Förlossning efter ett tidigare kejsarsnitt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förlossning efter ett tidigare kejsarsnitt"

Transkript

1 Förlossning efter ett tidigare kejsarsnitt Marie Carlsson Fagerberg, överläkare, doktorand Karin Källén, reproduktionsepidemiolog, docent, Handledare Middelfart 1 november 2013

2 VÄXJÖ HALMSTAD KARLSKRONA HELSINGBORG KRISTIANSTAD MALMÖ LUND YSTAD PRS Perinatal PRS Revision Syd Perinatal Revision South A Regional Perinatal Quality-Register Data exporterad från obstetriska datajournaler (obstetriska poster) Data exporterad från lokala databaser (obstetriska poster) Data exporterad från lokala databaser (neonatala poster) Obstetrical unit, electronical reporting Obstetrical unit, reporting by paper forms Data direkt inmatade i den webb-baserade databasen

3 Förlossningsstart Robsongrupp 5, Ystad

4 Förlossningssätt Robsongrupp 5, Ystad

5 Kejsarsnittsfrekvens och Robsongrupp 5 Ystad 2008 september 2013

6 Uterusruptur hos kvinnor med sina två första förlossningar Planerad vaginal förlossning Planerat kejsarsnitt Totalt n / N ( % ) n / N ( % ) n / N ( % ) Förstföderskor 102 / (0.0) 1 / (0.0) 103 / (0.0) Första förlossningen vaginal 74 / (0.0) 3 / (0.0) 77 / (0.0) Första förlossningen kejsarsnitt 447 / (1.1) 27 / (0.1) 474 / (0.8) NNT: För att undvika en uterusruptur hos kvinnor med ett tidigare kejsarsnitt behöver man göra 109 planerade kejsarsnitt andra förlossningen.

7 Bakgrundsfakta Total kejsarsnittsfrekvens i Sverige Planerade + akuta kejsarsnitt efter ett tidigare kejsarsnitt ca 50% Planerad vaginal förlossning efter kejsarsnitt (trial of labour after caesarean, TOLAC) 70% Lyckad TOLAC, vaginal birth after caesarean (VBAC) 74%

8 Tankar inför doktorandarbetet När bör man egentligen planera för vaginal förlossning respektive kejsarsnitt efter ett tidigare kejsarsnitt? När kan man inducera förlossningen? Hur går det för mödrarna? Hur går det för barnen? Är det skillnad i utfall (förlossningssätt, barn) beroende på indikationen för det första kejsarsnittet?

9 Studie 1-4. Studiepopulationer från Medicinska födelseregistret, MFR 1. Första två förlossningar , 2a förl enkelbörd 2. Första två förlossningar Första två förlossningar , 2a förl enkelbörd 4. Minst två förlossningar, minst 1 förl efter 1 kejsarsnitt a förlossning vaginal a förlossning kejsarsnitt förstföderskor a förlossning kejsarsnitt, 2a förl enkelbörd a förlossning vaginal planerat vaginal 2a förl planerat kejsarsnitt a förl kejsarsnitt planerat vaginal 2a förl planerat kejsarsnitt tidigare kejsarsnitt, kvar efter exklusion av bl a planerat kejsarsnitt och flerbörd förl 2 Apgar score <7 5 min Perinatal död Akuta kejsarsnitt Apgar score <7 5 min Sannolikhet för vaginal förlossning

10 Hierarkiskt system för kejsarsnittsindikationer, första förlossningen Ej hierarki: varje kejsarsnitt hade i medeltal 1,9 diagnoser/indikationer 1. Flerbörd 2. Förtidsbörd, <37 graviditetsveckor 3. Sätesbjudning, sned- och tvärläge 4. Medfödda missbildningar* 5. Uterusruptur 6. Placenta praevia 7. Diabetes mellitus / graviditetsdiabetes 8. Liten för tiden / misstänkt tillväxthämning före förlossning 9. Stor för tiden / misstänkt stor för tiden / födelsevikt >4 500 g 10. Överburenhet, 42 graviditetsveckor 11. Allvarliga graviditetskomplikationer / Allvarlig sjukdom hos modern 12. Förlossningskomplikationer 13. Fosterpåverkan eller fosterdöd 14. Kejsarsnitt utan medicinsk indikation / mindre allvarliga diagnoser 15. Ingen diagnos tillgänglig *undantag: medfödd höftledsluxation/instabil höftled, icke nedvandrad testikel, öppetstående ductus arteriosus, en artär i navelsträngen och/eller preauriculaära tags

11 Indikationsgruppernas relativa storlek i icke-hierarkiskt och hierarkiskt system Flerbörd 2. Förtidsbörd, <37 veckor 3. Sätesbjudning, sned- och tvärläge 4. Medfödda missbildningar 5. Uterusruptur 6. Placenta praevia 7. Diabetes mellitus / grav.diabetes 8. SGA / misstänkt IUGR 9. LGA / misstänkt stor / >4500 g 10. Överburenhet, 42 veckor 11. Allvarliga grav.komplikationer / Allvarlig sjd 12. Förlossningskomplikationer 13. Fosterpåverkan eller fosterdöd 14. Ingen medicinsk indikation 15. Ingen diagnos tillgänglig

12 Kejsarsnittsindikationer för de kvinnor som genomgick kejsarsnitt första förlossningen och upprepning av samma indikation vid andra förlossningen, oavsett förlossningssätt Proportion m. denna kejsarsnittsindikation första förlossningen och upprepad andra förlossningen Proportion utan denna kejsarsnittsindikation första förlossningen men med indikationen andra förlossningen OR för upprepning: denna indikation första förlossningen versus en annan indikation första förlossningen Icke hierarkiskt system n / N (%) n / N (%) OR (95 % CI) 1. Flerbörd 46 /1674 (2.7) 932 / (1.4) 2.0 ( ) 2. Förtidsbörd, <37 veckor 1826 / (17.4) 2426 / (4.1) 4.9 ( ) 3. Sätesbjudning, sned- och tvärläge 1225 / (8.8) 2104 / (3.8) 2.4 ( ) 4. Medfödda missbildningar 106 / 2592 (4.1) 1611 / (2.4) 1.7 ( ) 5. Uterusruptur 0 / 33 (0.0) 552 / (0.8) Placenta praevia 22 / 742 (3.0) 298 / (0.4) 7.0 ( ) 7. Diabetes mellitus / grav.diabetes 944 / 1373 (68.8) 907 / (1.3) ( ) 8. SGA* / misstänkt IUGR 1016 / 7006 (14.5) 1328 / (2.1) 7.8 ( ) 9. LGA** / misstänkt LGA / >4500 g 1760 / 4606 (38.2) 3991 / (6.2) 9.4 ( ) 10. Överburenhet, 42 v 1285 / 8871 (14.5) 3376 / (5.6) 2.9 ( ) 11. Allvarliga grav.kompl / Allvarl sjd 612 / 6420 (9.5) 1240 / (2.0) 5.2 ( ) 12. Förlossningskomplikationer / (40.8) 7754 / (25.3) 2.0 ( ) 13. Fosterpåverkan eller fosterdöd 2966 / (15.7) 4787 / (9.5) 1.8 ( )

13 Proportion med denna kejsarsnittsindikation första förlossningen och upprepad andra förlossningen Proportion utan denna kejsarsnittsindikation första förlossningen men med indikationen andra förlossningen OR för upprepning: denna indikation första förlossningen versus en annan indikation första förlossningen Hierarkiskt system n / N (%) n / N (%) OR (95 % CI) 1. Flerbörd 46 / 1674 (2.7) 932/ (1.4) 2.0 ( ) 2. Förtidsbörd, <37 veckor 1677 / 9584 (17.5) 2212/ (3.7) 5.5 ( ) 3. Sätesbj., sned- och tvärläge, 37 v 834 / (7.3) 1730/ (3.0) 2.6 ( ) 4. Medfödda missbildningar 50 / 1412 (3.5) 1320/ (1.9) 1.8 ( ) 5. Uterusruptur 0 / 24 (0.0) 513/ (0.7) Placenta praevia 4 / 325 (1.2) 125/ (0.2) 6.8 ( ) 7. Diabetes mellitus / grav.diabetes 468 / 896 (52.2) 934/ (1.4) 78.8 ( ) 8. SGA / misstänkt IUGR 269 / 2871 (9.4) 1103/ (1.7) 6.1 ( ) 9. LGA / misstänkt stor / >4500 g 1116 / 3474 (32.1) 3514/ (5.4) 8.4 ( ) 10. Överburenhet, 42 veckor 819 / 6658 (12.3) 2862/ (4.6) 2.9 ( ) 11. Allvarliga grav.kompl/ Allvarl sjd 91 / 1805 (5.0) 806 / (1.2) 4.4 ( ) 12. Förlossningskomplikationer 5803/ (33.1) 9363/ (18.1) 2.2 ( ) 13. Fosterpåverkan eller fosterdöd 506 / 5701 (8.9) 2681/ (4.2) 2.2 ( ) CI, konfidensintervall; IUGR, intrauterin tillväxthämning; OR, odds ratio; SD, standarddeviation *Liten för tiden: födelsevikt mindre än -2 SD enligt svensk standard-tillväxtkurva **Stor för tiden: födelsevikt större än +2 SD enligt svensk standard-tillväxtkurva

14 Indications for first caesarean and delivery mode in subsequent trial of labour. Fagerberg MC, Marsal K, Ekstrom P, Kallen K. Paediatr Perinat Epidemiol 2013; 27:72-80.

15 Förlossningssätt hos förstföderskor och tvåföderskor. Enkelbörder, Sverige Vaginal, icke instrumentell förlossn. Elektivt kejsarsnitt Akut kejsarsnitt Instrumentell förlossn. Totalt n (%) n (%) n (%) n (%) N Förstföderskor (75) (4) (9) (12) En tidigare vaginal förl (92) (3) (2) (2) Ett tidigare kejsarsnitt (41) (30) (20) (9)

16 Studiepopulation Paediatr Perinat Epidemiol 2013; 27: MFR 2 första förlossningar kvinnor första förlossning med kejsarsnitt, enkelbörd 2a förlossningen förstföderskor

17 Tabell 2. Demografiska karaktäristika vid första förlossningen (förstföderskor som kommer att föda sina två första barn under studieperioden) eller vid andra förlossningen (kvinnor med en första kejsarsnittsförlossning) Förstföderskor Kejsarsnitt första förlossn. Karaktäristika n= (%) a n= (%) P-värde Förlossningsår < (54.9) 2201 (38.2) (34.7) (32.2) (10.4) (29.6) Mors ålder (år) <0.001 < (4.3) 129 (0.2) (27.3) 5123 (8.6) (42.1) (30.9) (21.9) (39.1) (4.1) (18.1) (0.2) 1863 (3.1) Mors födelseland 0.03 Sverige (86.7) (87.0) Annat (13.3) (13.0) Mors längd (cm) <0.001 Okänd < (2.6) 2844 (5.2) (34.2) (41.4) (53.3) (46.7) (9.9) 3676 (6.7) Mors body mass index, BMI (kg / m 2 ) <0.001 Okänt < (13.5) 4070 (8.1) (60.4) (50.6) (19.8) (27.6) (4.8) 4838 (9.6) (1.2) 1539 (3.1) (0.3) 534 (1.1) Fagerberg MC, Marsal K, Ekstrom P, Kallen K. Indications for first caesarean and delivery mode in subsequent trial of labour. Paediatr Perinat Epidemiol 2013; 27:72-80.

18 Lyckandefrekvens vid planerad vaginal förlossning; förstföderskor och kvinnor med ett tidigare kejsarsnitt. Indikationer för kejsarsnitt första förlossningen i hierarkisk ordning Planerad vaginal förlossning vaginal förlossn. akut kejsarsnitt % % Förstföderskor 91 9 Ett tidigare kejsarsnitt, totalt Flerbörd Förtidsbörd, <37 veckor Sätesbjudning, tvär- och snedläge Medfödda missbildningar Uterusruptur 6. Placenta praevia Diabetes mellitus / graviditetsdiabetes SGA / misstänkt IUGR LGA / misstänkt stort barn / >4 500 g Överburenhet, 42 veckor Allvarliga grav.kompl / Allvarlig sjukdom hos modern Förlossningskomplikationer Fosterpåverkan / fosterdöd Ingen medicinsk indikation Ingen diagnos tillgänglig 78 22

19 OR med 95% konfidensintervall för akut kejsarsnitt hos kvinnor med ett tidigare kejsarsnitt, per indikation för detta kejsarsnitt (hierarki), jämfört med förstföderskor 8 ojusterade justerade* *justerade för födelseår, mors ålder, rökning, längd och BMI samt förtidsbörd, säte och födelsevikts-sd-scores andra förlossningen.

20 100 Akuta och planerade kejsarsnitt vid förlossningen efter ett tidigare kejsarsnitt (%) Sverige Akut snitt Elektivt snitt

21 Resultat Kejsarsnitt första förlossningen gav en ökning av frekvensen akuta kejsarsnitt andra förlossningen jämfört med frekvensen hos förstföderskor. Ökningens storlek varierade betydligt med indikationen för det första kejsarsnittet.

22 Apgar score and perinatal death after one previous caesarean delivery Carlsson Wallin M, Ekstrom P, Marsal K, Kallen K. BJOG Aug;117(9):

23 Studiepopulation MFR Kvinnor med sina 2 första förlossningar , 2a förlossningen enkelbörd första förlossning med kejsarsnitt första förlossning vaginal

24 Apgar <7 vid 5 min, % av barnen vid andra förlossningen *justerat för födelseår, mors ålder, rökning, längd, BMI och barnparametrar (flerbörd, prematuritet, säte, viktdeviation) andra förlossn.

25 Kvinnor med sina två första förlossningar , andra förlossningen enkelbörd. Odds ratio med 95% konfidensintervall för Apgar score <7 vid 5 min; tidigare kejsarsnitt (indikationer i hierarki) versus tidigare vaginal förlossning 4 ojusterade justerade* 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 *justerade för födelseår, mors ålder, rökning, längd och BMI samt förtidsbörd, säte och födelsevikts- SD-scores andra förlossningen.

26 Perinatal dödlighet, av barnen vid andra förlossningen *justerade för födelseår, mors ålder, rökning, längd och BMI samt förtidsbörd, säte och födelsevikts-sdscores andra förlossningen.

27 Kvinnor med sina två första förlossningar , andra förlossningen enkelbörd. Odds ratio med 95% konfidensintervall för perinatal död (v28+0 d 6); tidigare kejsarsnitt (indikationer i hierarki) versus tidigare vaginal förlossning 4 ojusterade 3,5 3 justerade* 2,5 2 1,5 1 0,5 0 *justerade för födelseår, mors ålder, rökning, längd och BMI samt förtidsbörd, säte och födelsevikts- SD-scores andra förlossningen.

28 Resultat Barn till mödrar som genomgått en första förlossning via kejsarsnitt hade högre risk för låg Apgar score och perinatal död än barn till mödrar som genomgått en första vaginal förlossning. Riskökningens storlek var associerad med indikationen för det första kejsarsnittet.

29 Neonatal outcome after trial of labor or elective cesarean section in relation to the indication for the previous cesarean delivery. Fagerberg MC, Marsal K, Kallen K. Acta Obstet Gynecol Scand 2013; 92:

30 Studiepopulation MFR: Kvinnor med 2 första förl , 2a förl enkelbörd a förl kejsarsnitt a förl vaginal planerad vaginal förl 70% planerat kejsarsnitt 30% planerad vaginal förl 97% planerat kejsarsnitt 3%

31 Odds ratio med 95% konfidensintervall för Apgar score <7 vid 5 min för barn till tvåföderskor med enkelbörd; planerad vaginal förlossning versus planerat kejsarsnitt. 7 6 ojusterade 5 justerade för maternella & fetala faktorer NNT: För att undvika låg Apgar hos ett barn vid förlossningen efter ett kejsarsnitt behöver man göra 151 planerade kejsarsnitt (ojusterade) / 102 planerade kejsarsnitt (justerade värden) Motsvarande NNT vid förlossningskomplikationer första förlossningen 74 (justerat); fosterpåverkan första förlossningen 44 (justerat)

32 Resultat Barn till kvinnor med ett tidigare kejsarsnitt hade högre risk för låg Apgar score efter planerad vaginal förlossning än efter planerat kejsarsnitt. Risken skilde sig betydligt beroende på indikationen för det första kejsarsnittet.

33 Predicting the chance of vaginal delivery after one caesarean section. Validation and elaboration of an existing scoring system. FAGERBERG MC, MARSAL K, KALLEN K. IN MANUSCRIPT

34 Hur ska man då använda resultaten i rådgivningen vid graviditet efter ett kejsarsnitt? I USA finns ett internetbaserat scoringsystem, där man kan fylla i vissa data och få fram en sannolikhet för lyckad vaginal förlossning vid trial of labour after caesarean, TOLAC vaginal birth after caesarean, VBAC (Grobman et al.) Vi har validerat systemet mot våra svenska data och därefter bytt ut vissa data och lagt till andra för att få ett bättre system för svenska förhållanden. Mors ålder, längd och BMI, tidigare vaginal förlossning, indikationen för det tidigare kejsarsnittet och förlossningsavdelningens frekvens av TOLAC var statistiskt signifikanta faktorer för VBAC. Och vid mötet med kvinnan/paret får man sedan lägga till önskan om vaginal förlossning eller kejsarsnitt, önskan om fler graviditeter eller ej, förhållanden som tillkommer under graviditeten...

35 Still confused, but on a much higher level!

36 UNDERRUBRIK Tack!

Primärt kejsarsnitt och risk för sfinkterskada vid efterföljande vaginal födsel

Primärt kejsarsnitt och risk för sfinkterskada vid efterföljande vaginal födsel Primärt kejsarsnitt och risk för sfinkterskada vid efterföljande vaginal födsel Charlotte Elvander, Barnmorska, PhD Mia Ahlberg, Barnmorska, PhD Malin Edqvist, Barnmorska, Doktorand Olof Stephansson, MD,

Läs mer

Kronisk hypertoni och graviditet Epidemiologiska aspekter på maternella och perinatala komplikationer

Kronisk hypertoni och graviditet Epidemiologiska aspekter på maternella och perinatala komplikationer Kronisk hypertoni och graviditet Epidemiologiska aspekter på maternella och perinatala komplikationer Karin Zetterström, KK, USÖ, Örebro Handledare Doc Solveig Lindeberg KK, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Läs mer

Robson Ett förbättringsarbete inom ST-utbildningen av Frida Ekengård

Robson Ett förbättringsarbete inom ST-utbildningen av Frida Ekengård Robson Ett förbättringsarbete inom ST-utbildningen av Frida Ekengård It is not whether your caesarean section rate is too high or too low but: Do you know what it is, why, and what are the consequences?

Läs mer

Svår syrebrist orsakad av brister i vården under förlossningen. Sophie Berglund

Svår syrebrist orsakad av brister i vården under förlossningen. Sophie Berglund Svår syrebrist orsakad av brister i vården under förlossningen Sophie Berglund Bakgrund Varje år ansöker 20-50 patienter till PSR om ekonomisk ersättning på grund av misstanke om felbehandling i anslutning

Läs mer

Extrem prematuritet. Obstetrisk handläggning

Extrem prematuritet. Obstetrisk handläggning Extrem prematuritet Obstetrisk handläggning - en balansgång mellan fetal indikation och maternell risk SFOG Örebro 2016 Maria Jonsson Docent Förlossningsöverläkare Akademiska sjukhuset Uppsala Handläggning

Läs mer

Vikt sex år efter barnets födelse:

Vikt sex år efter barnets födelse: Vikt sex år efter barnets födelse: En uppföljningsstudie av feta kvinnor som deltagit i ett interventionsprogram under graviditeten Ing-Marie Claesson RNM, PhD Body mass index (BMI) WHO Normalvikt 18,5

Läs mer

Induktion efter tidigare snitt

Induktion efter tidigare snitt Induktion efter tidigare snitt Induktionsmetoder & risk för uterusruptur Maria Jonsson Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet Kvinnokliniken Akademiska sjukhuset Jävsdeklaration

Läs mer

Kejsarsnitt i Sverige

Kejsarsnitt i Sverige Kejsarsnitt i Sverige 1990 2001 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en forskningsrapport. Det innebär att den innehåller kunskaper och analyser som bygger på vetenskapliga

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012 Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 2010 Innehåll Graviditet Tabell 1. Mödrarnas ålder fördelat på paritet, 1973-2010

Läs mer

Vikten av vikten under graviditet och förlossning

Vikten av vikten under graviditet och förlossning Vikten av vikten under graviditet och förlossning Marie Blomberg Docent Förlossningsöverläkare Kvinnokliniken Linköping Fetma hos gravida i Sverige Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska

Läs mer

Misslyckad sugklocka -Riskfaktorer och neonatala utfall -

Misslyckad sugklocka -Riskfaktorer och neonatala utfall - Misslyckad sugklocka -Riskfaktorer och neonatala utfall - Mia Ahlberg, Barnmorska, Doktorand Mikael Norman Neonatolog, Professor Anna Hjelmstedt, Barnmorska, Docent Cecilia Ekéus, Barnmorska, MPH, Docent

Läs mer

GENERELLA INDIKATIONER

GENERELLA INDIKATIONER Gäller för: Gäller from: 2012-06-01 Berör: Gäller tom: 2013-09-30 Dokumenttyp: Riktlinjer Version: 2.0 Kap/Dnr: Generella indikationer för remittering/hänvisning av gravida kvinnor från basmödrahälsovården

Läs mer

Välkomna till Göteborg

Välkomna till Göteborg Välkomna till Göteborg 14e Mars 2014 10:00-12:00 Genomgång av nationella resultat 2013 Dagens program Presentationer av framgångsfaktorer: Linköping, Marie Nelson Halmstad, Eva Nordberg Diskussion 12:00-13:00

Läs mer

Casemix-justering inom Sveus

Casemix-justering inom Sveus Casemix-justering inom Sveus 1 SVEUS uppföljningssystem möjliggör en rad olika nyttor I Uppföljningssystemen är utvecklade i bred samverkan mellan vårdens aktörer Mer än 5 organisationer involverade i

Läs mer

Induk&on 26:e augus& 2015

Induk&on 26:e augus& 2015 Induk&on 26:e augus& 2015 Jag har inga jäv eller intressekonflikter att deklarera Primum non nocere Induktion leder till Längre förlossningar Ökad risk för sectio Slutsats: Inducera bara på medicinsk indikation

Läs mer

Översikt av innehållet i Medicinskt Födelseregister

Översikt av innehållet i Medicinskt Födelseregister Bilaga 1 Översikt av innehållet i Medicinskt Födelseregister Fält Innehåll ASCII Från Till Lagring Start Ant 1 Barnets födelseår 1973 - Numerisk 1 4 2 Postens etappnummer 1973 1998 Numerisk 5 2 3 Postens

Läs mer

Kejsarsnitt en genväg till livet -Vad vet vi i dag?

Kejsarsnitt en genväg till livet -Vad vet vi i dag? Kejsarsnitt en genväg till livet -Vad vet vi i dag? 25 20 15 10 5 0 Bakgrund Proportion of CS (%) related to total no. of deliveries in Sweden/Stockholm Sweden % Stockholm % 1999 2001 2003 År 1997 1995

Läs mer

Förlossningsrapport 2012

Förlossningsrapport 2012 Förlossningsrapport Sydöstra sjukvårds: Universitetssjukhuset i Linköping, sjukhusen i Eksjö, Jönköping, Kalmar, Norrköping, Värnamo och Västervik 1(14) Michael Algovik 2013-05-14 Bakgrund Inom kvinnosjukvården

Läs mer

Screening för GDM. Eva Anderberg Leg. barnmorska Med Dr

Screening för GDM. Eva Anderberg Leg. barnmorska Med Dr Screening för GDM Eva Anderberg Leg. barnmorska Med Dr General oral glucose tolerance test during pregnancy An opportunity for improved pregnancy outcome and improved future health Screening 1. Att testa

Läs mer

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus Värdebaserad uppföljning av förlossningsvård analys från framtagande av nya uppföljningssystem. Presentation av historiska resultat för att tydliggöra möjligheter och utmaningar i framtida uppföljning.

Läs mer

Material och metoder 11 Använda datakällor 11 Studerade variabler 12 Statistisk analys 13

Material och metoder 11 Använda datakällor 11 Studerade variabler 12 Statistisk analys 13 - RAPPORT 1999:2 Kejsarsnitt i Sverige 1973 1997 Det övergripande målet för Socialstyrelsens Epidemiologiska centrum (EpC) är att följa, analysera och rapportera om svenska folkets hälsa och sociala förhållanden.

Läs mer

Kejsarsnitt och mödrakomplikationer

Kejsarsnitt och mödrakomplikationer Kejsarsnitt och mödrakomplikationer Susanne Hesselman 1,2,3, Ulf Högberg 1, Maria Jonsson 1, Eva Britt Råssjö 1,3, Erica Schytt 3 1 Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet, 2 Kvinnokliniken,

Läs mer

Statistisk metodik och presentation av resultat inom Sveus

Statistisk metodik och presentation av resultat inom Sveus Statistisk metodik och presentation av resultat inom Sveus 1 Några exempel på hur Sveus presenterar värde utifrån analys av stora datamängder Tabeller som jämför faktiska med förväntade utfall Värdeekvationen

Läs mer

Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom förlossning

Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom förlossning Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom förlossning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

LUFTFÖRORENINGAR-DET OSYNLIGA HOTET MOT DEN HAVANDE KVINNAN?

LUFTFÖRORENINGAR-DET OSYNLIGA HOTET MOT DEN HAVANDE KVINNAN? LUFTFÖRORENINGAR-DET OSYNLIGA HOTET MOT DEN HAVANDE KVINNAN? Bakgrund Flera studier har tittat på luftföroreningar och födelsevikt/graviditetslängd. Få har tittat på graviditetskomplikationer. Vad händer

Läs mer

RESULTAT. Graviditets- och förlossningsvård. 1. Övervikt och fetma vid inskrivning till mödrahälsovård

RESULTAT. Graviditets- och förlossningsvård. 1. Övervikt och fetma vid inskrivning till mödrahälsovård RESULTAT Graviditets- och förlossningsvård 1. Övervikt och fetma vid inskrivning till mödrahälsovård Övervikt och fetma vid inskrivning på MVC speglar det aktuella hälsoläget i befolkningen. Norrbotten

Läs mer

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973-2006 Bilagan innehåller tabeller till diagrammen i rapporten (rådata till diagrammen) samt extramaterial

Läs mer

Viktiga Gravida. Projekt Mödrahälsovården Kalmar Län Minskad viktuppgång, övervikt och fetma under graviditet

Viktiga Gravida. Projekt Mödrahälsovården Kalmar Län Minskad viktuppgång, övervikt och fetma under graviditet Viktiga Gravida Projekt Mödrahälsovården Kalmar Län 2017-2019 Minskad viktuppgång, övervikt och fetma under graviditet Annika Eckerlid Mödrahälsovårdsöverläkare Norra Kalmar Län Maria Maria är inte ensam

Läs mer

GynObstetrik. Graviditets komplikationer. the33. Health Department

GynObstetrik. Graviditets komplikationer. the33. Health Department GynObstetrik Graviditets komplikationer Health Department Innehållsförteckning 1 Graviditets komplikationer......2 Preeklampsi.......2 Patofysiologi Klassifikation Riskfaktorer Symtom Handläggning Komplikationer

Läs mer

Fosterövervakning under graviditet och förlossning

Fosterövervakning under graviditet och förlossning Fosterövervakning under graviditet och förlossning Fosterasfyxi Asfyxi: otillräckligt gasutbyte; hypoxi, hyperkapni och acidos påverkan, sjukdom, skada eller död Patogenes till perinatal asfyxi Hypoperfusion

Läs mer

Anestesi vid omedelbara och akuta kejsarsnitt

Anestesi vid omedelbara och akuta kejsarsnitt Anestesi vid omedelbara och akuta kejsarsnitt QuickTime och en -dekomprimerare krävs för att kunna se bilden. Anja Marklund, leg.läkare, KK Södersjukhuset Josefine Nasiell, överläkare, KK Huddinge Omedelbara

Läs mer

IVF i Sverige Fortsatt uppföljning av barn och mödrar

IVF i Sverige Fortsatt uppföljning av barn och mödrar originalstudie Läs mer engelsk sammanfattning http://ltarkiv.lakartidningen.se IVF i Sverige Fortsatt uppföljning av barn och mödrar ORVAR FINNSTRÖM, adjungerad professor, f d överläkare, barnoch ungdomsmedicinska

Läs mer

Fetma under graviditet en interventionsstudie

Fetma under graviditet en interventionsstudie Fetma under graviditet en interventionsstudie Ing-Marie Claesson RNM, PhD Body mass index (BMI) WHO Normalvikt 18,5 24,9 Övervikt 25,0 29,9 Fetma, grad I 30,0 34,9 Fetma, grad II 35,0 39,9 Fetma, grad

Läs mer

Bakgrund. Christina. C Fåhraeus Barnläkare 2011

Bakgrund. Christina. C Fåhraeus Barnläkare 2011 Christina. C Fåhraeus Barnläkare 2011 Bakgrund Fetma är en av västvärldens snabbast växande hälsoproblem. Trenden likartad över hela världen. WHO klassificerar fetma som kronisk sjukdom Nationella data

Läs mer

Somaliska kvinnors nyttjande av mödrahälsovård och utfallet av deras graviditeter. En jämförande studie mellan somaliska och svenskfödda kvinnor

Somaliska kvinnors nyttjande av mödrahälsovård och utfallet av deras graviditeter. En jämförande studie mellan somaliska och svenskfödda kvinnor Somaliska kvinnors nyttjande av mödrahälsovård och utfallet av deras graviditeter En jämförande studie mellan somaliska och svenskfödda kvinnor Retrospektiv journalstudie Omfattade åren 2001-2009 180 somaliska

Läs mer

Neonatal morbiditet och mortalitet vid vaginal sätesförlossning i relation till andra förlossningssätt en nationell populationsbaserad kohortstudie

Neonatal morbiditet och mortalitet vid vaginal sätesförlossning i relation till andra förlossningssätt en nationell populationsbaserad kohortstudie KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för kvinnor och barns hälsa Enheten för reproduktiv hälsa HK 15 Neonatal morbiditet och mortalitet vid vaginal sätesförlossning i relation till andra förlossningssätt

Läs mer

GynObstetrik. Förtidsbörd. the33. Health Department

GynObstetrik. Förtidsbörd. the33. Health Department GynObstetrik Förtidsbörd Health Department Innehållsförteckning 1 Förtidsbörd.....2 Definition.......2 Incidens.......2 Riskfaktorer.......2 Orsaker.......2 Faktorer associeras med förtidsbörd.. 3 Akut

Läs mer

Oxytocin och EDA SFOAI vårmöte 2016 Maria Jonsson

Oxytocin och EDA SFOAI vårmöte 2016 Maria Jonsson Oxytocin och EDA SFOAI vårmöte 2016 Maria Jonsson Docent, överläkare Akademiska sjukhuset Oxytocin och EDA Effekter av EDA på förlossningsutfall Reducerar oxytocininfusion oönskade effekter av EDA? I förlossningens

Läs mer

Kejsarsnitt kvinnans val eller läkarens ansvar?

Kejsarsnitt kvinnans val eller läkarens ansvar? Kejsarsnitt kvinnans val eller läkarens ansvar? Kvinnor kräver allt oftare kejsarsnitt. Ska de blivande föräldrarna fritt få välja förlossningssätt i framtiden? Vilket är obstetrikerns ansvar? Nyttoprincipen,

Läs mer

Våga väga. Ett interventionsprojekt för obesa kvinnor på Danderyds sjukhus Mödrahälsovårdsöverläkare, Med Dr. Elisabeth Storck Lindholm.

Våga väga. Ett interventionsprojekt för obesa kvinnor på Danderyds sjukhus Mödrahälsovårdsöverläkare, Med Dr. Elisabeth Storck Lindholm. Våga väga Ett interventionsprojekt för obesa kvinnor på Danderyds sjukhus Mödrahälsovårdsöverläkare, Med Dr. Elisabeth Storck Lindholm Våga väga På Danderyds sjukhus sedan september 2006, i Södertälje,

Läs mer

GynObstetrik. Fosterbjudning. the33. Health Department

GynObstetrik. Fosterbjudning. the33. Health Department GynObstetrik Fosterbjudning Health Department Innehållsförteckning 1 Huvudbjudning.....2 Occipitoposterior......2 Lång rotation.... 3 Kort rotation......4 Handläggning av occipitoposterior bjudning........4

Läs mer

Forskningsplan. Bihandledare Docent Thorkild F Nielsen MD PhD Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet. Forskningsplan

Forskningsplan. Bihandledare Docent Thorkild F Nielsen MD PhD Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet. Forskningsplan 1 Forskningsplan Kvinnans body mass index (BMI) under graviditeten och fosterviktens betydelse för förekomsten av bäckenbottenbesvär 20 år efter förlossningen Leg läkare Maria Gyhagen Avdelningen för obstetrik

Läs mer

Intrauterin tillväxthämning

Intrauterin tillväxthämning Intrauterin tillväxthämning Intrauterin tillväxthämning IUGR = Intrauterine growth restriction vs. SGA = small for gestational age Biparietal diameter (BPD) Femurlängd (FL) FL Bukdiameter (AD) AD Fetal

Läs mer

Carotid Artery Wall Layer Dimensions during and after Pre-eclampsia An investigation using non-invasive high-frequency ultrasound

Carotid Artery Wall Layer Dimensions during and after Pre-eclampsia An investigation using non-invasive high-frequency ultrasound Carotid Artery Wall Layer Dimensions during and after Pre-eclampsia An investigation using non-invasive high-frequency ultrasound Studie I-IV I. Increased carotid intima thickness and decreased media thickness

Läs mer

Vanliga graviditetskomplikationer 2010. Agneta Blanck och Karin Petersson Obstetriksektionen Karolinska Huddinge

Vanliga graviditetskomplikationer 2010. Agneta Blanck och Karin Petersson Obstetriksektionen Karolinska Huddinge Vanliga graviditetskomplikationer 2010 Agneta Blanck och Karin Petersson Obstetriksektionen Karolinska Huddinge Obstetrik Syftet med obstetrisk verksamhet är att optimera förutsättningarna för frisk mor

Läs mer

Generell OGTT en möjlighet till förbättrat graviditetsutfall och förbättrad framtida hälsa

Generell OGTT en möjlighet till förbättrat graviditetsutfall och förbättrad framtida hälsa Generell OGTT en möjlighet till förbättrat graviditetsutfall och förbättrad framtida hälsa SFOG Kristianstad 2012 Eva Anderberg Leg. Barnmorska. Med Dr 1 Diabetessjukdomen Debuterar smygande och Personerna

Läs mer

Forskningsplan. Huvudhandledare Docent Thorkild F Nielsen MD PhD Kvinnokliniken, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS), Borås, Sverige

Forskningsplan. Huvudhandledare Docent Thorkild F Nielsen MD PhD Kvinnokliniken, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS), Borås, Sverige 1 Forskningsplan Kvinnans body mass index (BMI) under graviditeten och fosterviktens betydelse för förekomsten av bäckenbottenbesvär 20 år efter förlossningen Leg läkare Maria Gyhagen Avdelningen för obstetrik

Läs mer

Vems är förlossningen? Möte med kvinnor som önskar kejsarsnitt. Elsa Lena Ryding Karolinska Solna, Stockholm

Vems är förlossningen? Möte med kvinnor som önskar kejsarsnitt. Elsa Lena Ryding Karolinska Solna, Stockholm Vems är förlossningen? Möte med kvinnor som önskar kejsarsnitt Elsa Lena Ryding Karolinska Solna, Stockholm Hur många gravida kvinnor i Sverige önskar kejsarsnitt? Enligt KUB 1999-2000 skulle 8,2% av 3283

Läs mer

Spelar fosterläget roll vid viktskattning med ultraljud?

Spelar fosterläget roll vid viktskattning med ultraljud? Spelar fosterläget roll vid viktskattning med ultraljud? FoU-centrum Primärvård och Tandvård i Skaraborg Författare: Emelie Ottosson, ST-läkare Kvinnokliniken, Kärnsjukhuset i Skövde Rapport 2010:4 Utförd

Läs mer

Förlossningsutfall hos kvinnor med tidigare kejsarsnitt som föder vaginalt med Normal Handläggning av Förlossning.

Förlossningsutfall hos kvinnor med tidigare kejsarsnitt som föder vaginalt med Normal Handläggning av Förlossning. Institutionen för kvinnor och barns hälsa Enheten för reproduktiv och perinatal omvårdnad Förlossningsutfall hos kvinnor med tidigare kejsarsnitt som föder vaginalt med Normal Handläggning av Förlossning.

Läs mer

Diabetes och graviditet

Diabetes och graviditet Diabetes och graviditet Carina Ursing - Diabetolog Postkonferens Dagens Medicin Svensk Förening för Diabetologi 2015-10-15 1 Incidens i Sverige Av alla graviditeter Typ 1- diabetes - 0,3% Typ 2- diabetes

Läs mer

Doppler inom Obstetriken. Hans Bokström Överläkare MD SU Sahlgrenska

Doppler inom Obstetriken. Hans Bokström Överläkare MD SU Sahlgrenska Doppler inom Obstetriken Hans Bokström Överläkare MD SU Sahlgrenska Doppler effekt Är ett fysikaliskt fenomen, som innebär en förändring av ljud frekvensen beroende på om källan närmar sig eller avlägsnar

Läs mer

Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv

Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv Ingrid Östlund Kvinnokliniken USÖ SFOG 2010-08-30 Graviditetsdiabetes (GDM) asymptomatiskt tillstånd av glucosintolerans upptäckt

Läs mer

Socioekonomiska faktorers påverkan på kvinnors och barns hälsa efter förlossning

Socioekonomiska faktorers påverkan på kvinnors och barns hälsa efter förlossning Socioekonomiska faktorers påverkan på kvinnors och barns hälsa efter förlossning Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Obstetriska plexus brachialisskador

Obstetriska plexus brachialisskador Obstetriska plexus brachialisskador Margareta Mollberg barnmorska Huvudhandledare Henrik Hagberg professor Bihandledare Lars Ladfors MD, PhD SFOG veckan 2008 SKÖVDE Plexus brachialisflätan C5- Th 1 Styr

Läs mer

Hur efterlevs hälsofrämjande riktlinjer för gravida och deras partner? Fokus på gravida kvinnor och alkohol

Hur efterlevs hälsofrämjande riktlinjer för gravida och deras partner? Fokus på gravida kvinnor och alkohol Hur efterlevs hälsofrämjande riktlinjer för gravida och deras partner? Fokus på gravida kvinnor och alkohol HANNE HEGAARD, BARNMORSKA, FORSKARE, LUND UNIVERSITET CHILD AND FAMILY CARE OCH FORSKNINGSENHETEN

Läs mer

Snusning under graviditeten ett säkert alternativ till rökning?

Snusning under graviditeten ett säkert alternativ till rökning? Snusning under graviditeten ett säkert alternativ till rökning? Anna Gunnerbeck, ST-läkare Pediatrik, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Doktorand vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska Institutet

Läs mer

Förlossningsvården i Västra Götalandsregionen 2002-2013

Förlossningsvården i Västra Götalandsregionen 2002-2013 1 (93) Fördjupning Verksamhetsanalys http://analyshsa.vgregion.se Datum 2015-01-28 Diarienummer HS 65-2015 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys och uppföljning Handläggare:

Läs mer

Hemförlossningar i Sverige 1992-2005

Hemförlossningar i Sverige 1992-2005 Hemförlossningar i Sverige 1992-2005 Förlossningsutfall och kvinnors erfarenheter MÄLARDALENS HÖGSKOLA Förekomst av hemförlossning Globalt: hälften av alla födslar Högresursländer: 0,1 5 procent Nederländerna:

Läs mer

Vägledning angående kejsarsnitt på kvinnans begäran

Vägledning angående kejsarsnitt på kvinnans begäran 1 Vägledning angående kejsarsnitt på kvinnans begäran En ökande andel gravida kvinnor i Sverige begär ett planerat kejsarsnitt trots att det inte finns tillräckliga obstetriska skäl för detta. I många

Läs mer

Handläggning av hotande förtidsbörd och nyfödda barn vid gränsen för viabilitet

Handläggning av hotande förtidsbörd och nyfödda barn vid gränsen för viabilitet Handläggning av hotande förtidsbörd och nyfödda barn vid gränsen för viabilitet Nationella riktlinjer, utarbetade av en arbetsgrupp konsensusgruppen utsedd av Svenska Neonatalföreningen och SFOG:s Perinatal-ARG.

Läs mer

Kejsarsnitt på icke medicinsk indikation

Kejsarsnitt på icke medicinsk indikation Kejsarsnitt på icke medicinsk indikation Berörda enheter MVC kusten, SMVC och förlossningsavdelningen Sunderby sjukhus. Syfte Enhetlig rutin. Förklaring Ca 8 % av svenska kvinnor önskar planerad kejsarsnittsförlossning

Läs mer

Bilaga 3. Assisterad befruktning 2006 Assisted reproduction Results of treatment 2006

Bilaga 3. Assisterad befruktning 2006 Assisted reproduction Results of treatment 2006 Bilaga 3 Assisterad befruktning 2006 Assisted reproduction Results of treatment 2006 Diagram- och tabellförteckning Diagram Diagrams 1. Antal återföranden av befruktade ägg efter behandlingstyp, 1991 2006

Läs mer

UTVÄRDERING AV GRAVIDITETSUTFALLET HOS GRAVIDA KVINNOR MED TYP 1 DIABETES I NORRBOTTEN MELLAN ÅREN 2006 OCH 2011

UTVÄRDERING AV GRAVIDITETSUTFALLET HOS GRAVIDA KVINNOR MED TYP 1 DIABETES I NORRBOTTEN MELLAN ÅREN 2006 OCH 2011 UTVÄRDERING AV GRAVIDITETSUTFALLET HOS GRAVIDA KVINNOR MED TYP 1 DIABETES I NORRBOTTEN MELLAN ÅREN 2006 OCH 2011 Sara Eriksson, ST-läkare Internmedicin och endokrinologi, Medicinkliniken, Sunderby sjukhus

Läs mer

Förändrade indikationer för f elektiva sectio- finns evidens för f

Förändrade indikationer för f elektiva sectio- finns evidens för f Förändrade indikationer för f elektiva sectio- finns evidens för f denna förändring? f Ylva Vladic Stjernholm,, MD, PhD, Eva Eneroth, MD, PhD, Karin Pettersson MD, PhD Institutionen för f r kvinnors och

Läs mer

Prehospital gynekologi och obstetrik. Carina Bejlum Obstetriker NU-Sjukvården NÄL Trollhättan

Prehospital gynekologi och obstetrik. Carina Bejlum Obstetriker NU-Sjukvården NÄL Trollhättan Carina Bejlum Obstetriker NU-Sjukvården NÄL Trollhättan Disposition Gynekologi Dysmenorré Ovulation Ovarial cysta Disposition Obstetrik Första trimesterkomplikationer Spontan abort Legal abort X Disposition

Läs mer

Viveca Odlind Läkemedelsverket

Viveca Odlind Läkemedelsverket Viveca Odlind Läkemedelsverket Mer än hälften av kvinnor som fött barn i Sverige har hämtat ut recept på minst ett läkemedel under graviditet eller amning När ett nytt läkemedel kommer ut har det genomgått

Läs mer

Målvärden och metabol kontroll - erfarenhet från lokalt kvalitetsprotokoll

Målvärden och metabol kontroll - erfarenhet från lokalt kvalitetsprotokoll Målvärden och metabol kontroll - erfarenhet från lokalt kvalitetsprotokoll Per-Olof Olsson Med.dr., specialist i endokrinologi och diabetes Endokrin- och Diabetescentrum, Karlstad Poor glycated haemoglobin

Läs mer

New strategies to prevent fetal and neonatal complications in Rhesus D immunization Eleonor Tiblad

New strategies to prevent fetal and neonatal complications in Rhesus D immunization Eleonor Tiblad New strategies to prevent fetal and neonatal complications in Rhesus D immunization Eleonor Tiblad Centrum för Fostermedicin, Kvinnokliniken Karolinska universitetssjukhuset Institutionen för klinisk vetenskap,

Läs mer

Luftföroreningar i närmiljön påverkar vår hälsa ALLIS Kristina Jakobsson Arbets- och miljömedicin

Luftföroreningar i närmiljön påverkar vår hälsa ALLIS Kristina Jakobsson Arbets- och miljömedicin Luftföroreningar i närmiljön påverkar vår hälsa ALLIS 213 Kristina Jakobsson Arbets- och miljömedicin Detta vet man - men vid vilken nivå? Finns det säkra nivåer? Dödlighet Luftvägssjukdom Hjärtkärlsjukdom

Läs mer

Konferensen En dag om föräldrastöd, Växjö 2013-11-28. Vänta och föda barn studier bland kvinnor med utvecklingsstörning

Konferensen En dag om föräldrastöd, Växjö 2013-11-28. Vänta och föda barn studier bland kvinnor med utvecklingsstörning Konferensen En dag om föräldrastöd, Växjö 2013-11-28 Vänta och föda barn studier bland kvinnor med utvecklingsstörning Foto: Berit Höglund Berit Höglund, barnmorska, medicine doktor, Institutionen för

Läs mer

Caffeine intake during pregnancy and early growth and obesity in childhood

Caffeine intake during pregnancy and early growth and obesity in childhood Caffeine intake during pregnancy and early growth and obesity in childhood Verena Sengpiel, MD PhD Jag har ingen jäv-/intressekonflikt att deklarera. Bakgrund Adapted from Maltepe et al J.Clin Invest 2

Läs mer

Obstetrik Sjukdomslära, diagnos- och åtgärdskodning. Obstetrik

Obstetrik Sjukdomslära, diagnos- och åtgärdskodning. Obstetrik Obstetrik Sjukdomslära, diagnos- och åtgärdskodning. Obstetrik Wivi-Anne Holgersson, leg läkare LJ feb 2014 1 Lite historik LJ feb 2014 2 1 Johan von Hoorn Den swenska wälöfwade Jordegumman 1697 2 Här

Läs mer

Mödrahälsovård KANDIDATFÖRELÄSNING KK UMAS

Mödrahälsovård KANDIDATFÖRELÄSNING KK UMAS 2013-02-15 Mödrahälsovård KANDIDATFÖRELÄSNING KK UMAS SVERIGE ÅR 1900 138.139 levande barn, varav 15.759 oäkta 2,6 % dödfödda barn ( perinatal mortalitet UMAS omkring 0,3 % ) Mamma-dödlighet vid barnsbörd

Läs mer

Stora regionala skillnader i förlossningsvårdens resultat

Stora regionala skillnader i förlossningsvårdens resultat Milla Pakkanen, utredare, Epidemiologiskt centrum Bo Lindblom, chef, hälso- och sjukvårdsavdelningen Petra Otterblad Olausson, enhetschef, Epidemiologiskt centrum Måns Rosén, chef, Epidemiologiskt centrum;

Läs mer

Handläggning av hotande förtidsbörd och nyfödda barn vid gränsen för viabilitet

Handläggning av hotande förtidsbörd och nyfödda barn vid gränsen för viabilitet Handläggning av hotande förtidsbörd och nyfödda barn vid gränsen för viabilitet Nationella riktlinjer, utarbetade av en arbetsgrupp konsensusgruppen utsedd av Svenska Neonatalföreningen och Perinatal-ARG

Läs mer

Blödning under graviditet. Göran Lingman Professor Lunds Universitet 2014

Blödning under graviditet. Göran Lingman Professor Lunds Universitet 2014 Blödning under graviditet Göran Lingman Professor Lunds Universitet 2014 Blödning under graviditet och postpartum Syften med föreläsningen Definitioner Blödning i 1. trimester Blödning i 2. & 3. trimester

Läs mer

Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2013 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 2012 Assisterad befruktning 1991 2011 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso-

Läs mer

Psykoprofylax Psykoprofylax i Nordamerika

Psykoprofylax Psykoprofylax i Nordamerika Malin Bergström 1 Kan förberedelse under graviditeten reducera smärta under förlossningen? Syfte Att studera effekter av föräldrautbildning med träning i psykoprofylax och av använding av psykoprofylax

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser Inledning Ultraljudsundersökning i samband med graviditet introducerades för cirka 25 år sedan. I början användes metoden huvudsakligen vid misstanke om sjuklighet eller

Läs mer

Bakteriell vaginos och förtidsbörd Screening? Pro/Con

Bakteriell vaginos och förtidsbörd Screening? Pro/Con Bakteriell vaginos och förtidsbörd Screening? Pro/Con Bakteriell vaginos och förtidsbörd: Bakgrund Bo Jacobsson, Docent Överläkare, Göteborg Bakteriell vaginos och förtidsbörd: Pro Screening P-G Larsson,

Läs mer

Induktion av förlossning vid 41 fullgångna till och med 42 fullgångna graviditetsveckor, en uppdatering av mini-hta VGR 2007

Induktion av förlossning vid 41 fullgångna till och med 42 fullgångna graviditetsveckor, en uppdatering av mini-hta VGR 2007 Västra Götalandsregionen SahlgrenskaUniversitetssjukhuset, HTA-centrum Health Technology Assessment HTA-rapport 2012:50 Induktion av förlossning vid 41 fullgångna till och med 42 fullgångna graviditetsveckor,

Läs mer

% Totalt (kg) Fetma >30.0 9 6-8 0.3

% Totalt (kg) Fetma >30.0 9 6-8 0.3 EN EPIDEMI AV ÖVERVIKT I Sverige och resten av världen sprider sig en epidemi av övervikt med en lång rad negativa hälsoeffekter på kort och lång sikt. Denna epidemi förklaras av livsstilsförändring i

Läs mer

Anvisningar för rapportering till Registret för övervakning av fosterskador

Anvisningar för rapportering till Registret för övervakning av fosterskador 2009-09-09 Dnr: 34-9389/2009 Anvisningar för rapportering till Registret för övervakning av fosterskador Gäller från och med 9 september 2009 Senast reviderad 2010-02-16 Registret för övervakning av fosterskador

Läs mer

Ingela Lundgren leg barnmorska och docent Högskolan i Borås

Ingela Lundgren leg barnmorska och docent Högskolan i Borås Ingela Lundgren leg barnmorska och docent Högskolan i Borås Studiecentra: SU/Mölndal SU/Östra, normal SÄS/Borås Studien är indelad i tre olika delar. Retrospektiv journalgranskning Pilotstudie Huvudstudie

Läs mer

Symtom och komplikationer

Symtom och komplikationer Persisterande ductus arteriosus (PDA) hos underburna barn Symtom och komplikationer Ola Hafström Neonatalverksamheten Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg Ductus arteriosus hos fostret Konstriktion

Läs mer

Fostervatten, placenta och cervix. Eleonor Tiblad Centrum för fostermedicin, Kvinnokliniken Karolinska

Fostervatten, placenta och cervix. Eleonor Tiblad Centrum för fostermedicin, Kvinnokliniken Karolinska Fostervatten, placenta och cervix Eleonor Tiblad Centrum för fostermedicin, Kvinnokliniken Karolinska Att bedöma fostervatten Hur bildas fostervatten Transudat från hud och membran (< 22 GV) lite Lungor

Läs mer

Hiv och graviditet-var står vi nu? Susanne Lindgren, Överläkare,Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Hiv och graviditet-var står vi nu? Susanne Lindgren, Överläkare,Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Hiv och graviditet-var står vi nu? Susanne Lindgren, Överläkare,Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Förutsättningar för god handläggning under graviditet aktuell kunskap med nationella

Läs mer

Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 2009 Assisterad befruktning 1991 2008 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso-

Läs mer

Ina May Gaskin. Winner of the Right Livelihood Award 2011

Ina May Gaskin. Winner of the Right Livelihood Award 2011 Ina May Gaskin Winner of the Right Livelihood Award 2011 The Jury recognises Ina May Gaskin (USA) for her whole-life s work teaching and advocating safe, woman-centred childbirth methods that best promote

Läs mer

DIABETES OCH GRAVIDITET

DIABETES OCH GRAVIDITET DIABETES OCH GRAVIDITET Komplicerad graviditet och förlossning SFOG kurs november 2017 LINDA ENGLUND ÖGGE, MD, PHD, DIETIST Incidens av diabetes under graviditet i Sverige Diabetes typ 1, 0.5% av de gravida

Läs mer

Turner karyotype and childbirth. Doktorsavhandling 2013 Anna Hagman

Turner karyotype and childbirth. Doktorsavhandling 2013 Anna Hagman Turner karyotype and childbirth Doktorsavhandling 2013 Anna Hagman Turners syndrom (TS) X-kromosom Könskromosomavvikelse 1:2500 Kortvuxenhet, infertilitet 95-100% Ökad morbiditet och mortalitet framför

Läs mer

Hälsorisker med kadmium hos barn

Hälsorisker med kadmium hos barn Hälsorisker med kadmium hos barn Maria Kippler Enheten för Metaller och Hälsa Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet 2014-11-26 Maria Kippler 1 Exponering via kosten och rökning Ungefär 80%

Läs mer

Forskningens dag 7 8 november 2012 Hur mår provrörsbarnen?

Forskningens dag 7 8 november 2012 Hur mår provrörsbarnen? Forskningens dag 7 8 november 2012 Hur mår provrörsbarnen? Karin Källén Hur mår provrörsbarnen? Bakgrund: Hur mäter man hälsa genom att utnyttja register? Vad mäter man? Hur jämför man risker? Hur tolkar

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning RAPPORT Datum 2013-12-10 1 (10) Till Regiondirektör Jonas Rastad Genomlysning av förlossningsvården i Under sommaren 2013 var förlossningsvården i ansträngd.

Läs mer

Sätesbjudning Elektivt sectio eller vaginal förlossning vad är säkrast för mor och barn?

Sätesbjudning Elektivt sectio eller vaginal förlossning vad är säkrast för mor och barn? Sätesbjudning Elektivt sectio eller vaginal förlossning vad är säkrast för mor och barn? FÖRFATTARE PROGRAM/KURS Sara Danielsson Lundqvist Laleh Mokhtarzadeh Barnmorskeprogrammet RPH100 HK 2011 OMFATTNING

Läs mer

Allt större andel nyfödda väger över fyra kilo

Allt större andel nyfödda väger över fyra kilo Ökad födelsevikt i Norden Allt större andel nyfödda väger över fyra kilo Andelen barn med hög födelsevikt ökar i Sverige liksom i övriga Norden, vilket är föga uppmärksammat. Från Socialstyrelsens medicinska

Läs mer

Diabetes och graviditet

Diabetes och graviditet Kvinnokliniken i Norrköping Diabetes och graviditet 1(7) Diabetes och graviditet Under normal graviditet ökar behovet av insulin, särskilt graviditetsvecka 30 34. Detta kan ibland utlösa en graviditetsdiabetes.

Läs mer