Anteckningar från helikopterkommitténs möte 26 september 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anteckningar från helikopterkommitténs möte 26 september 2013."

Transkript

1 Anteckningar från helikopterkommitténs möte 26 september Närvarande: Linda Sandberg Sara Ahlin Grinde Ulf Cassel Per Grahn Fredrik Lundkvist Andreas Hjert Tor Falk Ove Sundin Thomas Järlinge Jan Bergling Anki Engström Roslagens Helikopter Jämtlandsflyg AB Skogsflyg Cassel Aero Fiskflyg Fiskflyg Norrlandsflyg Ambulans Patria Helicopters Patria Helicopters Svenska FlygBranschen Svenska FlygBranschen Information från Jan Bergling om vad SFB bl a arbetar med just nu; Swedavia, ETS, EU261, FTL, flygplatser, besvarande av många remisser. Andreas Hjert, vår representant i EHA och som även representerar EHA i EASAs FLT-arbetsgrupp, redogjorde för det arbete som pågår: regelverk för flygarbetstider för helikopterpiloter EASA-OPS regler som kan försvåra för svenska operatörer och därmed möjligheter att söka dispens EHA har genom sitt samarbete med EASA en unik ingång att påverka kommande regelverk och minimera försämringar för branschens lönsamhet och understryker vikten av vårt fortsatta engagemang i EHA Andreas bildpresentation se bilaga 1 Efter Andreas presentation så ägnades en del tid åt att diskutera vårt förhållande till Transportstyrelsen. Där framförallt de nya chockhöjda avgifterna tog mest plats men även frågor om TS bristande resurser, okoordinerade verksamhetskontroller och som många ser som ett ökande problem, nya tillstånd till tvivelaktiga operatörer, brister i tillsyn mot företag som inte följer regelverken m.m. förhållanden som i slutändan leder till snedvriden konkurrens. Efter lunch var TS representerade av Magnus Vik och Lars Haglund, inbjudna för att berätta om bland annat TS framtida finansiering med tyngdpunkt på de kraftiga avgiftshöjningar som små och medelstora företag fått under senare år. Magnus Vik informerade om att en hemställan om vissa åtgärder sänts till näringsdepartementet men kunde inte i detalj redogöra för förslagen eftersom det då ännu inte skickats till departementet. Vi kan bara hoppas att alla våra remissvar till både myndigheten och departementet samt våra möten med politiker har gjort verkan så att man förstår att den inslagna vägen med allt högre direkta avgifter håller på att radera ut svensk luftfart. Magnus Viks presentation se bilaga 2 Lars Haglund belyste andra frågor vi föranmält och en del om TS nya organisation Lars Haglunds presentation se bilaga 3 vidare om:

2 Myndigheten Lars beskrev också hur rollerna förändras mellan olika luftfartsmyndigheter i Europa. En övergång från nationella regler till mer gemensamma regler för hela unionen och för några andra länder som ansluter sig till samma regelverk. Gemensamma regler ska leda till bättre harmonisering och lika tillämpning i alla anslutna stater. Men det krävs att alla myndigheter håller samma standard för att vi inte ska få snedvriden konkurrens. I vilka avseenden kan Sverige begära undantag i EASA-OPS? På vår fråga om avsteg från EASA-OPS sa Lars att varje operatör kan ansöka om avsteg, t.ex. för att lämna helikopter med motor igång, flygning med en-motor över ogynnsam terräng och kring dangerous goods mm, till nationell myndighet. Resursbrist inom sektionen för helikopter Vi hade i vår föranmälan av frågor också tagit upp förhållandet om otillräckliga resurser vid sektionen för helikopter därför att många operatörer upplever långa handläggningstider av ärenden. TS medger att det är brist på personal, men man har rekryterat en inspektör och även pensionerade inspektörer används som konsulter. Nya tillstånd utfärdas TS har inte några möjligheter att neka tillstånd om inte de som söker har näringsförbud. Uppfyller sökande alla krav och har finansiering, så kan de inte neka tillstånd. AOC-hotell Det förekommer att AOC-ägare lånar ut sitt tillstånd till privatperson eller ny operatör som ännu inte fått sitt egna tillstånd. Ägaren av AOC bör vara väldigt försiktig med att låta någon annan vara verksam på det egna AOC:t eftersom det är AOC:et som är ansvarigt för all verksamhet som bedrivs inom ramen för AOC. Samtidigt är det svårt för nystartade bolag att skaffa ett eget AOC då det innebär höga kostnader och svårt att hitta kompetent personal. Där är det en fördel med att hjälpa varandra och även kunna dra nytta av varandras kompetens. Svartflyg TS har koncentrerat alla rapporter till en och samma person för att se vad man kan eller ska göra för att hitta några bra metoder så att man kan komma till rätta med detta problem. Information till kunder/upphandlare av tjänster att referera till information på TS hemsida. Konkurrenssnedvridande verksamhet Nuvarande luftfartslag gör det svårt för TS att utreda misstänkta brott mot flygsäkerheten. Det är svårt att bevisa att det inte är rätt flygtid som redovisas om man inte kan hämta underlag från t.ex. bränsleleverantörer. Köpa flygupplevelse? Kontrollera tillstånd!

3 Bilaga 1 EHA Aktiviteter 2013 Andreas Hjert Svenska FlygBranschens representant till EHA Helikoptersektionens årsmöte 26 e september 2013

4 Bilaga 1 Agenda Uppdrag och Mål Åstadkommanden Arbetsgruppstrukturer /Arbetsgrupper/Styrelser/Kommittéer Avslutning

5 Uppdrag och Mål Bilaga 1 Att vara rösten för den europeiska helikopterindustrin vid europeiska institutioner och på andra håll, bland annat för allmänheten. Främja helikopterindustrins (alla sektorers) intressen. Företräda helikopterindustrin som en viktig, säker och hållbar industri som är avgörande för europeiska och nationella ekonomiers framgång.

6 Uppdrag och Mål Bilaga 1 Främja en säker, effektiv och miljövänlig drift av helikoptrar i hela Europa. Främja en gynnsam och proportionerligt operativ infrastruktur för helikoptrar i Europa. Detta är enormt viktigt för en fortsatt framgångsrik expansion av industrin till gagn för alla användarna.

7 Uppdrag och Mål Bilaga 1 Genom att arbeta i samråd med myndigheterna främjas utvecklingen av ett proportionerligt regelverk för helikoptrar. Detta måste också vara lämpligt för små och medelstora operatörer och fri från olämplig byråkrati och omotiverade begränsningar.

8 Uppdrag och Mål Bilaga 1 Främja helikopterns värde som en miljömässigt acceptabel, ekonomisk multiplikator och ett vitalt säkerhets verktyg till, och för, allmänheten. Uppmuntra deltagande och stöd från tillverkningsindustrin till EHA.

9 Uppdrag och Mål Bilaga 1 Företräda och skydda den europeiska helikopterindustrin på den internationella arenan. Stödja skapandet av en global infrastruktur som gynnar en hållbar utveckling av helikoptern.

10 Uppdrag och Mål Bilaga 1 Delta i säkerhetsfrämjande initiativ som International Helicopter Safety Team (IHST) och European Helicopter Safety Team (EHEST).

11 Åstadkommanden Bilaga 1 Tack vare ansträngningarna från medlemmarna och det nära samarbetet med European Business Aviation Association (EBAA) har EHA åstadkommit bland annat: Undantag från de gemensamma och grundläggande standarderna för skydd av civil luftfart för helikoptrar. Detta gör det möjligt för mindre helikopteroperatörer att, med godkännande av respektive nationell myndighet, anta alternativa och anpassade (för helikoptern och verksamheten) säkerhetsåtgärder och därmed undvika kostsamma och olämpliga begränsningar.

12 Åstadkommanden Bilaga 1 Medverkan i Single European Sky ATM Research Programme (SESAR), inklusive representation vid SJU. Har en viktig roll i utvecklingen av den nya gemensamma europeiska luftrummet. Möjliggör säkerställande av att helikopterföretagens behov tas om hand i den nya europeiska ATM infrastrukturen. Förmånstillträde till EASAs olika avdelningar. Tack vare dedikation och focus. Medverkan i EASAs arbete med att utveckla specifika Flyg- och Tjänstgöringstidsbestämmelser för helikopterverksamheter. EHA menar att reglerna under Subpart Q (flygplan) inte passar helikopteroperatörernas behov. One Size Fitts All passar inte alla.

13 Åstadkommanden Bilaga 1 Arbetar med GD Miljö vid Europeiska kommissionen För ett realistiskt ekonomiskt deltagande av helikoptrar i EU- Emissions Trading Systems (EU-ETS). Uteslutning av helikoptrar på mindre än 5,7 ton MAUW från handeln med utsläppsrätter. Användande av förenklad rapportering för operatörer som släpper ut mindre än ton CO2 per år. Detta minskar kraftigt den administrativa bördan, och kostnaderna, för majoriteten av EHAs medlemmar. Arbetar med både EG och nationella myndigheter för att utveckla enkla, icke-konkurrensutsatta, procedurer för ETS handel för små utsläppskällor.

14 Åstadkommanden Bilaga 1 Co-chair för European Helicopter Safety Implementation Team (EHSIT) Agerar också som administratör av den europeiska finansieringen. Representation i EASA Safety Standards Consultative Committee (SSCC) och i EASA Advisory Board (EAB) Gör det möjligt att aktivt delta i alla diskussioner och som ingår i utveckling av olika regelverk.

15 Technical Operational Harmonisations Committee Bilaga 1 Kommittén diskuterar inom vilka områden och frågor man bör lägga resurser på och driva. En ytterst viktig grupp att delta i om man vill påverka vad EHA tar upp. Speciellt under senaste mötet: FCL (höjning från 60 till 65 för Single-Pilot) Flyg och tjänstgöringstider HEMS and Public Interest Sites

16 ICAO Helicopter Subgroup Bilaga 1 Av speciellt intresse för oss: Electronic Flight Bags (EFB) Fatigue Management Dangerous Goods HUDs and Vision Systems Fuel Use

17 Arbetsgruppstruktur TOCH Bilaga 1 Technical Operational Harmonisations Committee (TOCH) HEMS FTL OFF-SHORE ON SHORE FCL Ad-hoc Standing SPO SESAR COPORATE AIR TAXI ICAO HSG MAINTENANCE & ENGINEERING

18 Arbetsgruppstruktur EASA Rulemaking Tasks Bilaga 1 HEMS Rulemaking Task 0325 and 0326 HEMS Performance and P.I.S. EHA Expert: Patrick Fauchére, Air Glacièrs (Schweiz) Rulemaking Task 0409 and 0410 Off-Shore Helicopter Operations EHA Expert: Tim Glaspool, Bristow (Storbritannien) Off-Shore On-Shore Rulemaking Task 0120 Ditching Occupant Survivability EHA Expert: Steve O Collard, CHC (Storbritannien) Rulemaking Task 0132 and 0515 Issue 1 Helicopter H-V Limitation EHA Expert: Jacob Bart, CHC (Storbritannien) FTL Rulemaking Task 0346 (OPS.071) CAT operations of emergency medical services (EMS) by aeroplanes and helicopters. EHA Expert: Andreas Hjert, Scandinavian MediCopter (Sverige)

19 Arbetsgruppstruktur EASA Rulemaking Tasks Bilaga 1 Task Force on Part M for General Aviation EHA Expert: Ian Robinson, Patriot Aerospace (Storbritannien) Maintenance & Engineering Rulemaking Task 0018 and 0571 Issue 1 Installations of parts and appliances that are released without an EASA Form 1 or equivalent EHA Expert: Jaco Du Toit, Bond Off-Shore (Storbritannien) EASA NPA Review Group ToR RMT.0393 & RMT.0394 (MDM.097(a)&(b)) Issue 1 'Airworthiness and operational aspects for maintenance check EHA Expert: Mark Plunkett, Bristow Helicopters (Storbritannien) Rulemaking Task 0521 and 0522 Airworthiness Review Process Issue 1 EHA Expert: Ian Robinson, Patriot Aerospace (Storbritannien) Rulemaking Task 0607 ANC/Gm Part 21 Subtask RMT 103 Issue 1 EHA Expert: Joachim Schanz: DRF (Tyskland) FCL Rulemaking Task 0188 (FCL.002) Updating EASA FCL Implementing Rules EHA Expert: Tim Rolfe, Bristow Helicopters (Storbritannien) Rulemaking Task 0256/7 PBN Operational Approvals on FCL and OPS EHA Expert: Pierluigi Parente, AgustaWestland (I) agerar som teknisk expert

20 Experter i SESAR Bilaga 1 EHA Representant Sigmund LOCKERT Kjäll Inge JASUND Philippe ROLLET Pierluigi PARENTE Bolag CHC Norway CHC Norway Eurocopter AgustaWestland

21 Bilaga 1 Experter i andra Projekt/Styrelser Arbetsgrupp/Styrelse och Kommittéer EHA Representant Bolag/Organisation Notering SSCC (EASA Safety Standard Consultative Committee) Tim GLASSPOOL Scott CARMICHAEL Peter NORTON Bristow (Storbritannien) CHC (Storbritannien) BHA (Storbritannien) Plenary and Ops subcommittee Maintenance subcommittee GA subcommittee EAB (EASA Advisory Board) Peter NORTON BHA (Storbritannien) EHEST Co-Chair (European Helicopter Safety Team) John BLACK EHOC EHSIT Co-Chair (European Helicopter Safety Implementation Team) Giulio FINI Avincis Group IS-BAO (International Standards for Business Aircraft) Patrick FAUCHERE Air Glacièrs (Schweiz) ICAO HSG (Helicopter Subgroup) Dé JANSEN CHC (Nederländerna)

22 Egen aktivitet Bilaga 1 EASA RMT.0346 EMS FTL Undvikande av Penalty för IFR flygning Undvikande av Penalty för NVG flygning Undvikande av Penalty för Illaluktande patienter Reducerad vila, under vissa förutsättning i upp till tre nätter Studie för Remote/Rural Area HEMS Operations Norrlandsflyg Ambulans och Scandinavian MediCopter

23 Egen aktivitet Bilaga 1 Occurrence Reporting CRD of NPA "Sterile Flight Deck Procedures" RMT.0454 Windshield bird strike protection RMT.0581 & RMT.0582 Loss of control prevention and recovery training Tillgänglighet på kompetenta tekniker/mekaniker

24 Avslutning Bilaga 1 Summa summarum så utförs mycket viktigt arbete och med gott resultat genom EHA. Medlemmarnas stöd till Svenska FlygBranschen och Svenska FlygBranschens stöd till EHA är viktigt. Egen erfarenhet är att reglers utformning går att påverka så länge man är väl förberedd och kommer med relevanta argument.

25 Bilaga 2 Avgifter 2014 Svenska flygbranschen Magnus Vik

26 Förutsättningar Bilaga 2 Varje produkt är ett avgiftsområde där kostnader ska budgeteras och redovisas separat, d.v.s. varje avgift är ett eget objekt i redovisningen där kostnader och intäkter ska budgeteras, redovisas och följas upp. Korssubventionering är inte tillåten Eventuella avsteg från självkostnad och full kostnadstäckning ska dokumenteras och skälen till och storleken på subventionen anges subventionen tas av anslag.

27 Förutsättningar Bilaga 2 Bättre konsekvensanalyser ska göras de ska baseras på och struktureras utifrån effekterna på respektive brukarkollektiv internationella jämförelser effekter på branschen effekter avseende tillgänglighet särskilt känsliga grupper samhällsnyttig verksamhet påverkan på konkurrenssituationen Avgifter med oklara motprestationer ska inte användas Avgiftsintäkterna ska ge ett balanserat nollresultat över en treårsperiod

28 Förutsättningar Bilaga 2 Avgifter mot intresseorganisationer bör beräknas enligt samma metodik som för övriga avgifter, och konsekvensutredningen får tydliggöra möjligheterna att ta ut avgiften Inga extra avgifter för reskostnader inrikes full ersättning för utrikesresor bör eftersträvas som restid bör den faktiska restiden användas dock max 8 timmar per person och enkel resa alla företag ska behandlas lika

29 Förutsättningar Bilaga 2 Komplexitetsfaktorer får användas men bör nyttjas sparsamt Komplexitetsfaktorerna kan används för att ta hänsyn till krav på särskilda kunskaper, särskilda erfarenheter etc. föranledda av en komplex teknisk och ekonomisk miljö. Det kan också föranledas av att en högre andel av den indirekta tiden går mot vissa kategorier Löpande timtaxa ska bara användas när resursåtgången skiljer sig mycket mellan enskilda ärenden eller om det saknas tillräcklig kunskap om resursåtgången per ärende. Inför 2014 är detta aktuellt i några fall p.g.a. nya regelverk

30 Myndighetsavgiften Bilaga 2 Regeringen skriver i budgetpropositionen 2013 avseende utgiftsområde 22, Kommunikationer, s 90: Regeringen delar Transportstyrelsens bedömning att en avveckling av myndighetsavgiften bör skjutas upp. Vidare är det regeringens bedömning att det finns anledning att återkomma till när och under vilka former en sådan avveckling kan ske. TS minskar därför takten i utfasningen i avvaktan på ytterligare direktiv, och TS bromsar därmed övergången till full kostnadstäckning via avgifter något. Ca 20 mkr återstår i dagsläget att fasa ut.

31 Avgifter 2014 Bilaga 2 Avgiftsförändringar sänkta avgifter Myndighetsavgiften sänks från 6,50 kronor per passagerare till 6 kronor per passagerare. Avgiftsförändringar höjda avgifter Höjda avgifter för luftfartygsregistret, avgifter för operativ licens, avgifter för driftstillstånd för kommersiell verksamhet, avgifter för utbildningsorganisationer, avgifter för flygplatser, flygtrafiktjänst, luftfartsskydd samt tillverkningsverkstäder.

32 Avgifter 2014 Bilaga 2 Oförändrade avgifter Registerhållningsavgiften är i princip oförändrad. Även avgifterna för luftvärdighetsbevis, driftstillstånd för kommersiell verksamhet med helikopter (enligt JAR-OPS 3) och bruksflygstillstånd, avgifterna för vissa verkstäder och luftvärdighetsorganisationer samt certifikat föreslås vara oförändrade år 2014.

33 Avgifter 2014 Bilaga 2 Kommersiella flygtransporter med flygplan (EU-OPS) För de största kommersiella bolagen som bedriver passagerartrafik, dvs. flygbolag som avreser från svenska flygplatser med luftfartyg med en maximal startmassa på 10 ton eller mer, innebär avgifterna totalt sett minskade avgiftsnivåer till myndigheten. De mindre flygbolagen kan inte ta del av sänkningen av myndighetsavgiften. De totala direkta avgifterna för de mindre flygföretagen är dock i princip oförändrade.

34 Avgifter 2014 Bilaga 2 Kommersiella flygtransporter med helikopter (JAR-OPS) För dessa bolag skulle en höjning enligt självkostnad innebära ökningar för driftstillstånd (AOC enligt JAR-OPS 3) på mellan 97 och 109 procent eller mellan och kronor. Transportstyrelsen bedömer att så kraftiga höjningar kan få alltför stora konsekvenser för helikopterföretagen och föreslår att avgifterna lämnas oförändrade år 2014.

35 Avgifter 2014 Bilaga 2 Bruksflyg För dessa bolag skulle en höjning enligt självkostnad innebära ökningar för bruksflygstillstånd på mellan 109 och 230 procent. Med anledning av de konsekvenser som dessa kraftiga höjningar skulle kunna få för bolagen beslutade TS att avgifterna lämnas oförändrade år Ballonger Årsavgifterna för tillstånd för luftballong är oförändrade. Avgiftsuttaget bedöms dock idag vara förhållandevis litet i förhållande till övriga kostnader som är förknippade med den aktuella verksamheten.

36 Avgifter 2014 Bilaga 2 Årsavgifter för flygplatser flygtrafiktjänst och flygplatsavgift Avgifterna för flertalet av flygplatserna ökar med mellan 3 och 35 procent eller med mellan och kronor. TS bedömer att avgiftsuttaget utgör en mindre andel av övriga kostnader som är förknippade med att driva en flygplats. Årsavgifter för flygplatser - flygplatsavgift Flygplatsavgifterna ökar med 4 procent eller med mellan och kronor. För helikopterflygplatser ökar avgifterna med 3 procent eller med till kronor enligt förslaget.

37 Avgifter 2014 Bilaga 2 Avgifterna för flygtrafiktjänst ökar kraftigt. Årsavgifterna för enheter som utövar flygtrafikledningstjänst (ATS) ökar med 58 procent eller med mellan och kronor. Årsavgifterna för enheter som utövar AFIS ökar med 58 procent eller med kronor. Avgiften för enheter som utövar flygbriefingtjänst (AIS) höjs med 58 procent eller kronor. Avgiften för enheter som utövar flygvädertjänst (MET) och flygräddningstjänst (SAR) ökar med 58 procent eller med respektive kronor. Avgifterna för enheter som utövar CNStjänst ökar med mellan 57 och 58 procent eller med mellan och kronor.

38 Avgifter 2014 Bilaga 2 Störst ökning i absoluta tal får enheter som utövar flygtrafikledningstjänst (ATS), för dessa ökar avgifterna med 58 procent eller kronor. Störst procentuell ökning får enheter som utövar luftrumsplanering (ASM), för dessa ökar avgifterna med 95 procent eller kronor.

39 Avgifter 2014 Bilaga 2 Årsavgifter för verkstäder och luftvärdighetsorganisationer Årsavgifterna för tillverkningsverkstäder (POA) ökar med 25 procent eller kronor. Avgiften för verkstäder med flera lokaliseringsorter minskar med 44 procent eller kronor. Avgifterna för verkstäder (del 145) är oförändrade. Avgifterna för luftvärdighetsorganisationer enligt del M kapitel G är oförändrade. Årsavgifterna för AUB är oförändrade. Avgifterna för verkstäder enligt del M kapitel F är oförändrade.

40 Avgifter 2014 Bilaga 2 Innehavare av luftfartyg Registerhållningsavgiften för luftfartygsregistret höjs till 240 kronor. De övriga avgifterna för luftfartygsregistret ökar med mellan 25 och 43 procent eller med mellan 340 och 710 kronor. Störst procentuell ökning får avgiften för interimistisk registrering. Avgifterna för inskrivningsregistret ökar med 26 procent eller med mellan och kronor. Avgifterna för luftvärdighetsövervakning är oförändrade.

41 Avgifter 2014 Bilaga 2 Personliga tillstånd Avgifterna för certifikat och auktorisationer är oförändrade. Avgiften för kända avsändare ökar med 31 procent eller 230 kronor. Även avgiften för säkerhetskontrollant ökar med 35 procent eller 90 kronor. Årsavgiften för instruktör respektive validerare ökar med 5 respektive 4 procent.

42 Avgifter 2014 Bilaga 2 Utbildningsorganisationer Under 2014 är det fortfarande möjligt att ha ett tillstånd för registrerad flygskola (RF), avgiften för detta sänks med 29 procent eller kronor kommer dock samtliga registrerade flygskolor att behöva ha ett tillstånd för ATO istället. Avgiften för icke-komplex icke-kommersiell ATO föreslås vara kronor, detta innebär att avgiften ökar med 77 procent eller kronor.

43 Avgifter 2014 Bilaga 2 Avgiften för icke-komplex kommersiell ATO är kronor medan avgiften för komplex ATO är kronor. För de tillståndshavare som idag har ett grundtillstånd för FTO innebär detta en sänkning av grundavgiften med mellan 2 och 20 procent eller med mellan och kronor, beroende på vilken sorts ATO man kategoriseras som. För de tillståndshavare som idag har ett grundtillstånd för TRTO innebär detta en ökning med mellan 30 och 60 procent, och med mellan och kronor, beroende på vilken sorts ATO man kategoriseras som.

44 Avgifter 2014 Bilaga 2 För utbildningsorganisationerna i Transportstyrelsens urval innebär avgifterna en höjning med mellan 3 och 67 procent eller med mellan och kronor. För ett företag sänks avgifterna med 8 procent eller kronor. Avgifterna ökar mest för de utbildningsanordnare som idag har ett grundtillstånd för TRTO samt har typkurser för tyngre luftfartyg och ett stort kursutbud. De utbildningsanordnare som främst har kurser för privatflygare får sänkta avgifter, exempelvis sänks avgiften för PPL-teorikurs och PPL, praktisk utbildning, med 77 respektive 76 procent. De tillståndshavare som idag har ett grundtillstånd för FTO får sänkta avgifter.

45 Avgifter 2014 Bilaga 2 Del 147-skolor Avgifterna för del 147-skolor är oförändrade Övrig avgiftsfinansierad verksamhet inom luftfarten - brukare som inte kan sorteras mot något av övriga områden enligt ovan som post- och fraktföretag samt cateringföretag Den årliga grundavgiften för fraktagenter med fraktterminal höjs med 36 procent eller kronor. Avgiften per verksamhetsort ökar med 36 procent eller kronor. Den årliga grundavgiften höjs för fraktagenter utan fraktterminal. Avgiften ökar med 36 procent eller kronor. Avgiften per verksamhetsort ökar med 9 procent eller kronor.

46 Avgifter 2014 Bilaga 2 Cateringföretag Årsavgiften för cateringföretag höjs med 36 procent eller kronor. Avgift per verksamhetsort ökar med 36 procent eller kronor. Vissa cateringföretag berörs av den nya avgiften för flera verksamhetsorter.

47 Avgifter 2014 Bilaga 2 Allmänflyget - Allmänflyget omfattar den icke-kommersiella flygverksamheten som utförs som hobby eller på ideell grund De direkta avgifter som Transportstyrelsen ålägger privatflygare är årsavgiften för pilotcertifikatet (PPL) och, om privatflygaren äger ett luftfartyg, registreringsavgift samt avgift för luftvärdighetsövervakning. Utöver detta betalar privatflygare avgifter för läkarundersökning av flygläkare och avgifter för underhåll på verkstad (Del 145) eller fortsatt luftvärdighet enligt Del M kapitel G. Det tillkommer också ev. avgifter för bränsle och försäkring (samt eventuell hangarplats) som ligger utanför TS område.

48 Avgifter 2014 Bilaga 2 Avgifterna för luftvärdighetsövervakning är oförändrade för samtliga viktklasser. Registerhållningsavgiften för luftfartygsregistret höjs från 200 till 240 kronor. De övriga avgifterna för luftfartygsregistret ökar med mellan 25 och 43 procent eller med mellan 340 och 710 kronor. Avgifterna för certifikat, för verkstäder (del 145) samt luftvärdighetsorganisationer enligt del M kapitel är oförändrade. Detta leder till att allmänflygets avgifter i princip är oförändrade vad gäller avgifternaför 2014.

49 Rapport: Insatser för att underlätta för små och Bilaga 2 medelstora företag samt kulturhistorisk verksamhet Rapport avseende insatser för att underlätta för små och medelstora företag samt kulturhistorisk verksamhet avlämnad till regeringen under mars månad Rapporten återfinns på: slag-om-avgiftslattnader.pdf

50 Rapport: Insatser för att underlätta för små och Bilaga 2 medelstora företag samt kulturhistorisk verksamhet Fokus: Vilka insatser myndigheten genomfört och planerar att genomföra för att underlätta för små och medelstora företag En annan fråga är om myndighetens avgifter är rimliga. Stor del av utredningen fokuserar på att utreda vilka konsekvenser TS avgiftsuttag kan ge upphov till, för att belysa inom vilka områden avgiftsuttag enligt strikt tillämpning av självkostnadsprincipen kan ge mer betydande konsekvenser. Analys av avgifter 2013 (baserad på de tillstånd som respektive organisation har) i relation till omsättning 2011 (utifrån UC:s uppgifter)

51 Rapport: Insatser för att underlätta för små och Bilaga 2 medelstora företag samt kulturhistorisk verksamhet Analys av respektive avgiftskollektiv Analys dels av hur stor andel av kollektivet som belastas med avgifter som motsvarar mer än 2% av omsättning, dels separata analys av enskilda organisationer där avgifterna uppgår till 4% av omsättningen eller mer

52 Rapport: Insatser för att underlätta för små och Bilaga 2 medelstora företag samt kulturhistorisk verksamhet I flertalet fall bedömer Transportstyrelsen att det finns möjlighet att ta hand om detta problem genom effektiviseringar. Inom några områden bedömer TS att det saknas tillräckliga möjligheter till effektiviseringar. Inte sällan är det en följd av internationella regelverk. Tre huvudsakliga områden inom vilka avgifter enligt självkostnadsprincipen skulle få större konsekvenser: kulturhistorisk verksamhet, medicinska dispenser samt kategorierna flygoperatörer respektive verkstäder inom luftfartsområdet.

53 Rapport: Insatser för att underlätta för små och Bilaga 2 medelstora företag samt kulturhistorisk verksamhet För flygoperatörer (JAR-OPS och Bruksflyg) och verkstäder (Underhållsverkstäder del 145, AUB, luftvärdighetsorganisationer enligt Del M kapitel F och Del M kapitel G) anser TS att fullt avgiftsuttag enligt självkostnadsprincipen kommer att få konsekvenser som riskerar att vara betydande, och kan dels leda till att företag som idag är aktiva på den svenska marknaden slås ut, dels till att företag flyttar ut till andra länder. Anslag äskas för att vidmakthålla viss subvention av prioriterade grupper, som är grupperna som utpekas ovan samt kulturhistoriskt intressanta verksamheter.

54 Bilaga 3 Branschmöte SFB, Hkp Presentatör Lars Haglund, Sektionschef Sjö- och luftfartsavdelningen Operatörsenheten Sektionen för teknisk operation

55 Transportstyrelsen Bilaga 3

56 Sjö- och luftfartsavdelningen Bilaga 3

57 Roller Bilaga 3 Myndigheten Tidigare: Nationella regler, tolkningar och tillämpningar. Idag och frammåt: Europeiska regler, tolkningar, tillämpningar, regler för myndigheten och kommissionens standardiseringsarbete.

58 Roller Bilaga 3 Myndigheten Vi har samma regelverk över hela Europa och myndigheterna förväntas därför också hålla samma standard i hela Europa. Regler för myndigheter Idag definierade som B-krav inom luftvärdighet (ARA för FCL och ARO för OPS).

59 Roller Bilaga 3 Marknaden Följa regelverket. (Hela tiden) Påverka gällande och framtida regler genom att aktivt föreslå förändringar, förbättringar. Vi är övertygade om att Svensk luftfartsindustri vinner på att ha ett gott rykte bland både allmänheten, industrin, kommissionen och hos andra myndigheter.

60 Frågor SFB Bilaga 3 I vilka avseenden kan Sverige begära undantag i EASA-OPS? Exempelvis: Att lämna rotor igång då man lämnat helikoptern. Flygning med en-motor över "hostile area. Flygning med "dangerous goods T.ex. bensin, T-sprit m.m.

61 Frågor SFB Bilaga 3 Resursbrist inom sektionen för helikopter. Vi får ofta höra att sektionen för helikopter har resursbrist och svårt hinna med alla ärenden med långa handläggningstider som följd. Flera operatörer påpekar att TS genomför inspektioner i tid och otid. Varför kan inte inspektioner genomföras samordnat för alla kompetensområde vid ett och samma besök? Medför denna resursbrist sämre flygsäkerhet i Sverige?

62 Frågor SFB Bilaga 3 Nya tillstånd utfärdas SFB har uppmärksammats på att ledningspersoner ur företag som nyligen gått i konkurs snabbt får förnyade tillstånd. Att samma personer dyker upp i nya företag gång på gång ter sig märkligt och kastar ett sken av oseriositet över branschen och skadar dess rykte. Det kan sannolikt också ha en betydande påverka på seriösa operatörers finansieringsmöjligheter. Hur tillgår lämplighetsbedömning när dessa personer söker nytt driftstillstånd?

63 Frågor SFB Bilaga 3 AOC-hotell Allt högre inträdesbarriärer och höga avgifter försvårar uppstartning av nya flygföretag. S.k. AOC-hotell är en relativt ny företeelse i branschen där en etablerad AOC-innehavare lånar ut sitt tillstånd. Det kan vara personer som på ett enkelt sätt vill starta upp en kommersiell verksamhet eller privatperson som inte vill driva eget företag. De kan på detta sätt få nytta av det etablerade bolagets kompetens och få stöd i en uppstartningsperiod. Vilka risker ser TS med denna typ av verksamhet? Finns det några fördelar? Hur påverkas TS intäkter av AOC-hotell?

64 Frågor SFB Bilaga 3 Konkurrenssnedvridande verksamhet SFB och flera av våra medlemmar har under en lång tid påpekat för myndigheten att det finns operatörer och/eller certifikatssinnehavare som bedriver konkurrenssnedvridande verksamhet. I flera fall kan man konstarea att det finns operatörer som genom att t.ex. inte logga flygtid på ett korrekt sätt kan misstänkas för att åsidosätta flygsäkerheten. De kan på detta sätt konkurrera på marknaden genom att offerera uppdrag till betydligt lägre priser än sina skötsamma konkurrenter. Anser TS att det är ett flygsäkerhetsbrott att inte på ett korrekt sätt redovisa verklig flygtid?

Luftfartsavdelningens avgifter

Luftfartsavdelningens avgifter Luftfartsavdelningens avgifter Magnus Vik 1 Utgångspunkter för avgiftsarbetet inför 2013 - Myndighetens arbete ska vara avgifts- eller anslagsfinansierat beroende på uppgifternas karaktär. - Att gällande

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet Konsekvensutredning 1(44) Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet 1 Vad är problemet och vad ska uppnås? Transportstyrelsens huvuduppgift är att svara för

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet Konsekvensutredning 1(42) Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet 1 Vad är problemet och vad ska uppnås? Transportstyrelsens huvuduppgift är att svara för

Läs mer

Bil 30 Sammanfattning Utredningen har haft i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur en skatt på flygresor kan utformas. Syftet med skatten ska vara att flygets klimatpåverkan ska minska

Läs mer

Nya möjligheter för ELA1-luftfartyg

Nya möjligheter för ELA1-luftfartyg Nya möjligheter för ELA1-luftfartyg som inte används i kommersiell verksamhet (EU) nr 2015/1088 om ändring av förordning (EU) nr 1321/2014 vad gäller lättnader i underhållsförfaranden för luftfartyg inom

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet Konsekvensutredning 1 (7) Datum Handläggare Maria Wärnevall Väg- och järnvägsavdelningen Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet 1 Vad är problemet och vad

Läs mer

Transportstyrelsen 601 73 Norrköping

Transportstyrelsen 601 73 Norrköping Transportstyrelsen 601 73 Norrköping Upplands Väsby 2013-06-07 TSF 2013-66 EAA Sveriges yttrande över Transportstyrelsens remiss om avgifter inom luftfartsområdet Allmänt EAA Sverige, tidigare Experimental

Läs mer

Beskrivning av ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet

Beskrivning av ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet PM 1 (36) Datum Handläggare Pernilla Gunnarsson Sjö- och luftfartsavdelningen Beskrivning av ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet 1 Gemensamma principer för Transportstyrelsen

Läs mer

Uppdatering Regler. Vad händer?

Uppdatering Regler. Vad händer? Uppdatering Regler Vad händer? Presentatör Björn Holm, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer, fartyg och luftfartyg Sektionen för teknisk operation

Läs mer

Nya utmaningar inom flygjuridiken. 24 oktober 2011

Nya utmaningar inom flygjuridiken. 24 oktober 2011 1 Nya utmaningar inom flygjuridiken 24 oktober 2011 2 Setterwalls Advokatbyrå AB Grundades i Stockholm 1878 Kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö Rådgivning inom affärsjuridikens samtliga discipliner

Läs mer

OPS och FCL in i EASA-systemet

OPS och FCL in i EASA-systemet OPS och FCL in i EASA-systemet SFR:s årsmöte 2007 2007-10-25 1 Rubriker Förordning (EC) 1592/2002 Regelstrukturen inom EU/EASA EASA Rule Making groups OPS.001/ FCL.001 Sammansättningen av arbetsgruppen

Läs mer

Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler

Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler TSL 2011-4270 Konsekvensutredning 1(9) Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler 1. Vad är problemet och vad ska uppnås?

Läs mer

Nationella luftfartygs bemanning

Nationella luftfartygs bemanning utkast Luftfartsföreskrift 1 (8) Utfärdad: 11.4.2013 Träder i kraft: 12.4.2013 Rättsgrund: 60 i luftfartslagen (1194/2009) Giltighetstid: Tills vidare Ändringsinformation: Genom denna föreskrift upphävs

Läs mer

EASA regelverk för EU-OPS operatörer. Genomgång av strukturen för EASA regelverket på en övergripande nivå /GAV 1

EASA regelverk för EU-OPS operatörer. Genomgång av strukturen för EASA regelverket på en övergripande nivå /GAV 1 EASA regelverk för EU-OPS operatörer Genomgång av strukturen för EASA regelverket på en övergripande nivå 1 Ny övergripande struktur Regulation (EC) 216/2008 Cover Regulation Air Operation (OPS) Cover

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Konsekvensutredning Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:14) om medicinska undersökningar m.m.

Konsekvensutredning Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:14) om medicinska undersökningar m.m. Konsekvensutredning 1 (8) Datum Handläggare Lennart Johansson Sjö- och luftfartsavdelningen Bemannings- och behörighetsenheten Sektionen för flygcertifikat Konsekvensutredning Ändringar i Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning - Ändringsföreskrift trafikregler för luftfart

Konsekvensutredning - Ändringsföreskrift trafikregler för luftfart Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Loella Fjällskog Sjö- och luftfartsavdelningen Konsekvensutredning - Ändringsföreskrift trafikregler för luftfart Ändringarna i föreskriften var

Läs mer

Konsekvensutredning anpassning av nationella föreskrifter med anledning av EU:s nya flygoperativa regler för icke-kommersiell verksamhet

Konsekvensutredning anpassning av nationella föreskrifter med anledning av EU:s nya flygoperativa regler för icke-kommersiell verksamhet Konsekvensutredning 1 (9) Datum Handläggare Ulf Wallman Sjö- och luftfartsavdelningen Juridikenheten Juridiska sektionen för operatörer, fartyg och luftfartyg Konsekvensutredning anpassning av nationella

Läs mer

Ny luftfartslag och luftfartsförordning. Karin Lundgren Österlin Luftfartsavdelningen Enheten för juridik och strategiska frågor

Ny luftfartslag och luftfartsförordning. Karin Lundgren Österlin Luftfartsavdelningen Enheten för juridik och strategiska frågor Ny luftfartslag och luftfartsförordning Karin Lundgren Österlin Luftfartsavdelningen Enheten för juridik och strategiska frågor Innehåll Bakgrund Generellt om den nya lagen och förordningen Förändringar

Läs mer

EPAS En del av vår vardag

EPAS En del av vår vardag EPAS 2017-2021 En del av vår vardag Presentatör Staffan Söderberg, Sektionschef Avdelningen för sjö- och luftfart Enheten för flygbolag och luftvärdighet Sektionen för flygbolag Introduktion flygoperativ

Läs mer

Regelutveckling inom helikopterområdet

Regelutveckling inom helikopterområdet Regelutveckling inom helikopterområdet SFR:s årsmöte 2008 6 november 2008 1 Rubriker Reviderad bruksflygbestämmelse i september 2007, LFS 2007:49 (särskilda problemområden) Reviderad JAR-OPS 3 med tillhörande

Läs mer

Kommittédirektiv. Skatt på flygresor. Dir. 2015:106. Beslut vid regeringssammanträde den 5 november 2015.

Kommittédirektiv. Skatt på flygresor. Dir. 2015:106. Beslut vid regeringssammanträde den 5 november 2015. Kommittédirektiv Skatt på flygresor Dir. 2015:106 Beslut vid regeringssammanträde den 5 november 2015. Sammanfattning En särskild utredare ska analysera och lämna förslag på hur en skatt på flygresor kan

Läs mer

Konvertering till EU certifikat

Konvertering till EU certifikat Konvertering till EU certifikat Möte för flygplatsernas ledningsfunktion Radisson Blu Arlandia Hotell 2014-03-18 19 Jörgen Andersson Disposition Bakgrund Tidplan Tillämpningsområde Möjligheter till undantag

Läs mer

Remissvar från AOPA Sweden Insatser för att underlätta för små och medelstora företag samt kulturhistorisk verksamhet uppdrag 6 i TS RB 2012

Remissvar från AOPA Sweden Insatser för att underlätta för små och medelstora företag samt kulturhistorisk verksamhet uppdrag 6 i TS RB 2012 Datum Sid 1 (6) 2013-05-03 Handläggare, tfn Ert datum Er referens Torgny Bramberg, 0705502470 2013-04-03 N2013/1368/TE Regeringskansliet Näringsdepartementet 10333 Stockholm Kopia: www.aopa.se Remissvar

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för transport och turism 26.5.2005

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för transport och turism 26.5.2005 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Utskottet för transport och turism 2009 26.5.2005 ARBETSDOKUMENT om lufttransport: information till passagerare om vilket trafikföretag som utför en flygning och medlemsstaternas

Läs mer

LFV Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida Flygtrafiktjänsten P&T

LFV Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida Flygtrafiktjänsten P&T PROTOKOLL 2011-02-16 01.00 D 2011-002257 1(5) MÖTE OM HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS Närvarande Sandra Brantebäck, Swedavia Johan Roger, Göteborg Energi Charlotte Bergh, LFV ATS Landvetter

Läs mer

Mötesplats Transporter 2014. Jan-Olov Bergling Svenska FlygBranschen

Mötesplats Transporter 2014. Jan-Olov Bergling Svenska FlygBranschen Mötesplats Transporter 2014 Jan-Olov Bergling Svenska FlygBranschen Svenska FlygBranschen Svenska FlygBranschen, SFB, är ett arbetsgivar- och branschförbund och ingår i TransportGruppen som är ett till

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5, 7

Läs mer

Flygsäkerhetsinfo nr 1/2009 Fjärde kvartalet 2008

Flygsäkerhetsinfo nr 1/2009 Fjärde kvartalet 2008 Flygsäkerhetsinfo nr /9 Fjärde kvartalet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... Förord.... Händelserapportering... Luftrumsrörelser (IFR) Periodjämförelse... Händelserapporter.... Definition luftfartshändelse....

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den [ ]

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den [ ] EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Utkast till Bryssel den C KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den [ ] om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med icke-kommersiell flygdrift och

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 16 oktober 2013 (OR. en) 14827/13 AVIATION 181 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 19 september 2013 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr:

Läs mer

Fortsatt Luftvärdighet

Fortsatt Luftvärdighet Fortsatt Luftvärdighet Luftvärdighetsuppgifterna Underhåll CAMO och Del-145 Vem ansvarar för vad Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten

Läs mer

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning 2014-12-10 TSF 2014-260 Enligt sändlista Ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage Välkommen att ta del av remiss av förslag till ändring

Läs mer

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage Välkommen att ta del av remiss av förslag till ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare

Läs mer

Resultat av tillsyn flygoperativt

Resultat av tillsyn flygoperativt Resultat av tillsyn flygoperativt Presentatör Avdelningen för sjö- och luftfart Enheten för flygbolag och luftvärdighet Sektionen för flygbolag Introduktion flygoperativ del - resultat Syfte: Redovisa

Läs mer

YTTRANDE. SFBs uppfattning är att existerande regelverk gällande slots (förordning 95/93 inkl. ändringar)

YTTRANDE. SFBs uppfattning är att existerande regelverk gällande slots (förordning 95/93 inkl. ändringar) YTTRANDE Transportstyrelsen Luftfartsavdelningen 601 73 Norrköping Skickad som e-post till: luftfart@transportstyrelsen.se Stockholm 2012-01-27 Ref: TSL 2011-6109 Svenska FlygBranschens yttrande över kommissionens

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet LUFTFART Serie GEN Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner och förkortningar... 1 Allmänt om

Läs mer

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage Välkommen att ta del av remiss av förslag till ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare

Läs mer

Övervakning & Rapportering av biobränslen

Övervakning & Rapportering av biobränslen Övervakning & Rapportering av biobränslen 1. Framtidsmål 2. EU ETS bestämmelser 3. Guide till övervakning 4. Rapportering Klimatmål och biobränsle inom luftfart Framtidsprognoser EU kommissionen: CO2 från

Läs mer

Utveckling av Svenska och Europeiska flygregler för drönare. Rémi Vesvre

Utveckling av Svenska och Europeiska flygregler för drönare. Rémi Vesvre Utveckling av Svenska och Europeiska flygregler för drönare Rémi Vesvre Sverige Luftrummet Okontrollerad luft Restriktionsområde Kontrollzoner Förslag för UAS i kontrollerad luft Max: 7kg 5 km 50 knop

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter (2009:11) om utformning och användning av luftrummet

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter (2009:11) om utformning och användning av luftrummet 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Sigge Skarsfjäll Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst - Transportstyrelsens föreskrifter (2009:11) om utformning och

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om trafiktillstånd och utövande av trafikrättigheter;

Transportstyrelsens föreskrifter om trafiktillstånd och utövande av trafikrättigheter; Transportstyrelsens föreskrifter om trafiktillstånd och utövande av trafikrättigheter; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 kap. 4 och 6 luftfartsförordningen

Läs mer

Sektionen för flygcertifikat

Sektionen för flygcertifikat Sektionen för flygcertifikat Håkan Bodvik Certifikathandläggare 1999-2009 Ansvarig för administration, kravställning och tester av sektionens IT-system för certifikathandläggning 2001-2013 Kravställning/utveckling/tester/införande

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap.

Läs mer

AOPA-S och flygplansunderhållet. Vilka problem har vi identifierat? Vad har vi gjort?

AOPA-S och flygplansunderhållet. Vilka problem har vi identifierat? Vad har vi gjort? AOPA-S och flygplansunderhållet Vilka problem har vi identifierat? Vad har vi gjort? Problem: CAMO. Dyrt, dumt och dåligt för de flesta ägare av små flygplan. Dock ingen skugga på någon CAMO-personal.

Läs mer

Remiss av kommissionens förslag till förordning om fördelning av ankomst- och avgångstider vid flygplats och förslag till förordning av marktjänst.

Remiss av kommissionens förslag till förordning om fördelning av ankomst- och avgångstider vid flygplats och förslag till förordning av marktjänst. YTTRANDE Transportstyrelsen Luftfartsavdelningen 601 73 Norrköping Skickad som e-post till: luftfart@transportstyrelsen.se Stockholm 2012-01-27 Ref: TSL 2011-6109 Remiss av kommissionens förslag till förordning

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter för flygtrafikledningstjänst

Konsekvensutredning av föreskrifter för flygtrafikledningstjänst Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Eva Noréus Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning av föreskrifter för flygtrafikledningstjänst

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om nationella luftvärdighetshandlingar;

Transportstyrelsens föreskrifter om nationella luftvärdighetshandlingar; Transportstyrelsens föreskrifter om nationella luftvärdighetshandlingar; beslutade den 15 juni 2016. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 3 kap. 1 och 4 och 14 kap. 16 luftfartsförordningen

Läs mer

Luftfartsstyrelsens författningssamling

Luftfartsstyrelsens författningssamling Luftfartsstyrelsens författningssamling Utgivare: Maria Melchersson Tell ISSN 1652-8956 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om kompletterande flygarbetstidsregler; LFS 2008:21 Serie OPS Utkom från trycket

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m; beslutade den 15 mars 2013. Ändringar införda t.o.m. 2015:30. Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel.

Läs mer

R/T cert och taxning Jukka Salo Slfu

R/T cert och taxning Jukka Salo Slfu Jukka Salo Slfu 1 Tillämpning för taxning av luftfartyg för innehavare av Del-66 certifikat. Blir en Tillämpning Ges ut som MFL 2 CAT.GEN.MPA.125, NCO.GEN.115 Taxiing of aeroplanes An aeroplane shall only

Läs mer

Datum Sid 1 (6) 2012-05-28 Handläggare, tfn Ert datum Er referens Torgny Bramberg, 0705502470 TSG 2012-347

Datum Sid 1 (6) 2012-05-28 Handläggare, tfn Ert datum Er referens Torgny Bramberg, 0705502470 TSG 2012-347 Datum Sid 1 (6) 2012-05-28 Handläggare, tfn Ert datum Er referens Torgny Bramberg, 0705502470 TSG 2012-347 Transportstyrelsen Ekonomi- och förvaltningsavdelningen 601 73 Norrköping Remissvar Transportstyrelsens

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om luftfartsskydd vid svenska mindre flygföretag

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om luftfartsskydd vid svenska mindre flygföretag LUFTFART Serie SEC Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om luftfartsskydd vid svenska mindre flygföretag Innehåll Inledande bestämmelser...1 Tillämpningsområde...1 Definitioner och förkortningar...1

Läs mer

I Sverige regleras transponderkraven genom Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2007:26) om flygburet kollisionsvarningssystem och transponder

I Sverige regleras transponderkraven genom Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2007:26) om flygburet kollisionsvarningssystem och transponder Missiv 1 (6) Datum Beteckning 2014-04-28 TSF 2012-650 Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för luftfart och Luftfartstyrelsens föreskrifter om flygburet kollisionsvarningssystem

Läs mer

Driftsbestämmelser för kommersiell flygtransport

Driftsbestämmelser för kommersiell flygtransport Luftfartsföreskrift 1 (5) Utfärdad: 29.3.2011 Rättsgrund: 69 i luftfartslagen Träder i kraft: 15.4.2011 Giltighetstid: tills vidare Ändringsuppgifter: Upphäver luftfartsföreskriften från 3.6.2005. Tillämpningsområde:

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet LUFTFART Serie GEN Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner och förkortningar... 1 Allmänt om

Läs mer

Dokumenttyp Beteckning Sida Konsekvensutredning LS 2007-3755 1(4)

Dokumenttyp Beteckning Sida Konsekvensutredning LS 2007-3755 1(4) Dokumenttyp Beteckning Sida Konsekvensutredning LS 2007-3755 1(4) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Fahlstedt, 011-415 23 03 2007-07-05 00.01 KONSEKVENSUTREDNING AV FÖRSLAG TILL INFÖRANDE

Läs mer

Air Operations 965/2012 Annex V - Specific Approvals Part-SPA

Air Operations 965/2012 Annex V - Specific Approvals Part-SPA Air Operations 965/2012 Annex V - Specific Approvals Part-SPA Bo Eckerbert Sektionen för EU-OPS verksamhet (Of) Regelstruktur Originalbild framtagen av EASA PART SPA Specific Approvals Subpart C MNPS (Minimum

Läs mer

Beskrivning av avgiftsförändringar 2018

Beskrivning av avgiftsförändringar 2018 Datum 1 (42) Jasmina Hasic Ekonomiavdelningen Beskrivning av avgiftsförändringar 2018 Datum 2 (42) Innehåll BESKRIVNING AV AVGIFTSFÖRÄNDRINGAR 2018... 1 1 GEMENSAMMA PRINCIPER FÖR TRANSPORTSTYRELSEN...

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd 1(13) - Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd Denna konsekvensutredning omfattar följande föreskrifter: Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:57)

Läs mer

En svensk flygskatt (SOU 2016:83)

En svensk flygskatt (SOU 2016:83) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-03-10 Sektionen för infrastruktur och fastigheter Peter Haglund Finansdepartementet 10333 STOCKHOLM En svensk flygskatt (SOU 2016:83) Sammanfattning (SKL) ser positivt på utredningens

Läs mer

Konvertering till EU certifikat

Konvertering till EU certifikat Konvertering till EU certifikat Möte för flygplatsernas ledningsfunktion Radisson Blu Arlandia Hotell 2013-03-19 20 Disposition Tidplan Tillämpningsområde Möjligheter till undantag att certifiera flygplatser

Läs mer

Generella luftrumskrav

Generella luftrumskrav Generella luftrumskrav Alla luftfartyg som flyger i ett luftrum ska uppfylla de krav som finns inom den luftrumsklassen. Luftrumsklass C; kontrollerad luft, flygkontrolltjänst utövas, transponderkrav,

Läs mer

SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper

SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper Dokumentnummer D 2013- SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper RAPPORT 2013-06-03 00.01 D 2013-2(7) Revisionsteckning Rev Datum Upprättad av Information 00.01 2013-06-07

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare och FB-instruktör;

Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare och FB-instruktör; Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare och FB-instruktör; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 4

Läs mer

Handläggare Jörgen Bengtsson Telefon: En svensk flygskatt. Remiss från kommunstyrelsen, KS /2016

Handläggare Jörgen Bengtsson Telefon: En svensk flygskatt. Remiss från kommunstyrelsen, KS /2016 Miljöförvaltningen Plan och miljö Tjänsteutlåtande Dnr 2016-18484 Sida 1 (5) 2017-01-19 Handläggare Jörgen Bengtsson Telefon: 08-508 28 934 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-01-31 p.18 En svensk

Läs mer

Konsekvensutredning Uppdatering av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:6) om flygtrafikledningstjänst (ATS)

Konsekvensutredning Uppdatering av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:6) om flygtrafikledningstjänst (ATS) Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anders Erzell Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning Uppdatering av Transportstyrelsens

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte dem 6 november 2008 i Svenska Flygföretagens Riksförbund SFR på Storgatan 19, Näringslivets Hus

Protokoll fört vid årsmöte dem 6 november 2008 i Svenska Flygföretagens Riksförbund SFR på Storgatan 19, Näringslivets Hus Protokoll fört vid årsmöte dem 6 november 2008 i Svenska Flygföretagens Riksförbund SFR på Storgatan 19, Näringslivets Hus STORT TACK till medlemmar, gästföreläsare och sponsorer för Ert deltagande på

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM34. En flygstrategi för Europa. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM34. En flygstrategi för Europa. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria En flygstrategi för Europa Näringsdepartementet 2016-01-11 Dokumentbeteckning KOM (2015) 598 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM76. Förordning om luftfart i handelssystemet för utsläppsrätter. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM76. Förordning om luftfart i handelssystemet för utsläppsrätter. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om luftfart i handelssystemet för utsläppsrätter Miljödepartementet 2017-03-16 Dokumentbeteckning KOM (2017) 54 slutlig Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

TSFS 2009:22. beslutade den 16 april 2009.

TSFS 2009:22. beslutade den 16 april 2009. Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2006:16) Bestämmelser för Civil Luftfart - Luftfartsskydd (BCL-SEC) 6.2 Bestämmelser för flygfraktverksamhet - Säkerhetsgodkännande

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 2 ANGÅENDE HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS. Datum för mötet Klockan Lokal Referens - kallelse

MÖTESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 2 ANGÅENDE HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS. Datum för mötet Klockan Lokal Referens - kallelse PROTOKOLL 2011-05-06 01.00 D 2011-007690 1(5) MÖTESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 2 ANGÅENDE HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS Närvarande Kaija Sterner, LFV Maria Ullvetter, LFV Nils Palmqvist,

Läs mer

Hanteringen av flygets klimatpåverkan

Hanteringen av flygets klimatpåverkan Hanteringen av flygets klimatpåverkan Arbetet med ICAO:s globala klimatstyrmedel (GMBM) Informationsdag för flygoperatörer inom EU:s utsläppshandelssystem, 1 december 2015 Therése Sjöberg, Transportstyrelsen

Läs mer

AKTUELL STATISTIK Flygsäkerhetsinfo kvartal

AKTUELL STATISTIK Flygsäkerhetsinfo kvartal Flygsäkerhetsinfo kvartal 1 2013 pernilla.gunnarsson@transportstyrelsen.se hakan.brobeck@transportstyrelsen.se Händelsestatistiken baseras på de händelser som är inrapporterade till Transportstyrelsen.

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2014/2243(INI) 19.6.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om säker användning av fjärrstyrda luftfartygssystem (RPAS), vanligen kallade obemannade

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentnummer Sida UTKAST D-LFV 2007-1(5) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Henrik Littorin, 011-19 23 63 2007-04-23 00.

Dokumenttyp Dokumentnummer Sida UTKAST D-LFV 2007-1(5) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Henrik Littorin, 011-19 23 63 2007-04-23 00. UTKAST D-LFV 27-1(5) Utkast till Luftfartsstyrelsens bidrag till regeringens Uppdrag att utarbeta inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 219 FLYGETS UTVECKLING

Läs mer

För delegationerna bifogas dokument D042245/03.

För delegationerna bifogas dokument D042245/03. Europeiska unionens råd Bryssel den 11 december 2015 (OR. en) 15265/15 AVIATION 165 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen inkom den: 10 december 2015 till: Komm. dok. nr: D042245/03 Ärende: Rådets generalsekretariat

Läs mer

Helikopter för skogsbrandbekämpning

Helikopter för skogsbrandbekämpning Helikopter för skogsbrandbekämpning Svenska Flygbranschen, SFB, är ett arbetsgivar- och branschförbund som ingår i TRANSPORTFÖRETAGEN som är ett till Föreningen Svenskt Näringsliv anslutet förbund. Version

Läs mer

MFL. Meddelande från Transportstyrelsen om luftfart, Norrköping, telefon

MFL. Meddelande från Transportstyrelsen om luftfart, Norrköping, telefon 1 (5) AIR 1-2016 2016-05-10 Meddelande från Transportstyrelsen om luftfart, 601 73 Norrköping, telefon 0771-503 503 Meddelande från Transportstyrelsen om luftfart (MFL) kommer ut när det finns ett behov

Läs mer

Farligt gods. Flygchefsmöte - Helikopter Dan Svensson/inspektör farligt gods luftfart

Farligt gods. Flygchefsmöte - Helikopter Dan Svensson/inspektör farligt gods luftfart Farligt gods Flygchefsmöte - Helikopter Dan Svensson/inspektör farligt gods luftfart dan.svensson@transportstyrelsen.se 1 Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:XX) om transport av farligt gods med

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sprängämneshundar (EDD) - luftfartsskydd;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sprängämneshundar (EDD) - luftfartsskydd; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sprängämneshundar (EDD) - luftfartsskydd; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 kap 4 luftfartsförordningen

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter; TSFS 2017:xx Utkom från trycket den xx 2017 beslutade den xx 2017. Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 11

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet Utkom från trycket den 14 september 2011 LUFTFART Serie GEN Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner

Läs mer

Remissvar angående promemorian Beskattning av flygbränsle och fartygsbränsle (Fi2014:2294)

Remissvar angående promemorian Beskattning av flygbränsle och fartygsbränsle (Fi2014:2294) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (1) Datum 2014-07-10 Diarienr 2014-3100 Avdelningen för verksamhetsstöd Rättsenheten Amanda Swahn 010-2405405 amanda.swahn@msb.se Ert datum 2014-06-19

Läs mer

Ändring av lagen om flygplatsavgifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ändring av lagen om flygplatsavgifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändring av lagen om flygplatsavgifter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 april 2015 Anna Johansson Jonas Ragell (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

FLYGCHEFSMÖTE 2010 FRÅN JAR FCL TILL PART FCL, PART AR, PART OR, PART MEDICAL KAJ SKÄRSTRAND SENIOR ADVISER PEL FSTD TRANSPORTSTYRELSEN

FLYGCHEFSMÖTE 2010 FRÅN JAR FCL TILL PART FCL, PART AR, PART OR, PART MEDICAL KAJ SKÄRSTRAND SENIOR ADVISER PEL FSTD TRANSPORTSTYRELSEN FLYGCHEFSMÖTE 2010 FRÅN JAR FCL TILL PART FCL, PART AR, PART OR, PART MEDICAL KAJ SKÄRSTRAND SENIOR ADVISER PEL FSTD TRANSPORTSTYRELSEN 1 BASIC REGULATION 216/2008 COVER REGULATIONS IR-IMPLEMETION RULES

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet TSG 2012-347 Konsekvensutredning 1(8) Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet 1. Vad är problemet och vad ska uppnås? Transportstyrelsens verksamhet rörande

Läs mer

Planering av flygtrafik

Planering av flygtrafik Fö 1: Kursinfo och introduktion Tobias Andersson Granberg Tobias Andersson Granberg Civ Ing Industriell Ekonomi Doktor i Infrainformatik Lektor i Kvantitativ Logistik Flygplatslogistik och ATM Blåljuslogistik

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 25.9.2003 KOM(2003) 566 slutlig 2003/222 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (7) Datum

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (7) Datum Konsekvensutredning 1 (7) Datum Handläggare Maria Nilsson Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning av föreskrifter med kompletterande bestämmelser

Läs mer

CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna?

CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna? CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna? 1 ICAO Annex 6 13.2.2 From 1 November 2003, all passenger-carrying aeroplanes of a maximum certificated

Läs mer

Handel med utsläppsrätter

Handel med utsläppsrätter Handel med utsläppsrätter Kalle Keldusild Luftfartsavdelningen F-AGA 1 Handel med utsläppsrätter Innehållet i presentationen Bakgrund klimatmål Inblandade myndigheter i Sverige Hur handelssystemet fungerar

Läs mer

Implementering och handlingsplan övergång till EASA-OPS Workshop - Arlandastad Jonas Gavelin /GAV 1

Implementering och handlingsplan övergång till EASA-OPS Workshop - Arlandastad Jonas Gavelin /GAV 1 Implementering och handlingsplan övergång till EASA-OPS Workshop - Arlandastad Jonas Gavelin 1 Övergripande regelstruktur F.n. ej publicerade i EUT Originalbild framtagen av EASA 2 Förordning (EU) 965/2012

Läs mer

Svensk Luftambulans. Verksamhetsplan och Budget KFA/ Svensk Luftambulans

Svensk Luftambulans. Verksamhetsplan och Budget KFA/ Svensk Luftambulans Svensk Luftambulans Verksamhetsplan och Budget 2015-2016 1 Innehåll 0 Inledning... 3 1 Svensk Luftambulans uppdrag... 3 2 Medlemmar... 3 2.1 Landstinget i Värmland... 3 2.2 Landstinget Dalarna... 3 2.3

Läs mer

Billingehus 2013 Henrik Svensson Torbjörn Olsson EASA

Billingehus 2013 Henrik Svensson Torbjörn Olsson EASA Billingehus 2013 Henrik Svensson Torbjörn Olsson EASA Vad krävs av mig som segelflygare för att flyga ett modernt segelflygplan i Sverige? Idag och några år framåt Här följer en guidad tur genom regelsnåret..

Läs mer

Kvalifikationer för flygning i instrumentväderförhållanden (IMC)

Kvalifikationer för flygning i instrumentväderförhållanden (IMC) Europeiska byrån för luftfartssäkerhet Direktoratet för regelarbete Yttrande nr 03/2013 Kvalifikationer för flygning i instrumentväderförhållanden (IMC) TILLHÖRANDE NPA/CRD 2011-16 RMT.0199 & RMT.0198

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [...](2012) XXX utkast BILAGA TILL EASA:S YTTRANDE 06/2012 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den XXX om ändring av rådets förordning (EU) nr / om tekniska krav

Läs mer

Processer för hantering av luftfartyg eller komponenter efter händelse

Processer för hantering av luftfartyg eller komponenter efter händelse Akademin för innovation, design och teknik EXAMENSARBETE I FLYGTEKNIK 15 HP, GRUNDNIVÅ 300 Processer för hantering av luftfartyg eller komponenter efter händelse Författare: Muhamad El Elawi och Wisam

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev (konsoliderad elektronisk utgåva);

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev (konsoliderad elektronisk utgåva); Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 20 juli 2009. Ändringar införda t.o.m TSFS 2013:19. Den

Läs mer

TNFL01 Flygtrafik och flygtransporter

TNFL01 Flygtrafik och flygtransporter TENTAMEN Inkl lösningsförslag och rättningsmall TNFL01 Flygtrafik och flygtransporter Datum: 22 oktober 2010 Tid: 08-12 Hjälpmedel: Hjälpmedel av alla slag, förutom kommunikationsutrustning (telefoner,

Läs mer