per objekt Övriga objekt <500 tkr Delvis ej finansierat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "per objekt Övriga objekt <500 tkr 6 778 5 038 1 042 Delvis ej finansierat"

Transkript

1 Ledningsstaben Josefin Bjäresten INVESTERINGSPLAN - Produktionsenhet: Hjärtcentrum Uppgiftslämnare: Jan Norgren Objekt Nettoinvestering er per Objekt >500 tkr: Thorax operationslampor 600 Thorax cambrickkläder 500 Thorax operationsbord 5 st Thorax digitaliserad patienövervakning Kärl C-båge till gul sal Fys ultraljud avanc. hjärtdiagn Fys/IVE Ultraljudsapparat Ej finansierad Fys delueringsbänk/isolator 850 Fys ultraljud avanc. kärldiagn. uppgrad. 500 Fys ultraljud avanc. kärldiagn Fys Stress-EKG & dito cyklar Kard intravaskulärt ultraljud Kard reinvestering rötgenlab IVE 5 röntgenlab inkl viss lokalanpassning (arytmi & k IVE stereotaxis (robotkirurgi magnetisk) Ej finansierad IVE stereotaxis Odyssey fjärrnavigering Ej finansierad IVE Ytterligare Cartosystem IVE El.fys.system ett nytt en re. Inv IVE Utrustning, oförutsett, risk & index Osäkerhet kring postens storlek & finansiering IVE av bef Cartosystem 500 Ej finansierat Övriga <500 tkr Delvis ej finansierat Tidigare beslutade : Summa Motivering då finansiering saknas för verksamheten. För invasivlab etapp 1 investeringsbelopp 25 mkr har ersättning erhållits från regionen. För invasivlab & kärllab etapp 2 investeringsbelopp 25 mkr, har ersättning anmälts till regionen för år. Utfall blir dock år Centrumrådet står bakom investeringen, men oenighet rådet om betalningsfördelningen Ersättningsbelopp förslaget är E-län 4,1 mkr, F-län 1,2 mkr & H-län 1 mkr, totalt 6,3 mkr. (Hyror & utrustning) Ersättningsbelopp angiolab (beslutat) är E-län 2,2 mkr, F-län 0,7 mkr & H-län 0,3 mkr, totalt 3,2 mkr. I bokslut år 2007 visade Hjärtcentrums verksamhet på ett underskott, trots att planerade investeringar inte genomförts. För år bedöms verksamheten i balans, men fortsatt hög produktion för att klara vårdgarantin. Övriga större investeringar anmäls till centrumrådsmötet i April. HC ledningsgrupp gör även bedömningen att verksamheten under planperioden expanderar på ett sådant sätt att befintliga lokaler inte kommer att vara tillräckliga. Vi anmäler såväl till LiÖ som till centrumrådet att vi är i behov av medicinsk yta i form av: * mottagningsyta *intensivvårdsyta *Vårdplatsyta Vi ber att få återkomma med specifikationer när frågan utretts tillsammans med fastighetssidan. Storleks ordningen uppskattas till 1000 m2, motsvarande 4 mkr hyreshöjning i slutet av planperioden ()

2 Investeringsplan - Inv (benämning) Staben Stab Opecificerat

3 Investeringsplan - Inv (benämning) Thorax-Kärl Thorax-Kärl Endoskopipelare för lungkirurgi Th-K avd 6 Sängar a Th-K avd 6 Taklift sal Thiva Bairhugger Thiva Pacemaker enkammar Thiva Pacemaker tvåkammar 2st/år Thiva Respirator Thiva Bronkoskop Thiva Hypotermibehandling Thiva Prisma (Prismaflex) Thiva IVA-säng med våg Thiva Patientvåg Thiva Diskmaskin Thiva Övervakningsutrustning CNS picco Thoraxoperation "bakbord" instrumentbord Thoraxoperation Diatermi mono Thoraxoperation diatermi bipolär Thoraxoperation Flödesmätare Thoraxoperation Endoscopiutrustning komplett inkl.instr Olympus Thoraxoperation Hepafilter Thoraxoperation operationslampor till salar Thoraxoperation Cambickkläder Th-K anestesi Fiberbronkoskop (intubation) Th-K anestesi Transportskop till interventionsenh Th-K anestesi INVOS syrgasmätare Th-K anestesi Blodkylskåp Th-K anestesi Övertrycksmanchetter, 3 á Th-K anestesi Narkosvagn m tillbehör Th-K anestesi Blodvärmare m nivådetektor Th-K anestesi Bairhuggervärmare Th-K anestesi Dubbelmask till gul sal Th-K anestesi Dragskåp inklusive install Th-K anestesi Diskmaskin bronkoskop Th-K anestesi Soffa m.m. till personalrum Th-K anestesi Glidescope Th-K anestesi Operations bord 5 st Th-K anestesi DDD Pacemaker 45'st Th-K anestesi 70 Sprut & 10 volympumpar Th-K anestesi Tci -pump Th-K anestesi Transortventilator Th-K anestesi Autotransfution Th-K anestesi Digitaliserad patientövervakning Th-K anestesi Eko probe Th-Kärl C-båge gul sal Th-Kärl Diametrierutrustning Th-Kärl Op-lampor Th-Kärl Transportvagn

4 Investeringsplan - Inv (benämning) Summa

5 Investeringsplan - Inv (benämning) Fysiologiska kliniken Fys klin Eko Ultraljudsapparat för avancerad hjärtdiagnostik Fys klin Eko Ultraljudsapp IVE-Fys klin Gammakamera m CT/ Fys klin Gamma Hawkweye, dubbelhövdad Fys klin Gamma Gammakamera enklare variant Delueringsbänk/Isolatorer: -Kitinmärkning ( ) Fys klin Gamma - Inmärkning biol material ( ) ? (IVE-enhet) (Kat-PCI-lab hemodynamik) IVE-enhets budget Fys klin Perifer Ultraljudsapparat för avancerad kärldiagnostik uppgradering ersätter investering Antares (tidigare ) Fys klin Perifer " ytterligare en Arbetsprovs-/stress EKG-apparatur Fys klin Spuro sittande cyklar Lungfunkbox m tillbehör Fys klin Spuro (diffkap, dyn, stat box alt He) Alla Undersökningsbritsar/stolar Alla Läkemedelspumpar Fys klin Eko Cykel liggande Ergolilne Fys klin Eko Probetvätt - TEE-prober 1 extra Fys klin Gamma Kontamineringsmätare Fys klin Gamma Doskallibrator Fys klin Gamma Phantom till gammakamera fr Fys klin Invasiv Cykel liggande till hjärtkat-brits Fys klin Spuro EKG-apparat (ej mac 1200) Fys klin Spuro Torrluftsprovokation (ers Köld) Fys klin Spuro Löpband Fys klin Spuro Spirometer, enkel dynamsik Fysklin alla Ritplattor PAF digitala protokoll xmuse-web MUSE-mjukvara Plankälla Fys klin Gamma (dagl ktr av gammakam) Fys klin Gamma Punktkällor (pennor + markörer Fys klin Gamma Sprutskydd Fys klin Eko Mjukvara ekokardiografi Fys klin Perifer Mjukvara Duplex perifer Fys klin Gamma Mjukvara Hotlab IBC Mjukvara nuklear bearbdat. Fys klin Gamma (Xeleris/.) Fys klin Spuro Mjukvara Spiro Fys klin Spuro Mjukvara urodynamik Summa Fys

6 Investeringsplan - Inv (benämning) Kardiologen Vårdavd 7, 78 & Sängar elektriska Vårdavd 7, 78 & Säng för tung patient Vårdavd 7, 78 & Nya sängbord, byte skiva 53 st Vårdavd 7, 78 & Nya madrasser + eldgard Vårdavd 7, 78 & Läkemedelsvagnar 5 st Vårdavd 7, 78 & Volympumpar 5 st Vårdavd 7, 78 & Saturationsmätare 2+3 st Echopac-licenser 5 st Ischemi Ichemiövervakning Ischemi Koronarangiografi programvara Ischemi Intravaskulärt ultraljud Ischemi Rotablater HIA Mobil ekokardiografi HIA Aortaballongpump Ambulans EKG Ambulans EKG utveckling Arytmi Holtersystem Arytmi Rtg-system elfyslab Summa Kardiologen IVE 010 IVE Arytmi Röntgenutr lab totalt 5 st inkl viss lokalanpassning (arytmi & kärl) IVE Arytmi Stereotaxis navigationssystem IVE Arytmi Odyssey, nätverkslösning IVE Arytmi Ytterligare cartosystem IVE Arytmi El.fy system ett nytt en re.inv IVE Arytmi Utrustning, oförutsett, risk & index IVE Arytmi Uppgradering av bef Cartosystem IVE Arytmi Portabel ekoutrustning Summa IVE Summa totalt Hjärtcentrum

Årsredovisning 2004 Årsredovisning 2004. Hjärtcentrum i Östergötland

Årsredovisning 2004 Årsredovisning 2004. Hjärtcentrum i Östergötland Årsredovisning 2004 Hjärtcentrum i Östergötland Presentation av Hjärtcentrum, Universitetssjukhuset i Linköping L Årsredovisning 2004 LLLLLL Upptagningsområde Landstingen i Östergötland, Jönköpings län

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007. Barn- och kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för. Kvinnors och barns allra bästa hälsa

ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007. Barn- och kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för. Kvinnors och barns allra bästa hälsa ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för Kvinnors och barns allra bästa hälsa ÅRSREDOVISNING 2007 2 Produktionsenhetschefens kommentar 3 Uppdrag

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

Försörjningscentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget

Försörjningscentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget Försörjningscentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget FC 2009-1619 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 5 3. Förnyelseperspektivet 7 4. Processperspektivet

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2011

Delårsrapport jan-okt 2011 Delårsrapport jan-okt 2011 Närsjukvården i västra Östergötland Ohälsotalet i oktober 2011 Östergötland: 28,1 dagar (34,7/21,8) -33,1 33,2-36,4 26,7 (32,8/21,0) 36,5-40,0 40,1-41,8 (51,2/32,9) Finspång

Läs mer

Finansplan 2011-2014. Landstingets finansiella mål. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-11-22- -24, xx

Finansplan 2011-2014. Landstingets finansiella mål. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-11-22- -24, xx Finansplan - Landstingets finansiella mål 6 Årets resultat i relation till skatt & statsbidrag 40 Soliditet procent 4 2 0-2 2007 2008 2009 Progn procent 0-40 -80-120 2007 2008 2009 Progn -4-160 Årets resultat

Läs mer

Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar

Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar Landstingsservice 2014-05-06 Dnr 2011/0573 Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2015-2017

Budgetunderlag för åren 2015-2017 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2015-2017 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2014:1562 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Kallelse Utskriftsdatum: 2015-03-05 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid onsdag 11 mars 2015 09:00 Plats Kallade Konserthuset Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S), ordförande Tryggve Svensson (V),

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

31 Stockholms läns landsting i (i)

31 Stockholms läns landsting i (i) 31 Stockholms läns landsting i (i) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans 2014-11-04 LS 1410-1089 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-11-

Läs mer

UTBILDNING OCH REKRYTERING INOM BFM ENKÄT TILL FÖRETRÄDARE FÖR RADIOLOGI RESPEKTIVE KLINISK FYSIOLOGI

UTBILDNING OCH REKRYTERING INOM BFM ENKÄT TILL FÖRETRÄDARE FÖR RADIOLOGI RESPEKTIVE KLINISK FYSIOLOGI UTBILDNING OCH REKRYTERING INOM BFM ENKÄT TILL FÖRETRÄDARE FÖR RADIOLOGI RESPEKTIVE KLINISK FYSIOLOGI BAKGRUND Sedan 2006 råder en ny specialitetsindelning som innebär att specialitetsbeteckningen Medicinsk

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Halmstad

Primärvårdsnämnden i Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-02-03 Primärvårdsnämnden i Halmstad Tid: Tisdagen den 3 februari 2004 kl. 14:00 Plats: Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan 1 1 Justering Primärvårdsnämnden i Halmstad

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Vårdkasens W Vägförening. Protokoll från Årsstämma 2011-06-30. 1 Val av ordförande för stämman. 2 Val av sekreterare för stämman

Vårdkasens W Vägförening. Protokoll från Årsstämma 2011-06-30. 1 Val av ordförande för stämman. 2 Val av sekreterare för stämman Protokoll från Årsstämma 2011-06-30 Antal fastigheter: 66 av 132 representerade (inkl fullmakter) Antal fullmakter: 14 Antal andelar: 187,4 av 360,1 representerade (inkl fullmakter) 1 Val av ordförande

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Johnny Svahn (S) Föredragande Dnr Tid för

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Bokslutsgranskning 2004

Bokslutsgranskning 2004 Revisorerna 2005-04-12 Rev/05026 Bokslutsgranskning 2004 Rapport 9-04 2004 års resultaträkning, iakttagelser och kommentarer Länsverksamheter Tandvården: - överskott + 7,8 milj kronor (prognos 7: +6,0

Läs mer

Budget år 2015 och ekonomisk plan för 2016 2017

Budget år 2015 och ekonomisk plan för 2016 2017 Landstingsdirektörens ledningsstab Agneta Kalnins David Larsson Christer Rosenquist 2014-05-26 Dnr 2013/0100 Landstingsstyrelsen Budget år 2015 och ekonomisk plan för 2016 2017 Inledning Utgångspunkt för

Läs mer

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20)

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20) Sida 1(20) Detaljbudget 2015 NU-sjukvården 1. Sammanfattning NU-sjukvårdens Verksamhetsplan med Förändringsagenda 2015 baseras på regionfullmäktiges budget för 2015 och den vårdöverenskommelse som NU-sjukvården

Läs mer

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015 Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 Januari april Datum: -04-28 Diarienummer: [Fyll i] www.regionostergotland.se Delårsrapport januari april Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet...

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Årsanalys 2010 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 1. Viktiga händelser/förändringar Viktiga händelser under året: Den så kallade Resurspoolen, en vikariepool med drygt hundra anställda, har successivt avvecklats

Läs mer

Annan utvecklingsinsats

Annan utvecklingsinsats ANSÖKAN SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Utvecklingsstöd Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon kontaktperson

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer