Riksföreningen SYVI Särskolans och specialskolans yrkesvägledares ideella förening. Ansvarig utgivare Åsa Tholin Org.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksföreningen SYVI Särskolans och specialskolans yrkesvägledares ideella förening. Ansvarig utgivare Åsa Tholin 0703 95 42 44. Org."

Transkript

1 Juni 2014

2 Riksföreningen SYVI Särskolans och specialskolans yrkesvägledares ideella förening Ansvarig utgivare Åsa Tholin Org.nr Redaktör detta nummer Christel Lindqvist Framsidan, Sandhammaren Ystad Fotograf Christel Lindqvist Ordförande har ordet 3 Famna 4 Möte i grottbyn 5 Om årsmötet 6 SIS 7 Vuxenutbildningen 8 Gymnasieskolan 9 Produktblad 10 Fördjupat stöd 11

3 Ordförande har ordet. Onsala Bästa kollegor och SYVI-medlemmar! Ännu ett läsår går mot sitt slut och det är fullt upp med utslussningsarbetet till arbetsmarknad, daglig verksamhet eller vidare studier. Glada och förväntansfulla studenter lämnar skolan på torsdag. Studenterna kommer att delta på den studentlunch, som ordnas för alla skolans studenter. Gymnasiesärskolans lärare ordnar sedan med studentfika med tårta för bara sina elever. Till denna fika är jag som vanligt inbjuden. Just i år känns det både roligt och lite vemodigt att få vara med på elevernas avslutning, då detta också blir min egna avslutning från skolans värld. Nästa år vid den här tiden hoppas jag, att jag är en glad pensionär. Jag kommer att jobba kvar en kort period i höst, då jag i huvudsak kommer att jobba med kompetensöverföring till mina efterträdare. Förra helgen var jag på skoljubileum i min hemstad Ulricehamn. Vi firade att det var femtio år sedan vi började gymnasiet. I augusti är jag inbjuden till ett annat jubileum. Nämligen sextio år sedan vi började skolan. En svindlande tanke, så det är nog verkligen dags att lämna skolans värld och ägna sig åt annat. I styrelsen kommer vi att behöva nya ledamöter till hösten. Vi tar tacksamt emot förslag på personer, som är intresserade av att vara en av oss i styrelsen. Vi träffas fredag-lördag fyra gånger om året. Vi jobbar då intensivt, men har också väldigt trevligt tillsammans samt att vi hela tiden lär oss nytt. Hör av dig till någon i styrelsen eller till valberedningen, om du är intresserad. Valberedningen består av sammankallande Gunilla Jonsson samt Jozef Skerjantz och Bengt-Åke Klang. Hoppas vi blir många som ses på konferensen i Katrineholm september. Observera att årsmötet äger rum kvällen före, 24/9 kl på Hotell Statt. Minglar gör vi från kl Med en önskan om en härlig sommar till Er Alla! Åsa Tholin Ordförande

4 Idéburna skolors riksförbund och Famna. I dessa tider går det inte att undgå diskussionen som förs dels politiskt men också i pressen och på sociala medier, om privata företag och riskkapitalbolag, där investerarna plockar ut vinst från skola, vård och omsorg. Jag själv arbetar på en friskola och möts ibland av frågan hur det ser ut på vår skola. Jag tänkte därför passa på att informera om två ideella organisationer, Idéburen skola och Famna. Idéburna skolors riksförbund Förbundet främjar och tillvaratar intressen för icke vinstutdelande fristående skolor. Man försöker synliggöra de icke vinstutdelande friskolorna som ett alternativ inom skolsystemet och aktivt driva deras gemensamma frågor. Förbundet består av väldigt många olika skolor och det gemensamma är att man har en tanke och en idé, som driver utvecklingen på skolan. De pengar som följer en elev i form av skolpeng går oavkortat till att förbättra skolan och undervisningen. Famna Riksorganisationen för idéburen vård och omsorg Famna tillvaratar gemensamma intressen för idéburna föreningar, stiftelser, kooperativ och företag, som bedriver sin verksamhet där vinsten/överskottet återinvesteras i verksamheten. Famna är öppet för medlemskap för organisationer och företag som bedriver hälso- och sjukvård samt omsorgsverksamheter som följer vissa kriterier. Exempel på kriterier är att verksamhetens primära drivkraft och mål måste vara idéburen. Vinst/överskott investeras i utveckling av verksamheten eller överförs till andra allmännyttiga ändamål. Medlemmarna tillämpar öppenhet vad gäller ekonomi och kvalitet samt anställningsvillkor för anställda i ledande ställning samt i förekommande fall styrelsearvoden. Famna försöker finnas med överallt där vård och omsorg diskuteras och utreds. De finns med i arbetsgrupper på departements- och myndighetsnivå. Båda organisationerna är fackligt, religiöst och partipolitiskt obundna. Verksamheter och skolor som är medlemmar kan på sin hemsida och i sitt informationsmaterial använda respektive organisations symbol. För att på så sätt visa att de är en icke vinstdrivande eller vinstutdelande verksamhet.

5 Möte i Grottbyn för Skånes vägledare. En gång om året träffas vi i Skåne för en lite längre träff. Denna gång blev det Grottbyn i Höör och vi var där två intensiva dagar. På programmet stod, dag ett, SIUS i skolan och Supported Employment, d.v.s. tidig samverkan mellan Af och skolan. Hanna Nilsson med kollega berättade för oss vad SIUS är och hur dem arbetar med metoden Supported Employment. Intresset var stor bland oss vägledare, mycket eftersom vi upplever det som så olika i de olika kommunerna. Skåne nordväst är det område där det tillåts med tidig samverkan och i andra områden finns det i princip inte alls. Det är snarare så att nämner vi vägledare det blir svaret att vi har fel och att SIUS inte är tänkt för detta. Men går vi in i regelverket så är det just det som var tanken med det enligt Hanna. Och alla önskar vi att det skulle fungera så överallt då resultaten i att få ut ungdomarna i arbete är så gott som hundraprocentigt på detta viset. Senare på eftermiddagen var det vägledarnas egna frågor och det som debatterades var samverkansavtal och hur frikostiga vi är med elevernas val till gymnasiet. Frågor som diskuterades var hur vi bäst samverkar för elevens bästa så att eleven kan gå där hen vill och inte där kommunen säger att hen ska gå. Kvällen ägnades år god mat och trevligt samkväm med bland annat darttävling. Alltid kul att träffas på andra sätt än de vanliga. Dagen efter var det tänkt att flera representanter från arbetsförmedlingens samordnare unga med funktionsnedsättningar skulle komma men konstigt nog var det enbart Hanna med kollega samt Malmös samordnare som kom. Vi la in detta under fliken ointresse och alla som tagit sig dit för att höra Af:s syn och eventuella nyheter hade då gjort detta helt i onödan. Mötet var bra ordnat och jag tror alla var nöjda trots Af:s bristande engagemang. Tror jag säger som Anders Björk sade Skämmes ta mig fan

6 Viktigt är att skapa möjlighet till förändring Att påverka är att aktivt delta i förändringsprocessen Du får möjlighet att vara med och påverka Kommer du till Syvi:s årsmöte deltar du i förändringsskeendet Årsmötet hålls den 24 september 2014 kl Mingel från kl Välkommen!

7 SIS-medel Skolhuvudmän kan ansöka om medel för regionala utbildningsinsatser, sjukhusundervisning och utvecklingsprojekt. Insatserna ska vara riktade till barn eller elever med funktionsnedsättning. Här beskriver vi de olika formerna kortfattat. Du kan läsa mer på Regionala utbildningsinsatser Skolhuvudmän som anordnar verksamhet för elever från flera kommuner kan söka bidrag för regionala utbildningsinsatser. Särskild undervisning på sjukhus Kommuner kan söka bidrag för särskild undervisning på sjukhus eller på behandlingshem som är knutna till barn- och ungdomspsykiatrisk klinik. Utvecklingsprojekt Skolhuvudmän kan söka bidrag för utvecklingsprojekt för att förbättra lärmiljön och öka delaktigheten för barn och elever med funktionsnedsättning. Utvecklingsprojekt ska syfta till att öka kunskapen om de pedagogiska konsekvenserna av funktionsnedsättning. Vi prioriterar utvecklingsprojekt där syftet med insatserna är att skapa en tillgänglig lärmiljö för barn eller elever med funktionsnedsättning. Utvecklingsprojektet ska leda till att barn eller elever med funktionsnedsättning får en utbildning som präglas av likvärdighet, lika bemötande, full delaktighet och gemenskap.

8 VUXENUTBILDNING Specialpedagogiskt stöd Foto: Peo Sjöberg Specialpedagogiska skolmyndighetens stöd för vuxenutbildning Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) finns till för er i vuxenutbildningen. Om ni behöver ett kompletterande stöd i specialpedagogiska frågor kan ni vända er till oss. Vi samverkar med de specialpedagogiska resurser som finns i kommunen eller hos andra utbildningsanordnare som arbetar med kommunal vuxenutbildning. Genom olika former av statsbidrag erbjuder vi dessutom stöd för att vuxna med funktionsnedsättning ska få förutsättningar att delta i utbildning. Specialpedagogiskt stöd utifrån behov Till kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och SFI kan vi bidra med specialpedagogisk rådgivning. Utgångspunkten i stödet är vuxenutbildningens uppdrag och det pedagogiska arbetet kring personer med funktionsnedsättning. Enligt Lvux12 ska undervisningen anpassas utifrån individens behov och förutsättningar. Vi kan bidra med kunskap om vad det kan innebära till utbildningsanordnare, rektorer, pedagoger och personer med stödfunktioner i er verksamhet. Vi fokuserar på möjligheter, behov och förutsättningar. Tillsammans med er kan vi komma fram till vad som har betydelse för att utveckla fungerande studiesituationer. I det specialpedagogiska stödet till vuxenutbildning erbjuder vi: specialpedagogisk rådgivning kurser och konferenser kunskap om läromedel och alternativa verktyg statsbidrag för utvecklingsprojekt Så fungerar specialpedagogisk rådgivning Ni kan ta initiativ till kontakt med SPSM för att få stöd. Ansökan skickar ni via vår webbplats. Den som Best.nr: 00512

9 Specialpedagogiskt stöd VUXENUTBILDNING skickat förfrågan blir sedan kontaktad av en rådgivare. I den första kontakten utgår vi alltid från er beskrivning av stödbehov och kommer överens om hur vi går vidare. Om det blir fråga om ett uppdrag vill vi träffa berörd personal för ett samtal om formerna för den specialpedagogiska rådgivningen. I samband med det sätter vi upp mål för vårt gemensamma arbete. Rådgivningen kan leda till insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå. Det kan exempelvis handla om kurser, kunskap om hur alternativa verktyg kan användas och pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningar. När vi genomfört det vi har kommit överens om gör vi en uppföljning för att bedöma om vi uppnått målet. Så går det till att ansöka om stöd För att ansöka om specialpedagogiskt stöd går du in på vår webbplats Formuläret Förfrågan om specialpedagogiskt stöd ligger under rubriken Jag vill och vidare till Söka specialpedagogiskt stöd. På sidan med länk till formuläret finns även en länk till information om vilket stöd vi erbjuder. När ansökan är ifylld och skickad får du en bekräftelse. Övriga möjligheter till stöd genom statsbidrag SPSM erbjuder olika former av statsbidrag för att vuxna med funktionsnedsättning ska kunna delta i utbildning inom folkhögskolor eller högskolor och universitet. Folkhögskolor kan till exempel ansöka om statsbidrag för stödpersoner och olika tekniska anpassningar. För universitet och högskolor finns bland annat möjlighet till statsbidrag för mentorer. Dessutom finns bidrag som kan sökas av enskilda personer för att delta i korta kurser på folkhögskola. Här finns mer! På vår webbplats kan du läsa om allt som vi erbjuder. Här kan du också anmäla dig till våra kurser och konferenser, köpa läromedel, ansöka om statsbidrag, beställa publikationer, ställa frågor eller ta del av de frågor och svar som redan finns där. Bland våra publikationer hittar ni bland annat serien "Att anpassa studiesituationen för vuxna med funktionsnedsättning". Under rubriken Stöd i skolan har vi samlat sådant som vi tror kan vara till nytta för pedagoger, skolledare och andra som möter barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning i pedagogisk verksamhet. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för utbildningen. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas, förskolornas och skolornas egna resurser. Läs mer på vår webbplats SPSM i sociala medier Vill du veta mer om specialpedagogik och få tips om nya arbetssätt, bra exempel och vidareutbildningar? Följ oss i sociala medier. Facebook SPSMsverige Du når oss på telefon Norra regionen Box Härnösand E-post: Östra regionen Box Stockholm E-post: Mellersta regionen Box Örebro E-post: Västra regionen Kruthusgatan Göteborg E-post: Södra regionen Neptuniplan Malmö E-post:

10 GYMNASIESKOLA Specialpedagogiskt stöd Foto: Peo Sjöberg Specialpedagogiska skolmyndighetens stöd för gymnasieskolan Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) finns till för er i gymnasieskolan. Om ni behöver ett kompletterande stöd i specialpedagogiska frågor kan ni vända er till oss. Vi samverkar med de specialpedagogiska resurser som finns i kommunen eller hos fristående utbildningsanordnare. Specialpedagogiskt stöd utifrån behov Stödet från oss består av specialpedagogisk rådgivning i det pedagogiska arbetet kring personer med funktionsnedsättning. Vår utgångspunkt är gymnasieskolans uppdrag. Enligt läroplanen GY 11 ska alla som arbetar i skolan ge stöd och stimulans till samtliga elever så att de utvecklas så långt som möjligt. Vi kan bidra med kunskap om hur lärmiljön kan utvecklas för att bli socialt, pedagogiskt och fysiskt tillgänglig. Vi ger specialpedagogiskt stöd till skolhuvudmän, rektorer och pedagoger. Genom att fokusera på möjligheter, behov och förutsättningar kan vi tillsammans med er komma fram till vad som har betydelse i arbetet med att utveckla fungerande studiesituationer. I det specialpedagogiska stödet till gymnasieskolan erbjuder vi: specialpedagogisk rådgivning specialpedagogisk utredning kurser och konferenser kunskap om läromedel och alternativa verktyg statsbidrag för utvecklingsprojekt. Så fungerar specialpedagogisk rådgivning Ni kan ta initiativ till kontakt med SPSM för att få stöd. Ansökan skickas via vår webbplats. Den som skickat förfrågan blir sedan kontaktad av en rådgivare. I den första kontakten utgår vi alltid från er beskrivning av stödbehov och kommer överens om hur vi går vidare. Best.nr: 00510

11 Specialpedagogiskt stöd GYMNASIESKOLA Om det blir fråga om ett uppdrag vill vi träffa berörd personal och rektor för ett samtal om formerna för den specialpedagogiska rådgivningen. I samband med det sätter vi upp mål för vårt gemensamma arbete. Rådgivningen kan leda till insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå. Det kan exempelvis handla om kompetensutveckling, kunskap om hur alternativa verktyg kan användas och pedagogiska konsekvenser av olika funktionsnedsättningar. När vi genomfört det vi har kommit överens om gör vi en uppföljning för att bedöma om vi uppnått målet. Så går det till att ansöka om stöd För att ansöka om specialpedagogiskt stöd går du in på vår webbplats Formuläret Förfrågan om specialpedagogiskt stöd ligger under rubriken Jag vill och vidare till Söka specialpedagogiskt stöd. På sidan med länk till formuläret finns även en länk till information om vilket stöd vi erbjuder. När ansökan är ifylld och skickad får du en bekräftelse. Här finns mer! På vår webbplats kan du läsa om allt som vi erbjuder. Här kan du också anmäla dig till våra kurser och konferenser, köpa läromedel, ansöka om statsbidrag, beställa publikationer, ställa frågor eller ta del av de frågor och svar som redan finns där. På några orter har vi läromedelsutställningar. Där finns bland att möjlighet att hitta digitala versioner av tryckta läromedel i olika ämnen. Under rubriken Stöd i skolan har vi samlat sådant som vi tror kan vara till nytta för pedagoger, skolledare och andra som möter barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning i pedagogisk verksamhet. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för utbildningen. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas, förskolornas och skolornas egna resurser. Läs mer på vår webbplats SPSM i sociala medier Vill du veta mer om specialpedagogik och få tips om nya arbetssätt, bra exempel och vidareutbildningar? Följ oss i sociala medier. Facebook SPSMsverige Du når oss på telefon Norra regionen Box Härnösand E-post: Östra regionen Box Stockholm E-post: Mellersta regionen Box Örebro E-post: Västra regionen Kruthusgatan Göteborg E-post: Södra regionen Neptuniplan Malmö E-post:

12 SKRIFTSERIE: vuxna med funktionsnedsättning Att göra studiesituationen tillgänglig för Övergripande informa tion om stödinsatser vuxna funktionsnedsättning Att göra studiesituation en tillgänglig för med en tillgänglig för Att göra studiesituation med ADHD vuxna Att göra studiesituat ionen tillgänglig med för vuxna autismspektrum tillstånd för vuxna g utvecklingsstörnin ionen tillgänglig Att göra studiesituat med Att göra studiesituat ionen tillgänglig med för vuxna psykisk ohälsa med för vuxna onen tillgänglig Att göra studiesituati heter/dyslexi läs- och skrivsvårig Denna skriftserie kan vara ett stöd i arbetet med att göra utbildningen tillgänglig. Skrifterna är till för dig som anordnar utbildning för vuxna. De kan också vara användbara för dig som är politiker, skolledare, lärare och studievägledare. Skrifter utifrån olika funktionsnedsättningar Att fler vuxna med funktionsnedsättning får möjlighet att studera är viktigt inte enbart ur de enskilda individernas perspektiv utan också ur ett samhällsperspektiv. Det svenska utbildningsväsendet har som uppdrag att satsa på mångfald. Genom att skapa en utbildningsmiljö som är tillgänglig för alla erbjuds samtliga studerande erfarenhetsutbyten och nya perspektiv. Alla kan bidra och berikar sin miljö på olika sätt. Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med ADHD, omarbetad 2012 Skrift med övergripande information Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning, uppdaterad 2012 I den här skriften presenteras olika stödinsatser, vem som har ansvar för dem och vilka tillgänglighetslösningar som kan öka möjligheterna för vuxna med funktionsnedsättning att studera. Skriften berättar också om lagar och regler som styr funktionshinderspolitik och utbildningspolitik inom området utbildning för vuxna. Antal sidor: Best. nr: Skrifterna innehåller råd om hur studiesituationen kan bli tillgänglig för vuxna utifrån olika funktionsnedsättningar. I skrifterna finns också exempel på hur några utbildningsanordnare arbetar med dessa frågor. I serien ingår: Antal sidor: Best. nr: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med autismspektrumtillstånd, omarbetad 2012 Antal sidor: Best. nr: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, utgiven 2011 Antal sidor: Best. nr: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med psykisk ohälsa, utgiven 2010 Antal sidor: Best. nr: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med utvecklingsstörning, omarbetad 2013 Antal sidor: Best. nr: Beställ eller ladda ner kostnadsfritt från Beställa publikationer på eller Tel Fax Best.nr: 00344

13 DistansFORTbildning Fördjupat stöd Distansutbildning för pedagoger och andra som möter barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning. Fortbildning på distans ger möjligheter Distansverksamheten består av kurser och nätverk. De riktar sig till pedagoger och andra som möter barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning och som vill öka sin specialpedagogiska kompetens. Aktuella teman är pedagogiska konsekvenser av olika funktionsnedsättningar, attityder och bemötande, lärandemiljöer samt användning av dator som specialpedagogiskt verktyg. Det finns också distansnätverk som är öppna för alla. Ett exempel på detta är Blissnätverket som vänder sig dem som arbetar eller kommer i kontakt med personer som använder den alternativa kommunikationsmetoden Bliss. Flexibel fortbildning Flexibel fortbildning på distans gör det möjligt att delta oberoende av var i landet du bor eller arbetar. Dessutom väljer du själv när du har tid. Här ges möjlighet att fördjupa sig i frågeställningar samtidigt som du aktivt utbyter erfarenheter med andra. Det sker via en webbplattform där du får tillgång till material, föreläsningar och diskussionsforum. Distanskurser är frihet att få vidgad kompetens på mina villkor. Jag bestämmer när, var och hur och det är en skön frihet, säger en av deltagarna som gått en distanskurs. Specialpedagogiska skolmyndigheten satsar på utbildning och nätverk på distans för att sprida kunskap om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningar. Praktiska förutsättningar Praktiska förutsättningar för att delta förutom tid är att du har tillgång till: en dator med internetuppkoppling ordbehandlingsprogram egen e-postadress. Det är en fördel om du har datorvana och datorsupport på arbetsplatsen. Utförligare information om varje kurs/nätverk samt tekniska förutsättningar hittar du på vår webbplats. Kursutbud Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Läs mer på vår webbplats Kursutbudet finner du på under rubriken Aktuellt kursutbud i menyn. Där kan du också anmäla dig. Både kurserna och nätverken är avgiftsfria. Du når oss på telefon Norra regionen Box Härnösand E-post: Östra regionen Box Stockholm E-post: Mellersta regionen Drottninggatan Örebro E-post: Västra regionen Kruthusgatan Göteborg E-post: Södra regionen Neptuniplan Malmö E-post: Best.nr: 33

En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt

En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Specialpedagogiska skolmyndigheten ett samlat stöd i specialpedagogiska frågor 1 2 Alla har rätt att lära på egna villkor Specialpedagogiska

Läs mer

Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning. En väg till fortsatta studier och arbete. 1

Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning. En väg till fortsatta studier och arbete. 1 En väg till fortsatta studier och arbete Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning En väg till fortsatta studier och arbete. 1 2 En väg till fortsatta studier och arbete.

Läs mer

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning Reviderad 2015-09-01 Hjälpreda Hörsel Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning www.spsm.se www.vgregion.se www.rjl.se www.regionhalland.se www.skl.se Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM Nationell konferens RUC 2010-04-27. Greger Bååth GD Christer Fleur. Regionchef södra regionen. Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM SPSM:s uppdrag; Specialpedagogiska skolmyndigheten ska verka för

Läs mer

Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning

Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning Förord 3 Riksgymnasieverksamheten 4 Skola 6 Habilitering 7 Elevhem 8 Villkor för antagning 9 Finansiering av verksamheten 10 Riksgymnasieåret 12 Huvudmän för riksgymnasierna

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

SKL:s arbete med skolan

SKL:s arbete med skolan Från 80 till 100 SKL:s arbete med skolan SKL leder flera projekt för lokalt utvecklingsarbete inom skolan. De grönmarkerade kommunerna (nära hälften av Sveriges kommuner) deltar i ett eller flera av följande

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Särskild utbildning för vuxna Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

En viktig mässa för alla

En viktig mässa för alla Gunilla Südow Mölnlycke bibliotek, Härryda kommun gunilla.sudow@harryda.se 2013 En viktig mässa för alla I dagens läge, med en snabb teknikutveckling, inte minst inom den digitala sfären, behöver vi förr

Läs mer

Skyddsombud hindrades inte

Skyddsombud hindrades inte SEPTEMBER 2014 Nr 5 ETT NYHETSBREV FRÅN LIVSMEDELSFÖRETAGEN. Kontakta Medlemsservice: medlem@li.se eller 08-762 65 00. UR INNEHÅLLET FRÅN ARBETSDOMSTOLEN AD 2014 nr 48 Skyddsombud hindrades inte Sidan

Läs mer

Uppföljning av särskild undervisning på sjukhus 2009

Uppföljning av särskild undervisning på sjukhus 2009 Uppföljning av särskild undervisning på sjukhus 2009 2010 Specialpedagogiska skolmyndigheten Manus: Thord Bäckman, Joakim Grausne, Dan Agnarsson och Kenneth Drougge, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

UTVÄRDERING AV PROJEKTET DALAWUX FLEXIBELT LÄRANDE

UTVÄRDERING AV PROJEKTET DALAWUX FLEXIBELT LÄRANDE UTVÄRDERING AV PROJEKTET DALAWUX FLEXIBELT LÄRANDE DECEMBER 2015 Innehåll Inledning 1 Bakgrund 2 Kort om projektet Dalawux Flexibelt lärande 3 Utvärderingens syfte, upplägg och aktiviteter 4 Utvärderingens

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Stödinsatser i skolan. Vad behöver jag som förälder Veta?

Stödinsatser i skolan. Vad behöver jag som förälder Veta? Stödinsatser i skolan Vad behöver jag som förälder Veta? Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN:

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola. Styrprocessen 2017

Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola. Styrprocessen 2017 Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola Styrprocessen 2017 Tyresö kommun / 2016-03-10 2 (15) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde Gymnasieskola... 3 1.1 Slutsatser - Samlad

Läs mer

C3L Centrum för LivsLångt Lärande

C3L Centrum för LivsLångt Lärande Utvecklingsförvaltningen C3L Centrum för LivsLångt Lärande Enhetsplan 2010 Syfte Syftet på nämndnivå: Med hjälp av utbildningar och sysselsättningsåtgärder ge kunskaper, färdigheter och skapa goda förutsättningar

Läs mer

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen Demokratifesten årsmöte för lokalgruppen 2014 2015 Guiden är till våra lokalgrupper så att de kan genomföra demokratiska, inkluderande och roliga demokratifester. Till guiden finns ett flertal mallar och

Läs mer

Kvalitetsrapport (läsår 2014/2015)

Kvalitetsrapport (läsår 2014/2015) 2015-06-08 1 (8) Kvalitetsrapport (läsår 2014/2015) NT-Gymnasiet Ansvarig för redovisningen Gunilla Carlsson, rektor 2 (8) Sammanfattning Verksamheten har hög måluppfyllelse vad det gäller kunskaper och

Läs mer

Ungdomsgruppen. Kom med i gemenskapen!

Ungdomsgruppen. Kom med i gemenskapen! Ungdomsgruppen Kom med i gemenskapen! Ungdomsgruppen Få vänner för livet! Ungdomsgruppen anordnar helgkonferenser, lördag-söndag, med olika teman två till tre gånger om året. Där får Du möjlighet att under

Läs mer

Så bra är ditt gymnasieval

Så bra är ditt gymnasieval Så bra är ditt gymnasieval fakta om kvaliteten på alla program och skolor w sidan 4: programmen som ger jobb 6: de gör mest för att alla elever ska nå målen 8: utbildningarna med högst betyg 10: skolorna

Läs mer

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 2015-05-27 Elevhälsa Elevhälsa är ett samlingsbegrepp för skolans uppdrag att främja varje elevs hälsa, lärande och allmänna utveckling. Uppdraget

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Information om Specialpedagogiska skolmyndighetens särskilda satsning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF

Information om Specialpedagogiska skolmyndighetens särskilda satsning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF Information om Specialpedagogiska skolmyndighetens särskilda satsning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF Thomas Ahlstrand, samordnare NPF, SPSM Innehåll Information om SPSM samt den särskilda

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Uppföljning av Svensk vård- och kompetensutvecklings yrkesutbildningar inom vård och omsorg

Uppföljning av Svensk vård- och kompetensutvecklings yrkesutbildningar inom vård och omsorg 2015-04-23 Uppföljning av Svensk vård- och kompetensutvecklings yrkesutbildningar inom vård och omsorg Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Natalia Gura, rektor för vuxenutbildningen,

Läs mer

Karriärvägar i Borlänges kommunala skolor

Karriärvägar i Borlänges kommunala skolor Karriärvägar i Borlänges kommunala skolor Karriärvägar i Borlänges kommunala skolor Karriärvägar inom skolan Nu erbjuder Borlänge kommun dig som lärare en möjlighet att söka till karriärstjänsterna förstelärare

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola en% Now Beslut Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Nygårdsskolans gymnasiesärskola belägen i Köpings kommun 2 (5) Tillsyn i Nygårdsskolan gymnasiesär har genomfört tillsyn av Köpings

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011 Öppna förskolan Familjecentralen Noltorps enhet ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar Beskrivning

Läs mer

En likvärdig utbildning för alla Tillsamman gör vi det möjligt

En likvärdig utbildning för alla Tillsamman gör vi det möjligt En likvärdig utbildning för alla Tillsamman gör vi det möjligt Margareta Bergknut margareta.bergknut@spsm.se 010-4735066 Tre Skolmyndigheter Vem gör vad? 3 Skolmyndigheter Skolverket styrande, stödjande

Läs mer

Mata fåglar. Mata fåglar. Studiehandledning till. Mata. fåglar. Niklas Aronsson SOF. En studiehandledning från Studiefrämjandet

Mata fåglar. Mata fåglar. Studiehandledning till. Mata. fåglar. Niklas Aronsson SOF. En studiehandledning från Studiefrämjandet Mata fåglar Mata fåglar Studiehandledning till Mata SOF Niklas Aronsson fåglar En studiehandledning från Studiefrämjandet Vad är en studiecirkel? En studiecirkel är en liten grupp människor som samlas

Läs mer

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1 Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1. Pedagogik Livslångt lärande Personalen på NKC ska vara väl förtrogen med begreppet livslångt lärande. Den nya lärplattformen, Fronter, har

Läs mer

Information om bidrag vid vissa studier. För personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga

Information om bidrag vid vissa studier. För personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga Information om bidrag vid vissa studier För personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga Inledning Syftet med den här informationen är att tydliggöra villkor, bedömningskriterier och fördelning

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Ritade Tecken. för dem som behöver kommunicera med stöd av tecken

Ritade Tecken. för dem som behöver kommunicera med stöd av tecken Ritade Tecken för dem som behöver kommunicera med stöd av tecken Grunden i all kommunikation är att kunna göra sig förstådd och att förstå andra. Det är också viktigt att kunna samspela i olika situationer

Läs mer

Protokoll ViS styrelsemöte 13-14 september 2010 på Lernias huvudkontor i Stockholm

Protokoll ViS styrelsemöte 13-14 september 2010 på Lernias huvudkontor i Stockholm Protokoll ViS styrelsemöte 13-14 september 2010 på Lernias huvudkontor i Stockholm Närvarande: Dag ett: Jonas, Katharina, Thomas, Bengt, Åke, Caroline, Annika, Owe (från punkt 4) Dag ett omfattar punkt

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-12-19 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 1 Information

Läs mer

Ert barn kommer att börja på.. Där arbetar.

Ert barn kommer att börja på.. Där arbetar. Ängsgårds förskola Om Ängsgårds förskola Ängsgårds förskola ligger på Ängsgårdsvägen mitt emot Vallås kyrka. Det är lätt att ta sig hit. Vi har busshållplats precis utanför och flera cykel- och gångbanor.

Läs mer

Till dig som bryr dig

Till dig som bryr dig Till dig som bryr dig i Uppdrag från regeringen Regeringen har tagit initiativ till en rikstäckande satsning för att öka kunskapen om och förändra attityder till psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Läs mer

Det var en gång en villrådig student

Det var en gång en villrådig student Det var en gång en villrådig student Som sen blev socionomstudent.. Som så småningom blev skolkurator Som sen blev socialkonsulent Som sen blev statlig utredare. Som sen blev byrådirektör (salig i minnet

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Fastställd av RUC-styrelsen 2011-06-22 Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen baseras på mål i

Läs mer

Mår du psykiskt dåligt?

Mår du psykiskt dåligt? Mår du psykiskt dåligt? RSMH vägen tillbaka När man mår psykiskt dåligt är det mest läkande ofta vanlig medmänsklig kontakt. Psykisk ohälsa - vanligare än man tror. Det finns undersökningar som visar att

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion. Barn- och utbildningsnämnd

Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion. Barn- och utbildningsnämnd Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Viktiga händelser i verksamheten... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

10 svar. Sammanfattning. Hur intressant var Palle Storms föreläsning? Hur intressant var gruppdiskussionerna om nätverken?

10 svar. Sammanfattning. Hur intressant var Palle Storms föreläsning? Hur intressant var gruppdiskussionerna om nätverken? 10 svar Visa alla svar Publicera analyser alexmhirschi@gmail.com Redigera detta formulär Sammanfattning Hur intressant var Palle Storms föreläsning? 5 7 70 % Hur intressant var gruppdiskussionerna om nätverken?

Läs mer

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET. Modernt Fältskytte

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET. Modernt Fältskytte SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET Modernt Fältskytte Fotograf Jari Hjerpe Studieplan Studieplan Inledning Modernt Fältskytte Välkomna till en gemensam stund kring bordet! Styrelsepaketet syftar främst till att

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 38 Regionalt Vård- och Omsorgscollege i Sörmland - särskild

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Montessori Friskola Gotland hösten 2014. Antal svar: 13

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Montessori Friskola Gotland hösten 2014. Antal svar: 13 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Montessori Friskola Gotland hösten 2014 Antal svar: 13 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ingår i den regelbundna tillsynen

Läs mer

VÄLKOMMEN METALLENS FÖRSKOLA TILL. www.finspang.se. Egna anteckningar:

VÄLKOMMEN METALLENS FÖRSKOLA TILL. www.finspang.se. Egna anteckningar: Egna anteckningar: VÄLKOMMEN TILL METALLENS FÖRSKOLA www.finspang.se Postadress: Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress: Bergslagsvägen 13-15 Telefon: 0122-850 00 Fax: 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Vilka faktorer tror du är avgörande för att Sundsvalls kommunala skolor ska bli ännu bättre fram till år 2021?

Vilka faktorer tror du är avgörande för att Sundsvalls kommunala skolor ska bli ännu bättre fram till år 2021? Vilka faktorer tror du är avgörande för att Sundsvalls kommunala skolor ska bli ännu bättre fram till år 2021? De skolor vi ska ha ska det satsas på. Satsa på lärarna. Medel för fortbildning, ex vikarier

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Pedagogiskt nätverk skolkultur

Pedagogiskt nätverk skolkultur Pedagogiskt nätverk skolkultur Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun 2013 Rapport Nätverksledare Linda Ireblad Harris 21013-12-07 08-594 213 60 Dnr: linda.irebladharris@vittra.se UBN/2014:15 Utbildningsnämnden

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 130213

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 130213 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 130213 Inledning, presentation Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program. Förmiddagen innehöll diverse olika Carpe frågor, en blandning av information

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

En skola med språket i centrum Specialskola i Stockholm och Umeå för elever med grav språkstörning

En skola med språket i centrum Specialskola i Stockholm och Umeå för elever med grav språkstörning En skola med språket i centrum Specialskola i Stockholm och Umeå för elever med grav språkstörning EN SKOLA MED SPRÅKET I CENTRUM 1 2 EN SKOLA MED SPRÅKET I CENTRUM Hällsboskolan en skola med språket i

Läs mer

Sammanställning - Reflektionsblad dag 1

Sammanställning - Reflektionsblad dag 1 Sammanställning - Reflektionsblad dag 1 EL-konferens 21-22/10 på Mälardalens högskola Pia Lindberg, akadmichef UKK, MDH Intressant historielektion som sätter in EL i ett perspektiv som ger inspiration

Läs mer

Råd till mentor och annan personal

Råd till mentor och annan personal Uppdaterad 2015-11-01 Råd till mentor och annan personal RÄTT TILL STÖD I SKOLAN FÖR ELEVER MED CANCER INNEHÅLL 3 3 4 5 7 8 Inledning Tänk så här Under sjukhusvistelsen/från början Elevens skolgång Allmänt

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:562 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rosenborgskolan belägen i Södertälje kommun 2 (9) Dnr 43-2015:562 Tillsyn i Rosenborgskolan har genomfört tillsyn

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Förskolan Loviselund Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens riktlinjer

Läs mer

Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege

Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege Övergripande En kontaktperson för styrgruppen ska anges: Namn Adress Postadress Fakturaadress, E-postadress Telefon

Läs mer

Att överbrygga den digitala klyftan

Att överbrygga den digitala klyftan Det finns många grupper som behöver nås i arbetet med att överbrygga den digitala klyftan. En av dessa är de invandrare som kommer till vårt land. Monica Öhrn Johansson på Karlskoga folkhögskola möter

Läs mer

GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9. Kunskap och personlig utveckling

GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9. Kunskap och personlig utveckling GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9 Kunskap och personlig utveckling Vad är viktigt att lära sig när framtiden ständigt förändras? Världen förändras i snabb takt. Teknikutvecklingen, klimatutmaningen och globaliseringen

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan ÅMÅLS KOMMUN Barn- och elevhälsoplan Plan för arbete med elevhälsa i förskola och grundskola i Åmåls Kommun Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Elevhälsans uppdrag 2. Resursenheten

Läs mer

En likvärdig utbildning för alla. tillsammans gör vi det möjligt

En likvärdig utbildning för alla. tillsammans gör vi det möjligt En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Alla har rätt att lära på egna villkor Vi arbetar för att barn, unga och vuxna, oavsett funktionsförmåga, ska nå målen för sin utbildning.

Läs mer

Sida 1 av 5. Visst gör föräldrar skillnad. en regional heldagskonferens om föräldrastöd

Sida 1 av 5. Visst gör föräldrar skillnad. en regional heldagskonferens om föräldrastöd Sida 1 av 5 Visst gör föräldrar skillnad en regional heldagskonferens om föräldrastöd 12 januari 2016 Föräldrautbildning sparar skattepengar Att kommunernas föräldrautbildningar är uppskattade kan många

Läs mer

Vuxenutbildning i anstalt

Vuxenutbildning i anstalt Sammanfattning Rapport 2012:6 Vuxenutbildning i anstalt En kvalitetsgranskning av Kriminalvårdens klientutbildning med fokus på motivationsarbete och anpassning Sammanfattning Kriminalvården, som ansvarar

Läs mer

Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98)

Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) 1 D nr BG 2005-0082 YTTRANDE 2005-03-19 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Carlbeck-kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) Riksförbundet

Läs mer

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten TEMA MUSIK Utbildning av kultur- och aktivitetsinspiratörer (dag 3 av 3) Uppföljning Plats: Hotell Lappland, Lycksele Dag/tid: onsdag 27 maj kl 20.00

Läs mer

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele Elevhälsoplan Kastellskolan 2013-2014 Skolans arbete ska vila på en grund av kunskap om vad som främjar elevens lärande och utveckling. Styrdokumenten för skolan är tydliga med att alla elever ska få den

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: NTI Utbildning: El (2 starter) och El-automation (3 starter) Antal utskick: 69 Antal svar: 22 Svarsfrekvens: 32% Här

Läs mer

juni 2014 Till alla vänner i Klippan-sektionerna

juni 2014 Till alla vänner i Klippan-sektionerna juni 2014 Till alla vänner i Klippan-sektionerna brev Sommaren närmar sig. Hoppas ni har haft en bra vår tillsammans i Klippan-sektionerna! Ta med det här nyhetsbrevet till Klippan-sektionens nästa möte

Läs mer

Intervju med Elisabeth Gisselman

Intervju med Elisabeth Gisselman Sida 1 av 5 Intervju med Elisabeth Gisselman 1. Tre av fyra personer hemlighåller psykisk ohälsa för sin omgivning på grund av rädsla för diskriminering och avståndstagande varför är vi så rädda för psykisk

Läs mer

Mötesplats för skolledare på sfi

Mötesplats för skolledare på sfi Mötesplats för skolledare på sfi Bakgrund: efterfrågan i GRINT-intervjuer Nätverkande Gemensamma frågor Pedagogiska frågor i fokus Hur leda lärarlag i utveckling Hur slår vi vakt om kvaliteten på sfi inför

Läs mer

Parter Syfte Mål Målgrupp (bilaga 1) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Verksamheter som ska bedrivas i samverkan

Parter Syfte Mål Målgrupp (bilaga 1) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Verksamheter som ska bedrivas i samverkan ÖVERENSKOMMELSE Parter Norrtälje Kommun, org.nr 21 20 00-0217 Arbetsförmedlingen Norrtälje, org.nr 20 21 00-2124 Syfte Att genom samverkan utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Till Undervisningsråd Magdalena Karlsson, Skolverket

Till Undervisningsråd Magdalena Karlsson, Skolverket Till Undervisningsråd Magdalena Karlsson, Skolverket Remissyttrande rörande Allmänna råd med kommentarer utbildning på sjukhus eller institution knuten till ett sjukhus lämnat av Sveriges Sjukhuslärarförening.

Läs mer

Rådslag om Vår Framtid

Rådslag om Vår Framtid Rådslag om Vår Framtid 27 maj 2013 Innehåll Rådslagets utformning...2 Anteckningar...3 Inkluderande förhållningssätt och kultur... 3 Öppna mötesplatser... 4 Sveriges Bästa Skola... 5 Bra Infrastruktur

Läs mer

Upplevelsernas skola för lärande och utveckling

Upplevelsernas skola för lärande och utveckling Upplevelsernas skola för lärande och utveckling Specialskola för elever som är döva eller som har en hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning. Skolan tar även emot elever med medfödd eller

Läs mer

Enligt sändlista 2013-06-05 1(2) Dnr 30-2013:3243

Enligt sändlista 2013-06-05 1(2) Dnr 30-2013:3243 MISSIV Enligt sändlista 2013-06-05 1(2) Dnr 30-2013:3243 Skolinspektionens förslag till ändring i Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om betygsrätt för vuxenutbildning (SKOLFS 2011:155) Bestämmelser

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Skolverket Dnr 2009:406. Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009

Skolverket Dnr 2009:406. Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009 Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisningen - Matematiksatsningen 2009 En mall för beskrivning, uppföljning och värdering av det genomförda utvecklingsprojektet inom

Läs mer

Beslut för fristående grundskola

Beslut för fristående grundskola Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla Beslut för fristående grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Järfälla kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 1 (9) Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 Förändrad skollag I Lekebergs kommun pågår ett utvecklings- och förändringsarbete av elevhälsan för "att organisera arbetet på ett sätt som gör

Läs mer

Gymnasieplan Skurups kommun

Gymnasieplan Skurups kommun 1 Gymnasieplan Skurups kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-12-13 312 2 Gymnasieplan Gymnasieplanen anger Skurup kommuns målsättning och ambitioner för den gymnasiala utbildningen, gymnasiesärskolan

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-12-16 Vår referens Elin Ewers Sekreterare elin.ewers@malmo.se Tjänsteskrivelse under 2015 avseende distansutbildning

Läs mer

1. Skrivtorget, skrivarkurs på distans

1. Skrivtorget, skrivarkurs på distans 1. Skrivtorget, skrivarkurs på distans Nyköpings Folkhögskola Projektledare Jan Altsjö e-postadress info@nykoping.fhsk.se Tel 0155-29 20 80 Syfte och deltagare 2. Projektets syfte Ett sätt för skolan att

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Aspero Friskolor AB Org.nr. 556636-3973 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Karlskrona belägen i Karlskrona kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156,

Läs mer

Välkommen till Gotlands Hembygdsförbunds Hembygdsträffar 2016!

Välkommen till Gotlands Hembygdsförbunds Hembygdsträffar 2016! Välkommen till s Hembygdsträffar 2016! Till träffarna i år kom 119 personer från 42 föreningar. Årsmöte 10 april 2016 klockan 13.00 i Halla Bygdegård Motioner senast 29 februari Hedersnålsnomineringar

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Futuraskolan Bergtorp i Futuraskolan AB hösten 2014. Antal svar: 51

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Futuraskolan Bergtorp i Futuraskolan AB hösten 2014. Antal svar: 51 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Futuraskolan Bergtorp i Futuraskolan AB hösten 2014 Antal svar: 51 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ingår i den regelbundna

Läs mer

Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för verksamhet som erbjuds istället för förskola och fritidshem.

Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för verksamhet som erbjuds istället för förskola och fritidshem. 1 (6) 2013-01-22 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro 821 80 Bollnäs Stadshustorget 2 www.bollnas.se 0278-250 00 bollnas@bollnas.se 594-2636 2 (6) Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2015

Gysam Verksamhetsplan 2015 2014-11-27 Gysam Verksamhetsplan 2015 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

Etableringskurs för nyanlända

Etableringskurs för nyanlända Etableringskurs för nyanlända Kursens mål är att skapa en stärkt självbild och självkänsla genom ett nätverk med personliga relationer i såväl förenings- som arbetsliv i Jönköping. Ledord: utbildning,

Läs mer

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning?

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Statsbidrag till utvecklingsprojekt Kenneth Drougge, statsbidragsavdelningen kenneth.drougge@spsm.se 010-473 5387 En likvärdig

Läs mer

Vår vision: Självständiga och ansvarstagande människor med full delaktighet i ett öppet och tillgängligt samhälle

Vår vision: Självständiga och ansvarstagande människor med full delaktighet i ett öppet och tillgängligt samhälle Furuboda är en ideell förening som grundades 1960. Sedan starten har fokus i verksamheten varit enskilda individers utveckling och inkludering i samhället. Som icke vinstdrivande organisation har vi ett

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Förebyggande arbete mot kränkningar på nätet.

Förebyggande arbete mot kränkningar på nätet. REKTORSPROGRAMMET FÖRDJUPNINGSARBETE BLOCK 5 ÖRU, MHD, HDA K3 Förebyggande arbete mot kränkningar på nätet. Hur kan vi arbeta förebyggande på skolan? Katarina Fridén 2013-09-06 Innehållsförteckning 1.

Läs mer