Innehåll. Nätverksträff i SNORPF-regionen Ansvarig Utgivare Åsa Tholin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Nätverksträff i SNORPF-regionen Ansvarig Utgivare Åsa Tholin 0703-954244"

Transkript

1 Nr

2 Innehåll Riksföreningen Syvi Särskolans och specialskolans yrkesvägledare ideella förening Ordförande har ordet 2 Nätverksträff i SNORPF-regionen 3 Ansvarig Utgivare Åsa Tholin Konferensen i Katrineholm Statistik över avgångselever 4 Org. nr Bollerupelever på elevutbyte i England 5 Pgnr Skåne-Syvi 7 Sammanfattning och reflektion av konferensen i Gävle 9 Kontakt 11 Inbjudan och anmälan konferensen i Katrineholm 12 Redaktör Marie Larsson Omslag Vy från Kattegatt 1

3 Ordförande har ordet. Onsala Bästa kollegor och SYVI-medlemmar! Ännu ett läsår går mot sitt slut och utslussningsarbetet till arbetsmarknad, daglig verksamhet eller vidare studier är avslutat. Glada och förväntansfulla studenter lämnade skolan förra veckan. Trots idogt arbete från både pedagoger och yrkesvägledare känns framtiden för våra ungdomar oviss. Några elever behöver göra fortsatt praktik genom AF för att få ett arbete och de elever som fått ett arbete kommer att behöva kämpa för att behålla sina arbeten. För ett par veckor sedan deltog jag på en avtackning i Göteborg av kollegan Barbro Wetter. Barbro har arbetat många år i Göteborg som yrkesvalslärare och hon och jag har haft ett nära och gott samarbete över kommungränserna inom GR-regionen. Sina sista år var hon enhetschef för samtliga yrkesvalslärare i Göteborg. Barbro har också suttit med i SYVI:s styrelse. Jag önskar dig en härlig pensionärstid framöver Barbro. Själv har jag valt att arbeta ännu ett år och ser nu fram mot ett, hoppas jag, härligt sommarlov. Sommaren är redan här och det mesta är i full blom. Det är ljuvligt att komma hem på eftermiddagen och kunna njuta av många ljusa timmar och härlig värme på altanen. Vi äter middag utomhus nästan varje dag. Denna tidning blir den första, som inte kommer ut i pappersformat utan blir en digital tidning. Det ska bli spännande att se och höra vad ni tycker om det. Hör gärna av er med era åsikter. Vi har haft lite olika tankar om detta i styrelsen, men efter ett majoritetsbeslut bestämde vi oss för att pröva detta. Vi kommer att fråga på årsmötet, om ni är nöjda med SYVI-Nytt i digital form. Men då det brukar vara väldigt få medlemmar, som går på årsmötet, kan ni också höra av er via mail före årsmötet. Njut av SYVI-nytt, sommaren och ledighet! Hoppas vi blir många som ses på konferensen i Katrineholm september. Med en önskan om en härlig sommar till Er Alla! Åsa Tholin Ordförande 2

4 Nätverksträff i SNORPF-regionen. Torsdagen den 25 april var vi inbjudna till vår kollega Roland Trygg i Borås. Vi var ett 20-tal yrkesvägledare som hörsammat inbjudan och samlades på Viskastrandsgymnasiet i den gamla textilstaden Borås. Skolan var från 1997 och hade tidigare varit ett antal småfabriker, som med hjälp av glas och betong satts samman till en stor skolbyggnad. Efter lite kaffe och mingel startade vi med en presentationsronda av deltagarna från SNORPF-regionen. Gymnasiechef Pär Hyss gav oss sedan en kort övergripande presentation om gymnasiesärskolan i Borås. Därefter följde en mer detaljerad genomgång av gymnasiesärskoleverksamheten i Borås av Roland och ett par kollegor till honom. Gymnasiesärskola finns på tre olika gymnasieskolor i Borås. På en av gymnasieskolorna, Bergslenagymnasiet, finns enbart gymnasiesärskola. Det finns sammanlagt 133 elever på de nationella programmen. Rektor Claes-Göran Pellby berättade vad som händer lokalt i Borås utifrån GYS I samband med det pratade han om Bildningsstaden Borås och vad man vill med sina skolor. Utvecklingsområden är: Det goda klassrummet Rektors ledarskap Elever i behov av särskilt stöd Bemötandefrågor och förhållningssätt till eleven och elevens lärande Vi avslutade förmiddagen med en rundvandring på Viskastrandsgymnasiet. Lunch åt vi på Bergslenas Hotell-och Restaurangprogram. Under ledning av Roland Trygg pratade vi om vägledning på särskola. Bl.a. kom vi då in på att det saknas utbildning för studie-och yrkesvägledare, som vill arbeta inom särskola. Från SYVI:s sida har vi flera gånger skickat skrivelser i frågan till Utbildningsdepartementet, men ännu har ingen utbildning kommit till stånd. Nu hoppas vi på Skolverkets uppdrag inom syv från regeringens budgetproposition. Där påtalas behovet av en kvalitetsförbättring av studie-och yrkesvägledningen. Dessutom behovet av särskilda kompetensutvecklingsinsatser för att höja kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen. Fortbildningsinsatsen ska särskilt inriktas på hur man löser de etableringsinsatser som unga med funktionsnedsättningar möter på arbetsmarknaden. Som sista programpunkt informerade undertecknad om senaste nytt från SYVI. Vad har hänt under året som gått och vad är på gång? Vi tackade Roland för att han ordnat en av dessa så nyttiga nätverksträffar. Nästa år träffas vi i Kungälv. De som önskade gjorde en rundvandring på Bergslenagymnasiet, innan det var dags för hemfärd. //Åsa 3

5 Konferensen i Katrineholm Nu är vi uppe i 58 anmälda till konferensen i Katrineholm! Så fnatta på med er anmälan om ni vill bo på Statt!! Det är mycket bra, så här många var vi i mitten av augusti förra året. Jag vet också att ett par anmälningar är på gång, så vi kan bli bra många i höst!!! Programmet är bra, lite till alla oavsett var vi jobbar. MEN MEN MEN jag saknar en hel del medlemsavgifter, ni som inte är eller glömt att betala in drabbas ju av ett högre pris och det betyder inte att ni automatiskt blir medlemmar när er högre konferensavgift betalts in av er arbetsgivare. Tänk på det, så passa på att rena ert samvete! Statistik över avgångselever Ni minns alla hur vi i SYVI samlade in uppgifter från hela Sverige hur studentexamenselevernas omedelbara framtid såg ut med tanke på arbete, sysselsättning eller vidare studier. Högskolan i Halmstad har ett projekt på gång som behandlar ungefär detta. Vi kommer att få en rapport på konferensen av Jessica Arvidsson, doktorand och projektengagerad. Men dessvärre kommer inte detta projekt att helt täcka in dessa för vårt arbete så viktiga frågor. I SYVI-styrelsen hoppas vi att att dessa uppgifter åter ska kunna samlas in och utgöra en bra signal till alla dessa makthavare som behöver få reda på hur verkligheten ser ut. Vilka gymnasieprogram leder till jobb? Vilka jobb finns för våra ungdomar? Vilka skillnader finns geografiskt, politiskt... Har ni idéer om hur vi skulle kunna gå vidare med dessa frågor eller tankar om hur vi kan nå kunskap om hur det ser ut i landet? HÖR AV ER TILL MATTIAS SCHLYTER

6 Bollerupelever på elevutbyte i England Här en rapport på engelska från elevutbytet mellan Bollerup och Duchy College. Anton och Erik, bägge i åk 4 var utbytesstudenter under februari månad på Duchy. Som framgår av artikeln skötte de sig väl och var goda ambassadörer för Bollerup. Väl hemma gick de omedelbart ut på praktik, och höll på så till sista veckan i maj, då stora studentröran utbröt på Bollerup. De båda, som övriga 4 elever/studenter gick direkt ut i arbete, svinproduktion, köttdjurspoduktion, entreprenadarbete, bilbud/spedition och återvinning. Kändes bra!!! 5

7 6

8 Skåne-Syvi Skånes vägledare har återigen haft sina regionala tvådagars möte och första dagen började Birgitta från Försäkringskassan dagen med information kring aktivitetsersättningen: Läkarutlåtandet får inte vara äldre än 6 månader Förlängd skolgång: Får kombineras med annan inkomst Byter eleven program måste vi rapportera, det kan bli återbetalningsskyldigt Även rapportera vid avslut eller mycket frånvaro. Med andra ord, alltid rapportera (vem gör det?) Nedsatt arbetsförmåga Inte möjligt med aktivitetsersättning vid högskolestudier Kan söka olika nivåer på arbetstid Etapper på tre år Måste ha arbetsförmågan nedsatt med minst en en fjärdedel Läkarutlåtande nytt igen "läkarutlåtande om medicinskt tillstånd" finns på hemsidan Om eleven provat på arbetspraktik via Af och det inte fungerat kan man återkomma till Fk med ansökan för då har Af arbetsprovat och Fk kan få intyg på att dom inte står till arbetsmarknaden förfogande Måste anmäla förändringar till Fk Är man inte nöjd med beslutet kan man överklaga Sen följde en diskussion kring aktivitetsersättning, läkarutlåtande, elevers självkänsla osv. Vi tackade Birgitta och fortsatte med att diskutera kring att söka stadsbidraget för APL på Skolverket Kristianstad kommer att söka och delar upp det i två delar, en hemsida och en del till uppsökande verksamhet med kommunen. Man får lov att anordna en handledarutbildning men får inte betala företagen någon ersättning till arbetsplatserna. Sölvesborg vill utbilda handledare och utveckla yrkeslärarna. Riskbedömning Nytt är på gång vad det gäller riskbedömning och Helsingborgs elever är inte ute förrän de är fyllda 18 år, likadant i Hässleholm. Du kan få framföra maskiner om du har en speciell handledare med dig hela tiden innan du blivit 18. Detta enligt Andreas Thyberg som även talar om att det inte heller finns något som heter truckkort längre däremot måste man kunna påvisa att man har teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna framföra maskinen på tryggt och säkert sätt och det gör man enklast igenom någon form utav bevis. Det krävs även ett körtillstånd som intyg där chefen skrivit i samförstånd med föraren. Gunilla Månsson undrar hur vi gör med intyg till LSS-handläggaren om hur det gått på praktik för eleven. Olika svar, naturligtvis, från kommun till kommun. Kristianstad vill 7

9 ha detta från och med nu. Blekinge har läkare på habiliteringen vilket gör alla övriga grymt avundsjuka ;) Det finns inga tydliga centrala direktiv, man får lösa det själv. Det finns ingen manual vad det gäller detta arbetet. Många av våra elever som går på ett nationellt program har aldrig varit i kontakt med habiliteringen. Även diskussion om hur vi alla gör med de med A-diagnos utan utvecklingsstörning. Naturligtvis är det olika. Men har du blivit inskriven i särskolan innan det ändrades kan de själva välja. Sen startar man IM-program inom kommunerna. Dag två: Lennie Giander samt Annika Nilsson (SIUS) var de enda som kom från Af, illa illa. Annika har arbetat länge på Af och arbetar nu med Lennie i Lund. Förändringar väntas på Af de ska bli mer effektiva (går det;). Bland annat kommer det ny lag 1/9 kring A-kassan. Vi som vägledare får ändrade uppgift vad det gäller anskaffning av praktikplatser, det blir tvingande att föla det program som eleven valt. Lennie tar frågan om vi ska fortsätta dessa möten med sig till deras interna möte. Är det någon ide att vi fortsätter? Frågan kring SIUS och dess rekrytering kom upp och svaret var återigen att de rekryteras internt. Har vi undringar eller annat att ta upp angående SIUS är Sofie Carlsson i Malmö chef över SISU:s och vi uppmanas ta kontakt med henne vid problem. Två innehållsrika dagar som vi hoppas får en fortsättning trots dålig uppslutning från Af och vissa delar av Skåne. /Christel Lindqvist 8

10 Konferens om högskolestudier för personer med utvecklingsstörning Min sammanfattning och reflektion av konferensen om högskolestudier för personer med utvecklingsstörning på Högskolan i Gävle. Studiedagen inleddes av initiativtagarna Kennet Fröjd och Tomas Boman från Gävle Högskola med en presentation av Hälsoinspirationsprogrammet, (HIP). Projektet är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och Allmänna Arvsfonden. Övriga föreläsare under dagen var bl.a. Debra Hart och Dr Meg Grigal från det nationella nätverket Think College USA, Director Eric Latham UCLA (University of California Los Angeles,) Dr Fintan Sheerin från Trinity College Dublin, Irland, samt Director Dr Fiona Rilotta Flinders University Adelaide, Australien. Konferensen ville belysa möjligheten till högskolestudier för personer med utvecklingsstörning. I Sverige har man precis påbörjat arbetet. Flera andra länder har redan mångårig erfarenhet och flera av dessa har initiativtagarna på högskolan i Gävle besökt inför starten av HIP och som de nu även samverkar med. HIP är ett tre årigt program som ges på Högskolan i Gävle på 120 högskolepoäng (hp). Antagningen sker genom ansökan, tester och personlig intervju. Utbildningens fokus är hälsa mat- och motionsvanor och är i mycket hög grad upplevelsebaserad. Varje kurs inleds och görs så konkret som möjlig varefter abstraktionsnivån höjs. I programmet avsätts mer tid för varje högskolepoäng. Samarbete med andra program och kurser på högskolan har också inletts med olika framgång. Kennet och Tomas ser att det behövs mer kunskap inom lärarkåren för att bl.a. anpassa undervisningen och större acceptans. Studentkåren trycker på att HIP behöver vara mer delaktiga och synliga bland övriga studenter för att ska bli mer integrerade på högskolan. En av studenterna presenterade hur kursupplägget kan se ut och berättade om hur hon upplevde utbildningen. Eftersom hon är friidrottare på elitnivå passar utbildningen henne bra och hon tyckte att hon fått bättre studieteknik och att hon har stor nytta av de kunskaper hon fått. Hennes dröm är att bli personlig tränare. Kennet Fröjd beskriver de utmaningar de stått och står inför och den samverkan med berörda myndigheter som finns. En av utmaningarna är att nå ut med information om utbildningen så att studenterna vet vilket program de söker och vad som krävs. Kennet menar att bristen på utbud av högskolestudier för personer med utvecklingsstörning gör att några av studenterna inte fullföljer studierna när de upptäcker att utbildningen inte passar dem. Det vore därför önskvärt att det ska finnas fler olika program att välja på. Han säger att de är medvetna om att eleverna som uppbär studiemedel med lån kan hamna i en skuldfälla om inte utbildningen leder till arbete. Han tror dock att det finns en arbetsmarknad för hälsoinspiratörer inom t.ex. åldringsvård, daglig verksamhet, som hjälptränare men även inom privata företag. Han menar att det finns pengar i det statliga systemet som med god vilja skulle kunna kanaliseras till den typen av arbeten. Internationellt har man kommit mycket längre och därför har de mycket att delge oss. Det som blir tydligt under dagen är att utbildningssystemet ser olika 9

11 ut i olika länder och det vi i Sverige menar med högskolestudier har en bredare betydelse i vissa länder. Vad som beskrevs av de internationella föreläsarna är att för en del studenter gäller direkta studier inom olika ämnesområden medan det för andra kan handla mera om social träning, att de får ett fungerande socialt liv och kan utveckla dessa förmågor. Studieekonomin ser också olika ut i de olika länderna men i de flesta länder är det vanligt med stipendier av olika slag samt att föräldrarna betalar för utbildningen och därför inte jämförbart med svenska förhållanden. Det är naturligtvis viktigt att Sverige håller sig framme när det gäller högre utbildning för personer med utvecklingsstörning men det finns problem på vägen som behöver lösas. Idag finns redan Yrkeshögskolan, Lärvux och Folkhögskolor som bra alternativ och en utveckling av dessa behövs också. Den stora utmaningen är att hitta lösningar så att den som väljer att studera vidare har möjlighet att få ett arbete när studierna är avklarade så att de kan återbetala det utbildningen kostat dem. Därför är det viktigt att det förs diskussioner mellan de berörda inom fler olika områden och på olika nivåer de för att hitta bra lösningar. Inte minst Sveriges Kommuner och Landsting(SKL) som är en viktig part för att öppna för arbetstillfällen t.ex. inom barn- och äldreomsorgen. Sammanfattningsvis ser jag det ändå betydelsefullt att fler vill utveckla eftergymnasiala studier för personer med utvecklingsstörning, de behöver liksom många andra få möjlighet att byta karriär eller utvecklas inom de områden de önskar. /Barbro Ahlén Studie-och yrkesvägledare 10

12 Kontakt Lotta Granér, Vice ordförande, Konferensansvarig Specialpedagogiska skolmyndigheten Rålambsvägen 32 B Stockholm Tfn: Ansvarsområden: FOU, Folkhögskolor, SPSM Åsa Tholin, Ordförande Yrkesvalslärare Elof Lindälvs Gymnasium Lindälvs Gata Kungsbacka Tfn: Mobil: Fax: Ansvarsområden: Utbildnings-departementet Arbetsdepartementet Christel Lindqvist, Ledamot Studie- och yrkesvägledare Norrängsskolan Norregatan 22 (Box 2074) Hässleholm Tfn: Mobil: Fax: Ansvarsområden: Sveriges Vägledarförbund, SYV utbildningen Kajsa Johansson, Sekreterare Studie- och yrkesvägledare Linköpings kommun Utbildningsförvaltningen Sektionen för specialverksamhet Westmansgatan 27 B Linköping Tfn: Ansvarsområden: Arbetsförmedlingen, Autism & Aspergerförbundet Barbro Ahlén, Suppleant Studie- och yrkesvägledare Utbildningsförvaltningen Centrala stödavdelningen Rudsjöterrassen Haninge Tfn: Mobil: Ansvarsområde: Försäkringskassan, Socialdepartementet Mattias Schlyter, Kassör Yrkesvalslärare Naturbruksgymnasiet Yrkeslinjen Bollerup Tomelilla Mobil: Fax: Ansvarsområden: Skolverket, Fackliga organisationer Marie Larsson, Suppleant, redaktör Munkagårdsgymnasiet Björkängsvägen Tvååker Tfn: Mobil: Ansvarsområden: FUB, Ala 11

13 Särskolans och specialskolans Yrkesvägledares Ideella Förening Bjuder in till årets konferens/fortbildning den september 2013 i Katrineholm Konferensen äger rum i Hotell Statts annex Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm, ca 10 minuters promenad från järnvägsstationen. Boende och middag på Hotell Statt Katrineholm, ca 2 minuters promenad från järnvägsstationen

14 Konferensprogram Torsdag 26 september 08:30 10:00 Registrering och välkomstkaffe 10:00 10:10 Inledning, Åsa Tholin, ordförande i SYVI 10:10 11:30 Särskolan och sen Jessica Arvidsson, doktorand Halmstads högskola 11:30 12:30 TRIS om hedersrelaterat våld bland unga från särskolan Talin Davidian och Mariet Ghadimi 12:30 13:30 Lunch 13:30 14:30 Nya allmänna råd för Studie och yrkesvägledning Jan Lindblom och/eller Mikaela Zelmerlööw, utbildningsråd Skolverket 14:30 15:00 Fika och bikupa 15:00 16:30 Från särskola till arbete Stefan Tengman, f.d. utredare Socialdepartementet 16:45 Årsmöte för medlemmar i SYVI 19:30 Gemensam middag med dans Fredag 27 september 09:00 10:30 Motiverande Samtal, MI Marie--Louise Saltin MLH Konsult AB 10:30 11:00 Paus med tid för reflektioner 11:00 12:30 Jämställdhet i arbetslivet även för personer med utvecklingsstörning? Maria Hemström, huvudsekreterare i delegationen för jämställdhet i arbetslivet 12:30 13:30 Lunch 13:30 15:00 Livet börjar på andra sidan förtvivlan Filosofen, författaren och estradören Gunnar Åsberg 15:00 Avslutning med kaffe

15 Anmälan Senast 20/8 2013, Max 120 deltagare Antal tillgängliga rum på hotell Statt 87 st. varav en del dubbelrum. Vid sen anmälan riskerar ni att bli erbjuden rum på Gillet som ligger vid sidan om Hotell Statt Kostnaden för konferensen utan boende inklusive middag torsdagkväll 3500 kr Inklusive hotell 1 natt enkelrum 4500 kr 1 natt dubbelrum 4100 kr 2 nätter enkelrum 5600 kr 2 nätter dubbelrum 4800 kr Bekräftelse i form av faktura skickas ut till betalande samt via mail till anmälaren För dig som ännu inte är medlem tillkommer 200 kr Namn: E-post Hemadress: Fakturaadress: Tjänstgöringskommun: Telefon/mobilnummer: Antal nätter Enkelrum Dubbelrum Tillsammans med: Specialkostönskemål: Fortbildningsintyg önskas: Anmälan görs via hemsidan eller skickas till: SYVI/fortbildning, c/o Mattias Schlyter Lunden Borrby , SYVI:s organisationsnummer: Bankgiro:

Syvi-nytt nov 2014. Skulpturen Sólfarid vikingaskepp av Jón Gunnar Árnason Foto: Christel Lindqvist

Syvi-nytt nov 2014. Skulpturen Sólfarid vikingaskepp av Jón Gunnar Árnason Foto: Christel Lindqvist Syvi-nytt nov 2014 Skulpturen Sólfarid vikingaskepp av Jón Gunnar Árnason Foto: Christel Lindqvist Ordförande har ordet Onsala 2014 10 30 Bästa kollegor och SYVI-medlemmar! Tack kära konferenskommitté

Läs mer

Riksföreningen SYVI Särskolans och specialskolans yrkesvägledare ideella förening. Ordförande har ordet 3. Presentation av nya styrelsemedlemmar 4

Riksföreningen SYVI Särskolans och specialskolans yrkesvägledare ideella förening. Ordförande har ordet 3. Presentation av nya styrelsemedlemmar 4 November!2013!!! !!!!!!! Riksföreningen SYVI Särskolans och specialskolans yrkesvägledare ideella förening Ansvarig utgivare Åsa Tholin 0703 95 42 44 Org.nr 822003-8510 Redaktör detta nummer Christel Lindqvist

Läs mer

Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller:

Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller: Hej! November 2004 Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller: AMC-nytt Info från Ulf Larsson angående Ågrenskadagarna Inbjudan och program till Ågrenska v 10, 2005 Sällsynta Diagnosers

Läs mer

Erfarenheter från. projektet. Koll på läget

Erfarenheter från. projektet. Koll på läget Erfarenheter från projektet Koll på läget av Annika Wallin Blira Konsult AB mars 2014 Förord»Alla har uppdraget, men ingen klarar det ensam«så uttryckte verksamhetschefen för vuxenhabiliteringen i Linköping

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE. Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger.

Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE. Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger. Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger. Fakta om TSC Tuberös Skleros Complex (TSC) är en genetisk sjukdom

Läs mer

En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS.

En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS. En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS. Växjö 2012-08-15 15 HP Examensarbete/2UV06L Handledare: Lars Mouwitz 1 Författare: Rolf Oddmo Författare Linnéuniversitetet

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Vägar till arbete Slutrapport

Vägar till arbete Slutrapport Vägar till arbete Slutrapport Titel: Vägar till arbete Utredare: Anita Boman Omslagsbild: Lasse Hejdeberg URN:NBN:se:hi201414310pdf Artikelnummer: 14310pdf Rapporten finns att ladda ner från www.hi.se

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

Familjehemmet. Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 32 Nr 1 april 2014 Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna och fler intressanta artiklar I detta nummer Nr 1 2014 Mamma/barn i familjehem...

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg

Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg Gäller tiden 1 maj 2013 31 december 2014 Svenstavik 131220, Therese Martebo projektledare Maria Wåger socionom Sammanfattning Under rapporttiden maj-december

Läs mer

1/2014 VÄGLEDAREN I UTBILDNING & ARBETSLIV

1/2014 VÄGLEDAREN I UTBILDNING & ARBETSLIV 1/2014 VÄGLEDAREN I UTBILDNING & ARBETSLIV u t g i v e n a v s v e r i g e s v ä g l e d a r f ö r e n i n g w w w. v a g l e d a r f o r e n i n g e n. o r g Vår i luften! Det betyder fokus på yrkeshögskolan,

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism?

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism? I valet och kvalet - Frågor och svar: Inför valet sammanställde vi sju aktuella frågor som skickades till nämnden/ styrelsens ordförande och vice ordförande i samtliga stadsdelar och kommuner i Stockholms

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2011. Tema arbete

HJÄRNKRAFT. Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2011. Tema arbete HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2011 Tema arbete Höjdpunkter ur innehållet; Att hålla näsan över vattnet, s 7 Emeliy Olsson blev misshandlad och drabbades av en hjärnskada

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011 1 (1) Underlagsrapport till Tio år med aktivitetsersättning en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga 1 Augur

Läs mer

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 April 2013 Nr 2 Ann-Louise Sundin med sin ledarhund Lina - Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Innehåll

Läs mer

nya Barn på Forum Vision sid 12 Från Svensk syn, sid 10 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 3 2013

nya Barn på Forum Vision sid 12 Från Svensk syn, sid 10 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 3 2013 nya Nr 3 2013 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Barn på Forum Vision sid 12 Från Svensk syn, sid 10 FFS nya styrelse, sid 12. nya Ges ut i samarbete mellan Synskadades

Läs mer