Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d"

Transkript

1 Styrelseprotokoll nr 1/2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Mari Carlsson ledamot Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot Ann Garö ombudsman 11,12,13 Maria Yngvesson ombudsman 11,12,13 Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d 1 Öppnande Ordförande Yvonne Nyblom öppnar mötet 2 Föredragningslista fastställs Föredragningslista fastställs. 3 Val av justerare och sekreterare Nordenhammar väljs att justera mötets protokoll. 4 Genomgång av föregående protokoll. Protokoll nr 6/2012 läggs till handlingarna.

2 5 Rapporter a) Tandvård mot tobak Jägestrand rapporterar från möte med Tobaksgruppen Tandvård mot tobak kommer att delta med ett seminarium under Almedalsveckan. Nästa möte planeras till b) Almedalsveckan Nyblom rapporterar från möte med Alexandra Charles, 1,6 miljonersklubben. c) Vård värd samverkan Ringdahl rapporterar, interna konferenser inom PRO och SPF med politiker och tjänstemän samt yrkesföreningar planeras under våren Nästa möte planeras till d) Vetenskapliga rådet Styrelsen och Kerstin Öhrn, ordf i STHFs Vetenskapliga råd diskuterar samarbete samt rådets uppdrag. e) Patientsäkerhetskonferens Carlsson rapporterar från Patientsäkerhetskonferens Konferensens fokus var att stärka patientens medbestämmande. f) Beteendemedicinsk prevention och behandling i tandvården Nyblom rapporterar från uppföljningsmöte efter koncensuskonferens Beteendemedicinsk prevention och behandling. g) Svenska Tandsköterskeförbundet Nyblom rapporterar från Tandsköterskeförbundets konferens och 70 års jubileum Tandsköterskan förr och nu h) Policy och kunskapsdokument Styrelsen fastställer STHFs dokument efter revidering enligt framlagt förslag. i) Svenskt Forum för Vårdkvalitet Vid Svenskt Forum för Vårdkvalitet, SFVs workshop och årsmöte , representeras STHF av Nyblom.

3 6 Rapport departement och riksdag a) SIS Swedish Standards Institute Ringdahl rapporterar om SIS uppdrag och pågående arbete med att ta fram kvalitetsstandard för äldrevård och omsorg. Arbetsgrupperna kommer att träffas , Ringdahl representerar STHF. b) Socialdepartentet Carlsson har tagit del av Delbetänkande av patientmaktsutredningen, Statens offentliga utredningar SOU2013:2. Tandvård kommer enligt delbetänkandet inte att infattas utan kommer att gälla för hälso- och sjukvård. 7 Rapport myndigheter Remiss Remiss Förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1)om statligt tandvårdsstöd till den 1 september 2013 har inkommit. Remissvar skall vara TLV tillhanda senast 12 mars. Strålsäkerhetsmyndigheten Nyblom rapporterar från kontakt med Anders Wikander Strålsäkerhetsmyndigheten. Styrelsen diskuterar innehåll artikel till TandhygienistTidningen nr Socialstyrelsen Nyblom och Ringdahl informerar om Socialstyrelsens Äldrekonferens som kommer att anordnas Styrelsen beslutar att Ringdahl representerar STHF under konferensen. Nyblom informerar från kontakt med Tandläkarförbundet angående rutiner för att ta del av Lex Maria och HSAN ärenden. Nyblom informerar om kontakter med Socialstyrelsen gällande tandblekning. SBU Nyblom informerar om SBUs regeringsuppdrag att förbereda inrättandet av ett webbaserat, nationellt hälsobibliotek. Styrelsen beslutar att Kerstin Öhrn representerar STHF.

4 Försäkringskassan Nyblom rapporterar från möte med Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan gällande förändringar i tandvårdsstödet och införandet av STB För mer information Nyblom informerar från branschrådsmöte, Försäkringskassan Under mötet diskuterades kalibrering av efterhandskontroller. TLV, Försäkringskassan, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen STHF har inbjudits till Dialog tandvård, Styrelsen beslutar att Nyblom och Jägestrand representerar STHF Universitetskanslerämbetet. STHF har inbjudits tillsammans med övriga branschorganisationer till Universitetskanslerämbetet Styrelsen beslutar att Nyblom och Jägestrand representerar STHF. Inför mötet har STHFs lokalföreningar getts möjlighet att lämna synpunkter om hur verksamheterna bedömer nyexaminerade tandhygienister. Läkemedelsverket Nyblom informerar från kontakt med Kerstin Kahlén, Läkemedelsverket angående EU kommissionens direktiv, gällande blekningsprodukter. Via Nyhetsbrev i januari 2013, som når ca medlemmar, och på hemsidan finns information om de nya reglerna och vad som gäller för tandblekning 8 Lokalföreningar/Sveriges Tandhygienistföretagare/Nätverk Lokalföreningar Ringdahl informerar från kontakt med Sveriges Tandhygienister Halland. Nordenhammar informerar från kontakt med Sveriges Tandhygienister Örebro. Jägestrand informerar från medlemsmöte med landstingsanställda tandhygienister Stockholm. Jägestrand informerar från kontakt med Sveriges Tandhygienister Uppland. Styrelsen diskuterar STHFs policy som gäller lokalföreningarnas kontakt med sponsorer. Magnusson informerar om att en Facebookgrupp för lokalföreningsrepresentanter har skapats. Jägestrand informerar, STHFs styrelse har besökt 12 lokalföreningar under 2012.

5 Sveriges TandhygienistFöretagare Jägestrand informerar från kontakt med Birgitta Ackelpöhler Ordförande Sveriges TandhygienistFöretagare. 9 Utbildningsfrågor Inget att rapportera 10 Budget Styrelsen beslutar att genomföra placeringar enligt framlagt förslag från Lars-Göran Kwist Swedbank. Styrelsen beslutar att fastställa summan för STHFs stipendium för Sture Nymans minne till kronor för 2013 och Rekrytering Jägestrand och Nyblom informerar från arbetsmarknadsdag Karolinska Institutet Jägestrand informerar om STHFs medlemsstatistik. Styrelsen diskuterar rekryteringsinsatser till tandhygienister som inte är medlemmar och kommer att delta vid TandhygenistDagarna. Ann Garö informerar styrelsen om utträden från STHF/SRAT och orsaker till varför man väljer att säga upp sitt medlemskap. Ann Garö och Maria Yngvesson har bokat in besök vid tandhygienistutbildningar termin 4 och 6 i Göteborg, Kristianstad samt Stockholm och Umeå. 12 Aktuella förhandlingsfrågor Ann Garö informerar, fortsättningskurs för löneförhandlare planeras till hösten 2013.

6 13 Privat sektor/offentlig sektor Ann Garö informerar om kontakter med medlemmar anställda i tandvårdsföretaget Aqua Dental. Nyblom informerar från möte med Lars Olsson Privattandläkarna. Jägestrand har tagit del av Patientnämndens Årsredovisning, endast ett ärende som rör tandhygienister finns registrerat under Saco/SRAT Jägestrand rapporterar från SRAT styrelsemöte Styrelsen har tagit del av styrelseprotokollet. Nästa styrelse planeras till SRAT kommer att lansera en ny hemsida 1 mars, en av nyheterna är ett webbaserat utbildningsprogram för fackligt förtroendevalda. 15 Internationellt arbete Nyblom informerar från planering av resan till Japan, dit hon inbjudits av Crossfield, samverkanspartner med TePe Munhygienprodukter som representant för sveriges tandhygienister och föreläsare. 16 THUSAB Nordenhammar informerar från Thusabs styrelsemöte Styrelsen har tagit del av styrelseprotokoll. Nästa möte Nordenhammar informerar att uppstartsmöte inför Munhälsodagen 2013, äger rum Nordenhammar informerar om det pågående arbetet inför TandhygenistDagarna. Nordenhammar informerar, en förfrågan har inkommit till STHF om utökat samarbete med en redan etablerad samarbetspartner. Styrelsen beslutar att Nordenhammar och Margaretha Malmqvist ges mandat att gå vidare att förhandla med företaget.

7 17 TandhygienistTidningen/Marknadsråd Nordenhammar informerar från Marknadsråd Styrelsen har tagit del av minnesanteckningar. Nästa Marknadsråd Nordenhammar informerar från löpande arbete med TandhygienistTidningen. 18 Övriga frågor Styrelsen beslutar att Styrelseinternat flyttas till Avslutning Vid protokollet Justering Anna Magnusson Yvonne Nyblom Lillemor Nordenhammar

Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27

Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27 Styrelseprotokoll nr 2 2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl

Läs mer

STHFs styrelseprotokoll nr 2 2014

STHFs styrelseprotokoll nr 2 2014 STHFs styrelseprotokoll nr 2 2014 Plats: SRATs kansli Datum: 19-20 februari 2014 Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Mari Carlsson ledamot Anna Magnusson ledamot Lillemor

Läs mer

STHFs styrelseprotokoll nr 7/2014

STHFs styrelseprotokoll nr 7/2014 STHFs styrelseprotokoll nr 7/2014 Plats: Datum: SRATs kansli, Stockholm 22 23 oktober 2014 Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Mari Carlsson sekreterare Anna Magnusson

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

12. Arbetsordningar Sveriges Privattandläkarförening beslutsunderlag:

12. Arbetsordningar Sveriges Privattandläkarförening beslutsunderlag: 1. Program 2. Deltagarförteckning 3. Röstlängd 4. Dagordning 5. Verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2013 6. Årsredovisning med resultat- och balansräkning, revisionsberättelse för Sveriges Privattandläkarförening

Läs mer

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 5-2008 Sid. 1 (6)

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 5-2008 Sid. 1 (6) Sid. 1 (6) 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde i ST s lokaler på Sturegatan i Stockholm den 20-21 maj 2008 Närvarande Ledamöter Margaretha Hofvenstam Ordförande Elsebeth Rosén

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Gör det ännu lättare att leva med diabetes! Diabetesförbundets historia är lång och innehåller mycket som är

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll. Sammanträdesdatum 2015-01-24 2015-01-25

Styrelsemötesprotokoll. Sammanträdesdatum 2015-01-24 2015-01-25 1 (6) Plats: Datum: Tid: Instrumentvägen 17, 126 53 Hägersten 24-25 januari 2015 9.00 17.45 24 januari 2015 9.19 14.00 25 januari 2015 Närvarande: IS Ida STÅHL (ordförande) HD SF AB JW NT CA ML Hugo DÜRR

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2014 2014-09-01 62-83

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2014 2014-09-01 62-83 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet 62-83 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd måndagen den 1 september 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Marie

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till Årsmötet i Borlänge 23 maj! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om den och

Läs mer

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen Styrelseprotokoll nr 106 Datum 2011-04-14--15 Närvarande Frånvarande Johan Ahlfors Fredrik Andersson Lars Olsson Claes Petterson Johanna

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll styrelsemöte 2014-01-30-31 Plats: Hotel Amaranten, Stockholm Tid: torsdag 13.00 18.00, fredag 31/1 kl 8.30 15.00 Närvarande:, Kalle Lidén Jönsson, Lena Möller, Lena Sagström, Moldenius-Hermansson,

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C

Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C 2012-09-27 1(5) Styrelsemöte 2012/4 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C STYRELSEN: Närvarande:

Läs mer

Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, 2011-09-02-03

Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, 2011-09-02-03 Sida 1 (10) Till: Styrelsen För kännedom: Kansliet Valberedningen Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, - 03 Plats: Tid: Strand Hotell, Dalarö Fredag - Lördag 2-3 september 2011, kl. 12:39 (fre)

Läs mer

Privattandläkarna. En branschorganisation för hela tandvården

Privattandläkarna. En branschorganisation för hela tandvården Privattandläkarna En branschorganisation för hela tandvården Välkommen till verksamhetsplaneringsdagarna 25-26 november 2010 Privattandläkarna Innehållsförteckning handlingar för verksamhetsplaneringsmöte

Läs mer

Lärarförbundet, Segelbåtsvägen 15, Stockholm.

Lärarförbundet, Segelbåtsvägen 15, Stockholm. KYRKOMUSIKERNAS RIKSFÖRBUND Förbundsstyrelsen PROTOKOLL fört vid sammanträde för Förbundsstyrelsen Datum och tid: Plats: Närvarande: 2012-10-04--05 inkl. ajourneringar för kaffe och lunch. torsdag 4/10:

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Justering. Anslagsbevis. Sal Dirigenten, plan 1, stadshuset. 2015-03-27, Södertälje stadshus

Justering. Anslagsbevis. Sal Dirigenten, plan 1, stadshuset. 2015-03-27, Södertälje stadshus 1 (15) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25 KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Tid 08.30-11.15 Plats Sal Dirigenten, plan 1, stadshuset Justering Justering, tid och plats 2015-03-27, Södertälje stadshus Sekreterare

Läs mer

ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301

ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301 ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301 Styrelsen för ViS får härmed avge årsbokslut för verksamhetsåret 2014-01-01 2014-12-31 Sida 1 av 15 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

1. SFVH: s ordförande Ann Tammelin hälsade alla välkomna till dagens möte. Deltagare fick möjlighet till en kort presentation.

1. SFVH: s ordförande Ann Tammelin hälsade alla välkomna till dagens möte. Deltagare fick möjlighet till en kort presentation. Minnesanteckningar från möte mellan SFVH: s styrelse och sektionernas styrelserepresentanter Dag: torsdagen den 29 januari 2009 kl:10.00-15.00 Plats: Södersjukhuset, lokal Tanto. Närvarande: SFVH: s styrelse

Läs mer

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum 2011-02-11 1(6) Styrelsemöte 2011/1 med funktionärer. Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum STYRELSEN:

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 4 november 2009 Sammanträde 5/2009

Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 4 november 2009 Sammanträde 5/2009 Sidan 1 av 5 Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 4 november 2009 Sammanträde 5/2009 Närvarande: Hans Björke (ordf.), Karin Jeppsson, Bertil Lindström, Thomas Ohlsson, Gunilla Carlsson,

Läs mer