Verksamhetsberättelse 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2011"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2011 Riktlinjer för för Sveriges Vägledarförening: Synliggöra Sveriges Vägledarförening Bevaka och stärka vägledningen nationellt och internationellt Utveckla vägledningsprofessionen Styrelsen Mats Olof-Ors ordförande Uppsala Börje Lindqvist vice ordförande Boden Tommy Ripmarken kassör Uppsala Lena Collin sekreterare Göteborg Agne Renberg ordinarie t.o.m 19 mars 2011 Luleå Ihrene Hammarström ordinarie t.o.m 19 mars 2011 Karlstad Annika Skogh ordinarie fr.o.m 19 mars 2011 Arvika Katarina Petersson ordinarie Uppsala Tarja Ståhl suppleant Stockholm Åsa Sundelin suppleant Uppsala Ingrid Åhlin suppleant Söderhamn Lena Dahlgren suppleant fr.o.m 19 mars 2011 Borås Charlotta Österberg suppleant fr.o.m 19 mars 2011 Borlänge Etiskt råd Katarina Petersson sammankallande Uppsala Agne Renberg Luleå Madelene Rönnberg Örbyhus Anders Lovén Malmö Åsa Sundelin Uppsala Mia Lindberg Uddevalla Lena Dahlgren adjungerad Borås Representanter i Nordiska Förbundet för Studie- och yrkesvägledning Karin Asplund ordinarie. Göteborg Mats Olof-Ors ordinarie Uppsala Stig Svanberg suppleant t.o.m. 19 mars 2011 Strömstad Rosel Nilsson suppleant fr.o.m. 19 mars 2011 Lund Katarina Petersson suppleant Uppsala Vägledaren Agneta Söderlund chef.red/ansvarig utgivare Njurunda Johanna Möller redaktör Eskilstuna Inger Anderson redaktör Uppsala 1

2 Hemsidan Eva Meijerborg webbmaster Göteborg Revisorer James Sandstedt ordinarie Bodafors Inger Anderson ordinarie Uppsala Karin Asplund suppleant Göteborg Valberedning Johanna Möller sammankallande Eskilstuna Torbjörn Nilsson Karlstad William Petersson Sigtuna Årsmöte 19 mars 2011 i Stockholm Styrelsens sammanträden under januari i Uppsala 20 mars i Stockholm 7-8 maj i Uppsala 9-10 september i Uppsala 29 oktober i Stockholm Arbetsutskottet AU I AU ingår Mats Olof-Ors, Tommy Ripmarken och Lena Collin. AU har haft telefonmöten: 27 september, 5 december, Arbetsgrupper och ansvarsområden Konferensgruppen 2011 Börje Lindqvist, Tommy Ripmarken, Annika Skogh, Lena Collin och Åsa Sundelin Lokala Grupper Ingrid Åhlin, Tarja Ståhl, Nya hemsidan Johanna Möller, Agneta Söderlund, Mats Olof-Ors Legitimation Katarina Petersson, Tarja Ståhl Academia Tommy Ripmarken, Åsa Sundelin Kontakt till Vägledaren Anita Edvinsson Medlemsbrev Lena Collin, Mats Olof-Ors Webbmöten Börje Lindqvist, Mats Olof-Ors Vägledningens Dag 8 oktober Alla i styrelsen Arkivering - Lena Collin, Åsa Karlsson Projektmedel Börje Lindqvist, Mats Olof-Ors Medlemsregister - Anita Edvinsson, Charlotta Österberg Årsmötesplanering - Lena Collin, Mats Olof-Ors Forskningsnätverk - Åsa Sundelin Samverkan - Mats Olof-Ors, alla i styrelsen Medlemsrekrytering - Alla i styrelsen Arbetsförmedlingen - Lena Collin, Tarja Ståhl 2

3 Hedersmedlem Margareta Vestin har avlidit 98 år gammal. Margareta Vestin var Sveriges Vägledarförenings första hedersmedlem. Motiveringen 1994 var: Långvariga och kvalificerade insatser för studie- och yrkesvägledningen i Sverige gör Margareta Vestin synnerligen kvalificerad till att utses till föreningens första hedersmedlem. Sveriges Vägledarförening känner stor tacksamhet till Margareta för hennes insatser både för yrket och för föreningen. En personlighet och en stor person har lämnat oss. Det är vårt ansvar att förvalta och utveckla hennes arv. Remissvar från Sveriges Vägledarförening Under året har föreningen lämnat in remissvar på utredningar som berör vårt område. SVF har lämnat in svar till följande utredningar: Flickor, pojkar, individer - om betydelsen av jämställdhet och utveckling i skolan SOU 2010:99 Den framtida gymnasiesärskolan - en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning SOU 2011:8 Riktiga betyg är bättre än höga betyg - förslag till omprövning av betyg SOU 2010:96 Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden - för barns och elevers bästa SOU 2011:33 Tid för snabb, flexibel inlärning SOU 2011:19 Academia Utbytesprogram i Europa för vägledare Sista delen av nuvarande Academiaprogrammet har genomförts. Föreningen hade 8 stipendiater som reste ut i Europa och kom nöjda hem. Reseberättelserna har publicerats på hemsidan och i Vägledaren. Uppsala tog för andra året i rad emot en grupp stipendiater under en vecka i maj. I år kom deltagarna från Frankrike, Slovenien, Belgien, Luxemburg, Finland, Lettland, Spanien, England och Wales.Veckan genomfördes i samarbete med olika institutioner på Uppsala universitet och Samlad vägledning inom Uppsala kommun. SVF ansökte under 2011 om en ny medverkan till Leonardo-samarbetet till Internationella programkontoret men ansökan beviljades tyvärr inte. Åsa Sundelin och Tommy Ripmarken deltog i årets möte med Academia samordnare. Mötet hölls i Rom. Etiska rådet Rapport lämnas muntligt på årsmötet Föreningens rikskonferens 2011 Att välja rätt kan bli fel Att välja fel kan bli rätt.över 400 personer deltog på vår lyckade konferens! Vi har fortsatt vårt samarbete med Vägledarkalendariet. Karriärvägledarpriset Karriärvägledarpriset 2011 gick till Mia Lindberg, Malmö och Örjan Albihn, Linköping. NFSY Nordiska förbundet för studie- och yrkesvägledning. Förbundets syfte är: att främja studie- och yrkesvägledande verksamhet i de fem nordiska länderna och de självstyrda områdena Färöarna, Grönland och Åland. att främja studie- och yrkesvägledande verksamhet internationellt genom 3

4 att vara kontaktorgan för samverkan och information mellan organisationer som företräder studie- och yrkesvägledare i de nordiska länderna. Årsmötet hölls i Köpenhamn mars. Mats Olof-Ors deltog från SVF. Norge är nu ordförandeland under Styrelsemöte hölls 25 september i samband med att Rådgiverforum-Norge firade 40-års jubileum. Katarina Petersson representerade föreningen. IAEVG International Association for Educational and Vocational Guidance Sveriges Vägledarförening är via NFSY medlem i IAEVG. På webbplatsen finns bland annat ett nyhetsbrev: Medlemsvärvarkampanjen Monica Lindberg från Gävle vann 1:a pris som var konferensavgiften betald. Andra pris gick till Liv-Grete Sandström från Borlänge som fick en kabinväska med SVF logga. SVF s Connect Café Öppet forum som Börje Lindqvist varit värd för. Vi har via webben haft tre träffar 11 mars, 24 mars och 27 april. Medlemsbrev Varannan månad får medlemmarna via e-post vårt medlemsbrev. Där man kan följa styrelsens arbete. Medlemsbrevet finns också att läsa på vår webbplats. Medlemsstatistik 2011 Statistiken presenteras på årsmötet Vägledningens Dag den 8 oktober 2011 Dagen uppmärksammades bland annat i Örnsköldsvik, Hudiksvall, Stockholm och Uppsala. Vägledaren Se Vägledarens verksamhetsberättelse. Webbplats Vår nya webbplats har under året vuxit fram. Webbplatsen har utformats av Webbgaraget i Uppsala. Sidan är nu klar att tas i bruk under Namninsamling I samband med vägledningens dag den 8 oktober 2011 startade Sveriges Vägledarförening en namnsamlingen och slutdatum sattes till 15 november. Vi hade som ni kanske minns temat Satsa på ett studie och yrkesvägledarlyft NU! medel för en karriärutveckling kompetensutvecklingssatsning för studie- och yrkesvägledare vidareutbildning för studie- och yrkesvägledare som saknar examen När vi summerar resultatet av insamlingen så har det kommit in 86 listor från hela landet med 665 namnunderskrifter. 4

5 Samarbete Samhälle och karriärutveckling Ett steg mot bildande av ett nationellt forum för samverkan inom vägledningsområdet togs på en nationell konferens om vägledningens roll september. Arrangörer var Arbetsförmedlingen, Internationella programkontoret, Skolverket, Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet och Högskoleverket. Från SVF deltog Mats Olof-Ors. Branschdagar LivsmedelsSverige, Arbetsförmedlingen och Sveriges Vägledarförening arrangerade branschutbildningsdagar om högre utbildningar och yrken inom livsmedels-området den 3 februari i Malmö, 24 mars i Göteborg. och 16 juni i Luleå. Enkät via vårt medlemsbrev Arbetsförmedlingens enkät med frågor som rör arbetsförmedlingens yrkesinformation gick i december ut via vårt medlemsbrev. Träff med Särskolans och specialskolans Yrkesvägledares Ideella Förening SYVI Den 25 november träffade Mats Olof-Ors styrelsen för SYVI. Vi diskuterade möjligheter till samarbete och samverkan. Det handlade mest om våra hemsidor, tidningar och konferenser. Styrelserna kommer att fortsätta dialogen. Vägledarkalendariet den 8 december Den ljusnande framtid - hur lyckas skolan förbereda eleverna inför arbetslivet? Under den rubriken deltog Mats Olof-Ors i Vägledarkalendariets decemberprogram. Slutord Sveriges Vägledarförening kommer att arbeta vidare med de samverkans projekt som startat under Vi vill fördjupa våra kontakter med organisationer och myndigheter inom vägledningsområdet. SVF har stora förhoppningar på det nationella forum för samverkan inom vägledningsområdet som är på väg att formeras. Sveriges Vägledarförening vill ta en aktiv del i denna process. Uppsala i februari 2012 Mats Olof-Ors Börje Lindqvist Tommy Ripmarken Lena Collin ordförande vice ordförande kassör sekreterare Katarina Petersson Annika Skogh Åsa Sundelin Tarja Ståhl Ingrid Åhlin Lena Dahlgren Charlotta Österberg 5

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen Mats Olof Ors, ordförande Tommy Ripmarken, kassör Lena Dahlgren, sekreterare Sjömarken Ann-Caroline Henriksson, ledamot Söder Sunderbyn Tarja Ståhl, ledamot Rönninge

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen Mats Olof Ors, ordförande till mars 2014 Karin Asplund, ordförande fr o m mars 2014 Ann-Caroline Henriksson, ledamot/vice ordförande Tommy Ripmarken, kassör Lena Dahlgren,

Läs mer

ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301

ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301 ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301 Styrelsen för ViS får härmed avge årsbokslut för verksamhetsåret 2014-01-01 2014-12-31 Sida 1 av 15 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till FSUMs Årsmöte i Strömstad 7 maj 2015! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om

Läs mer

Sjuksköterskor i Cancervård. Organisationsnummer 802015

Sjuksköterskor i Cancervård. Organisationsnummer 802015 Sjuksköterskor i Cancervård Organisationsnummer 802015 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2013 1 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 1 januari -31 december 2013 Vid årsmötet 2013 blev Katarina

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till Årsmötet i Borlänge 23 maj! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om den och

Läs mer

Svenska OMEP. Förslag till. VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Svenska OMEP 2010

Svenska OMEP. Förslag till. VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Svenska OMEP 2010 Svenska OMEP Organisation Mondiale pour l Éducation Préscolaire Förslag till VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Svenska OMEP 2010 Styrelsens redogörelse för verksamhetsåret 2010 Styrelsen har under året haft följande

Läs mer

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP!

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP! OMEP-nytt tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013 Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL - Grattis OMEP! - Rapport från konferensen Hållbar utveckling - i teori och global praktik - Världsprojektet

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm 1/29 2/29 KT:s 111:e ordinarie årskongress Plats: Stockholmsmässan,

Läs mer

Sveriges Dövas Pensionärsförbund (SOP)

Sveriges Dövas Pensionärsförbund (SOP) Sveriges Dövas Pensionärsförbund Sveriges Dövas Pensionärsförbund (SOP) Verksamhetsberättelse 2007-2008 Hamn på Bohus Björkö Foto: Sven-Åke Nilsson! Inledning Förbundsstyrelsen vill härmed lämna sin verksamhetsberättelse

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Riksföreningen för Barnsjuksköterskor VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Riksföreningen för Barnsjuksköterskor har under verksamhetsåret arbetat för att stärka barnsjuksköterskan i sin yrkesroll och yrkesidentitet.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 2 4 6 8 FOKUSOMRÅDE: Profilfrågan FOKUSOMRÅDE: Antidiskriminering med fokus på kön och sexualitet FOKUSOMRÅDE: Lokal utveckling FOKUSOMRÅDE: Stabil organisationsutveckling

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping 2014-12-12 Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping Närvarande: ca 45 medlemmar. 1. Årsmötets öppnande Helena Thulin från Stockholm öppnade mötet. 2. Årsmötets sammankallande Årsmötet ansåg att kallelsen

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Schizofreniförbundets verksamhetsberättelse 2011. Verksamhetsberättelse 2011 Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser

Schizofreniförbundets verksamhetsberättelse 2011. Verksamhetsberättelse 2011 Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser Verksamhetsberättelse 2011 Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser 1 Innehåll Året som gått - Per G Torell, sidan 3 Verksamhet i egen regi, sidan 4 Projekt, egna och i samarbete,

Läs mer

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD, SEK består av cirka 1 000 enskilda medlemmar, representanter för 13 kristna samfund och organisationer samt 12 lokala

Läs mer

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 2014-05-20 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till

Läs mer

Mia Lindberg Vägar till vägledning

Mia Lindberg Vägar till vägledning Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning rapport 08 2008 Mia Lindberg Vägar till vägledning En historia om en oberoende, nationell och flexibel vägledningstjänst Titel Vägar till vägledning

Läs mer

1/2014 VÄGLEDAREN I UTBILDNING & ARBETSLIV

1/2014 VÄGLEDAREN I UTBILDNING & ARBETSLIV 1/2014 VÄGLEDAREN I UTBILDNING & ARBETSLIV u t g i v e n a v s v e r i g e s v ä g l e d a r f ö r e n i n g w w w. v a g l e d a r f o r e n i n g e n. o r g Vår i luften! Det betyder fokus på yrkeshögskolan,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är en distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUMföreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Verksamhetsinriktning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 Klubbkonferens, Vaxholms Kastell Inspirationshelg, Stockholm Teaterläger, Skinnskatteberg Personalutbildning, Ånnaboda Inspirationshelg, Heron city Världsjuniorläger, Leksand Klubbkonferens, Vaxholms Kastell

Läs mer

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer vårens nyhetsbrev!

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer vårens nyhetsbrev! Hej, du medlem i SFPO! Här kommer vårens nyhetsbrev! Vi har fått tips om en nyutkommen bok, Vad ska jag tänka på? Den innehåller inspirationsmeningar till barn samt metoder till vuxna och barn om att hantera

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice Föreningen har under året köpt 50 % kanslitjänst från Studiefrämjandet i

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Astma- och Allergiförbundet Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Astma- och Allergiförbundet Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2009 Astma- och Allergiförbundet Verksamhetsberättelse med årsredovisning Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond Verksamhetsberättelse med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2009 Astma-

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Möten som betyder något Verksamhetsberättelse 2012

Möten som betyder något Verksamhetsberättelse 2012 Möten som betyder något Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll 1 Innehåll 3. Inledning Donald Forssten, förbundsordförande 4. Medlemmar. En värld av möjligheter 6. Kunskap och utveckling. Idéer förverkligas

Läs mer

Sjuksköterskor i Cancervård

Sjuksköterskor i Cancervård Sjuksköterskor i Cancervård Org nr 802015-8492 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2012 1 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 1 januari -31 december 2012 Vid årsmötet 2012 blev Gail Dunberger

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer

1 2008 års- redovisning

1 2008 års- redovisning 1 2008 års- redovisning 2 INNEHÅLL Innehåll 3 Förbundsledning 4-5 Representation 5 Interna arbetsgrupper och kommittéer 5-6 Medlemmar 6 Handikappolitik 7-9 Informationsverksamhet 10-12 Samarbete 13-16

Läs mer