Bilaga 3. Assisterad befruktning 2006 Assisted reproduction Results of treatment 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 3. Assisterad befruktning 2006 Assisted reproduction Results of treatment 2006"

Transkript

1 Bilaga 3 Assisterad befruktning 2006 Assisted reproduction Results of treatment 2006

2 Diagram- och tabellförteckning Diagram Diagrams 1. Antal återföranden av befruktade ägg efter behandlingstyp, Antal förlossningar per äggåterförande (procent), efter behandlingstyp, Andel tvilling- och trillingförlossningar, alla behandlingar Andel flerbördsförlossningar, ett äggåterföranden och treäggsåterföranden med Number of embryo transfers, by ART procedure, Number of deliveries per embryo transfer (per cent), by ART procedure, Multiple births, rate of all deliveries, all ART procedures Frequency of multiple births, one embryo transfer and three embryo transfer with standard and ICSI (fresh embryos) Number of deliveries per fresh or frozen/thawed embryo transferred Number of live born children per fresh or frozen/thawed embryo transferred standard och ICSI (färska ägg) Antal förlossningar per återfört befruktat ägg per behandlingstyp Antal levande födda barn per återfört befruktat ägg per behandlingstyp Förlossningar per insemination, Deliveries per insemination, Tabeller Tables 1. Antal behandlingar, graviditeter och förlossningar, per behandlingstyp Antal -behandlingar ( och ICSI) i stimulerad med färska ägg och antalet återförande med frystinade ägg, samt antalet enäggsåterföranden (SET) graviditeter, förlossningar och flerbörder i olika åldersgrupper år Antal -behandlingar per behandlingstyp, efter antal återförda ägg samt förlossningssätt Utfallet av graviditeter (från 20 veckor) efter behandling i stimulerad, per behandlingstyp Utfallet av graviditeter (från 20 veckor) efter behandling med frysta/tinade ägg, per behandlingstyp Antal äggdonationer, graviditeter och förlossningar Antal äggdonationer per indikation och ålder Antal äggdonationsbehandlingar per antal överförda färska respektive frystinade befruktade ägg Antal inseminationer per typ och behandlingar med donerade spermier, graviditeter och förlossningar Antal -behandlingar, graviditeter och förlossningar per behandlingstyp Antal äggdonationer, graviditeter och förlossningar Antal givarinseminationer, graviditeter och levande födda Antal givarinseminationer, graviditeter och förlossningar per behandlingstyp Antal inseminationer per typ och behandlingar med donerade spermier, graviditeter och förlossningar Number of -treatments, pregnancies and deliveries by ART procedure 2006 Number of -treatments fresh and frozened thawed cycles and their outcome in different age groups 2005 Number of -treatments by ART procedure as related to transferred embryos and mode of delivery 2006 Pregnancy outcome (from 20 weeks of gestation) in stimulated cycles as related to ART procedure 2006 Pregnancy outcome (from 20 weeks of gestation) in frozen/thawed cycles as related to ART procedure 2006 Number of egg donations, pregnancies and deliveries 2006 Number of egg donations by indication and age 2006 Number of egg donations treatment by number of fresh and frozened/thawed embryos 2006 Number of treatments with donated sperm, pregnancies and deliveries by ART procedure 2006 Number of -treatments, pregnancies and deliveries by ART procedure Number of egg donations, pregnancies and deliveries Number of donor inseminations, pregnancies and liveborns Number of donor inseminations, pregnancies and deliveries by ART procedure Number of treatments with donated sperm, pregnancies and deliveries by ART procedure

3 Diagram Diagram 1. Antal återförande av befruktade ägg, efter behandlingstyp, Number of embryo transfers, by ART procedure, tal Totalt Standard Mikroinjektion/ICSI Frysta/tinade* * Frysta/tinade omfattar både Standard och mikroinjektion/icsi Diagram 2. Antal förlossningar per äggåterförande (procent), efter behandlingstyp, Number of deliveries per embryo transfer (per cent), by ART procedure, Procent Standard Mikroinjektion/ICSI Frysta/tinade* * Frysta/tinade omfattar både Standard och mikroinjektion/icsi 3

4 Diagram 3. Andel tvilling- och trillingförlossningar, alla behandlingar Multiple births, rate of all deliveries, all ART procedures Procent av samtliga förlossningar Samtliga flerbörder Tvillingförlossningar Trillingförlossningar Diagram 4. Andel flerbördsförlossningar, ettäggåterföranden och treäggåterföranden med standard och ICSI (färska ägg) Frequency of multiple births, one embryo transfer and three embryo transfer with standard and ICSI (fresh embryos) Procent Samtliga flerbörder Ettäggåterföranden Treäggåterföranden 4

5 Diagram 5. Procent 30 ( ART of Excellence ) Antal förlossningar per återfört befruktat ägg per behandlingstyp Number of deliveries per fresh or frozen/twawed embryo transferred Färska Frysta/tinade Diagram 6. Antal levande födda barn per återfört befruktat ägg per behandlingstyp Number of liveborn children per fresh or frozen/twawed embryo transferred Procent Färska Frysta/tinade 5

6 Diagram 7. Förlossningar per insemination Deliveries per insemination Procent * Resultatet för 1994 bygger på en uppskattning och är mycket osäker 6

7 Tabeller Behandlingar 2006 Tabell 1: Antal -behandlingar, graviditeter och förlossningar per behandingstyp 2006 Number of -treatments, pregnancies and deliveries by ART procedure 2006 Stimulerad Standard ICSI Ejakulerade Aspirerade 3 Återförande av frysta/ tinade befruktade ägg Standard Totalt Startade cykler Äggaspirationer Återföranden av befruktade ägg Kliniska graviditeter komplett spontan abort -12 veckor komplett spontan abort veckor Inducerad fosterreduktion inducerad komplett abort ektopisk graviditet kliniska graviditeter (%) 18,8 18,7 22,6 21,9 24,0 20,0 Andel ektopiska graviditeter av kliniska graviditeter (%) 1,5 0,8-0,6 0,4 1,0 Komplett spontan abort veckor Dödfödda barn Förlossningar därav enkelgraviditet tvillinggraviditet trillinggraviditet Andel flerbördsförlossningar (%) 6,5 4,9 6,9 6,5 4,4 5,7 Levande födda barn Förlossningar 2 per startad (%) 23,5 23,1 18,3 18,6 17,1 21,5 Förlossningar 2 per äggaspiration (%) 25,3 24,0 20,1.. 33,4 Förlossningar 2 per äggåterförande (%) 28,2 26,5 23,0 20,8 19,8 25,0 ICSI 1) Ungefärlig uppgift 2) Förlossning med minst ett levandefött barn 3) ICSI-behandlingar som görs med spermier som aspirerats från bitestiklarna eller testiklarna 7

8 Tabell 2: Antal -behandlingar ( och ICSI) i stimulerad med färska ägg och antalet återförande med frystinade ägg, samt antalet enäggsåterföranden (single embryo transfer SET) graviditeter, förlossningar och flerbörder i olika åldersgrupper år 2006 Number of -treatments fresh and frozened thawed cycles and their outcome in different age groups 2006 Startade Äggaspirationer cykler 1 Återföranden av befruktade ägg SET SET (procent) Uppkomna graviditeter Förlossningar Flerbörder Förlossningar per äggåterförande (procent) Flerbörder (procent) Färska ägg Totalt ,4 Ålder , ,9 2, , ,9 3, , ,6 5, , ,0 7, , ,3 7, , ,7 10, , ,0 3,7 Uppgift saknas 69 1 Frysta/tinade ägg 2 Totalt ,2 Ålder , , , ,6 6, , ,0 6, , ,5 7, , ,2 3, , ,3 4, , ,9 - Uppgift saknas ) Ungefärlig uppgift 2) Startade cykler med frysta och tinade ägg. 8

9 Tabell 3: Antal -behandlingar per behandlingstyp, efter antal återförda befruktade ägg samt förlossningssätt 2006 Number of -treatments by ART procedure as related to transferred embryos and mode of delivery 2006 Färska ägg: Stimulerad, Standard Antal befrukade ägg: 1 Graviditeter Flerbörder Förlossningar per äggåterfö rande (%) Äggåterföranden Förlossningar Flerbörder (%) icke elektiv transfer ,9 0,9 elektiv transfer ,6 1,0 Antal befrukade ägg: ,3 24,3 Antal befruktade ägg: Färska ägg: Stimulerad, ICSI Antal befrukade ägg: 1 Graviditeter Flerbörder Förlossningar per äggåterfö rande (%) Äggåterföranden Förlossningar Flerbörder (%) icke elektiv transfer ,8 0,8 elektiv transfer ,6 0,9 Antal befrukade ägg: ,7 11,0 Antal befruktade ägg: Frysta och tinade ägg: Standard och ICSI Graviditeter Flerbörder Förlossningar per äggåterfö rande (%) Antal befrukade ägg: ,0 0,8 Antal befrukade ägg: ,6 15,5 Antal befruktade ägg: Äggåterföranden Förlossningar Flerbörder (%) 9

10 Tabell 4: Utfallet av graviditeter (från 20 veckor) efter -behandling i stimulerad, per behandlingstyp 2006 Pregnancy outcome (from 20 weeks of gestation) in stimulated cycles as related to ART procedure 2006 Enkelgraviditeter Tvillinggraviditeter Trillinggraviditeter Standard ICSI Standard ICSI Standard ICSI Antal graviditeter spontanaborterade foster veckor Dödfödda barn 28 veckor Levande födda barn födelsevikt mindre än gram Tidigt neonatalt döda barn (inom 7 dygn) Graviditetslängd vid förlossning: veckor veckor veckor veckor veckor Andel förlossningar veckor (%) 1,4 1,5 7,6 17,0 - - Andel förlossningar veckor (%) 9,0 8,3 44,3 50,9-100,0 Andel förlossningar 42 veckor (%) 5,8 6,3 1, Tabell 5: Utfallet av graviditeter (från 20 veckor) efter -behandling med frysta/tinade ägg, per behandlingstyp 2006 Pregnancy outcome (from 20 weeks of gestation) in frozen/thawed cycles as related to ART procedure 2006 Enkelgraviditeter Tvillinggraviditeter Trillinggraviditeter Standard ICSI Standard ICSI Standard ICSI Antal graviditeter spontanaborterade foster veckor dödfödda barn 28 veckor Levande födda barn födelsevikt mindre än gram Tidigt neonatalt döda barn (inom 7 dygn) Graviditetslängd vid förlossning: veckor veckor veckor veckor veckor Andel förlossningar veckor (%) 2,0 2,9 10, Andel förlossningar veckor (%) 10,7 15,6 65,5 29,4 - - Andel förlossningar 42 veckor (%) 6,6 8,

11 Äggdonationer Tabell 6: Antal äggdonationer, graviditeter och förlossningar 2006 Number of egg donations, pregnancies and deliveries 2006 Färska ägg Känd/ anhörig donation Frysta ägg Känd/ anhörig donation Anonym donation Totalt Anonym donation Totalt Antal donationer = aspirationer Antal överförande Antal kliniska graviditeter Graviditeter per överförande (%) 31,0 26,3 30,4 22,8 7,1 20,9 Antal spontana aborter < 20 v Andel spontanaborter < 20 veckor av kliniska graviditeter (%) 17,5 40,0 20,0 34,8-33,3 Antal ektopiska graviditeter Komplett spontan abort Antal dödfödda barn Antal förlossningar varav singel varav duplex varav triplex Andel flerbördsförlossningar (%) Förlossningar per transfers (%) 24,8 15,8 23,6 14,9 7,1 13,9 Tabell 7: Antal äggdonationer per ålder 2006 Number of egg donations by age group 2006 Färska ägg Frysta ägg Antal överförande Antal gravida Antal förlossningar Antal överförande Antal gravida Antal förlossningar Antal överförande Ålder recipient: Tabell 8: Antal äggdonationsbehandlingar per antal överförda färska respektive frystinade befruktade ägg 2006 Number of egg donation treatments by number fresh and frozened/thawed embryos 2006 Antal befruktade ägg Överförande Graviditeter Förlossningar Flerbörder Färska : Frystinade:

12 Givarinseminationer Tabell 9: Antal inseminationer per typ och -behandlingar med donerade spermier, graviditeter och förlossningar 2006 Number of treatments with donated sperm, pregnancies and deliveries by ART procedure 2006 Insemination i ostimulerad Insemination i stimulerad Färska med donerade spermier Frysta med donerade spermier Antal behandlingar ledande till insemination eller återförande ålder: Kliniska graviditeter spontan abort 12 veckor spontan abort veckor Graviditeter per behandling (%) 21,9 21,6 33,1 29,2 kliniska graviditeter (%) 10,0 21,7 25,0 15,8 inducerad abort ektopisk graviditet Enkelgraviditeter levande födda barn födelsevikt mindre än gram Tvillinggraviditeter levande födda barn födelsevikt mindre än gram Trillinggraviditeter levande födda barn födelsevikt mindre än gram Förlossningar ålder: Summa levande födda barn enligt ovan Förlossningar per insemination (%) 19,7 16,5 24,8 24,6 12

13 Behandlingar Tabell 10: Antal -behandlingar, graviditeter och förlossningar per behandlingstyp Number of -treatments, pregnancies and deliveries by ART procedure Stimulerad Standard Mikro- Injek- tion 1 Återföring av tidigare frysta befrukatade ägg Ostimulerad GIFT/ ZIFT Total Startade cykler Indikation: Tubarskada Manlig infertiliet Oförklarad Annan Återföranden av befruktade ägg Kliniska graviditeter spontan abort 12 veckor spontan abort veckor ektopisk graviditet Andel ektopiska graviditeter (%) 5,1-3,0 5,3-4,8 Förlossningar därav enkelgraviditet därav tvillinggraviditet därav trillinggraviditet därav fyrlinggraviditet och mer Andel flerbördsförlossningar (%) 34,5-26, ,1 partus vaginalis Sectio (kejsarsnitt) Levande födda barn Födelsevikt mindre än gram Förlossningar per startad (%) 13,4 3,8 15,7 12,7 8,3 13,2 Förlossningar per äggåterförande (%) 17,2 4,7 17,9 23,2 11,2 17,0 1) Huvudsakligen SUZI-metod 13

14 Tabell 10 (fortsättning) 1992 Stimulerad Standard Mikro- Injek- tion 1 Återföring av tidigare frysta befrukatade ägg Ostimulerad GIFT/ ZIFT Total Startade cykler Indikation: Tubarskada Manlig infertiliet Oförklarad Annan Återföranden av befruktade ägg Kliniska graviditeter spontan abort 12 veckor spontan abort veckor ektopisk graviditet Andel ektopiska graviditeter (%) 5,9 0,0 7,6 0,0 15,4 6,0 Förlossningar därav enkelgraviditet därav tvillinggraviditet därav trillinggraviditet därav fyrlinggraviditet och mer Andel flerbördsförlossningar (%) 30,1 12,5 18, ,4 partus vaginalis Sectio (kejsarsnitt) Levande födda barn Födelsevikt mindre än gram Förlossningar per startad (%) 18,6 5,9 13,5 5,4 7,4 17,1 Förlossningar per äggåterförande (%) 22,2 10,5 15,0 10,5 8,3 20,6 1) Huvudsakligen SUZI-metod 14

15 Tabell 10 (fortsättning) 1993 Stimulerad Standard ICSI 1 Återföring av frysta befrukatade ägg Ostimulerad GIFT/ ZIFT Total Startade cykler Indikation: Tubarskada Manlig infertiliet Oförklarad Annan Återföranden av befruktade ägg Kliniska graviditeter spontan abort 12 veckor spontan abort veckor ektopisk graviditet Andel ektopiska graviditeter (%) 5,0 3,6 6,2 0,0 0,0 5,0 Förlossningar därav enkelgraviditet därav tvillinggraviditet därav trillinggraviditet därav fyrlinggraviditet och mer Andel flerbördsförlossningar (%) 29,2 23,7 22,5-50,0 28,4 partus vaginalis Sectio (kejsarsnitt) Levande födda barn Födelsevikt mindre än gram Förlossningar per startad (%) 21,0 13,1 13,0 6,0 8,0 19,3 Förlossningar per äggåterförande (%) 25,1 16,4 15,5 13,9 10,5 23,2 1) Mikroinjektion med övergång till ICSI-metod 15

16 Tabell 10 (fortsättning) 1994 Stimulerad Standard ICSI 1 Återföring av frysta/tinade befrukatade ägg Standard ICSI 1 Ostimulerad Standard Total Startade cykler Äggaspirationer Återföranden av befruktade ägg Kliniska graviditeter komplett spontan abort 12 veckor komplett spontan abort veckor inducerad komplett abort ektopisk graviditet kliniska graviditeter (%) Andel ektopiska graviditeter av kliniska graviditeter (%) 17,0 22,2 20,3 23,5 50,0 18,2 2,6 0,0 2,3 5,9 0,0 2,2 komplett spontan abort veckor dödfödda barn Förlossningar därav enkelgraviditet tvillinggraviditet trillinggraviditet Andel flerbördsförlossningar (%) 25,5 17,9 27,2 13,0-24,3 Partus normalis VE/tång Sectio (kejsarsnitt) Andel sectio av samtliga förlossningar (%) 29,1 33,3 29,1 17,4 100,0 29,5 Levande födda barn Förlossningar 1 per startad (%) 19,8 17,6 12,9 12,9 3,8 18,4 Förlossningar 1 per äggaspiration (%) 21,8 18,6.. 5,9. Förlossningar 1 per äggåterförande (%) 24,6 20,3 14,9 15,5 12,5 22,4 1) Förlossning med minst ett levandefött barn 16

17 Tabell 10 (fortsättning) 1995 Stimulerad Standard ICSI 1 Återföring av frysta/tinade befrukatade ägg Standard ICSI 1 Ostimulerad Standard Total Startade cykler Äggaspirationer Återföranden av befruktade ägg Kliniska graviditeter komplett spontan abort 12 veckor komplett spontan abort veckor inducerad komplett abort ektopisk graviditet kliniska graviditeter (%) 20,8 23,5 21,7 29,8 0,0 21,9 Andel ektopiska graviditeter av kliniska graviditeter (%) 3,2 1,8 4,3 6,4 0 3 komplett spontan abort veckor dödfödda barn Förlossningar därav enkelgraviditet tvillinggraviditet trillinggraviditet Andel flerbördsförlossningar (%) 25,0 20,6 22,0 20,0-23,3 Partus normalis VE/tång Sectio (kejsarsnitt) Andel sectio av samtliga förlossningar (%) 22,9 29,0 40,2 33,3 0,0 26,4 Levande födda barn Förlossningar 1 per startad (%) 17,2 16,8 10,7 10,5 6,7 15,9 Förlossningar 1 per äggaspiration (%) 19,1 18,0.. 11,8. Förlossningar 1 per äggåterförande (%) 21,8 19,6 13,2 12,7 25,0 19,7 1) Förlossning med minst ett levandefött barn 17

18 Tabell 10 (fortsättning) 1996 Stimulerad Standard ICSI 1 Återföring av frysta/tinade befrukatade ägg Standard ICSI 1 Ostimulerad Standard Total Startade cykler Äggaspirationer Återföranden av befruktade ägg Kliniska graviditeter komplett spontan abort 12 veckor komplett spontan abort veckor Inducerad fosterreduktion inducerad komplett abort ektopisk graviditet kliniska graviditeter (%) 20,7 22,2 17,8 22,8-21,1 Andel ektopiska graviditeter av kliniska graviditeter (%) 2,1 1,1 3, ,8 komplett spontan abort veckor dödfödda barn Förlossningar därav enkelgraviditet tvillinggraviditet trillinggraviditet Andel flerbördsförlossningar (%) 24,0 24,8 11,4 12,7-22,7 Partus normalis VE/tång Sectio (kejsarsnitt) Andel sectio av samtliga förlossningar (%) 28,6 29,8 17,1 29,6-28,1 Levande födda barn Förlossningar 1 per startad (%) 19,6 22,0 14,0 16,1 11,4 19,5 Förlossningar 1 per äggaspiration (%) 21,4 22,9.. 12,8. Förlossningar 1 per äggåterförande (%) 24,4 24,9 16,4 18,4 31,2 23,3 1) Förlossning med minst ett levandefött barn 18

19 Tabell 10 (fortsättning) 1997 Stimulerad Standard ICSI 1 Återföring av frysta/tinade befrukatade ägg Standard ICSI 1 Ostimulerad Standard Total Startade cykler Äggaspirationer Återföranden av befruktade ägg Kliniska graviditeter komplett spontan abort 12 veckor komplett spontan abort veckor Inducerad fosterreduktion inducerad komplett abort ektopisk graviditet kliniska graviditeter (%) 20,2 22,1 22,3 22,8 25,0 21,3 Andel ektopiska graviditeter av kliniska graviditeter (%) 1,4 1,2 4,1-25,0 1,5 komplett spontan abort veckor dödfödda barn Förlossningar därav enkelgraviditet tvillinggraviditet trillinggraviditet Andel flerbördsförlossningar (%) 25,9 21,1 22,2 10,3-22,8 Partus normalis VE/tång Sectio (kejsarsnitt) Andel sectio av samtliga förlossningar (%) 30, ,7-26,6 Levande födda barn Förlossningar 1 per startad (%) 20,2 22,6 11,8 13,7 5,3 19,6 Förlossningar 1 per äggaspiration (%) 21,9 23,8.. 6,5. Förlossningar 1 per äggåterförande (%) 25,2 26,1 14,7 16,3 13,3 23,7 1) Förlossning med minst ett levandefött barn 19

20 Tabell 10 (fortsättning) 1998 Stimulerad Standard ICSI 1 Återföring av frysta/tinade befrukatade ägg Standard ICSI 1 Ostimulerad Standard Total Startade cykler Äggaspirationer Återföranden av befruktade ägg Kliniska graviditeter komplett spontan abort 12 veckor komplett spontan abort veckor Inducerad fosterreduktion inducerad komplett abort ektopisk graviditet kliniska graviditeter (%) 19,0 18,4 18,4 20,8 16,7 18,8 Andel ektopiska graviditeter av kliniska graviditeter (%) 2,8 1,2 3,2 0,8 0,0 2,0 komplett spontan abort veckor dödfödda barn Förlossningar därav enkelgraviditet tvillinggraviditet trillinggraviditet Andel flerbördsförlossningar (%) 23,8 25,1 13,5 19,4-23,5 Partus normalis VE/tång Sectio (kejsarsnitt) Andel sectio av samtliga förlossningar (%) 32,6 30,3 27,1 28,0 20,0 31,1 Levande födda barn Förlossningar 1 per startad (%) 21,9 21,7 14,3 15,7 11,1 20,7 Förlossningar 1 per äggaspiration (%) 23,9 23,1.. 14,7. Förlossningar 1 per äggåterförande (%) 27,1 25,4 16,6 18,2 21,7 24,9 1) Förlossning med minst ett levandefött barn 20

21 Tabell 10 (fortsättning) 1999 Stimulerad Standard ICSI 1 Återföring av frysta/tinade befrukatade ägg Standard ICSI 1 Total Startade cykler Äggaspirationer Återföranden av befruktade ägg Kliniska graviditeter komplett spontan abort 12 veckor komplett spontan abort veckor Inducerad fosterreduktion inducerad komplett abort ektopisk graviditet kliniska graviditeter (%) 20,1 19,9 21,7 23,8 20,3 Andel ektopiska graviditeter av kliniska graviditeter (%) 2,4 1,1 0,0 1,0 1,6 komplett spontan abort veckor dödfödda barn Förlossningar därav enkelgraviditet tvillinggraviditet trillinggraviditet Andel flerbördsförlossningar (%) 26,6 22,9 12,9 16,9 23,8 Partus normalis VE/tång Sectio (kejsarsnitt) Andel sectio av samtliga förlossningar (%) 31,3 26,3 23,8 21,8 28,2 Levande födda barn Förlossningar 1 per startad (%) 22,2 22,1 17,4 13,5 21,2 Förlossningar 1 per äggaspiration (%) 24,3 23,7... Förlossningar 1 per äggåterförande (%) 27,5 25,8 20,1 15,4 25,4 1) Förlossning med minst ett levandefött barn 2) Uppgift om utfall av en graviditet saknas 21

22 Tabell 10 (fortsättning) 2000 Stimulerad Standard ICSI 1 Återföring av frysta/tinade befrukatade ägg Standard ICSI 1 Total Startade cykler Äggaspirationer Återföranden av befruktade ägg Kliniska graviditeter komplett spontan abort 12 veckor komplett spontan abort veckor Inducerad fosterreduktion inducerad komplett abort ektopisk graviditet kliniska graviditeter (%) 20,2 20,1 22,9 22,6 20,5 Andel ektopiska graviditeter av kliniska graviditeter (%) 1,2 1,4 2,1 0,0 1,3 komplett spontan abort veckor dödfödda barn Förlossningar därav enkelgraviditet tvillinggraviditet trillinggraviditet Andel flerbördsförlossningar (%) 23,4 20,8 13,2 12,6 21,2 Partus normalis VE/tång Sectio (kejsarsnitt) Andel sectio av samtliga förlossningar (%) 31,8 30,9 33,0 20,7 31,0 Levande födda barn Förlossningar 1 per startad (%) 21,9 20,4 14,6 12,8 20,1 Förlossningar 1 per äggaspiration (%) 24,0 21,8... Förlossningar 1 per äggåterförande (%) 26,1 24,0 16,9 15,0 23,7 1) Ungefärlig uppgift 2) Förlossning med minst ett levandefött barn 22

23 Tabell 10 (fortsättning) 2001 Stimulerad Standard ICSI 1 Återföring av frysta/tinade befrukatade ägg Standard ICSI 1 Total Startade cykler Äggaspirationer Återföranden av befruktade ägg Kliniska graviditeter komplett spontan abort 12 veckor komplett spontan abort veckor Inducerad fosterreduktion inducerad komplett abort ektopisk graviditet kliniska graviditeter (%) 18,1 19,8 23,5 18,5 19,2 Andel ektopiska graviditeter av kliniska graviditeter (%) 2,1 1,2 2,9 0,6 1,7 komplett spontan abort veckor dödfödda barn Förlossningar därav enkelgraviditet tvillinggraviditet trillinggraviditet Andel flerbördsförlossningar (%) 23,4 23,5 16,0 13,8 22,4 Partus normalis VE/tång Sectio (kejsarsnitt) Andel sectio av samtliga förlossningar (%) 34,1 31,8 33,1 26,7 32,6 Levande födda barn Förlossningar 1 per startad (%) 22,1 20,9 14,4 15,9 20,5 Förlossningar 1 per äggaspiration (%) 23,9 22,0... Förlossningar 1 per äggåterförande (%) 26,2 24,6 16,3 18,1 24,0 1) Ungefärlig uppgift 2) Förlossning med minst ett levandefött barn 23

24 Tabell 10 (fortsättning) 2002 Stimulerad Återförande av frysta/ Totalt tinade befruktade ägg Standard ICSI Standard ICSI Ejakulerad e Aspirerade Startade cykler Äggaspirationer Återföranden av befruktade ägg Kliniska graviditeter komplett spontan abort 12 veckor komplett spontan abort veckor Inducerad fosterreduktion inducerad komplett abort ektopisk graviditet ,4 18,3 18,6 26,4 29,5 19,6 kliniska graviditeter (%) Andel ektopiska graviditeter av kliniska 1,1 0,9 1,0 2,2 1,7 1,2 graviditeter (%) Komplett spontan abort veckor Dödfödda barn Förlossningar därav enkelgraviditet tvillinggraviditet trillinggraviditet Andel flerbördsförlossningar (%) 21,1 16,5 26,3 13,0 11,4 18,5 Partus normalis VE/tång Sectio (kejsarsnitt) Andel sectio av samtliga 31,7 30,1 28,0 31,7 26,3 30,7 förlossningar (%) Levande födda barn Förlossningar 2 per startad (%) 22,4 22,5 22,0 14,3 12,3 20,7 Förlossningar 2 per äggaspiration (%) 24,4 23,9 23,4... Förlossningar 2 per äggåterförande (%) 27,3 26,2 27,7 16,9 14,5 24,8 1) Ungefärlig uppgift 2) Förlossning med minst ett levandefött barn 3) ICSI-behandlingar som görs med spermier som aspirerats från bitestiklarna eller testiklarna 24

25 Tabell 10 (fortsättning) 2003 Stimulerad Återförande av frysta/ Totalt tinade befruktade ägg ICSI Standard Ejakuleradrade Aspire- Standard ICSI 3 Startade cykler Äggaspirationer Återföranden av befruktade ägg Kliniska graviditeter komplett spontan abort 12 veckor komplett spontan abort veckor Inducerad fosterreduktion inducerad komplett abort ektopisk graviditet kliniska graviditeter (%) 19,2 17,4 15,1 23,6 13,5 18,4 Andel ektopiska graviditeter av kliniska graviditeter (%) 1,6 1,2 2,3 3,0 1,7 1,6 Komplett spontan abort veckor Dödfödda barn Förlossningar därav enkelgraviditet tvillinggraviditet trillinggraviditet Andel flerbördsförlossningar (%) 12,6 11,3 7,5 12,6 11,4 11,9 Partus normalis VE/tång Sectio (kejsarsnitt) Andel sectio av samtliga förlossningar (%) 29,4 22,7 25,5 30,7 26,9 27,0 Levande födda barn Förlossningar 2 per startad (%) 22,6 22,6 19,2 15,0 17,0 21,1 Förlossningar 2 per äggaspiration (%) 24,3 23,6 20,7... Förlossningar 2 per äggåterförande (%) 26,8 26,1 25,4 18,2 21,1 25,1 1) Ungefärlig uppgift 2) Förlossning med minst ett levandefött barn 3) ICSI-behandlingar som görs med spermier som aspirerats från bitestiklarna eller testiklarna 25

26 Tabell 10 (fortsättning) 2004 Stimulerad Återförande av frysta/ Totalt tinade befruktade ägg ICSI Standard Ejakuleradrade Aspire- Standard ICSI 3 Startade cykler Äggaspirationer Återföranden av befruktade ägg Kliniska graviditeter komplett spontan abort 12 veckor komplett spontan abort veckor Inducerad fosterreduktion inducerad komplett abort ektopisk graviditet ,0 18,9 20,4 22,6 27,1 20,1 kliniska graviditeter (%) Andel ektopiska graviditeter av kliniska 0,9 0,9 0,9 2,5 2,7 1,3 graviditeter (%) Komplett spontan abort veckor Dödfödda barn Förlossningar därav enkelgraviditet tvillinggraviditet trillinggraviditet Andel flerbördsförlossningar (%) 5,6 5,5 8,0 9,9 9,3 6,5 Partus normalis VE/tång Sectio (kejsarsnitt) Andel sectio av samtliga 28,8 25,5 26,0 28,7 30,2 27,7 förlossningar (%) Levande födda barn Förlossningar 2 per startad (%) 21,9 20,1 23,3 17,0 13,8 19,7 Förlossningar 2 per äggaspiration (%) 23,8 21,0 24,9.. 28,1 Förlossningar 2 per äggåterförande (%) 26,4 23,2 26,8 20,6 16,9 23,4 1) Ungefärlig uppgift 2) Förlossning med minst ett levandefött barn 3) ICSI-behandlingar som görs med spermier som aspirerats från bitestiklarna eller testiklarna 26

27 Tabell 10 (fortsättning) 2005 Stimulerad Återförande av frysta/ Totalt tinade befruktade ägg ICSI Standard Ejakuleradrade Aspire- Standard ICSI 3 Startade cykler Äggaspirationer Återföranden av befruktade ägg Kliniska graviditeter komplett spontan abort -12 veckor komplett spontan abort veckor Inducerad fosterreduktion inducerad komplett abort ektopisk graviditet kliniska graviditeter (%) 18,5 21,0 20,7 22,9 22,1 20,3 Andel ektopiska graviditeter av kliniska graviditeter (%) 0,8 0,9-1,3 1,8 1,0 Komplett spontan abort veckor Dödfödda barn Förlossningar därav enkelgraviditet tvillinggraviditet trillinggraviditet Andel flerbördsförlossningar (%) 6,0 5,9 11,4 9,1 7,3 6,7 Partus normalis VE/tång Sectio (kejsarsnitt) Andel sectio av samtliga förlossningar (%) 28,6 28,1 27,6 28,9 22,7 27,8 Levande födda barn Förlossningar 2 per startad (%) 22,9 20,2 25,3 15,1 15,8 19,9 Förlossningar 2 per äggaspiration (%) 24,6 21,2 26,6.. 30,4 Förlossningar 2 per äggåterförande (%) 27,0 23,3 29,9 18,3 18,8 23,4 1) Ungefärlig uppgift 2) Förlossning med minst ett levandefött barn 3) ICSI-behandlingar som görs med spermier som aspirerats från bitestiklarna eller testiklarna 27

28 Äggdonationer Tabell 11: Antal äggdonationer, graviditeter och förlossningar Number of egg donations, pregnancies and deliveries Färska ägg Frysta ägg Anonym donation Totalt Anonym donation Känd/ anhörig donation Känd/ anhörig donation Totalt Antal donationer = aspirationer Antal överförande Antal kliniska graviditeter Graviditeter per överförande (%) 41,2 0,0 36,8 0,0 0,0 0,0 Antal spontana aborter < 20 v Andel spontanaborter < 20 veckor av kliniska graviditeter (%) 14,3-14,3 Antal ektopiska graviditeter Komplett spontan abort Antal dödfödda barn Antal förlossningar * varav singel varav duplex varav triplex Andel flerbördsförlossningar (%) 16,7-16, Förlossningar per transfers (%) 35,3 0,0 31,6 0,0 0,0 0, Färska ägg Frysta ägg Anonym donation Totalt Anonym donation Känd/ anhörig donation Känd/ anhörig donation Totalt Antal donationer = aspirationer Antal överförande Antal kliniska graviditeter Graviditeter per överförande (%) 25,0 40,0 28,9 11,1 28,6 14,0 Antal spontana aborter < 20 v Andel spontanaborter < 20 veckor av kliniska graviditeter (%) 33,3 40,0 35,7 0,0 0,0 0,0 Antal ektopiska graviditeter Komplett spontan abort Antal dödfödda barn Antal förlossningar varav singel varav duplex varav triplex Andel flerbördsförlossningar (%) 7,7 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 Förlossningar per transfers (%) 18,1 28,0 20,6 8,3 28,6 11,6 28

29 Tabell 11 (fortsättning) 2005 Färska ägg Frysta ägg Anonym donation Totalt Anonym donation Känd/ anhörig donation Känd/ anhörig donation Totalt Antal donationer = aspirationer Antal överförande Antal kliniska graviditeter Graviditeter per överförande (%) 33,3 38,1 34,2 32,7 5,9 25,8 Antal spontana aborter < 20 v Andel spontanaborter < 20 veckor av kliniska graviditeter (%) 18,2 25,0 19,5 31,3 100,0 35,3 Antal ektopiska graviditeter Komplett spontan abort Antal dödfödda barn Antal förlossningar varav singel varav duplex varav triplex Andel flerbördsförlossningar (%) Förlossningar per transfers (%) 26,3 33,3 27,5 22,4 0 16,7 29

30 Givarinseminationer Tabell 12: Antal givarinseminationer, graviditeter och levande födda Number of donor inseminations, pregnancies and liveborns Inseminationer Graviditeter Graviditeter per insemination (%) 4,8 6,8 6,6 8,5 11, Under respektive år spontan abort 12 veckor spontan abort veckor Under respektive år levande födda födelsevikt mindre än gram ) Huvuddelen från graviditeter som uppkommit året innan 30

31 Tabell 13: Antal givarinseminationer, graviditeter och förlossningar per behandlingstyp Number of donor inseminations, pregnancies and deliveries by ART procedure Ostimulerad Stimulerad Totalt Cykler till insemination ålder 2 : Kliniska graviditeter spontan abort 12 veckor spontan abort veckor Graviditeter per insemination (%) 12,7 11,7 12,3 kliniska graviditeter (%) 20,0 9,1 16,1 inducerad abort ektopisk graviditet Enkelgraviditeter levande födda barn födelsevikt mindre än gram Tvillinggraviditeter levande födda barn födelsevikt mindre än gram 2-2 Trillinggraviditeter levande födda barn födelsevikt mindre än gram Förlossningar ålder 2 : partus normalis VE/tång sectio Summa levande födda barn enligt ovan Förlossningar per insemination (%) 10,2 10,6 10,3 1) Exkl. Malmö allmänna sjukhus (MAS). Mycket ungefärligt uppskattas antalet levande födda till 87 inkl. MAS. 2) Åldersfördelning exkl. Halmstad 31

32 Tabell 13 (fortsättning) 1995 Ostimulerad Stimulerad Totalt Cykler till insemination ålder 2 : Kliniska graviditeter spontan abort 12 veckor spontan abort veckor Graviditeter per insemination (%) 9,3 8,5 8,9 kliniska graviditeter (%) 12,5 22,2 17,6 inducerad abort ektopisk graviditet Enkelgraviditeter levande födda barn födelsevikt mindre än gram Tvillinggraviditeter 1-1 levande födda barn 2-2 födelsevikt mindre än gram Trillinggraviditeter levande födda barn födelsevikt mindre än gram Förlossningar ålder 2 : partus normalis VE/tång Sectio Summa levande födda barn enligt ovan Förlossningar per insemination (%) 8,1 6,6 7,3 2) Åldersfördelning exkl. Halmstad 32

33 Tabell 13 (fortsättning) 1996 Ostimulerad Stimulerad Totalt Cykler till insemination ålder 2 : Kliniska graviditeter spontan abort 12 veckor spontan abort veckor Graviditeter per insemination (%) 10,9 15,2 13,3 kliniska graviditeter (%) 4,0 20,0 14,3 inducerad abort ektopisk graviditet Enkelgraviditeter dödfödda barn 28 veckor levande födda barn födelsevikt mindre än gram Tvillinggraviditeter levande födda barn födelsevikt mindre än gram Trillinggraviditeter levande födda barn födelsevikt mindre än gram Förlossningar ålder 2 : partus normalis VE/tång sectio Summa levande födda barn enligt ovan Förlossningar per insemination (%) 10,4 11,1 10,8 2) Åldersfördelning exkl. Halmstad 33

34 Tabell 13 (fortsättning) 1997 Ostimulerad Stimulerad Totalt Cykler till insemination ålder: Kliniska graviditeter spontan abort 12 veckor spontan abort veckor Graviditeter per insemination (%) 10,6 19,2 15,8 kliniska graviditeter (%) 4,5 24,6 19,3 inducerad abort ektopisk graviditet Enkelgraviditeter levande födda barn födelsevikt mindre än gram Tvillinggraviditeter levande födda barn födelsevikt mindre än gram Trillinggraviditeter levande födda barn födelsevikt mindre än gram Förlossningar ålder: partus normalis VE/tång 1-1 sectio Summa levande födda barn enligt ovan Förlossningar per insemination (%) 10,1 14,5 12,8 34

35 Tabell 13 (fortsättning) 1998 Ostimulerad Stimulerad Totalt Cykler till insemination ålder: Kliniska graviditeter spontan abort 12 veckor spontan abort veckor Graviditeter per insemination (%) 11,6 17,4 14,5 kliniska graviditeter (%) 10,7 14,3 12,9 inducerad abort ektopisk graviditet Enkelgraviditeter levande födda barn födelsevikt mindre än gram 1-1 Tvillinggraviditeter levande födda barn födelsevikt mindre än gram Trillinggraviditeter levande födda barn födelsevikt mindre än gram Förlossningar ålder: partus normalis VE/tång sectio Summa levande födda barn enligt ovan Förlossningar per insemination (%) 10,3 14,9 12,6 35

36 Tabell 13 (fortsättning) 1999 Ostimulerad Stimulerad Totalt Cykler till insemination ålder: Kliniska graviditeter spontan abort 12 veckor spontan abort veckor Graviditeter per insemination (%) 18,2 16,6 17,3 kliniska graviditeter (%) 14,8 27,0 21,9 inducerad abort ektopisk graviditet Enkelgraviditeter dödfödda barn 28 veckor 1 1 levande födda barn födelsevikt mindre än gram Tvillinggraviditeter spontan abort veckor levande födda barn födelsevikt mindre än gram Trillinggraviditeter levande födda barn födelsevikt mindre än gram Förlossningar ålder: partus normalis VE/tång sectio Summa levande födda barn enligt ovan Förlossningar per insemination (%) 15,5 11,7 13,2 36

37 Tabell 13 (fortsättning) 2000 Ostimulerad Stimulerad Totalt Cykler till insemination ålder: Kliniska graviditeter spontan abort 12 veckor spontan abort veckor Graviditeter per insemination (%) 13,9 29,3 21,8 kliniska graviditeter (%) 20,8 25,9 24,4 inducerad abort ektopisk graviditet Enkelgraviditeter levande födda barn födelsevikt mindre än gram 1-1 Tvillinggraviditeter levande födda barn födelsevikt mindre än gram Trillinggraviditeter levande födda barn födelsevikt mindre än gram Förlossningar ålder: partus normalis VE/tång sectio Summa levande födda barn enligt ovan Förlossningar per insemination (%) 11,0 21,2 16,2 37

38 Tabell 13 (fortsättning) 2001 Ostimulerad Stimulerad Totalt Cykler till insemination ) ålder: Kliniska graviditeter ) spontan abort 12 veckor spontan abort veckor Graviditeter per insemination (%) 22,4 20,8 21,1 kliniska graviditeter (%) 0,0 19,6 13,8 inducerad abort ektopisk graviditet Enkelgraviditeter ) levande födda barn ) födelsevikt mindre än gram Tvillinggraviditeter levande födda barn födelsevikt mindre än gram Trillinggraviditeter levande födda barn födelsevikt mindre än gram Förlossningar ) ålder: partus normalis VE/tång sectio Summa levande födda barn enligt ovan ) Förlossningar per insemination (%) 22,4 15,8 17,5 1) Karolinska sjukhuset ingår i dessa totaluppgifter men inte i övriga fördelningar 38

39 Tabell 13 (fortsättning) 2002 Ostimulerad 1) Stimulerad Totalt 1) 1) Cykler till insemination ålder: Kliniska graviditeter spontan abort 12 veckor spontan abort veckor Graviditeter per insemination (%) 20,8 16,1 17,5 kliniska graviditeter (%) 18,2 17,1 17,5 inducerad abort ektopisk graviditet Enkelgraviditeter levande födda barn födelsevikt mindre än gram Tvillinggraviditeter levande födda barn födelsevikt mindre än gram Trillinggraviditeter levande födda barn födelsevikt mindre än gram Förlossningar ålder: partus normalis VE/tång sectio Summa levande födda barn enligt ovan Förlossningar per insemination (%) 17,0 13,4 14,4 1) Karolinska sjukhuset ingår inte i dessa uppgifter 39

40 Tabell 14: Antal inseminationer per typ och -behandlingar med donerade spermier, graviditeter och förlossningar Number of treatments with donated sperm, pregnancies and deliveries by ART procedure Insemination i ostimulerad Insemination i stimulerad Färska med donerade spermier Frysta med donerade spermier Antal behandlingar ledande till insemination eller återförande ålder: Kliniska graviditeter spontan abort 12 veckor spontan abort veckor Graviditeter per behandling (%) 14,0 20,3 38,9 33,3 kliniska graviditeter (%) 20,0 17,1 14,3 50,0 inducerad abort ektopisk graviditet Enkelgraviditeter dödfödda barn 28 veckor levande födda barn födelsevikt mindre än gram Tvillinggraviditeter spontan abort veckor levande födda barn födelsevikt mindre än gram Trillinggraviditeter levande födda barn födelsevikt mindre än gram Förlossningar ålder: partus normalis VE/tång sectio Summa levande födda barn enligt Förlossningar per insemination (%) 13,4 15,9 16,7 16,7 40

41 Tabell 14 (fortsättning) 2004 Insemination i ostimulerad Insemination i stimulerad Färska med donerade spermier Frysta med donerade spermier Antal behandlingar ledande till insemination eller återförande ålder: Kliniska graviditeter spontan abort 12 veckor spontan abort veckor Graviditeter per behandling (%) 15,4 23,2 37,1 25,0 kliniska graviditeter (%) 15,8 19,0 17,4 20,0 inducerad abort ektopisk graviditet Enkelgraviditeter dödfödda barn 28 veckor levande födda barn födelsevikt mindre än gram Tvillinggraviditeter levande födda barn födelsevikt mindre än gram Trillinggraviditeter levande födda barn födelsevikt mindre än gram Förlossningar ålder: partus normalis VE/tång sectio Summa levande födda barn enligt ovan Förlossningar per insemination (%) 11,4 17,7 30,6 20,0 41

OFFICIELL STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2008:3. Assisterad befruktning 2005

OFFICIELL STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2008:3. Assisterad befruktning 2005 OFFICIELL STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2008:3 Assisterad befruktning 2005 Assisted reproduction Results of treatment 2005 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Statistik.

Läs mer

Assisterad befruktning 2003

Assisterad befruktning 2003 STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2006:4 Assisterad befruktning 2003 Assisted reproduction Results of treatment 2003 EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM 2 Statistics - Health and Diseases Assisted reproduction Results

Läs mer

Assisterad befruktning 1998

Assisterad befruktning 1998 STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2001:3 Assisterad befruktning 1998 Assisted reproduction Results of treatment 1998 EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistics Health and Diseases Assisted

Läs mer

Övergripande 1. Antal startade cykler per klinik och cykeltyp

Övergripande 1. Antal startade cykler per klinik och cykeltyp Övergripande 1. startade cykler klinik och cykeltyp 2. IVF-behandlingar, graviditeter och behandlingstyp Färska cykler 3. startad cykel, OPU och ET, samt metod och moders ålder 4. startad cykel,samt metod

Läs mer

Assisterad befruktning 2004

Assisterad befruktning 2004 STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2007:5 Assisterad befruktning 2004 Assisted reproduction Results of treatment 2004 EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM Statistics - Health and Diseases Assisted reproduction Results of

Läs mer

Resultat trender öppna jämförelser

Resultat trender öppna jämförelser Assisterad befruktning i Sverige Resultat trender öppna jämförelser Årsrapport skapad 2014 Gäller behandlingar utförda 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ordlista 4 3 Allmänt 5 Tabell 1a. Antal

Läs mer

Assisterad befruktning 2001

Assisterad befruktning 2001 STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2004:4 Assisterad befruktning 2001 Assisted reproduction Results of treatment 2001 EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM Statistics - Health and Diseases Assisted reproduction Results of

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2009. Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2009. Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 29 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 28 Assisterad befruktning 1991 27 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och

Läs mer

Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2014 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 2013 Assisterad befruktning 1991 2012 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso-

Läs mer

Övergripande 1. Antal cykler med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagarcykler) samt spermiedonation IVF (mottagarcykler) och AID

Övergripande 1. Antal cykler med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagarcykler) samt spermiedonation IVF (mottagarcykler) och AID Donerade gameter Övergripande 1. Antal med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagar) samt spermiedonation IVF (mottagar) och AID Egen äggfrys 2. Utfall bland med egen äggfrys per kvinnans ålder

Läs mer

Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2013 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 2012 Assisterad befruktning 1991 2011 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso-

Läs mer

Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2015 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 2014 Assisterad befruktning 1991 2013 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso-

Läs mer

Övergripande 1. Antal cykler med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagarcykler) samt spermiedonation IVF (mottagarcykler)

Övergripande 1. Antal cykler med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagarcykler) samt spermiedonation IVF (mottagarcykler) Donerade gameter Övergripande 1. Antal med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagar) samt spermiedonation IVF (mottagar) Egen äggfrys 2. Utfall bland med egen äggfrys per kvinnans ålder 3. Utfall

Läs mer

Årsrapport 2015. gäller behandlingar utförda 2013. Resultat trender öppna jämförelser

Årsrapport 2015. gäller behandlingar utförda 2013. Resultat trender öppna jämförelser Årsrapport 2015 gäller behandlingar utförda 2013 Resultat trender öppna jämförelser Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Ordlista 5 3 Allmänt 6 Tabell 1a. Antal startade IVF-behandlingar per klinik. Egna

Läs mer

Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2013 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 2011 Assisterad befruktning 1991 2010 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso-

Läs mer

Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 29 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 27 Assisterad befruktning 1991 26 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och

Läs mer

Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 2010 Assisterad befruktning 1991 2009 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso-

Läs mer

Obligatoriska variabler Manual (gulmarkerat=nytt)

Obligatoriska variabler Manual (gulmarkerat=nytt) Obligatoriska variabler Manual (gulmarkerat=nytt) 2016-09-08 Variabelnamn Klartext Tillåtna värden Förklaring 1. Kvinnans personnummer ÅÅÅÅMMDD-1234 Fullständiga personnumret skall fyllas i, tio siffror.

Läs mer

Övergripande 1. Antal cykler med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagarcykler) samt spermiedonation IVF (mottagarcykler)

Övergripande 1. Antal cykler med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagarcykler) samt spermiedonation IVF (mottagarcykler) Donerade gameter Övergripande 1. Antal med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagar) samt spermiedonation IVF (mottagar) Egen äggfrys 2. Utfall bland med egen äggfrys per kvinnans ålder 3. Utfall

Läs mer

Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 2009 Assisterad befruktning 1991 2008 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso-

Läs mer

Infertilitetsbehandling idag och imorgon

Infertilitetsbehandling idag och imorgon Infertilitetsbehandling idag och imorgon Christina Bergh, Göteborg SFOG Varberg 2014 IVF i Sverige Lagstiftning Tillgänglighet Produktion Resultat Risker mamma/barn Möjligheter i framtiden Vad inom ART

Läs mer

Öppna jämförelser. 1. Förlossningar per embryotransfer per klinik och kvinnans ålder. 2. Förlossningar per startad cykel per klinik och kvinnans ålder

Öppna jämförelser. 1. Förlossningar per embryotransfer per klinik och kvinnans ålder. 2. Förlossningar per startad cykel per klinik och kvinnans ålder Öppna jämförelser 1. Förlossningar per embryotransfer per klinik och kvinnans ålder 2. Förlossningar per startad cykel per klinik och kvinnans ålder 3. SET/DET per klinik och kvinnans ålder 4. Flerbördsfrekvens

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012 Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 2010 Innehåll Graviditet Tabell 1. Mödrarnas ålder fördelat på paritet, 1973-2010

Läs mer

Årsrapport Gäller behandlingar startade 2014 RESULTAT TRENDER ÖPPNA JÄMFÖRELSER

Årsrapport Gäller behandlingar startade 2014 RESULTAT TRENDER ÖPPNA JÄMFÖRELSER Årsrapport 2016 Gäller behandlingar startade 2014 RESULTAT TRENDER ÖPPNA JÄMFÖRELSER Vi tar gärna emot synpunketer och förslag så den publika rapporten kan bli ännu bättre. Kontaktuppgifter finns på vår

Läs mer

Assisterad befruktning. Gemensamma regler och grundkrav för IVF i Sydöstra sjukvårdsregionen

Assisterad befruktning. Gemensamma regler och grundkrav för IVF i Sydöstra sjukvårdsregionen grundkrav för IVF i Sydöstra Verksamhetscheferna för kvinnosjukvård 2015-01-23 2017-04-01 i sydöstra Assisterad befruktning. Gemensamma regler och grundkrav för IVF i Sydöstra Regler för offentligt finansierad

Läs mer

Remissvar: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SOU 2014:29

Remissvar: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SOU 2014:29 Till Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SOU 2014:29 Sammanfattande synpunkter I rapportens sammanfattning beskrivs att par som önskar genomgå

Läs mer

Årsrapport Gäller behandlingar startade 2015 RESULTAT TRENDER ÖPPNA JÄMFÖRELSER

Årsrapport Gäller behandlingar startade 2015 RESULTAT TRENDER ÖPPNA JÄMFÖRELSER Årsrapport 2017 Gäller behandlingar startade 2015 RESULTAT TRENDER ÖPPNA JÄMFÖRELSER Vi tar gärna emot synpunketer och förslag så den publika rapporten kan bli ännu bättre. Kontaktuppgifter finns på vår

Läs mer

Yttrande över rapporten Assisterad befruktning uppföljningsrapport. uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden

Yttrande över rapporten Assisterad befruktning uppföljningsrapport. uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden MISSIV Sida 1(1) Landstingsdirektörens stab-sek Datum 2014-08-26 Referens Dnr 140358 Landstingsstyrelsen Yttrande över rapporten Assisterad befruktning uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer

Läs mer

DOM 2014-02-27 Meddelad i Malmö

DOM 2014-02-27 Meddelad i Malmö Meddelad i Malmö Mål nr Sid 1 (6) PARTER KÄRANDE F Ombud: Advokat Ulf Bjermer Advokatfirman Bjermer Stortorget 17 211 22 Malmö SVARANDE 1. B1 2. B2 Ställföreträdare för båda: M God man för båda: Advokat

Läs mer

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973-2006 Bilagan innehåller tabeller till diagrammen i rapporten (rådata till diagrammen) samt extramaterial

Läs mer

Upphandling av in vitro fertilitetsbehandlingar, IVF

Upphandling av in vitro fertilitetsbehandlingar, IVF HSN 2008-09-02 p 4 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-08-07 HSN 0803-0508 Handläggare: Eva Lestner Upphandling av in vitro fertilitetsbehandlingar, IVF Ärendet Förslag

Läs mer

Ofrivillig barnlöshet Möjligheter: medicinska/juridiska

Ofrivillig barnlöshet Möjligheter: medicinska/juridiska Ofrivillig barnlöshet Möjligheter: medicinska/juridiska 20 april 2012 Claes Gottlieb IVF-gruppen vid Sophiahemmet Ofrivillig barnlöshet 15 % av alla par som vill ha barn Kvinnan 30% Mannen 30% Båda 30%

Läs mer

Attityder till donation av befruktade ägg i Sverige

Attityder till donation av befruktade ägg i Sverige Supplementary material for Wånggren K et al. Attitudes towards embryo donation in Swedish women and men of reproductive age, Upsala Journal of Medical Sciences, 2013 Uppsala 2011-03-31 Enkätundersökning:

Läs mer

Regionala riktlinjer för assisterad befruktning

Regionala riktlinjer för assisterad befruktning Regionala riktlinjer för assisterad befruktning Faktaansvarig: Överläkare Britt Friberg Reproduktionsmedicinskt Centrum Skånes universitetssjukvård 2014-01-13 Förord Vid offentligt finansierad assisterad

Läs mer

Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum)

Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum) 1 (3) Ledningsstaben MISSIV Gunvor Rundqvist 2005-03-14 LiÖ 2005-247 Hälso- och sjukvårdsnämnden Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum) Bakgrund RMC startade

Läs mer

Infertilitet. Män och kvinnor vill ha barn av en mängd olika orsaker

Infertilitet. Män och kvinnor vill ha barn av en mängd olika orsaker Infertilitet Många berörda - nya metoder Vad kan vi göra för infertila och barnönskande par? Agneta Skoog Svanberg Docent, universitetslektor Institutionen för kvinnor och barns hälsa Uppsala universitet

Läs mer

Ds 2000:51 3. Förord

Ds 2000:51 3. Förord Ds 2000:51 3 Förord Statens medicinsk-etiska råd överlämnade år 1995 rapporten Assisterad befruktning synpunkter på vissa frågor i samband med befruktning utanför kroppen. I rapporten föreslås bl.a. att

Läs mer

Stockholms PGD-center

Stockholms PGD-center Stockholms PGD-center Karolinska Universitetssjukhuset Stockholms PGD-center 1 2 Stockholms PGD-center Välkommen till Stockholms PGD-center Reproduktionsmedicin Karolinska och Klinisk genetik vid Karolinska

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD. Publiceringsår Aborter 2009

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD. Publiceringsår Aborter 2009 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2010 Aborter 2009 Induced abortions 2009 1 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och Sjukvård Aborter 2009 OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN Statistics Health and

Läs mer

Regler för barnlöshetsbehandling

Regler för barnlöshetsbehandling HSN 2009-03-17 p 7 1 (5) Handläggare: Eva Lestner Regler för barnlöshetsbehandling Ärendet Hälso- och sjukvårdsnämnden beslöt den 2 september 2008 ge förvaltningen i uppdrag återkomma till nämnden med

Läs mer

Meningen med livet Ofrivilligt barnlösas hälsa och livskvalitet

Meningen med livet Ofrivilligt barnlösas hälsa och livskvalitet Meningen med livet Ofrivilligt barnlösas hälsa och livskvalitet Inledning Oavsett vad man tycker att livets mening är, är det tydligt att livet framstår som mindre meningsfullt för den som vill ha, men

Läs mer

Regeringens proposition 2001/02:89

Regeringens proposition 2001/02:89 Regeringens proposition 2001/02:89 Behandling av ofrivillig barnlöshet Prop. 2001/02:89 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 januari 2002 Göran Persson Lars Engqvist

Läs mer

Tänk att ge andra. människor möjlighet att ge liv. Det måste vara det största och finaste någon kan göra.

Tänk att ge andra. människor möjlighet att ge liv. Det måste vara det största och finaste någon kan göra. Dela med dig av familjelyckan! bli donator Fertilitetsenheten, USÖ 2 Tänk att ge andra människor möjlighet att ge liv. Det måste vara det största och finaste någon kan göra. 3 Det största och finaste någon

Läs mer

Boken till paret. om ofrivillig barnlöshet och behandling

Boken till paret. om ofrivillig barnlöshet och behandling Boken till paret om ofrivillig barnlöshet och behandling Denna informationsbroschyr ingår som en del i MSDs service till patienter och personal inom ofrivillig barnlöshet och är framtagen och faktagranskad

Läs mer

Förlossning efter ett tidigare kejsarsnitt

Förlossning efter ett tidigare kejsarsnitt Förlossning efter ett tidigare kejsarsnitt Marie Carlsson Fagerberg, överläkare, doktorand Karin Källén, reproduktionsepidemiolog, docent, Handledare Middelfart 1 november 2013 VÄXJÖ HALMSTAD KARLSKRONA

Läs mer

Assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller. Ska behandling få utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhus?

Assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller. Ska behandling få utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhus? Assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller Ska behandling få utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhus? Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan

Läs mer

Översikt av innehållet i Medicinskt Födelseregister

Översikt av innehållet i Medicinskt Födelseregister Bilaga 1 Översikt av innehållet i Medicinskt Födelseregister Fält Innehåll ASCII Från Till Lagring Start Ant 1 Barnets födelseår 1973 - Numerisk 1 4 2 Postens etappnummer 1973 1998 Numerisk 5 2 3 Postens

Läs mer

Aborter i Sverige 2011 januari juni

Aborter i Sverige 2011 januari juni HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Aborter i Sverige 2011 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Aborter i Sverige 2011 Januari-juni Preliminär

Läs mer

Regional riktlinje för assisterad befruktning

Regional riktlinje för assisterad befruktning Regional riktlinje för assisterad befruktning Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna är fastställda

Läs mer

Rättslig analys av assisterad befruktning med donerade könsceller

Rättslig analys av assisterad befruktning med donerade könsceller JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Cecilia Wistrand Rättslig analys av assisterad befruktning med donerade könsceller LAGF03 Rättsvetenskaplig uppsats Uppsats på juristprogrammet 15 högskolepoäng

Läs mer

Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010

Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010 Lafa enheten för sexualitet och hälsa Lafa är Stockholms läns landstings metod- och kunskapscentrum för sexualitet och hälsa. Målet med verksamheten är att

Läs mer

Uppdrag gällande länsövergripande överenskommelse inom NLL, för kuratorsarbete som utreds inför assisterad befruktning

Uppdrag gällande länsövergripande överenskommelse inom NLL, för kuratorsarbete som utreds inför assisterad befruktning Uppdrag gällande länsövergripande överenskommelse inom NLL, för kuratorsarbete som utreds inför assisterad befruktning Berörda enheter Kuratorsenheterna vid sjukhusen i länet (Gällivare, Kalix, Kiruna,

Läs mer

OFRIVILLIG BARNLÖSHET. - utredning och behandling. Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus

OFRIVILLIG BARNLÖSHET. - utredning och behandling. Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus OFRIVILLIG BARNLÖSHET - utredning och behandling Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus I Sverige är nästan en halv miljon män ni s kor i fertil ålder ofrivilligt barnlösa. Det innebär

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD. Publiceringsår 2012. Aborter 2011

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD. Publiceringsår 2012. Aborter 2011 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012 Aborter 2011 Induced abortions 2011 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och Sjukvård Aborter 2011 OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN Statistics Health and

Läs mer

Meddelandeblad. Barnets rätt att få kännedom om sitt ursprung efter en assisterad befruktning med donerade ägg eller spermier

Meddelandeblad. Barnets rätt att få kännedom om sitt ursprung efter en assisterad befruktning med donerade ägg eller spermier Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder eller motsvarande, länsstyrelser, kliniker med IVF-behandling och skolhälsovården. April 2004 Barnets rätt att få kännedom om sitt ursprung efter en assisterad befruktning

Läs mer

Somaliska kvinnors nyttjande av mödrahälsovård och utfallet av deras graviditeter. En jämförande studie mellan somaliska och svenskfödda kvinnor

Somaliska kvinnors nyttjande av mödrahälsovård och utfallet av deras graviditeter. En jämförande studie mellan somaliska och svenskfödda kvinnor Somaliska kvinnors nyttjande av mödrahälsovård och utfallet av deras graviditeter En jämförande studie mellan somaliska och svenskfödda kvinnor Retrospektiv journalstudie Omfattade åren 2001-2009 180 somaliska

Läs mer

Vårdprogram avseende regler för infertilitetsutredning och behandling för Norra sjukvårdsregionen

Vårdprogram avseende regler för infertilitetsutredning och behandling för Norra sjukvårdsregionen Fastställd i Förbundsdirektionen 2015-12-01 129 NRF Dnr 111/14 Vårdprogram avseende regler för infertilitetsutredning och behandling för Norra sjukvårdsregionen 2015-09-22 Sida 2 av 8 1 Innehåll 2 Vårdprogram

Läs mer

Robson Ett förbättringsarbete inom ST-utbildningen av Frida Ekengård

Robson Ett förbättringsarbete inom ST-utbildningen av Frida Ekengård Robson Ett förbättringsarbete inom ST-utbildningen av Frida Ekengård It is not whether your caesarean section rate is too high or too low but: Do you know what it is, why, and what are the consequences?

Läs mer

2014-08-29 Dnr S1985:A/2014/32. Sveriges kommuner och landsting 118 82 Stockholm

2014-08-29 Dnr S1985:A/2014/32. Sveriges kommuner och landsting 118 82 Stockholm 2014-08-29 Dnr S1985:A/2014/32 Sveriges kommuner och landsting 118 82 Stockholm Remissvar avseende rapporten Assisterad befruktning uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden

Läs mer

Prediktionsmodell för graviditet vid in vitrofertilisering

Prediktionsmodell för graviditet vid in vitrofertilisering U.U.D.M. Project Report 2008:17 Prediktionsmodell för graviditet vid in vitrofertilisering med ett frys-tinat embryo Elin Södersten Examensarbete i matematisk statistik, 30 hp Handledare: Lars Berglund

Läs mer

Abortstatistik Statistics on induced abortions 2014

Abortstatistik Statistics on induced abortions 2014 Abortstatistik 2014 Statistics on induced abortions 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens

Läs mer

Ett eller två ägg? Återförande av embryon vid IVF/ICSI

Ett eller två ägg? Återförande av embryon vid IVF/ICSI Ett eller två ägg? Återförande av embryon vid IVF/ICSI Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en 8SSI OMQLQJRFKXWYlUGHULQJ. Det innebär att den

Läs mer

STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2000:6. Aborter 1999 EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK

STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2000:6. Aborter 1999 EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2000:6 Aborter 1999 EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistics - Health and Diseases Abortions 1999 The National Board of Health and Welfare CENTRE FOR

Läs mer

Att längta barn En broschyr till dig som kan behöva hjälp för att få barn

Att längta barn En broschyr till dig som kan behöva hjälp för att få barn Att längta barn En broschyr till dig som kan behöva hjälp för att få barn Informationen i den här broschyren har tagits fram av Assisted Conception Taskforce ACT en internationell grupp som tidigare också

Läs mer

Svenska erfarenheter av fertilitetsbevarande åtgärder samt indikationer

Svenska erfarenheter av fertilitetsbevarande åtgärder samt indikationer Svenska erfarenheter av fertilitetsbevarande åtgärder samt indikationer Kenny A. Rodriguez-Wallberg MD, PhD Docent, Överläkare Reproduktionsmedicin Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm SFOG Fertilitetsbevarande

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD. Publiceringsår 2011. Aborter 2010

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD. Publiceringsår 2011. Aborter 2010 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Aborter 2010 Induced abortions 2010 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och Sjukvård Aborter 2010 OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN Statistics Health and

Läs mer

Nya tider nya möjligheter- MikroTESE

Nya tider nya möjligheter- MikroTESE Nya tider nya möjligheter- MikroTESE SFOG veckan Jönköping, 25 augusti, 2015 Göran Westlander Jag har inget jäv/intressekonflikt att deklarera Infertilitet i Sverige 10-15 % av alla par 30-40% manlig orsak

Läs mer

Förlossningsrapport 2012

Förlossningsrapport 2012 Förlossningsrapport Sydöstra sjukvårds: Universitetssjukhuset i Linköping, sjukhusen i Eksjö, Jönköping, Kalmar, Norrköping, Värnamo och Västervik 1(14) Michael Algovik 2013-05-14 Bakgrund Inom kvinnosjukvården

Läs mer

HDYO har mer information om HD för ungdomar, föräldrar och yrkesverksamma på vår webbplats:

HDYO har mer information om HD för ungdomar, föräldrar och yrkesverksamma på vår webbplats: Att skaffa barn HDYO har mer information om HD för ungdomar, föräldrar och yrkesverksamma på vår webbplats: www.hdyo.org Att veta att du är i riskzonen för Huntingtons sjukdom kan ha en inverkan på om

Läs mer

Riktlinjer för offentligt finansierad fertilitetsutredning och behandling i Norrbotten

Riktlinjer för offentligt finansierad fertilitetsutredning och behandling i Norrbotten Riktlinjer för offentligt finansierad fertilitetsutredning och behandling i Norrbotten Bakgrund In vitrofertilisering (IVF) är en accepterad metod för behandling av ofruktsamhet (infertilitet). Äggdonation

Läs mer

STATISTIK - HÄLSA OCH SJUKDOMAR. Aborter Abortions 1998 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK

STATISTIK - HÄLSA OCH SJUKDOMAR. Aborter Abortions 1998 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK STATISTIK - HÄLSA OCH SJUKDOMAR Aborter 1998 Abortions 1998 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistics - Health and Diseases Abortions 1998 The National Board of Health and Welfare CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY

Läs mer

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 Innehållsförteckning Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 5 Verksamhetsåret 2012 5 Obstetrisk verksamhet 6 2012:22 Erbjuds

Läs mer

Sveriges kommuner och landstings rekommendation om assisterad befruktning

Sveriges kommuner och landstings rekommendation om assisterad befruktning Tjänsteskrivelse Ärende 10 1(1) Regionkontoret Linda Jonsson, utvecklare Hälso- och sjukvårdsutveckling Linda.M.Jonsson@regionhalland.se Datum Diarienummer 2014-11-27 RS140507, HSS140031 Regionstyrelsen

Läs mer

Fertilitet och rökning

Fertilitet och rökning Fertilitet och rökning Framtagen i samarbete med: Annika Strandell, Docent, Göteborgs Universitet Överläkare, Gynekologiska mottagningen, Kungälvs sjukhus Innehåll Livsstilsfaktorers betydelse för hälsa

Läs mer

PROVRÖRSBEFRUKTNING SÅ HÄR GÅR DET TILL

PROVRÖRSBEFRUKTNING SÅ HÄR GÅR DET TILL PROVRÖRSBEFRUKTNING SÅ HÄR GÅR DET TILL En provrörsbefruktning (IVF, in vitrofertilisering) börjar med att kvinnans egna hormoner nedregleras, för att bättre kunna kontrollera ägglossningen och tidpunkten

Läs mer

Sökgeneratorn är en inbyggd 4D-funktion och kan inte ändras med KIKAprogrammering.

Sökgeneratorn är en inbyggd 4D-funktion och kan inte ändras med KIKAprogrammering. är en inbyggd 4D-funktion och kan inte ändras med KIKAprogrammering. finns i Förlossningsliggaren, Administratörsboken, Gravida liggare och ultraljudsdelen. Den fungerar likadant på alla ställen men söker

Läs mer

Patientinformation om Tvillingtransfusionssyndrom TTS

Patientinformation om Tvillingtransfusionssyndrom TTS Patientinformation om Tvillingtransfusionssyndrom TTS Karolinska Universitetssjukhuset Centrum för Fostermedicin Bakgrund TTS Det finns två helt olika former av tvillinggraviditeter. Den vanligaste är

Läs mer

LÅG RISK FÖR OHÄLSA HOS BARN FÖDDA EFTER IN VITRO- FERTILISERING

LÅG RISK FÖR OHÄLSA HOS BARN FÖDDA EFTER IN VITRO- FERTILISERING klinisk översikt läs mer Fullständig referenslista http://ltarkiv.lakartidningen.se LÅG RISK FÖR OHÄLSA HOS BARN FÖDDA EFTER IN VITRO- FERTILISERING De allra flesta barn födda efter provrörsbefruktning

Läs mer

Förälder till varje pris? En uppsats om rätten till vetskap om genetiskt ursprung för barn som kommit till genom ägg- eller spermiedonation

Förälder till varje pris? En uppsats om rätten till vetskap om genetiskt ursprung för barn som kommit till genom ägg- eller spermiedonation JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Emma Ballovarre Förälder till varje pris? En uppsats om rätten till vetskap om genetiskt ursprung för barn som kommit till genom ägg- eller spermiedonation Examensarbete

Läs mer

Graviditetsnära bröstcancer möjligt att studera tack vare svenska register

Graviditetsnära bröstcancer möjligt att studera tack vare svenska register Graviditetsnära bröstcancer möjligt att studera tack vare svenska register Anna Johansson Inst. för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) Karolinska Institutet anna.johansson@ki.se Möte för FMS

Läs mer

Kronisk hypertoni och graviditet Epidemiologiska aspekter på maternella och perinatala komplikationer

Kronisk hypertoni och graviditet Epidemiologiska aspekter på maternella och perinatala komplikationer Kronisk hypertoni och graviditet Epidemiologiska aspekter på maternella och perinatala komplikationer Karin Zetterström, KK, USÖ, Örebro Handledare Doc Solveig Lindeberg KK, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Läs mer

Patientinformation om Tvillingtransfusionssyndrom TTS

Patientinformation om Tvillingtransfusionssyndrom TTS Patientinformation om Tvillingtransfusionssyndrom TTS Karolinska Universitetssjukhuset Centrum för Fostermedicin Bakgrund TTS Det finns två helt olika former av tvillinggraviditeter. Den vanligaste är

Läs mer

Trombos under graviditetmortalitet

Trombos under graviditetmortalitet Trombos under graviditetmortalitet SFOG-veckan Luleå 2007 Eva Samuelsson, distriktsläkare, docent Allmänmedicin, Inst för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet Pulmonary embolism is the leading

Läs mer

Minskar möjligheten för en framgångsrik IVFbehandling

Minskar möjligheten för en framgångsrik IVFbehandling Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst den 30 oktober 2012. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten

Läs mer

Innehåll. Fertiltet Infertilitet Orsaker Utredning Behandling. Snorri Einarsson - Reproduktionsmedicin - Sahlgrenska - snorri.einars@gmail.

Innehåll. Fertiltet Infertilitet Orsaker Utredning Behandling. Snorri Einarsson - Reproduktionsmedicin - Sahlgrenska - snorri.einars@gmail. Infertilitet Innehåll Fertiltet Infertilitet Orsaker Utredning Behandling Vad kan/skall vi erbjuda? Utredning och behandling Information och förklaringar sex och samlevnad! Stöd något vackert och spännande

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 1(1) 2014-12-01 LJ 2014/719. Förvaltningsnamn Avsändare

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 1(1) 2014-12-01 LJ 2014/719. Förvaltningsnamn Avsändare MISSIV 1(1) 2014-12-01 LJ 2014/719 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentligt finansierad assisterad befruktning

Läs mer

Kejsarsnitt en genväg till livet -Vad vet vi i dag?

Kejsarsnitt en genväg till livet -Vad vet vi i dag? Kejsarsnitt en genväg till livet -Vad vet vi i dag? 25 20 15 10 5 0 Bakgrund Proportion of CS (%) related to total no. of deliveries in Sweden/Stockholm Sweden % Stockholm % 1999 2001 2003 År 1997 1995

Läs mer

Aborter i Sverige 2001 januari december

Aborter i Sverige 2001 januari december STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2002:1 Aborter i Sverige 2001 januari december Preliminär sammanställning EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM January-December The National Board of Health and Welfare CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY

Läs mer

Infertilitetsutredning

Infertilitetsutredning Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Infertilitetsutredning 1(5) kvinnokliniken i Infertilitetsutredning Infertilitet, ofrivillig barnlöshet, är vanligt och förekommer i 10-15 % av alla parförhållanden.

Läs mer

Induk&on 26:e augus& 2015

Induk&on 26:e augus& 2015 Induk&on 26:e augus& 2015 Jag har inga jäv eller intressekonflikter att deklarera Primum non nocere Induktion leder till Längre förlossningar Ökad risk för sectio Slutsats: Inducera bara på medicinsk indikation

Läs mer

Fakta om provrörsbefruktning IVF

Fakta om provrörsbefruktning IVF Fakta om provrörsbefruktning IVF Provrörsbefruktning eller IVF (in-vitro fertilisering) är en framgångsrik metod för behandling av barnlöshet, oavsett om orsaken till barnlösheten ligger hos mannen eller

Läs mer

Assisterad befruktning ja men var?

Assisterad befruktning ja men var? Assisterad befruktning ja men var? Lägesrapport, augusti 2013 Inledning RFSL och RFSL Stockholms presenterade under Stockholm Pride 2011 rapporten En bättre familjepolitik- lika rätt till assisterad befruktning.

Läs mer

Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen

Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Infertilitetsutredning 1(5) kvinnokliniken i Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen Infertilitet, ofrivillig barnlöshet, är vanligt

Läs mer

Prediktionsmodeller vid in vitro-fertilisering då ett embryo återförs

Prediktionsmodeller vid in vitro-fertilisering då ett embryo återförs Prediktionsmodeller vid in vitro-fertilisering då ett embryo återförs Helena Pettersson U.U.D.M. Project Report 2004:4 Examensarbete i matematisk statistik, 20 poäng Handledare: Lars Berglund, UCR, Uppsala

Läs mer

Medicinsk födelseregistrering 2003

Medicinsk födelseregistrering 2003 STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2005:4 Medicinsk födelseregistrering 2003 Medical birth registration in 2003 EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM Statistics - Health and Diseases Medical birth registration in 2003 The

Läs mer

INGEGERD HILDINGSSON Barnmorska Professor i reproduktiv hälsa Uppsala Universitet

INGEGERD HILDINGSSON Barnmorska Professor i reproduktiv hälsa Uppsala Universitet INGEGERD HILDINGSSON Barnmorska Professor i reproduktiv hälsa Uppsala Universitet Från graviditet till eftervård Kunskapsläge Evidens och riktlinjer Önskemål om vårdformer från föräldrars perspektiv- nationella

Läs mer

Aborter och förlossningar i Stockholms län, januari-juni 2012 (preliminära siffror)

Aborter och förlossningar i Stockholms län, januari-juni 2012 (preliminära siffror) Aborter och förlossningar i Stockholms län, januari-juni 2012 (preliminära siffror) Enheten för sexualitet och hälsa KOMMENTARER Under första halvåret 2012 var antalet förlossningar 14 392, vilket är 178

Läs mer

Minskar möjligheten för en framgångsrik IVF-behandling med stigande ålder eller ökande BMI?

Minskar möjligheten för en framgångsrik IVF-behandling med stigande ålder eller ökande BMI? Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus Värdebaserad uppföljning av förlossningsvård analys från framtagande av nya uppföljningssystem. Presentation av historiska resultat för att tydliggöra möjligheter och utmaningar i framtida uppföljning.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 T 4994-14 KLAGANDE KB. Ombud: Advokat UB MOTPARTER 1. EB 2.

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 T 4994-14 KLAGANDE KB. Ombud: Advokat UB MOTPARTER 1. EB 2. Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 T 4994-14 KLAGANDE KB Ombud: Advokat UB MOTPARTER 1. EB 2. JB God man för 1 och 2: Advokat KW SAKEN Hävande av faderskap

Läs mer