Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1"

Transkript

1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Svar: Vi vill ligga steget före och agera nu när vi ser ett Golfsverige i förändring. Vi är inte i en akut situation, men vill heller inte hamna i likviditetsproblem. Flera klubbar i vår omgivning har tvingats att göra konverteringar med företagsrekonstruktion och tvingande ackord då pengarna varit slut. Några klubbar i Skåne och Blekinge har även gått i konkurs. Vi vill nu förekomma och agera innan vi riskerar att hamna i en sådan situation. Vad innebär det för Laholms GK om årsmötet beslutar att övergå till ett system med spelrätter? Svar: Styrelsen kan arbeta mer långsiktigt och därmed trygga klubbens framtid. Vi får en bättre likviditetsplanering och kan avsätta medel för framtida investeringar. Servicegrad och kvalitet på hela anläggningen kan bättre garanteras. Klubbens skulder till medlemmarna försvinner till största delen och därigenom stärks klubbens eget kapital. Vissa medlemmar kanske blir rädda för att de förlorar sina pengar i och med att förslaget kommer upp och vill gå ur klubben direkt. Vad svarar ni på det? Svar: Avvakta till dess du fått mer information och sett de möjligheter styrelsens förslag innebär. Vi kommer att arbeta fram ett förslag som vi hoppas att alla medlemmar upplever positivt. Ett system med spelrätter innebär en grundtrygghet såväl för klubben som för alla medlemmar, det gör inte ett system med medlemslån. Vi kan fortsätta utveckla anläggningen och kommer att ha en positiv framtid. Fler och fler klubbar har gjort eller kommer att göra samma sak då det är för riskabelt att ha ett system med medlemslån. Vad innebär förslaget i korthet? Svar: Styrelsens förslag är att medlemmar med medlemslån avskriver sig sin fordran på medlemslån upp till kronor. För detta erhåller man ett spelrättsbevis. Det gör du genom att kryssa i ett "JA"-svar på det brev som kommer att skickas ut i slutet på september. Medlemmar med medlemslån på eller kr får dessutom ett värdebevis motsvarande en halv spelrätt. Genom att para ihop två värdebevis kan dessa bytas mot ett spelrättsbevis vid överlåtelse eller försäljning till någon som vill bli medlem. Du som idag har ett medlemslån på upp till kronor kommer också att ha möjlighet att köpa ett värdebevis motsvarande en halv spelrätt för kronor som ett engångserbjudande. Hur fungerar det med värdebevisen som har ett värde motsvarande en halv spelrätt? Svar: Om du enligt förra frågan fått eller köpt ett värdebevis så kan dessa säljas eller överlåtas. En ny medlem som köper eller får två värdebevis som tillsammans motsvarar värdet av ett spelrättsbevis kan byta dessa mot ett spelrättsbevis när han/ hon önskar medlemskap i klubben vilket behöver ske senast Kan en junior ta emot/köpa två värdebevis och byta mot ett spelrättsbevis? Svar: Ja, det går bra. En junior behöver inte ett spelrättsbevis förrän vid 26 års ålder. Man kan dock byta in värdebevisen mot ett spelrättsbevis direkt. Han eller hon betalar dock bara avgift för junior upp till 21 års ålder.

2 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 2 Fråga 7. Fråga 8. Fråga 9. Om jag inte hittar någon att para ihop mitt värdebevis med, vad gör jag då? Svar: Klubben kommer att upprätta en handelsplats på hemsidan där man kan lägga upp sina värdebevis och spelrättsbevis för försäljning. Har du inte tillgång till internet hjälper vi dig med detta. Hur länge är värdebevisen giltiga? Svar: Värdebevisen är giltiga i tre år, d.v.s. t.o.m Därefter är de ej längre giltiga för inbyte till ett spelrättsbevis. Skälet till att vi har satt en tidsgräns är att vi vill få nya medlemmar så snart som möjligt, men att tre år är en skälig tid för alla att lyckas sälja eller överlåta värdebevisen. Varför har styrelsen valt just detta förslag? Svar: Vi vill tillfredställa alla medlemmar med lån varför vi har försökt hitta en lösning som alla tjänar på, både klubben och medlemmarna, och som inte innebär att medlemmar skall behöva betala in "extra" pengar för. Vi skriver ner ca 9 miljoner kronor av vår skuld och har plats för fler medlemmar. Vår bedömning är att det värde vi åsatt spelrätten kronor - är mycket attraktivt för nya medlemmar. Fråga 10. Måste alla medlemmar byta till spelrättsbevis? Svar: Ja, i princip måste alla medlemmar byta. De medlemmar som inte accepterar beslutet, men har betalt in aktuell årsavgift, har möjlighet att spela 2009 ut och få sitt medlemslån utbetalt senast 12 månader efter årsmötesbeslutet. När det gäller medlemmar som varit passiva 2009 har dessa en speciell övergångsregel, vilket innebär att de kan ligga kvar med sitt medlemslån till dess de vill aktivera sitt medlemskap. Då måste de byta till en spelrätt på samma villkor. Fråga 11. Kan man efter en konvertering gå ur klubben och behålla sitt spelrättsbevis utan krav på avgift? Svar: Nej, innehav av spelrättsbevis kräver medlemskap. Den lägsta avgiften för dig om du vill behålla spelrättsbeviset är motsvarande passiv avgift om anmälan för passivt medlemskap årligen anmäls i god tid i förväg och godkänns enligt gällande regler (se fråga 20). Denna tid är inte fastställd ännu. Underlåtelse att betala denna innebär att klubben kan driva in skulden eller, om klubben vill, häva spelrättsbevisets giltighet och återlösa densamma till marknadsvärde minskat med din skuld till klubben. Fråga 12. Vilket värde får spelrätten? Svar: Klubben kommer att sätta ett nominellt värde till kronor. Oavsett det nominella värdet kommer marknaden att styra vad priset blir framöver. Fråga 13. Hur många spelrättsbevis ska ges ut? Svar: Styrelsens bedömning är att vi kan få in fler fullbetalande seniorer, men det är årsmötet som beslutar. Förslaget bygger på att vi kan vara lika många medlemmar som tidigare beslutats d.v.s aktiva seniorer som innehar spelrätter. Fråga 14. Hur vet styrelsen att det inte blir för många som vill lösa ut sina reverslån? Svar: Styrelsen kommer i slutet av september att skicka ut mail/brev till samtliga medlemmar med all information som krävs för att man ska kunna svara till

3 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 3 klubben. Vi får då en klar bild över medlemmarnas inställning till ett finansieringssystem med spelrätter. Beslutet måste bygga på en klar positiv majoritet. Fråga 15. Vad händer om årsmötet beslutar att inte införa spelrätter? Svar: Allt förblir vid det gamla vad gäller nuvarande medlemslån och vi går en osäker framtid till mötes med en situation där vi kanske inte klarar av att återbetala medlemslånen i enlighet med klubbens stadgar. Detta kan få oönskade konsekvenser för vår likviditet samt hämmar vår vidare utveckling av bana och anläggning. Fråga 16. Måste det göras en stadgeändring om klubben inför spelrättsbevis? Svar: Ja, detta måste göras. Beslut om stadgeändring kommer att fattas samtidigt som beslutet om spelrätter på ett extrainsatt årsmöte i december och på ordinarie årsmöte som tidigareläggs till februari Stadgeändringsförslaget kommer att finnas tillgängligt på hemsidan. Fråga 17. Hur lång tid har jag på mig för att bestämma om jag vill byta till en spelrätt? Svar: Efter det att brevet går ut i september kommer du att ha två veckor på dig att svara. Det är mycket viktigt att alla svarar inom bestämd tid. Beslut i frågan tas på årsmötet den 10 december och vi måste då veta hur alla medlemmar ställer sig. Fråga 18. Finns det någon fara med att byta till ett finansieringssystem med spelrätter? Svar: Den risk som finns för medlemmen är att det inte finns någon prisgaranti på spelrättsbeviset. Värdeförändringar är beroende av hur attraktiv Laholms GK är som golfklubb. Ju starkare ekonomi klubben har och desto mer medlemmarna vårdar sin klubb och vi tillsammans arbetar för kvalitet och trivsel, desto högre marknadsvärde. För klubbens del finns ingen fara med spelrättskonvertering. Fråga 19. Men medlemslån känns ju säkrare för mig. Jag får väl alltid tillbaka mitt lån? Svar: Nej, tyvärr så är det inte så enkelt. Så länge det finns nya medlemmar som ska inträda så får du tillbaka ditt lån, men om vi förlorar många medlemmar på en gång har vi inte kapital nog att återbetala alla utträdande. Det finns då risk att klubben kan tvingas till en företagsrekonstruktion med offentligt ackord vilket bl.a. innebär att delar av lånet inte betalas tillbaka. Vi vill förekomma en sådan eventuell situation. Fråga 20. Finns det andra fördelar än ekonomiska med att byta till spelrättsbevis? Svar: Ja, först och främst innebär det ju en trygghet att veta att klubben kan fortsätta utvecklas. En stabil ekonomisk grund innebär större möjlighet att utveckla kvaliteten på bana och anläggning. Det blir också enklare att rekrytera ledare när man kan utvecklas. Sedan har det visat sig att klubbkänslan ökar med spelrätter. Det blir mer "min" klubb som man gärna talar väl om när man träffar andra golfare. Fråga 21. Varför kan vi inte införa aktier istället för spelrätter? Svar: Det finns klubbar/bolag som har aktier, men för detta måste man ha ett aktiebolag som äger både anläggning och mark. Så är inte fallet hos oss.

4 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 4 Fråga 22. Vi har ju idag flera medlemskategorier. Hur påverkas dessa av förslaget? Svar: Alla aktiva fullvärdiga medlemmar som idag erlagt medlemslån för att kunna nyttja banan kommer att behöva byta till ett spelrättsbevis. Fråga 23. Kommer klubben att införa ytterligare medlemskategorier om vi byter till spelrätter? Svar: Det är för tidigt att svara på, men med ett spelrättssystem finns mycket större möjlighet att införa nya medlemskategorier. Vi planerar för närvarande inte att införa nya medlemskategorier. Fråga 24. Om jag vill vara passiv ett år, blir det någon skillnad mot vad som gäller idag? Svar: Ja, det blir troligtvis en liten skillnad. Styrelsens förslag är att passivt medlemskap måste anmälas till klubben i god tid innan nästa års inbetalning av årsavgifter. Du behöver då endast betala passiv avgift för detta år. Efter detta datum (som ännu inte är fastställt) går det också bra om du eller klubben lyckas hyra ut ditt spelrättsbevis. Passivt medlemskap prövas årligen, särskilda skäl erfordras som t.ex. sjukdom, graviditet, militärtjänst, studier på annan ort, ev studieintyg enligt samma principer som gällt tidigare. Fråga 25. Hur går det till att hyra ut sitt spelrättsbevis? Svar: Antingen hittar du en hyrestagare själv eller så kontaktar du klubben. Klubben förmedlar uthyrning av spelrättsbevis mot en registreringsavgift förutsatt att årsavgiften är betald och att det finns hyresintressenter. Du blir under uthyrningstiden passiv medlem. Fråga 26. Hur ska spelrätter säljas/överlåtas? Svar: När du vill sälja ditt spelrättsbevis och har hittat en köpare så kontaktar du klubben som har rätt att köpa spelrätten före någon annan, s.k. hembud. Klubben registrerar den nya medlemmen och kontrollerar att säljaren inte har någon skuld till klubben. Klubben kan i undantagsfall utnyttja sin hembudsrätt för att säkerställa ett behov till en nuvarande medlem. När detta är klart sker betalning för spelrätten till säljaren samt att köparen erlägger inträdesavgift till klubben. Fråga 27. Om jag inte själv kan sälja mitt spelrättsbevis när jag ska gå ur klubben, vad händer då? Svar: Du kan då vända dig till klubben som sätter upp den på en försäljningslista via klubbens hemsida eller dyl. Du kan alltid efterskänka ditt spelrättsbevis till klubben utan krav på ersättning och är därmed befriad från årsavgifter. Fråga 28. Betalar köpare av spelrätt någon inträdesavgift? Svar: Ja, vid köp av spelrättsbevis betalas en inträdesavgift på kronor till klubben. Detta gäller inte om ny medlem byter in två värdebevis mot ett spelrättsbevis. Fråga 29. Jag är passiv medlem idag. Måste jag byta till spelrättsbevis nu? Svar: Nej, du som är passiv medlem idag kan välja att kvarstå som passiv med nuvarande medlemslån. När du vill återinträda som aktiv måste du dock byta till ett spelrättsbevis.

5 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 5 Fråga 30. Måste även knattar/juniorer köpa spelrättsbevis för att få spela på banan? Svar: Nej, knattar/juniorer kommer det inte att krävas något spelrättsbevis för, utan han/hon betalar endast årsavgift. Fråga 31. Jag är junior och blir senior nästa år. Vad gäller för mig? Svar: Som studerande (studieintyg!) seniormedlem behöver du inte förvärva spelrättsbevis förrän det år du fyller 26 år. Styrelsen överväger att ändra detta till att gälla alla medlemmar upp till 26 år. Fråga 32. Skall nya juniorer och juniorer som övergår till senior, och då måste förvärva spelrättsbevis, behöva betala inträdesavgift? Svar: Klubben har för avsikt att höja åldern för behov av spelrättsbevis till 26 år för alla. Ingen inträdesavgift tas ut för klubbens idag nuvarande medlemmar som uppnår åldern 26 år eller för framtida nya juniorer. Fråga 33. Hur garanterar vi spelrättsbevis för juniorer och studerande som når seniorålder? Svar: Här är det viktigt att klubben har kontroll av försäljningen och vi kommer att reservera ett antal som behövs för klubbens medlemmar som blir senior. Utöver detta har klubben förköpsrätt på spelrättsbevisen till det pris som annan köpare förbinder sig att köpa för, s.k. hembudsrätt. Vi räknar med att i samband med konverteringen så kommer det att finnas tillräckligt antal spelrätter som klubben kan förfoga över. Säljaren förlorar inga pengar. Fråga 34. Kan jag överlåta mitt spelrättsbevis till anhörig utan klubbens rätt till hembud. Svar: Ja, du har rätt att överlåta ditt bevis till anhörig utan hembudsskyldighet. Vad som räknas som anhörig kommer att framgå i spelrättsbestämmelserna. Klubben förbehåller sig dock rätten att godkänna den nye spelrättsinnehavaren enligt samma principer som gäller för nya medlemmar idag. Fråga 35. Behöver jag som medlem betala skatt på eventuell vinst vid försäljning? Svar: Ja och nej. Ett spelrättsbevis betraktas som personlig tillgång och avyttring av sådan beskattas, men endast om sammanlagda vinsten av sådana tillgångar som du säljer under ett och samma år uppgår till minst kr. Fråga 36. Kan jag vid deklarationen göra förlustavdrag på spelrättsbevis som säljs med förlust? Svar: Nej. Fråga 37. Ett antal avhopp kommer troligtvis att ske i samband med konverteringen. Hur kommer klubben att finansiera de eventuella utestående fordringarna? Svar: Vår kassabehållning medger att vi kan självfinansiera ett rimligt antal avhopp. Vid behov kommer styrelsen att förhandla fram ett överbryggningslån med bank. Fråga 38. Är det bestämt antal spelrättsbevis som finns tillgängligt. Svar: Årsmötet beslutar om antal. Förslaget bygger på att vi ska fortsätta med samma medlemstak på 1600 som idag. Blir vi fler medlemmar kommer det troligtvis att påverka spelrättsbevisets värde. Fråga 39. En person anmäler att hon/han slutar som medlem. Vad händer? Svar: Lyckas man inte själv eller genom klubbens anslagstavla på hemsidan sälja sitt spelrättsbevis så kan spelrättsbeviset överlåtas till klubben utan krav på

6 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 6 ersättning vilket då måste ske innan årsfakturering och man blir därmed befriad från avgifter. Fråga 40. Vad händer med spelrättsbeviset om en person bara slutar att betala årsavgift och inte hörs av? Svar: Klubben har då rätt att häva spelrättsbevisets giltighet. Lösen ska betalas till den som äger spelrättsbeviset med avdrag för den skuld i form av utebliven årsavgift som medlemmen har, en s.k. kvittning. Klubben behöver dock inte utnyttja sin rätt utan kan också driva in medlemsskulden på sedvanligt sätt. Detta kommer att framgå av spelrättsbestämmelserna. Fråga 41. Kan en medlem nu ex. den 15/12 - snabbt gå ur klubben, få ut i dec 09 och i mars 10 köpa en ny spelrätt för kr? Svar: Klubben kommer med stöd av stadgarna inte att acceptera att du går ur klubben, återfår ditt medlemslån och övertar någon annan medlems "andra" spelrättsbevis. Detta kommer att tolkas som att man motarbetar klubbens syfte och man kommer att nekas återinträde. Fråga 42. En medlem skall inte vara aktiv under ett eller flera år. Kan han hyra ut sitt spelrättsbevis? Svar: Spelrättsbevis kan hyras ut till ny medlem under tiden. Den nya medlemmen skall då betala årsavgiften enligt reglerna. Den passiva medlemmen betalar sin passiva årsavgift. Fråga 43. Jag är junior och har betalat en del av medlemslånet varje år tillsammans med årsavgiften, vad gäller för mig? Svar: Du kan fortsätta att betala in medlemslånet enligt den betalningsplan som övenskommits när du blev medlem, (upp till ett halvt medlemslån, kr). Detta kan sedan kompletteras med ett värdebevis till en spelrätt, vilken ska aktiveras senast Fråga 44. Jag och min man kommer enligt förslaget tilldelas varsitt värdebevis som vi kan byta in mot en spelrätt. Vi överväger att överlåta spelrätten till vår dotter som är 12 år. Måste vi betala full senioravgift för den spelrätten? Svar: Nej, varje spelrätt kommer att belastas med en årsavgift beroende på vilken åldersgrupp junioren tillhör. Detta innebär att er dotters ålder avgör vilken årsavgift som ska betalas. Fråga 45. Jag är nybliven medlem som betalar in medlemslånet över tre år. Vad gäller för mig? Svar: Du ska fortsätta betala in medlemslånet enligt samma överenskommelse som gjordes när du blev medlem. Du kan välja på att betala upp till kronor och få ett spelrättsbevis eller upp till kronor som var den ursprungliga överenskommelsen och dessutom få ett värdebevis. Tänk på att värdebevis endast gäller till När du inbetalat kr så tilldelas du din spelrätt.

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Tranås GK står

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Strömstads Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Strömstads Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Strömstads Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Strömstads GK ska byta dagens finansieringssystem? Under hösten 2012 har styrelsen arbetat med att se

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb Fråga 1 Varför föreslår styrelsen att A6 Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Styrelsen

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits till ny

Läs mer

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Saltsjöbadens Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Saltsjöbadens Golfklubb Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Saltsjöbadens Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Saltsjöbadens GK ska byta dagens finansieringssystem? I den utveckling som golfen genomgår

Läs mer

Nytt finansieringssystem i Upsala Golfklubb

Nytt finansieringssystem i Upsala Golfklubb Nytt finansieringssystem i Upsala Golfklubb Varför bör Upsala Golfklubb införa ett nytt finansieringssystem? Vi har idag en obalans mellan in- och utträden Nya medlemslån täcker inte återbetalning av utträdande

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Gotska Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Gotska Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Gotska Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Gotska GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Gotska GK står

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK Varför föreslår styrelsen att Upsala GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

2012-07-29. Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis i När GK

2012-07-29. Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis i När GK Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis i När GK Spelrättsbevis i När GK (nedan kallad klubben) kan förvärvas av fysisk person som beviljats sådant aktivt seniormedlemskap som förutsätter krav på

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bokskogens Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bokskogens Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bokskogens Golfklubb Denna lista kommer att fortlöpande kompletteras med nya frågor & svar som bedöms vara av allmänt intresse Bakgrund 1. Varför föreslår

Läs mer

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb När: Onsdagen den 23 oktober Kl: 18.30 Plats:Folkan i Borås Föredragningslista: 1. Mötets öppnande

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bokskogens Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bokskogens Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bokskogens Golfklubb Denna lista kommer att fortlöpande kompletteras med nya frågor & svar som bedöms vara av allmänt intresse Versionshantering Version

Läs mer

Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis Älvkarleby GK

Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis Älvkarleby GK Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis Älvkarleby GK Låt oss inleda med att definiera olika begrepp kring spelrätter: Spelrätt - rätten att spela golf på Älvkarleby GK. Kan gälla såväl medlem som

Läs mer

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet. KALLELSE till Extra medlemsmöte i Forsgårdens Golfklubb Plats: Elof Lindälvs Gymnasium Aulan Tid: Tisdag den 8 februari 2011 kl. 19.00 Styrelsen i Forsgårdens Golfklubb kallar härmed till Extra medlemsmöte

Läs mer

Allmänna bestämmelser och villkor i Frösåkers Golfklubb 2015

Allmänna bestämmelser och villkor i Frösåkers Golfklubb 2015 Allmänna bestämmelser och villkor i Frösåkers Golfklubb 2015 Sida 1 av 4 Bilaga 3, Allmänna bestämmelser och villkor för medlemskap i Frösåker golfklubb, gäller f o m 2015 Från 22 års ålder ska medlemmar

Läs mer

Medlemskap i Snöå Golfklubb 2012

Medlemskap i Snöå Golfklubb 2012 Medlemskap i Snöå Golfklubb 2012 För att spela på Snöå Golfbana som senior, krävs dels innehav av spelrätt och dels medlemskap i Snöå Golfklubb enligt nedan. Dessutom måste alla spelare ha genomgått och

Läs mer

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie Jag har avtalat om köp av B-aktie i Ingarö golf AB och vill gärna bli Heltidsmedlem i Ingarö GK. Jag förbinder mig samtidigt att följa klubbens stadgar och bestämmelser

Läs mer

INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie

INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie Jag har avtalat om köp av B-aktie i Ingarö golf AB och vill gärna bli Vardagsmedlem i Ingarö GK. Jag förbinder mig samtidigt att följa klubbens stadgar och bestämmelser

Läs mer

Saltsjöbadens Golfklubb. Informationsmöte angående byte av finansieringsform 6 februari 2014

Saltsjöbadens Golfklubb. Informationsmöte angående byte av finansieringsform 6 februari 2014 Saltsjöbadens Golfklubb Informationsmöte angående byte av finansieringsform 6 februari 2014 Styrelsens sammansättning 2013 Peter Rejler Ordförande ej närvarande av privata skäl Johan Wijkström ordinarie

Läs mer

SERVICE SPELRÄTTER I GOLFKLUBB

SERVICE SPELRÄTTER I GOLFKLUBB SERVICE SPELRÄTTER I GOLFKLUBB Svenska Golfförbundet ( Denna skrift utarbetades ursprungligen år 2005 av advokat Ulf Skorup, Advokatfirman Åberg & Co AB. Uppdatering i augusti 2008.) Spelrätter i golfklubb

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FINANSIERING AV BOSJÖKLOSTER GK OCH AVVECKLING AV MEDLEMSLÅNEN, SAMT NYA MEDLEMSKATEGORIER

STYRELSENS FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FINANSIERING AV BOSJÖKLOSTER GK OCH AVVECKLING AV MEDLEMSLÅNEN, SAMT NYA MEDLEMSKATEGORIER STYRELSENS FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FINANSIERING AV BOSJÖKLOSTER GK OCH AVVECKLING AV MEDLEMSLÅNEN, SAMT NYA MEDLEMSKATEGORIER Bakgrund Greenfeens andel av intäkterna har minskat. Medlemsintäkternas andel

Läs mer

Välkommen till extra årsmöte!

Välkommen till extra årsmöte! Välkommen till extra årsmöte! Dagordning vid extra årsmöte i Skellefteå Golfklubb 2015-12-01 1. Mötets öppnande. 2. Upprop och fastställande av röstlängd. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val.

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Nynäshamns Golfklubb, Körunda 2012-09-10 Medlem i Nynäshamns GK, Inför säsongen 2013 införs en ny modell gällande årsavgifterna för medlemskap

Läs mer

SERVICE SPELRÄTTER I GOLFKLUBB

SERVICE SPELRÄTTER I GOLFKLUBB SERVICE SPELRÄTTER I GOLFKLUBB 1 Svenska Golfförbundet (Denna skrift har utarbetats av advokaten Ulf Skorup, Advokatfirman Åberg & Co AB) Spelrätter i golfklubb Tänkbara bestämmelser för spelrätter i golfklubbar

Läs mer

Stadgar för Mjövikens Ideella Bryggförening

Stadgar för Mjövikens Ideella Bryggförening Stadgar för Mjövikens Ideella Bryggförening reviderad version: 2016-07-24 Inledning 1 Föreningens firma ska vara Mjövikens Ideella Bryggförening. Föreningens styrelse ska ha säte i Karlstads kommun. 2

Läs mer

PROMEMORIA. Svenska Golfförbundet 1. BAKGRUND

PROMEMORIA. Svenska Golfförbundet 1. BAKGRUND PROMEMORIA Svenska Golfförbundet 1. BAKGRUND Denna promemoria har tagits fram på uppdrag av Svenska Golfförbundet i syfte att utreda och belysa vissa frågeställningar kring golfklubbar. Vid upprättande

Läs mer

Saltsjöbadens Golfklubbs Extra årsmöte 16 mars 2014

Saltsjöbadens Golfklubbs Extra årsmöte 16 mars 2014 Saltsjöbadens Golfklubbs Extra årsmöte 16 mars 2014 1 2 Extra årsmöte GKS 16 mars 2014 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 4. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

tider. tider Spelrätt på banan enligt hcp-regler för kategori år

tider. tider Spelrätt på banan enligt hcp-regler för kategori år Bilaga 1 Medlemskategorier och avgifter 2016 Medlemskategori Fullvärdig - med spelbevis - utan spelbevis 2000 2000 Medlemskapsavgift Spelavgift 4995 5995 Totalt 6995 7995 Kortfattad beskrivning Fritt spel

Läs mer

Förslag på medlemsavgifter & kategorier i Borås Golfklubb

Förslag på medlemsavgifter & kategorier i Borås Golfklubb Förslag på medlemsavgifter & kategorier i Borås Golfklubb Styrelsens utgångspunkt är att klubbens medlemsavgifter och medlemskategorier ska vara enkla, rättvisa och tydliga. Alla medlemmar är lika, däremot

Läs mer

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Här får du svar på de viktigaste frågorna med anledning av att PA Resources rekommenderar dig att i förtid byta dina konvertibler mot aktier. Styrelsen i

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

Höstmöteshandlingar 2009 1(19)

Höstmöteshandlingar 2009 1(19) Höstmöteshandlingar 2009 1(19) TILL KLUBBENS MEDLEMMAR HÖSTMÖTE TORSDAGEN DEN 26 NOVEMBER 2009 KL 19.00 Medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb kallas härmed till allmänt möte i Bromma Gymnasium.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2019 Hofgårds Golfklubb

VERKSAMHETSPLAN 2019 Hofgårds Golfklubb VERKSAMHETSPLAN 2019 Hofgårds Golfklubb Inledning Hofgårds GK har runt 600 medlemmar. Medelåldern i klubben är 47 år och fördelning män 74 % och kvinnor 26%. Andelen juniorer upp till 20 år är 13% (83

Läs mer

VÄLKOMNA TILL. Informationsmöte

VÄLKOMNA TILL. Informationsmöte VÄLKOMNA TILL Informationsmöte 2017-01-26 Syftet med informationsmötet Informera om det beslut som behöver tas på årsmötet pga. Vår likviditet förändras snabbt; pga. att medlemmar som lämnar av olika skäl

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

Valnämndens förslag till styrelse för Åkersberga Golfklubb. Valnämndens förslag till styrelse i Åkersberga Golf AB

Valnämndens förslag till styrelse för Åkersberga Golfklubb. Valnämndens förslag till styrelse i Åkersberga Golf AB Valnämndens förslag till styrelse för Åkersberga Golfklubb På årsmötet torsdagen den 27 april 2017 Christopher Friis Ordförande Omval Lars Sandberg Ordinarie Omval Katarina Hansson Ordinarie Omval Peter

Läs mer

HaningeStrand GK. Höstmöte Glädje Engagemang Öppenhet. Höstmöte torsdagen den 22 november 2018 Kl. 19:00 i Klubbhuset, HaningeStrand

HaningeStrand GK. Höstmöte Glädje Engagemang Öppenhet. Höstmöte torsdagen den 22 november 2018 Kl. 19:00 i Klubbhuset, HaningeStrand HaningeStrand GK Höstmöte 2018 Höstmöte torsdagen den 22 november 2018 Kl. 19:00 i Klubbhuset, HaningeStrand Innehållsförteckning Kallelse... 2 Föredragningslista... 2 Förslag till HaningeStrand Golfklubbs

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

3 Säte Föreningen har sitt säte i Sätra, Skärholmen, Stockholms Kommun, Stockholms län.

3 Säte Föreningen har sitt säte i Sätra, Skärholmen, Stockholms Kommun, Stockholms län. Stadgar Stadgar för Transätra Fiber Ekonomisk Förening Antagna den 2017-05-09. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Transätra Fiber Ekonomisk förening 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Förslag till Stadgeändringar

Förslag till Stadgeändringar Utfärdare: Bengt Söderlund PM Sida 1 av 6 Förslag till Stadgeändringar De föreslagna ändringarna innebär en anpassning av föreningens stadgar, så att de överensstämmer med föreningens syfte och fortsatta

Läs mer

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00.

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. AGENDA Inledning Bakgrund Marknadsutveckling Utveckling medlemmar, intäkter och resultat

Läs mer

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening 1 FIRMA STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening Föreningens namn är Kville Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet.

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet. STADGAR POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND 1. Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Förbundet

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

STADGAR FÖR FLICKSÄTER VATTEN EKONOMISK FÖRENING, 1-23 Antagna av föreningens medlemmar den

STADGAR FÖR FLICKSÄTER VATTEN EKONOMISK FÖRENING, 1-23 Antagna av föreningens medlemmar den STADGAR FÖR FLICKSÄTER VATTEN EKONOMISK FÖRENING, 1-23 Antagna av föreningens medlemmar den 2012-05-29 1 FIRMA Föreningens namn är Flicksäter Vatten Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF.

Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF. Version 31 januari 2015 PROPOSITION NR 1/2015 Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF. 1. Sammanfattning av förslaget Förbundsstyrelsen föreslår att

Läs mer

Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252

Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252 Stadgar för: Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252 1 Föreningens namn Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening. 2 Föreningens säte Grästorps kommun,

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Urkult. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen har sitt säte i Sollefteå kommun. 3 FÖRENINGSFORM Föreningen Urkult är en partipolitiskt

Läs mer

Nyemission Vallerstad Vind Ekonomisk Förening Teckningstid 14 januari 8 februari 2013

Nyemission Vallerstad Vind Ekonomisk Förening Teckningstid 14 januari 8 februari 2013 Nyemission i Vallerstad Vind Ekonomisk Förening Teckningstid 14 januari 8 februari 2013 1 Allmänt om Vallerstad Vind Ekonomisk Förening (VVEF) Befintliga vindandelar Under hösten 2009 emitterade VVEF 5

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by byaförening. 1 Namn Föreningens namn är Bastuträsk by byaförening.

Förslag på stadgar för Bastuträsk by byaförening. 1 Namn Föreningens namn är Bastuträsk by byaförening. Förslag på stadgar för Bastuträsk by byaförening 1 Namn Föreningens namn är Bastuträsk by byaförening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att verka för en levande landsbygd och tillvarata

Läs mer

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. Förslag till: STADGAR FÖR OTHEM FIBER EKONOMISK FÖRENING Antagna vid konstituerande sammanträde 2013-08-13. 1 FIRMA Föreningens namn är OTHEM Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013.

Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013. Hej medlem 1(5) Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013. Som du ser har avgifterna höjts för i år vilket beslutades

Läs mer

Stadgar Stegerholmens badförening

Stadgar Stegerholmens badförening Stadgar Stegerholmens badförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Stegerholmens Badförening ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING 1 STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING Gällande från och med 2015-11-12 Organisationsnummer 746000-9678 1. Föreningsnamn Föreningens firma är Videdalshus Ekonomisk Förening. 2. Ändamål och verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening

Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening Fastigheten Fullständig beteckning Postadress till Fastigheten För Medlemmen Ort och datum För Föreningen Ort och datum Medlem, Namn

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt.

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt. PROTOKOLL från Upsala Golfklubbs årsmöte 2012-10-22. Plats: Katedralsskolans aula, Uppsala. 1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var

Läs mer

AVGIFTER MEDLEMSHANDBOK MARIEFREDS BÅTKLUBB M B K E T A B L E R A D

AVGIFTER MEDLEMSHANDBOK MARIEFREDS BÅTKLUBB M B K E T A B L E R A D MEDLEMSHANDBOK AVGIFTER 2015 2018 M B K MARIEFREDS BÅTKLUBB E T A B L E R A D 1 9 3 4 1 Båtägande medlem Enskild båtägare som på något sätt använder båtklubbens utrustning och/ eller anläggningar för att

Läs mer

Stadgar för Ljunghusens Golfklubb

Stadgar för Ljunghusens Golfklubb Stadgar för Ljunghusens Golfklubb 1 ÄNDAMÅL Ljunghusens Golfklubb, som är bildad den 8 juli 1932, har till ändamål att bereda sina medlemmar tillfälle att utöva golfsport och att för detta ändamål ställa

Läs mer

ÄNDAMÅL Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel på Tjörns golfbana i enlighet med idrottens mål och inriktning.

ÄNDAMÅL Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel på Tjörns golfbana i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR TJÖRNS GOLFKLUBB KLUBBEN BILDAD 10 MARS 1990 Antagna 10 mars 1990. Omarbetade enligt Svenska Golfförbundets rekommendationer och styrelsens beslut 17 december 1990. Fastställda av Årsmötet

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

1 Firma Föreningens firmanamn är Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening.

1 Firma Föreningens firmanamn är Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening. Stadgar Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening. 1 Firma Föreningens firmanamn är Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening. 2 Ändamål & verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening 1 Föreningens firma Föreningens firma är Gunnarn Petrol ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Höstmöte torsdagen den 23 november 2017 Kl. 19:00 i Klubbhuset, HaningeStrand.

Höstmöte torsdagen den 23 november 2017 Kl. 19:00 i Klubbhuset, HaningeStrand. ÅRSMÖTE Höstmöte torsdagen den 23 november 2017 Kl. 19:00 i Klubbhuset, HaningeStrand. Välkomna! 1 Innehåll Höstårsmöte 2017 Kallelse och föredragningslista Sid 3 Förslag till verksamhetsplan för 2018

Läs mer

STADGAR. NEVA Norra Essunga Vatten och Avlopp Ekonomisk förening

STADGAR. NEVA Norra Essunga Vatten och Avlopp Ekonomisk förening STADGAR NEVA Norra Essunga Vatten och Avlopp Ekonomisk förening Norra Essunga Vatten och Avlopp ekonomisk förening. Organisationsnummer: 769633-3405 Registrerad av Bolagsverket 2016-11-18 1 Namn Föreningens

Läs mer

STADGAR för NORREBORGS FÖRENINGSHAMN EKONOMISK FÖRENING

STADGAR för NORREBORGS FÖRENINGSHAMN EKONOMISK FÖRENING STADGAR för NORREBORGS FÖRENINGSHAMN EKONOMISK FÖRENING Bildad 1987-05-10 Stadgarna ändrade vid föreningsstämmor 1995-06-18 och 1996-06-16 2004-06-13 och 2005-06-12 Förslag till ändringar 2014-06-08 i

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb ! Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 23 november 2015 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda!1 ! Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag den 23 november 2015 klockan

Läs mer

SERVICE ATT ARRENDERA ELLER KÖPA MARK FÖR GOLFBANA

SERVICE ATT ARRENDERA ELLER KÖPA MARK FÖR GOLFBANA SERVICE ATT ARRENDERA ELLER KÖPA MARK FÖR GOLFBANA Att arrendera eller köpa mark för golfbana En handledning om för- och nackdelar med att arrendera mark respektive köpa mark för en golfanläggning I Sverige

Läs mer

Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard

Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard Frågor och Svar Fråga: Stämmer det att det tar 10 år att betala en skuld på 20 000 SEK och att det kostar mig 11 996 SEK i ränta? Svar:

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR TIBBLESENIORERNA

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR TIBBLESENIORERNA FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR TIBBLESENIORERNA 1 Namn Föreningens namn är SPF Tibbleseniorerna i Täby, och ingår i Stockholmsdistriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är 802409-1814. Föreningen

Läs mer

Antagna efter revidering av tidigare stadgar å årsmöte den 30 juni 1990 och extra sammanträde den 13 okt 1990 gällande fr. o m 1 jan 1991.

Antagna efter revidering av tidigare stadgar å årsmöte den 30 juni 1990 och extra sammanträde den 13 okt 1990 gällande fr. o m 1 jan 1991. Stadgar För Rådmanby tomtförening u p a Rådmanby tomtförening Antagna efter revidering av tidigare stadgar å årsmöte den 30 juni 1990 och extra sammanträde den 13 okt 1990 gällande fr. o m 1 jan 1991.

Läs mer

Org.nr fr.o.m. den 22 maj FIRMA Föreningens namn är By-Horndal Landsbygdsfiber ekonomisk förening

Org.nr fr.o.m. den 22 maj FIRMA Föreningens namn är By-Horndal Landsbygdsfiber ekonomisk förening STADGAR FÖR BY-HORNDAL LANDSBYGDSFIBER EKONOMISK FÖRENING Org.nr. 769625 7596 fr.o.m. den 22 maj 2016 1 FIRMA Föreningens namn är By-Horndal Landsbygdsfiber ekonomisk förening 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar. för. Grödinge båtklubb

Stadgar. för. Grödinge båtklubb Stadgar för Grödinge båtklubb Antagna den 13 februari 2011. Grödinge båtklubb bildades 1965 och har sin verksamhet vid Kaggfjärdens västra strand i Grödinge, Botkyrka kommun. 1 av7 1 Ändamål Grödinge båtklubb

Läs mer

Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening

Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening Stadgar Stadgar för Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening Organisations nr: 769628-0515 Reviderade vid extrastämma 2014-11-05 1 Föreningens namn Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014

Kallelse till årsmöte 2014 Kvarteret Brevbärarens Samfällighetsförening El- och garagesektionen Kallelse till årsmöte 2014 Medlemmarna i El- & Garagesektionen kallas till årsmöte. Rösträtt har de fastighetsägare som har p-plats

Läs mer

Frivilligt kapitaltillskott. Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen

Frivilligt kapitaltillskott. Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen Frivilligt kapitaltillskott Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen Agenda Presentation av Stefan Engberg, Fristående Affärsutveckling AB En titt bakåt i tiden Balansräkningen och avgiften idag

Läs mer

Stadgar för Lidingö Ryttarförening. medlem i Svenska Ridsport Förbundet

Stadgar för Lidingö Ryttarförening. medlem i Svenska Ridsport Förbundet Stadgar för Lidingö Ryttarförening medlem i Svenska Ridsport Förbundet Bildat 1950 Stadgar ändrade på extra allmänt möte den 27 september 1994. 1 Ändamål Lidingö Ryttarförening är en ideell förening som

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

STADGAR FÖR SPF SENIORERNA LUND ÖSTER

STADGAR FÖR SPF SENIORERNA LUND ÖSTER STADGAR FÖR SPF SENIORERNA LUND ÖSTER Antagna vid föreningens årsmöte den 24 februari 2015, med ändring ( 6) antagen vid årsmötet den 23 februari 2016 samt med ändringar ( 4 mom. 6 och 5 mom. 1) antagna

Läs mer

Bostadsrätt från A till Ö

Bostadsrätt från A till Ö Styrelsen för Brf. Nissöga har sammanställt denna ordlista för er boende. Vi hoppas att denna ordlista kan vara ett stöd vid era bostadsrättsfrågor. Bostadsrätt från A till Ö Andelstal Beskriver hur stor

Läs mer