, ordförande i SYVI 10:10 11:30 Särskolan och sen Jessica Arvidsson, doktorand Halmstads högskola 11:30 12:30 TRIS om hedersrelaterat våld bland unga från särskolan Talin Davidian och Mariet Ghadimi 12:30 13:30 Lunch 13:30 14:30 Nya allmänna råd för Studie och yrkesvägledning Jan Lindblom och/eller Mikaela Zelmerlööw, utbildningsråd Skolverket 14:30 15:00 Fika och bikupa 15:00 16:30 Från särskola till arbete Stefan Tengman, f.d. utredare Socialdepartementet 16:45 Årsmöte för medlemmar i SYVI 19:30 Gemensam middag med dans Fredag 27 september 09:00 10:30 Motiverande Samtal, MI Marie--Louise Saltin MLH Konsult AB 10:30 11:00 Paus med tid för reflektioner 11:00 12:30 Jämställdhet i arbetslivet även för personer med utvecklingsstörning? Maria Hemström, huvudsekreterare i delegationen för jämställdhet i arbetslivet 12:30 13:30 Lunch 13:30 15:00 Livet börjar på andra sidan förtvivlan Filosofen, författaren och estradören Gunnar Åsberg 15:00 Avslutning med kaffe

15 Anmälan Senast 20/8 2013, Max 120 deltagare Antal tillgängliga rum på hotell Statt 87 st. varav en del dubbelrum. Vid sen anmälan riskerar ni att bli erbjuden rum på Gillet som ligger vid sidan om Hotell Statt Kostnaden för konferensen utan boende inklusive middag torsdagkväll 3500 kr Inklusive hotell 1 natt enkelrum 4500 kr 1 natt dubbelrum 4100 kr 2 nätter enkelrum 5600 kr 2 nätter dubbelrum 4800 kr Bekräftelse i form av faktura skickas ut till betalande samt via mail till anmälaren För dig som ännu inte är medlem tillkommer 200 kr Namn: E-post Hemadress: Fakturaadress: Tjänstgöringskommun: Telefon/mobilnummer: Antal nätter Enkelrum Dubbelrum Tillsammans med: Specialkostönskemål: Fortbildningsintyg önskas: Anmälan görs via hemsidan eller skickas till: SYVI/fortbildning, c/o Mattias Schlyter Lunden Borrby , SYVI:s organisationsnummer: Bankgiro:

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 SYVI Särskolans och Specialskolans YTTRANDE yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:102 Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen

Läs mer

Alla elever ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledning.

Alla elever ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. Skollagen 2 kap. 29 Alla elever ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. Skollagen 21 kap 2 Eleven ska ges möjlighet att stärka sin ställning i arbetsoch samhällslivet. 1 Läroplan för gymnasiesärskolan

Läs mer

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Om undersökningen 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun... 2 Definition av studie- och yrkesvägledning... 2 Mål för studie- och yrkesvägledningen...

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten. ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv

Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten. ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv Med fokus på livet efter studenten Susanne Borg och Pia Ekman arbetar på olika sätt för att unga med funktionsnedsättning

Läs mer

Riksföreningen SYVI Särskolans och specialskolans yrkesvägledare ideella förening. Ordförande har ordet 3. Presentation av nya styrelsemedlemmar 4

Riksföreningen SYVI Särskolans och specialskolans yrkesvägledare ideella förening. Ordförande har ordet 3. Presentation av nya styrelsemedlemmar 4 November!2013!!! !!!!!!! Riksföreningen SYVI Särskolans och specialskolans yrkesvägledare ideella förening Ansvarig utgivare Åsa Tholin 0703 95 42 44 Org.nr 822003-8510 Redaktör detta nummer Christel Lindqvist

Läs mer

FOMS. M ö j l i g h e t t i l l Ve rklighet! 1 8-2 0 M A R S 2 0 1 5 RIKSKONFERENS 2015 PÅ VISION I STOCKHOLM

FOMS. M ö j l i g h e t t i l l Ve rklighet! 1 8-2 0 M A R S 2 0 1 5 RIKSKONFERENS 2015 PÅ VISION I STOCKHOLM FOMS RIKSKONFERENS 2015 PÅ VISION I STOCKHOLM M ö j l i g h e t t i l l Ve rklighet! Konferensen hålls på VISION, Kungsgatan 28 i Stockholm. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med

Läs mer

Syvi-nytt nov 2014. Skulpturen Sólfarid vikingaskepp av Jón Gunnar Árnason Foto: Christel Lindqvist

Syvi-nytt nov 2014. Skulpturen Sólfarid vikingaskepp av Jón Gunnar Árnason Foto: Christel Lindqvist Syvi-nytt nov 2014 Skulpturen Sólfarid vikingaskepp av Jón Gunnar Árnason Foto: Christel Lindqvist Ordförande har ordet Onsala 2014 10 30 Bästa kollegor och SYVI-medlemmar! Tack kära konferenskommitté

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Riktlinjer för 2008-2012 för Sveriges Vägledarförening: Synliggöra Sveriges Vägledarförening Bevaka och stärka vägledningen nationellt och internationellt Utveckla vägledningsprofessionen

Läs mer

Ordförande har ordet 3. Riksföreningen SYVI Särskolans och specialskolans yrkesvägledares ideella förening. Temadag Downs 4. Varenda unge ska 6

Ordförande har ordet 3. Riksföreningen SYVI Särskolans och specialskolans yrkesvägledares ideella förening. Temadag Downs 4. Varenda unge ska 6 Mars 2014 Riksföreningen SYVI Särskolans och specialskolans yrkesvägledares ideella förening Ansvarig utgivare Åsa Tholin 0703 95 42 44 Org.nr 822003-8510 Redaktör detta nummer Christel Lindqvist Ordförande

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Verksamhetsplan. Barn- och utbildningsförvaltningen. Studie- och yrkesvägledning. Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun.

Verksamhetsplan. Barn- och utbildningsförvaltningen. Studie- och yrkesvägledning. Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun. www.hassleholm.se Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun sida2 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning För elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

Alla har uppdraget men ingen kan förverkliga det ensam

Alla har uppdraget men ingen kan förverkliga det ensam KOLL PÅ LÄGET Bakgrund Insikten om funktionsnedsättningen Dialogen mellan verksamheterna Godtycklighet i stödinsatser Aktivitetsersättningen skolan vuxenlivet Läkarintyg Alla har uppdraget men ingen kan

Läs mer

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO Sida 1 av 5 Biomedicinarnas Riks Organisation BRO PROTOKOLL Typ av sammanträde Sammanträdesdatum BRO s årsmöte 2008-11-22 Sekreterare Justeringsperson Mia Ländin Rebecca Andersson Närvarande Linköping:

Läs mer

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER!

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! Välkomna Skolledare, studie- och yrkesvägledare, syvsamordnare, utvecklingsledare/förvaltning, arbetslagsledare, lärare,

Läs mer

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 TALARE Nationella Lärlingskommittén Peter Holmberg Consensum Carin Jogre Linköpings Praktiska Mikael Karlsson

Läs mer

Budgetpropositionen 2013

Budgetpropositionen 2013 Bakgrund Budgetpropositionen 2013 4.2.9 Studie- och yrkesvägledning Det finns behov av en kvalitetsförbättring av studie- och yrkesvägledningen. Den snabba reformeringen av utbildningsväsendet skapar dessutom

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Datum: 17-18 maj 2014 Plats: IOGT-NTO, Vattentorget i Växjö Snart är det åter dags för lokalföreningar, distrikt och regionkontor att mötas

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN Koppla upp och koppla av Konferensen hålls på Lugnet I Falun. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning. Temat handlar

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92)

Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) Handläggare: Jenny Andersson Datum: 2013-09-25 Dnr: PM2-1/1314 Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) SFS inkommer här med sina synpunkter kring FunkA-utredningens

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN Koppla upp och koppla av Konferensen hålls på Lugnet I Falun. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning. Temat handlar

Läs mer

MÅL FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLDNING

MÅL FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLDNING MÅL FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLDNING varje elev utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering varje elev självständigt eller med stöd kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning

Läs mer

Samverkan - på vems villkor?

Samverkan - på vems villkor? Samverkan - på vems villkor? Utbilningsdag om våld i nära relationer och myndighetssamverkan med fokus på individen i centrum Den 4 mars 2011 i Lund för mellersta Skåne Inledning Göran Tunhammar Hans Nordin

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Sunne kommun . Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledningen genom vägledningssamtal individuellt och

Läs mer

Välkommen till Stockholm

Välkommen till Stockholm www.ysdh.se Välkommen till Stockholm och YSDH:s fortbildningsdagar den 3 5 oktober 2007 www.ysdh.se Kursinbjudan Vi hälsar dig välkommen till YSDH:s fortbildningsdagar i Stockholm den 3-5 oktober 2007.

Läs mer

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 Vad är studie- och yrkesvägledning? I Vellinge kommun finns studie- och yrkesvägledarna samlade

Läs mer

Regionalt programråd Vård- och omsorgsprogrammet. Minnesanteckningar

Regionalt programråd Vård- och omsorgsprogrammet. Minnesanteckningar Regionalt programråd Vård- och omsorgsprogrammet Minnesanteckningar 130503 Eftermiddagens program Kort presentation Återkoppling förra mötet 130315 Annika Jalap Hermanson, Socialstyrelsen: Kompetensförsörjning

Läs mer

Social resursförvaltning. Att leva hela livet. 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG NOVEMBER

Social resursförvaltning. Att leva hela livet. 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG NOVEMBER Social resursförvaltning Att leva hela livet 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG 12 13 NOVEMBER www.goteborg.se/dalheimershus www.facebook.se/dalheimershus Välkommen till den nionde

Läs mer

Att studera med primär immunbrist

Att studera med primär immunbrist Att studera med primär immunbrist - för studerande Information om gällande lagar och möjligheter till en anpassad studiesituation och ekonomiskt stöd Till dig som har primär immunbrist och ska börja studera

Läs mer

Utveckling av högskoleutbildning för studenter med utvecklingsstörning

Utveckling av högskoleutbildning för studenter med utvecklingsstörning Digital sammanfattning av rapporten från Nationella Samverkansgruppen om Utveckling av högskoleutbildning för studenter med utvecklingsstörning 2011-2014 Hälsoinspiratörsprojektet 1 Detta är en digital

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som hade temat kompetens och rekrytering. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Ylva Disheden, Länsstyrelsen

Läs mer

Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen

Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen 2007-02-05 07/35 Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen AKTUALITETSDAG INOM ARBETSRÄTTENS OMRÅDE BAKGRUND/SYFTE Under dagen kommer två huvudsakliga ämnesområden att behandlas. Det första avser förslaget

Läs mer

Trygg i skolan 2014. talare

Trygg i skolan 2014. talare Trygg i skolan 2014 kunskap utveckling inspiration Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman från Skolinspektionen berättar om BEO:s verksamhet Så här lyckas ni med implementeringen av er likabehandlingsplan

Läs mer

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Arena för Samverkan Skola Arbetsliv Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Samverkan skola - arbetsliv Är det nödvändigt och betydelsefullt för skolan och eleven? Möjlighet

Läs mer

FOMS 2 1-2 3 M A R S 2 0 1 2 RIKSKONFERENS 2012. Reflektion och inspiration på V I SION. Anmälan till konferensen görs på www.foms.

FOMS 2 1-2 3 M A R S 2 0 1 2 RIKSKONFERENS 2012. Reflektion och inspiration på V I SION. Anmälan till konferensen görs på www.foms. FOMS RIKSKONFERENS 2012 Reflektion och inspiration på V I SION Årets konferens hålls på VISION i Stockholm. En konferens kring fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning. Många

Läs mer

Föreningen Lekarbetspedagogiks kongress 2009

Föreningen Lekarbetspedagogiks kongress 2009 Föreningen Lekarbetspedagogiks kongress 2009 Föreningen höll sin årliga kongress den 23-24 april på Quality Winn hotell i Haninge C med många deltagare. Temat för kongressen var språka - leka - utvecklas.

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet

Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet Handläggare: Birgitta Spens, Folkhälsoförvaltningen Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet Bakgrund Gymnasienämnden för Karlskoga och Degerfors kommuner har beviljats medel från Specialpedagogiska

Läs mer

Formativ bedömning 2014

Formativ bedömning 2014 Formativ bedömning 2014 kunskap utveckling inspiration Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn. 23-24 november på Thapperska i Norrköping

Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn. 23-24 november på Thapperska i Norrköping Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn 23-24 november på Thapperska i Norrköping Inbjudan att delta i konferensen Current and future skills in the health and social welfare

Läs mer

Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning

Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning HafV Forskning i Västsverige om människor med funktionsnedsättning Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning Måndag 17 november 2008 Pulsen Konferens i Borås med snabbare och

Läs mer

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER!

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! Välkomna Studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare, utvecklingsledare och övriga intresserade på grundskolan

Läs mer

Funktionsnedsättning och etablering Preliminära resultat

Funktionsnedsättning och etablering Preliminära resultat PM 1 (9) 2012-12-04 Funktionsnedsättning och etablering Preliminära resultat www.temaunga.se US1000, v 1.0, 2010-02-04 Ungdomsstyrelsen Box 17 801 118 94 Stockholm Medborgarplatsen 3 tfn 08-566 219 00

Läs mer

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 6 1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 1.1.1 Inte medgiven sjukpenning eller indragen sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar

Läs mer

8:30-9:30 4a 10-11 3a 11-12 Stängt 12-13 Öppet

8:30-9:30 4a 10-11 3a 11-12 Stängt 12-13 Öppet VECKOBLAD v. 11 2013 Till elever Veckans ordspråk: Om du kan gå, så kan du dansa. Om du kan prata, så kan du sjunga. Ordspråk från Zimbabwe Hej! Vi önskar våra 8:or en trevlig tillvaro ute i arbetslivet

Läs mer

Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt

Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt 15 september 2015 Den 15 september 2015 samlades medarbetare från Trelleborgs- och Svedala kommuner, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och

Läs mer

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Falu Kommun Socialförvaltningen LSS-sektionen Det här häftet visar olika vägar till stöd för Dej med funktionshinder.

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet. ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv

Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet. ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv Individuellt stöd som inte sticker ut Varje elev har sin egen lärstil och ingen vill bli utpekad som avvikande.

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur?

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? ViSa, Linköping,12-11-30 Kriminalvårdens uppdrag Kriminalvården ska verka för att 1. påföljder verkställs på ett säkert, humant och effektivt sätt,

Läs mer

Idrottslärarstämman. 18 19 mars 2011

Idrottslärarstämman. 18 19 mars 2011 Idrottslärarstämman 18 19 mars 2011 Välkomna till Luleå och årets Idrottslärarstämma. För första gången står Norrbotten som värd för Stämman, och detta förpliktar. Vi kan därför erbjuda ett starkt och

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev Maj 2014 årgång 15 nr 2 Ny styrelse nya tag! Årsmöte valde ny styrelse i februari. Det innebär att Johan Ascard är ny ordförande och efterträder Anders Olsson, som avgick

Läs mer

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå Program Årsmöte 2015 24-25 november, 2015 Clarion Hotel Sense, Luleå PROGRAM Tisdagen den 24 november Förändringens vindar - medvind eller motvind? 11.00 Registreringen öppnar 11.30 Lunch Luleå Energi

Läs mer

hela vägen Inspiration & information för dig som behöver särskola, skola, LSS-insatser, arbete & stöd.

hela vägen Inspiration & information för dig som behöver särskola, skola, LSS-insatser, arbete & stöd. välkommen till mässan hela vägen Inspiration & information för dig som behöver särskola, skola, LSS-insatser, arbete & stöd. Nämnden för hälsa och omsorg Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Mässan

Läs mer

12 blir närmare 40 välkomna nykomlingar!

12 blir närmare 40 välkomna nykomlingar! Nyhetsbrev juni 2013 12 blir närmare 40 välkomna nykomlingar! Den senaste månaden har min mejlbrevlåda fyllts av intresseanmälningar och engagerade frågor om sociala insatsgrupper. Jag är tacksam att få

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg 14 april 2011 Quality Hotel Globe, Stockholm Konferens Socialt innehåll i demensvård och -omsorg Vad? Varför? Hur? foto nordicpotos Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen! Vad

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst Hitta ditt nya arbete genom oss Lättläst Anmäl att du söker jobb När du anmäler dig till Arbetsförmedlingen för att söka jobb kallas det för att du skriver in dig på Arbetsförmedlingen. Du kan få service

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Den professionelle yrkesläraren

Den professionelle yrkesläraren Den professionelle yrkesläraren Erfarenhetslärande nyckeln till framgång Fortbildning för lärare, programansvariga och rektorer på Bygg- och anläggningsprogrammet 27-28 mars 2014 Sunlight hotel, conference

Läs mer

Användarträff 2014. 19-20 November

Användarträff 2014. 19-20 November Användarträff 2014 19-20 November Välkommen till Pythagoras användarträff 2014! Så var det dags igen för årets användarkonferens. I år törs vi lova att den är fylld med fler nyheter än något tidigare år.

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 VÄSTSVENSKA KONTAKTNÄTET 16 april 2007 FÖR FLEXIBELT LÄRANDE MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 Lena Johansson, värd för dessa två dagar, öppnar konferensen och

Läs mer

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 GN-2015/18.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Läs mer

Framtidens kompetensbehov och Kompetensplattformar

Framtidens kompetensbehov och Kompetensplattformar Framtidens kompetensbehov och Kompetensplattformar Program: Westums årliga konferens 15-16 mars Tisdag 15 mars: 08:30: Registrering samt kaffe och fralla. 09:00: Välkomna presentation av programmet. 09:15:

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009!

Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009! Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009! Länsteatrarna i Sverige och Folkteatern i Gävleborg bjuder in till vårkonferens i Gävle den 24 mars kl. 19.00 26 mars kl. 14.00 Årets vårmöte startar med en

Läs mer

Att möta barn och ungdomar inom Primärvård

Att möta barn och ungdomar inom Primärvård Att möta barn och ungdomar inom Primärvård Svenska NOBAB:s temadagar 19 20 mars 2009 Aros Congress Center Västerås Division Närsjukvård och Barn och Ungdomskliniken Program Torsdag 19 mars, 2009 09.00

Läs mer

INBJUDAN. Målvakt 3. Solna 28-31 maj 2014. Svenska Ishockeyförbundet

INBJUDAN. Målvakt 3. Solna 28-31 maj 2014. Svenska Ishockeyförbundet INBJUDAN Målvakt 3 Solna 28-31 maj 2014 Svenska Ishockeyförbundet SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET The Swedish Ice Hockey Association Medlem i Internationella Ishockeyförbundet IIHF Tfn: +46 707-50 99 49 Fax:

Läs mer

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige NORDPLUS Vägledning, validering och kompetensförsörjning

Läs mer

Kristoffer Jarefeldt, Vd och ansvarig utgivare kristoffer@framtid.se 1 (10)

Kristoffer Jarefeldt, Vd och ansvarig utgivare kristoffer@framtid.se 1 (10) Framtid.se en undersökning om arbetsmarknadskunskap hos unga Denna undersökning baseras på frågeställningar under två olika perioder, mot två olika åldersgrupper. Totalt antal respondenter är 3.982 unga,

Läs mer

Se möjligheterna med SSA!

Se möjligheterna med SSA! TEMA Se möjligheterna med samverkan mellan skola och arbetsliv Gabriella Holm, Pia Raflund, Lotten Johansson. Minnesanteckningar ENTRIS-expressen 2013-03-21 PPT från dagen finns på www.kfsk.se/entris Se

Läs mer

Landsbygdskonferensen 2009

Landsbygdskonferensen 2009 Inbjudan Landsbygdskonferensen 2009 21-22 Oktober Emmaboda Tema: De tre S:en för landsbygden Service - Småskalighet - Social ekonomi Göran Persson 21 Onsdag oktober Program dag 1 Onsdagen den 21 oktober

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

PÅ GÅNG! Årsmöte den 3 mars 2010 Jubileumsstipendiet. Februari 2010

PÅ GÅNG! Årsmöte den 3 mars 2010 Jubileumsstipendiet. Februari 2010 Föreningsnytt Februari 2010 PÅ GÅNG! Årsmöte den 3 mars 2010 Jubileumsstipendiet Uppsala föreningsråd Svartbäcksgatan 58 753 33 Uppsala Telefon: 018 14 49 14 E-post: info@uppsalaforeningsrad.se Hemsida:

Läs mer

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg 30 november 2010 Hotel Riverton i Göteborg Konferens Socialt innehåll i demensvård och -omsorg Vad? Varför? Hur? foto nordicpotos Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Vad

Läs mer

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE 2014-04-15 14/37 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser BAKGRUND/ SYFTE Att medarbetare hamnar i konflikt är

Läs mer

Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning

Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning DIU@BETT 21-23 januari 2015 Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning I januari 2015 är det dags för BETT, världens största mötesplats kring IT och lärande. Att delta på BETT

Läs mer

SOCIAL TRYGGHET. Kristianstad kommun ITiS 8 Ht 2002

SOCIAL TRYGGHET. Kristianstad kommun ITiS 8 Ht 2002 Kristianstad kommun ITiS 8 Ht 2002 SOCIAL TRYGGHET Utarbetat av: Malin Jidorf, Maja Lindnert Nilsson, Christina Ljungborg, Charlotte Olsson, Birgitta Stuermer och Roger Svanberg Handledare: Peter Sandgren

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november!

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november! Vill du bli ledare inom idrotten? Är du mellan 14-20 år och intresserad av att bli ledare eller organisationsledare* och tycker det är kul att träffa andra ungdomar! I höst kör vi igång med en ny omgång

Läs mer