12 blir närmare 40 välkomna nykomlingar!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "12 blir närmare 40 välkomna nykomlingar!"

Transkript

1 Nyhetsbrev juni blir närmare 40 välkomna nykomlingar! Den senaste månaden har min mejlbrevlåda fyllts av intresseanmälningar och engagerade frågor om sociala insatsgrupper. Jag är tacksam att få jobba med ett uppdrag som så många vill vara med och bidra till. I skrivande stund har vi 27 nya områden som kommer att börja jobba med sociala insatsgrupper. Det betyder att fler ungdomar och familjer i Sverige har möjlighet att få stöd och hjälp med att bryta negativa spiraler. I september träffas alla gamla och nya områden som arbetar med sociala insatsgrupper på den inplanerade informations- och erfarenhetskonferensen. Agendan är en mix av nätverkande, lärande och inspiration. En bra start på hösten! Innan dess har vi dock en lång sommar att njuta av. Passa gärna på att förkovra dig kring ungdomar med våra lästips sist i nyhetsbrevet. Ha en superskön sommar så hörs vi igen i augusti! Christina Kiernan Innehåll Nya områden som ska starta upp sociala insatsgrupper Konferensplanerna tar form Justitiedepartementet tar fram broschyr om arbete med sociala insatsgrupper Lästips

2 Nya områden som ska starta upp sociala insatsgrupper Nu finns snart sociala insatsgrupper på fler platser på kartan. Störst är utbredningen, ännu så länge, i södra Sverige. De nya områdena är: Laholm Falun Nyköping Sunne Västerås Örebro (hela kommunen, Vivalla deltog i pilotprojektet) Eskilstuna Norrköping Jönköping Ljungby Skövde Alingsås Trollhättan Malmös samtliga fem stadsdelsområden Hörby Höör Helsingborg Haninge Jakobsberg Sollentuna Nacka Norrtälje Sundbyberg Vi är glada att få hälsa er välkomna i vårt arbete och alla nya områden kommer inom kort att få mer information kring hur arbetet med sociala insatsgrupper lades upp i pilotprojektet m.m.

3 Konferensplanerna tar form Du har väl bokat in 4 och/eller 5 september för att träffa kollegor som arbetar med social insatsgrupper?! Den 4 september samlas representanter från de tolv pilotområdena, för att diskutera arbetssättet, utmaningar och framgångar. Det kommer att ges föreläsningar om spännande ämnen och gott om tid för erfarenhetsutbyten. Dagen därpå, den 5 september, kommer representanter från våra nya områden anlända och få ta del av viktig kunskap på området samt mycket av de erfarenheter och lärdomar våra pilotområden har. Det kommer finnas en panel av representanter från pilotområdena där frågor kan ställas kring hur man kan tänka i uppstart, hur problem lösts och mycket annat. Se översiktligt program för konferensen på nästa sida. På inbjudningslistan: Tre från varje område Pilotområdena Rikspolisstyrelsen står för kostnader för kost och logi för tre personer från varje pilotområde. Inbjudan avser en polis, en handläggare från socialtjänsten och en representant från skolan eller annan nyckelperson. Resor till och från konferensen bekostas av deltagarna själva. Det finns möjlighet att anmäla fler deltagare. Eftersom det är ett begränsat antal som kan delta kommer dessa platser fördelas senare om det finns utrymme. För dessa deltagare bekostar RPS endast mat. Nya områdena Vart och ett av de nya områdena är välkomna att anmäla 3 deltagare, minst en från vardera socialtjänsten och polisen. Fokus vid konferensen kommer vara på det faktiska arbetet så det är lämpligt att det är utförarna som deltar i första hand. Stockholm, Västra Götaland och Skåne erbjuds 2 extra platser var till konferensen då dessa polismyndigheter har särskilda länssamordnare. Kontakta Christina Kiernan eller Maria Agge om du har frågor om konferensen: Anmälan görs snarast möjligt, dock senast den 15 augusti 2013 till

4 Konferens för informations- och erfarenhetsutbyte i arbetet med sociala insatsgrupper, 4-5 september 2013 Plats: Clarion Sign, Stockholm Program 4 september endast pilotområdena Registrering, kaffe och macka Inledning Kunskaps/inspirationsföreläsning Bensträckare Unga och våld (Ungdomsstyrelsen) Lunch Gruppdiskussion (olika professioner för sig) Gruppdiskussion inkl. kaffe (hela pilotområden med varandra) Återsamling, avslut Fördrink Middag

5 Program 5 september alla områden 08: Registrering, kaffe och macka Inledning Information om projektet Bensträckare Kunskaps/inspirationsföreläsning Kunskaps/inspirationsföreläsning Lunch Specialpedagogiska skolmyndigheten Arbetsförmedlingens verksamhet Erfarenheter från pilotområden. Frågestund/ Paneldiskussion Kaffe Avslutning

6 Justitiedepartementet tar fram broschyr om arbetssättet sociala insatsgrupper Eftersom arbetet med sociala insatsgrupper har visat sig vara ett bra sätt att arbeta och samverka på har departementet beslutat att ta fram en broschyr om arbetsmetoden. I höst planerar Justitiedepartementet att ge ut en broschyr om sociala insatsgrupper. Syftet med informationen är att beskriva metoden, inspirera flera områden att ansluta sig till arbetet samt uppmärksamma berörda ungdomar och familjer om möjligheten att delta. Foldern beräknas vara klar i november Lästips för lata stunder i hängmattan Unga och våld en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter Den 1 februari i år överlämnade Ungdomsstyrelsen en rapport till regeringen om unga, maskulinitet och våld. Rapporten visar att våldet är närvarande i, och ofta har blivit en naturlig del av, barns och ungas vardag samt att killar betydligt oftare än tjejer är inblandade i olika våldshändelser. I rapporten beskrivs killars och unga mäns användning av och utsatthet för våld samt hur detta samspelar med deras attityder till jämställdhet och maskulinitet. Resultat visar att risken för att ha utövat en våldsam eller kränkande handling ökar med 3,2 gånger för killar som instämmer både i påståenden om stereotypa könsroller och i stereotypa påståenden om maskulinitet och femininitet jämfört med killar som inte instämmer i något av dessa påståenden. I rapporten beskriver Ungdomsstyrelsen även det arbete som görs för att förebygga killars och unga mäns våld samt lämnar förslag på fortsatta åtgärder på området. År 2011 var, av samtliga misstänkta för misshandelsbrott, 21 procent killar i åldern år, 15 procent killar i åldern år och 10 procent killar i åldern år. Brås senaste nationella trygghetsundersökning visar att i åldern år utsattes: 8,9 procent av killarna och 4,8 procent av tjejerna för misshandel år ,4 procent av tjejerna och 0,5 procent av killarna för sexualbrott samma år. Ladda ner rapporten på: 9013c94cf178b0018

7 Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden Arbetsförmedlingens rapport handlar om ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. Det finns en växande insikt, både internationellt såväl som i Sverige, om att det finns en stor grupp unga människor som varken arbetar eller studerar och vars problematik inte helt fångas upp i olika statistikundersökningar. Många av de unga som varken arbetar eller studerar har inte någon kontakt med arbetsmarknaden och ingår inte bland de arbetslösa som redovisas i första avsnittet. Det är viktigt att poängtera att enligt statistik från OECD är denna grupp förhållandevis liten i Sverige jämfört med i många andra länder. Det visar att unga i Sverige i större utsträckning än i många andra länder står till arbetsmarknadens förfogande eller bedriver studier. De unga som varken arbetar eller studerar befinner sig emellertid i en särskilt utsatt position. Dels för att de saknar sysselsättning och arbetsinkomst och möter alla begränsningar i livet det medför men också för att de inte studerar och därmed inte kan förbättra sitt humankapital. Ladda ner rapporten på: A5_och_utanf%C3%B6r_arbm_Rapport_ pdf Nästa nyhetsbrev kommer i augusti Har du information att bidra med? Då är du välkommen att mejla