Investeringsplan Landstinget Blekinge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investeringsplan 2016-2018 Landstinget Blekinge"

Transkript

1 Investeringsplan Landstinget Blekinge Landstingsservice-Per Johansson. Investeringar som ej har påverkan på arbetsfördelning mellan sjukhusen och etapp1 FHSJ rev Delsumma y- Extern per år ing per förvaltning förvaltning förvaltning År yckel A Fastighet LTS Yttre VA BLS K-na Bygg Etapp 1, ärsjukvård () A Fastighet BLS Ombyggnad för ortopedteknik bygg A Fastighet BLS Bassängen A Fastighet PV ehab onneby By proj/bygg hyra paviljong A Fastighet P & H Vuxenpsyk K-hamn & ersätta Brunnsgården inkl mark A Fastighet BLS Fler Exp, Sjukhus K-na B A Fastighet BLS öntgen Anpassning för Spect-CT A Fastighet Samv Tvättanläggning sängar A Fastighet BLS Lustgasdestruktion A Fastighet TV Lustgasdestruktion A Fastighet BLS Spol- och diskdesinfektorer A Fastighet BLS Spol- och diskdesinfektorer A Fastighet BLS Spol- och diskdesinfektorer A Fastighet PV Spol- och diskdesinfektorer A Fastighet PV Spol- och diskdesinfektorer A Fastighet PV Spol- och diskdesinfektorer A Fastighet Alla Investeringsreserv A Fastighet Alla Investeringsreserv A Fastighet Alla Investeringsreserv A Fastighet BLS Permanenta lokaler Kir. Inskrivnings-mottagn proj/bygg A Fastighet BLS Ombyggnad för Hjärtmottagn K-na bygg A Fastighet BLS öntgen Lab 1 bygg A Fastighet BLS ya lokaler provtagnings-central bygg A Fastighet BLS Flytt av kvinnoklinikens ultraljud mm bygg A Fastighet BLS Prioriterade småprojekt A Fastighet BLS Prioriterade småprojekt A Fastighet BLS Prioriterade småprojekt A Fastighet TV Flytt tandvården Jämjö A Fastighet P & H Psyk Mellanvård Olofström proj/bygg , A Fastighet PV Ombyggnad rec hot/våld/sekretess A Fastighet 19 Projektteknisk standard A Fastighet 19 Projektteknisk standard A Fastighet 19 Projektteknisk standard A Fastighet FHS Framtidens Blekinge Folkhögskola/ ytt internat proj/bygg

2 y- Extern per år ing per förvaltning förvaltning förvaltning År yckel Etapp 1, ärsjukvård () A Fastighet FHS Framtidens Blekinge Folkhögskola/ ytt internat bygg A Fastighet LTS Investering Data-/telenät A Fastighet LTS Investering Data-/telenät A Fastighet LTS Investering Data-/telenät A Fastighet LTS Brandskyddshöjande åtg. Ventsystem A Fastighet LTS Brandskyddshöjande åtg. Ventsystem A Fastighet LTS Brandskyddshöjande åtg. Ventsystem A Fastighet Alla Säkerhetshöjande åtg. i fastigheterna A Fastighet Alla Säkerhetshöjande åtg. i fastigheterna A Fastighet Alla Säkerhetshöjande åtg. i fastigheterna A Fastighet LTS Kylmaskiner för varukyla A Fastighet LTS Brandlarm generellt A Fastighet LTS Brandlarm generellt A Fastighet LTS Brandlarm generellt A Fastighet LTS Energisparprojekt A Fastighet LTS Energisparprojekt A Fastighet LTS Energisparprojekt A Fastighet LTS Fettavskiljare kök K-na A Fastighet LTS Kök & estaurang, K-na förstudie/ proj A Fastighet LTS Kök & estaurang, K-na bygg A Fastighet LTS enovera Parkeringshus, belysn o brandlarm bygg A Fastighet LTS enovera Parkeringshus, belysn o brandlarm bygg A Fastighet LTS Vent, styr & stambyte bygg A Fastighet BLS Bassängen A Fastighet LTS Belysningsanl äldre än 30 år A Fastighet LTS Belysningsanl äldre än 30 år A Fastighet LTS Belysningsanl äldre än 30 år A Fastighet LTS Övergripande gamla styrsystem A Fastighet LTS Övergripande gamla styrsystem A Fastighet LTS Övergripande gamla styrsystem A Fastighet P & H Utemiljö BLS K-hamn A Fastighet BLS Kirurgmottagn optimera endoscopin förstudie

3 y- Extern per år ing per förvaltning förvaltning förvaltning År yckel Etapp 1, ärsjukvård () A Fastighet BLS Kirurgmottagn optimera endoscopin proj/bygg A Fastighet BLS Ombyggnad Thiva, övervakn, personalrum mm Ombyggn. gynmottagningens konf-, personalrum, arkiv, A Fastighet BLS väntrum proj/bygg A Fastighet BLS central UPS till öntgenlab A Fastighet BLS Ombyggnad Kirurgen patientnärmre vård bygg A Fastighet BLS Ombyggnad dagkirurgisk mottagning OP proj A Fastighet BLS Ombyggnad dagkirurgisk mottagning OP bygg A Fastighet BLS Ombyggnad IVA, övervakning, läkemedelsrum mm bygg A Fastighet BLS Ombyggnad kirurgens dagvård proj A Fastighet BLS Ombyggnad kirurgens dagvård bygg A Fastighet BLS Kvinnohälsovård Olofström y entré o väntrum samordna med psyk hösten A Fastighet PV onneby VC Ombyggn för Triagerum A Fastighet FHS Carport Tillgänglighet Folkhögsskolan, etapp 1 Huvudbyggnad A Fastighet FHS 01 Tillgänglighet Folkhögsskolan, etapp 1 Huvudbyggnad 13- förstudie/ proj A Fastighet FHS 01 bygg , A Fastighet LTS y datahall/modul bygg A Fastighet LTS Byte Al-parti i Brandcellsgränser A Fastighet P & H Prioriterade småprojekt A Fastighet P & H Prioriterade småprojekt A Fastighet P & H Prioriterade småprojekt A Fastighet PV Samaritens VC K-hamn, omby personalutrymmen A Fastighet BLS Ombyggnad för MTA A Fastighet BLS Fotvård Olofströms VC , A Fastighet P & H Utemiljöer BLS K-na A Fastighet P & H Utemiljöer i S-borg, etapp A Fastighet LTS FTI-åtgärder (PU) A Fastighet LTS FTI-åtgärder (PU) A Fastighet LTS FTI-åtgärder (PU) A Fastighet BLS Kirurgens inskrivningsenhet proj/bygg A Fastighet P & H Aktivitetsrum A Fastighet LTS Materialdepån omb A Fastighet BLS Omb. Avdelningskök A Fastighet BLS Omb. Avdelningskök

4 y- Extern per år ing per förvaltning förvaltning förvaltning År yckel Etapp 1, ärsjukvård () A Fastighet BLS Omb. Avdelningskök A Fastighet HMC Hjälpmedel-centralen Tvätthall rekonditionering förstudie/ proj A Fastighet HMC Hjälpmedel-centralen Tvätthall rekonditionering bygg A Fastighet P & H Slutenvården väderskyddade rökplatser A Fastighet P & H Ombyggnad BUP Ställverksvägen K-hamn förstudie /proj A Fastighet P & H Ombyggnad BUP Ställverksvägen K-hamn bygg A Fastighet P & H Ombyggnad receptioner Hot & våld bygg A Fastighet BLS Klinfys Anpassning för Spect-CT bygg A Fastighet BLS ehab Karlshamn arbetsterapi bygg A Fastighet BLS Omb Medicinmottagning plan 4 och A Fastighet BLS Omb sprututbyte BLS K-na A Fastighet LTS Ventilation sal 7 och A Fastighet PV Ombyggnad ungdomsmottagningen Karlskrona bygg A Fastighet Alla Geoenergi BLS K-na förstudie/ proj A IT ITS Infrastruktur Mobilitet/WiFi/Positionering/video A IT ITS Infrastruktur Mobilitet/WiFi/Positionering/video A IT G Framtidens journalsystem A IT ITS Flytt av datahall från B A IT TV Onlinevisning av bilder A IT TV Digital diktering till Effica B IT G Åtgärda system som inte klarar PDL A IT TV Digitala studiomodeller A IT TV Kameror A IT BLS Automat för läkemedelsförråd A IT G ytt Intranät Verktyg för att stödja målstyrning och uppföljning av A IT G Landstingsplanen A IT ITS MDM verktyg managering av mobila enheter A IT BLS Cytostatikadokumentation A IT ITS Haveri och reinvesteringsreserv A IT G Datawarehouse för vårdstatistik eserv för äldre system som inte går att integrera mot A IT G nytt journalsystem A IT ITS einvesteringar IT infrastruktur A IT ITS einvesteringar IT infrastruktur A IT G Haveri och reinvesteringsreserv A IT ITS einvesteringar IT investeringar A IT G Haveri och reinvesteringsreserv A IT G Taligenkänning

5 y- Extern Förändring extern (MT, FA, IT, /reinvester engångskostnad driftskostnad per ÖV) per förvaltning förvaltning Förändring intern driftskostnad per förvaltning År yckel Objektnr el B) Brukande Förvaltning Investering Antal Investeringsutgift Ekonomisk livslängd Utbetalnings-summa per år ing A MT BLS Förlossningssäng År kr År A MT BLS Lab 8/Lab kr 2016 År kr År A MT BLS Datortomograf kr A MT BLS Datortomograf År kr År kr A MT BLS Mammografilab A MT BLS espirator A MT BLS Lab År kr År kr A MT BLS Öronmikroskop, takhängt A MT BLS Övervakning A MT BLS Mammografilab År kr År kr A MT BLS Diatermi A MT BLS Fiberlaryngoskop A MT BLS Ultraljud "Stickhjälp" A MT BLS EKG apparat A MT BLS Värmetak Etapp 1, ärsjukvård () A MT BLS Ambulanser, utbyte enligt ramavtal A MT BLS Ambulanser, utbyte enligt ramavtal A MT BLS Ambulanser, utbyte enligt ramavtal A MT BLS Videolaprascop Endo eye A MT BLS Shaver och pump för atroskopi A MT BLS Utrustning för att mäta hjärtminutvolym A MT BLS Endoskopi-utrustningar Kirurgstapel 2 för kirurgisk endoskopi, gastro och kollo A MT BLS OP-bord A MT BLS OP-lampor A MT BLS Intensivvårdsdialysapparat 1(3) År kr År kr A MT BLS espirator A MT BLS Ultraljudsapparater, hjärta År kr År kr A MT BLS Uppgradering Hermes A MT BLS PUVA karbin A MT BLS Operationsbord A MT BLS Terapi Gastro/kolloskop A MT BLS Endoskopiskt ultraljud År kr A MT BLS Heaterprobe A MT BLS Bladderscann A MT BLS Ultraljudsprobe, Urologi A MT BLS Gastro/kolo-staplar År kr A MT BLS Ultraljudapparat, Bildgivande År kr A MT BLS Förlossningssäng

6 Ekonomisk Utbetalnings-summa /reinvester engångskostnad driftskostnad per y- Extern Förändring extern per år ing per förvaltning förvaltning År kr År kr Förändring intern driftskostnad per förvaltning År yckel Etapp 1, ärsjukvård () A MT BLS Blodseparerings-automat Trima A MT BLS Blodseparerings-automat MCS A MT BLS Centrifug- blodpåse A MT BLS eveus Komponentberedning A MT BLS Blodgrupperings-utrustning År kr År kr A MT BLS Plasmatinare A MT BLS Tappningsstolar A MT BLS Trombosytevagga A MT BLS Tappningsstolar År kr År kr A MT BLS Hematologi A MT BLS Vattenanläggning År kr År A MT BLS GCMS (LCMS?) kr 2016 År kr A MT BLS Kemianalysator, Immunologianalysator, preanalys År kr A MT BLS Urvattnare, storsnitt A MT BLS Frysmikrotom A MT BLS Urvattning, rutin A MT BLS Analysutrustning för HPV-analys År kr År A MT BLS Provprepationsutrustning, Vätskebaserad cytologi kr A MT BLS Ultraljud, diagnostic pleuravätska A MT BLS Torrviktsmätning BCM A MT BLS Ultraljud A MT BLS Små- och minifragment. Vinkelstabilt A MT BLS Behandlingsbritsar A MT BLS Vibrationsplatta A MT BLS Stötvågsultraljud

7 y- Extern per år ing per förvaltning förvaltning förvaltning År yckel A MT BLS Bukspole Etapp 1, ärsjukvård () A MT BLS Syntetisk M 1 Begär offert 7 Begär offert A MT BLS Mjukvara M Tomosyntes År kr A MT BLS Skelettlab 5, option från upphandling K-na År kr 2017 År kr A MT BLS M-kamera År kr A MT BLS Datortomograf A MT BLS Defibrillator A MT BLS Cardiac output invasivt A MT BLS Koagulationsapparat År kr År kr A MT BLS Ultraljud med TEE (Typ S6) A MT BLS Ultraljud (Typ Edge) A MT BLS Ögonmikroskop inkl bord/stol A MT BLS Öronmikroskop inkl kamera A MT BLS Videolaryngoskop A MT BLS Videolaryngoskop A MT BLS Öronmikroskop inkl kamera A MT BLS Snarkapparatregistrering A MT TV DAC A MT TV DAC A MT TV Bordsautoklav A MT TV Svets A MT TV Blästerbox År kr År A MT TV Unit kr A MT TV Bordsautoklav A MT TV Dental röntgen A MT TV Unit År kr År A MT TV DAC A MT TV Diskdesinfektor A MT TV Diskdesinfektor A MT TV Diskdesinfektor A MT TV DAC

8 y- Extern Förändring extern (MT, FA, IT, /reinvester engångskostnad driftskostnad per ÖV) per förvaltning förvaltning Förändring intern driftskostnad per förvaltning År yckel Objektnr el B) Brukande Förvaltning Investering Antal Investeringsutgift Ekonomisk livslängd Utbetalnings-summa per år ing A MT TV Diskdesinfektor År kr År A MT TV Unit kr A MT TV Diskdesinfektor A MT TV DAC A MT TV Unit År kr År A MT LTB eserv oförutsedda utgifter A MT LTB eserv oförutsedda utgifter ÖV LTS Transportvagnar för intern transport av gods från materialdepån till sjukhuset och primärvården i Landstinget Blekinge ÖV LTS Ledstaplare för användning i godsmottagning samt vätskeförråd ÖV LTS Lastbil ÖV LTS Dragtruck ÖV LTS Combiugn self-cooking, Köket Karlskrona ÖV LTS Combiugn, Köket Karlskrona ÖV LTS Tvättmaskiner tippbara, Städ Karlskrona ÖV LTS Tvättmaskiner ytterområden, Städ ÖV LTS Torktumlare, Städ Karlskrona ÖV LTS Tvättmaskiner till Sölvesborg och Olofström ÖV LTS Polermaskin, Städ Karlskhamn ÖV LTS Högtryckstvätt, Städ Karlshamn ÖV BLS Vårdnära service, fast inredning mm / ÖV Gem Inredning/utrustning "vita ytor" ex. entréer mm Etapp 1, ärsjukvård () ÖV Gem Utrustningsinvesteringar i samband med ombyggnationer ÖV LTS Konferensrumsmöbler, successivt utbyte ÖV Gem eserv oförutsedda händelser ÖV LTS Transportvagnar för intern transport av gods från materialdepån till sjukhuset och primärvården i Landstinget Blekinge ÖV LTS Skjutstativtruck för användning i höglager på materialdepån ÖV LTS Dragtruck ÖV Gem Inredning/utrustning "vita ytor" ex. entréer mm ÖV Gem Utrustningsinvesteringar i samband med ombyggnationer ÖV LTS Konferensrumsmöbler, successivt utbyte ÖV Gem eserv oförutsedda händelser ÖV BLS Kirurg- och narkospendlar, Anestesi OP ÖV Inredning/utrustning "vita ytor" ex. entréer mm ÖV Gem Utrustningsinvesteringar i samband med ombyggnationer ÖV LTS Konferensrumsmöbler, successivt utbyte ÖV Gem eserv oförutsedda händelser

Investeringsplan 2016-2018 Landstinget Blekinge 2015-08-25

Investeringsplan 2016-2018 Landstinget Blekinge 2015-08-25 Investeringsplan -2018 Landstinget Blekinge 2015-08-25 Delsumma 1 392 880 000 1 392 880 000 37 100 000 18 015 000 53 337 095 /reinvester engångskostnad y- Extern Förvaltning Investering Antal Investeringsutgift

Läs mer

Investeringsplan Landstinget Blekinge

Investeringsplan Landstinget Blekinge Investeringsplan 2016-2018 Landstinget Blekinge 2015-08-25 Delsumma 1 392 880 000 1 392 880 000 37 100 000 18 015 000 53 337 095 y- Extern per år ing per förvaltning förvaltning förvaltning År yckel 100166

Läs mer

Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar

Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar Landstingsservice 2014-05-06 Dnr LTS 2011/0573 Landstingsstyrelsens investerings service och miljöberedning Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga

Läs mer

Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar

Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar Landstingsservice 2014-05-06 Dnr 2011/0573 Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga

Läs mer

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS)

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) Inbjudan att delta i dialog Förstudie avseende försörjning av MT-utrustning till operationsalar, hybrid/angio-salar samt bild & funktion till FAS 26-27 maj 2015 Landstinget

Läs mer

Igångsättningsbeslut. Landstingsstyrelsen

Igångsättningsbeslut. Landstingsstyrelsen Igångsättningsbeslut Landstingsstyrelsen Oktober 2016 Innehållsförteckning 1 Begärda igångsättningsbeslut - MT... 3 1.1 Uppgradering av Angiolab 2 Röntgen Karlskrona... 3 1.1.1 Förutsättningar... 3 1.1.2

Läs mer

Igångsättningsbeslut. Landstingsservice. Januari 2017 Ärendenr 2017/00032

Igångsättningsbeslut. Landstingsservice. Januari 2017 Ärendenr 2017/00032 Igångsättningsbeslut Landstingsservice Januari 2017 Ärendenr 2017/00032 Innehållsförteckning 1 Begärda igångsättningsbeslut - MT... 3 2 Begärda igångsättningsbeslut - Fastighet... 4 2.1 Nybyggnad av nytt

Läs mer

UNIVERSITETSSJUKHUSET

UNIVERSITETSSJUKHUSET *) Planeringsläge VO I UNIVERSITETSSJUKHUSET 1 Interna kunder 1.1 Huvudblocket Akutvårdavdelningar omb/upprustning AC 2 000 0206 5 000 6 Anpassningar för BB-samvård BKC 300 1 Förlossningen omb./upprustning

Läs mer

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild 2015-10-19

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild 2015-10-19 1 Framtidens Hälso- och sjukvård Målbild 2015-10-19 2 Aktuella uppdrag till LD Utreda dagakuten i Karlshamn Beskriva en arbetsfördelning mellan Karlshamn och Karlskrona Ta fram en 10-årig investeringsplan

Läs mer

Transport och Vaktmästeri VC Brunnsgården Kastellet Landstingshälsan Massagen Khmn Landstingshälsan K-hmn Cop

Transport och Vaktmästeri VC Brunnsgården Kastellet Landstingshälsan Massagen Khmn Landstingshälsan K-hmn Cop 197 Kundnummer 300364 FTV Asarum 309213 Distriktssjukgymnastik Asarum 300241 VC Bräkne-Hoby 300383 FTV Bräkne-Hoby 309903 Folkhögskolan elevinte. 300288 VC Jämjö 300370 FTV Jämjö 300275 VC Kallinge 300109

Läs mer

Ekonomisk redovisning inom VA aktiv redovisning av materiella anläggningstillgångar

Ekonomisk redovisning inom VA aktiv redovisning av materiella anläggningstillgångar Ekonomisk redovisning inom VA aktiv redovisning av materiella anläggningstillgångar Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2015-05-18 1 Projekt: Aktiv redovisning

Läs mer

Regionservice. Entreprenad Ystad 400209. Handl 06.32 Förteckning över innehåll i förvaltningsobjektet. Thomas Kapos

Regionservice. Entreprenad Ystad 400209. Handl 06.32 Förteckning över innehåll i förvaltningsobjektet. Thomas Kapos Regionservice Dokumentets namn Gäller för Projektnr Sidan Handl 06.32 Förteckning över innehåll i förvaltningsobjektet Entreprenad Ystad 400209 Utarbetad av Fastställd datum Reviderat Thomas Kapos Instnr

Läs mer

INVESTERINGSBUDGET 2009

INVESTERINGSBUDGET 2009 Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Åsa Hedin Karlsson 2008-12-01 INVESTERINGSBUDGET 2009 Hälso- och sjukvården - Utrustning Investering Beviljat 2009 > 3,0 mkr 32 000 < 3,0 mkr 32

Läs mer

Region Skåne Bilaga 3

Region Skåne Bilaga 3 Region Skåne Bilaga 3 FÖRSLAG TILL BYGGINVESTERINGAR 1999 (2000-2001) Ny-, om- och tillbyggnader exkl utrustning, Mkr STRATEGISKA INVESTERINGSPROJEKT - särskild prövning SJUKVÅRDEN I LANDSKRONA - LUND

Läs mer

Familjecentral Värnamo om- och tillbyggnad Värnamo Sjukhus

Familjecentral Värnamo om- och tillbyggnad Värnamo Sjukhus ÄRENDE 13 2012-03-07 Familjecentral Värnamo om- och tillbyggnad Värnamo Sjukhus Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens

Läs mer

Igångsättningsbeslut. Landstingsservice. Juni Ärendenr 2016/ Dokumentnr 2016/ (13)

Igångsättningsbeslut. Landstingsservice. Juni Ärendenr 2016/ Dokumentnr 2016/ (13) Igångsättningsbeslut Landstingsservice Juni 2016 Ärendenr 2016/00678 Dokumentnr 2016/00678-1 1(13) Innehållsförteckning 1 Begärda igångsättningsbeslut - MT... 4 1.1 Byte och komplettering av blåsvolymmätare...

Läs mer

Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar

Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar Landstinget Blekinge 2015-10-19 Dnr 2015/00744 Landstingsservice Christin Samuelsson Till Landstingsstyrelsen Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:82 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Investering i magnetröntgenkamera (MR) till Norrtälje sjukhus Föredragande landstingsråd: Dag Larsson Ärendet Norrtälje sjukhus inom TioHundra

Läs mer

Samordnad vård och omsorgsplanering.hur svårt kan det va??

Samordnad vård och omsorgsplanering.hur svårt kan det va?? Samordnad vård och omsorgsplanering.hur svårt kan det va?? Sonja Strandell Utvecklingsmotor/distriktssköterska Maj-Len Genberg Domesjö Utvecklingsmotor/distriktssköterska Samordnad vård- och omsorgsplanering

Läs mer

Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset

Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset 1(5) 2013-08-29 LJ2013/425 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset Bakgrund Behovet av investeringar för Höglandssjukhuset är stort. De delar

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 76-100

Regionstyrelsens arbetsutskott 76-100 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 76-100 Tid: 2016-05-30 kl. 13:00-16:30 Plats: Regionens hus, sal A 87 Byggnation av antenatalavdelning på kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov Diarienummer:

Läs mer

Nätverkssjukvård i Framtidens Hälsooch sjukvård

Nätverkssjukvård i Framtidens Hälsooch sjukvård 2015-09-07 Nätverkssjukvård i Framtidens Hälsooch sjukvård Nätverket Uppdrag Hälsa 3 december 2015 Gunilla Benner-Forsberg Sidan 2 Målbild FHS 2025 Länets befolkning är friskare och har ett större förtroende

Läs mer

Revisionsrapport. Operationslokaler. Landstinget Gävleborg. David Boman Leif Karlsson

Revisionsrapport. Operationslokaler. Landstinget Gävleborg. David Boman Leif Karlsson Revisionsrapport Operationslokaler Landstinget Gävleborg David Boman Leif Karlsson September 2013 Operationslokaler Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund och syfte... 1 1.2 Revisionsfråga...

Läs mer

Familjecentral Värnamo - om- och tillbyggnad Värnamo Sjukhus

Familjecentral Värnamo - om- och tillbyggnad Värnamo Sjukhus 2012-04-03 LJ 2012/141 Avsändare Landstingsstyrelsen Familjecentral Värnamo - om- och tillbyggnad Värnamo Sjukhus Bakgrund Grundidén med familjecentral är att etablera ett lokalt brett stöd till barnfamiljer.

Läs mer

Igångsättningsbeslut. Blekingesjukhuset

Igångsättningsbeslut. Blekingesjukhuset Igångsättningsbeslut Blekingesjukhuset September 2016 Innehållsförteckning 1 Begärda igångsättningsbeslut - MT... 3 1.1 Uppgradering av Angiolab 2 Röntgen Karlskrona... 3 1.1.1 Förutsättningar... 3 1.1.2

Läs mer

Upphandlingar som bereds av servicenämnden - 2016

Upphandlingar som bereds av servicenämnden - 2016 Upphandlingar som bereds av servicenämnden - 2016 Division Avtalsnamn Referens nummer Slutdatum Bränsle och drivmedel. Etanol (E85), Bensin Blyfri 95 och Diesel (MK1) från pump samt biogas. Även tillbehör

Läs mer

Investeringsbudget 2016, övriga investeringar

Investeringsbudget 2016, övriga investeringar Sandra Hedman 1(5) Ekonomistaben 2015-11-16 RS/1760/2015 Anneli Svensson Tfn: 063-147671 E-post: anneli.svensson@regionjh.se Inventarier över 250 000 Magnetkamera 2 Uppgradering En tredje magnetkamera

Läs mer

Sve Sv nskt k Va V tte n, Enerigieff Enerigie ek ff tivisering av VA sekt sek orn 110512 Lena Blad

Sve Sv nskt k Va V tte n, Enerigieff Enerigie ek ff tivisering av VA sekt sek orn 110512 Lena Blad Svenskt Vatten Enerigieffektivisering av VA sektorn 110512 Svenskt Vatten, Enerigieffektivisering av VA sektorn 110512 Lena Blad Geografin Ockelbo Gävle Sandviken Älvkarleby Hofors Bakgrund, Energiprojekt

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Radiologiska kliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation /

Läs mer

Välkommen till Dialogträff i Timrå, 2015-11-25. www.lvn.se

Välkommen till Dialogträff i Timrå, 2015-11-25. www.lvn.se Välkommen till Dialogträff i Timrå, 2015-11-25 Träning ger färdighet Koncentrera vården för patientens bästa Betänkande av Utredningen om högspecialiserad vård SOU 2015:98 Patientens bästa är utgångspunkten

Läs mer

Den dagkirurgiska patientens vårdkedja vid Bottenhavets sjukhus, Kristinestad

Den dagkirurgiska patientens vårdkedja vid Bottenhavets sjukhus, Kristinestad Den dagkirurgiska patientens vårdkedja vid Bottenhavets sjukhus, Kristinestad Respondenter: Marita / Operativa avdelningen Inger / Operationsavdelningen Katja / Operationsavdelningen INNEHÅLL Inledning

Läs mer

Kullbergska sjukhuset, hus K1, plan 5, ombyggnad för samlad mottagning

Kullbergska sjukhuset, hus K1, plan 5, ombyggnad för samlad mottagning TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Sölvi Johansson Administrativt stöd (FM-enheten) +46155245826 2015-12-09 LS-LED15-1724-1 Ä R EN D EG Å N G MÖ TES D A TU M Landstingsstyrelsen

Läs mer

Möjliga förlängningar som bereds av servicenämnden - 2016

Möjliga förlängningar som bereds av servicenämnden - 2016 Möjliga förlängningar som bereds av servicenämnden - 2016 Färska charkuterivaror 1400827 2016 10 31 2018 10 31 Avtal för för färska charkuterier och charkprodukter. Färskt kött 1400826 2016 10 31 2018

Läs mer

Inventering av vårdplatser, CSK

Inventering av vårdplatser, CSK Inventering av vårdplatser, CSK Avd 2 intensivvård 2013-01-08 Enkelrum med sluss, toalett och spol 1 Modul med två sängplatser 4 8 Övervakningsrum (4 IVA + 7 post op) 1 11 Toalett i övervakningsrum 1 Avd

Läs mer

9 Lokalresursplan (LRP) februari 2016 RS160011

9 Lokalresursplan (LRP) februari 2016 RS160011 Ärende 9 RS 2016-02-10 9 Lokalresursplan (LRP) februari 2016 RS160011 Ärendet Syftet med LRP är att: Ge en bild av behov/problem som behöver hanteras inom lokalområdet och som kan bli en investering större

Läs mer

Inriktningsdokument Hallands sjukhus Halmstad 2013

Inriktningsdokument Hallands sjukhus Halmstad 2013 2012-10-24 Inriktningsdokument Hallands sjukhus Halmstad 2013 innehållande mål och inriktningar samt internbudget och produktionsbudget inklusive investeringsplan Beslutad av Driftnämnden Halmstad 2012-XX-XX

Läs mer

Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja

Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja Till landstingsstyrelsen Angående återremitterat ärende investeringar de kommande 10 åren Bakgrund

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 76-100

Regionstyrelsens arbetsutskott 76-100 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 76-100 Tid: 2016-05-30 kl. 13:00-16:30 Plats: Regionens hus, sal A 85 PET-CT Länssjukhuset Ryhov Diarienummer: RJL 2016/1697 Vid protokollet Beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 1 094-1 650-3 023

Resultatbudget. Årets resultat 1 094-1 650-3 023 Resultatbudget Datum för uppdatering 2016 2017 2018 Driftbudgetsammandrag nämnder -1 018 039-1 034 498-1 058 472 Driftbudgetöverföring+T A 2015 Avvikelse drift, maj KS förfogande drift -3 000-3 000-3 000

Läs mer

Igångsättningsbeslut. Landstingsservice

Igångsättningsbeslut. Landstingsservice Igångsättningsbeslut Landstingsservice Augusti 2016 Innehållsförteckning 1 Begärda igångsättningsbeslut - Fastighet... 3 1.1 BLS By 02-25, Byte av kylmaskiner och kylmedelskylare... 3 1.1.1 Förutsättningar...

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Investeringsplan inför budgetåret Helsingborgs lasarett

Investeringsplan inför budgetåret Helsingborgs lasarett Investeringsplan inför budgetåret 2020-2022 Helsingborgs lasarett Övergripande för kommande planperiod och resumé beslut 2018 1. Bygginvesteringar 2018 - Sammanfattning I Helsingborg är det som tidigare

Läs mer

Allergologi veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor-2016 Kommentarer/Krav. Barn- och ungdomsmed samt Neo veckor-2016 Kommentar / Krav

Allergologi veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor-2016 Kommentarer/Krav. Barn- och ungdomsmed samt Neo veckor-2016 Kommentar / Krav Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Region Skåne Bilaga 3

Region Skåne Bilaga 3 I: Ramanslag för nya bygginvesteringar över 10 mkr Universitetssjukhuset i Lund Samlad akutmottagning 9 9 18 Seminariet, ombyggnad för administrativ verksamhet 5 10 15 Tvätteribyggnad, ombyggnad provisorium

Läs mer

Larmteamet på NÄL som telefonväxeln larmar ut består av: Larmteamet på Uddevalla Sjukhus som telefonväxeln larmar ut består av:

Larmteamet på NÄL som telefonväxeln larmar ut består av: Larmteamet på Uddevalla Sjukhus som telefonväxeln larmar ut består av: NU-sjukvården Barium.ID: 24609 Rutin Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Sjukhusgemensamt Version: 25 Innehållsansvarig: Lars Brühne, Överläkare, Anestesi- Operation- Intensivvårdsklinik läkare (larbr6)

Läs mer

Investeringsplan 2015-2017 506 IT-centrum

Investeringsplan 2015-2017 506 IT-centrum ITC 2014-xxx Landstingsstyrelsen Investeringsplan 2015-2017 506 IT-centrum IT-centrums investeringsnivå 2015-2017 överstiger årets avskrivningar, vilket beror på: Ökad investeringsnivå till följd av nybyggnation.

Läs mer

per objekt Övriga objekt <500 tkr 6 778 5 038 1 042 Delvis ej finansierat

per objekt Övriga objekt <500 tkr 6 778 5 038 1 042 Delvis ej finansierat Ledningsstaben Josefin Bjäresten INVESTERINGSPLAN - Produktionsenhet: Hjärtcentrum Uppgiftslämnare: Jan Norgren Objekt Nettoinvestering er per Objekt >500 tkr: Thorax operationslampor 600 Thorax cambrickkläder

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Planerade samordnade upphandlingar inom Stockholms läns landsting 2018

Planerade samordnade upphandlingar inom Stockholms läns landsting 2018 Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Inköp 2018 Planerade samordnade upphandlingar inom Stockholms läns landsting 2018 Landstingsstyrelsen fastställer årligen planerade samordnade upphandlingar så kallade

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN

INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN 21 JANUARI 2014 MAGNUS ANDERSSON LQE-AVTAL MED HSB SKÅNE LQE utvidgat ekonomiskt avtal LQE Långsiktig Qvalitets Ekonomi VERKSAMHETSÅRET Årsstämma Leveransplan

Läs mer

Anders Ågård, Delprojektledare. Se även PM avvikelser för Lokaler för vision, bifogat detta dokument. Angereds Närsjukhus - ett välkomnande sjukhus

Anders Ågård, Delprojektledare. Se även PM avvikelser för Lokaler för vision, bifogat detta dokument. Angereds Närsjukhus - ett välkomnande sjukhus STYRDOKUMENT Angereds Närsjukhus - Lokaler för visioner Framtaget av: Anders Ågård, Delprojektledare Reviderat av: Börje Blomster, Planeringsledare Reviderat datum: 2009-10-12 Godkänt av: Marina Olsson,

Läs mer

Husets energianvändning

Husets energianvändning Id:55909 Energideklaration för Utövägen 5, Saltsjö-boo. Detta hus använder 119 kwh/m² och år, varav el 18 kwh/m². Id:55910 Energideklaration för Utövägen 7, Saltsjö-boo. Id:55911 Energideklaration för

Läs mer

LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN LANDSTINGET SÖRMLAND

LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN LANDSTINGET SÖRMLAND Länssjukvårdsnämnden D A T U M D I A R I E N R 2012-10-02 LSN-HSF12-174 LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN LANDSTINGET SÖRMLAND NÄMNDENS DELEGATION FR.O.M. 2012-10-02 Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 76-100

Regionstyrelsens arbetsutskott 76-100 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 76-100 Tid: 2016-05-30 kl. 13:00-16:30 Plats: Regionens hus, sal A 90 Ombyggnad av röntgenlaboratorium på Länssjukhuset Ryhov Diarienummer: RJL 2016/1698

Läs mer

FC Helårsbedömning 03, 2011

FC Helårsbedömning 03, 2011 _03.doc FC Helårsbedömning 03, -03-25 1/7 Belopp redovisas i tkr om inte annat anges. är tom februari. 1. Investeringsplan 55 820 790 000 611 000 1 000 000 1 250 000 1 200 000 er för investeringsnivåer

Läs mer

Annika Hermansson, ekonomichef Tobias Selldén, gruppchef fastighet, 312

Annika Hermansson, ekonomichef Tobias Selldén, gruppchef fastighet, 312 1 (7) Plats och tid Badhusgatan 4, kl. 13:00-14:00 Beslutande Carl Malgerud (M), ordförande Ingvar Svensson (V) Tomas Lind (FÖL), vice ordförande Anders Nyholm (M) Birger Palm (S) Daniel Nilsson (C) Övriga

Läs mer

BRA MOTTAGNING SPECIALISTMOTTAGNINGEN PITEÅ ÄLVDALS SJUKHUS

BRA MOTTAGNING SPECIALISTMOTTAGNINGEN PITEÅ ÄLVDALS SJUKHUS BRA MOTTAGNING SPECIALISTMOTTAGNINGEN PITEÅ ÄLVDALS SJUKHUS Catrin Filipsson Inga-Britt Nordgren Gunbritt Nordberg Mona Eidegren Jan Bergström Doris Öhlund Slutrapport maj 2008 1 Verksamhetsområde Specialistmottagningen

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

10 Lokalresursplan (LRP) december 2015 RS150077

10 Lokalresursplan (LRP) december 2015 RS150077 10 Lokalresursplan (LRP) december 2015 RS150077 Ärendet Syftet med LRP är att: Ge en bild av behov/problem som behöver hanteras inom lokalområdet och som kan bli en investering större än 2 mnkr. Ge förslag

Läs mer

Alingsås lasarett - om- och tillbyggnad, framtidens närsjukhus

Alingsås lasarett - om- och tillbyggnad, framtidens närsjukhus 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-20 Diarienummer RS 11-2015 Västra Götalandsregionen Regionkansliet/ekonomiavdelningen Handläggare: Emil Gisslow Telefon: 070-082 57 26 E-post: emil.gisslow@vgregion.se

Läs mer

Frågor och svar Förrådsupphandlingen 090630-1

Frågor och svar Förrådsupphandlingen 090630-1 1(8) Frågor och svar Förrådsupphandlingen 090630-1 Dat Ansv Fråga Svar 16/6 Blekinge Kronoberg Bilaga 9 Orderrader; Uppdelat vad som avser Kronoberg och vad som avser Blekinge? Orderrader som plockas på

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017 och plan 2018; Del III investeringsbudget

Budget 2016, ram för 2017 och plan 2018; Del III investeringsbudget Datum 2015-09-30 Handläggare Lena Backe Direkttelefon 0380-51 81 89 E-postadress lena.backe@.nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017 och plan 2018; Del III investeringsbudget Sammanfattning

Läs mer

Per Johansson Förvaltningschef

Per Johansson Förvaltningschef Landstingsservice Stab Per Johansson 2014-06-23 Dnr 2011/0573 Till Hälso- och sjukvårdsnämnden Kompletterande information gällande igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter

Läs mer

Län Västerbotten Gatuadress Skidspåret 15 Kommun Umeå Storlek 1 rum (1 sovrum) / 18 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Västerbotten Gatuadress Skidspåret 15 Kommun Umeå Storlek 1 rum (1 sovrum) / 18 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Västerbotten Gatuadress Kommun Umeå Storlek 1 rum (1 sovrum) / 18 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Läget är perfekt -nära till allt! Lugnt hus med en stabil förening. Låg månadsavgift

Läs mer

Kommunalförbundet Sydarkivera. Möte med kommuner i Kalmar Län den 2 september 2015

Kommunalförbundet Sydarkivera. Möte med kommuner i Kalmar Län den 2 september 2015 Kommunalförbundet Sydarkivera Möte med kommuner i Kalmar Län den 2 september 2015 Färdplan Projekt 2013-2014 Gemensam organisation 2015 Gemensamt arkivsystem 2017 Förbättrad tillgänglighet Kommunalförbund

Läs mer

Redovisning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i styrelsen för LocumAB

Redovisning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i styrelsen för LocumAB 2015-11-26 ÄRENDE 14 ] ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FOR VARDEN 2015-11-05 LOC 1501-0241 Styrelsen for Locum AB Redovisning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i styrelsen för LocumAB Bifogat

Läs mer

TILLÄGGSBUDGETERING 2012, investeringar Bilaga 2

TILLÄGGSBUDGETERING 2012, investeringar Bilaga 2 sida 1(6) TILLÄGGSBUDGETERING 2012, investeringar Bilaga 2 Anslag t.o.m 2011 som överförs till 2012 års investeringsbudget Campus IT-utrustning. Teknisk högskoleutbildning 2823 202 Upphandlingsnämnden

Läs mer

Plan för reducerat öppethållande inom HoS sommaren 2011 Ledningsbeslut HoS Nr MÄLARSJUKHUSET. Klinik Sektion Sommarplanering

Plan för reducerat öppethållande inom HoS sommaren 2011 Ledningsbeslut HoS Nr MÄLARSJUKHUSET. Klinik Sektion Sommarplanering Plan för reducerat öppethållande inom HoS sommaren 2011 Ledningsbeslut HoS Nr 2011-018 MÄLARSJUKHUSET Klinik Sektion Sommarplanering Akuten Ingen reducering Ambulansen Ingen reducering Anestesi Centraloperation

Läs mer

Upphandlingar som bereds av servicenämnden - 2016

Upphandlingar som bereds av servicenämnden - 2016 Upphandlingar som bereds av servicenämnden - 2016 Division Avtalsnamn Referens nummer Slutdatum Bränsle och drivmedel 1201199 2016 02 15 2017 02 15 60,0 Bränsle och drivmedel. Etanol (E85), Bensin Blyfri

Läs mer

Integrationstjänsten - Anslutningstjänsten Version 1.0

Integrationstjänsten - Anslutningstjänsten Version 1.0 Tjänstebeskrivning Integrationstjänsten - Anslutningstjänsten Version 1.0 Introduktion En Anslutning utgår från att två system vill kommunicera med varandra, det kan vara regelbundet eller vid valda tidpunkter.

Läs mer

Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) vid Nya Karolinska

Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) vid Nya Karolinska Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) vid Nya Karolinska Vad är PMI? PMI är en sjukhusövergripande funktion för patientcentrerad, högkvalitativ och innovativ vård, forskning och utbildning inom perioperativ

Läs mer

Energistrategi. Älvkarleby kommun

Energistrategi. Älvkarleby kommun Energistrategi Älvkarleby kommun Innehåll Energistrategi... 0 Inledning... 2 Syfte... 3 Fokusområden... 3 Mål... 3 Handlingsplan... 4 Kommunens personbilar ska år 2020 bestå av enbart miljöklassade bilar...

Läs mer

Trygghetsskapande belysning 2016-2020. Genomförandebeslut

Trygghetsskapande belysning 2016-2020. Genomförandebeslut Dnr Sida 1 (5) 2016-02-16 Handläggare Per-Erik Wikström 08-508 262 89 Till Trafiknämnden 2016-03-10 Trygghetsskapande belysning 2016-2020. Genomförandebeslut Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner

Läs mer

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2012-12-12 AN-2012/758.339 1 (6) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 elisabeth.bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning

Läs mer

FIBERBASERAT HÖGHASTIGHETSNÄT I NORRBOTTEN. Anne-Mari Angeria, IT Norrbotten

FIBERBASERAT HÖGHASTIGHETSNÄT I NORRBOTTEN. Anne-Mari Angeria, IT Norrbotten FIBERBASERAT HÖGHASTIGHETSNÄT I NORRBOTTEN Anne-Mari Angeria, IT Norrbotten AFFÄRSIDÉ Vi erbjuder Europas största öppna fiberbaserade höghastighetsnät till näringsliv och offentlig service vilket skapar

Läs mer

IT och e-utveckling i Region Skåne

IT och e-utveckling i Region Skåne IT och e-utveckling i Region Skåne 3/2011 Nyhetsbrevet för dig som är intresserad av IT- och verksamhetsutveckling i Region Skåne Det här är sista numret innan semesterledigheterna står för dörren. Höstens

Läs mer

* 1968-1976. KSS uppfördes. Rollen för Sjukhuset i Lidköping blev ett länsdelssjukhus istället för tidigare länssjukhus.

* 1968-1976. KSS uppfördes. Rollen för Sjukhuset i Lidköping blev ett länsdelssjukhus istället för tidigare länssjukhus. Sjukhuset i Lidköping - SiL VIKTIGA HÄNDELSER - SJUKHUSET I LIDKÖPING 1968 2009 en sammanfattning. * 1968-1976. KSS uppfördes. Rollen för Sjukhuset i Lidköping blev ett länsdelssjukhus istället för tidigare

Läs mer

Förslag till Investeringsbudget 2013 Plan 2014-2016 Socialdemokraterna i Lerum

Förslag till Investeringsbudget 2013 Plan 2014-2016 Socialdemokraterna i Lerum Lerum 2012-06-07 Förslag till Investeringsbudget 2013 Plan 2014-2016 Socialdemokraterna i Lerum Prognos utbetalning 2012 2013 2014 2015 Skattefin. Verksamhet Infrasupport 9 235 2 960 3 750 2 910 Samhällsbyggnad

Läs mer

Övergripande rapport. Område Östra Sahlgrenska Universitetsjukhuset 2007. Mottagningar

Övergripande rapport. Område Östra Sahlgrenska Universitetsjukhuset 2007. Mottagningar Övergripande rapport Område Östra Sahlgrenska Universitetsjukhuset 2007 Mottagningar Läsvägledning Utskriften ger en översikt av resultatet utan kommentarer. Rapporten visar verksamheternas svarsprocent.

Läs mer

311021 A11 Omklädningsrum Växjö Lasarett 311020 A12 Omklädningsrum 3.1 Växjö Lasarett 311013 A13 Omklädningsrum 1.3 Växjö Lasarett 311014 A14

311021 A11 Omklädningsrum Växjö Lasarett 311020 A12 Omklädningsrum 3.1 Växjö Lasarett 311013 A13 Omklädningsrum 1.3 Växjö Lasarett 311014 A14 företags nummkundnamn Leverans adress 311021 A11 Omklädningsrum Växjö Lasarett 311020 A12 Omklädningsrum 3.1 Växjö Lasarett 311013 A13 Omklädningsrum 1.3 Växjö Lasarett 311014 A14 Omklädningsrum 1.2 Växjö

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2011-10-10 1(6) Styrelse/Nämnd: Upphandlingsnämnden Dag, tid: Måndag 2011-10-17, kl 13.30 ca 17.00. Plats: Övrigt: Fritidskontorets sammanträdesrum, Stadshuset Värnamo Vid förhinder att delta i sammanträdet

Läs mer

Konsekvenser av budget och ersättningsmodell för hälsovalet 2016

Konsekvenser av budget och ersättningsmodell för hälsovalet 2016 Primärvårdsförvaltning 2015-11-16 Ärendenummer: 2015/00836 Primärvårdsstaben Dokumentnummer: 2015/00836-1 Eva Karlsson Pagels Till Nämnden för primärvård och tandvård Konsekvenser av budget och ersättningsmodell

Läs mer

PROTOKOLL INTERNKONTROLL 2014

PROTOKOLL INTERNKONTROLL 2014 PROTOKOLL INTERNKONTROLL 2014 1. UTANORDNING LÖN 1. Utanordning av lön Säkerställer man att rätt person belastar rätt ansvar och period? Signeras/ godkänns utanordning av lön av behörig chef? Ekonomiansvarig

Läs mer

Aktivitetsplan miljö 2014 2019 för Stockholms Kooperativa Bostadsförening

Aktivitetsplan miljö 2014 2019 för Stockholms Kooperativa Bostadsförening Aktivitetsplan miljö 2014 2019 för Stockholms Kooperativa Bostadsförening Miljöplan del 2 Mål 2019 Delmål 2014 Aktivitet Transporter Alla bilar inom SKB ska vara miljöbilar enligt Stockholms stads definition

Läs mer

Höftfrakturlinjen SUS - Lund

Höftfrakturlinjen SUS - Lund Ortopediska kliniken Version: 1.0 Skapad: 20120915 Reviderad: 2014-11- 24 Gäller tv, längst tom: 20150415 Ansvarig: Magnus Eneroth Författare: My von Friesendorf Dokumentinnehåll:Arbetsuppgifter höftfrakturlinjen

Läs mer

Resultatrapport RMPG-urologi

Resultatrapport RMPG-urologi Resultatrapport RMPG-urologi 2015-03-25 Incidens prostatcancer Regional medicinsk programgrupp urologi 2015-03-16 Värdekompass Sydöstra sjukvårdsregionen Funktionella resultat Fysiskt, psykiskt, socialt

Läs mer

Integrationstjänsten - Meddelandetjänsten Version 1.0

Integrationstjänsten - Meddelandetjänsten Version 1.0 Tjänstebeskrivning Integrationstjänsten - Meddelandetjänsten Version 1.0 Introduktion Meddelande tjänsten eller EDI tjänsten som den kallats under många år är en punkt-till- punkt-, alternativt punkt-till-många-leverans

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR Svensk Förening för Vårdhygien UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.3 BESLUT OM FRISLÄPPANDE AV GODS OCH HA KUNSKAP OM DE BAKOMLIGGANDE ORSAKERNA TILL EN EVENTUELL RETUR AV DISKAT GODS

Läs mer

Ekonomisk handlingsplan Ej ackumulerat mellan åren

Ekonomisk handlingsplan Ej ackumulerat mellan åren Ekonomisk handlingsplan Effektiva vårdprocesser Fortsatt arbete med processer, åtgärder i Malmfälten, översyn sterilcentraler m m Opererande 6,8 6,8 x x x Vårdprocesser inom IVA (stroke och hjärtinfarkt)

Läs mer

Mälarsjukhuset, hus E5 och E6, ombyggnad av personalbostäder

Mälarsjukhuset, hus E5 och E6, ombyggnad av personalbostäder TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Sölvi Johansson Administrativt stöd (FM-enheten) +46155245826 2015-11-18 LS-LED15-1615-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen

Läs mer

UTMÄRKT VERKSTAD OCH LAGERLOKAL CA 1 550 KVM - SÄTRA-SKYLTLÄGE VID...

UTMÄRKT VERKSTAD OCH LAGERLOKAL CA 1 550 KVM - SÄTRA-SKYLTLÄGE VID... UTMÄRKT VERKSTAD OCH LAGERLOKAL CA 1 550 KVM - SÄTRA-SKYLTLÄGE VID... Beskrivning Utmärkt vekstads och lagerlokal med skyltläge vid E4, ca 1 550 kvm Verkstads och lagerlokal om 1 550 kvm i Sätra. Lokalen

Läs mer

Påg= Pågående Förvaltning:

Påg= Pågående Förvaltning: Regservice verksamhet bygg/utrustning därav år 2015 Totalt tom 2015 därav år 2015 Total invutg därav år 2015 Tot budgtot Objekt budgeterade före 2015, budget=0 år 2015 Bygginvesteringar KONTO pågående=

Läs mer

15.09.2015 SÖDERSJUKHUSET LÄGE I PROJEKT UNDERRUBRIK

15.09.2015 SÖDERSJUKHUSET LÄGE I PROJEKT UNDERRUBRIK SÖDERSJUKHUSET LÄGE I PROJEKT UNDERRUBRIK 1 BY 72 NY VÅRDBYGGNAD BY 70 & BY 04 NY BEHANDLINGSBYGGNAD 2 UTÖKAT UPPDRAG I MODERNA LOKALER FÖRBÄTTRAD PATIENTSÄKERHET 3 PERSONCENTRERAD VÅRD SEPARERA FLÖDEN

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Vårdgarantins effekter

Vårdgarantins effekter Vårdgarantins effekter Uppföljningsrapport 6 2007-01-19 Ett år med den utvidgade vårdgarantin väntetiderna i vården minskar långsamt 1 Best nr 5101 Uppgifter från databasen och webbplatsen Väntetider i

Läs mer

Framtidens hälso- och sjukvård ur ett lokalperspektiv

Framtidens hälso- och sjukvård ur ett lokalperspektiv Bilaga 6 Framtidens hälso- och sjukvård ur ett lokalperspektiv Jämförelserapport av fyra lokalförsörjningsalternativ Datum 2013-08-26 Landstinget Blekinge Landstingsservice Affärsområde Fastighet Sammanfattning

Läs mer

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015 Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 28 april 2015 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 28 april 2015 Plats: Regionens Hus, Östergatan

Läs mer

Bilaga 2 till Genomförandeavtal gällande spårvägstrafik mellan Lund C och ESS

Bilaga 2 till Genomförandeavtal gällande spårvägstrafik mellan Lund C och ESS Bilaga 2 till Genomförandeavtal gällande spårvägstrafik mellan Lund C och ESS 160518 Gräsdragning ansvar och ägande depåspår Gränsdragningen för investering och ägande går vid grinden till depåområdet,

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 BESLUT 1 (1) 2013-03-01 Dnr 100-1157-13 Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i

Läs mer