STHFs styrelseprotokoll nr 7/2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STHFs styrelseprotokoll nr 7/2014"

Transkript

1 STHFs styrelseprotokoll nr 7/2014 Plats: Datum: SRATs kansli, Stockholm oktober 2014 Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Mari Carlsson sekreterare Anna Magnusson ledamot Monica Ringdahl ledamot Birgitta Jönsson ledamot Ann Garö ombudsman SRAT 116 Lena Busck ombudsman SRAT Öppnande Ordförande Yvonne Nyblom öppnar mötet. 106 Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs. 107 Val av justerare Ringdahl väljs att tillsammans med ordförande justera mötets protokoll. 108 Genomgång av föregående protokoll Protokoll nr läggs till handlingarna.

2 109 Rapporter a) Tandvård mot Tobak/ Tobacco Endgame Jägestrand rapporterar från möte med styrgrupp Tobacco Endgame den 23 september. Styrelsen har tagit del av minnesanteckningar. b) Vård Värd Samverkan Ringdahl rapporterar från möte den 29 augusti samt presenterar en ny skrift Trygghet, Tillit och Tillgänglighet c) Patientsäkerhetskonferens 2014 Carlsson rapporterar från Patientsäkerhetskonferensen den september, Stockholm. Artikel kommer i TandhygienistTidningen nr 5. d) SIS, Swedish Standards Institute Ringdahl rapporterar, svar remiss SIS/TK 572/573 är inskickat. e) Svensk samhällsodontologisk Förening Nyblom rapporterar från konferens den oktober. Tandvårdsstödet 40 år. f) Samverkansråd Nyblom rapporterar från möte den 16 september. STHFs styrelse har tagit del av minnesanteckningar. g) Tandvårdsforum Nyblom rapporterar från Tandläkarförbundet konferens den 14 oktober Patientsäkerhet i din vardag h) NCD Jägestrand rapporterar från NCD- nätverket. Behov av webbsida och koordinator. Styrelsen diskuterar förutsättningar för ett eventuellt mindre ekonomiskt bidrag från STHF för uppbyggnad av webbsida. i) BraVå Ringdahl rapporterar angående de intervjuer BraVå genomfört för att belysa organisationens framtida inriktning. Redovisning av intervjuerna sker den 25 november. Styrelsen beslutar att Jägestrand representerar STHF vid detta möte, protokoll från tidigare möten kommer tillsändas STHF.

3 j) LUFT- konferens Jägestrand rapporterar från LUFT- konferensen i Umeå den 2-3 september. Sveriges största konferens inom det tobaksförebyggande området. Artikel kommer i TandhygienistTidningen nr 6. k) Folksam/Försäkringar Jägestrand rapporterar angående kontakt med Benny Granberg, Folksam, gällande patientförsäkring/praktikförsäkring för STHFs egna företagare. l) Tandsköterskeutbildning Nyblom rapporterar att remissvar Nationellt likvärdigt innehåll i utbildningar till tandsköterska inom yrkeshögskolan Dnr MYH 2014/1502 är inskickat. Finns publicerat på STHFs hemsida under remissvar. 110 Rapporter departement och riksdag Nyblom rapporterar från Workshop den 1 september på Socialdepartementet Munhälsa och livskvalitet hos sköra äldre. Nyblom rapporterar angående utredningen av tandvårdsstödet samt presenterar frågeställningar från utredningen. Styrelsen diskuterar frågorna och STHFs synpunkter sammanställs. 111 Rapport myndigheter Nyblom och Jönsson rapporterar från Dialog- möte den 3 september. Ringdahl rapporterar om inskickat remissvar till Läkemedelsverket Remiss, Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Dnr 3, Jägestrand rapporterar från IVO- dagen 13 oktober. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gemensam dialog för att diskutera vilka risker man ser inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Nyblom rapporterar från möte på Socialstyrelsen den 4 september. Nytt möte den 7 november fortsatta diskussioner om STB, nödvändig tandvård och översynen av detta. 112 Rekrytering Jägestrand rapporterar om utskick till 1:a termins tandhygieniststudenter.

4 Jägestrand rapporterar och redovisar medlemsstatistik per 30/ STHF har inbjudits att delta på KI Arbetsmarknadsdag den 28 januari Arrangör Odontologiska föreningen Stockholm. Styrelsen beslutar att Jägestrand representerar STHF. Styrelsen diskuterar välkomstpaket till nya medlemmar. Styrelsen uppdrar åt Jägestrand att undersöka lämpligt innehåll. 113 Rapport lokalföreningar/nätverk/sveriges TandhygienistFöretagare Magnusson rapporterar om planerade besök hos lokalföreningar under hösten Ringdahl rapportera angående fortskridande arbete gällande nätverket Tandhygienister i arbetsledande ställning. Styrelsen ger Jönsson i uppdrag att ta kontakt med nyckelpersoner för att eventuellt starta ett nätverk för tandhygienister som arbetar på specialistkliniker inom parodontologi. Jönsson rapporterar från möte den 25 september med Vetenskapliga rådet. Diskussion förs i styrelsen angående införlivande av Forskardagen i TandhygienistDagarna. Protokoll från Vetenskapliga rådet kommer att publiceras på hemsidan. Nyblom rapporterar att förberedelser angående verksamhetskonferensen den februari 2015 fortskrider. Jägestrand rapporterar från möte med representant för TandhygienistFöretagarna den 16 september. 114 Utbildning- och Yrkesfrågor Nyblom rapporterar om nedläggning av tandhygienistutbildningen Karlstad. Styrelsen diskuterar läget och ser med oro på utvecklingen. Styrelsen diskuterar tandhygienistens yrkesroll. Från flera håll kommer rapporter om att tandhygienister i allt större utsträckning utför assistansarbete på grund av tandsköterskebrist. Magnusson sammanställer svar som inkommit från lokalföreningar angående assistansarbete. 115 Budget Jägestrand rapporterar om kontakt med Helen Balkhammar Swedbank angående STHFs ekonomi. STHFs styrelse fastställer prenumerations/etikettspriser för 2015.

5 STHFs styrelse fastställer uppdragsbeskrivning för Lillemor Nordenhammar THUSAB/STHF. 116 Aktuella förhandlingsfrågor Presentation av ny ombudsman på SRAT Lena Busck. Garö rapporterar, tandvårdsföretagen Smile och Colosseum går samman under namnet Smile. Garö rapporterar angående besök lokalförening Västernorrland, 117 Privat och offentlig sektor Nyblom rapporterar angående möte den 30 september med VD för privattandläkarna Merit Lindberg. 118 Saco/SRAT Jägestrand rapporterar om SACO- studentmässa november Älvsjö. Styrelsen beslutar att Gunilla Nyström representerar STHF. Jägestrand rapporterar från styrelsemöte SRAT 21 oktober. Jägestrand rapporterar angående SRATs förbundsmöte den 22 maj 2015 på Skepparholmen Stockholm. Nyblom rapporterar från möte med Saco- vård den 30 september. Styrelsen har tagit del av minnesanteckningar. 119 Internationellt arbete Nyblom och Jägestrand rapporterar från EDHF årsmöte den 20 september i Amsterdam. Artikel kommer i TandhygienistTidningen nr 5. Jägestrand och Nyblom rapporterar från Nordiskt möte den 19 september i Amsterdam. Styrelsen får ta del av protokoll. 120 THUSAB Jägestrand rapporterar angående förberedelser med Studentloungen vid Odontologiska Riksstämman den november Jägestrand rapporterar från styrelseinternat med THUSAB den 3-4 september. Protokoll är utsänt.

6 121 TandhygienistTidningen/Marknadsrådet Styrelsen har tagit del av minnesanteckningar från Marknadsrådet den 24 september. Ringdahl rapporterar om ett nytt stipendium från Proxident. Stipendiet är på kronor och annonseras i TandhygienistTidningen nr Övriga frågor Magnusson lämnar styrelsen på egen begäran from årsskiftet 2014, Carlsson lämnar styrelsen på egen begäran med omedelbar verkan. 123 Sammanträdet avslutas Nyblom avslutar styrelsemötet. STHFs nästa styrelsemöte hålls den 2-3 december 2014 Sekreterare Mari Carlsson Justering Yvonne Nyblom Monica Ringdahl