VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SKOLLÄKARFÖRENINGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SKOLLÄKARFÖRENINGEN"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SKOLLÄKARFÖRENINGEN Verksamhetsår: Sammanfattning av verksamhetsåret Det har varit ett händelserikt verksamhetsår. De långa listorna över föreningens representantskap, yttranden, remissvar mm talar sitt tydliga språk. Skolläkarföreningens medverkan och synpunkter är efterfrågad av många! Styrelsen har haft sammanlagt 11styrelsemöten varav två telefonmöten och två har varit gemensamma med Riksföreningen för skolsköterskor. Vi tog med stor tillfredsställelse emot Socialstyrelsens rapport Översyn av läkarnas specialitetsindelning i april I den föreslogs att Skolhälsovård blir en tilläggsspecialitet till någon av basspecialiteterna, Barn- och ungdomsmedicin, Allmänmedicin och Barn- och ungdomspsykiatri. Ett intensivt informationsarbete hade gett resultat. I remissvaret uttryckte vi klart vårt gillande och tryckte samtidigt på hur viktig skolläkarfunktionen är för att upprätthålla den medicinska säkerheten i elevhälsan. Socialstyrelsen bad Josef Milerad att författa ett förslag till Målbeskrivning för den nya specialiteten. Josef engagerade styrelsen i arbetet och tog Mats Swensson till medförfattare. Resultatet är ett förslag som vi skickade till Socialstyrelsen i februari 2013 och som vi kommer att presentera i samband med Skolläkardagen Andra frågor som vi är fortlöpande engagerade i är frågan om nationellt kvalitetsregister för skolhälsovård/elevhälsa, den nya vaccinationsregisterlagen samt förstås Socialstyrelsens och Skolverkets pågående arbeten angående elevhälsan. Socialstyrelsens regeringsuppdrag att ta fram vägledningsdokument har slutdatum september 2013 och vi ser med spänning fram mot detta. Under verksamhetsåret arrangerade Skolläkarföreningen Skolläkardagar i Norrköping, Ledningskonferens i Stockholm samt var medarrangörer i ett symposium på Riksstämman. Båda konferenserna var välbesökta och fick positiva omdömen i utvärderingen. De är båda viktiga för skolläkarnas fortbildning samt för föreningens ekonomi. Även symposiet på Riksstämman var uppskattat och fick många deltagare. I januari 2013 hade vi endast 185 betalande medlemmar. Av dessa betalar flera reducerad avgift som pensionärer. Inkomsterna från medlemsavgifterna täcker tyvärr inte utgifterna för styrelsemöten och annan representation. Föreningen är beroende av inkomster från våra konferenser. Styrelsen bedömer att medlemsvärvningen och 1

2 indrivning av medlemsavgifter av de som inte är medlemmar i Läkarförbundet måste förbättras. Styrelsen kommer därför under nästa verksamhetsår att utse en medlemsansvarig. Vi har ett gott och givande samarbete med Riksföreningen för skolsköterskor. Båda föreningarna är oroade över den sviktande patientsäkerheten i elevhälsan. Skolsköterskorna har skickat en skrivelse till Socialstyrelsen om detta och Skolläkarföreningen planerar samma åtgärd. Ett nästa steg kan vara att ta initiativ till ett nationellt professionellt elevhälsonätverk. Arbetet med att förtydliga och definiera de olika professionernas roller och uppdrag i elevhälsan utifrån den nya Skollagen är en angelägen framtidsfråga. Styrelsen Cecilia Renman, ordförande Lena Järte, vice ordförande Marian Jansson, administrativ sekreterare Margaretha Leissner, kassör Josef Milerad, vetenskaplig sekreterare Åse Viktorin Cederkvist, ledamot Lars Möller, ledamot Lars-Urban Lindström webbredaktör Mats Swensson webbredaktör Styrelsemöten konstituerande styrelsemöte, Norrköping Göteborg telefonmöte Stockholm Märsta Göteborg Sätra Bruk telefonmöte Stockholm 2

3 Styrelsemöten gemensamma med Riksföreningen för skolsköterskor Stockholm Sätra Bruk FoU Forskningsstipendium annonserades i Läkartidningen i enlighet med den stadgeändring som togs på årsmötet 17 mars En ansökan kom in men den kunde inte godkännas Skolläkardagar i Norrköping. Tema var Hälsa & Lärande Ledningskonferens i Stockholm. Tema var Skolans arbetsmiljö och lärmiljö Riksstämman Älvsjö. Rubrik var Att hitta skolproblem innan skolstart. Vad är möjligt? Vad är genomförbart? Vad är etiskt? Uppdrag och möten, representation mm Möte med Evelinagruppen vid Barnhälsovården angående nationellt hälsoövervakningsprogram, Ann-Sofie Cavefors representerade Hearing Socialstyrelsen angående Astma och allergi i skolan, regeringsuppdrag Astma och allergi i skolan, Åse Victorin Cederkvist representerade Specialitetsföreningarnas representantskap, Josef Milerad representerade Seminarium angående den nya Vaccinationsregisterlagen, arrangör Dagens Medicin, Cecilia Renman representerade Elevhälsosamtalet arrangör SKL, Cecilia Renman och Lena Järte representerade Nätverksmöte angående läkarnas fortbildning, Josef Milerad representerade Möte angående Nationella kvalitetsregister, SKL arrangör, Josef Milerad representerade Möte Skolverkets referensgrupp för elevhälsan, Ann-Sofie Cavefors och Cecilia Renman representerade Workshop angående vaccinationsregister, arrangör Smittskyddsinstitutet, Ann-Sofie Cavefors och Cecilia Renman representerade ;1019; 1108; 1206 möten angående Barnhälsodataprojektet, SKL arrangör. Josef Milerad och Marian Jansson turades om att representera Möte angående kvalitetsregister. Arrangör SKL. Josef Milerad representerade Möte angående kvalitetsregister. Arrangör SKL, Cecilia Renman respresenterade Seminarium Vad ska vara målet? Den nya vaccinationslagen i teori och praktik, arrangör Dagens Medicin, Cecilia Renman representerade 3

4 Remisser och yttranden mm Sammanfattande synpunkter till Socialstyrelsen angående regeringsuppdraget Barns astma och allergi arbetsmiljön i skolan Remissvar till Socialstyrelsen angående Pneumokocker med nedsatt känslighet eller resistens mot penicillin (PNSP/PRP) rekommendationer för handläggning. Remissvar till Socialstyrelsen samt yttrande till Sveriges Läkarförbund angående Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B-vaccination i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Remissvar till Utbildningsdepartementet angående Likvärdig utbildning riksrekryterande gymnasial utbildning för ungdomar med funktionsnedsättning (SOU 2012:24). Remissvar till Socialstyrelsen angående Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria. Remissvar till Socialstyrelsen och yttrande till Läkarförbundet angående rapport Översyn av läkarnas specialitetsindelning. Synpunkter till Socialstyrelsen på dokument Sammanfattning av vägledande dokument för barn och skolhälsovård/elevhälsa Sammanfattande synpunkter över Lagrådsremiss angående Regeringens förslag till Ny ordning för nationella vaccinationsprogram: Yttrande till Sveriges läkarförbund angående remiss Hjälpmedel ökad delaktighet och ökad valfrihet. SOU 2011:77. Yttrande till Svenska Läkarsällskapet över Betänkandet SOU 2012:49 En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet (Sammanslagning av SMI och FHI) Konsensusyttrande tillsammans med BLF angående Hälsoundersökning av nyanlända barn och unga Dokumentet Underlag för strukturerat kvalitetsarbete i skolhälsovården tillsammans med Riksföreningen för skolsköterskor Förslag till Socialstyrelsen angående Målbeskrivning för Skolläkarspecialiteten Medlemsantal 185 betalande medlemmar, januari 2013 Ekonomi Medlemsavgiften har varit 300 kr/år, 150 kr/år för pensionärer. Se för övrigt kassörens redogörelse. Firmatecknare är ordförande Cecilia Renman och kassör Margaretha Leissner var för sig. 4

5 Revisorer Ordinarie: Marianne Sköld och Yvonne Eklund Suppleanter: Torsten Gadd och Christina Lindgren Valberedning Ingrid Plantin, sammankallande Alf Kågström Ann-Sofie Cavefors Medlemsinformation Hemsidan är basen för information till medlemmarna. Här finns remissvar, verksamhetsberättelser, yttranden och protokoll men också annan information och länkar som styrelsen finner relevant. Medlemmar i SSLF som också är medlemmar i Svenska läkarförbundet (SLF) nås via mejl av medlemsutskick via itsupport -slf och används vid viktig information, som skolläkardagar, ledningskonferens och årsmöte. Medlemmar i SSLF som inte är samtidig medlem i SLF måste meddela sin personliga e-postadress till sekreteraren. Vi önskar ha en levande hemsida med debatt och tips från er. Gå in på vi försöker hålla sidan så aktuell som möjligt! Vi ser fram emot bidrag från er alla! Göteborg 14 mars 2013 För styrelsen Cecilia Renman, ordförande 5

Riksföreningen för skolsköterskors VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Riksföreningen för skolsköterskors VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Riksföreningen för skolsköterskors VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 INLEDNING Riksföreningen för skolsköterskor är en professionell sammanslutning för skolsköterskor som företräder professionens kunskapsområde

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till FSUMs Årsmöte i Strömstad 7 maj 2015! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping 2014-12-12 Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping Närvarande: ca 45 medlemmar. 1. Årsmötets öppnande Helena Thulin från Stockholm öppnade mötet. 2. Årsmötets sammankallande Årsmötet ansåg att kallelsen

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen 24 maj 2007. Konsert och kongress, Linköping

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen 24 maj 2007. Konsert och kongress, Linköping Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen 24 maj 2007. Konsert och kongress, Linköping 1) Ordföranden, Magnus Andersson, förklarar mötet öppnat. 2) Till mötesordförande väljs Magnus

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Barnkardiologisk Förening, Conventum Örebro, onsdag 4 maj 2011 kl. 10.00-12.00.

Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Barnkardiologisk Förening, Conventum Örebro, onsdag 4 maj 2011 kl. 10.00-12.00. Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Barnkardiologisk Förening, Conventum Örebro, onsdag 4 maj 2011 kl. 10.00-12.00. 1 Mötets öppnande Föreningens vice ordförande Ulf Ergander öppnade mötet. 2 Mötets behöriga

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till Årsmötet i Borlänge 23 maj! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om den och

Läs mer

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna.

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna. Protokoll för styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin, Stockholm den 16-17 april 2012 Närvarande: Karin Träff Nordström va Jaktlund hristina Westerdahl (må + ti 8.30-10) Louise amark Ulf Peber

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemötet Tid: 2009-01-14--15 Plats: Närvarande: Ej

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

INDIKATORER FÖR GOD OCH SÄKER SKOLHÄLSOVÅRD/ELEVHÄLSA

INDIKATORER FÖR GOD OCH SÄKER SKOLHÄLSOVÅRD/ELEVHÄLSA 2012-10-21 FÖRFATTARE: BRÅKENHIELM, G FAGERHOLT, G HÄLL-IRINARCHOS, C KÅGSTRÖM, A LUNDIN, N LUNDQUIST, M RAFSTEDT-JOHNSON, H INDIKATORER FÖR GOD OCH SÄKER SKOLHÄLSOVÅRD/ELEVHÄLSA 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 1 Mötets öppnande. 2 Val av mötesordförande Helena Palmgren. 3 Val av mötessekreterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen Mats Olof Ors, ordförande Tommy Ripmarken, kassör Lena Dahlgren, sekreterare Sjömarken Ann-Caroline Henriksson, ledamot Söder Sunderbyn Tarja Ståhl, ledamot Rönninge

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin den 17-18 maj 2010

Protokoll från styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin den 17-18 maj 2010 Protokoll från styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin den 17-18 maj 2010 Närvarande: va Jaktlund Mats Rydberg Karin Träff Nordström Sara Holmberg Ulf Peber Jana Risk Lars Henrikson ertil Hagström

Läs mer

Protokoll fört vid styrelseinternat för Svensk förening för allmänmedicin Bergendals kursgård den 7-8 december 2009

Protokoll fört vid styrelseinternat för Svensk förening för allmänmedicin Bergendals kursgård den 7-8 december 2009 Protokoll fört vid styrelseinternat för Svensk förening för allmänmedicin ergendals kursgård den 7-8 december 2009 Närvarande: Eva Jaktlund Mats Rydberg Karin Träff Nordström Sara Holmberg Ulf Peber Madelene

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Protokoll från styrelsemöte i Svensk onkologisk förening. Tid: 25 september 2009-10-11. Plats: Klara Tvärgränd 5, Stockholm

PROTOKOLL 1(5) Protokoll från styrelsemöte i Svensk onkologisk förening. Tid: 25 september 2009-10-11. Plats: Klara Tvärgränd 5, Stockholm PROTOKOLL 1(5) Protokoll från styrelsemöte i Svensk onkologisk förening Tid: 25 september 2009-10-11 Plats: Klara Tvärgränd 5, Stockholm Deltagande: Icke deltagande: Elisabet Lidbrink Sara Kinhult Henrik

Läs mer

ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301

ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301 ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301 Styrelsen för ViS får härmed avge årsbokslut för verksamhetsåret 2014-01-01 2014-12-31 Sida 1 av 15 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Riktlinjer för 2008-2012 för Sveriges Vägledarförening: Synliggöra Sveriges Vägledarförening Bevaka och stärka vägledningen nationellt och internationellt Utveckla vägledningsprofessionen

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice Föreningen har under året köpt 50 % kanslitjänst från Studiefrämjandet i

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

Sjuksköterskor i Cancervård

Sjuksköterskor i Cancervård Sjuksköterskor i Cancervård Org nr 802015-8492 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2012 1 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 1 januari -31 december 2012 Vid årsmötet 2012 blev Gail Dunberger

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer