Förlossning efter ett tidigare kejsarsnitt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förlossning efter ett tidigare kejsarsnitt"

Transkript

1 Förlossning efter ett tidigare kejsarsnitt Marie Carlsson Fagerberg, överläkare, doktorand Karin Källén, reproduktionsepidemiolog, docent, Handledare Middelfart 1 november 2013

2 VÄXJÖ HALMSTAD KARLSKRONA HELSINGBORG KRISTIANSTAD MALMÖ LUND YSTAD PRS Perinatal PRS Revision Syd Perinatal Revision South A Regional Perinatal Quality-Register Data exporterad från obstetriska datajournaler (obstetriska poster) Data exporterad från lokala databaser (obstetriska poster) Data exporterad från lokala databaser (neonatala poster) Obstetrical unit, electronical reporting Obstetrical unit, reporting by paper forms Data direkt inmatade i den webb-baserade databasen

3 Förlossningsstart Robsongrupp 5, Ystad

4 Förlossningssätt Robsongrupp 5, Ystad

5 Kejsarsnittsfrekvens och Robsongrupp 5 Ystad 2008 september 2013

6 Uterusruptur hos kvinnor med sina två första förlossningar Planerad vaginal förlossning Planerat kejsarsnitt Totalt n / N ( % ) n / N ( % ) n / N ( % ) Förstföderskor 102 / (0.0) 1 / (0.0) 103 / (0.0) Första förlossningen vaginal 74 / (0.0) 3 / (0.0) 77 / (0.0) Första förlossningen kejsarsnitt 447 / (1.1) 27 / (0.1) 474 / (0.8) NNT: För att undvika en uterusruptur hos kvinnor med ett tidigare kejsarsnitt behöver man göra 109 planerade kejsarsnitt andra förlossningen.

7 Bakgrundsfakta Total kejsarsnittsfrekvens i Sverige Planerade + akuta kejsarsnitt efter ett tidigare kejsarsnitt ca 50% Planerad vaginal förlossning efter kejsarsnitt (trial of labour after caesarean, TOLAC) 70% Lyckad TOLAC, vaginal birth after caesarean (VBAC) 74%

8 Tankar inför doktorandarbetet När bör man egentligen planera för vaginal förlossning respektive kejsarsnitt efter ett tidigare kejsarsnitt? När kan man inducera förlossningen? Hur går det för mödrarna? Hur går det för barnen? Är det skillnad i utfall (förlossningssätt, barn) beroende på indikationen för det första kejsarsnittet?

9 Studie 1-4. Studiepopulationer från Medicinska födelseregistret, MFR 1. Första två förlossningar , 2a förl enkelbörd 2. Första två förlossningar Första två förlossningar , 2a förl enkelbörd 4. Minst två förlossningar, minst 1 förl efter 1 kejsarsnitt a förlossning vaginal a förlossning kejsarsnitt förstföderskor a förlossning kejsarsnitt, 2a förl enkelbörd a förlossning vaginal planerat vaginal 2a förl planerat kejsarsnitt a förl kejsarsnitt planerat vaginal 2a förl planerat kejsarsnitt tidigare kejsarsnitt, kvar efter exklusion av bl a planerat kejsarsnitt och flerbörd förl 2 Apgar score <7 5 min Perinatal död Akuta kejsarsnitt Apgar score <7 5 min Sannolikhet för vaginal förlossning

10 Hierarkiskt system för kejsarsnittsindikationer, första förlossningen Ej hierarki: varje kejsarsnitt hade i medeltal 1,9 diagnoser/indikationer 1. Flerbörd 2. Förtidsbörd, <37 graviditetsveckor 3. Sätesbjudning, sned- och tvärläge 4. Medfödda missbildningar* 5. Uterusruptur 6. Placenta praevia 7. Diabetes mellitus / graviditetsdiabetes 8. Liten för tiden / misstänkt tillväxthämning före förlossning 9. Stor för tiden / misstänkt stor för tiden / födelsevikt >4 500 g 10. Överburenhet, 42 graviditetsveckor 11. Allvarliga graviditetskomplikationer / Allvarlig sjukdom hos modern 12. Förlossningskomplikationer 13. Fosterpåverkan eller fosterdöd 14. Kejsarsnitt utan medicinsk indikation / mindre allvarliga diagnoser 15. Ingen diagnos tillgänglig *undantag: medfödd höftledsluxation/instabil höftled, icke nedvandrad testikel, öppetstående ductus arteriosus, en artär i navelsträngen och/eller preauriculaära tags

11 Indikationsgruppernas relativa storlek i icke-hierarkiskt och hierarkiskt system Flerbörd 2. Förtidsbörd, <37 veckor 3. Sätesbjudning, sned- och tvärläge 4. Medfödda missbildningar 5. Uterusruptur 6. Placenta praevia 7. Diabetes mellitus / grav.diabetes 8. SGA / misstänkt IUGR 9. LGA / misstänkt stor / >4500 g 10. Överburenhet, 42 veckor 11. Allvarliga grav.komplikationer / Allvarlig sjd 12. Förlossningskomplikationer 13. Fosterpåverkan eller fosterdöd 14. Ingen medicinsk indikation 15. Ingen diagnos tillgänglig

12 Kejsarsnittsindikationer för de kvinnor som genomgick kejsarsnitt första förlossningen och upprepning av samma indikation vid andra förlossningen, oavsett förlossningssätt Proportion m. denna kejsarsnittsindikation första förlossningen och upprepad andra förlossningen Proportion utan denna kejsarsnittsindikation första förlossningen men med indikationen andra förlossningen OR för upprepning: denna indikation första förlossningen versus en annan indikation första förlossningen Icke hierarkiskt system n / N (%) n / N (%) OR (95 % CI) 1. Flerbörd 46 /1674 (2.7) 932 / (1.4) 2.0 ( ) 2. Förtidsbörd, <37 veckor 1826 / (17.4) 2426 / (4.1) 4.9 ( ) 3. Sätesbjudning, sned- och tvärläge 1225 / (8.8) 2104 / (3.8) 2.4 ( ) 4. Medfödda missbildningar 106 / 2592 (4.1) 1611 / (2.4) 1.7 ( ) 5. Uterusruptur 0 / 33 (0.0) 552 / (0.8) Placenta praevia 22 / 742 (3.0) 298 / (0.4) 7.0 ( ) 7. Diabetes mellitus / grav.diabetes 944 / 1373 (68.8) 907 / (1.3) ( ) 8. SGA* / misstänkt IUGR 1016 / 7006 (14.5) 1328 / (2.1) 7.8 ( ) 9. LGA** / misstänkt LGA / >4500 g 1760 / 4606 (38.2) 3991 / (6.2) 9.4 ( ) 10. Överburenhet, 42 v 1285 / 8871 (14.5) 3376 / (5.6) 2.9 ( ) 11. Allvarliga grav.kompl / Allvarl sjd 612 / 6420 (9.5) 1240 / (2.0) 5.2 ( ) 12. Förlossningskomplikationer / (40.8) 7754 / (25.3) 2.0 ( ) 13. Fosterpåverkan eller fosterdöd 2966 / (15.7) 4787 / (9.5) 1.8 ( )

13 Proportion med denna kejsarsnittsindikation första förlossningen och upprepad andra förlossningen Proportion utan denna kejsarsnittsindikation första förlossningen men med indikationen andra förlossningen OR för upprepning: denna indikation första förlossningen versus en annan indikation första förlossningen Hierarkiskt system n / N (%) n / N (%) OR (95 % CI) 1. Flerbörd 46 / 1674 (2.7) 932/ (1.4) 2.0 ( ) 2. Förtidsbörd, <37 veckor 1677 / 9584 (17.5) 2212/ (3.7) 5.5 ( ) 3. Sätesbj., sned- och tvärläge, 37 v 834 / (7.3) 1730/ (3.0) 2.6 ( ) 4. Medfödda missbildningar 50 / 1412 (3.5) 1320/ (1.9) 1.8 ( ) 5. Uterusruptur 0 / 24 (0.0) 513/ (0.7) Placenta praevia 4 / 325 (1.2) 125/ (0.2) 6.8 ( ) 7. Diabetes mellitus / grav.diabetes 468 / 896 (52.2) 934/ (1.4) 78.8 ( ) 8. SGA / misstänkt IUGR 269 / 2871 (9.4) 1103/ (1.7) 6.1 ( ) 9. LGA / misstänkt stor / >4500 g 1116 / 3474 (32.1) 3514/ (5.4) 8.4 ( ) 10. Överburenhet, 42 veckor 819 / 6658 (12.3) 2862/ (4.6) 2.9 ( ) 11. Allvarliga grav.kompl/ Allvarl sjd 91 / 1805 (5.0) 806 / (1.2) 4.4 ( ) 12. Förlossningskomplikationer 5803/ (33.1) 9363/ (18.1) 2.2 ( ) 13. Fosterpåverkan eller fosterdöd 506 / 5701 (8.9) 2681/ (4.2) 2.2 ( ) CI, konfidensintervall; IUGR, intrauterin tillväxthämning; OR, odds ratio; SD, standarddeviation *Liten för tiden: födelsevikt mindre än -2 SD enligt svensk standard-tillväxtkurva **Stor för tiden: födelsevikt större än +2 SD enligt svensk standard-tillväxtkurva

14 Indications for first caesarean and delivery mode in subsequent trial of labour. Fagerberg MC, Marsal K, Ekstrom P, Kallen K. Paediatr Perinat Epidemiol 2013; 27:72-80.

15 Förlossningssätt hos förstföderskor och tvåföderskor. Enkelbörder, Sverige Vaginal, icke instrumentell förlossn. Elektivt kejsarsnitt Akut kejsarsnitt Instrumentell förlossn. Totalt n (%) n (%) n (%) n (%) N Förstföderskor (75) (4) (9) (12) En tidigare vaginal förl (92) (3) (2) (2) Ett tidigare kejsarsnitt (41) (30) (20) (9)

16 Studiepopulation Paediatr Perinat Epidemiol 2013; 27: MFR 2 första förlossningar kvinnor första förlossning med kejsarsnitt, enkelbörd 2a förlossningen förstföderskor

17 Tabell 2. Demografiska karaktäristika vid första förlossningen (förstföderskor som kommer att föda sina två första barn under studieperioden) eller vid andra förlossningen (kvinnor med en första kejsarsnittsförlossning) Förstföderskor Kejsarsnitt första förlossn. Karaktäristika n= (%) a n= (%) P-värde Förlossningsår < (54.9) 2201 (38.2) (34.7) (32.2) (10.4) (29.6) Mors ålder (år) <0.001 < (4.3) 129 (0.2) (27.3) 5123 (8.6) (42.1) (30.9) (21.9) (39.1) (4.1) (18.1) (0.2) 1863 (3.1) Mors födelseland 0.03 Sverige (86.7) (87.0) Annat (13.3) (13.0) Mors längd (cm) <0.001 Okänd < (2.6) 2844 (5.2) (34.2) (41.4) (53.3) (46.7) (9.9) 3676 (6.7) Mors body mass index, BMI (kg / m 2 ) <0.001 Okänt < (13.5) 4070 (8.1) (60.4) (50.6) (19.8) (27.6) (4.8) 4838 (9.6) (1.2) 1539 (3.1) (0.3) 534 (1.1) Fagerberg MC, Marsal K, Ekstrom P, Kallen K. Indications for first caesarean and delivery mode in subsequent trial of labour. Paediatr Perinat Epidemiol 2013; 27:72-80.

18 Lyckandefrekvens vid planerad vaginal förlossning; förstföderskor och kvinnor med ett tidigare kejsarsnitt. Indikationer för kejsarsnitt första förlossningen i hierarkisk ordning Planerad vaginal förlossning vaginal förlossn. akut kejsarsnitt % % Förstföderskor 91 9 Ett tidigare kejsarsnitt, totalt Flerbörd Förtidsbörd, <37 veckor Sätesbjudning, tvär- och snedläge Medfödda missbildningar Uterusruptur 6. Placenta praevia Diabetes mellitus / graviditetsdiabetes SGA / misstänkt IUGR LGA / misstänkt stort barn / >4 500 g Överburenhet, 42 veckor Allvarliga grav.kompl / Allvarlig sjukdom hos modern Förlossningskomplikationer Fosterpåverkan / fosterdöd Ingen medicinsk indikation Ingen diagnos tillgänglig 78 22

19 OR med 95% konfidensintervall för akut kejsarsnitt hos kvinnor med ett tidigare kejsarsnitt, per indikation för detta kejsarsnitt (hierarki), jämfört med förstföderskor 8 ojusterade justerade* *justerade för födelseår, mors ålder, rökning, längd och BMI samt förtidsbörd, säte och födelsevikts-sd-scores andra förlossningen.

20 100 Akuta och planerade kejsarsnitt vid förlossningen efter ett tidigare kejsarsnitt (%) Sverige Akut snitt Elektivt snitt

21 Resultat Kejsarsnitt första förlossningen gav en ökning av frekvensen akuta kejsarsnitt andra förlossningen jämfört med frekvensen hos förstföderskor. Ökningens storlek varierade betydligt med indikationen för det första kejsarsnittet.

22 Apgar score and perinatal death after one previous caesarean delivery Carlsson Wallin M, Ekstrom P, Marsal K, Kallen K. BJOG Aug;117(9):

23 Studiepopulation MFR Kvinnor med sina 2 första förlossningar , 2a förlossningen enkelbörd första förlossning med kejsarsnitt första förlossning vaginal

24 Apgar <7 vid 5 min, % av barnen vid andra förlossningen *justerat för födelseår, mors ålder, rökning, längd, BMI och barnparametrar (flerbörd, prematuritet, säte, viktdeviation) andra förlossn.

25 Kvinnor med sina två första förlossningar , andra förlossningen enkelbörd. Odds ratio med 95% konfidensintervall för Apgar score <7 vid 5 min; tidigare kejsarsnitt (indikationer i hierarki) versus tidigare vaginal förlossning 4 ojusterade justerade* 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 *justerade för födelseår, mors ålder, rökning, längd och BMI samt förtidsbörd, säte och födelsevikts- SD-scores andra förlossningen.

26 Perinatal dödlighet, av barnen vid andra förlossningen *justerade för födelseår, mors ålder, rökning, längd och BMI samt förtidsbörd, säte och födelsevikts-sdscores andra förlossningen.

27 Kvinnor med sina två första förlossningar , andra förlossningen enkelbörd. Odds ratio med 95% konfidensintervall för perinatal död (v28+0 d 6); tidigare kejsarsnitt (indikationer i hierarki) versus tidigare vaginal förlossning 4 ojusterade 3,5 3 justerade* 2,5 2 1,5 1 0,5 0 *justerade för födelseår, mors ålder, rökning, längd och BMI samt förtidsbörd, säte och födelsevikts- SD-scores andra förlossningen.

28 Resultat Barn till mödrar som genomgått en första förlossning via kejsarsnitt hade högre risk för låg Apgar score och perinatal död än barn till mödrar som genomgått en första vaginal förlossning. Riskökningens storlek var associerad med indikationen för det första kejsarsnittet.

29 Neonatal outcome after trial of labor or elective cesarean section in relation to the indication for the previous cesarean delivery. Fagerberg MC, Marsal K, Kallen K. Acta Obstet Gynecol Scand 2013; 92:

30 Studiepopulation MFR: Kvinnor med 2 första förl , 2a förl enkelbörd a förl kejsarsnitt a förl vaginal planerad vaginal förl 70% planerat kejsarsnitt 30% planerad vaginal förl 97% planerat kejsarsnitt 3%

31 Odds ratio med 95% konfidensintervall för Apgar score <7 vid 5 min för barn till tvåföderskor med enkelbörd; planerad vaginal förlossning versus planerat kejsarsnitt. 7 6 ojusterade 5 justerade för maternella & fetala faktorer NNT: För att undvika låg Apgar hos ett barn vid förlossningen efter ett kejsarsnitt behöver man göra 151 planerade kejsarsnitt (ojusterade) / 102 planerade kejsarsnitt (justerade värden) Motsvarande NNT vid förlossningskomplikationer första förlossningen 74 (justerat); fosterpåverkan första förlossningen 44 (justerat)

32 Resultat Barn till kvinnor med ett tidigare kejsarsnitt hade högre risk för låg Apgar score efter planerad vaginal förlossning än efter planerat kejsarsnitt. Risken skilde sig betydligt beroende på indikationen för det första kejsarsnittet.

33 Predicting the chance of vaginal delivery after one caesarean section. Validation and elaboration of an existing scoring system. FAGERBERG MC, MARSAL K, KALLEN K. IN MANUSCRIPT

34 Hur ska man då använda resultaten i rådgivningen vid graviditet efter ett kejsarsnitt? I USA finns ett internetbaserat scoringsystem, där man kan fylla i vissa data och få fram en sannolikhet för lyckad vaginal förlossning vid trial of labour after caesarean, TOLAC vaginal birth after caesarean, VBAC (Grobman et al.) Vi har validerat systemet mot våra svenska data och därefter bytt ut vissa data och lagt till andra för att få ett bättre system för svenska förhållanden. Mors ålder, längd och BMI, tidigare vaginal förlossning, indikationen för det tidigare kejsarsnittet och förlossningsavdelningens frekvens av TOLAC var statistiskt signifikanta faktorer för VBAC. Och vid mötet med kvinnan/paret får man sedan lägga till önskan om vaginal förlossning eller kejsarsnitt, önskan om fler graviditeter eller ej, förhållanden som tillkommer under graviditeten...

35 Still confused, but on a much higher level!

36 UNDERRUBRIK Tack!

Svår syrebrist orsakad av brister i vården under förlossningen. Sophie Berglund

Svår syrebrist orsakad av brister i vården under förlossningen. Sophie Berglund Svår syrebrist orsakad av brister i vården under förlossningen Sophie Berglund Bakgrund Varje år ansöker 20-50 patienter till PSR om ekonomisk ersättning på grund av misstanke om felbehandling i anslutning

Läs mer

Vikt sex år efter barnets födelse:

Vikt sex år efter barnets födelse: Vikt sex år efter barnets födelse: En uppföljningsstudie av feta kvinnor som deltagit i ett interventionsprogram under graviditeten Ing-Marie Claesson RNM, PhD Body mass index (BMI) WHO Normalvikt 18,5

Läs mer

Kejsarsnitt i Sverige

Kejsarsnitt i Sverige Kejsarsnitt i Sverige 1990 2001 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en forskningsrapport. Det innebär att den innehåller kunskaper och analyser som bygger på vetenskapliga

Läs mer

GENERELLA INDIKATIONER

GENERELLA INDIKATIONER Gäller för: Gäller from: 2012-06-01 Berör: Gäller tom: 2013-09-30 Dokumenttyp: Riktlinjer Version: 2.0 Kap/Dnr: Generella indikationer för remittering/hänvisning av gravida kvinnor från basmödrahälsovården

Läs mer

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus Värdebaserad uppföljning av förlossningsvård analys från framtagande av nya uppföljningssystem. Presentation av historiska resultat för att tydliggöra möjligheter och utmaningar i framtida uppföljning.

Läs mer

IVF i Sverige Fortsatt uppföljning av barn och mödrar

IVF i Sverige Fortsatt uppföljning av barn och mödrar originalstudie Läs mer engelsk sammanfattning http://ltarkiv.lakartidningen.se IVF i Sverige Fortsatt uppföljning av barn och mödrar ORVAR FINNSTRÖM, adjungerad professor, f d överläkare, barnoch ungdomsmedicinska

Läs mer

Obstetriska plexus brachialisskador

Obstetriska plexus brachialisskador Obstetriska plexus brachialisskador Margareta Mollberg barnmorska Huvudhandledare Henrik Hagberg professor Bihandledare Lars Ladfors MD, PhD SFOG veckan 2008 SKÖVDE Plexus brachialisflätan C5- Th 1 Styr

Läs mer

Våga väga. Ett interventionsprojekt för obesa kvinnor på Danderyds sjukhus Mödrahälsovårdsöverläkare, Med Dr. Elisabeth Storck Lindholm.

Våga väga. Ett interventionsprojekt för obesa kvinnor på Danderyds sjukhus Mödrahälsovårdsöverläkare, Med Dr. Elisabeth Storck Lindholm. Våga väga Ett interventionsprojekt för obesa kvinnor på Danderyds sjukhus Mödrahälsovårdsöverläkare, Med Dr. Elisabeth Storck Lindholm Våga väga På Danderyds sjukhus sedan september 2006, i Södertälje,

Läs mer

Diabetes och graviditet

Diabetes och graviditet Diabetes och graviditet Carina Ursing - Diabetolog Postkonferens Dagens Medicin Svensk Förening för Diabetologi 2015-10-15 1 Incidens i Sverige Av alla graviditeter Typ 1- diabetes - 0,3% Typ 2- diabetes

Läs mer

Snusning under graviditeten ett säkert alternativ till rökning?

Snusning under graviditeten ett säkert alternativ till rökning? Snusning under graviditeten ett säkert alternativ till rökning? Anna Gunnerbeck, ST-läkare Pediatrik, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Doktorand vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska Institutet

Läs mer

Carotid Artery Wall Layer Dimensions during and after Pre-eclampsia An investigation using non-invasive high-frequency ultrasound

Carotid Artery Wall Layer Dimensions during and after Pre-eclampsia An investigation using non-invasive high-frequency ultrasound Carotid Artery Wall Layer Dimensions during and after Pre-eclampsia An investigation using non-invasive high-frequency ultrasound Studie I-IV I. Increased carotid intima thickness and decreased media thickness

Läs mer

Spelar fosterläget roll vid viktskattning med ultraljud?

Spelar fosterläget roll vid viktskattning med ultraljud? Spelar fosterläget roll vid viktskattning med ultraljud? FoU-centrum Primärvård och Tandvård i Skaraborg Författare: Emelie Ottosson, ST-läkare Kvinnokliniken, Kärnsjukhuset i Skövde Rapport 2010:4 Utförd

Läs mer

Hur efterlevs hälsofrämjande riktlinjer för gravida och deras partner? Fokus på gravida kvinnor och alkohol

Hur efterlevs hälsofrämjande riktlinjer för gravida och deras partner? Fokus på gravida kvinnor och alkohol Hur efterlevs hälsofrämjande riktlinjer för gravida och deras partner? Fokus på gravida kvinnor och alkohol HANNE HEGAARD, BARNMORSKA, FORSKARE, LUND UNIVERSITET CHILD AND FAMILY CARE OCH FORSKNINGSENHETEN

Läs mer

Vägledning angående kejsarsnitt på kvinnans begäran

Vägledning angående kejsarsnitt på kvinnans begäran 1 Vägledning angående kejsarsnitt på kvinnans begäran En ökande andel gravida kvinnor i Sverige begär ett planerat kejsarsnitt trots att det inte finns tillräckliga obstetriska skäl för detta. I många

Läs mer

Viveca Odlind Läkemedelsverket

Viveca Odlind Läkemedelsverket Viveca Odlind Läkemedelsverket Mer än hälften av kvinnor som fött barn i Sverige har hämtat ut recept på minst ett läkemedel under graviditet eller amning När ett nytt läkemedel kommer ut har det genomgått

Läs mer

Konferensen En dag om föräldrastöd, Växjö 2013-11-28. Vänta och föda barn studier bland kvinnor med utvecklingsstörning

Konferensen En dag om föräldrastöd, Växjö 2013-11-28. Vänta och föda barn studier bland kvinnor med utvecklingsstörning Konferensen En dag om föräldrastöd, Växjö 2013-11-28 Vänta och föda barn studier bland kvinnor med utvecklingsstörning Foto: Berit Höglund Berit Höglund, barnmorska, medicine doktor, Institutionen för

Läs mer

Obstetrik Sjukdomslära, diagnos- och åtgärdskodning. Obstetrik

Obstetrik Sjukdomslära, diagnos- och åtgärdskodning. Obstetrik Obstetrik Sjukdomslära, diagnos- och åtgärdskodning. Obstetrik Wivi-Anne Holgersson, leg läkare LJ feb 2014 1 Lite historik LJ feb 2014 2 1 Johan von Hoorn Den swenska wälöfwade Jordegumman 1697 2 Här

Läs mer

Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2013 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 2012 Assisterad befruktning 1991 2011 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso-

Läs mer

Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 2009 Assisterad befruktning 1991 2008 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso-

Läs mer

Faktablad om ektopisk graviditet

Faktablad om ektopisk graviditet Faktablad om ektopisk graviditet Syfte Syftet med det här faktabladet är att informera om följande: Jaydess (13,5 mg levonorgestrel) effektivitet som preventivmedel. De absoluta och relativa riskerna för

Läs mer

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 Innehållsförteckning Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 5 Verksamhetsåret 2012 5 Obstetrisk verksamhet 6 2012:22 Erbjuds

Läs mer

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2013

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2013 Summarisk rapport för verksamhetsåret 2013 Innehållsförteckning Summarisk rapport för verksamhetsåret 2013 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 5 Verksamhetsåret 2013 5 Obstetrisk verksamhet 6 2013:21 Erbjuds

Läs mer

GRAVIDITETSDIABETES SFSD 17/4 2008. Kerstin Berntorp Docent, Överläkare Endokrinologiska kliniken Universitetssjukhuset MAS Malmö

GRAVIDITETSDIABETES SFSD 17/4 2008. Kerstin Berntorp Docent, Överläkare Endokrinologiska kliniken Universitetssjukhuset MAS Malmö GRAVIDITETSDIABETES SFSD 17/4 2008 Kerstin Berntorp Docent, Överläkare Endokrinologiska kliniken Universitetssjukhuset MAS Malmö Diabetesgraviditet Gestationell diabetes (85-90%) Graviditetsdiabetes Pregestationell

Läs mer

Barnets tillväxt och utveckling. Health Department, the33

Barnets tillväxt och utveckling. Health Department, the33 Barnets tillväxt och utveckling Health Department, Innehållsförteckning Barnets tillväxt och utveckling......3 Längdtillväxten...3 Tillväxtens faser...3 Intrauterin fas Infancy fas (spädbarnsåret) Childhood

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning RAPPORT Datum 2013-12-10 1 (10) Till Regiondirektör Jonas Rastad Genomlysning av förlossningsvården i Under sommaren 2013 var förlossningsvården i ansträngd.

Läs mer

Obstetrik, Gynekologi och Neonatologi

Obstetrik, Gynekologi och Neonatologi Obstetrik, Gynekologi och Neonatologi 8 hp Provmoment: 2 Ladokkod:62BO11 Tentamen ges för: BM06 samt studenter i fristående kurs TentamensKod: Tentamensdatum: 2012 11 09 Tid: 09.00 13.00 Hjälpmedel: Inga

Läs mer

Diabetes och graviditet

Diabetes och graviditet Kvinnokliniken i Norrköping Diabetes och graviditet 1(7) Diabetes och graviditet Under normal graviditet ökar behovet av insulin, särskilt graviditetsvecka 30 34. Detta kan ibland utlösa en graviditetsdiabetes.

Läs mer

Risk för mor och barn efter bariatrisk kirurgi

Risk för mor och barn efter bariatrisk kirurgi Risk för mor och barn efter bariatrisk kirurgi Rebecka Kaplan Sturk Mödrahälsovårdsöverläkare Kvinnokliniken Södersjukhuset Roos N. et al BMJ 2013 1 Gastric bypass i Sverige År 2007-2011 genomfördes i

Läs mer

Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2013 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 2011 Assisterad befruktning 1991 2010 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso-

Läs mer

Gravida kvinnor och deras barn i Malmö år 2000-2010

Gravida kvinnor och deras barn i Malmö år 2000-2010 Gravida kvinnor och deras barn i Malmö år 2000-2010 Några uppgifter om boende, härkomst och komplikationsrisker Johan Molin Ett diskussionsunderlag framtaget för Kommission för ett socialt hållbart Malmö

Läs mer

Kvinnors upplevelse av förlossnings- och BB-vård

Kvinnors upplevelse av förlossnings- och BB-vård Kvinnors upplevelse av förlossnings- och BB-vård Ulla Waldenström Institutionen för kvinnors och barns hälsa Karolinska Institutet Vem och vad ska styra vårdens innehåll? De trendkänsliga? Alla blivande

Läs mer

Gränsvärden för graviditetsdiabetes. Metodbeskrivning och kunskapsunderlag Bilaga Remissversion

Gränsvärden för graviditetsdiabetes. Metodbeskrivning och kunskapsunderlag Bilaga Remissversion Gränsvärden för graviditetsdiabetes Metodbeskrivning och kunskapsunderlag Bilaga Remissversion Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Sju miljoner graviditetsrelaterade dödsfall per år: en utmaning för världens gynekologer

Sju miljoner graviditetsrelaterade dödsfall per år: en utmaning för världens gynekologer Sju miljoner graviditetsrelaterade dödsfall per år: en utmaning för världens gynekologer Staffan Bergström Averting Maternal Death & Disability (AMDD) Program, Columbia University, New York, USA & Division

Läs mer

GynObstetrik. the33. Preeklampsi (havandeskapsförgiftning) Health Department

GynObstetrik. the33. Preeklampsi (havandeskapsförgiftning) Health Department GynObstetrik Preeklampsi (havandeskapsförgiftning) Health Department Innehållsförteckning 1 Preeklampsi.... 2 Patogenes.......2 Placentation och preeklampsi.....2 Incidens..........2 Prevention.......3

Läs mer

Maternell mikrochimerism

Maternell mikrochimerism Maternell mikrochimerism - dina celler är mina celler Anna Maria Kanold Spec.läk, med.dr Huvudhandledare: Prof Magnus Westgren Bihandledare: Doc Nikos Papadogiannakis Med.dr Mehmet Uzunel Anna Maria Kanold

Läs mer

Värdebaserad uppföljning av förlossningsvård analys från framtagande av nya uppföljningssystem

Värdebaserad uppföljning av förlossningsvård analys från framtagande av nya uppföljningssystem 2015-05 Värdebaserad uppföljning av förlossningsvård analys från framtagande av nya uppföljningssystem Presentation av historiska resultat för att tydliggöra möjligheter och utmaningar i framtida uppföljning

Läs mer

Indikation för kejsarsnitt på moderns önskan

Indikation för kejsarsnitt på moderns önskan Nationella MEDICINSKA Indikationer Indikation för kejsarsnitt på moderns önskan Sammanfattning Frågeställning: Under vilka förutsättningar är det relevant att tillmötesgå en kvinnas önskan om ett planerat

Läs mer

Arbetsgrupper. Mödrahälsovård Ordförande Kerstin Petersson. Fosterdiagnostik Ordförande Peter Conner. Förlossning Ordförande Anna-Karin Wikström

Arbetsgrupper. Mödrahälsovård Ordförande Kerstin Petersson. Fosterdiagnostik Ordförande Peter Conner. Förlossning Ordförande Anna-Karin Wikström Årsrapport 2014 Arbetsgrupper Mödrahälsovård Ordförande Kerstin Petersson Karin Gottvall Annelie Ljunggren Ingrid Mogren Elisabeth Storck Lindholm Fosterdiagnostik Ordförande Peter Conner Peter Malcus

Läs mer

33:e Svenska perinatalmötet

33:e Svenska perinatalmötet Svensk Förening för Perinatalmedicin 33:e Svenska perinatalmötet 24-25 oktober, 2013 Svenska Läkaresällskapet Klara Östra Kyrkogata 10 Stockholm Preliminärt program Onsdag 24 oktober, kl 17-19 Årsmöte

Läs mer

Under graviditeten kommer blodflödet att öka till uterus pga en minskad perifer resistens Det kan gå så högt som 800mL/min (normalt runt 200mL/min)

Under graviditeten kommer blodflödet att öka till uterus pga en minskad perifer resistens Det kan gå så högt som 800mL/min (normalt runt 200mL/min) Blödning i sen graviditet Normalt Under graviditeten kommer blodflödet att öka till uterus pga en minskad perifer resistens Det kan gå så högt som 800mL/min (normalt runt 200mL/min) Genomsnittliga blodförlusten

Läs mer

Perinatalt omhänder- tagande vid extrem underburenhet

Perinatalt omhänder- tagande vid extrem underburenhet Perinatalt omhänder- tagande vid extrem underburenhet Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Nationellt uppföljningsprogram CPUP Neuropediatrik Pappersformulär 110206 1

Nationellt uppföljningsprogram CPUP Neuropediatrik Pappersformulär 110206 1 Nationellt uppföljningsprogram CPUP Neuropediatrik Pappersformulär 110206 1 Nationellt uppföljningsprogram - CPUP - Neuropediatrik Personnummer: Efternamn: Förnamn: Barnets tillhörande region: Barnets

Läs mer

VÄLKOMMEN till en för DS, HS och KS gemensam SKRIFTLIG TENTAMEN I OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI Fredag den 26 oktober 2007. Lycka till!

VÄLKOMMEN till en för DS, HS och KS gemensam SKRIFTLIG TENTAMEN I OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI Fredag den 26 oktober 2007. Lycka till! 1 VÄLKOMMEN till en för DS, HS och KS gemensam SKRIFTLIG TENTAMEN I OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI Fredag den 26 oktober 2007 Personnummer.... SVARSMALL Max: 71 Godkänt: 47 Resultat:... poäng Lycka till! OBS!

Läs mer

Kan livmoderhalsens längd förutsäga om barnet kommer att födas för tidigt?

Kan livmoderhalsens längd förutsäga om barnet kommer att födas för tidigt? Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Prevention av tidiga infektioner med grupp B-streptokocker (GBS) hos nyfödda

Prevention av tidiga infektioner med grupp B-streptokocker (GBS) hos nyfödda Prevention av tidiga infektioner med grupp B-streptokocker (GBS) hos nyfödda Rekommendationer för riskbaserad profylax baserade på underlag från experter Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika

Läs mer

Opiat underhållsbehandling under graviditet.

Opiat underhållsbehandling under graviditet. Opiat underhållsbehandling under graviditet. Hur oroliga bör vi vara för effekterna hos barnet? Barnet og Rusen Sandefjord September 2014 Ihsan Sarman Barnläkare, Neonatolog Stockholm Nikotin Alkohol Cannabis

Läs mer

Autism hos små barn: Tidig screening och behandling NILS HAGLUND / LU

Autism hos små barn: Tidig screening och behandling NILS HAGLUND / LU Autism hos små barn: Tidig screening och behandling NILS HAGLUND / LU Autism hos små barn: Tidig screening och behandling Maria Råstam, professor, handledare Karin Källén, docent, bihandledare SvenOlof

Läs mer

Den normala graviditeten

Den normala graviditeten Den normala graviditeten HT 2009, T11 G Berg, avd Ob/Gyn Tanken med presentationen Konception, hur ser det ut i tidig graviditet? Basfakta den maternella graviditetsfysiologin, vad är normalt? Vanliga

Läs mer

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund OBESITAS OCH KNÄPROTESKIRURGI Extremt ökad risk för artros i knäled vid högre grader av obesitas.

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Datum: 2013-10-03 Totalpoäng: 48 Poängfördelning: Artai Pirouzram

Läs mer

PMS/PMDD. Inger Sundström Poromaa Dept of Women s and Children s Health Uppsala University

PMS/PMDD. Inger Sundström Poromaa Dept of Women s and Children s Health Uppsala University PMS/PMDD Inger Sundström Poromaa Dept of Women s and Children s Health Uppsala University Prevalence De barnafödande åren Humörbiverkan av p-piller Postpartum depression Barnlöshet kris Perimenopausal

Läs mer

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar 5-- Syfte Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete Finns det samband mellan exponering för arbetslöshet och senare sjukfrånvaro, förtidspension, död och arbetslöshet, bland infödda

Läs mer

Sophiahemmet Högskola. Ingela Rådestad

Sophiahemmet Högskola. Ingela Rådestad Sophiahemmet Högskola Ingela Rådestad Malm, M-C., Lindgren, H., Rådestad, I. (accepted). To lose contact with one s unborn baby Mothers experiences prior to receiving news that her baby has died in utero.

Läs mer

Kronisk leversjukdom och graviditet. Gunilla Ajne Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Kronisk leversjukdom och graviditet. Gunilla Ajne Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Kronisk leversjukdom och graviditet Gunilla Ajne Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Kronisk leversjukdom Autoimmun leversjukdom Infektiös leversjukdom (hepatit, parasiter) Cirkulatorisk leversjukdom

Läs mer

GynObstetrik. Graviditets övervakning. the33. Health Department

GynObstetrik. Graviditets övervakning. the33. Health Department GynObstetrik Graviditets övervakning Health Department Innehållsförteckning 1 Graviditets övervakning.......2 Amenorré Basaltemperatur Gynekologisk undersökning Immunologisk graviditetstest Ultraljud Foster

Läs mer

Övergripande tentafrågor, tvärgrupp 1

Övergripande tentafrågor, tvärgrupp 1 Övergripande tentafrågor, tvärgrupp 1 Louise 38 år är i tidig graviditet och kommer för ett första besök på mödravårdscentralen där du jobbar som barnläkare. Hon har ett kroniskt alkoholmissbruk sedan

Läs mer

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa?

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Sida 1/10 Hälsodeklaration barn Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en

Läs mer

Energi och vikt vid graviditet och amning

Energi och vikt vid graviditet och amning Rapport 25-2008 Energi och vikt vid graviditet och amning Vetenskapligt underlag inför revideringen av Livsmedelsverkets kostråd för gravida och ammande LIVSMEDELS VERKET NATIONAL FOOD ADMINISTRATION,

Läs mer

Hilde Brekke Fredrik Bertz Ena Huseinovic Anna Winkvist. Viktnedgång under amningsperioden två randomiserade studier

Hilde Brekke Fredrik Bertz Ena Huseinovic Anna Winkvist. Viktnedgång under amningsperioden två randomiserade studier Hilde Brekke Fredrik Bertz Ena Huseinovic Anna Winkvist Viktnedgång under amningsperioden två randomiserade studier Bakgrund Epidemi av övervikt och fetma i västvärlden, ökning hos unga kvinnor Viktökning

Läs mer

Värdebaserad vård. Kvalitetsregister i ledning och styrning. Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Värdebaserad vård. Kvalitetsregister i ledning och styrning. Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Värdebaserad vård Kvalitetsregister i ledning och styrning Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Huvudbudskap Värdebaserad vård - en styrmodell för kvalitet Målet - att skapa värde

Läs mer

Diabetes under graviditet och förlossning

Diabetes under graviditet och förlossning Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Diabetes under graviditet och förlossning 1(9) Diabetes under graviditet och förlossning Under normal graviditet ökar behovet av insulin, särskilt under 2:a och

Läs mer

Handläggning av normal förlossning. - State of the Art

Handläggning av normal förlossning. - State of the Art Handläggning av normal förlossning - State of the Art A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett underlag från experter. Det innebär att det

Läs mer

Graviditet och förlossning efter våldtäkt. Kliniska vinjetter 1

Graviditet och förlossning efter våldtäkt. Kliniska vinjetter 1 Elsa Lena Ryding Karolinska Institutet Graviditet och förlossning efter våldtäkt Kliniska vinjetter 1 Carina, gravid i åttonde månaden, kommer in en sen fredagskväll till Förlossningen pga vaginal blödning

Läs mer

Erfarenheter från Stockholm av samtidig influensa- och pneumokockvaccinering av äldre personer

Erfarenheter från Stockholm av samtidig influensa- och pneumokockvaccinering av äldre personer Erfarenheter från Stockholm av samtidig influensa- och pneumokockvaccinering av äldre personer Åke Örtqvist, Smittskyddsläkare i Stockholms Län 1 Bakgrund Mycket låg användning av influensa- och pneumokockvaccin

Läs mer

Graviditet, fetma och gastric bypass

Graviditet, fetma och gastric bypass Graviditet, fetma och gastric bypass OGU dagarna april 2013 Östersund Rebecka Kaplan Sturk Spec.läk Kvinnokliniken Södersjukhuset Fetma- en pandemi Definition BMI= vikt (kg)/ längd (meter) ² Undervikt

Läs mer

HÄLSOEFFEKTER I ETT FÖRORENAT OMRÅDE EN EPIDEMIOLOGISK ENKÄTSTUDIE

HÄLSOEFFEKTER I ETT FÖRORENAT OMRÅDE EN EPIDEMIOLOGISK ENKÄTSTUDIE HÄLSOEFFEKTER I ETT FÖRORENAT OMRÅDE EN EPIDEMIOLOGISK ENKÄTSTUDIE Gun Wingren, Docent Avd. för Yrkes- och Miljömedicin, IKE, Linköpings Universitet Ingela Helmfrid, Biolog Yrkes- och Miljömedicinskt Centrum.

Läs mer

MS-sällskapets riktlinjer för råd och terapi vid MS och graviditet

MS-sällskapets riktlinjer för råd och terapi vid MS och graviditet MS-sällskapets riktlinjer för råd och terapi vid MS och graviditet MS-diagnostik under graviditet MS debuterar sällan under graviditet [1, 2]. I de fall då MS-diagnostik ändå blir aktuell under denna period

Läs mer

Sida 1. Gravidtetsregistet

Sida 1. Gravidtetsregistet Sida 1 RUBRIK VARIABELLISTA GRAVIDITET GRAVIDITET Inskrivning ID klinik, inskrivande MHV ID vårdinrättning, inskrivande MHV Inskrivningstidpunkt i journal MHV1 Unikt ID för graviditeten Datum registreing;

Läs mer

SVENSK FÖRENINGS FÖR OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI ARBETS- OCH REFERENSGRUPPER FÖR

SVENSK FÖRENINGS FÖR OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI ARBETS- OCH REFERENSGRUPPER FÖR SVENSK FÖRENINGS FÖR OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI ARBETS- OCH REFERENSGRUPPER FÖR psykosocial obstetrik och gynekol ogi samt sexol ogi, perinatologi samt möl -gruppen Förlossningsrädsla Rapport nr 51 2004

Läs mer

Energianvändning i flerbostadshus och samband med astma, allergi och SBS symtom - en fördjupning av 3H- studien Ett projekt med stöd från: Formas BIC, Energicentrum Stockholms stad, Fastighetsägarna Sverige,

Läs mer

Kvinnosjukvård Dalarna KUB KOMBINERAT ULTRALJUD OCH BIOKEMISKT BLODPROV

Kvinnosjukvård Dalarna KUB KOMBINERAT ULTRALJUD OCH BIOKEMISKT BLODPROV Kvinnosjukvård Dalarna KUB KOMBINERAT ULTRALJUD OCH BIOKEMISKT BLODPROV Fosterdiagnostik du väljer själv! De allra flesta barn föds friska, men alla kvinnor har - oavsett ålder en viss risk att föda ett

Läs mer

Bo Selander Neonatalkliniken, Lund Bo.Selander@skane.se

Bo Selander Neonatalkliniken, Lund Bo.Selander@skane.se Bo Selander Neonatalkliniken, Lund Bo.Selander@skane.se EXPRESS Extremely Preterm Infant Study in Sweden Samtliga levande födda barn < graviditetsvecka 27 Dödfödda graviditetsvecka 22+0 26+6 1 april 2004

Läs mer

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 Ulf Samuelsson HbA1c, mmol/mol HbA1c år 2010 för pojkar resp.flickor med insulinbehov >0,5 E/kg 75 70 65 60 Flickor Pojkar 55 50 1 2 3 4 5 6 7

Läs mer

Välkomna till ultraljudsmottagningen

Välkomna till ultraljudsmottagningen Välkomna till ultraljudsmottagningen för gravida Verksamhetsområde kvinnor och barn Telefon 08-550 240 40 (direkt, även telefonsvarare) 08-550 242 00 (vx) Södertälje Sjukhus Din nära specialistvård Ultraljudsmottagning

Läs mer

Livsstilsfaktorers inverkan på gynekologisk kirurgi. Katja Stenström Bohlin Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Livsstilsfaktorers inverkan på gynekologisk kirurgi. Katja Stenström Bohlin Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Livsstilsfaktorers inverkan på gynekologisk kirurgi Katja Stenström Bohlin Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Hur BMI och rökning påverkar komplikationer, patientens nöjdhetsgrad och resultat

Läs mer

SFOG 2008 barnmorskesymposium Vad gör vi med latensfasen?

SFOG 2008 barnmorskesymposium Vad gör vi med latensfasen? SFOG 2008 barnmorskesymposium Vad gör vi med latensfasen? 1. Kvinnors upplevelser Ing-Marie Carlsson leg barnmorska och fil.mag. Högskolan i Halmstad 2. Vårdbehov och förlossningsutfall Ingela Lundgren

Läs mer

Skrivning i obstetrik & gynekologi, läkarprogrammet termin 9, Lunds universitet, tisdagen den 8 januari 2013

Skrivning i obstetrik & gynekologi, läkarprogrammet termin 9, Lunds universitet, tisdagen den 8 januari 2013 1 Skrivning i obstetrik & gynekologi, läkarprogrammet termin 9, Lunds universitet, tisdagen den 8 januari 2013 Obstetrik Fråga 1 Hos gravida uppstår vätskeretention som leder till ökad plasmavolym. Ökad

Läs mer

Förord. Statistiska centralbyrån i juni 2003. Berndt Öhman. Torbjörn Israelsson

Förord. Statistiska centralbyrån i juni 2003. Berndt Öhman. Torbjörn Israelsson Förord SCB framställer på uppdrag av Socialdepartementet årlig statistik över barns levnadsförhållanden. I uppdraget ingår dels produktion av en årlig publikation Barn och deras familjer dels framställning

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

EPIDEMIOLOGISKA STUDIER HOS BARN OCH VUXNA I SKÅNE EBBA MALMQVIST, DR. MILJÖMEDICIN

EPIDEMIOLOGISKA STUDIER HOS BARN OCH VUXNA I SKÅNE EBBA MALMQVIST, DR. MILJÖMEDICIN Luftföroreningar och hälsa EPIDEMIOLOGISKA STUDIER HOS BARN OCH VUXNA I SKÅNE EBBA MALMQVIST, DR. MILJÖMEDICIN Luftföroreningar Vart tar de vägen? Traditionell syn på inhalerade partiklars öde Transporteras

Läs mer

Gunnar Dahlgren. Anestesi och intensivvårdskliniken Capio S:t Görans sjukhus, Stockholm gunnar.dahlgren@capiostgoran.se.

Gunnar Dahlgren. Anestesi och intensivvårdskliniken Capio S:t Görans sjukhus, Stockholm gunnar.dahlgren@capiostgoran.se. Gunnar Dahlgren Anestesi och intensivvårdskliniken Capio S:t Görans sjukhus, Stockholm gunnar.dahlgren@capiostgoran.se Tällberg 150413 Stor obstetrisk blödning vårt gemensamma ansvar Disposition 1. Bakgrund

Läs mer

Commissioned by the Norwegian Scientific Committee for Food Safety 2005:

Commissioned by the Norwegian Scientific Committee for Food Safety 2005: 1 05/208-10 Commissioned by the Norwegian Scientific Committee for Food Safety 2005: Utlåtande över Nordby et al Indicators of mancozeb exposure in relation to thyroid cancer and neural tube defects in

Läs mer

Graviditetsregistret, NKR14-177

Graviditetsregistret, NKR14-177 Graviditetsregistret, NKR14-177 Graviditetsregistret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv så att

Läs mer

Vattenavgång utan värkar vid fullgången tid. State of the art

Vattenavgång utan värkar vid fullgången tid. State of the art Vattenavgång utan värkar vid fullgången tid State of the art Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett underlag från experter. Det innebär att

Läs mer

Epidemiologi T5. Kursmål epidemiologi. Kursmål epidemiologi. Kunna förklara och använda grundläggande epidemiologiska begrepp

Epidemiologi T5. Kursmål epidemiologi. Kursmål epidemiologi. Kunna förklara och använda grundläggande epidemiologiska begrepp Epidemiologi T5 Kursmål epidemiologi Kunna förklara och använda grundläggande epidemiologiska begrepp Prevalens Incidens Riskanalys Kursmål epidemiologi Kunna beräkna en diagnostisk metods informationsvärde

Läs mer

Graviditetsimmunisering - en klinikers perspektiv

Graviditetsimmunisering - en klinikers perspektiv Graviditetsimmunisering t i i i - en klinikers perspektiv Gunilla Ajne Överläkare Kvinnokliniken Överläkare, Kvinnokliniken, Huddinge, KS Patofysiologi maternellt och paternellt erc-ag är olika. Fetala

Läs mer

AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study)

AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study) AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study) Carl-Erik Flodmark Barnöverviktsenheten Region Skåne Stockholm 18 mars 213 Vad var AMOS? Kirugisk interventionsstudie med svår fetma Syfte Finns det några

Läs mer

GynObstetrik. Graviditets blödningar. the33. Health Department

GynObstetrik. Graviditets blödningar. the33. Health Department GynObstetrik Graviditets blödningar Health Department Innehållsförteckning 1 Graviditets blödningar......2 Blödning i tidig graviditet.......2 Missfall (spontan abort) Extrauterin graviditet (ektopisk

Läs mer

2014-06-11. Graviditet, hälsa och träning. Menstruationscykeln. Graviditet. Graviditet. Graviditetstecken. Trimestrar

2014-06-11. Graviditet, hälsa och träning. Menstruationscykeln. Graviditet. Graviditet. Graviditetstecken. Trimestrar Menstruationscykeln Graviditet, hälsa och träning Cecilia Fridén, leg sjukgymn, docent, Sektionen för sjukgymnastik, Karolinska Institutet Namn Efternamn 11 juni 2014 2 Graviditet När ägget blir befruktat

Läs mer

Förbättrad prenatal diagnostik av medfödda hjärtfel Uppföljningsstudie av fosterekokardiografiska undersökningar

Förbättrad prenatal diagnostik av medfödda hjärtfel Uppföljningsstudie av fosterekokardiografiska undersökningar originalstudie läs mer Fullständig referenslista och engelsk sammanfattning http://ltarkiv.lakartidningen.se Förbättrad prenatal diagnostik av medfödda hjärtfel Uppföljningsstudie av fosterekokardiografiska

Läs mer

När ändrar jag till en ny behandlingsform?

När ändrar jag till en ny behandlingsform? Varför använder vi i Göteborg sällan HDF? SVAR: I Göteborg använder vi nya tekniker och metoder om: Vi deltar/utför egen forskningsstudie för att utvärdera om tekniken är bättre och säkrare än redan etablerad

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Datum: 2014-02-21 Totalpoäng: 59 Skrivtid: 4 timmar Poängfördelning:

Läs mer

Försäkrad långt innan ni ses

Försäkrad långt innan ni ses Försäkrad långt innan ni ses Gravidförsäkring hos Trygg-Hansa Läs om Sveriges populäraste gravidförsäkring! Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig

Läs mer

Johan Holm, Lund. Marfans syndrom. Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta?

Johan Holm, Lund. Marfans syndrom. Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta? Johan Holm, Lund Marfans syndrom Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta? Intressekonflikt: Regelbundna föreläsningar för Actelion Science, Vol 332, April 2011 Akut aortadissektion

Läs mer

Graviditet och arbetsmiljö. Corina Covaciu- AMM Uppsala, 15-16 april

Graviditet och arbetsmiljö. Corina Covaciu- AMM Uppsala, 15-16 april Graviditet och arbetsmiljö 2015 Corina Covaciu- AMM Uppsala, 15-16 april Bakgrund Sverige, feb 2015: 2 290 000 sysselsatta kvinnor 15-74 år, dvs 64,1% (Arbetskraftsundersökningen, SCB) Ca 145 000 kemikalier

Läs mer

Hälsodeklaration Sjuk- och Olycksfall barn

Hälsodeklaration Sjuk- och Olycksfall barn Sida 1/7 Hälsodeklaration Hälsodeklaration Sjuk- och Olycksfall barn Sjuk- och Olycksfallsförsäkring barn kan sökas för barn som är 0-15 år. Om försäkringen söks som direkt fortsättning från en motsvarande

Läs mer

Vikten av inskrivningsvikt, viktuppgång under graviditet samt relaterade hälsoeffekter -för mamma och barn

Vikten av inskrivningsvikt, viktuppgång under graviditet samt relaterade hälsoeffekter -för mamma och barn Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet Avdelningen för klinisk näringslära Institutionen för medicin Vikten av inskrivningsvikt, viktuppgång under graviditet samt relaterade hälsoeffekter -för

Läs mer

Graviditet och högt blodtryck

Graviditet och högt blodtryck Graviditet och högt blodtryck Eva Östlund Kvinnokliniken Danderyds sjukhus Eva Östlund Hypertoni under graviditet Vanligaste medicinska komplikationen under graviditet Omkring 15% av graviditeter och en

Läs mer