Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10"

Transkript

1 Tid: kl Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie Emma Svernling, kassör, ordinarie Gunilla Olofsson Carina Etander Rimborg, sekreterare, ordinarie Jan Spånslätt, ersättare Eva Lindhusen Lindhé, ersättare Anmält förhinder Lydia Hultin, ersättare 17. Mötets öppnande Joakim Johansson, (präst i Brödraförsamlingen) hälsade oss välkomna till lokalerna. Ordföranden öppnade mötet med bön. Styrelsen var nästan fulltallig, endast ersättaren Eva Lindhusen Lindhé hade lämnat förhinder. 18. Protokoll från förra mötet Båda protokollen från diskuterades och lades därefter till handlingarna. 19. Kommande årsmöte och kallelse Styrelsen diskuterade och gick igenom föredragningslistan för årsmötet på Åh stiftsgård den 19 april När det gäller röstlängd konstaterade styrelsen att beslutet från 29 november 2014 (när föreningen bildades, 6c/2014) var att alla som vill vara medlemmar i föreningen kan få vara det gratis fram till beslut om årsavgift har tagits av årsmötet. Det innebär att alla som är närvarande vid mötet den 19 april får rösta på årsmötet. Kallelse kommer att gå ut till de 300 personer som var med och skrev på uppropet för Åh stiftsgård samt via sociala medier (Åh facebook-sida och twitterkonto). Informationen finns också inlagd i Åhs kalender. En egen webbsida håller på att sättas upp där informationen också kommer att läggas ut. På kallelsen ska framgå att man bör anmäla sig, så vi och Åh kan få en överblick hur många vi blir. Dessutom ska det finnas information om att man ska anmäla sig till Åh om man vill ha kyrkkaffe eller kyrklunch. Ordförande och sekreterare gavs uppdraget att ordna detta. Dessutom en kallelse som går att sätta upp på anslagstavlan på Åh samt i kyrkan. Sida 1 av 7

2 Styrelsen diskuterade fram och beslutade om förslag till budget för 2015 och 2016 samt plan för (Bilaga 1) Ordföranden och sekreteraren fick i uppgift att skriva en verksamhetsberättelse utefter diskussionerna i styrelsen. Ordföranden och vice ordföranden fick i uppdrag att förbereda presentationen på mötet om föreningen och diskussionerna från den 29 november Rapport från kassören Kassören Emma S rapporterade att det inte har gått att effekturea beslutet ( 5-6/2015) om att öppna konto och beställa organisationsnummer på grund av att det ännu inte finns några beslutade stadgar. När årsmötet har beslutat om stadgar kan kassören beställa organisationsnummer och bankkonto. Styrelsen diskuterade medlemsregistret och dess innehåll och konstaterade att Dropbox (där medlemsregistret förvaras) uppfyller kraven på säkerhet. 21. Medlemskommunikation Andreas och Carina som av styrelsen blivit utsedda till kommunikationsgrupp ( 13/2015) rapporterade och la fram en plan. (Bilaga 2) Styrelsen tackade för rapporten och godkände kommunikationsplanen. Styrelsen hade en kort diskussion om vad det innebär att vara medlem. En folder som berättar om föreningens syfte och bakgrund ska tas fram. 22. Kontakt med styrelsen rapport från ordförande Styrelsens gav ordföranden i uppdrag att skriftligen ta kontakt med Åh stiftsgårds styrelse för att höra hur vårt samarbete kan se ut ( 14/2015). Åh-styrelsen har genom ledamoten Mats Rimborg svarat (Bilaga 3) och inbjuder styrelsen för Åh stiftsgårds vänförening till en lunch 17 juni klockan 12 för att träffas och föra samtalet vidare. Åh-styrelsen hade också önskemål om hjälp med några konkreta punkter samt inbjöd Åh-vännerna att utse en person att ingå in planeringsgruppen för kyrkans 75- årsjubileum söndagen 21 juni. Styrelsen beslutade att tacka ja till lunchen och de som har möjlighet att närvara anmäler sig själva till föreståndaren Ewa Petersson. Styrelsen beslutade att utse Carina Etander Rimborg som representant i planeringsgruppen för Åh kyrkas 75-årsjubileum. När det gäller de övriga punkterna från Åh-styrelsen beslutade styrelsen att lyfta dessa i samband med årsmötet den 19 april. Sida 2 av 7

3 23 Värva medlemmar När det gäller punkten om att värva medlemmar ansåg styrelsen att vi redan diskuterat detta i samband med kommunikationsplanen samt diskussionen om årsmötet. 24 Logga När det gäller logga beslutade styrelsen bordlägga frågan till nästa möte. 25 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte beslutades till 19 april efter årsmötet på Åh stiftsgård. 26 Övriga frågor Med kort om tid innan vi skulle avsluta diskuterades styrelsen möjligheten till att ordna studiecirklar (eller liknande) för att hitta sina gåvor. En möjlighet att hitta och se vad var och en kan bidra med eller hjälpa till med. Inga besluts togs. Samtalen och diskussionerna den 29 november 2014 (när beslut om föreningen togs) ska vi försöka redovisa i samband med årsmötet. 27 Avslutning Ordföranden tackade för visat intresse och framförde också tack till dem som ordnat fikat. Ordföranden avslutade mötet. Linnea Wulfsberg, ordförande Carina Etander Rimborg, sekreterare Sida 3 av 7

4 Bilaga 1 Budget 2015 och 2016 samt plan för Budget Inkomster Medlemsavgifter 300 medlemmar Utgifter Bank Webb Bryggan (bidrag) Trycksaker/give away Budget Inkomster Medlemsavgifter 300 medlemmar Utgifter Bank Webb Läger (bidrag) Trycksaker/give away Plan Inkomster Medlemsavgifter 400 medlemmar Utgifter Bank Webb Läger (bidrag) Trycksaker/give away Sida 4 av 7

5 Bilaga 2 Kommunikationsplan Enligt beslut i styrelsen sker mest möjliga kommunikation med medlemmarna i föreningen via e-post för att hålla nere kostnaderna. Syfte: 1. Att nå ut till medlemmarna och hålla dem informerade om vad som är på gång. 2. Att tillhandahålla information för dem som är intresserade av att bli medlemmar och möjlighet att ge donationer. Målgrupp: Målgrupper är alla medlemmar som är med i vänföreningen. Målgrupp är också andra intresserade av Åh stiftsgård och vänföreningen. Kanaler: Webbsidan som uppdateras så fort det är något på gång. (En webbansvarig behöver utses). Facebook (Åh stiftsgårds facebook-sida med kopplat twitterkonto) används när det är något som ska informeras om. Medlemsbrev till alla medlemmar minst två gånger om året. Informationsblad att dela ut på bokbord, församlingshem osv. om förening. Webb- sida Åh stiftsgårds vänner sätter upp en webbsida via word-press där följande information kan hittas Stadgar och föreningens syfte Möjlighet att bli medlem (anmäla sig och betala sin avgift) Styrelseprotokoll Aktuellt för Åh stiftsgård Möjlighet att anmäla sig om man är intresserad av att hjälpa till (på Åh stiftsgårds sida bör det finnas möjlighet att anmäla sig till särskilda projekt som vi kan visa på). Möjlighet att ladda ner brev för kollektuppmaningar. Information/affisch med info om föreningen Ev blogg? Vi diskuterade möjligheten att ha en egen facebook-sida för Åhvännerna och ett twitterkonto men ansåg sedan att det var bättre att vi använde Åh stiftsgårds konton (om vi får det för Åh stiftsgårds styrelse) Sida 5 av 7

6 Detta för att de som är intresserade av Åh inte ska behöva hålla redan på flera olika kanaler. Vi har däremot säkrat upp så att ingen annan kan registrera det. För att hitta smidiga arbetsgrupper kan man dock starta Åh-grupper som kan vara mer eller mindre slutna beroende på målgruppen (styrelsen kan ha en för diskussion, de som är extra intresserade av att hjälpa till praktiskt på gården kan ha en). Medlemsbrev Vi tycker att ett medlemsbrev ska utkomma minst två gånger om året. Detta görs via en e-posttjänst t.ex. MailChimp en tjänst kopplad till webbsidan. Ta betalt Vi tycker att vi som komplement till vårt bankkonto också ska skaffa ett swish-konto och ett pay-pal-konto. Detta för underlätta för fler att skicka in pengar. Kostnad: % moms = 507 kr/år Webbsida 99 kronor/domännamn (flera kan behövas för att säkra upp) Ca 1000 kronor/år för Webbsidan Medlemsutskick gratis 2000 e-postklienter e-poster. Därefter 10 dollar /månad. Twitter är gratis. Facebook är gratis. Wordpress är gratis (det vi betalar för är domännamn och webbhotell). Sida 6 av 7

7 Bilaga 3 Hej Linnea, vi hade uppe ert brev vid Åh-styrelsens sammanträde den 2 mars och jag har fått i uppgift att svara. Först och främst är vi glada åt att Åh stiftsgårds vänner har bildats, och ser fram emot ett framtida samarbete. Just nu pågår ett arbeta inom Göteborgs stift för att bearbeta frågan om hur stiftet ska använda sin stiftsgård, och det förväntas leda till ett nytt beslut i stiftsstyrelsen den 4 juni i stället för det som stiftsfullmäktige upphävde den 1 oktober förra året. Vi tror det är lämpligt att invänta det beslutet, men därefter träffar vi er gärna för en överläggning. Ni är därför välkomna att delta i en gemensam sommarlunch på Åh stiftsgård onsdagen den 17 juni klockan Därefter får ni vara med i början av det styrelsemöte som vi ska ha och då blir det tillfälle att ta upp olika aktuella frågor. Meddela Ewa Petersson hur många som kommer, och eventuell specialkost. Men vi har redan nu några saker som vi gärna vill höra om ni är intresserade av att hjälpa Åh med. - Åh kyrka har 75-årsjubileum till midsommar, och det kommer att firas med en glädjefest söndagen den 21 juni. Det ska bli tårta och kaffe, sång och musik, lite nostalgi men framför allt framåtblickande. Ni är välkomna att utse en representant att vara med i arbetsgruppen som förbereder den här dagen. De övriga som Åhstyrelsen har utsett är Ewa Petersson, Eric Muhl och Monica Hellerfjord. Ytterligare ledamöter kan tillkomma. Biskop Per har lovat medverka vid gudstjänsten. Midsommarlägret och Rebeckasläktens konfirmander är givna deltagare, tillsammans med inbjudna gäster från förr och nu. - Praktiskt trädgårdsarbete inför jubiléet. Vi vill gärna att det ordnas någon eller några trädgårdsdagar där så många som möjligt kan hjälpa till. Är det något som några i Åh stiftsgårds vänner skulle kunna vara med på, eller rentav arrangera? - Det finns en mängd pärmar i källaren med gångna tiders konfirmander som vi gärna skulle vilja kunna komma i kontakt med för att bjuda in till Åhterträffar. Det betyder att namnen i dessa pärmar måste gås igenom och föras över till ett nytt register, och så många som möjligt spåras upp. Detta arbete skulle vi behöva hjälp med. Kontaktperson i alla ärenden är Ewa (se ovan). Vi ser verkligen fram emot att få träffa er och prata om framtiden. För Åh stiftsgårds styrelse, /Mats Rimborg Sida 7 av 7

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp

Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp 2011 11 16 Innehållsförteckning Sid. 2...Arbetsgruppen för medlemsvärvning Sid. 3...Satsa på befintliga medlemmar Sid.

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

Scanna in dokomenten och maila dem till medlem@svea.org eller posta medlemskapsansökan

Scanna in dokomenten och maila dem till medlem@svea.org eller posta medlemskapsansökan Medlemskapsansökan till Sveriges elevråd - SVEA För en bättre och mer demokratisk skola Vad erbjuder vi: En röst i skolpolitiken Ett fullspäckat medlemspaket Rabatterade priser på våra nationella träffar

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Delad kunskap nya möjligheter

Delad kunskap nya möjligheter Delad kunskap nya möjligheter Hur Riksförbundet Attentions lokalföreningar bedriver besöksverksamhet riktad mot anstalter Besöksverksamhet ger stöd innan och efter frigivning Häktning, rättegång och strafftid

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Bo tillsammans. Som bilpoolsmedlem betalar man en fast

Bo tillsammans. Som bilpoolsmedlem betalar man en fast Bo tillsammans 9 Nyhetsblad från Riksföreningen Kollektivhus NU februari 2009 www.kollektivhus.nu Margareta Ossbahr är med i bilpoolen i Linköping som kom till genom ett samarbete mellan bostadsbolaget

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt 1 Innehåll Den lokala Saltföreningen... s 3 För Saltföreningen ekonomiska förvaltning gäller följande... s 4 Arbetsgivaransvar... s 5 Kollekter...

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen Styrelseprotokoll nr 106 Datum 2011-04-14--15 Närvarande Frånvarande Johan Ahlfors Fredrik Andersson Lars Olsson Claes Petterson Johanna

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer