VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Riksföreningen för Ögonsjukvård Susanne Albrecht, ordförande

2 Medlemmar Den 31 december 2014 hade riksföreningen 635 betalande medlemmar. Medlemsavgiften har under året varit 200 kr/år. Medlemsregistret har administrerats via Vårdförbundets medlemsregister Robin, och styrelsens medlemsansvariga har som tidigare varit Ann-Sofie Stenbacka. Årsmöte Riksföreningen för ögonsjukvård hade sitt 38: e ordinarie årsmöte den 21 augusti på Stockholm Waterfront Congress, i samband med de årliga utbildningsdagarna Mötesordförandeskapet utfördes på ett förtjänstfullt sätt av Torie Palm Ernsäter, Svensk Sjuksköterskeförening. Styrelse Efter stadgeenligt val och konstituerande sammanträde har styrelsen haft följande sammansättning: Styrelseuppgift Namn Yrke Arbetsplats Ordförande Susanne Albrecht ögonsjuksköterska Karlskrona Vice ordförande Monica Landstedt ögonsjuksköterska Luleå Nilsson Kassör Åsa Olofsson ögonsjuksköterska Kristianstad Sekreterare Karin de Caprétz ögonsjuksköterska Malmö Hemsida Karin Ohlsson ögonsjuksköterska Karlstad Utbildning Elisabeth Pranter ögonsjuksköterska Malmö Medlemsregister Ann-Sofie Stenbacka ögonsjuksköterska Avesta Länsombudsansvarig Utbildning/hemsida Eva Salomonsson ögonsjuksköterska Stockholm Länsombudsansvarig Eva Linder ögonsjuksköterska Mölndal Revisorer Ordinarie Eva-Lena Skönebrant ögonsjuksköterska Falun Christina Johnsson ögonsjuksköterska Halmstad Suppleanter Eva Bussler ögonsjuksköterska Nyköping Yvonne Bromée ögonsjuksköterska Västerås Valberedning Sammankallande Ulrika Andersson ögonsjuksköterska Eva Dahlin ögonsjuksköterska Veronica Carlsson ögonsjuksköterska Styrelsearbete Riksföreningens styrelse ( ) har under verksamhetsåret haft åtta protokollförda styrelsemöten varav fem har varit telefonmöten. Styrelsemöte Styrelsemöte per telefon (årsmöte +konstituerande) Föreningen har inom ekonomiområdet under året arbetat under devisen att vara firmatecknare

3 tillsammans i förening, vilket innebär att alla betalningar signeras av både ordförande och kassör. Årligt möte Ögondagar i samarbete med NOK 2014 Riksföreningen för Ögonsjukvård arrangerade ett årligt utbildningsmöte den augusti, Stockholm Waterfront Congress, Stockholm. Antalet deltagande sjuksköterskor var 200 stycken, sammanlagt samlade mötet 1200 deltagare från flera olika länder. Öppningsceremonin hölls av Stefan Seregard, president för NOK, Sven Craford, ordförande i Ögonläkarföreningen och Susanne Albrecht, ordförande i Riksföreningen för Ögonsjukvård. Inledningsvis deltog programkommittén i en gemensam middag på Svenska Läkarsällskapet. På torsdagen arrangerades för samtliga deltagare en buffé på Stadshuset i Stockholm. Programmet för sjuksköterskor innehöll ett seminarium om bilder and OCT, inflammatoriska ögonsjukdomar och medicinsk retina. Alla deltagande sjuksköterskor hade tillgång till hela det vetenskapliga programmet för NOK, vilket innebar ett innehåll med de bästa talarna från de fem nordiska länderna även inkluderat många namnkunniga internationella föreläsare. Det fanns mer än 50 intressanta parallella sessioner, som täckte en rad ämnen från oculoplastik till vitreoretinal teknik. Två sessioner arrangerades i samarbete med SOE Unga Ögonläkare (YO), och två sessioner i samarbete med AAO; "Den senaste utvecklingen inom Retina" och "Utmanande falldiskussioner". Årsmöte avhölls den 21 augusti med Torie Palm Ersäter som mötesordförande. Som tidigare år arrangerade styrelsen fototävling för aktiva ögonsjuksköterskor, indelad i olika klasser. Alla bidrag beundrades i riksföreningens monter och priser utdelades under konferensen. Vinnarna publicerades på hemsidan. Regional utbildning Falun 6-7 november Ann-Sofie Stenbacka och Anita Holmberg arrangerade en regional utbildning i Falun 6-7 november Målgruppen var ögonsjuksköterskor och sjuksköterskor verksamma inom ögonsjukvård. Deltagare från patientföreningen Svenska Glaukomförbundet fanns på plats med egen monter. Dag 1 handlade om bemötande i telefon, datajournalintrång och om hur vår hjärna fungerar. Dag 2 hade generika och glaukom som programpunkter. Drygt 70 deltagare deltog, varav 40 som var sjuksköterskor och tillika medlemmar i föreningen. Föreningen bidrog med 100 SEK/per medlem till utbildningsdagen. Utbildning Medicinsk retina 7 november Under året medverkade ordförande i Riksföreningen som föreläsare i Bayers utbildning inom medicinsk retina på Stockholm Waterfront Congress den 7 november. Möte hade 100 deltagare och ordförande föreläste om Trender och resultat från Svenska Makularegistret Som avslutning på möte var ordförande moderator för en diskussion om utbildning för ögonsjuksköterskor, nya professioner inom ögonsjukvård. Internationella kontakter Ordförande var under året medlem av programkommittén för ESONT och deltog som moderator och arrangör av symposium och sessioner till ESCRS-mötet i London, UK. Under mötet hölls ett internationellt forum med titeln Intravitreal Therapy (IVT) - performed by nurses. Under mötet hölls ett Nordiskt möte i NCON(Nordic Cooperation Ophthalmic Nurses). President för NCON under verksamhetsåret har Mette Nordvik varit, ordförande i Norges Ögonsjuksköterskeförening. Hemsida Styrelseledamot Karin Ohlsson har fungerat som hemsidans webbmaster under verksamhetsåret. Styrelsen har arbetat med hemsidan under hösten och beslutat att vid varje styrelsemöte göra ett

4 aktuellt inlägg på hemsidan. Föreningen har sedan 2004 ett samarbete med SSF angående hemsidan med följande adress Utbildning I juni 2014 avslutades den tredje kursen med vidareutbildning till Ögonsjuksköterskor i Halmstad. Kursen har bedrivits på halvfart på Högskolan Halmstad under verksamhetsåret. Initiativet är från början behovsbaserat och kommer från region Skåne och region Västra Götaland. För mer information se Karolinska Institutet arrangerade också ögonsjuksköterskeutbildning och kurs i barnoftalmologi och ortoptik för ögonsjuksköterskor. Hemsida för KI, Specialistutbildningen I dagsläget finns 11 inriktningar med specialistexamen. Sammanfattningsvis visade utredningen att specialistutbildningen för sjuksköterskor behöver göras om för att lämna utrymme för en öppen inriktning som kan täcka behov av specialistinriktningar. Högskolor med kompetens att bedriva vidarutbildning på avancerad nivå kan ansöka om att skapa en specialistutbildning inom exempelvis oftalmologi. Den alltmer specialistinriktade vården kräver specialistutbildade sjuksköterskor inom flertalet områden. Under året har ett beslut tagits att åstadkomma en specialistexamen (den 12 öppna specialiteten) inom ögonsjukvård i samarbete med Halmstad Högskola och Karolinska Institutet. Stipendier Alcons stipendium 2014 tilldelades Anita Axesol, Oskarshamn och Christina Fornander, Kristianstad. Syftet med stipendiet är att få möjlighet att delta vid AAO-mötet (American Academy of Ophthalmology), i USA. Möjligheter finns även att delta på amerikanska sjuksköterskemötet (ASORN) och fotografernas möte som äger rum under samma vecka. Stipendiebeloppet är på SEK och avser kostnader för resa, logi och kursavgift. Länsombud Riksföreningen har under 2013 haft 23 utsedda länsombud. Under 2014 arrangerades ingen länsombudsträff. Styrelsemedlemmarna. Eva Linder och Ann-Sofie Stenbacka har varit länsombudsansvariga. Vårdförbundet Föreningen har ingått avtal med Vårdförbundets betalningsservice för medlemsavgifter vilket innebär att medlemsutskick i januari. Som tidigare nämnts administreras medlemsregistret via Vårdförbundets medlemservice och systemet Robin. Svensk Sjuksköterskeförening Riksföreningen använder webbportalen för hemsidor via Svensk Sjuksköterskeförening. Samarbete med Sveriges Ideella Ortoptistförening Under verksamhetsåret har föreningen samarbetat kring marknadsföring och rekrytering av ögonsjuksköterskor/ortoptister i framtiden. Samarbete med Sveriges Ögonläkarförening (swedeye.org) Styrelsen har samarbetet med Sveriges Ögonläkarförening och Stefan Seregard, ordförande för NOK, angående gemensamt nordiskt möte inom ögonsjukvård i augusti De årliga Ögondagarna ägde rum i samverkan med NOK den augusti. Kontinuerliga möten och telefonmöten har förekommit. Mer information om mötet

5 Ekonomi Föreningens ekonomi har varit stabil under verksamhetsåret om än med ett eftersläpande minusresultat från 2013 på grund av mötesarrangören Congrexs konkurs. Tyvärr misslyckades rekonstruktionen av företaget och faktum förelåg att utbetalning av överskott till föreningen för 2013 års ögondagar uteblivit. Styrelsen tvingades ställa in planerad utbildning för länsombud 2014 och budgeten justerades efter rådande omständigheter. Som tidigare har föreningen tillämpat internetbaserad bokföring via Fortnox. För mer information se Kostnaderna för styrelsemöten har reducerats eftersom några möten har ersatts med telefonmöten. Slutord Styrelsen ser tillbaka på ett aktivt verksamhetsår och vill tacka medlemmar för medverkande i föreningens aktiviteter. Ett tack till revisorer, valberedning samt länsombud för gott samarbete under verksamhetsåret. Det ökade samarbete med Sveriges Ögonläkarförening och Sveriges Ideella Ortoptistförening, ser vi som en utveckling i rätt riktning med förhoppning om utökning framöver. Styrelsen ser fram emot ett nytt givande verksamhetsår. Karlskrona den 12 januari 2015 För styrelsen Susanne Albrecht Ordförande Susanne Albrecht Monica Landstedt Nilsson Karin de Caprétz Åsa Olofsson Elisabeth Pranter Karin Ohlsson Ann-Sofie Stenbacka Eva Salomonsson Eva Linder

6 Ordförande Susanne Albrecht, Karlskrona Vice ordförande Monica Landstedt Nilsson, Luleå Kassör Åsa Olofsson, Kristianstad Sekreterare Karin de Caprétz, Malmö Utbildningsansvarig Elisabeth Pranter, Malmö Hemsidesansvarig Karin Ohlsson, Karlstad Länsombudsansvarig Eva Linder, Mölndal Länsombudsansvarig Ann-Sofie Stenbacka, Avesta Utbildning/hemsida Eva Salomonsson, Enskede Verksamhet Riksföreningen för Ögonsjukvård arbetar huvudsakligen med: utbildning fortbildning utveckling erfarenhetsutbyte forskning inom ögonsjukvård Med fokus på ögon och kvalitet Hemsida

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping 2014-12-12 Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping Närvarande: ca 45 medlemmar. 1. Årsmötets öppnande Helena Thulin från Stockholm öppnade mötet. 2. Årsmötets sammankallande Årsmötet ansåg att kallelsen

Läs mer

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Riktlinjer Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Sammanställning över regler, riktlinjer och rutiner Sida reviderat 1. Regler för bokning och ersättning till förtroendevalda inom Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Riksföreningen för Barnsjuksköterskor VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Riksföreningen för Barnsjuksköterskor har under verksamhetsåret arbetat för att stärka barnsjuksköterskan i sin yrkesroll och yrkesidentitet.

Läs mer

Sjuksköterskor i Cancervård

Sjuksköterskor i Cancervård Sjuksköterskor i Cancervård Org nr 802015-8492 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2012 1 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 1 januari -31 december 2012 Vid årsmötet 2012 blev Gail Dunberger

Läs mer

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP!

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP! OMEP-nytt tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013 Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL - Grattis OMEP! - Rapport från konferensen Hållbar utveckling - i teori och global praktik - Världsprojektet

Läs mer

Årsrapport 2014. Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa

Årsrapport 2014. Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa Årsrapport 2014 Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa Ordföranden har ordet Året 2014 var året då vi i styrelsen lade ut spåret för vårt framtida arbete. Vi fortsatte utifrån

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen den 22 maj 2008 Vid Vårmötet i Västerås

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen den 22 maj 2008 Vid Vårmötet i Västerås 1. Mötets öppnande: Mötet öppnades av Magnus A. 2. Mötesordförande: Magnus Andersson valdes 3. Mötessekreterare: Gunnar Andsberg valdes 4. Justeringspersoner tillika rösträknare: Ingela Nilsson Remahl

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 o Tydliggörandets år - verksamhet och kommunikation mot en tydligare inriktning Inledning När vi summerar 2013, ser på det vi gjort utifrån vår förenings uppgift och den plan

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till FSUMs Årsmöte i Strömstad 7 maj 2015! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern!

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern! Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern! Tiden går och julen står för dörren. Höstens utbildningsdagar i Stockholm är redan avverkade. Vi fick väldigt fin respons från deltagarna i

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll: 1 INLEDNING... 1 2 STYRELSEN... 2 3 EKONOMI... 2 3.1 SOCIALSTYRELSEN... 2 4 PR, MEDIA OCH HEMSIDA... 3 4.1 SOCIALA MEDIER... 3 5 SAMARBETE INÅT OCH FÖRENINGSVÅRD...

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen Mats Olof Ors, ordförande Tommy Ripmarken, kassör Lena Dahlgren, sekreterare Sjömarken Ann-Caroline Henriksson, ledamot Söder Sunderbyn Tarja Ståhl, ledamot Rönninge

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 1 Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för ProLiv Väst Prostatacancerförening lämnar följande verksamhetsberättelse för 2012 års verksamhet. Föreningens styrelse m.m. Följande personer har ingått i

Läs mer

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm.

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 1(6) Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Närvarande Huvudman: Högskolan

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2006 11 08 Ordförande Annika Eklund Grönberg vald t.o.m. 2007

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Projekt... 5 6. Utåtriktade aktiviteter... 6 7. Samverkan,

Läs mer

Läs Ingemar Ingemanssons sista kria CTG en seg historia. Gynop uppmuntrar inte bara registrera utan analysera mera

Läs Ingemar Ingemanssons sista kria CTG en seg historia. Gynop uppmuntrar inte bara registrera utan analysera mera Läs Ingemar Ingemanssons sista kria CTG en seg historia Gynop uppmuntrar inte bara registrera utan analysera mera MEDLEMSBLADET Ansvarig utgivare: Anna Ackefors Tel: 0155-24 50 00 Layout: Moniqa Frisell

Läs mer

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013.

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer 2014-02-20 Kallelse till årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. Datum: 13 mars Tid: 16:00 Plats:

Läs mer

Riksföreningen för skolsköterskors VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Riksföreningen för skolsköterskors VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Riksföreningen för skolsköterskors VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 INLEDNING Riksföreningen för skolsköterskor är en professionell sammanslutning för skolsköterskor som företräder professionens kunskapsområde

Läs mer

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN Medlemsträff och

Läs mer

Sida 1 av 9. Ordföranden har ordet

Sida 1 av 9. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Då jag i november 2011 - efter att ha informerat styrelsen och valberedningen lämnade en pressinformation om att jag inte ställer upp som ordförandekandidat för ASVH för ytterligare

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm 1/29 2/29 KT:s 111:e ordinarie årskongress Plats: Stockholmsmässan,

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

Sverigeunionen av Soroptimistklubbar - Årsberättelse verksamhetsåret 2008-10-01-2009-09-30

Sverigeunionen av Soroptimistklubbar - Årsberättelse verksamhetsåret 2008-10-01-2009-09-30 Sverigeunionen av Soroptimistklubbar - Årsberättelse verksamhetsåret 2008-10-01-2009-09-30 Unionsstyrelsen och Funktionärer Unionens styrelse och funktionärer har under verksamhetsåret varit följande:

Läs mer

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461 Årsredovisning 2013 Organisationsnummer 802000-5461 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning... 10 Verksamheten... 11 Bibliotek... 11 Publiceringsverksamhet...12 Marknadsföring...14

Läs mer

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren SKR Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund Läs om MailJouren Tjejjouren.se barnperspektivet sexköpslagen Jourbesök med mera... 2010 Verksamhets berättelse www.kvinnojouren.se 1 Inledning Min resa

Läs mer