Meningen med livet Ofrivilligt barnlösas hälsa och livskvalitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Meningen med livet Ofrivilligt barnlösas hälsa och livskvalitet"

Transkript

1 Meningen med livet Ofrivilligt barnlösas hälsa och livskvalitet

2 Inledning Oavsett vad man tycker att livets mening är, är det tydligt att livet framstår som mindre meningsfullt för den som vill ha, men inte kan få, barn. Det är ett resultat som visats åter och åter igen i vetenskapliga studier. Barnlösheten blir en livskris, men till skillnad från del flesta andra livskriser är det en kris utan en tydlig avgränsning i tid. Det beror på att man inte vet vad man ska sörja ett barn som inte kommer eller ett barn som bara kommer senare än önskat. Barnlöshetens påverkan på människors liv är också ett återkommande tema i den här rapporten, som behandlar ofrivilligt barnlösas känsla av livskvalitet och meningsfullhet. Rapporten handlar också om vad som händer när ofrivilligt barnlösa tvingas avstå från vård för att de inte har råd. För som vården ser ut idag tvingas många att skuldsätta sig och nästan var tredje behöver i någon grad avstå från vård av ekonomiska skäl, vilket gör krisen än djupare och värre. Rapporten är baserad på en undersökning om hälsa och livskvalitet bland ofrivilligt barnlösa som svarat på frågor i en enkät som Barnlängtan genomförde under våren Totalt svarade 1068 personer. Enkäten har spridits via internet och via information på IVFmottagningar och vände sig till personer som är eller har varit ofrivilligt barnlösa av medicinska skäl. Meningen med livet ofrivilligt barnlösas hälsa och livskvalitet är den första i en serie rapporter med resultat från samma undersökning. Resultat i korthet Ofrivillig barnlöshet upplevs påverka de drabbades livskvalitet negativt. Bara 1% säger att deras livskvalitet inte påverkats negativt av barnlösheten. 80% säger att livskvaliteten påverkats tydligt eller mycket negativt. Mer än hälften har någon gång upplevt en avsaknad att vilja leva på grund av barnlösheten, även om det för de flesta bara rör sig om enstaka tillfällen. Bland de som inte haft råd med behandlingar har däremot var femte upplevt en avsaknad av att vilja leva minst varje vecka. Bland de som inte haft råd med behandlingar upplever var femte en avsaknad av att vilja leva minst varje vecka. Barnlösheten blir lite av en besatthet och något som upptar en stor del av de drabbades vakna tid. Var fjärde av de som svarat tänker på barnlösheten mer än en timme varje dag och ytterligare 49% tänker på den några gånger om dagen. 35% upplever känslor av besatthet och svårigheter att tänka på eller prata om något annat än barnlösheten som minst någon till några gånger i veckan. Var fjärde tänker på barnlösheten mer än en timme varje dag. Ofrivilligt barnlösa upplever sig i hög grad inte bli förstådda, och som att ingen ser det lidande de går igenom. De sociala relationerna påverkas också och till följd av barnlösheten isolerar sig var femte varje vecka, och drar sig undan social kontakt. Miljöer med många

3 gravida och små barn upplevs som svåra för många och är bland de typer av miljöer som ofta undviks. Trots den stora påverkan på livet är det ovanligt att ofrivilligt barnlösa erbjuds ett bra psykologiskt stöd under behandlingen. Bara 10% har erbjudits samtal med psykolog. 0.3% har erbjudits gruppterapi. 23% av dem som betalat IVF själva har behövt ta lån för att finansiera behandlingen. Barnlösheten i sig innebär med andra ord en stor psykologisk påfrestning. Det borde göra en bra inramning, god vård och bra stöd än viktigare. Tyvärr är det inte verkligheten för ofriviligt barnlösa idag och 60% av de som gjort IVF har behövt betala behandlingar själva. 23% av de som betalat IVF själva har behövt ta lån för att finansiera behandlingen. Det gör att alla inte har råd och runt var tredje har i någon grad behövt avstå från behandlingar eller välja mindre effektiva behandlingar av ekonomiska skäl. Runt var tredje har i någon grad behövt avstå från behandlingar eller välja mindre effektiva behandlingar av ekonomiska skäl. Många har mycket svårt att hinna med de tidskrävande behandlingarna, vilket gör att många tvingas ta semester (55% av de som genomgått IVF) och tjänstledigt utan lön (27% av de som genomgått IVF). Detta leder till ytterligare stress och försämrad livskvalitet. Vilka har svarat? 72% är 36 år eller yngre och majoriteten är med andra ord i ett åldersspan där kvinnor normalt sett är fertila. 92% av kvinnorna är 40 år eller yngre. Män utgör en procentuellt sett högre andel av de som är över 41 år gamla. 93% lever i heterosexuella relationer. 3% lever med en partner av samma kön och 4% är ensamstående. Runt en tredjedel har barn, men bara 7% har det antal barn de önskar. Av de 1068 svarande är en överväldigande majoritet (94%) kvinnor, vilket i hög utsträckning speglar den grupp som bloggar och diskuterar barnlöshet på olika internetforum. Detta betyder dock inte att det framförallt är kvinnor som drabbas negativt av barnlösheten, utan att mäns process ofta ser annorlunda ut. Har du en partner? 1,31% 2,72% 92,60% Könsfördelning 6,09% 3,37% Ja, av motsatt kön Ja, av samma kön Övrigt Kvinna Man 93,91%

4 Hur gammal är du? Antal Hur gammal är du? 24 år eller yngre 4,59% Hur gammal är du? ,33% Hur gammal är du? Hur gammal är du? ,69% 26,31% Hur gammal är du? ,29% Hur gammal är du? ,93% Hur gammal är du? 45 år eller äldre 1,87% 5,00% 15,00% 25,00% De flesta har varit ofrivilligt barnlösa mellan 1 och 6 år. Äldre personer har oftare varit ofrivilligt barnlösa längre än de yngre och i gruppen som är över 41 år har 44% varit ofrivilligt barnlösa i över 7 år. Hur länge har du varit ofrivilligt barnlös? Över 40 år Alla 1 (1%) 18 (19%) 34 (36%) 41 (44%) 32 (3%) 185 (17%) 336 (31%) 515 (48%) Mindre än ett år 1-3 år 4-6 år 7 år eller mer

5 Bland de som svarat har 82% gått igenom fertilitetsbehandlingar. Den absolut vanligare behandlingsformen är IVF, vilket var en behandling som 77% av de som behandlats hade genomgått. Näst vanligaste behandlingsmetoden var ägglossningsstimulerande, t.ex. Pergotime, vilket 56% hade behandlats med. 70 Det är svårt att uttala sig om hur 673 representativt urvalet är för alla Sveriges ofriviligt barnlösa. Det vi vet är att drygt Antal 497 hälften av alla behandlingar har betalas 188 privat. I urvalet har 60% av de som gjort IVF 67 betalat vård privat Av de som gjorde IVF i Sverige 2008 var 89% 39 år eller yngre enligt Socialstyrelsen. I underlaget från enkäten är 90% av de som gjort IVF 40 år eller yngre. Åldersspannen i Socialstyrelsens årliga rapport om Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn är dock såpass annorlunda valda att det är svårt att göra fler jämförelser. Mer om behandlingsmetoder finns i bilaga 1. Behandlingsmetoder Äggdonation/embryodonation IVF Ägglossningsstimulerande Makeinsemination Donatorinsemination

6 Livskvalitet Barnlösheten upplevs påverka livskvaliteten negativt och 80% anger att barnlösheten har påverkat livskvaliteten tydligt negativt eller mycket negativt. Den tydligaste faktor som identifierats som påverkar upplevelsen av försämdrad livskvalitet är att tvingas avstå från behandlingar eller välja mindre effektiva behandlingsmetoder av ekonomiska skäl. I den gruppen är motsvarande siffra 92%. Ett initialt förvånande resultat är att de som har ett barn, men önskar ytterligare ett barn, rapporterar mer påverkan på livskvaliteten än de helt utan barn på många av frågorna. Bland de som har barn anger 86% att livskvaliteten påverkats tydligt eller mycket negativt. Bland de som helt saknar barn är motsvarande siffra 77%. En delförklaring till detta är att inga landsting bekostar syskonbehandlingar, vilket gör att de med syskonönskan i högre utsträckning inte klarar av att finansiera behandlingarna. Hur mycket har din livskvalitet påverkats av barnlösheten? Barn eller ej (fortfarande ofrivilligt barnlös) 6 48,00% 5 38,39% 41,05% 21,70% 19,42% 13,45% 38,18% 38,94% 38,73% 0,36% 0,97% 0,80% Ja Totalt Resultat Avstått från behandling av ekonomiska skäl 6 54,63% 49,64% 5 42,17% 37,22% 39,42% 37,04% 18,85% 10,95% 8,33% 1,76% Till viss del Ja Inte alls Lite negativt Tydligt negativt Mycket negativt Beroende på barnlöshetens varaktighet (<1 år exkluderat) ,67% 36,69% 41,21% 21,43% 33,88% 15,91% 46,75% 16,36% 41,82% 1,02% 0,65% 0,61% 1-3 år 4-6 år 7 år eller mer

7 30,65% 31,48% 27,01% 31,31% 16,65% 12,96% 13,87% 17,89% 2,76% 1,85% 0,73% 3,35% 29,45% 27,70% 17,49% 20,12% 23,17% 31,86% 18,21% 24,69% 29,73% 28,65% 21,08% 19,46% 27,08% 30,65% 23,21% 15,77% 23,11% 30,49% 24,08% 18,45% 5,25% 2,07% 1,08% 3,27% 3,88% Har du upplevt känslor av meningslöshet på grund av barnlösheten? 58% av de ofrivilligt barnlösa upplever känslor av meningslöshet varje vecka och 81% upplever meningslöshetskänslor varje månad. Även här upplever de som behövt avstå från behandling av ekonomiska skäl situationen som mer påfrestande och i den här gruppen upplever 69% känslor av meningslöshet varje vecka. 45,00% 35,00% 25,00% 15,00% Avstått från behandling av ekonomiska skäl: 24,12% 23,32% 21,17% 5,00% Till viss del Ja Totalt Resultat 37,23% 15,74% 37,96% 22,62% 27,32% Vid enstaka tillfällen Någon till några gånger i månaden Någon till några gånger i veckan Mer än hälften av dagarna Har du/ni behövt avstå från behandling eller välja mindre effektiva behandlingsmetoder av ekonomiska skäl? 45,00% 35,00% 25,00% 15,00% 5,00% Beroende på barnlöshetens varaktighet 1-3 år 4-6 år 7 år eller mer 45,00% 35,00% 25,00% 15,00% 5,00% Svarande med och utan barn Ja Hur länge har du varit ofrivilligt barnlös? Har du barn?

8 Avsaknad av vilja att leva Mer än hälften av alla som svarat uppger att de vid något tillfälle upplevt en avsaknad av att vilja leva på grund av barnlösheten. För de flesta är det bara vid enstaka tillfällen, men 11% upplever dessa känslor som minst varje vecka. Även här mår de som tvingats avstå från behandling av ekonomiska skäl sämst. I den gruppen känner var femte (20%) känslor av avsaknad att vilja leva varje vecka. Har du upplevt avsaknad av vilja att leva på grund av barnlösheten? 5 Beroende på barnlöshetens varaktighet (<1 år exkluderat) 6 50,38% 5 44,52% 36,81% 30,79% 30,56% 33,13% 31,16% Svarande med och utan barn 6 54,23% 26,53% 1-3 år 42,90% 33,52% 46,54% 31,27% 12,14% 9,62% 11,33% 5,25% 7,03% 6,46% 4,37% 4,41% 4,40% Ja Totalt Resultat Har du barn? 45,74% 13,95% 13,50% 11,44% 8,65% 5,85% 6,98% 9,20% 6,88% 4,33% 3,99% 7,36% 4,78% 4-6 år Totalt Resultat 7 år eller mer Svarande beroende på om de behövt avstå från behandlingar av ekonomiska skäl 6 50,96% 5 46,04% 37,96% 37,04% 30,51% 29,20% 31,11% 27,78% 17,52% 14,81% 9,27% 11,25% 5,75% 10,22% 9,26% 6,89% 3,51% 5,11% 11,11% 4,71% Till viss del JaTotalt Resultat Har du behövt avstå från behandlingar eller välja mindre effektiva behandlingsmetoder av ekonomiska skäl? Vid enstaka tillfällen Någon till några gånger i månaden Någon till några gånger i veckan Mer än hälften av dagarna Hur länge har du varit ofrivilligt barnlös? Frågan gällande viljan att leva är en av få livskvalitetsrelaterade frågor där de som har barn rapporterar bättre resultat än de som inte har barn. Bland de som inte har barn är det 11.4% som svarat upplevt avsaknad av vilja att leva någon till några gånger i veckan eller oftare. Bland de med barn är motsvarande siffra 9,6%.

9 Sociala relationer och besatthet Barnlösheten påverkar sociala relationer tydligt negativt. Kring var femte isolerar sig eller undviker situationer där det finns många gravida minst varje vecka och kring 3 av 4 har vid något tillfälle isolerat sig eller undvikt specifika miljöer. Har du upplevt känslor av att inte bli förstådd och att ingen ser ditt lidande på grund av barnlösheten? 25,00% 15,00% 5,00% 7,30% 26,97% 27,90% 20,22% 17,60% Har du valt bort att göra aktiviteter på grund av barnlösheten, exempelvis gå till en fest eller ett café där det finns många gravida eller barn? 45,00% 35,00% 25,00% 15,00% 26,24% 40,21% 16,49% Har du isolerat dig och dragit dig undan 5,00% social kontakt till följd av barnlösheten? 35,00% 25,00% 15,00% 20,06% 36,74% 21,56% 10,03% 11,62% 8,06% 9,00% Vid enstaka tillfällen Någon till några gånger i månaden Någon till några gånger i veckan Mer än hälften av dagarna 5,00%

10 Barnlösheten blir lite av en besatthet. Hela 24% tänker på barnlösheten mer än en timme om dagen och över 85% har vid något tillfälle upplevt känslor av besatthet och svårigheter att tänka på eller prata om något annat än barnlösheten. Av de som aktivt försöker få barn och som inte har barn tänker 32% på barnlösheten mer än en timme om dagen. Hur ofta tänker du på barnlösheten? ,69% 20,52% 23,74% Sällan eller aldrig Några gånger i månaden Några gånger i veckan Några gånger om dagen Mer än en timme om dagen 0,91% 6,14% Har du upplevt känslor av besatthet och svårigheter att tänka på eller prata om något annat än barnlösheten? 27,90% 25,00% 15,00% 14,98% 21,91% 19,19% 16,01% Vid enstaka tillfällen Någon till några gånger i månaden Någon till några gånger i veckan Mer än hälften av dagarna 5,00%

11 Trots den stora påverkan på livssituationen är det psykologiska stödet under behandlingen begränsat. 58% av de som genomgått behandlingar upplever inte att de erbjudits något stöd alls. Endast tio procent har erbjudits psykologsamtal. Har du erbjudits psykologiskt stöd under behandlingen? ,86% 25,14% Gruppterapi Kuratorssamtal Psykologsamtal Remiss till psykiatrin Vet ej Övrigt 0,34% 10,22% 0,34% 6,31% 3,79%

12 Ekonomi Ekonomi och arbetssituation kommer att vara ämnet för en senare rapport från samma enkätundersökning. Resultatet från enkäten visar emellertid att arbetssituationen och ekonomin påverkas tydligt av barnlösheten och behandlingarna. 60% av dem som gått igenom behandlingar har behövt betala själva. Av dem som behövt betala behandlingar själva har 23% behövt ta lån för att finansiera behandlingen. En så stor andel av egenfinansiering innebär att många inte har råd med behandlingarna. Att behöva avstå från behandling av ekonomiska skäl är en av de faktorer som gått att identifiera som tydligast påverkar livskvalitet, vilja att leva och liknande faktorer. Har du behövt avstå från behandlingar eller valt mindre effektiva behandlingsmetoder av ekonomiska skäl? Beroende på barnlöshetens varaktighet ,59% 70,43% 67,75% 54,55% 23,78% 19,57% 16,50% 11,38% 21,68% 10,03% 12,68% 13,07% 1-3 år 4-6 år 7 år eller mer Totalt Resultat Svarande med och utan barn Till viss del Ja ,63% 73,51% 5 19,92% 15,45% 14,59% 11,89% Ja Har du barn?

13 För många är det svårt att kombinera arbete och tidskrävande behandlingar. Det är vanligt förekommande att tvingas ta tjänstledigt utan lön för att hinna med behandlingarna så mycket som 30% (196 personer) av dem som gjort IVF har behövt ta tjänstledigt utan lön för att hinna med behandlingen. Siffror från enkäten tyder på att livskvaliteten påverkas mer negativt om man tvingas ta tjänstledigt utan lön för att hinna med behandlingarna, men det skulle behöva undersökas närmare. Alternativ för att klara att kombinera arbete med behandlingar 734 svarande med behov av åtgärder för att kombinera arbete och behandlingar ,27% 54,69% 49,66% 26,67% Flexledig Semester Sjukskrivning Tjänstledig utan lön Övrigt 6,53%

14 Analys Ofrivillig barnlöshet påverkar hela livssituationen för dem som drabbas. Sociala relationer, livskvalitet, arbetssituation och privatekonomi påverkas på olika sätt. Trots detta behandlas ofrivillig barnlöshet som ett lyxproblem och som något där vård inte är en självklarhet. Vårdbegränsningarna får effekter på många plan. Utöver de direkta effekterna, som att de som köper vården privat behöver skuldsätta sig för att få vård, påverkar vårdbegränsningarna livskvalitet och vilja att leva. Hos de som tvingats avstå från behandling av ekonomiska skäl är det dubbelt så vanligt att uppleva avsaknad av att vilja leva som hos de som fått den vård de behöver. Att var femte i gruppen som inte har råd med vård känner avsaknad av att vilja leva varje vecka eller oftare borde vara en tydlig signal att vårdbegränsningarna inte är motiverade av skäl som har med vetenskap och beprövad erfarenhet att göra. Att på det här sättet göra viljan att leva och möjligheten att bilda familj till en klassfråga strider mot de grundläggande idéer som finns bakom svensk sjukvård. I samtliga landsting finns förbud för landstingsläkare att ge IVF-behandling till par som önskar ett syskon. Utifrån enkätens resultat är även detta en vårdbegränsning som helt saknar rationell grund sekundärt infertila rapporterar en påverkan på livskvaliteten som motsvarar den situation som primärt infertila har. Att drabbas av ofrivillig barnlöshet innebär en existensiell och svårhanterad kris, även om man har barn sedan tidigare. De som har svårigheter att få fler än ett barn anger att barnlösheten påverkat livskvaliteten i högre utsträckning än de som har svårigheter att få ett första, vilket kan förklaras av att sekundärt barnlösa till följd av vårdreglerna oftare inte klarar av att finansiera den nödvändiga vården. Att tänka mycket på barnlösheten eller att känna känslor av besatthet leder till dramatiskt mycket mer påverkan på livskvaliteten. Det är också symptom som det finns bra behandlingsmetoder för, såsom KBT, som kan hjälpa ofrivilligt barnlösa till en bättre livskvalitet. Trots detta är det ovanligt att ofrivilligt barnlösa erbjuds psykologiskt stöd och bara var tionde har erbjudits kontakt med psykolog under behandlingen. Psykologiskt stöd kan dock inte bota barnlösheten, utan bara lindra symptomen. Att 55% har behövt ta ut semester och att 27% behövt ta tjänstledigt utan lön är bekymrande, eftersom det rör sig om en grupp som är under tillräcklig stress utan att få ytterligare ekonomisk press eller berövas semester för vila och återhämtning. Utifrån vad Barnlängtan tidigare erfarit beror detta på att arbetsgivare vägrar acceptera korttidssjukskrivning, eftersom vården är privat finansierad och inte riktig sjukvård. IVFklinikerna är också ofta oroliga för att Försäkringskassan ska neka sjukskrivningen, vilket gör att det är svårt att få läkarintyg. Barnlängtan kräver Med anledning av resultatet från enkäten kräver Barnlängtan att: - Behandlingar mot ofrivillig barnlöshet ska ingå i vården fullt ut - Behandlingar för att få syskon ska ingå i landstingsvården - Landstingen ska ta ansvar för bättre psykologiskt stöd för ofrivillig barnlöshet

15 Vidare studier Enkäten ger också en fingervisning om områden som bör undersökas vidare med ett mer kontrollerat urval. Exempel på områden är: Effekten av vårdbegränsningarna på ofrivilligt barnlösas hälsa och livskvalitet Livskvalitet hos primärt kontra sekundärt infertila Effektiva metoder för psykologiskt stöd Om Barnlängtan Barnlängtan är en rikstäckande förening och har som mål att påverka och förändra samhällets syn på ofrivillig barnlöshet. Omkring % av alla i fertil ålder i Sverige upplever någongång svårigheter att få barn och många behöver medicinsk hjälp. Ofrivillig barnlöshet är ofta en utdragen livskris under många år och olika insatser behövs under olika skeden av livet. Syftet med Barnlängtan är att förbättra möjligheterna till att få medicinsk behandling och att ge bättre livsvillkor för de ofrivilligt barnlösa. Barnlängtan har ingen religiös eller politisk inriktning och arbetar ideellt.

16 Bilaga 1: Behandlingsmetoder vid ofrivillig barnlöshet Om IVF IVF, In Vitro Fertilisering, är en metod där kvinnan får hormoner för att få många ägg att mogna samtidigt. Därefter tas äggen ut och befruktas i en glasskål. Efter 2-5 dagar tittar en embryolog på hur celldelningen gått och det embryo med bäst celldelning och högst chans till graviditet återförs till livmodern. Om chansen till en graviditet är låg återförs två embryon. Vid en tredjedel av fallen finns det ytterligare embryon vars celldelning är såpass bra att de har en chans att ge en graviditet. Dessa kan då frysas och tinas igen senare och då återföras till livmodern om det första, färska försöket misslyckades. Enligt Socialstyrelsen utförs en knapp majoritet av alla behandlingar på privata kliniker där patienterna själva får betala behandlingen. 2008, vilket är de senast publicerade siffrorna, utfördes behandlingar och då föddes levande barn vid förlossningar. Detta innebär att över 26 procent av behandlingarna med färska ägg ledde till förlossningar med minst ett levande barn medan i de behandlingar som startades med att tina upp frysta befruktade ägg ledde drygt 20 procent till förlossning med levande fött barn. 1 Om äggdonation Det finns flera skäl till att en kvinna kan sakna egna ägg. Cancer och för tidigt klimakterium kan göra att äggstockarna inte kan producera ägg. Endometrios, en smärtsam sjukdom där livmoderslemhinnan växer på fel ställen och bildar cystor, kan leda till cystbildning i äggstockarna. I genomsnitt tar det 7 år för kvinnor att få en endometriosdiagnos och felbehandlad endometrios är en orsak till behov av äggdonation som Barnlängtan ofta möter. Äggdonation går till på samma sätt som vid IVF utöver att hornonbehandling och ägguttag görs på donatorn. Ägget befruktas sedan med spermier från partnern till kvinnan utan egna ägg och återförs på dag 2-5 i livmoder hos kvinnan utan egna ägg. Om insemination och donerade spermier Makeinsemination, när kvinnan insemineras med partnerns sperma, är en metod som tidigare användes vid exempelvis dålig spermiekvalitet. Idag är makeinsemination mindre vanligt, eftersom IVF med mikroinjektion av spermier är effektivare. Metoden har inte samma statistiska uppföljning som IVF och det saknas därför information om hur vanligt förekommande den är. Donatorinsemination kan användas när spermier helt saknas, vilket är en ovanlig diagnos, och för lesbiska par. Runt 130 barn om året föds efter donatorinsemination och IVF med donerade spermier. 2 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret Assisterad befruktning pdf 2

17 Om ägglossningsstimulering Ägglossningsrubbning, framförallt polycystiskt ovariesyndrom, är en av de vanligaste orsakerna till ofrivillig barnlöshet. Detta kan behandlas med tabletter som ofta ger ägglossning eller med hjälp av samma typ av hormonsprutor som vid IVF, men i lägre dos och utan befruktning utanför kroppen. Om landstingsregler I landstingen varierar antalet försök mellan 1 och 3 för att få ett första barn. Varje försök ger runt 25-30% chans att få barn. Rent medicinskt kan det vara motiverat upp till sex försök, men det är individuellt. Alla landsting har därigenom begränsningar av vården som gör att ofrivilligt barnlösa behandlas på ett sätt där vårdbegränsningar gör att många slussas vidare till privat vård. På samma sätt finns begränsningar kring ålder. Alla landsting har förbud mot att ge IVF-behandling till par som önskar mer än ett gemensamt barn. Om man däremot skiljer sig och inleder en ny relation får man oftast nya behandlingar för att få ett barn i den nya relationen. Barnlängtan släppte en rapport om landstingreglerna i april Den heter Vård på ojämlika vilkor Landstingens regler för behandling vid ofrivillig barnlöshet och går att ladda ned här:

Remissvar: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SOU 2014:29

Remissvar: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SOU 2014:29 Till Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SOU 2014:29 Sammanfattande synpunkter I rapportens sammanfattning beskrivs att par som önskar genomgå

Läs mer

Assisterad befruktning. Gemensamma regler och grundkrav för IVF i Sydöstra sjukvårdsregionen

Assisterad befruktning. Gemensamma regler och grundkrav för IVF i Sydöstra sjukvårdsregionen grundkrav för IVF i Sydöstra Verksamhetscheferna för kvinnosjukvård 2015-01-23 2017-04-01 i sydöstra Assisterad befruktning. Gemensamma regler och grundkrav för IVF i Sydöstra Regler för offentligt finansierad

Läs mer

Att längta barn En broschyr till dig som kan behöva hjälp för att få barn

Att längta barn En broschyr till dig som kan behöva hjälp för att få barn Att längta barn En broschyr till dig som kan behöva hjälp för att få barn Informationen i den här broschyren har tagits fram av Assisted Conception Taskforce ACT en internationell grupp som tidigare också

Läs mer

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning BESLUTSUNDERLAG 1/4 Ledningsstaben Maria Funk 2016-09-07 Dnr: HSN 2016-363 Hälso- och sjukvårdsnämnden Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad

Läs mer

Regionala riktlinjer för assisterad befruktning

Regionala riktlinjer för assisterad befruktning Regionala riktlinjer för assisterad befruktning Faktaansvarig: Överläkare Britt Friberg Reproduktionsmedicinskt Centrum Skånes universitetssjukvård 2014-01-13 Förord Vid offentligt finansierad assisterad

Läs mer

Sveriges kommuner och landstings rekommendation om assisterad befruktning

Sveriges kommuner och landstings rekommendation om assisterad befruktning Tjänsteskrivelse Ärende 10 1(1) Regionkontoret Linda Jonsson, utvecklare Hälso- och sjukvårdsutveckling Linda.M.Jonsson@regionhalland.se Datum Diarienummer 2014-11-27 RS140507, HSS140031 Regionstyrelsen

Läs mer

Regler för barnlöshetsbehandling

Regler för barnlöshetsbehandling HSN 2009-03-17 p 7 1 (5) Handläggare: Eva Lestner Regler för barnlöshetsbehandling Ärendet Hälso- och sjukvårdsnämnden beslöt den 2 september 2008 ge förvaltningen i uppdrag återkomma till nämnden med

Läs mer

Yttrande över rapporten Assisterad befruktning uppföljningsrapport. uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden

Yttrande över rapporten Assisterad befruktning uppföljningsrapport. uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden MISSIV Sida 1(1) Landstingsdirektörens stab-sek Datum 2014-08-26 Referens Dnr 140358 Landstingsstyrelsen Yttrande över rapporten Assisterad befruktning uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer

Läs mer

OFRIVILLIG BARNLÖSHET. - utredning och behandling. Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus

OFRIVILLIG BARNLÖSHET. - utredning och behandling. Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus OFRIVILLIG BARNLÖSHET - utredning och behandling Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus I Sverige är nästan en halv miljon män ni s kor i fertil ålder ofrivilligt barnlösa. Det innebär

Läs mer

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning 1

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning 1 REKOMMENDATION 2016-05-19 Bilaga 1 Vårt dnr: 16/01938 1 (7) Avdelningen för vård och omsorg Åsa Sandgren Åkerman Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad

Läs mer

Riktlinjer vid assisterad befruktning hos samkönade kvinnliga par

Riktlinjer vid assisterad befruktning hos samkönade kvinnliga par Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-10-15 1 (3) HSN 1509-1116 Handläggare: Carl-Gustaf Elinder Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-11-03, p 7 Riktlinjer vid assisterad befruktning hos

Läs mer

Resultat trender öppna jämförelser

Resultat trender öppna jämförelser Assisterad befruktning i Sverige Resultat trender öppna jämförelser Årsrapport skapad 2014 Gäller behandlingar utförda 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ordlista 4 3 Allmänt 5 Tabell 1a. Antal

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 1(1) 2014-12-01 LJ 2014/719. Förvaltningsnamn Avsändare

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 1(1) 2014-12-01 LJ 2014/719. Förvaltningsnamn Avsändare MISSIV 1(1) 2014-12-01 LJ 2014/719 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentligt finansierad assisterad befruktning

Läs mer

Upphandling av in vitro fertilitetsbehandlingar, IVF

Upphandling av in vitro fertilitetsbehandlingar, IVF HSN 2008-09-02 p 4 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-08-07 HSN 0803-0508 Handläggare: Eva Lestner Upphandling av in vitro fertilitetsbehandlingar, IVF Ärendet Förslag

Läs mer

Uppdrag gällande länsövergripande överenskommelse inom NLL, för kuratorsarbete som utreds inför assisterad befruktning

Uppdrag gällande länsövergripande överenskommelse inom NLL, för kuratorsarbete som utreds inför assisterad befruktning Uppdrag gällande länsövergripande överenskommelse inom NLL, för kuratorsarbete som utreds inför assisterad befruktning Berörda enheter Kuratorsenheterna vid sjukhusen i länet (Gällivare, Kalix, Kiruna,

Läs mer

Årsrapport 2015. gäller behandlingar utförda 2013. Resultat trender öppna jämförelser

Årsrapport 2015. gäller behandlingar utförda 2013. Resultat trender öppna jämförelser Årsrapport 2015 gäller behandlingar utförda 2013 Resultat trender öppna jämförelser Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Ordlista 5 3 Allmänt 6 Tabell 1a. Antal startade IVF-behandlingar per klinik. Egna

Läs mer

Rätten till barn en klassfråga?

Rätten till barn en klassfråga? av Annica Lindberg Rätten till barn en klassfråga? Många människor är idag ofrivilligt barnlösa och behöver hjälp för att bli föräldrar, genom så kallad IVF *. Trots landstingsfinansierade försök blir

Läs mer

En bättre familjepolitik lika rätt till assisterad befruktning

En bättre familjepolitik lika rätt till assisterad befruktning En bättre familjepolitik lika rätt till assisterad befruktning En lägesrapport om tillgången till och villkoren för assisterad befruktning i svensk sjukvård Stockholm, juli 2011 Gör det bättre Lägesrapport

Läs mer

Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum)

Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum) 1 (3) Ledningsstaben MISSIV Gunvor Rundqvist 2005-03-14 LiÖ 2005-247 Hälso- och sjukvårdsnämnden Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum) Bakgrund RMC startade

Läs mer

Fakta om provrörsbefruktning IVF

Fakta om provrörsbefruktning IVF Fakta om provrörsbefruktning IVF Provrörsbefruktning eller IVF (in-vitro fertilisering) är en framgångsrik metod för behandling av barnlöshet, oavsett om orsaken till barnlösheten ligger hos mannen eller

Läs mer

Behandla din barnlöshet

Behandla din barnlöshet Behandla din barnlöshet - med tre enkla punkter Hur du kan börja behandla din barnlöshet genom att massera tre zonterapipunkter på fötterna. Carin Hertnäs Hur du behandlar din barnlöshet genom att massera

Läs mer

Assisterad befruktning etiska aspekter

Assisterad befruktning etiska aspekter Assisterad befruktning etiska aspekter SMER:s ställningstaganden Socialutskottet 2013-01- 17 Statens Medicinsk- Etiska Råd (SMER) En ledamot från vardera av riksdagspartierna utom SD (som valt att avstå)

Läs mer

Regional riktlinje för assisterad befruktning

Regional riktlinje för assisterad befruktning Regional riktlinje för assisterad befruktning Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna är fastställda

Läs mer

PROVRÖRSBEFRUKTNING SÅ HÄR GÅR DET TILL

PROVRÖRSBEFRUKTNING SÅ HÄR GÅR DET TILL PROVRÖRSBEFRUKTNING SÅ HÄR GÅR DET TILL En provrörsbefruktning (IVF, in vitrofertilisering) börjar med att kvinnans egna hormoner nedregleras, för att bättre kunna kontrollera ägglossningen och tidpunkten

Läs mer

Endometrios en kvinnlig folksjukdom som ofta förbises

Endometrios en kvinnlig folksjukdom som ofta förbises Endometrios en kvinnlig folksjukdom som ofta förbises E n d o m e t r i o s. Svårt ord för en vanlig inflammatorisk sjukdom hos kvinnor. Så många som tio till 15 procent av alla kvinnor i fertil ålder

Läs mer

Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning av ny lagstiftning för ensamstående

Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning av ny lagstiftning för ensamstående TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Planeringsenheten Regionsjukvården Datum 2016-09-02 Diarienummer 160435 Landstingsstyrelsen Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning av ny lagstiftning

Läs mer

2014-08-29 Dnr S1985:A/2014/32. Sveriges kommuner och landsting 118 82 Stockholm

2014-08-29 Dnr S1985:A/2014/32. Sveriges kommuner och landsting 118 82 Stockholm 2014-08-29 Dnr S1985:A/2014/32 Sveriges kommuner och landsting 118 82 Stockholm Remissvar avseende rapporten Assisterad befruktning uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden

Läs mer

Attityder till donation av befruktade ägg i Sverige

Attityder till donation av befruktade ägg i Sverige Supplementary material for Wånggren K et al. Attitudes towards embryo donation in Swedish women and men of reproductive age, Upsala Journal of Medical Sciences, 2013 Uppsala 2011-03-31 Enkätundersökning:

Läs mer

Statens Medicinsk-Etiska Råd (Smer)

Statens Medicinsk-Etiska Råd (Smer) Statens Medicinsk-Etiska Råd (Smer) Oberoende kommitté med särskild status, placerad vid Socialdepartementet Rådgivande till riksdag och regering En ledamot från vardera av riksdagspartierna + ordförande

Läs mer

Svar på remiss från SKL - Assisterad befruktning - uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden

Svar på remiss från SKL - Assisterad befruktning - uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden I II ~ Landstinget DALARNA %'llaga AU q (04 A BESLUTSUNDERLAG La n dsti ngsstyrelsens Datum 2014-08-25 1 (3) Enhet för Medicinsk kvalitet Dnr LD14/01747 Uppdnr 850 2014-08-25 Svar på remiss från SKL -

Läs mer

Fertilitet och rökning

Fertilitet och rökning Fertilitet och rökning Framtagen i samarbete med: Annika Strandell, Docent, Göteborgs Universitet Överläkare, Gynekologiska mottagningen, Kungälvs sjukhus Innehåll Livsstilsfaktorers betydelse för hälsa

Läs mer

Tänk att ge andra. människor möjlighet att ge liv. Det måste vara det största och finaste någon kan göra.

Tänk att ge andra. människor möjlighet att ge liv. Det måste vara det största och finaste någon kan göra. Dela med dig av familjelyckan! bli donator Fertilitetsenheten, USÖ 2 Tänk att ge andra människor möjlighet att ge liv. Det måste vara det största och finaste någon kan göra. 3 Det största och finaste någon

Läs mer

Remissvar med förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om vävnader och celler dnr 572/2016

Remissvar med förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om vävnader och celler dnr 572/2016 2015-02-18 socialstyrelsen@socialstyrelsen Remissvar med förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om vävnader och celler dnr 572/2016 Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt och fackligt

Läs mer

Äldre. Frysa dina ägg? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock.

Äldre. Frysa dina ägg? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock. Äldre Frysa dina ägg? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock. Bra att veta. Den här informationen riktar sig till unga som på grund av behandling mot cancer

Läs mer

Assisterad befruktning ja men var?

Assisterad befruktning ja men var? Assisterad befruktning ja men var? Lägesrapport, augusti 2013 Inledning RFSL och RFSL Stockholms presenterade under Stockholm Pride 2011 rapporten En bättre familjepolitik- lika rätt till assisterad befruktning.

Läs mer

Skånes universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus Välkomna till enheten för assisterad befruktning vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus Patientinformation äggmottagare Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15132 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) Assisterad befruktning för alla kvinnor

Motion till riksdagen: 2014/15132 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) Assisterad befruktning för alla kvinnor Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15132 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) Assisterad befruktning för alla kvinnor 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...1

Läs mer

Meddelandeblad. Assisterad befruktning och fastställande av föräldraskap när båda föräldrarna är kvinnor

Meddelandeblad. Assisterad befruktning och fastställande av föräldraskap när båda föräldrarna är kvinnor Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder eller motsvarande, länsstyrelser, kliniker med IVF-behandling. Juli 2005 Assisterad befruktning och fastställande av föräldraskap när båda föräldrarna är kvinnor

Läs mer

Frysa dina äggceller?

Frysa dina äggceller? Frysa dina äggceller? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock. Bra att veta. Den här informationen riktar sig till unga flickor som på grund av behandling

Läs mer

Boken till paret. om ofrivillig barnlöshet och behandling

Boken till paret. om ofrivillig barnlöshet och behandling Boken till paret om ofrivillig barnlöshet och behandling Denna informationsbroschyr ingår som en del i MSDs service till patienter och personal inom ofrivillig barnlöshet och är framtagen och faktagranskad

Läs mer

Skånes universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus Välkomna till enheten för assisterad befruktning vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus Patientinformation äggmottagare Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon

Läs mer

Övergripande 1. Antal cykler med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagarcykler) samt spermiedonation IVF (mottagarcykler)

Övergripande 1. Antal cykler med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagarcykler) samt spermiedonation IVF (mottagarcykler) Donerade gameter Övergripande 1. Antal med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagar) samt spermiedonation IVF (mottagar) Egen äggfrys 2. Utfall bland med egen äggfrys per kvinnans ålder 3. Utfall

Läs mer

Vårdprogram avseende regler för infertilitetsutredning och behandling för Norra sjukvårdsregionen

Vårdprogram avseende regler för infertilitetsutredning och behandling för Norra sjukvårdsregionen Fastställd i Förbundsdirektionen 2015-12-01 129 NRF Dnr 111/14 Vårdprogram avseende regler för infertilitetsutredning och behandling för Norra sjukvårdsregionen 2015-09-22 Sida 2 av 8 1 Innehåll 2 Vårdprogram

Läs mer

SOU 2014:29 Remissvar RFSL - Delbetänkande av utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet.

SOU 2014:29 Remissvar RFSL - Delbetänkande av utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet. Skapat den Sveavägen 59, plan 6 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual,

Läs mer

Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor

Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor I cirka 10 procent av ofrivilligt barnlösa parförhållanden finner man ingen orsak till ofruktsamhet så kallad oförklarad barnlöshet. Där orsaken till barnlösheten

Läs mer

Antagande av rekommendation om offentligt finansierad assisterad befruktning

Antagande av rekommendation om offentligt finansierad assisterad befruktning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Carl-Gustaf Elinder TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-08-18 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 4 1 (3) HSN 2016-3352 Antagande av rekommendation om offentligt

Läs mer

Infertilitetsutredning

Infertilitetsutredning Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Infertilitetsutredning 1(5) kvinnokliniken i Infertilitetsutredning Infertilitet, ofrivillig barnlöshet, är vanligt och förekommer i 10-15 % av alla parförhållanden.

Läs mer

Fakta om spridd bröstcancer

Fakta om spridd bröstcancer Fakta om spridd bröstcancer Världens vanligaste kvinnocancer Bröstcancer står för närmare 23 procent av alla cancerfall hos kvinnor och är därmed världens vanligaste cancerform bland kvinnor i såväl rika

Läs mer

Statens Medicinsk-Etiska Råd (Smer)

Statens Medicinsk-Etiska Råd (Smer) Statens Medicinsk-Etiska Råd (Smer) Oberoende kommitté med särskild status, placerad vid Socialdepartementet Rådgivande till riksdag och regering En ledamot från vardera av riksdagspartierna + ordförande

Läs mer

Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen

Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Infertilitetsutredning 1(5) kvinnokliniken i Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen Infertilitet, ofrivillig barnlöshet, är vanligt

Läs mer

Assisterad befruktning etiska aspekter

Assisterad befruktning etiska aspekter Assisterad befruktning etiska aspekter Sammanfattning Smer rapport 2013:1 Att få bli förälder är för många människor grundläggande för meningsfullheten med livet. Bland dem som önskar få barn är uppskattningsvis

Läs mer

Svar på remiss angående Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori

Svar på remiss angående Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) Dnr 1.6 131/2014 2014-05-12 Handläggare Gunilla Olofsson Telefon: 08 508 25 605 Svar på remiss angående

Läs mer

Prediktionsmodell för graviditet vid in vitrofertilisering

Prediktionsmodell för graviditet vid in vitrofertilisering U.U.D.M. Project Report 2008:17 Prediktionsmodell för graviditet vid in vitrofertilisering med ett frys-tinat embryo Elin Södersten Examensarbete i matematisk statistik, 30 hp Handledare: Lars Berglund

Läs mer

Vad säger Smer om assisterad befruktning?

Vad säger Smer om assisterad befruktning? Vad säger Smer om assisterad befruktning? Kjell Asplund Ordförande Statens medicinsk- etiska råd (Smer) Familjecentralernas rikskonferens Östersund maj 2014 Statens Medicinsk- Etiska Råd (Smer) Oberoende

Läs mer

Regeringens proposition 1997/98:110

Regeringens proposition 1997/98:110 Regeringens proposition 1997/98:110 Frysförvaring av befruktade ägg Prop. 1997/98:110 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen Stockholm den 5 mars 1998 (Socialdepartementet) Propositionens

Läs mer

Statens Medicinsk- Etiska Råd (Smer)

Statens Medicinsk- Etiska Råd (Smer) Statens Medicinsk- Etiska Råd (Smer) Oberoende kommitté med särskild status, placerad vid Socialdepartementet Rådgivande till riksdag och regering En ledamot från vardera av riksdagspartierna + ordförande

Läs mer

Äggfrys - en extra möjlighet

Äggfrys - en extra möjlighet Äggfrys - en extra möjlighet Innehåll Sida framtagen av Nordic IVF Center i te med Merck Serono Broschyr framtagen av Nordic IVF Center i samarbete med Merck Serono. Text av Dr Anna Lena Wennberg och Dr

Läs mer

Information till nära och kära

Information till nära och kära Information till nära och kära Vad är endometrios egentligen? Endometrios är en kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar ca 10 % av alla personer födda med livmoder. Endometrios innebär att celler som

Läs mer

Överklagan av hälso- och sjukvårdsnämndens beslut angående vårdprogram för infertilitetsbehandling

Överklagan av hälso- och sjukvårdsnämndens beslut angående vårdprogram för infertilitetsbehandling Överklagan av hälso- och sjukvårdsnämndens beslut angående vårdprogram för infertilitetsbehandling Härmed överklagas Västerbottens läns landstings hälso- och sjukvårdsnämnds beslut VLL 1554-2012 om vårdprogram

Läs mer

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentligt finansierad assisterad befruktning

Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentligt finansierad assisterad befruktning BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (4) Enhet för Medicinsk kvalitet Dnr LD14/03537 Uppdnr 949 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Rekommendation

Läs mer

Infertilitetsutredning Gäller för: Kvinnokliniken

Infertilitetsutredning Gäller för: Kvinnokliniken Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Gynekologi, öppenvård Giltig fr.o.m: 2016-11-23 Faktaägare: Tatjana Magnusson, Överläkare Gyn Fastställd av: Maria Lundgren, Verksamhetschef Revisions nr: 1 Gäller

Läs mer

Yttrande över betänkandet Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29)

Yttrande över betänkandet Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Isis Amer Wåhlin Eva Lestner TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-17 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-09-30, P 8 1 (5) HSN 1406-0766 Yttrande över betänkandet Assisterad

Läs mer

Skånes universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus Välkomna till enheten för assisterad befruktning vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus Patientinformation äggdonatorer Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-063

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-063 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-063 PM 2 2002-10-30 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom landstingskommunal verksamhet med uppdragssjukvård, fertilitetsbehandling på den allmänna

Läs mer

Assisterad befruktning KARTLÄGGNING OCH LANDSTINGENS ERBJUDANDEN NOVEMBER 2012- VERSION 2

Assisterad befruktning KARTLÄGGNING OCH LANDSTINGENS ERBJUDANDEN NOVEMBER 2012- VERSION 2 Assisterad befruktning KARTLÄGGNING OCH LANDSTINGENS ERBJUDANDEN NOVEMBER 2012- VERSION 2 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Nästa steg... 6 Barnlöshet... 7 Definition av ofrivillig barnlöshet...

Läs mer

Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen

Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen Kvinnokliniken i Kvinnokliniken gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen Infertilitet, ofrivillig barnlöshet, är vanligt och förekommer i 10-15 % av alla parförhållanden. Orsaken finns hos kvinnan

Läs mer

Ds 2000:51 3. Förord

Ds 2000:51 3. Förord Ds 2000:51 3 Förord Statens medicinsk-etiska råd överlämnade år 1995 rapporten Assisterad befruktning synpunkter på vissa frågor i samband med befruktning utanför kroppen. I rapporten föreslås bl.a. att

Läs mer

Övergripande 1. Antal cykler med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagarcykler) samt spermiedonation IVF (mottagarcykler) och AID

Övergripande 1. Antal cykler med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagarcykler) samt spermiedonation IVF (mottagarcykler) och AID Donerade gameter Övergripande 1. Antal med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagar) samt spermiedonation IVF (mottagar) och AID Egen äggfrys 2. Utfall bland med egen äggfrys per kvinnans ålder

Läs mer

Manlig ofruktsamhet. Leif Abramsson Överläkare Urologiska kliniken NUS

Manlig ofruktsamhet. Leif Abramsson Överläkare Urologiska kliniken NUS Manlig ofruktsamhet Leif Abramsson Överläkare Urologiska kliniken NUS Jag har arbetat med urologi sedan snart 22 år och med manlig ofruktsamhet nästan lika länge. 1988 presenterade jag min avhandling,

Läs mer

Assisterad befruktning: uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden maj 2014

Assisterad befruktning: uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden maj 2014 2014-07-02 LiÖ 2014-614 1 (4) Ledningsstaben Henning Elvtegen Sveriges kommuner och landsting 118 82 Stockholm Nedanstående yttrande är framtaget i samråd med Landstinget i Kalmar län samt landstinget

Läs mer

Assisterad befruktning

Assisterad befruktning Assisterad befruktning UPPFÖLJNINGSRAPPORT MED DEFINITIONER, REKOMMENDATIONER OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN - MAJ 2014 VERSION 2 Assisterad Assisterad 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Meddelandeblad. Barnets rätt att få kännedom om sitt ursprung efter en assisterad befruktning med donerade ägg eller spermier

Meddelandeblad. Barnets rätt att få kännedom om sitt ursprung efter en assisterad befruktning med donerade ägg eller spermier Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder eller motsvarande, länsstyrelser, kliniker med IVF-behandling och skolhälsovården. April 2004 Barnets rätt att få kännedom om sitt ursprung efter en assisterad befruktning

Läs mer

Infertilitet. Män och kvinnor vill ha barn av en mängd olika orsaker

Infertilitet. Män och kvinnor vill ha barn av en mängd olika orsaker Infertilitet Många berörda - nya metoder Vad kan vi göra för infertila och barnönskande par? Agneta Skoog Svanberg Docent, universitetslektor Institutionen för kvinnor och barns hälsa Uppsala universitet

Läs mer

Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor Civilutskottets yttrande 2015/16:CU2y Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor Till socialutskottet Socialutskottet beslutade den 29 september 2015 att ge civilutskottet tillfälle att senast den

Läs mer

När du behöver frysa in dina ägg. Information om hur det går till att ta ut en bit av en äggstock och frysa in.

När du behöver frysa in dina ägg. Information om hur det går till att ta ut en bit av en äggstock och frysa in. När du behöver frysa in dina ägg Information om hur det går till att ta ut en bit av en äggstock och frysa in. Innehållsförteckning Varför ska jag frysa in mina ägg? Hur går det till? Hur tas en bit av

Läs mer

Årsrapport Gäller behandlingar startade 2015 RESULTAT TRENDER ÖPPNA JÄMFÖRELSER

Årsrapport Gäller behandlingar startade 2015 RESULTAT TRENDER ÖPPNA JÄMFÖRELSER Årsrapport 2017 Gäller behandlingar startade 2015 RESULTAT TRENDER ÖPPNA JÄMFÖRELSER Vi tar gärna emot synpunketer och förslag så den publika rapporten kan bli ännu bättre. Kontaktuppgifter finns på vår

Läs mer

Skånes universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus Välkomna till enheten för assisterad befruktning vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus Patientinformation äggdonatorer Om ofrivillig barnlöshet I Sverige är nästan en halv miljon

Läs mer

Stockholms PGD-center

Stockholms PGD-center Stockholms PGD-center Karolinska Universitetssjukhuset Stockholms PGD-center 1 2 Stockholms PGD-center Välkommen till Stockholms PGD-center Reproduktionsmedicin Karolinska och Klinisk genetik vid Karolinska

Läs mer

anna bratt b o n n i e r fa k ta

anna bratt b o n n i e r fa k ta fertilitetshandboken Anna Bratt b o n n i e r Fa k ta I_Vanta pa barn_ek_cs6.indd 3 2013-02-19 16.00 I_Vanta pa barn_ek_cs6.indd 4 2013-02-19 16.00 kapitel 1 kapitel 2 kapitel 3 kapitel 4 kapitel 5 kapitel

Läs mer

Innehåll. Fertiltet Infertilitet Orsaker Utredning Behandling. Snorri Einarsson - Reproduktionsmedicin - Sahlgrenska - snorri.einars@gmail.

Innehåll. Fertiltet Infertilitet Orsaker Utredning Behandling. Snorri Einarsson - Reproduktionsmedicin - Sahlgrenska - snorri.einars@gmail. Infertilitet Innehåll Fertiltet Infertilitet Orsaker Utredning Behandling Vad kan/skall vi erbjuda? Utredning och behandling Information och förklaringar sex och samlevnad! Stöd något vackert och spännande

Läs mer

Övergripande 1. Antal cykler med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagarcykler) samt spermiedonation IVF (mottagarcykler)

Övergripande 1. Antal cykler med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagarcykler) samt spermiedonation IVF (mottagarcykler) Donerade gameter Övergripande 1. Antal med egen äggfrys, äggdonationer (donators- och mottagar) samt spermiedonation IVF (mottagar) Egen äggfrys 2. Utfall bland med egen äggfrys per kvinnans ålder 3. Utfall

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012 Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Resultat från enkätundersökning 2012 Att börja med Barns och ungdomars hälsa är en viktig angelägenhet för alla. I Kronobergs län är barns hälsa generellt sett

Läs mer

Barnlöshet som livskris

Barnlöshet som livskris Barnlöshet som livskris Ann Lalos Professor Institutionen för klinisk vetenskap Obstetrik och gynekologi Umeå universitet Innehållet i presentationen bygger huvudsakligen på resultat från forskning som

Läs mer

Övergripande 1. Antal startade cykler per klinik och cykeltyp

Övergripande 1. Antal startade cykler per klinik och cykeltyp Övergripande 1. startade cykler klinik och cykeltyp 2. IVF-behandlingar, graviditeter och behandlingstyp Färska cykler 3. startad cykel, OPU och ET, samt metod och moders ålder 4. startad cykel,samt metod

Läs mer

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2010 tilldelas

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2010 tilldelas Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2010 tilldelas Robert G. Edwards för utvecklingen av in vitro-fertilisering Robert Edwards belönas med 2010 års Nobelpris för utvecklingen av in vitro-fertilisering

Läs mer

Ofrivillig barnlöshet Möjligheter: medicinska/juridiska

Ofrivillig barnlöshet Möjligheter: medicinska/juridiska Ofrivillig barnlöshet Möjligheter: medicinska/juridiska 20 april 2012 Claes Gottlieb IVF-gruppen vid Sophiahemmet Ofrivillig barnlöshet 15 % av alla par som vill ha barn Kvinnan 30% Mannen 30% Båda 30%

Läs mer

Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. Att få barn: bilda familj

Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. Att få barn: bilda familj Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. Att få barn: bilda familj Att få barn: HDBuzz s reportage om olika fertilitetstekniker som kan hjälpa

Läs mer

Opererade bort. men smärtan

Opererade bort. men smärtan LÄGG IN ANNONS KÖP Välj & din SÄLJ ort JOBB Publicerad 17 jun 2015 10:00 Uppdaterad 22 jun 2015 08:57 För ökad kunskap. Monica Könberg hoppas att hon genom att berätta om endometrios kan bidra till att

Läs mer

Regeringens proposition 2001/02:89

Regeringens proposition 2001/02:89 Regeringens proposition 2001/02:89 Behandling av ofrivillig barnlöshet Prop. 2001/02:89 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 januari 2002 Göran Persson Lars Engqvist

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

Årsrapport Gäller behandlingar startade 2014 RESULTAT TRENDER ÖPPNA JÄMFÖRELSER

Årsrapport Gäller behandlingar startade 2014 RESULTAT TRENDER ÖPPNA JÄMFÖRELSER Årsrapport 2016 Gäller behandlingar startade 2014 RESULTAT TRENDER ÖPPNA JÄMFÖRELSER Vi tar gärna emot synpunketer och förslag så den publika rapporten kan bli ännu bättre. Kontaktuppgifter finns på vår

Läs mer

HDYO har mer information om HD för ungdomar, föräldrar och yrkesverksamma på vår webbplats:

HDYO har mer information om HD för ungdomar, föräldrar och yrkesverksamma på vår webbplats: Att skaffa barn HDYO har mer information om HD för ungdomar, föräldrar och yrkesverksamma på vår webbplats: www.hdyo.org Att veta att du är i riskzonen för Huntingtons sjukdom kan ha en inverkan på om

Läs mer

Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling

Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling Du ska kunna: 0. Hur du skulle göra om du behövde prata med sjukvården om något som har med sex och samlevnad att

Läs mer

Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen 2005-06-02

Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen 2005-06-02 Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen Rapport 2005-06-02 Johan Järnesund 08-440 14 32 Johan.jarnesund@rsos.se Undersökning av det psykologiska/psykosociala stöd som erbjudits drabbade

Läs mer

Cleonita. Så här verkar Cleonita. Vad är Cleonita? Drospirenon/Etinylestradiol, 3 mg/0,02 mg

Cleonita. Så här verkar Cleonita. Vad är Cleonita? Drospirenon/Etinylestradiol, 3 mg/0,02 mg Du har fått denna broschyr eftersom du har fått p-pillret Cleonita från Actavis utskrivet åt dig. I den hittar du information om hur Cleonita fungerar och hur du ska ta det. Här finns också fakta om biverkningar

Läs mer

Kenneth Isaiahs Crystal

Kenneth Isaiahs Crystal diskussionsunderlag Kenneth har genomgått en lång och kostsam resa för att få bli förälder. Han har kalkylerat med tre möjligheter för att förverkliga sin längtan; att adoptera, att skaffa barn med ett

Läs mer

Svenskarna om inkontinens

Svenskarna om inkontinens Svenskarna om inkontinens Resultat från en SIFO-undersökning, september 2004 En pressrapport från Pfizer AB Kontaktperson: Carolin Moro, Informationsansvarig, Pfizer AB Tel: 08-519 067 44, mobil: 0733-68

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum KALLELSE Datum 2016-10-04 Sida 1 (2) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Tisdag 4 oktober 2016 Tid 10.00 Plats Smedjan,

Läs mer

Cleosensa och Cleosensa 28

Cleosensa och Cleosensa 28 Cleosensa och Cleosensa 28 Du har fått p-pillret Cleosensa eller Cleosensa 28 från Actavis utskrivet åt dig. I den här broschyren hittar du information om hur preparaten fungerar och hur du ska ta dem.

Läs mer

Utvärdering FÖRSAM 2010

Utvärdering FÖRSAM 2010 Utvärdering av FÖRSAM genom deltagarintervjuer, Samordningsförbundet Göteborg Väster Innehåll 1. Bakgrund... 2 2. Metod... 2 2.1 Urval... 2 2.2 Intervjuerna... 2 2.3 Analys och resultat... 3 3. Resultat...

Läs mer