Medlemskap i Snöå Golfklubb 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemskap i Snöå Golfklubb 2012"

Transkript

1 Medlemskap i Snöå Golfklubb 2012 För att spela på Snöå Golfbana som senior, krävs dels innehav av spelrätt och dels medlemskap i Snöå Golfklubb enligt nedan. Dessutom måste alla spelare ha genomgått och blivit godkända i den sk Grönakortet-utbildningen. Spelrätt kan köpas på öppna marknaden (se klubbens hemsida). Medlemskapsansökan görs på denna blankett och lämnas in på klubbens kansli. För juniorer krävs ingen spelrätt. Seniorer Avgift Villkor B-medlem 4500 kr/år Obegränsat spel. C-medlem 3500 kr/år Spel måndag-fredag. Helger Dalagreenfee. D-medlem 2200 kr/år Spel mot Dalagreenfee. P-medlem 500 kr/år Passiv medlem = Inget spel. Äkta makar/sambos 20% rabatt på den lägsta avgiften(ej P-medl) Juniorer Alla fr o m 16 år 900 kr/år Ingen spelrätt krävs. Yngre t o m 15 år gratis Övergång till senior sker from det kalenderår man fyller 22 år Ansökan om medlemskap i Snöå Golfklubb Datum Namn. Födelsedata Adress E-post.. Postadress Tel..Ev golf ID Annan Snöåmedlem på samma adress Moderklubb: Snöå. Annan klubb Medlemskap Senior B, C, D (Ringa in) Jag innehar spelrätt Junior J Jag innehar inte spelrätt Passiv P Snöå Golfklubb Tel Snöå Bruk Fax Bankgiro Dala-Järna E-post Hemsida

2 Bestämmelser om spelrätt på Snöå Golfklubb. Vid extra årsmöte i Snöå Golfklubb har beslutats, att styrelsen snarast möjligt skall genomföra en omvandling av medlemmarnas lån till klubben till spelrätter. 1. Medlemmar med medlemslån/investeringslån erhåller en(1) spelrätt för varje 3500 kr i lån kr= två (2) spelrätter osv. Om lånebeloppet inte är jämnt delbart med 3500 kr, har medlemmen möjlighet att fylla ut till närmast delbara belopp. Om tex lånet är 8500 kr erhålls två (2) spelrätter, inbetalning av 2000 kr, ger ytterligare en(1) spelrätt. Äkta makar/ sambos kan slå ihop sina kapitalinsatser/investeringslån för att komma närmare jämnt delbart belopp. 2. Medlemmar med inträdesavgift kan förvärva spelrätt för 3500 kr och därvid använda den inträdesavgift som tidigare betalats som delbetalning. Exempel : Inträdesavgift 2000 kr kräver ytterligare inbetalning av 1500 kr för erhållande av en (1) spelrätt. Snöå Golfklubb förbinder sig för närvarande, att inte utfärda fler än tusen (1000) spelrätter. Följande bestämmelser kommer att gälla för av Snöå Golfklubb (SGK) utfärdade spelrätter: 1 SGK upprätthåller Spelrättsregister innehållande, spelrättens nummer, spelrättshavare, medlemsnummer, upplåtelse och överlåtelse till ny spelrättshavare. 2 Spelrättshavare har rätt att avyttra spelrätt, som inte används personligen, genom överlåtelse till annan. Överlåtelsen skall meddelas SGKs kansli. 3 SGK kommer att upprätthålla marknad för köpare och säljare och öppet redovisa prisbilden beträffande saluförda spelrätter, samt senast avslutade köp. 4 Spelrättshavare erlägger årligen årsavgift som fastställs på SGKs årsmöte, samt medlemsavgift till föreningen. Spelrättshavare kan övergå till att vara passiv medlem, genom att inte utnyttja sin spelrätt och endast erlägga avgift för passivt medlemskap till föreningen. Spelrättshavare som inte önskar eller kan utnyttja de spelrätter som de förvärvat genom eftergift av kapitalinsatser/investeringslån, behöver inte erlägga någon avgift för outnyttjade spelrätter. 5 Spelrätt kan endast förvärvas av fysisk person och är personlig. En spelrättshavare som vill överlåta spelrätten skall meddela SGKs kansli, vem som är den tilltänkta förvärvaren. Om spelrätt överlåts och det på överlåtelsedagen finns skuld avseende årsavgifter eller andra avgifter, som är hänförliga till spelrätten, införs förvärvaren i spelrättsregistret först sedan skulden betalats.

3 2 6 Spelrättshavare är skyldig att betala årlig årsavgift. Underlåter han eller hon det och har avgiften inte betalats inom 30 dagar efter skriftlig anmodan, har SGK rätt att skriftligen häva spelrätten, varvid SGK är skyldig att betala lösen- efter avräkning av spelrättshavarens skuld på årsavgift eller annat till SGKför spelrättens värde på hävningsdagen. Om enighet inte kan uppnås om lösenbeloppet skall det fastställas av allmän domstol. Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt då det blev bestämt. 7 Spelrättshavaren får för helt kalenderår- varken kortare eller längre tid- upplåta spelrätten till annan, med verkan att den till vilken upplåtelse sker införs i spelrättsregistret, under förutsättning att upplåtelsen sker till fysisk person samt att denne beviljas medlemskap i SGK och att stadgade medlemsavgifter och årsavgifter betalas. Sådan upplåtelse har ingen inverkan på upplåtarens medlemskap i SGK. Den till vilken upplåtelsen sker: Skall kunna uppvisa en av upplåtaren undertecknad handling, som visar att spelrätten upplåtits och vilket kalenderår upplåtelsen avser. Får inte vidareupplåta sin rätt.

4 Spelrätter i Snöå Golfklubb "Till salu" Namn Spelrätt nr Pris Tel nr E-post/Mobiltel Börje Carlsson " " " Inger Carlsson " " " " " Sven-Ola Storensten Åke Lissel " " " Mats Danielsson " " " " " " Rolf Fjelling " " " Anneli Wikström el bud Christer Olsson el bud /22034 Börje Nilsson " " " " Dr Fritz Sprenger Kalle Sprenger Regina Sprenger " " Eva Sprenger " " Joerg Sprenger " " Harry Nilsson Erik Erson " " " " " " Björn Fällborg Jan-Olav Kristiansen " " Gunnel Andersson

5 ÖVERLÅTELSE AV SPELRÄTT Jag överlåter härmed min spelrätt i Snöå Golfklubb till nedan angiven person. Vi är överens om pris och överlåtelsetidpunkt. (Namn).. (Golf-id) (Spelrätt nr) (Namnteckning)..kr (Pris) Överlåtelsetidpunkt: Snarast eller Jag förvärvar ovanstående spelrätt till det pris och vid den tidpunkt som anges ovan. Jag ansöker härmed om medlemskap i Snöå Golfklubb (Namnteckning) (Namnförtydligande). (Golf-id) (Medlemskap typ A,B,C,D eller P) (Adress, postnr och ort).. (Telefon) (E-post) Snöå Golfklubb Tel Snöå Bruk Fax Bankgiro Dala-Järna E-post Hemsida

6 UPPLÅTELSE AV SPELRÄTT Jag upplåter ( hyr ut ) min spelrätt i Snöå Golfklubb till nedan angiven person. (Namn) (Mitt namn).. (Under kalenderåret). (Golf-id) (Spelrätt nr) Min årsavgift för ovan angivet år är: Betald Inte betald (Min namnteckning) Jag är medveten om att jag inte får vidareupplåta min rätt. Jag ansöker härmed om medlemskap i klubben (Namnteckning) (Namnförtydligande). (Golf-id) (Medlemskap typ A,B,C,D eller P) (Adress, postnr och ort).. (Telefon) (E-post) Snöå Golfklubb Tel Snöå Bruk Fax Bankgiro Dala-Järna E-post Hemsida

SERVICE SPELRÄTTER I GOLFKLUBB

SERVICE SPELRÄTTER I GOLFKLUBB SERVICE SPELRÄTTER I GOLFKLUBB 1 Svenska Golfförbundet (Denna skrift har utarbetats av advokaten Ulf Skorup, Advokatfirman Åberg & Co AB) Spelrätter i golfklubb Tänkbara bestämmelser för spelrätter i golfklubbar

Läs mer

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie Jag har avtalat om köp av B-aktie i Ingarö golf AB och vill gärna bli Heltidsmedlem i Ingarö GK. Jag förbinder mig samtidigt att följa klubbens stadgar och bestämmelser

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Avtalet är upprättat mellan Norra Orust Fiber Ekonomisk Förening med organisationsnummer 769628-6918 (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband.

Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband. Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband. Detta avtal är upprättat mellan Diö Byanät Södra Ekonomisk förening med organisationsnummer

Läs mer

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA Inträdesvillkor För att få inträde i Unionens Arbetslöshetskassa måste du förvärvsarbeta inom vårt verksamhetsområde. Om du inte förvärvsarbetar har du

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber.

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Stadgar Brf Örlen STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Firma och ändamål 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Örlen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar har blivit antagna av föreningens medlemmar på Extra föreningsstämma 2011-10-11 Firma och

Läs mer

Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument

Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument 1 Svenska Bankföreningen 2010-10-22 Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument Den 1 januari 2011 kommer en ny konsumentkreditlag att träda ikraft. Eftersom Bankföreningen

Läs mer

Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool

Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool OPERATÖR Namn: Org.nr: Telefon: E-post: Kontaktperson: ANVÄNDARE Namn: Org.nr / pers.nr: Telefon: E-post: Ytterligare användare på samma adress: BÅT m.m. Modellbeteckning,

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2012-05-16 B E S L U T Confidence International Aktiebolag FI Dnr 11-12524 Att. Verkställande direktören Delgivning nr 2 Rissneleden 136 174 57 SUNDBYBERG Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Medlem och fakturaadress Personnummer eller organisationsnummer

Medlem och fakturaadress Personnummer eller organisationsnummer 1(5) PFEF_Avtal_FA_150604. Rev:0 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal är upprättat mellan (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person (i fortsättningen kallad

Läs mer

Medlemslån och Medlemskredit

Medlemslån och Medlemskredit Medlemslån och Medlemskredit Som medlem i facket kan du låna tryggt och förmånligt! Medlemslån eller Medlemskredit? Välj rätt utifrån ditt behov. Vad är Medlemslån? När du behöver låna pengar för att renovera

Läs mer

Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande

Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande AVTAL OM REGRESS M.M 1. Bakgrund Kommuninvest i Sverige AB ( Kommuninvest

Läs mer

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd:

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd: Skuldebrev Förnamn: Jean Folkbokföringsadress (gatuadress): Ödestuguvägen 24 Postnummer, Ort: 56732 Vaggeryd Efternamn: Lindroos Land: Sverige Skuldebrevet skickas till: "Frisvar" Collector Credit AB 201

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

2. Medlemskap i Elixir Fitness

2. Medlemskap i Elixir Fitness 2. Medlemskap i Elixir Fitness 2.1 Medlemskap i Elixir Fitness kan sökas av person som är myndig eller vid annat förhållande får sin ansökan om medlemskap skriftligen godkänd på Medlemsavtalet av målsman,

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen KÖPEKONTRAKT Säljare NN Personnummer Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) fax Köpare NN Personnummer del Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) Fax Köpeobjekt Fastigheten XX

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Gåva av fastighet Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

Föreningen 1 Föreningens firma är Sjunde Polisdistriktets Sparkassa Ekonomisk Förening.

Föreningen 1 Föreningens firma är Sjunde Polisdistriktets Sparkassa Ekonomisk Förening. Föreningsstadgar Antagna vid ordinarie årsstämma den 10 juni 1996. Reviderade vid årsstämma 21 februari 2020. Våra stadgar har omarbetats till vissa delar, vilka godkändes av årsmötet. Dessa förändringar

Läs mer