Handläggning av hotande förtidsbörd och nyfödda barn vid gränsen för viabilitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handläggning av hotande förtidsbörd och nyfödda barn vid gränsen för viabilitet"

Transkript

1 Handläggning av hotande förtidsbörd och nyfödda barn vid gränsen för viabilitet Nationella riktlinjer, utarbetade av en arbetsgrupp konsensusgruppen utsedd av Svenska Neonatalföreningen och SFOG:s Perinatal-ARG. Magnus Domellöf, Marie Blomberg, Eva Engström, Aijaz Farooqi, Ola Hafström, Andreas Herbst, Stellan Håkansson, Assar Isberg, Annika Jeppsson, Baldvin Jonsson, Maria Jonsson, Fredrik Lundberg, Erik Normann, Sissel Saltvedt, Katarina Strand Brodd och Karin Pettersson.

2 Bakgrund Gränsen för viabilitet har sjunkit från veckor på 1980-talet till cirka veckor idag. Liten patientgrupp: barn per år föds i vecka Stora utmaningar Konsensus har saknats, ojämlikhet i vården Konsensus april 2016 Ansvariga för neonatalvård och förlossningsvård vid landets universitetssjukhus

3 Överlevnad (EXPRESS) Antal barn Överlevande % 22 v % 23 v %

4 Överlevnad Antal barn Överlevande % 21 v % 22 v % 23 v % 24 v % 25 v % Totalt % Data från SNQ. Delivery room deaths inte inräknade

5 Överlevnad vecka Data från SNQ,

6 Perinatal care and later outcome Obstetric indicators: Delivery at level III hospital Complete course of antenatal steroids Cesarean delivery Tocolytic treatment Neonatal indicators: Surfactant within 2 h Delivery attended by neonatologist Intubation immediately after birth Infant admitted for intensive care (of surviving at 30 min) Serenius, Blennow et al. Pediatrics 2015; 135: e1163

7 Perinatal care and later outcome Serenius, Blennow et al. Pediatrics 2015; 135: e1163

8 Perinatal care and later outcome Higher GA specific activity score was significantly associated with lower stillbirth risk and lower 1 y mortality Effect confined to wk group Lower risk of death or NDI at 2.5 y in high-activity regions Liveborn infants OR 0.68 ( ) Fetuses alive at mother s admission for delivery OR 0.69 ( ) Survivors assessed at 2.5 y No significant difference in rates of NDI (27% vs 30%) Serenius, Blennow et al. Pediatrics 2015; 135: e1163

9 Kan vi påverka överlevnaden? Aktivitetsnivån i den obstetriska och neonatala handläggningen påverkar överlevnad (EXPRESS-studien) I SNQ materialet : Lägre antal vårdade barn i vecka jämfört med förväntat, vid sjukhus med lägre aktivitetsnivå Data från MFR : Signifikant fler dödfödda vid sjukhus med lägre aktivietetsnivå i vecka 22, 23 och 24 Serenius, Blennow et al. Pediatrics 2015; 135: e1163

10 EXPRESS cohort 6.5 year follow-up 707 live born infants < 27 wk 494 (70%) survived to 1 y 486 (69%) survived to 6.5 y 441 (91% of survivors) assessed at 6.5 y 59 by medical record review only Serenius F et al. JAMA Peds Aug 2016; e-pub

11 EXPRESS cohort 6.5 year follow-up 22 wk 23 wk 24 wk 25 wk 26 wk n=5 n=52 n=95 n=165 n=177 None (0%) 22% 26% 33% 50% Mild (40%) 22% 34% 37% 25% Moderate (40%) 35% 21% 18% 16% Severe (20%) 22% 19% 12% 9% Mild disability: IQ -1 to -2, CP GMF 1 or mild visual impairment Moderate: IQ -2 to -3, CP GMF 2-3, moderate visual impairment or hearing impairment Severe: IQ < -3 SD, CP GMF >=4, blindness or deafness Serenius F et al. JAMA Peds Aug 2016; e-pub

12 Vilken är prognosen för barnen som föds i vecka efter EXPRESS? Enligt SNQ ( ), andel barn helt utan svår morbiditet* vid utskrivningen 45% hos 23 v barnen 53% hos 22 v barnen *ROP >=3, IVH >=3 eller cystisk PVL

13 Orsakar mer aktiv handläggning en ökad andel handikappade barn? Mer aktiv obstetrisk och neonatal handläggning ( ) ger ingen ökad risk för svår morbiditet under första levnadsåret EXPRESS studien: Ingen ökad risk för neurologisk funktionsnedsättning vid 2½ års ålder vid sjukhus med mer aktiv handläggning SNQ-kohorten : Ingen ökad andel med svår morbiditet vid utskrivningen hos barn som vårdades vid sjukhus med mer aktiv handläggning Håkansson S et al. Pediatrics 2004; 114: 58 Serenius, Blennow et al. Pediatrics 2015; 135: e1163

14 När ska den gravida kvinnan transporteras vid hotande prematurbörd? Konsensusgruppen rekommenderar att den gravida kvinnan transporteras så att hon befinner sig vid högspecialiserat centrum från vecka 22+0 Högspecialiserade centra: Umeå, Uppsala, Karolinska Solna, Linköping, Göteborg, Lund

15 När ska antenatala steroider ges? Minskar risken för neonatal död, RDS, IVH, NEC och sepsis hos barnet utan att ge biverkningar Effekten eventuellt sämre före vecka 26 Interventionsstudier saknas i vecka Observationsstudier talar för positiva effekter i vecka och Konsensusgruppen föreslår att antenatal steroidbehandling övervägs från vecka 22+0 och rekommenderar att steroidbehandling ges senast från vecka 23+0 Onland W et al. Am J Perinatol 2011; 28: 33 Carlo WA et al. JAMA 2011; 306: 2348 Fellman V et al. JAMA 2009; 301: 2225

16 När ska man göra sectio på fetal indikation? Kejsarsnitt kan vara livräddande och minska komplikationsrisken för barnet EXPRESS studien: Sectio i vecka minskade risken för död (OR 0.4; ) Vaginal förlossning vid sätesbjudning ökade risken för mental utvecklingsförsening vid 2½ års ålder (OR 2.0; ) I amerikansk observationsstudie (vecka 24-27): Planerat sectio vid sätesläge ökade överlevnaden (RR 3.0; ) Källen K et al. Acta Obst Gyn Scand 2015; 94: 1203 Reddy UM et al. Am J Ob Gyn 2012; 207: 117

17 När ska man göra sectio på fetal indikation? Sectio i mycket tidig graviditet är tekniskt svårt och innebär ökad komplikationsrisk för mamman Sectio i vecka associerat till ökad risk för blödning, infektion och behov av intensivvård Risken för någon av dessa komplikaioner var 11% i vecka och 9% i vecka (sectiofrekvens cirka 50%). Sectio i mycket tidig graviditet leder också ofta till rekommenderat sectio vid nästa graviditet pga ökad risk för uterusruptur. Reddy UM et al. Am J Obst Gyn 2015; 213: 538 Lannon SM et al. Obst Gyn 2015; 125: 1095

18 När ska man göra sectio på fetal indikation? Konsensusgruppen: Kejsarsnitt på fetal indikation (hotande asfyxi eller sätesbjudning/tvärläge) Bör övervägas från vecka 23+0 Rekommenderas från vecka 24+0

19 Hur ska familjen informeras? Konsensusgruppen betonar vikten av stöd och adekvat information till familjen vid hotande förtidsbörd Informationen ska vara baserad på nationella och lokala riktlinjer Om möjligt bör info ges av obstetriker och neonatolog tillsammans Ansvariga läkare bör i den mån det är möjligt ta hönsyn till föräldrarnas synpunkter

20 När ska neonatolog vara närvarande vid förlossningen? Konsensusgruppen rekommenderar att neonatolog ska vara närvarande vid alla förlossningar från vecka 22+0

21 När ska man initiera HLR av barnet? Ett barn som föds vecka 22+0 har rätt till sjukvård som alla andra människor i Sverige Ett barn fött nära viabilitetsgränsen har ett akut, livshotande tillstånd som ofta kan behandlas framgångsrikt Det är omöjligt att direkt efter förlossningen göra en säker prognos avseende chansen för överlevnad och risken för framtida men Grundinställningen bör vara ett initialt aktivt förhållningssätt såvida det inte är helt uppenbart att vårdinsatser är utsiktslösa Folkbokföringslagen SFS 2008: 207, 24 Läkarförbundets etiska regler 2009 Svenska Läkaresällskapets etikdelegation 2012

22 När ska man initiera HLR av barnet? Begreppet livstecken är dåligt definierat och används inte i konsensusdokumentet Konsensusgruppen föreslår att initiering av HLR övervägs för alla nyfödda från vecka 22+0 rekommenderas för alla nyfödda från vecka 23+0

23 Sammanfattning av rekommendationerna Transport till högspecialiserat centrum Nej Ja Ja Ja Ja Antenatal steroidbehandling Nej Överväg Ja Ja Kejsarsnitt på fetal indikation Nej Nej Överväg Ja Neonatolog närvarande vid förlossning Nej Ja Ja Ja Initiering av neontal HLR Nej Överväg Ja Ja Ja = Rekommenderas Nej = Rekommenderas ej Begreppet livstecken är dåligt definierat och används inte i konsensusdokumentet

24 Varför bra med konsensus? Jämlik vård Fokus på att förbättra outcomes för våra nya överlevare

25 Tack till alla kloka medarbetare! Karin Pettersson Marie Blomberg Eva Engström Aijaz Farooqi Ola Hafström Andreas Herbst Stellan Håkansson Assar Isberg Annika Jeppsson Baldvin Jonsson Maria Jonsson Fredrik Lundberg Erik Normann Sissel Saltvedt Katarina Strand Brodd

26 Handläggning av hotande förtidsbörd och nyfödda barn vid gränsen för viabilitet Nationella riktlinjer, utarbetade av en arbetsgrupp konsensusgruppen utsedd av Svenska Neonatalföreningen och SFOG:s Perinatal-ARG. Magnus Domellöf, Marie Blomberg, Eva Engström, Aijaz Farooqi, Ola Hafström, Andreas Herbst, Stellan Håkansson, Assar Isberg, Annika Jeppsson, Baldvin Jonsson, Maria Jonsson, Fredrik Lundberg, Erik Normann, Sissel Saltvedt, Katarina Strand Brodd och Karin Pettersson.

27 Bakgrund Gränsen för viabilitet har sjunkit från veckor på 1980-talet till cirka veckor idag. Liten patientgrupp: barn per år föds i vecka Stora utmaningar Konsensus har saknats, ojämlikhet i vården Konsensus april 2016 Ansvariga för neonatalvård och förlossningsvård vid landets universitetssjukhus

28 Överlevnad (EXPRESS) Antal barn Överlevande % 22 v % 23 v %

29 Överlevnad Antal barn Överlevande % 21 v % 22 v % 23 v % 24 v % 25 v % Totalt % Data från SNQ. Delivery room deaths inte inräknade

30 Överlevnad vecka Data från SNQ,

31 Perinatal care and later outcome Obstetric indicators: Delivery at level III hospital Complete course of antenatal steroids Cesarean delivery Tocolytic treatment Neonatal indicators: Surfactant within 2 h Delivery attended by neonatologist Intubation immediately after birth Infant admitted for intensive care (of surviving at 30 min) Serenius, Blennow et al. Pediatrics 2015; 135: e1163

32 Perinatal care and later outcome Serenius, Blennow et al. Pediatrics 2015; 135: e1163

33 Perinatal care and later outcome Higher GA specific activity score was significantly associated with lower stillbirth risk and lower 1 y mortality Effect confined to wk group Lower risk of death or NDI at 2.5 y in high-activity regions Liveborn infants OR 0.68 ( ) Fetuses alive at mother s admission for delivery OR 0.69 ( ) Survivors assessed at 2.5 y No significant difference in rates of NDI (27% vs 30%) Serenius, Blennow et al. Pediatrics 2015; 135: e1163

34 Kan vi påverka överlevnaden? Aktivitetsnivån i den obstetriska och neonatala handläggningen påverkar överlevnad (EXPRESS-studien) I SNQ materialet : Lägre antal vårdade barn i vecka jämfört med förväntat, vid sjukhus med lägre aktivitetsnivå Data från MFR : Signifikant fler dödfödda vid sjukhus med lägre aktivietetsnivå i vecka 22, 23 och 24 Serenius, Blennow et al. Pediatrics 2015; 135: e1163

35 EXPRESS cohort 6.5 year follow-up 707 live born infants < 27 wk 494 (70%) survived to 1 y 486 (69%) survived to 6.5 y 441 (91% of survivors) assessed at 6.5 y 59 by medical record review only Serenius F et al. JAMA Peds Aug 2016; e-pub

36 EXPRESS cohort 6.5 year follow-up 22 wk 23 wk 24 wk 25 wk 26 wk n=5 n=52 n=95 n=165 n=177 None (0%) 22% 26% 33% 50% Mild (40%) 22% 34% 37% 25% Moderate (40%) 35% 21% 18% 16% Severe (20%) 22% 19% 12% 9% Mild disability: IQ -1 to -2, CP GMF 1 or mild visual impairment Moderate: IQ -2 to -3, CP GMF 2-3, moderate visual impairment or hearing impairment Severe: IQ < -3 SD, CP GMF >=4, blindness or deafness Serenius F et al. JAMA Peds Aug 2016; e-pub

37 Vilken är prognosen för barnen som föds i vecka efter EXPRESS? Enligt SNQ ( ), andel barn helt utan svår morbiditet* vid utskrivningen 45% hos 23 v barnen 53% hos 22 v barnen *ROP >=3, IVH >=3 eller cystisk PVL

38 Orsakar mer aktiv handläggning en ökad andel handikappade barn? Mer aktiv obstetrisk och neonatal handläggning ( ) ger ingen ökad risk för svår morbiditet under första levnadsåret EXPRESS studien: Ingen ökad risk för neurologisk funktionsnedsättning vid 2½ års ålder vid sjukhus med mer aktiv handläggning SNQ-kohorten : Ingen ökad andel med svår morbiditet vid utskrivningen hos barn som vårdades vid sjukhus med mer aktiv handläggning Håkansson S et al. Pediatrics 2004; 114: 58 Serenius, Blennow et al. Pediatrics 2015; 135: e1163

39 När ska den gravida kvinnan transporteras vid hotande prematurbörd? Konsensusgruppen rekommenderar att den gravida kvinnan transporteras så att hon befinner sig vid högspecialiserat centrum från vecka 22+0 Högspecialiserade centra: Umeå, Uppsala, Karolinska Solna, Linköping, Göteborg, Lund

40 När ska antenatala steroider ges? Minskar risken för neonatal död, RDS, IVH, NEC och sepsis hos barnet utan att ge biverkningar Effekten eventuellt sämre före vecka 26 Interventionsstudier saknas i vecka Observationsstudier talar för positiva effekter i vecka och Konsensusgruppen föreslår att antenatal steroidbehandling övervägs från vecka 22+0 och rekommenderar att steroidbehandling ges senast från vecka 23+0 Onland W et al. Am J Perinatol 2011; 28: 33 Carlo WA et al. JAMA 2011; 306: 2348 Fellman V et al. JAMA 2009; 301: 2225

41 När ska man göra sectio på fetal indikation? Kejsarsnitt kan vara livräddande och minska komplikationsrisken för barnet EXPRESS studien: Sectio i vecka minskade risken för död (OR 0.4; ) Vaginal förlossning vid sätesbjudning ökade risken för mental utvecklingsförsening vid 2½ års ålder (OR 2.0; ) I amerikansk observationsstudie (vecka 24-27): Planerat sectio vid sätesläge ökade överlevnaden (RR 3.0; ) Källen K et al. Acta Obst Gyn Scand 2015; 94: 1203 Reddy UM et al. Am J Ob Gyn 2012; 207: 117

42 När ska man göra sectio på fetal indikation? Sectio i mycket tidig graviditet är tekniskt svårt och innebär ökad komplikationsrisk för mamman Sectio i vecka associerat till ökad risk för blödning, infektion och behov av intensivvård Risken för någon av dessa komplikaioner var 11% i vecka och 9% i vecka (sectiofrekvens cirka 50%). Sectio i mycket tidig graviditet leder också ofta till rekommenderat sectio vid nästa graviditet pga ökad risk för uterusruptur. Reddy UM et al. Am J Obst Gyn 2015; 213: 538 Lannon SM et al. Obst Gyn 2015; 125: 1095

43 När ska man göra sectio på fetal indikation? Konsensusgruppen: Kejsarsnitt på fetal indikation (hotande asfyxi eller sätesbjudning/tvärläge) Bör övervägas från vecka 23+0 Rekommenderas från vecka 24+0

44 Hur ska familjen informeras? Konsensusgruppen betonar vikten av stöd och adekvat information till familjen vid hotande förtidsbörd Informationen ska vara baserad på nationella och lokala riktlinjer Om möjligt bör info ges av obstetriker och neonatolog tillsammans Ansvariga läkare bör i den mån det är möjligt ta hönsyn till föräldrarnas synpunkter

45 När ska neonatolog vara närvarande vid förlossningen? Konsensusgruppen rekommenderar att neonatolog ska vara närvarande vid alla förlossningar från vecka 22+0

46 När ska man initiera HLR av barnet? Ett barn som föds vecka 22+0 har rätt till sjukvård som alla andra människor i Sverige Ett barn fött nära viabilitetsgränsen har ett akut, livshotande tillstånd som ofta kan behandlas framgångsrikt Det är omöjligt att direkt efter förlossningen göra en säker prognos avseende chansen för överlevnad och risken för framtida men Grundinställningen bör vara ett initialt aktivt förhållningssätt såvida det inte är helt uppenbart att vårdinsatser är utsiktslösa Folkbokföringslagen SFS 2008: 207, 24 Läkarförbundets etiska regler 2009 Svenska Läkaresällskapets etikdelegation 2012

47 När ska man initiera HLR av barnet? Begreppet livstecken är dåligt definierat och används inte i konsensusdokumentet Konsensusgruppen föreslår att initiering av HLR övervägs för alla nyfödda från vecka 22+0 rekommenderas för alla nyfödda från vecka 23+0

48 Sammanfattning av rekommendationerna Transport till högspecialiserat centrum Nej Ja Ja Ja Ja Antenatal steroidbehandling Nej Överväg Ja Ja Kejsarsnitt på fetal indikation Nej Nej Överväg Ja Neonatolog närvarande vid förlossning Nej Ja Ja Ja Initiering av neontal HLR Nej Överväg Ja Ja Ja = Rekommenderas Nej = Rekommenderas ej Begreppet livstecken är dåligt definierat och används inte i konsensusdokumentet

49 Varför bra med konsensus? Jämlik vård Fokus på att förbättra outcomes för våra nya överlevare

50 Tack till alla kloka medarbetare! Karin Pettersson Marie Blomberg Eva Engström Aijaz Farooqi Ola Hafström Andreas Herbst Stellan Håkansson Assar Isberg Annika Jeppsson Baldvin Jonsson Maria Jonsson Fredrik Lundberg Erik Normann Sissel Saltvedt Katarina Strand Brodd

Handläggning av hotande förtidsbörd och nyfödda barn vid gränsen för viabilitet

Handläggning av hotande förtidsbörd och nyfödda barn vid gränsen för viabilitet Handläggning av hotande förtidsbörd och nyfödda barn vid gränsen för viabilitet Nationella riktlinjer, utarbetade av en arbetsgrupp konsensusgruppen utsedd av Svenska Neonatalföreningen och Perinatal-ARG

Läs mer

Extrem prematuritet. Obstetrisk handläggning

Extrem prematuritet. Obstetrisk handläggning Extrem prematuritet Obstetrisk handläggning - en balansgång mellan fetal indikation och maternell risk SFOG Örebro 2016 Maria Jonsson Docent Förlossningsöverläkare Akademiska sjukhuset Uppsala Handläggning

Läs mer

33:e Svenska perinatalmötet

33:e Svenska perinatalmötet Svensk Förening för Perinatalmedicin 33:e Svenska perinatalmötet 24-25 oktober, 2013 Svenska Läkaresällskapet Klara Östra Kyrkogata 10 Stockholm Preliminärt program Onsdag 24 oktober, kl 17-19 Årsmöte

Läs mer

Bo Selander Neonatalkliniken, Lund Bo.Selander@skane.se

Bo Selander Neonatalkliniken, Lund Bo.Selander@skane.se Bo Selander Neonatalkliniken, Lund Bo.Selander@skane.se EXPRESS Extremely Preterm Infant Study in Sweden Samtliga levande födda barn < graviditetsvecka 27 Dödfödda graviditetsvecka 22+0 26+6 1 april 2004

Läs mer

Kejsarsnitt en genväg till livet -Vad vet vi i dag?

Kejsarsnitt en genväg till livet -Vad vet vi i dag? Kejsarsnitt en genväg till livet -Vad vet vi i dag? 25 20 15 10 5 0 Bakgrund Proportion of CS (%) related to total no. of deliveries in Sweden/Stockholm Sweden % Stockholm % 1999 2001 2003 År 1997 1995

Läs mer

Förlossning efter ett tidigare kejsarsnitt

Förlossning efter ett tidigare kejsarsnitt Förlossning efter ett tidigare kejsarsnitt Marie Carlsson Fagerberg, överläkare, doktorand Karin Källén, reproduktionsepidemiolog, docent, Handledare Middelfart 1 november 2013 VÄXJÖ HALMSTAD KARLSKRONA

Läs mer

Symtom och komplikationer

Symtom och komplikationer Persisterande ductus arteriosus (PDA) hos underburna barn Symtom och komplikationer Ola Hafström Neonatalverksamheten Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg Ductus arteriosus hos fostret Konstriktion

Läs mer

Anestesi vid omedelbara och akuta kejsarsnitt

Anestesi vid omedelbara och akuta kejsarsnitt Anestesi vid omedelbara och akuta kejsarsnitt QuickTime och en -dekomprimerare krävs för att kunna se bilden. Anja Marklund, leg.läkare, KK Södersjukhuset Josefine Nasiell, överläkare, KK Huddinge Omedelbara

Läs mer

Vem är för liten? Extrem prematuritet ett olöst problem

Vem är för liten? Extrem prematuritet ett olöst problem Vem är för liten? Extrem prematuritet ett olöst problem Martin Renlund Utvecklingen av den perinatala och neonatala vården har varit snabb och allt mindre barn kan idag räddas till livet och vårdas. Gränsen

Läs mer

Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv

Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv Ingrid Östlund Kvinnokliniken USÖ SFOG 2010-08-30 Graviditetsdiabetes (GDM) asymptomatiskt tillstånd av glucosintolerans upptäckt

Läs mer

31:a Svenska Perinatalmötet oktober 2011

31:a Svenska Perinatalmötet oktober 2011 Svensk Förening för Perinatalmedicin 31:a Svenska Perinatalmötet 27 28 oktober 2011 Svenska Läkaresällskapet Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm Onsdagen den 26 oktober 17.00-19.00 Årsmöte Perinatal-ARG.

Läs mer

Underburenhet - definitioner

Underburenhet - definitioner Preterm födsel Underburenhet - definitioner Preterm: < 37 fulla veckor Very preterm: < 32 fulla veckor Extremely preterm: < 28 fulla veckor Underburenhet - prevalens - Mellan 5 och 11 % av alla födslar

Läs mer

Robson Ett förbättringsarbete inom ST-utbildningen av Frida Ekengård

Robson Ett förbättringsarbete inom ST-utbildningen av Frida Ekengård Robson Ett förbättringsarbete inom ST-utbildningen av Frida Ekengård It is not whether your caesarean section rate is too high or too low but: Do you know what it is, why, and what are the consequences?

Läs mer

Underburenhet = För tidig födsel = Prematur förlossning = Preterm birth

Underburenhet = För tidig födsel = Prematur förlossning = Preterm birth Preterm födsel Underburenhet = För tidig födsel = Prematur förlossning = Preterm birth English abbreviations PTB - preterm birth (för tidig födsel) PTD - preterm delivery (för tidig födsel) PTL - preterm

Läs mer

Medicinsk vetenskap AV, Verksamhetsförlagd utbildning - förlossningsvård II, 10,5 hp

Medicinsk vetenskap AV, Verksamhetsförlagd utbildning - förlossningsvård II, 10,5 hp 1 (5) Kursplan för: Medicinsk vetenskap AV, Verksamhetsförlagd utbildning - förlossningsvård II, 10,5 hp Medical science MA, Maternity care II, 10,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Hemförlossningar i Sverige 1992-2005

Hemförlossningar i Sverige 1992-2005 Hemförlossningar i Sverige 1992-2005 Förlossningsutfall och kvinnors erfarenheter MÄLARDALENS HÖGSKOLA Förekomst av hemförlossning Globalt: hälften av alla födslar Högresursländer: 0,1 5 procent Nederländerna:

Läs mer

Vår tids skandal dödsfall varje dag på grund av dålig mödrahälsa

Vår tids skandal dödsfall varje dag på grund av dålig mödrahälsa Vår tids skandal 20 000 dödsfall varje dag på grund av dålig mödrahälsa Staffan Bergström Avd. för internationell hälsa (IHCAR) Karolinska Institutet Stockholm Women are not dying because of diseases we

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning RAPPORT Datum 2013-12-10 1 (10) Till Regiondirektör Jonas Rastad Genomlysning av förlossningsvården i Under sommaren 2013 var förlossningsvården i ansträngd.

Läs mer

Möte angående sena aborter

Möte angående sena aborter Anteckningar 2017-10-11 Dnr 22838/2017-6 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården Lars-Torsten Larsson lars-torsten.larsson@socialstyrelsen.se Möte angående sena aborter Tid och

Läs mer

Kronisk hypertoni och graviditet Epidemiologiska aspekter på maternella och perinatala komplikationer

Kronisk hypertoni och graviditet Epidemiologiska aspekter på maternella och perinatala komplikationer Kronisk hypertoni och graviditet Epidemiologiska aspekter på maternella och perinatala komplikationer Karin Zetterström, KK, USÖ, Örebro Handledare Doc Solveig Lindeberg KK, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Läs mer

Sveus konferens 25 november 2014. Boubou Hallberg, Karolinska Universitetssjukhuset

Sveus konferens 25 november 2014. Boubou Hallberg, Karolinska Universitetssjukhuset Sveus konferens 25 november 2014 Boubou Hallberg, Karolinska Universitetssjukhuset 1 Preterm birth - from survival 2 to life-long health 3 Värdebaserad vård kan inte implementeras genom tillfälliga insatser,

Läs mer

Virala CNS infektioner hos barn. - prognos efter encefalit i barndomen

Virala CNS infektioner hos barn. - prognos efter encefalit i barndomen Virala CNS infektioner hos barn - prognos efter encefalit i barndomen Åsa Fowler, Barnläkare, PhD Sektionen för akut och allmänpediatrik, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge Inst för Kvinnor och Barns

Läs mer

HLR Till vilket liv överlever patienterna? Gisela Lilja Skånes Universitets sjukhus VO Neurologi och Rehabiliteringsmedicin Lunds Universitet

HLR Till vilket liv överlever patienterna? Gisela Lilja Skånes Universitets sjukhus VO Neurologi och Rehabiliteringsmedicin Lunds Universitet HLR 2016 - Till vilket liv överlever patienterna? Gisela Lilja Skånes Universitets sjukhus VO Neurologi och Rehabiliteringsmedicin Lunds Universitet Inte bara överlevnad En lyckad återupplivning skall

Läs mer

Vems är förlossningen? Möte med kvinnor som önskar kejsarsnitt. Elsa Lena Ryding Karolinska Solna, Stockholm

Vems är förlossningen? Möte med kvinnor som önskar kejsarsnitt. Elsa Lena Ryding Karolinska Solna, Stockholm Vems är förlossningen? Möte med kvinnor som önskar kejsarsnitt Elsa Lena Ryding Karolinska Solna, Stockholm Hur många gravida kvinnor i Sverige önskar kejsarsnitt? Enligt KUB 1999-2000 skulle 8,2% av 3283

Läs mer

Induktion efter tidigare snitt

Induktion efter tidigare snitt Induktion efter tidigare snitt Induktionsmetoder & risk för uterusruptur Maria Jonsson Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet Kvinnokliniken Akademiska sjukhuset Jävsdeklaration

Läs mer

Prehospital gynekologi och obstetrik. Carina Bejlum Obstetriker NU-Sjukvården NÄL Trollhättan

Prehospital gynekologi och obstetrik. Carina Bejlum Obstetriker NU-Sjukvården NÄL Trollhättan Carina Bejlum Obstetriker NU-Sjukvården NÄL Trollhättan Disposition Gynekologi Dysmenorré Ovulation Ovarial cysta Disposition Obstetrik Första trimesterkomplikationer Spontan abort Legal abort X Disposition

Läs mer

Screening för GDM. Eva Anderberg Leg. barnmorska Med Dr

Screening för GDM. Eva Anderberg Leg. barnmorska Med Dr Screening för GDM Eva Anderberg Leg. barnmorska Med Dr General oral glucose tolerance test during pregnancy An opportunity for improved pregnancy outcome and improved future health Screening 1. Att testa

Läs mer

Information från förlossningen Maria Jonsson Docent Överläkare

Information från förlossningen Maria Jonsson Docent Överläkare Information från förlossningen Maria Jonsson Docent Överläkare Obstetrik Gemensamma mål. Fokusmål 2016/2017 Nya riktlinjer för intrapartal CTG-övervakning Frågor och funderingar från er? Gemensamma mål

Läs mer

Svår syrebrist orsakad av brister i vården under förlossningen. Sophie Berglund

Svår syrebrist orsakad av brister i vården under förlossningen. Sophie Berglund Svår syrebrist orsakad av brister i vården under förlossningen Sophie Berglund Bakgrund Varje år ansöker 20-50 patienter till PSR om ekonomisk ersättning på grund av misstanke om felbehandling i anslutning

Läs mer

Värkhämmande behandling

Värkhämmande behandling Andreas Herbst Skånes Universitetssjukhus Värkhämmande behandling -Finns skäl att behandla? -När? - Vilken behanling? Obstet Gynecol 2008: Amerikanska obstetrikers syn på värkhämmande behandling 96% rekommenderade

Läs mer

Bilaga 3. Assisterad befruktning 2006 Assisted reproduction Results of treatment 2006

Bilaga 3. Assisterad befruktning 2006 Assisted reproduction Results of treatment 2006 Bilaga 3 Assisterad befruktning 2006 Assisted reproduction Results of treatment 2006 Diagram- och tabellförteckning Diagram Diagrams 1. Antal återföranden av befruktade ägg efter behandlingstyp, 1991 2006

Läs mer

Följande ändringar har gjorts i ärendet Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval förlossning:

Följande ändringar har gjorts i ärendet Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval förlossning: Hälso- och sjukvårdsdirektören 2013-10-01 Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2013-10-08, p 6 1 (1) HSN 1111-1442 Följande ändringar har gjorts i ärendet Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval förlossning:

Läs mer

Kranskärlsröntgen efter hjärtstopp. Sten Rubertsson, Professor Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Uppsala University Hospital, Sweden

Kranskärlsröntgen efter hjärtstopp. Sten Rubertsson, Professor Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Uppsala University Hospital, Sweden Kranskärlsröntgen efter hjärtstopp Sten Rubertsson, Professor Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Uppsala University Hospital, Sweden Andel levande inlagd på sjukhus Överlevnad 1 månad efter

Läs mer

Förslag till auktorisering av förlossningsenhet

Förslag till auktorisering av förlossningsenhet Förvaltningen Eva Lestner HSN 2008-12-16 p 16 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) 2008-11-28 HSN 0804-0605 Förslag till auktorisering av förlossningsenhet Ärendet I detta ärende framläggs förslag till godkännande av

Läs mer

SNQ:s årsrapport för 2013: Neonatalvårdens omfattning och resultat

SNQ:s årsrapport för 2013: Neonatalvårdens omfattning och resultat SNQ:s årsrapport för 2013: Neonatalvårdens omfattning och resultat Bakgrund och omfattning Omkring 10 procent av alla nyfödda barn läggs in på neonatalavdelningarna vid landets sjukhus för att de behöver

Läs mer

När ska vi angiografera? Sten Rubertsson, Professor Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Uppsala University Hospital, Sweden

När ska vi angiografera? Sten Rubertsson, Professor Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Uppsala University Hospital, Sweden När ska vi angiografera? Sten Rubertsson, Professor Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Uppsala University Hospital, Sweden Andel patienter som lever vid 1 månad efter hjärtstoppet Antal

Läs mer

Vikt sex år efter barnets födelse:

Vikt sex år efter barnets födelse: Vikt sex år efter barnets födelse: En uppföljningsstudie av feta kvinnor som deltagit i ett interventionsprogram under graviditeten Ing-Marie Claesson RNM, PhD Body mass index (BMI) WHO Normalvikt 18,5

Läs mer

GynObstetrik. Förtidsbörd. the33. Health Department

GynObstetrik. Förtidsbörd. the33. Health Department GynObstetrik Förtidsbörd Health Department Innehållsförteckning 1 Förtidsbörd.....2 Definition.......2 Incidens.......2 Riskfaktorer.......2 Orsaker.......2 Faktorer associeras med förtidsbörd.. 3 Akut

Läs mer

Målvärden och metabol kontroll - erfarenhet från lokalt kvalitetsprotokoll

Målvärden och metabol kontroll - erfarenhet från lokalt kvalitetsprotokoll Målvärden och metabol kontroll - erfarenhet från lokalt kvalitetsprotokoll Per-Olof Olsson Med.dr., specialist i endokrinologi och diabetes Endokrin- och Diabetescentrum, Karlstad Poor glycated haemoglobin

Läs mer

Konferensen En dag om föräldrastöd, Växjö 2013-11-28. Vänta och föda barn studier bland kvinnor med utvecklingsstörning

Konferensen En dag om föräldrastöd, Växjö 2013-11-28. Vänta och föda barn studier bland kvinnor med utvecklingsstörning Konferensen En dag om föräldrastöd, Växjö 2013-11-28 Vänta och föda barn studier bland kvinnor med utvecklingsstörning Foto: Berit Höglund Berit Höglund, barnmorska, medicine doktor, Institutionen för

Läs mer

SNQ:s årsrapport 2012: Neonatalvårdens omfattning och resultat

SNQ:s årsrapport 2012: Neonatalvårdens omfattning och resultat SNQ:s årsrapport 2012: Neonatalvårdens omfattning och resultat Bakgrund och omfattning Omkring 10 procent av alla nyfödda barn läggs in på neonatalavdelningarna vid landets sjukhus för att de behöver extra

Läs mer

Primärt kejsarsnitt och risk för sfinkterskada vid efterföljande vaginal födsel

Primärt kejsarsnitt och risk för sfinkterskada vid efterföljande vaginal födsel Primärt kejsarsnitt och risk för sfinkterskada vid efterföljande vaginal födsel Charlotte Elvander, Barnmorska, PhD Mia Ahlberg, Barnmorska, PhD Malin Edqvist, Barnmorska, Doktorand Olof Stephansson, MD,

Läs mer

Svenska erfarenheter av fertilitetsbevarande åtgärder samt indikationer

Svenska erfarenheter av fertilitetsbevarande åtgärder samt indikationer Svenska erfarenheter av fertilitetsbevarande åtgärder samt indikationer Kenny A. Rodriguez-Wallberg MD, PhD Docent, Överläkare Reproduktionsmedicin Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm SFOG Fertilitetsbevarande

Läs mer

The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro

The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro Karin Manhem Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Överlevnad Blodtryck Överlevnad NEJ Blodtryck Överlevnad Blodtryck Blodtryck och

Läs mer

Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat

Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat Omkring 10 procent av alla nyfödda barn läggs in på neonatalavdelningarna vid landets sjukhus för att de behöver extra hjälp och vård i samband

Läs mer

Behandling av myom är alltid mer än hysterektomi! Myomenukleation Barbro Edén Enheten för reproduktionsmedicin SU

Behandling av myom är alltid mer än hysterektomi! Myomenukleation Barbro Edén Enheten för reproduktionsmedicin SU Behandling av myom är alltid mer än hysterektomi! Myomenukleation Barbro Edén Enheten för reproduktionsmedicin SU Indikation,begränsningar o möjligheter Patientens symtom och önskemål Utredning och överväganden

Läs mer

Svensk förening för perinatalmedicin, 33:e Perinatalmötet, 24-25 oktober 2013, Svenska läkaresällskapet, Stockholm ABSTRACT-BOK

Svensk förening för perinatalmedicin, 33:e Perinatalmötet, 24-25 oktober 2013, Svenska läkaresällskapet, Stockholm ABSTRACT-BOK Svensk förening för perinatalmedicin, 33:e Perinatalmötet, 24-25 oktober 2013, Svenska läkaresällskapet, Stockholm ABSTRACT-BOK 1) COGNITIVE FUNCTIONING IN 11 TO 16 YEAR OLD CHILD BORN AT OR < 25 WEEKS

Läs mer

Fetma under graviditet en interventionsstudie

Fetma under graviditet en interventionsstudie Fetma under graviditet en interventionsstudie Ing-Marie Claesson RNM, PhD Body mass index (BMI) WHO Normalvikt 18,5 24,9 Övervikt 25,0 29,9 Fetma, grad I 30,0 34,9 Fetma, grad II 35,0 39,9 Fetma, grad

Läs mer

Psykisk sjukdom i samband med graviditet, barnafödande och spädbarnstid

Psykisk sjukdom i samband med graviditet, barnafödande och spädbarnstid Psykisk sjukdom i samband medgraviditet och spädbarnst Psykisk sjukdom i samband med graviditet, barnafödande och spädbarnstid Ulla Björklund Överläkare, mödrahälsovård och förlossningsvård Psykisk sjukdom

Läs mer

Bakteriell vaginos och förtidsbörd Screening Pro/Con

Bakteriell vaginos och förtidsbörd Screening Pro/Con Bakteriell vaginos och förtidsbörd Screening Pro/Con Ulla-Britt Wennerholm Perinatalmedicinskt Centrum, Avd för Obstetrik och Gynekologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg SFOG veckan, Skövde,

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Neonatal Trombocytopeni

Neonatal Trombocytopeni Vårdplaneringsgruppen för pediatrisk hematologi Vårdprogram vid Neonatal Trombocytopeni Utarbetet 2006 och reviderat maj 201 av Jacek Winiarski och Göran Elinder 1 Innehåll Definition, symptom, orsaker

Läs mer

Vanliga graviditetskomplikationer 2010. Agneta Blanck och Karin Petersson Obstetriksektionen Karolinska Huddinge

Vanliga graviditetskomplikationer 2010. Agneta Blanck och Karin Petersson Obstetriksektionen Karolinska Huddinge Vanliga graviditetskomplikationer 2010 Agneta Blanck och Karin Petersson Obstetriksektionen Karolinska Huddinge Obstetrik Syftet med obstetrisk verksamhet är att optimera förutsättningarna för frisk mor

Läs mer

Barnetikrådet. Skånes Universitetssjukhus

Barnetikrådet. Skånes Universitetssjukhus Barnetikrådet Skånes Universitetssjukhus Anders Castor Överläkare Barnonkolog, SUS, Lund Ordförande, barnetikrådet, SUS Ledamot SLS Delegation för Medicinsk Etik Barnetikrådet Sedan 2008 ü 7 Läkare ü 3

Läs mer

Svenska Epilepsisällskapet Uppsala 12 mars Lena Hellström- Westas Institutionen för kvinnors och barns hälsa Uppsala Universitet

Svenska Epilepsisällskapet Uppsala 12 mars Lena Hellström- Westas Institutionen för kvinnors och barns hälsa Uppsala Universitet Svenska Epilepsisällskapet Uppsala 12 mars 2010 aeeg monitorering av prematura barn Lena Hellström- Westas Institutionen för kvinnors och barns hälsa Uppsala Universitet Med ökande mognad blir interburst

Läs mer

Kunskap ger välfärd Finohta / Harmonisering av fosterscreeningar / Ilona Autti-Rämö 1. Fosterscreening och. Ilona Autti-Rämö, doc.

Kunskap ger välfärd Finohta / Harmonisering av fosterscreeningar / Ilona Autti-Rämö 1. Fosterscreening och. Ilona Autti-Rämö, doc. Kunskap ger välfärd Finohta / Harmonisering av fosterscreeningar / Ilona Autti-Rämö 1 Fosterscreening och etiska värderingar Ilona Autti-Rämö, doc. Kunskap ger välfärd Finohta / Harmonisering av fosterscreeningar

Läs mer

Induk&on 26:e augus& 2015

Induk&on 26:e augus& 2015 Induk&on 26:e augus& 2015 Jag har inga jäv eller intressekonflikter att deklarera Primum non nocere Induktion leder till Längre förlossningar Ökad risk för sectio Slutsats: Inducera bara på medicinsk indikation

Läs mer

Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten Medicinska fakulteten SBMP13, Förlossning samt postnatal och neonatal vård, 9,0 högskolepoäng Delivery, postnatal and neonatal care, 9.0 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är

Läs mer

Förändrade indikationer för f elektiva sectio- finns evidens för f

Förändrade indikationer för f elektiva sectio- finns evidens för f Förändrade indikationer för f elektiva sectio- finns evidens för f denna förändring? f Ylva Vladic Stjernholm,, MD, PhD, Eva Eneroth, MD, PhD, Karin Pettersson MD, PhD Institutionen för f r kvinnors och

Läs mer

Patienter med bipolär/unipolär sjukdom och schizofreni som gör suicidförsök löper stor risk för suicid

Patienter med bipolär/unipolär sjukdom och schizofreni som gör suicidförsök löper stor risk för suicid Patienter med bipolär/unipolär sjukdom och schizofreni som gör suicidförsök löper stor risk för suicid Utvecklingsenheten Layout: Tina Ehsleben, Kriminalvårdens Utvecklingsenhet, 2010 Tryckning: Kriminalvårdens

Läs mer

Atypisk cervixcytologi under graviditet

Atypisk cervixcytologi under graviditet Atypisk cervixcytologi under graviditet SFOG-veckan i Varberg 26 augusti 2014 Cecilia Kärrberg Överläkare, Med dr Processansvarig för cervixdysplasi och vulvaförändringar Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Placenta accreta när ska den lämnas kvar?

Placenta accreta när ska den lämnas kvar? Placenta accreta när ska den lämnas kvar? ST-läkare Merit Kullinger Handledare: Specialist i gynekologi och obstetrik, öl Lars-Olof Svensson Specialist i gynekologi och obstetrik, öl Olga Romanov Kvinnokliniken

Läs mer

Mödradödlighet i Sverige

Mödradödlighet i Sverige Mödradödlighet i Sverige Maternal Mortality in Sweden. Classification, Country of birth, and Quality of care Annika Esscher September 2014 1 Varför studera mödradödlighet i Sverige??? Varje fall är en

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012 Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 2010 Innehåll Graviditet Tabell 1. Mödrarnas ålder fördelat på paritet, 1973-2010

Läs mer

Perinatalt omhänder- tagande vid extrem underburenhet

Perinatalt omhänder- tagande vid extrem underburenhet Perinatalt omhänder- tagande vid extrem underburenhet Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Diabetes och graviditet

Diabetes och graviditet Diabetes och graviditet Carina Ursing - Diabetolog Postkonferens Dagens Medicin Svensk Förening för Diabetologi 2015-10-15 1 Incidens i Sverige Av alla graviditeter Typ 1- diabetes - 0,3% Typ 2- diabetes

Läs mer

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus Värdebaserad uppföljning av förlossningsvård analys från framtagande av nya uppföljningssystem. Presentation av historiska resultat för att tydliggöra möjligheter och utmaningar i framtida uppföljning.

Läs mer

Mödravårdens bemötande av kvinnor och män med olika etniska bakgrund: tolkpraktiker och kulturtolksdoulor

Mödravårdens bemötande av kvinnor och män med olika etniska bakgrund: tolkpraktiker och kulturtolksdoulor Mödravårdens bemötande av kvinnor och män med olika etniska bakgrund: tolkpraktiker och kulturtolksdoulor Sabine Gruber, docent i socialt arbete Inst. för samhälls- och välfärdsstudier 2 Etnicitet och

Läs mer

Hur kan vi förbättra säkerhet vid VE? Gammal skåpmat och pågående utveckling. PhD Student Kristina Pettersson Supervisor Gunilla Ajne

Hur kan vi förbättra säkerhet vid VE? Gammal skåpmat och pågående utveckling. PhD Student Kristina Pettersson Supervisor Gunilla Ajne Hur kan vi förbättra säkerhet vid VE? Gammal skåpmat och pågående utveckling PhD Student Kristina Pettersson Supervisor Gunilla Ajne Jävsdeklaration Jag har inga intressekonflikter eller finansiella bindningar

Läs mer

RESULTAT. Graviditets- och förlossningsvård. 1. Övervikt och fetma vid inskrivning till mödrahälsovård

RESULTAT. Graviditets- och förlossningsvård. 1. Övervikt och fetma vid inskrivning till mödrahälsovård RESULTAT Graviditets- och förlossningsvård 1. Övervikt och fetma vid inskrivning till mödrahälsovård Övervikt och fetma vid inskrivning på MVC speglar det aktuella hälsoläget i befolkningen. Norrbotten

Läs mer

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR)

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) 2015-03-20 M. Karlsson Marit Karlsson Med dr överläkare LAH Linköping SLS Delegation för medicinsk etik Vår tids utmaning 1. Vi kan idag (alltmer) förlänga

Läs mer

24:e Svenska Perinatalmötet

24:e Svenska Perinatalmötet Svensk Förening för Perinatalmedicin 24:e Svenska Perinatalmötet 21-22 oktober 2004 Svenska Läkaresällskapet Onsdagen den 20 oktober 16.30 18.30 Årsmöte Perinatal ARG. Mötet äger rum i klubbrummet på Svenska

Läs mer

Neonatal trombocytopeni

Neonatal trombocytopeni Neonatal trombocytopeni Neonatal trombocytopeni 1. Normalvärden lägre a.

Läs mer

Trombos under graviditetmortalitet

Trombos under graviditetmortalitet Trombos under graviditetmortalitet SFOG-veckan Luleå 2007 Eva Samuelsson, distriktsläkare, docent Allmänmedicin, Inst för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet Pulmonary embolism is the leading

Läs mer

Lokal:K64 rum 2, Huddinge. Föreläsare. seminarieledare. Kursledningen Eric Herlenius - Henry Nisell. Evianne Larsson. Anna Karin Edstedt Bonamy

Lokal:K64 rum 2, Huddinge. Föreläsare. seminarieledare. Kursledningen Eric Herlenius - Henry Nisell. Evianne Larsson. Anna Karin Edstedt Bonamy Onsdag 5/12 08.30 08.50 08.50 09.30 09.30-10.15 K64 rum 2, Huddinge GENESIS + NORMAL OBSTETRIK Upprop samt Inledning: Perinatologi Translationell Klinik & Elektivarbeten Rundvandring på Kvinnokliniken

Läs mer

Projektet Säker förlossningsvård 1 och 2

Projektet Säker förlossningsvård 1 och 2 Mycket välkomna! 1 Projektet Säker förlossningsvård 1 och 2 Samtliga 46 förlossningskliniker i landet genomförde PSF1. Projektet tog fyra år och avslutades med en hearing hösten 2011. PSF 1 inriktades

Läs mer

Ina May Gaskin. Winner of the Right Livelihood Award 2011

Ina May Gaskin. Winner of the Right Livelihood Award 2011 Ina May Gaskin Winner of the Right Livelihood Award 2011 The Jury recognises Ina May Gaskin (USA) for her whole-life s work teaching and advocating safe, woman-centred childbirth methods that best promote

Läs mer

Sophiahemmet Högskola. Ingela Rådestad

Sophiahemmet Högskola. Ingela Rådestad Sophiahemmet Högskola Ingela Rådestad Malm, M-C., Lindgren, H., Rådestad, I. (accepted). To lose contact with one s unborn baby Mothers experiences prior to receiving news that her baby has died in utero.

Läs mer

Bättre hälsa för prematurfödda barn på lång sikt genom ökad andel för tidigt födda barn som får bröstmjölk vid utskrivning från Neo-Iva, NUS

Bättre hälsa för prematurfödda barn på lång sikt genom ökad andel för tidigt födda barn som får bröstmjölk vid utskrivning från Neo-Iva, NUS Bättre hälsa för prematurfödda barn på lång sikt genom ökad andel för tidigt födda barn som får bröstmjölk vid utskrivning från Neo-Iva, NUS Bättre hälsa för prematurfödda barn på lång sikt genom ökad

Läs mer

Benamputationer i Sverige = Lika för alla? Anton Johannesson Ortopedingenjör, Med Dr.

Benamputationer i Sverige = Lika för alla? Anton Johannesson Ortopedingenjör, Med Dr. Benamputationer i Sverige = Lika för alla? Anton Johannesson Ortopedingenjör, Med Dr. Friskrivningsklausul Denna sammanfattning, om inte annat anges, av amputationsstatistik i Sverige är tagen från Socialstyrelsen

Läs mer

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom Kristian Borg Div of Rehabilitation Medicine, Karolinska Institutet and Danderyd University Hospital Stockholm Sweden Pågående denervation som kompenseras

Läs mer

Kejsarsnitt på icke medicinsk indikation

Kejsarsnitt på icke medicinsk indikation Kejsarsnitt på icke medicinsk indikation Berörda enheter MVC kusten, SMVC och förlossningsavdelningen Sunderby sjukhus. Syfte Enhetlig rutin. Förklaring Ca 8 % av svenska kvinnor önskar planerad kejsarsnittsförlossning

Läs mer

Datum 2015-04-27 Sida 1 (5) Svar på motion från Jan Wiklund (M) med flera: "Öppna barnmorskeledd förlossning i Mora"

Datum 2015-04-27 Sida 1 (5) Svar på motion från Jan Wiklund (M) med flera: Öppna barnmorskeledd förlossning i Mora ,,1~ Landstinget Il DALARNA Division kirurgi Datum 2015-04-27 1 (5) 0 0 0 1 1 5 Dnr LD14/01771 Uppdnr 824 2015-04-13 Landstingsstyrelsen 2015-04-27 Svar på motion från Jan Wiklund (M) med flera: "Öppna

Läs mer

GynObstetrik. Fosterbjudning. the33. Health Department

GynObstetrik. Fosterbjudning. the33. Health Department GynObstetrik Fosterbjudning Health Department Innehållsförteckning 1 Huvudbjudning.....2 Occipitoposterior......2 Lång rotation.... 3 Kort rotation......4 Handläggning av occipitoposterior bjudning........4

Läs mer

Doppler inom Obstetriken. Hans Bokström Överläkare MD SU Sahlgrenska

Doppler inom Obstetriken. Hans Bokström Överläkare MD SU Sahlgrenska Doppler inom Obstetriken Hans Bokström Överläkare MD SU Sahlgrenska Doppler effekt Är ett fysikaliskt fenomen, som innebär en förändring av ljud frekvensen beroende på om källan närmar sig eller avlägsnar

Läs mer

Kan MS botas? Svenska och internationella erfarenheter av blodstamcellstransplantation som behandling fo r multipel skleros

Kan MS botas? Svenska och internationella erfarenheter av blodstamcellstransplantation som behandling fo r multipel skleros Kan MS botas? Svenska och internationella erfarenheter av blodstamcellstransplantation som behandling fo r multipel skleros Joachim Burman, Överläkare Neurologkliniken Akademiska sjukhuset Vad menas

Läs mer

Oxytocin och EDA SFOAI vårmöte 2016 Maria Jonsson

Oxytocin och EDA SFOAI vårmöte 2016 Maria Jonsson Oxytocin och EDA SFOAI vårmöte 2016 Maria Jonsson Docent, överläkare Akademiska sjukhuset Oxytocin och EDA Effekter av EDA på förlossningsutfall Reducerar oxytocininfusion oönskade effekter av EDA? I förlossningens

Läs mer

Palliativ strålbehandling. Björn Zackrisson

Palliativ strålbehandling. Björn Zackrisson Palliativ strålbehandling Björn Zackrisson Huvudsakliga indikationer Smärta av okomplicerad skelettmetastas Neuralgisk smärta vid skelettmetastasering Patologisk fraktur, ev. profylaktiskt Medullakompression

Läs mer

DIABETES OCH GRAVIDITET

DIABETES OCH GRAVIDITET DIABETES OCH GRAVIDITET Komplicerad graviditet och förlossning SFOG kurs november 2017 LINDA ENGLUND ÖGGE, MD, PHD, DIETIST Incidens av diabetes under graviditet i Sverige Diabetes typ 1, 0.5% av de gravida

Läs mer

Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret

Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret Ett flaggskepp bland svenska kvalitetsregister Johan Herlitz Professor i prehospital akutsjukvård i Västra Götaland Högskolan i Borås och Sahlgrenska universitetssjukhuset,

Läs mer

Våga väga. Ett interventionsprojekt för obesa kvinnor på Danderyds sjukhus Mödrahälsovårdsöverläkare, Med Dr. Elisabeth Storck Lindholm.

Våga väga. Ett interventionsprojekt för obesa kvinnor på Danderyds sjukhus Mödrahälsovårdsöverläkare, Med Dr. Elisabeth Storck Lindholm. Våga väga Ett interventionsprojekt för obesa kvinnor på Danderyds sjukhus Mödrahälsovårdsöverläkare, Med Dr. Elisabeth Storck Lindholm Våga väga På Danderyds sjukhus sedan september 2006, i Södertälje,

Läs mer

Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Carl-Johan Höijer,

Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Carl-Johan Höijer, Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Carl-Johan Höijer, Universitetssjukhuset i Lund Etiska aspekter på devicebehandling Carl

Läs mer

Omskärelse av små pojkar BHV-dagar december Estelle Naumburg Barnläkare, lektor i pediatrik Östersunds barnklinik, Umeå Universitet

Omskärelse av små pojkar BHV-dagar december Estelle Naumburg Barnläkare, lektor i pediatrik Östersunds barnklinik, Umeå Universitet Omskärelse av små pojkar BHV-dagar december 2016 Estelle Naumburg Barnläkare, lektor i pediatrik Östersunds barnklinik, Umeå Universitet Icke medicinsk omskärelse Vanligt Kulturellt eller religiöst: Judar

Läs mer

Kejsarsnitt och mödrakomplikationer

Kejsarsnitt och mödrakomplikationer Kejsarsnitt och mödrakomplikationer Susanne Hesselman 1,2,3, Ulf Högberg 1, Maria Jonsson 1, Eva Britt Råssjö 1,3, Erica Schytt 3 1 Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet, 2 Kvinnokliniken,

Läs mer

Svenska EpilepsiSällskapet. llskapet. RIKTLINJER för HANDLÄGGNING och BEHANDLING av EPILEPSI

Svenska EpilepsiSällskapet. llskapet. RIKTLINJER för HANDLÄGGNING och BEHANDLING av EPILEPSI Svenska EpilepsiSällskapet llskapet RIKTLINJER för HANDLÄGGNING och BEHANDLING av EPILEPSI 2010 November Beslut vid SES årsmötet i Umeå 2011 Januari SES styrelse inbjuder en arbetsgrupp med uppgift att

Läs mer

Förslag att godkänna ansökan om tilläggsuppdrag inom vårdval förlossning

Förslag att godkänna ansökan om tilläggsuppdrag inom vårdval förlossning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-02-20 1 (5) HSN 1310-1164 Handläggare: Gunilla Berg 2015-03-18, P 6 P 3 Förslag att godkänna ansökan om tilläggsuppdrag inom vårdval förlossning

Läs mer

Sophiahemmet Högskola

Sophiahemmet Högskola Sophiahemmet Högskola Ingela Rådestad Avelin, P., Erlandsson, K., Hildingsson, I., Davidsson-Bremborg, A. & Rådestad, I. (accepted). Make the stillborn baby and the loss real for the siblings: Parents

Läs mer