Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013"

Transkript

1 Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013 fotoakuten.se 1

2 Innehållsförteckning Vision och mål för Centrum för Konflikthantering... 3 Ledning och samordning... 3 Styrelsens mål för Firmatecknare... 4 Revisorer... 4 Valberedning... 4 Resurspersoner... 4 Ekonomi... 4 Medlemsantal och medlemsavgift... 4 Aktiviteter under Styrelsens arbete 2013, utöver ovanstående... 6 Sammanfattningsvis... 7 Verksamhetsberättelsen har sammanställts av styrelsen i Centrum för Konflikthantering 2013/2014: Jerk Elmén (ordförande), Angeliqué Fors (vice ordförande), Amanda Kaså (kassör), Lena Kindbom (ledamot), Anna-Carina Lindqvist (medlemsansvarig), Araz Fanni (projektutvecklare), Jonas Johnsson (ledamot), Hanna Wunsch (ledamot), Linnea Blad (ledamot) Adam Nilsson (suppleant), Linda Hamming (suppleant) samt Thomas Jordan (suppleant). 2

3 Vision och mål för Centrum för Konflikthantering Vision Föreningen vill bidra till framväxten av en samhällskultur som genomsyras av en vilja och förmåga att hantera konflikter konstruktivt. Föreningens mål är att olika typer av konflikthanteringskompetens skall få möjlighet att inspirera varandra (internt) och vara tillgängliga för allmänheten (externt): Interna mål: Föreningen skall vara en mötesplats för dem som arbetar med eller är intresserade av konflikthantering. Föreningen skall verka för att sprida och delge kunskap i konflikthantering till sina medlemmar. Vidare skall föreningen stärka idé-, metod-, och erfarenhetsutbyte mellan skilda personer och yrkeskategorier som på olika sätt använder konflikthantering som arbetsberedskap eller forskningsområde. Externt mål: Föreningen skall erbjuda en neutral mötesplats som hjälp för att hantera sin konflikt. Föreningen skall verka för att sprida kunskaper och färdigheter i konflikthantering till en bred allmänhet. Arbetet i föreningen skall bedrivas enligt grundläggande demokratiska och ickevåldsliga principer och överensstämma med FN:s deklaration om Mänskliga Rättigheter. Verksamheten i föreningen skall ske på vetenskaplig- och beprövad erfarenhetsgrund och präglas av opartiskhet. Samtliga som kommer i kontakt med föreningen skall mötas med respekt. Ledning och samordning Styrelsen Under verksamhetsåret 2013 har Centrum för Konflikthantering (CfK) utgjorts av följande grupper och personer: Jerk Elmén (ordförande) Angeliqué Fors (vice ordförande) Amanda Kaså (kassör) Anna-Carina Lindqvist (medlemsansvarig) Araz Fanni (projektutvecklare) Lena Kindbom (ledamot) Hanna Wunsch (ledamot) Linnea Blad (ledamot) Adam Nilsson (suppleant) Linda Hamming (suppleant) och Thomas Jordan (suppleant) Styrelsen har under året haft 7 styrelsemöten, (inklusive konstituerande styrelsemöte efter årsmötet den 20/3), 9/4, 18/4, 21/5, 21/8, 29/6 samt 3/ års styrelse höll dessutom möte den 17/1 samt ett möte över mail den 22/2. 3

4 Styrelsens mål för 2013 Styrelsens främsta mål har varit att fortsätta att undersöka och utveckla samverkan med andra parter, som föreningar och institutioner. Framförallt att utveckla undersöka möjligheterna för att samverka kring utbildningar och projekt med Anna Lindh-stiftelsens svenska nätverk. Firmatecknare Firmatecknare var under 2013 Amanda Kaså (kassör), Jerk Elmén (i egenskap av ordförande) samt Angeliqué Fors (i egenskap av vice ordförande), vilka tecknade firman var för sig. Revisorer Revisorer för verksamhetsåret 2013 har varit Cecilia Oldén och Anneline Sander. Valberedningen utsåg inte några revisorssuppleanter, styrelsen fick i uppdrag att utse suppleanter vid behov. Valberedning Valberedning inför 2014 har varit Johan Ydrén. Resurspersoner Under 2013 var 11 personer anslutna som resurspersoner på föreningens hemsida. Förutsättningen för att vara med som resursperson är att man är medlem i föreningen och innehar F-skattsedel. Alla medlemmar har möjlighet att presentera sig själva och sitt företag på resurspersonlistan och erbjuda sina tjänster inom konflikthanteringsområdet. Ekonomi Föreningens ekonomi är god gav ett underskott på kr, vilket trots allt kan betraktas som bra eftersom det tyder på att föreningen använder sina pengar vilket förväntas utveckla föreningen. Nytt för i år är att CFK tog emot kr från Anna Lindhstiftelsen som enligt överenskommelse användes som arvoden till föreläsare på två workshops i juni. Medlemsantal och medlemsavgift Föreningen har efter beslut på årsmötet en glidande medlemsavgift på kronor. CfK har under året haft 54 betalande medlemmar. Det är en minskning med 13 medlemmar från år 2012, då föreningen hade 67 medlemmar. Efter en rundringning av styrelsen har det framgått att några medlemmar ej önskat fortsatt medlemskap. Några medlemmar har meddelat att de flyttat från Göteborg och några har ej kunnat nås per telefon eller mail. Aktiviteter under 2013 I verksamhetsplanen för 2013 stod att läsa att vi skulle arrangera 10 aktiviteter varav 4 stycken interna aktiviteter samt 6 stycken externa, se nedan för definition av begreppen och en redogörelse för densamma. 4

5 Interna mål (aktiviteter): Föreningen skall vara en mötesplats för dem som arbetar med eller är intresserade av konflikthantering. Föreningen skall verka för att sprida och delge kunskap i konflikthantering till sina medlemmar. Vidare skall föreningen stärka idé-, metod och erfarenhetsutbyte mellan skilda personer och yrkeskategorier som på olika sätt använder konflikthantering som arbetsberedskap eller forskningsområde. Externt mål (aktiviteter): Föreningen skall erbjuda en neutral mötesplats som hjälp för att hantera sin konflikt. Föreningen skall verka för att sprida kunskaper och färdigheter i konflikthantering till en bred allmänhet. De aktiviteter som har genomfört under 2013 är följande: Interna aktiviteter Årsmöte Den 20/3 genomfördes årsmöte på Norra Hamngatan 8 i Göteborg, det var 15 medlemmar som deltog. Mötet godkände verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för Konstituerande styrelsemöte hölls direkt efter årsmötet, den 20 mars Knytkalas Den 1/3 genomfördes ett knytkalas, en kväll med mat och underhållning för medlemmar i Infoglob och medlemmar i CfK. Det var ett 20 tal personer som deltog från båda föreningarna. Collaborative Problem Solving Den 10/4 hölls seminarium om Collaborative Problem Solving (CPS) i skolan, av medlem i CfK Karin Utas Carlsson. Det var 10 personer deltog, varav två nya medlemmar som tillkom i föreningen. Seminariet var mycket uppskattat, där tankar kring att integrera CPS och medling diskuterades. Kontaktskapande kommunikation Den 27/9 bjöd CfK och Sylvia Lidén Nordlund in till en workshop på temat kontaktskapande kommunikation, med NVC som grund. Workshopen var i ABF:s lokaler i Frölunda. Nio personer deltog och samtliga var mycket nöjda. Brainstormsmöte inför Medlingens dag 2014 Den 10/12 hölls ett Brainstormsmöte inför Medlingens dag 2014, det var 3 personer som kom och påbörjade diskussionen kring innehållet av dessa två dagar. Flera möten planeras i början av Externa aktiviteter Filmseminarium om narrativ medling Den 4/6 visade Thomas Jordan en film om narrativ medling i en arbetsplatskonflikt. Det var 8 personer som deltog, seminariet var uppskattat med förhoppning om fler filmtillfällen. Storytelling som dialog Den 5/6 genomfördes det första samarbetet med Anna Lindh-stiftelsen, med en workshop i Storytelling som redskap i dialog. Kursledare var Roi Gal-Or och Justine Huxley från England. 40 deltagare kom och dagen var mycket uppskattad. 5

6 Jubileumsfest Den 11/10 var det dags för Jubileumsfest! Ett tjugotal medlemmar träffades först på Norra Hamngatan, minglade och visionerade inför framtiden. Vi flyttade sedan ner för buffé på Restaurang Hamngatan, en supertrevlig kväll! Storytelling som dialog 2 Den 13/11 var det dags för den andra workshopen i samarbete med Anna Lindh-stiftelsen på temat Storytelling som dialog. Jerk Elmén höll i workshopen, 40 deltagare kom och dagen var lyckad. Vi kan nu se att styrelsen genomförde de flesta, men inte alla de aktiviteter vi hade satt upp som mål inför året. Anledningen kan i vissa fall ligga hos styrelsen som inte hunnit med, i andra fall på att önskade workshopledare inte kunnat medverka just i år. Andra punkter infaller under 2014, som workshopen i interkulturell kommunikation med Patrick Gruczkun den 23 januari. Styrelsens arbete 2013, utöver ovanstående Hemsidan Tre personer i styrelsen har utsetts som ansvariga för att hålla i uppdatering och ansvara för att lägga in nya aktiviteter i kalendariet. Förslag på ändringar av bloggar och uppdatering av dokumentation så som verksamhetsberättelser från tidigare år har diskuterats men inte ännu genomförts. Medlemsbiblioteket Årsmötet talade om fortsatta aktiviteter inom ramen för föreningens medlemsbibliotek, men detta har inte genomförts under året. En anledning är vara att en brist på bra samlingslokal som är tillgängligt för alla i styrelsen och medlemmar. Den lokal som tacksamt använts för medlemsbibliotek, och också är den lokal där samlad litteratur just nu finns, har varit knuten till en styrelsemedlem. Samarbetet med andra föreningar Anna Lindh-stiftelsen Under 2012 beslutades att föreningen skulle bli medlemmar i Anna Lindh-stiftelsens svenska nätverk. Under 2013 har två workshops genomförts, och ett tredje inbokats till januari 2014, på Världskulturmuseet i Göteborg. Samarbetet har fungerat bra, medlemmarna har kunnat ta del av influgna kursledare från England och ett 80-tal nya personer har kommit i kontakt med föreningen. Fler samarrangemang kommer äga rum under Svenskt forum för Medling (SFM) Under 2013 beslutades det att föreningen aktivt skulle påbörja en samverka med SFM, som är en förening liknande vår; en ideell politiskt obunden förening vars syfte är att vara en mötesplats för alla som arbetar med, eller är intresserade av medling och konflikthantering. SFM har vid flera tillfällen anordnat Medlingens dag. CfK erbjöd sig att vara med och anordna denna dag 2014, tillsammans med SFM och Medlingsverksamheten i Göteborg, vil- 6

7 ket SFM tackat ja till. Medlingens dag kommer att anordnas i Göteborg och lokalkostnaderna täcks av Göteborg stads Social resursförvaltning. Tillbaka till lägerelden CfK stod som medansökare till en projektansökan till Folke Bernadotteakakademin, gällande metodutveckling av storytelling för dialog och för byggandet av fred och säkerhet i Malmö. Vid årsskiftets utgång väntade vi fortfarande på svar, men i januari 2014 beviljades projektet. Projektet sker under våren 2014 i Fridens Hus regi i Malmö. Samarbete med Göteborg Stad, Social resursförvaltning CfK har under 2013, liksom tidigare år, fått tillgång till fria konferenslokaler via Medlingsverksamheten i Göteborg. Det tackar vi för! Konfliktcentrumlistan Konfliktcentrumlistan yahoogroups.com har inte varit så aktiv. Det finns diskussioner om att starta en motsvarighet i form av en FB-grupp. Diskussioner om arvodering för föredragshållare Styrelsen har under året diskuterat möjligheten att arvodera föredragshållare, inte minst för att därigenom kunna bjuda föredragshållare från utlandet, eller som av andra anledningar är svåra att annars engagera. Det kan också vara ett meningsfullt sätt att använda föreningens ekonomiska överskott. En arbetsgrupp har utarbetat ett förslag, vilket kommer att ligga till en grund för en proposition i frågan för kommande årsmötet. Sammanfattningsvis konstaterar styrelsen att stämningen i styrelsen och föreningen är god, vilket känts på de olika aktiviteterna som genomförts under året. Flera spännande och lyckade arrangemang har genomförts. Ekonomin är fortsatt god. Medlemsantalet är stabilt, men något minskande - det skulle vara roligt om vi ökade under året som kommer. 7

Verksamhetsberättelse MARS 2013 TILL FEBRUARI 2014

Verksamhetsberättelse MARS 2013 TILL FEBRUARI 2014 Verksamhetsberättelse MARS 2013 TILL FEBRUARI 2014 Svenska Hydrologiska Rådet Svenska Hydrologiska Rådet Svenska hydrologiska rådet (SHR) verkar för en helhetssyn på vattnet i natur och samhälle. Många

Läs mer

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Styrelsens sammanställning av det gångna verksamhetsåret. Styrelsen har bestått av: Bengt Strömgren Lars Lindgren Christine Fredin Samuel Mehret Carinne Sjöberg

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 2 4 6 8 FOKUSOMRÅDE: Profilfrågan FOKUSOMRÅDE: Antidiskriminering med fokus på kön och sexualitet FOKUSOMRÅDE: Lokal utveckling FOKUSOMRÅDE: Stabil organisationsutveckling

Läs mer

Vattenrådsarbetet på Gotland

Vattenrådsarbetet på Gotland Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd Rapporter om natur och miljö nr 2008: 11 Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd FRIDA EKLUND, PETER LANDERGREN

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016! Senast uppdaterad: 2015-08-19 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Inledning Stjärnjouren står nu inför ett nytt inspirerande verksamhetsår. Under föregående år har vi börjat se förfrågningar från Sundbybergs skolor och fritidsgårdar

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Innehållsförteckning. Förord... 3 Lilla Hjärtat inför 2015... 4 Värderingar... 6 Vision och målsättning... 7

Innehållsförteckning. Förord... 3 Lilla Hjärtat inför 2015... 4 Värderingar... 6 Vision och målsättning... 7 Verksamhetsplan 2015 Innehållsförteckning Förord... 3 Lilla Hjärtat inför 2015... 4 Värderingar... 6 Vision och målsättning... 7 Mål för 2015... 7 Organisationsschema... 8 Styrelsen... 9 Medlemsengagemang...

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningens förtroendeuppdrag Göteborgs FN-förening är en mötesplats och ett ideellt forum där lokala och globala FNrelaterade frågor tydliggörs genom samtal och informationsspridning.

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Jämförelse verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 2014

Jämförelse verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 2014 Jämförelse verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 2014 Aktivitet Har utfört Har ej utfört Kommentar Utbildning och kompetensutveckling Föreläsning i samband med öppningen av en hbtq-hylla i Boden bibliotek,

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Kooperativ VALBORG

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Kooperativ VALBORG RAPPORT 2006 OM SOCIAL REDOVISNING 2006 Kooperativ VALBORG FÖRORD Du håller i din hand en rapport om en social redovisning gjord i ett socialt arbetskooperativ. Den har kommit till genom idogt, men också

Läs mer

- sektionens Verksamhetsberättelse 2014

- sektionens Verksamhetsberättelse 2014 - sektionens Verksamhetsberättelse 2014 Författare: SFINX styrelsemedlemmar under 2014. Innehållsförteckning Inledning Ord till nästa års verksamhet Ledning och samordning Styrelsen Revisorer Valberedningen

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Ansökan från föreningen Möjligheternas plats gällande verksamhetslokal

Ansökan från föreningen Möjligheternas plats gällande verksamhetslokal Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret Tjänsteutlåtande 2015-01-29 Helene Bengtson Sidan 1 av 3 Dnr 2015/0021 UAN-1 Diariekod: 100 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från föreningen Möjligheternas

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsplan 2014 - redogörelse FOKUSFRÅGOR Organisationen beslutade under årsmötet att arbeta med två fokusfrågor. Den ena är av organisatorisk form och den andra av mer

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice Föreningen har under året köpt 50 % kanslitjänst från Studiefrämjandet i

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer