STHFs styrelseprotokoll nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STHFs styrelseprotokoll nr 5 2014"

Transkript

1 STHFs styrelseprotokoll nr Plats: SRATs kansli Stockholm Datum: maj 2014 Närvarande: Yvonne Nyblom Ordförande Ingela Jägestrand Mari Carlsson Anna Magnusson Monica Ringdahl Birgitta Jönsson vice ordförande sekreterare ledamot ledamot ledamot Ann Garö ombudsman SRAT 73,77 Maria Yngvesson ombudsman SRAT 73,77 Helen Balkhammar Swedbank Öppnande Ordförande Yvonne Nyblom öppnar mötet 67 Föredragslista fastställs Föredragslista fastställs 68 Val av justerare Jägestrand väljs att justera mötets protokoll

2 69 Genomgång av föregående protokoll Protokoll nr läggs till handlingarna 70 Rapporter a, Svenska NCD nätverket Jägestrand rapporterar från senaste nätverksträffen, 29 april. STHF är erbjuden att delta vid mingel för NCD nätverksmedlemmar vid Almedalsveckan. Styrelsen beslutar att Nyblom och Jägestrand representerar STHF vid detta mingel. b, Svenskt Forum för Vårdkvalitet Inbjudan till seminarium Att gå från ax till limpa forskning till nytta för Patient, 23 oktober, har Inkommit, STHF avstår deltagande. c, SIS Ringdahl deltar vid mötet, 9-11 juni. d, Äldretandvård Ringdahl rapporterar från seminarium Är systemet för äldretandvård anpassat till patientens munhälsa, 18 mars, som Oral Care arrangerade. e, BraVå STHF deltog ej vid mötet den 23 april. Ringdahl rapporterar att handlingar kommer att tillsändas styrelsen. f, Patientsäkerhetskonferens Patientens säkra väg genom vården Styrelsen beslutar att Carlsson deltar, september. g, Hälso/sjukvård Nyblom rapporterar från konferensen Att styra och leda mot hälsofrämjande hälso-och sjukvård, 13 maj. h, Policydokument Nyblom och Carlsson rapporterar om pågående arbete med revidering av dokumentet Dental Hygienist a Professional profile.

3 i, Barntandvårdsdagarna Barntandvårdsdagarna arrangeras i Karlstad, september. Styrelsen beslutar att Nordenhammar deltar som representant STHF. j, Tandvård mot Tobak Styrelsen beslutar att Jägestrand deltar vid Tobaksgruppens möte med SKL, 10 juni. k, Nätverk disputerade tandhygienister Nyblom rapporterar från kontakter med nätverket för disputerade tandhygienister, 12 mars. l, Vetenskapsrådet Nyblom rapporterar från Workshop Gränsytan odontologi medicin, 9 april. m, Vårdförbundet Nyblom rapporterar från Vårdförbundets kongress. n, Riksstämman Riksstämman arrangeras i Stockholm, november. STHF deltar med egen programpunkt, 13 november. o, Sveriges tandhygienistförening och TePe munhygienprodukters studerandepris 2014 Styrelsen beslutar att 2014 års studerandepris tilldelas de studenter som respektive utbildning har nominerat. 71 Rapport Department och riksdag Nyblom rapporterar att regeringen (utbildningsdepartementet) ger Universitetskanslerämbetet i uppdrag att analysera för och nackdelar av en förlängning av utbildning till tandhygienistexamen med en omfattning av 180 högskolepoäng. Analys ska vara klar senast den 31 januari Rapport myndigheter Socialstyrelsen Jägestrand rapporterar från möte NPS(nationella planeringsstödet), 23 april. Styrelsen beslutar att Nyblom deltar möte socialstyrelsens referensgrupp angående framtagande av kunskapsstöd inom visa områden inom tandvården, 4 september. Nyblom rapporterar om kontakter med socialstyrelsen vad gäller delegeringsdiskussion från Tandhygienistdagarna TLV Styrelsen beslutar att Nyblom deltar vid dialogmöte mellan TLV, SoS, SSM, FK, LV, IVO och tandvårdens företrädare, 3 september.

4 Arbetsmiljöverket STHF har blivit inbjuden att delta i arbetet att utforma en ny informationsbroschyr då Råd om Kvicksilver och amalgam från 1989 ska tas bort. STHF har beslutat att tacka ja till att delta, en officiell inbjudan kommer senare. 73 rekrytering Rapport från Ombudsman Ann Garö och Maria Yngvesson hur arbetet med rekrytering SRAT/STHF fortskrider. Ann Garö får i uppdrag av STHF att komma med förslag på en riktad kampanj till nyanställda tandhygienister. Jägestrand rapporterar angående Inspirationsdag arrangerad av Malmö odontologiska studentkåren, 22 oktober, lokal representant tillfrågad och kommer att delta. Rapport från Nordenhammar och Malmquist om utskick av TandhygienistTidningen och rekryteringsmaterial till icke-medlemmar som deltog TandhygienistDagarna Ringdahl rapporterar från besök vid tandhygienistutbildning, Odontologiska fakulteten, Göteborg, 25 april. Styrelsen beslutar att Nyblom deltar vid möte den 16 maj inför studentloungen vid Odontologiska Riksstämman. 74 Lokalföreningar/SverigesTandhygienistföretagare/Nätverk Nätverk Ringdahl rapporterar från lunchmöten med sjukhustandvårdsnätverk samt tandhälsovårdsnätverk vid TandhygienistDagarna. Sveriges TandhygienistFöretagare Nyblom rapporterar från årsmötet den, 12 april. Lokalföreningar Magnusson rapporterar från kontakter med flera lokalföreningar. Styrelsen diskuterar lokalföreningarnas roll och arbete. 75 Utbildning och yrkesfrågor Nyblom rapporterar från Nationellt Utbildningsmöte, 2 april. Nyblom rapporterar från Nordisk konferens om tandhygienistutbildningarna. Karlstads universitet, 8-9 maj.

5 76 budget Helen Balkhammar, Swedbank. Genomgång av STHF:s finanser och placeringar. Styrelsen beslutar enligt framlagt förslag från Swedbank. 77 aktuella förhandlingsfrågor Information från ombudsman Ann Garö och Maria Yngvesson. Lathunden Löneprocesser, är under slutbearbetning och återfinns i slutet av maj på STHF:s hemsida Sammanställning av lönestatistik visar att lönespridningen har ökat både inom den offentliga och privata tandvården 78 privat sektor/offentlig sektor Inbjudan har inkommit till STHF från Västra Götalands region om att delta vid Workshop Hur ska Västra Götalandsregionen utforma ett tydligt planeringsansvar för tandvård, 11 juni. Styrelsen beslutar att Nyblom representerar STHF. 79 Saco/SRAT Jägestrand informera att nästa styrelsemöte SRAT är den 20 maj. Nyblom rapporterar från SacoVårdmöte, 23 april. 80 Internationellt arbete Nyblom rapporterar angående EDHFs arbete med frågor rörande kosmetikadirektiv och yrkeskvalifikationsdirektivet. EDHFs årliga möte hålls september i Amsterdam 81 THUSAB Verksamhetsberättelse 2013 samt senaste protokoll från styrelsemöte i THUSAB har inkommit till STHF:s styrelse. Årsstämma i THUSAB hålls den 21 maj. THUSAB deltar vid Seniormässan 2014 samt Odontologiska Riksstämman 2014, båda i Stockholm. 82 TandhygienistTidningen/Marknadsråd Skriftlig rapport från Nordenhammar om arbetet med TandhygienistTidningen Marknadsrådet har möte 20 maj.

6 83 Kongress 2014 Styrelsen följer upp och diskuterar utvärderingen från Kongress 2014 Göteborg. 84 Övriga frågor Datum för STHF:s styrelsemöten 2014 fastställs augusti oktober 2-3 december 85 Sammanträdet avslutas Nyblom avslutar mötet. Vid protokollet Justering Mari Carlsson Yvonne Nyblom Ingela Jägestrand

STHFs styrelseprotokoll nr 7/2014

STHFs styrelseprotokoll nr 7/2014 STHFs styrelseprotokoll nr 7/2014 Plats: Datum: SRATs kansli, Stockholm 22 23 oktober 2014 Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Mari Carlsson sekreterare Anna Magnusson

Läs mer

STHFs styrelseprotokoll nr 2 2014

STHFs styrelseprotokoll nr 2 2014 STHFs styrelseprotokoll nr 2 2014 Plats: SRATs kansli Datum: 19-20 februari 2014 Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Mari Carlsson ledamot Anna Magnusson ledamot Lillemor

Läs mer

Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27

Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27 Styrelseprotokoll nr 2 2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl

Läs mer

STHFs styrelseprotokoll nr 8 2014

STHFs styrelseprotokoll nr 8 2014 STHFs styrelseprotokoll nr 8 2014 Plats: SRATs kansli Datum: 2-3 december 2014 Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Birgitta Jönsson ledamot Anna Magnusson ledamot Monica

Läs mer

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d Styrelseprotokoll nr 1/2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Mari Carlsson ledamot Lillemor Nordenhammar ledamot

Läs mer

ASTA har skickat ett remissvar till Socialstyrelsen angående de nya riktlinjerna.

ASTA har skickat ett remissvar till Socialstyrelsen angående de nya riktlinjerna. Protokoll från styrelsemöte Datum: 150521-150522 Plats: Göteborg Närvarande: Ann-Britt Zakrisson ordförande, Pia Kalm-Stephens mötessekreterare, Margareta Eriksson, Kerstin Sundell-Bergström, Therese Sterner,

Läs mer

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna.

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna. Protokoll för styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin, Stockholm den 16-17 april 2012 Närvarande: Karin Träff Nordström va Jaktlund hristina Westerdahl (må + ti 8.30-10) Louise amark Ulf Peber

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

Lärarutbildningskonventet Sammanträdesdatum 2009-09-13 Wallenbergsalen, Göteborg

Lärarutbildningskonventet Sammanträdesdatum 2009-09-13 Wallenbergsalen, Göteborg Lärarutbildningskonventet PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-09-13 Wallenbergsalen, Göteborg Närvarande: Caroline Liberg, ordf, Uppsala universitet Björn Åstrand, Umeå universitet, v.ordf. (ej 7) Jane Meckbach,

Läs mer

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Mötesdag: Torsdag den 30 augusti kl. 9.30-11.15 Mötesplats: Yasuragi Hasseludden, Stockholm 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 4 5 september 2007

Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 4 5 september 2007 Sidan 1 av 8 Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 4 5 september 2007 Tid och plats: 13.00 4 september 15.00 5 september, Tornvillan, Nacka strand Närvarande: Hans Björke (ordf.), Bertil

Läs mer

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #180 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 9 juni 2012)

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #180 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 9 juni 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

Protokoll Dnr: 0005/09

Protokoll Dnr: 0005/09 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr: 0005/09 SAMMANTRÄDES ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice Föreningen har under året köpt 50 % kanslitjänst från Studiefrämjandet i

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde på Fackförbundet ST i Stockholm den 10 11 mars 2009 Närvarande Ledamöter Margaretha Hofvenstam Elsebeth

Läs mer

Närvarande: Anette Jellve, Marie Gustafsson, Britt-Marie Brattsell, Louise Heidenfors, Lars Jansson, Corinne Kristoffersson, Cristina Steen

Närvarande: Anette Jellve, Marie Gustafsson, Britt-Marie Brattsell, Louise Heidenfors, Lars Jansson, Corinne Kristoffersson, Cristina Steen ST inom Sveriges Domstolar PROTOKOLL NUMMER 7 avdelningsstyrelsens sammanträde i Umeå 2011-10-04 05 Närvarande: Jellve, Marie Gustafsson, Britt-Marie Brattsell, Louise Heidenfors, Lars Jansson, Corinne

Läs mer

Landstingets revisorer 108-117

Landstingets revisorer 108-117 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Hestraviken hotell och restaurang, Hestra Närvarande: Doris Johansson, ordförande Arnold Carlzon Marianne Ericsson Robert Erlandsson, 113-117 Östen Johnsson, 111-117

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö 12 mars 2010 1 Plats och tid Riksdagshus 7-9, Stockholm, fredag den 12 mars, kl. 10.00-14.30 ande Kurt Kvarnström, Södra Dalarnas samordningsförbund Alvi Berglund, Finsam Östersund Marie Litholm, Samordningsförbundet

Läs mer

Mötet öppnas inledning

Mötet öppnas inledning Mötet öppnas inledning Protokoll nr 366, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE måndagen den 10 mars 2014 på Idrottens Hus, konferensrum Rosen, Stockholm. Närvarande: Malin Eggertz

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 4 juni 2009

Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 4 juni 2009 Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 4 juni 2009 Närvarande ledamöter: Staffan Sarbäck, ordförande Johanna Berg Joel Brandell Gun Djerf Dan Henningson Calle Jansson Johnny Nilsson Ingela Nyström

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 2014-05-07 Falkenbergs Strandbad

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 2014-05-07 Falkenbergs Strandbad 1 Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 2014-05-07 Falkenbergs Strandbad Nr 4 2014 Närvarande: Annika Rydbäck, LFC Borås ej med 1-4, 6-8 Johan Almén, LFC Skövde Barbro Thannlund, NFC Gårda

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat.

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01 Deltagare: Lena Ekelius (ordf.) Martin Sandelin Emma Spak Johanna Sandlund Adina Welander Harald Strömberg Åsa Bratt Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Plats och tid Kommandantboligen, Festningen i Halden 14 december, 2007 09.30-12.30 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun

Läs mer